Followers

i decree

maandag 23 mei 2011

12 May 2011

JULLIE SCHEPPEN JE NIEUWE WERELD
Want jullie zijn je nu allemaal bewust geworden dat wat je denkt… door de WAARHEID van het VOELEN… jullie zullen scheppen. 
Jullie kunnen geen NIEUWE WERELD VAN LIEFDE binnenlopen… als je niet zuiver van LIEFDE bent. Hoe kunnen jullie mogelijk leven in je eigen schepping van zuivere LIEFDE als je het zelf niet bent geworden?

De Galactische Federatie van Licht 
Blossom Goodchild


12 mei 2011
Blossom: Goede morgen! Met iedere nieuwe dag kan ik de energieën van Licht VOELEN doorfilteren naar een diepere laag. Ik ben gezegend om me zo gezegend te VOELEN! Ik weet dat veel mensen datzelfde VOELEN en toch WEET ik dat er ook velen dat niet doen. Zoals altijd verwelkomen we jullie wijsheid en WAARHEID om ons te helpen bij onze reis.
Federatie van Licht: Veel zegeningen zijn er deze tijd op ons. Dat zou afhangen natuurlijk in welke positie jullie je bevinden op je planeet…. Want er zijn er velen die zichzelf op een plek hebben gezet wat anderen niet gedaan zouden hebben. Deze zielen zitten in misschien onaangename plaatsen om veel verschillende redenen.. wat afhangt van de ontwikkeling van hun ziel en hoe ze bepaalde dingen beleven die hen misschien op deze reis helpen. Het is misschien moeilijk voor velen om te begrijpen dat zij die in ellende leven, of zij die in oorlogsgebieden zitten… zichzelf daar eigenlijk hebben neergezet. Vanuit een aards gezichtspunt gezien, waarom zou iemand dat doen? Maar vanuit een ‘onaards’ gezichtspunt, zijn er exacte situaties op die plekken dat zielen hun blokkades laten overstijgen of zichzelf zelfs weten te verlossen van dat wat hen in voorbije tijden heeft belet… en het is voor hen om verder te gaan…. het helpt hun pad enorm om in deze tijd ‘daar te zijn’ . Anderen… hebben misschien eenvoudig gekozen om een LICHT te zijn op die plekken. Zulke zielen zijn van grootse Spirit en deze worden geëerd voor hun opoffering om het geheel te helpen.
Mogen we opnieuw zeggen… zoals we al zo vaak deden… wat misschien niet duidelijk voor jullie kan zijn, vanwege de Aardse beperking van weten/kennis (op dit moment) … maar als dat bekeken wordt vanuit een plaats van LICHT ... dan kan dit veel zin hebben. Het LICHT gaat aan over zulke zaken! Mogen we daarom voorstellen dat terwijl je in de positie zit waarin je NU bent… om te accepteren dat er een veel grotere betekenis zit achter ALLES dat je misschien verafschuwt… of dat je laat VOELEN: “Wat voor zin heeft het als deze wereld zo vol zit met die wreedheden?”
DEZE WERELD IS EEN ILLUSIE
We begrijpen dat dit moeilijk te snappen is voor jullie. Want jullie DENKEN dat je er diep ingenesteld zit. En dat zijn jullie ook! Jullie zitten diep genesteld in de ILLUSIE van wat jullie gekozen hebben dat JE LEVEN MOEST ZIJN.
PLANEET AARDE IS EEN ILLUSIE!!
Bloss: Met respect, alles heel goed voor jullie om dat te zeggen! Als jullie feitelijk beleven om elke dag in een illusie te zitten…. Of wat jullie zien als ‘alles dat er is voor jullie in dit aspect van jezelf’ … dan is het nogal makkelijk om je een beetje in verwarring te VOELEN over dat gezegde. Want als Aarde een illusie is en dat wij erop leven… betekent dat dan dat WIJ ook een illusie zijn?
Fed.v.L: NEE. Het betekent dat jullie er voor kozen om een wereld te beleven die in essentie een illusie is. Het deel van jullie dat WERKELIJK IS, neemt deel aan een experiment… waar we over spraken toen we voor het eerst onze communicatie met jullie begonnen. (1*) Alles dat feitelijke WERKELIJK is terwijl je in dit experiment zit, is jullie ziel. De rest… zoals velen van jullie het beginnen te snappen… is je eigen creatie.
Laten we proberen dat uit te leggen om het een beetje makkelijker te snappen.
In deze dagen… is men zich bewust aan het worden van ongelooflijke technologie die uit jullie gecomputeriseerde systemen kan gehaald worden. Men kan heden ‘achtergronden’ vervangen met digitale afdrukken, dus een mens kan in feite nergens in de buurt zijn van die plek waarin hij gepresenteerd wordt… of zoals het misschien lijkt! Men kan zich letterlijk op een toneel zetten en door een knop in te drukken, kan die ziel overal verschijnen waar die achtergrond dat laat zijn.
