Followers

i decree

zaterdag 3 september 2011

June 12, 2011

June 12, 2011

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 12 juni 2011 Welkom aan jullie en ik neem aan dat alles in orde is om te communiceren. Ik vraag me af of ik mag beginnen om iets te vragen waarvan ik voel dat ons kan helpen? Iemand schreef me een vraag of jullie uitweiden kunnen voor een beter begrip voor ons, betreffende de verklaring die jullie gaven in de laatste channeling: 

“Hier moeten we wijzen op… dat alles waar we over hebben gesproken… alles dat we met jullie gedeeld hebben… en over alles dat in jullie hart is doorgedrongen… nu moet door het deel van jullie worden ontmoet dat van een HOGER begrip is.” Ik deed mijn best om dit te beantwoorden, maar ik vond weer woorden niet adequaat genoeg en voel dat jullie in staat zouden zijn om dat beter te doen! Willen jullie zo vriendelijk zijn?

Federatie van het Licht: Veel gedachten met Goddelijke LIEFDE naar jou liefste dame en we zullen zeker ons best proberen te doen om op die manier te helpen. Alhoewel we zeggen dat het Hoger deel van de ziel die dit vroeg, het antwoord al WEET, in ieder geval. 


Blossom: Die van mij ook, maar om dit in deze menselijke vorm te begrijpen is niet zo makkelijk en dus willen we het juist hebben!

Federatie van het Licht: In de eenvoudigste vorm zullen we hierover uitweiden door jullie te vertellen dat alles dat in je hart ligt van LIEFDE is. Wat jullie … in deze menselijke vorm… VOELEN wat echt is, is louter een fragment van dat wat is. Daarom, dat wat jullie denken dat je begrijpt op dit niveau van jullie zelf.. in deze vorm.. kan geïnterpreteerd worden door je HOGER zelf op een veel diepere manier als je gewoon dit deel van jezelf overgeeft aan het Hoger deel van jullie. 


Blossom: En wat is de makkelijkste manier om dat te doen?

Federatie van het Licht: Door te vertrouwen door deze intentie te ‘erkennen’ wordt er daardoor voor gezorgd. Wat wij er graag aan toevoegen is dat… alhoewel dit aspect van jullie.. beneden op het Aardeplan… zich misschien soms verloren VOELT bij alles dat er plaats vindt… het HOGER deel van jullie is precies daar op dat punt met ALLES. Hoe meer jullie kiezen om jezelf te openen om te accepteren dat er toegang kan komen tot het Hoger deel van jullie… hoe meer het is dat kennis van het Hoger begrip in staat zal zijn om door te siepelen. Het grappige hierbij voor jullie is dat je misschien niet altijd weet dat dit gebeurt. Plotseling erken je dat je meer ‘begrijpt’ dan je eerder deed. Maar terwijl je zegt.. dit begrijpen is niet noodzakelijkerwijs iets dat verklaard kan worden in woorden van jullie taal. Mogen we dan voorstellen dat alhoewel de taalbarrière misschien aanwezig is, dat wat het hart oppikt, dat kan niet worden ontkend. Dus daarom zeggen we je niet te bekommeren over het zelf. Er zijn inderdaad veel dingen die men kan VOELEN waar men niet het concept van heeft gesnapt en toch zeggen we, jullie WETEN zoveel meer dan jullie ‘denken’ dat je weet. Als jullie vibratie omhoog gaat door LIEFDE, zijn jullie in staat dit ‘te snappen’. Hoe meer LIEFDE , hoe meer jullie WETEN… of zeg het op een andere manier.. dan ben je in staat om het je te herinneren. Ja, we gaan door met dezelfde boodschap waarmee we begonnen. Want dat is de meest belangrijke boodschap die er is aan te bieden. Om LIEFDE te ontdekken die jullie VOELEN die je hebt verloren. Het is niet verloren lieve vrienden… het kan zijn dat die in de tijd en door omstandigheden is getemperd, maar nooit verloren. Want JULLIE zijn het… en JULLIE WETEN waar JULLIE zijn. Het feit dat het lichaam van jullie is bezield komt doordat JULLIE/LIEFDE er in zit. Zoals je zelf ervaart op jullie planeet.. als het spirit zelf het stoffelijk instrument verlaat dan kan dit instrument niet langer meer werktuigelijk bezig zijn, geautomatiseerd worden, want er zit geen LIEFDE meer in die het moet besturen.

Misschien moet je dit visualiserend beoefenen terwijl je in een meditatiestaat bent, als je de stoffelijkheid even verlaat en waar ga je dan heen? Wij stellen voor een prachtige vakantie zou zijn om het Hoger zelf te bezoeken. Want daar ontdekken jullie ALLES dat je bent. ALLES dat ALLES is. Want JULLIE ZIJN ALLES! Baad in deze kennis. Baad in alle kennis en zie om je heen niets anders dan LICHT van de ZUIVERSTE HOOGSTE vibratie. Dat is THUIS lieve mensen. Dit is waar jullie vandaan komen. Dit is waar jullie ALLE WAARHEID VOELEN.