Bloss: Duidelijk dat jullie wisten dat ik een link stuurde die daarover ging, gisteren dan. (2*)
Fed.v.L: We laten zulke dingen ons altijd helpen. Dus om verder te gaan… wat aan jullie gepresenteerd wordt is feitelijk niet de WAARHEID.
Bloss: Sorry ik moet weer onderbreken… maar die verklaring gaat heel erg diep, niet?
Fed.v.L: Wij willen geen woorden verspillen, lieve dame. Dus … door de creatie van jullie hersenen ben je in staat om iets ‘te fabriceren’ waardoor je ‘ergens’ bent. Je hebt dat ergens dan gecreëerd … als een besef. Deze samenwerking van velen… in vele jaren… heeft eraan meegeholpen dat jullie je wereld VOELEN als een werkelijkheid… terwijl die in feite… zullen we zeggen ‘er bovenop is geplaatst’. Jullie hoorden ook van bepaalde geëvolueerde zielen die in staat zijn om zichzelf zuiver door gedachte te transporteren naar een andere plaats… zelfs naar een andere dimensie. Zij veranderen hun achtergrond alleen.
Bloss: Mmm! Dus… zeg je nu dat OVERAL ALLES een illusie is?
Fed.v.L: De enige plaats die dat niet is… zit in je ziel. Want overal is alles gecreëerd. Als men wilde dat het niet bestond(als experiment misschien) dan zou een massaal bewustzijn inderdaad een specifieke planeet uit het bestaan kunnen elimineren.
Bloss: Dus is het dan zo dat de Gouden Periode waarheen we ascenderen ook een illusie is?
Fed.v.L: Natuurlijk. Want jullie zijn je nu allemaal bewust geworden dat wat je denkt… door de WAARHEID van het VOELEN… jullie zullen scheppen. Daarom komen we om hierover te praten. Om te proberen en jullie te helpen met begrijpen dat …JULLIE JE NIEUWE WERELD SCHEPPEN.
Bloss: Toch hebben jullie nog niet zo lang geleden gezegd dat die hier al op ons aan het wachten is.
Fed.v.L: Dat is die… In jullie gedachten. Iedereen van jullie KENT de GOUDEN PERIODE in jullie gedachten… want zulke gedachten om te scheppen werden jullie ver, ver weg in de geschiedenis van je ziel al getoond. En daarom is die al bewerkstelligd.. deze Nieuwe Wereld… is gewoon een zaak van hen die dat zich wilden herinneren… om die in de werkelijkheid te brengen van zijn specifieke illusie. We vragen ons af of dit betekenis heeft voor je?
Bloss: Ja. Dat is zo. Ergens, iets in mij WEET dit.
Fed.v.L: Daarom is het dat wij doorgaan om met jullie over LIEFDE te spreken. Want het kan alleen door LIEFDE dat zo’n plaats zich aan jullie kan presenteren. Jullie kunnen geen NIEUWE WERELD VAN LIEFDE binnenlopen… als je niet zuiver van LIEFDE bent. Hoe kunnen jullie mogelijk leven in je eigen schepping van zuivere LIEFDE als je het zelf niet bent geworden? Ieder van jullie heeft de vrije keuze. Dat wat jullie willen denken wordt jullie manier van leven, nietwaar?
Bloss: Ja… alhoewel het best oefening nodig heeft om in dat WETEN te blijven!
Fed.v.L: Niettemin, kun je daarin meestemmen?
Bloss: Inderdaad. Ik kan voelen alsof we ergens ingaan wat een beetje gecompliceerd is betreffende gelegenheden voor iedereen die erbij betrokken is. Ik voel de noodzaak om te vragen: ‘wat gaat gebeuren met hen die niet helemaal die zuivere LIEFDE gedachten bij elkaar heeft gekregen?’ Ik bedoel, zo velen van ons doen hun best… is onze best doen goed genoeg? En wat met degenen die schijnen een gebrek te hebben aan het begrijpen van LIEFDE voor een ander?
Fed.v.L: Een ziel kan… binnen die illusie… alleen geplaatst worden waar zij geloven dat het de juiste plek is om te zijn… op elk moment.. en wij bedoelen dat geologisch (?*) en mentaal en emotioneel. Men kan bijstand bieden, toch als een ziel die niet wil aanvaarden… dan is dat wat ze gekozen hebben om te doen. Dit betekent niet dat als velen klaar zijn om te de NIEUWE WERELD in te gaan, dat zij ‘de boot hebben gemist’. Waar zou dan daarin de LIEFDE zijn? Het betekent gewoon dat ze in de wereld zullen blijven van hun eigen creatie. Ze kunnen de achtergrond hebben gekozen van oorlog of onrust… niet alleen aan de buitenkant van hun illusie, maar ook binnen in henzelf. Het is slechts het zelf dat iets kan veranderen in iets. Het kan niet voor jullie worden veranderd. Totdat men een beter pad zal kiezen… zullen ze op de plek blijven waarvan zij denken dat ‘het zo moet zijn’.
Toch zeggen we jullie vanuit de diepste plaats van LIEFDE … jullie wereld zoals die nu ‘lijkt te zijn… zal heel spoedig anders verschijnen. Er gaat zoveel verandering komen… dat jullie wereld bijna onherkenbaar zal schijnen te zijn. We glimlachen met LIEFDE… want we zijn ons bewust dat voor degenen die de laatste verklaring in angst willen lezen… ze zich allerlei soorten rampen zullen voorstellen die gebeuren en ze zullen een wereld visualiseren van verwoesting… toch… aan de andere kant van de munt… voor hen die er voor kozen om in LIEFDE te leven, zij zullen een wereld visualiseren van zo’n schoonheid… een wereld in vrede… een wereld waar respect is voor elkaar en waar alleen LIEFDE woont.
Bloss: Yep… Ik zie wat jullie zeggen… toch … hoe zeg ik dat… laten we zeggen dat een ziel angst heeft en die andere LIEFHEEFT… zullen die twee werelden… omdat die heel anders zullen zijn… op DEZELFDE Aardse planeet zijn?
Fed.v.L: Je verwart opnieuw jullie planeet met een feitelijke werkelijkheid. Want hoe kunnen beide tegelijkertijd gebeuren? Toch zeggen we je… het is zo!! Welke achtergrond zul je kiezen om jezelf in te zetten? Daar gaat het allemaal over. Ben je klaar voor een ontploffing?
Bloss: Toe maar!
Fed.v.L: De eigenlijke planeet is jullie lege achtergrond. Jullie hebben jezelf daarop gezet… ieder als individu… en denk eraan dat jullie EEN en dezelfde zijn… het is gewoon dat precies NU… jullie ervoor gekozen hebben om een belevenis te hebben die jullie laat VOELEN dat je gescheiden bent van elkaar. Dus, wat wij proberen te vertellen op de makkelijkste manier dat mogelijk is… is dat JA.. alle scenario’s zullen plaats vinden in jullie Aardse ervaring op het zelfde blanke canvas. Jullie, ieder van jullie… besluit wat er op geschilderd wordt. Sommigen zullen een scène van oorlog scheppen, sommigen kunnen een landschap van velden met bloemen scheppen.
Bloss: OK… toch eerder zeiden jullie dat sommige zielen zichzelf op bepaalde plaatsen gezet hebben om verschillende redenen, dus hebben ze feitelijk die plek niet ‘geschapen’. … ze kozen om daar te zijn.
Fed.v.L: Toch, zie je… ze hebben gekozen om in die schepping te zitten… die specifieke schepping… voor zichzelf… voor het geheel. Wij zeiden niet dat zij daarin moesten blijven zitten.
We gaan even terug om te praten over zielen die misschien niet naar de achtergrond van de Gouden Periode ‘zullen gaan’, op de tijd als velen dat doen. Dit betekent niet zoals we zeiden dat ze daar nooit zullen gaan wonen. Dat gedachtepatroon is voor ons een beetje absurd. De GOUDEN PERIODE… de NIEUWE WERELD… is er voor iedereen die er binnen wil gaan. Toch kan hij er niet zijn totdat zijn ziel op een plek is waardoor hij de zuivere vibratie ervan kan accepteren…
Bloss: illusie?..
Fed.v.L: Ja. Denk eraan dat zelfs illusies ‘regels’ hebben!
Bloss: Ik had er eigenlijk niet aan gedacht dat… nee! Die regels betekenen?
Fed.v.L; Dat alhoewel de illusie die gecreëerd is precies dat is… een illusie… in ‘wetten’ van illusoire creatie… er moeten bepaalde ‘standaarden’ zijn om overeind gehouden te worden in elke ervaring van die specifieke illusie. Dit is misschien iets voor een latere datum. Omdat we ons bewust zijn dat bij ieder onderwerp waar we over spreken, meer raadsels omhoog komen vanuit het gedachteproces en we willen het niet overladen en daardoor verwarring brengen.
Bloss: Zoals White Cloud altijd zegt.. neem een stuk chocolade per keer… laat die geheel verteren(overdenken) en dan zul je weten wanneer je honger hebt en klaar bent voor de volgende hap. Als we de hele plak zouden opeten… zouden we ons heel onaangenaam en niet lekker voelen!
Nou, ik VOEL dat ons dit vandaag veel voedsel om te overdenken heeft gegeven. Ik wil me duidelijk terugtrekken omdat ik weet dat het tijd is, zodat ik het terug kan lezen en het in mij proberen uit te zoeken maar ook om er eens hard om te lachen!! Ik leer dat in plaats van dat ik uitwerk wat er feitelijk gaat gebeuren… ik gewoon plezier heb in het ritje… en als ik daar kom… dan zal ik het WETEN.
Dank jullie hartelijk voor deze info! De tijd komt suizend nabij. In Liefde en dank altijd… wees blij met jullie dag.
Fed.v.L: We zijn nog meer blij terwijl we de energieën zich in Licht zien uitbreiden… Zo blij. Zo blij. In LIEFDE tot ALLEN… aan ALLEN in LIEFDE.

Bloss: Ik wil graag ieder er aan herinneren dat ik alleen maar de boodschapper ben. Ik heb geen antwoorden op vragen die uit deze communicatie naar voren komen. Ik weet zeker dat als zij klaar zijn om meer uit te leggen… als zij WETEN dat wij klaar zijn om nog wat happen te verteren… dan zullen ze ons dat zeker laten WETEN.
1* THE BRIDGE
?* Ik vroeg me af toen ik het teruglas of zij bedoelen geografisch? Maar het is niks voor hen om de verkeerde woorden te geven. Daarom weet ik zeker dat ik moet aannemen geologisch… De studie van Aarde.
Original and translations of the Galactic Messages available on

22 mei 2011

 
Zien jullie wat wij zeggen, lieve vrienden? We vragen jullie eens te meer om te herkennen…. wat
het belang is om IN LIEFDE TE BLIJVEN…
Het belang van IN LIEFDE TE ZIJN… ALTIJD. 
 
LEEF IEDER MOMENT VAN JULLIE DAGEN OM DE LIEFDE TE ZIJN DIE JULLIE ZIJN.
LAAT DE ANGST LOS DIE JULIE IN ZIJN HOL VERLOKT HEEFT… EN STOP VANAF DIT MOMENT… OM DIE JE NOG EEN MOMENT JE AF TE LATEN LEIDEN. ALS JE ANGST VOEDT ZAL DIE GROEIEN. ALS JE HET LAAT AFSTERVEN… KAN HIJ NIET MEER OPKOMEN.
 
Blossom Goodchild 
& de Galactische Federatie van Licht 
Blossom: Nou, ik dacht dat ik het opnieuw wilde proberen om te zien of jullie er zijn, omdat ik toen ik het eerder probeerde vandaag… jullie er niet waren. Is het nu een betere tijd?
Federatie van Licht: Het was niet dat de tijd verkeerd was. Het had meer te maken met jouw energieën en verenigbaarheid.
Bloss: Ja, ik dacht dat ik geprobeerd had om mijn ruimte te zuiveren van het ‘niet in de stemming’ zijn waarmee ik ontwaakte! Duidelijk dus dat ik het niet genoeg had gezuiverd. Ik veranderde wat dingen om me heen en had een goede dag, dus is het nu okay voor een sessie?
Fed.v.L: Het plezier is geheel aan onze kant.
Bloss: Oh, velen zouden dit betwisten. Laten we maar gewoon accepteren dat het een win/win situatie is, zullen we?
Fed.v.L: ZEKER… Terwijl jullie voortgaan op je reis door de ervaring van jullie Aarde… vinden we het noodzakelijk om onszelf af te stemmen op een vibratie die we vroeger niet waren tegengekomen door ‘ons’ en jullie.
Bloss: Wat zou dat zijn?
Fed.v.L: Wat een vast verbond is geworden tussen velen uit jullie wereld… en wat een verbinding maakt met onze energieën… terwijl velen de woorden nu lezen die wij voor jullie hebben en nog meer zullen aanbieden. Het is alsof er nu een automatische uitwisseling kan zijn van energievibratie en daardoor vinden we het erg toegankelijk om dieper in de harten te gaan… daar waar het begrijpen vandaan komt… dat zo velen van jullie zielen op Aarde het nu ‘Snappen’. Het is alsof wij in jullie kunnen ‘inpluggen’ terwijl je op zielenniveau leest, en dat laat zoveel meer gebeuren dan alleen het lezen van de woorden die we brengen. Dit werd voor ons niet ingecalculeerd en toch is het inderdaad een prettig ondernemen en het helpt bij de uitwisseling die zo prachtig in progressie toeneemt. De LIEFDE die door jullie allemaal wordt gepresenteerd naar ons… terwijl jullie LICHTER worden… heeft zo’n effect betreffende de versnelling van plannen die in het verschiet liggen.
Bloss: Nou dat is goed nieuws. Om me heen… mensen die ik ken… er schijnen werkelijk prachtige dingen te zijn die voor hen op hun plek vallen. Dat maakt me heel gelukkig… is dat omdat er een Hogere vibratie is die dat ‘doet’?
Fed.v.L: Het is een combinatie van ‘alles’ dat op zijn juiste plek zit. Voor degenen die het leven een briesje vinden. Het is een mengsel van wat zij hebben uitgezet om te bereiken… wat samensmelt met de Hoger energieën… en dat laat het GEVOEL plaatsvinden van opwinding en vreugde om het spel in te komen. En natuurlijk hoe meer dit resoneert en blijft resoneren... hoe meer… meer van het zelfde zal doorgaan binnen te komen, als iemand zich zelf verbindt met ALLES dat gepast VOELT op hun plek… terwijl we dichterbij de Hogere verwachtingen komen van de gedachte… die natuurlijk de werkelijkheid er van wordt.
Mogen we een specifiek ding uitleggen dat we constateren als iets dat de veren van veel mensen in de war brengt?
Bloss: Eh.. nee, dank je!... …..NATUURLIJK, dat mag je!!!
Fed.v.L: Er zijn mensen die willen doorgaan om in zaken te graven die angst scheppen. Ze gaan door met zoeken in jullie netwerk om meer en meer uit te vinden over iets dat niet van Goddelijke Natuur is. Deze schijnbare onschadelijke “studie” heeft verreikende consequenties. Want zien jullie dat niet? Zoals we eerder zeiden… jullie geven angst voedsel.
Stel je even voor dat computers niet waren uitgevonden. Dat er geen enkele manier was voor iemand om als die aan een kant verbazende… en toch verwoestende dingen aan de andere kant… die mogelijkheden die wel of niet kunnen plaats vinden aan het eind van jullie jaar 2012. Stel je voor dat niemand deze dingen kende. En dat ze in plaats daarvan zich bewust waren van… door op een Waarachtige wijze te leven wat hun hart vereerde… dat het was dat de GEVOELENS in hen… GEVOELENS van goed en opgetild zijn en nog het allerbelangrijkste: van LIEFDE die toenam toen de tijd verstreek. Ze herkenden de verschillen in zichzelf en het effect dat ze hadden op anderen. Ze merkten dat ook anderen een aura om zich heen schenen te hebben… een Lichtheid rondom hen die er eerder niet was.
En al die ‘opmerkingen’ lieten de GEVOELENS van het goede toenemen….
en zo ging het verder.
Ze waren zich niet bewust van vibraties die doorkwamen van elders. Ze waren zich niet bewust van sterke planetaire verbindingen en veranderingsgetijden. Ze wisten alleen wat er in en om hen heen was. En… dat VOELDE geweldig…
..en zo ging dat verder.
Ze waren niet in staat om de vibraties die aangeboden werden omlaag te brengen, omdat ze hun denken niet hadden gevuld met scenario’s van het een of ander. Veel scenario’s die elkaar tegenspraken… zodat men aan het einde niets wist van alles dat er kon zijn… alleen ‘gekke angst’ voor veel mogelijkheden die het denken bewolkten en het voor de geest roepen van zorgen van of men wel of niet de planeet verlaat of er wel of niet blijft… Of iemand ondergronds gaat of de hemelen in… Of er ooit een planeet overblijft na alle vertelde verhalen die de wereld tot uitsterven kon opblazen etc..!!
Zien jullie wat wij zeggen, lieve vrienden? We vragen jullie eens te meer om te herkennen…. wat
het belang is om IN LIEFDE TE BLIJVEN…
Het belang van IN LIEFDE TE ZIJN… ALTIJD.
Hoe meer het belang hiervan wordt begrepen, hoe makkelijker het zal worden om jullie wereld te bevrijden van dat wat er niet langer meer dient. Dat wat ontworpen is om verwijderd te worden… omdat niemand er langer aandacht aan besteedt en daarom, zal het weg schrompelen… door gebrek aan een voedselbron.
LEEF IEDER MOMENT VAN JULLIE DAGEN OM DE LIEFDE TE ZIJN DIE JULLIE ZIJN.
LAAT DE ANGST LOS DIE JULIE IN ZIJN HOL VERLOKT HEEFT… EN STOP VANAF DIT MOMENT… OM DIE JE NOG EEN MOMENT JE AF TE LATEN LEIDEN. ALS JE ANGST VOEDT ZAL DIE GROEIEN. ALS JE HET LAAT AFSTERVEN… KAN HIJ NIET MEER OPKOMEN.
Wat gaan jullie kiezen, lieve zielen? We hebben hier vaak over gesproken en toch… het schijnt dat er een noodzaak is in veel mensen om het ergste uit te zoeken dat zou kunnen gebeuren en om op die negativiteit voort te drijven. Niet omdat ze duistere zielen zijn doen ze dat, maar omdat ze het makkelijker vinden om in vrees te leven. Hoe kan dat nu? Wij begrijpen dit niet… toch WETEN we dat er veel STRIJDERS VAN LICHT zijn die het pad leiden. Ze laten de anderen de alternatieve weg zien van ZIJN… en geven een voorbeeld van hoe makkelijk dat kan zijn.
BEVRIJD ZE! WEES WEES WEES LIEFDE
Als je woorden van negatieve aard gesproken hoort worden…. Leg dan beleefd uit dat het alleen muziek voor je oren is waar je naar wilt luisteren in deze dagen. Laat je gedachten, laat je uitdrukking van die gedachten… jullie een gloed van Licht bezorgen die anderen toestaat om warmte in hun ziel te VOELEN.
BLIJF IN JULLIE WAARHEID! Op deze wijze zul je het pad verLichten voor iedereen die vergeten hebben hoe ze dat moeten doen. Toch kost het maar een glimp van herkenning van de ziel en iemands WAARHEID zal jullie vrij maken.
Wees geen vreemden voor jezelf en wat je bent. Toch, moge je de weg lopen die je ziel het WETEN laat VOELEN dat zij WERKELIJK op weg naar huis is.
Wij zijn in grote dank voor iedereen die verbonden energieën met ons hebben en we zijn WERKELIJK in grote vreugde omdat we NU zeker WETEN dat onze inspanningen om te helpen… gecombineerd met jullie inspanningen om jullie zelf en de planeet op te tillen, alle verschil uitmaken in de wereld!
In LIEFDE verlaten we jullie.
Bloss: In LIEFDE… dank ik jullie namens ons allen.