Jullie laten gewoon een minuut aspect van dit ZUIVERSTE HOOGSTE LICHT een Aards leven beleven… opnieuw. In het grote schema van dingen is dit minuut aspect van jullie niet meer dan een stofje en toch zonder dit… zonder dat jullie kiezen deel te zijn van dit Aardse experiment zou er maar weinig reden zijn voor verbeteringen (?). LIEFDE moet een uitdrukking hebben. JULLIE moeten uitdrukking hebben om te kunnen evolueren en om een stralender Licht op de planeet te worden. Je stelt een vraag die groot is in je hoofd, niet Blossom? 


Blossom: Ja. En waarschijnlijk een beetje te enorm om in een notendop te worden beantwoord, toch scheen die ‘op te duiken’. Dus… hier gaat ie… Wat precies was/is het punt van dit experiment… dit menselijke Wezen ding?

Federatie van het Licht: Wat is het punt van elk experiment? Om het resultaat te zien? Om te zien wat men er van kan leren? Om te zien welk voordeel het brengt. Want alle experimenten, of iemand nou voelt dat die succesvol of mislukkingen zijn… er wordt zoveel door/van geleerd. In ons begrip is er niet zoiets als een mislukking… alleen maar lessen die geleerd worden. Is het niet zo dat door experimenten van wat velen van jullie ‘mislukking’ noemen, het meest wordt geleerd?

Lieve zielen van planeet Aarde… WETEN jullie hoe veel jullie het AL hebben versterkt door vrijwillig deel te zijn van dit Goddelijke Plan? Dit experiment… dit spel… waar sommigen schijnen door te worden gehoond/beledigd … door het zo te noemen… werd NIET beraamd op de manier waarop het is geworden. Terwijl we spraken in onze eerste communicaties, Blossom (The Bridge) dachten we dat het prachtig zou zijn voor de zielen expressie om de vrije wil te krijgen. Wij waren zo opgewonden wat betreft de wonderbaarlijke gebeurtenissen die iedere ziel als een geïndividualiseerd aspect van het EEN in staat zou zijn om er op voort te borduren. Wij … die alleen uit LIEFDE ZIJN en komen … hadden geen notie dat dit specifieke experiment zou kunnen uitdraaien op de manier dat dit deed… door de vrije wil. Terwijl de energie langzaam transformeerde in een lagere frequentie juist vanwege die vrije keuze, WISTEN we NOG STEEDS niet.. .. wat het resultaat zou zijn. Wij die slechts van LIEFDE zijn konden niet weten… omdat we nooit zulke dingen hadden beleefd in ONZE manier van ZIJN. Toch… voor onze ogen… werd dit ‘experiment’ ontvouwd op een manier waar we ons niet mee konden bemoeien. Het intrigeerde ons zoals je weet… toch als jullie tijd en inderdaad jullie gedrag verder gingen… we ons soms afvroegen of we wel of niet dit ‘experiment’ moesten stoppen/aborteren.

Dit lijkt misschien hardvochtig voor jullie… toch was het juist een zaak van jullie zelf om naar thuis te gaan of naar ergens anders toe. Veel makkelijker oplossing. We gingen door om de situatie te gissen/vermoeden en we WETEN dan het doet er niet toe wat overheerst… LIEFDE ALLES OVERWINT. En daarom, nadat veel, veel raden gehouden werden, werd er besloten dat het experiment zou doorgaan. Daarom is het dat jullie het belang moeten VOELEN van wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. JULLIE die nu op dit Aardeplan zijn, zijn degenen die gekomen zijn om door te zetten door deze laatste configuraties heen. JULLIE zijn degenen die het ‘waarmee’ hebben om alles VEILIG STELLEN dat dit experiment dat begonnen werd door LIEFDE, zal terugkeren naar zijn vroegere glorie. Het heeft zijn tol geëist in het Universum en daarom heeft het alle Universums beïnvloed… maar er is ALLEEN LIEFDE OVERAL.. in haar diverse vermommingen… en JULLIE Strijders van Licht zijn gekozen om jullie planeet en het experiment erop te BRENGEN naar een planeet die uiteindelijk goed terecht kwam en een van de grootste verhalen werd die ooit zijn verteld! 