donderdag 5 mei 2011

5 mei 2011


Blossom  met de Galactische Federatie van Licht   op 5 mei 2011
Transl  winny
winnyd@stralendetoekomst.nl

Blossom: Goede morgen voor jullie. Toen ik me afstemde zag ik heel duidelijk een Gouden Kelk. Ik herinnerde me dat White Cloud lang geleden opperde dat we iedere morgen voordat we opstaan… een Gouden Vloeistof uit een Gouden Kelk moesten visualiseren te drinken en dat zou onze dag enorm waardevoller maken. Treurig genoeg, net als bij zoveel dingen, ging die suggestie direct mijn hoofd uit, en toch WEET ik dat ik er door jullie aan herinnerd wordt en ik geef deze suggestie verder aan degenen die dit willen doen en het daarom heilzaam vinden. Dit was jullie plan toch, niet?

Federatie van Licht: Ja, inderdaad. Mogen we toch ook voorstellen om dit te doen op een dieper niveau in jezelf. Want als iemand bedenkt dit te drinken, is het voor de ziel om het Licht te VOELEN dat je WEZEN binnenkomt als je dat doet. Als je dit begrijpt op een Hoger niveau van jezelf dan maakt dit alle verschil in de wereld.

Bloss: Nou, net als alle dingen, kunnen we het alleen maar doen. Dank jullie. Ik moet zeggen… mijn hoofd gonst van energie nu, dus ik kijk heel erg uit naar ons gesprek.

Fed.v.L: Wij ook. Er zijn dingen waar je naar moet luisteren die onbeduidend schijnen te zijn maar toch vanuit onze positie, is dat helemaal niet zo.

Bloss: Zoals?

Fed.v.L: Zoals de empathie vanuit je hart naar dingen om je heen brengen.… gebeurtenissen die jullie wereld schokken en die jullie wereld MOETEN schokken… want door diep in de WAARHEID van jezelf te duiken… zal jullie oude kennis je leiden naar de correcte manier waarmee je met die omhoog komende zaken, moet omgaan. Het begint allemaal voor jullie ogen te gebeuren. Die veranderingen die