Blossom: Dank jullie. Vanuit ons gezichtspunt… en ik kan alleen voor mezelf spreken, voor zoveel ik SNAP dat we in onze Hogere Liefdes vibratie gaan… en ik kan zeker het verschil VOELEN in me… Ik VOEL me zo ‘veraf’ van waar ik VOEL dat ik in mijn weten zou zijn. Ik ben me bewust van zulke mogelijkheden die kunnen worden uitgevoerd door het menselijk Wezen. Niet vanuit het ego… niet vanuit ‘kijk eens wat ik kan doen’… maar vanuit LIEFDE. … zulke wonderbaarlijke dingen waar we toe in staat zijn, bijna in de mate van een ander soort worden lijkt het… vergeleken tot dat waar ik nu toe in staat ben… en ik neem aan (en dat moet men nooit) dat het gebrek van mij om in staat te zijn om zulke dingen te bereiken is vanwege mijn positie in dit experiment. Ik VOEL dat ik nu zoveel meer zou bereiken. Deze NIEUWE WERELD waarover wordt gesproken… zeggen jullie… wacht op ons om erin te gaan. Nou in mij, VOEL ik niet dat ik ergens dichtbij en klaar ben om in deze Gouden Periode te leven. Ik probeer het…. Echt… Ik werk elk moment om mezelf te bevrijden van de oude ik en om het nieuwe binnen te brengen… toch ben ik me soms bewust van mijn gedachten…. En ik denk dat het gewoon een weten is dat ik er nog niet ben!.

Federatie van het Licht: We danken je voor je openlijke eerlijkheid. En toch zeggen we tegen ieder van jullie dat alles niet is wat het schijnt. De sluier trekt op. Denk er over als een mist/smog waar in je gewend was om in te leven, zo ver terug als je je kunt herinneren. Alles om jullie heen is onscherp en nevelig. Dit is niet jullie onmiddellijke fout. Dit is opgetreden door het experiment en de verschillende paden die het nam. Toch zeggen we nu tegen jullie… we beloven jullie … we zeggen opnieuw…. DE SLUIER TREKT OP… en terwijl die omhoog gaat… terwijl de smog helderder wordt… zul je nieuwe ogen hebben om mee te zien.

Alles voor jullie… waar je alleen maar naar kon gluren met je ogen om te proberen er een glimp van op te vangen… zal er zijn… zo helder als een dag! Wij bedoelen dit dus ook metaforisch, lieve vrienden. Dat wat jullie hart is dat nu van zo’n heerlijkheid en zuiverheid is… als de tijd komt om de Waarheid te onthullen… zal het alle verschil uitmaken in het begrip en ook van jullie Ware zelf. Dat is hier… het is in jullie… en toch op dit punt in de tijd, totdat de sluier is verwijderd, is het bijna onmogelijk voor jullie om de WAARHEID te VOELEN van wie jullie zijn. Toch zien jullie glimpen nietwaar? 


Blossom: Zo heb ik het neergezet… IK VOEL me zoveel beter hierover. In feite… over mezelf. Daar ik zoveel levens hier geleefd heb in deze dichtheid, zoals de meeste van ons dat hebben gedaan .. heeft bepaalde restanten achtergelaten waarvan wij vragen dat die worden verwijderd. Het heeft in veel opzichten veel indruk nagelaten. Het is zo geruststellend om te WETEN dat dit voorbije misnoegen ons volledig zal verlaten… voor goed! Mijn hart, samen met die van zo veel anderen bonst van opwinding bij het WETEN dat we de vreugde zullen beleven van wie we zijn. Wat een feest zal het zijn om te ontwaken in de morgen en dat onze dagen worden gevuld met niets anders dan met LIEFDE die we zijn, in zijn Meest Ware Vorm. Ik kan niet wachten… maar ik WEET dat ik dat zal moeten.

Federatie van het Licht: Toch als je ziet hoe lang jullie allemaal al gewacht hebben, zeggen we dat het wachten voorbij is. 


Blossom: Ik wist niet zeker of je wel of niet wilde dat ik het woord ‘bijna’ voorbij schreef.

Federatie van het Licht: Maar, wat was het dat je schreef? We zijn niet geneigd om fouten te maken! We hebben geleerd dat in jullie timing… het wachten veel langer schijnt te zijn dan in die van ons… toch zeggen we opnieuw… in onze termen van timing… is het wachten over. 


Blossom: Liefdevolle dank voor jullie . Ik kijk naar een ding uit om te doen als we allemaal uiteindelijk ‘in elkaar opgaan’ om eens een keer goed te lachen met jullie over ‘alles dat we niet konden begrijpen’ vanuit onze positie.

Federatie van het Licht: Toch lachen we jullie niet UIT… we zullen alleen genieten van de vibratie van dat lachen MET jullie. VOEL dat onze aanwezigheid steeds dichterbij komt. VOEL de LIEFDE die we naar jullie sturen in de kern van jullie WEZEN. Niet lang meer nu liefste vrienden. Niet lang meer. 


Blossom: Hoe lang is een touwtje? Zo zij het! In liefde en dank.


Website: Blossom Goodchild

Vertaling: Winny Originals and translations of Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar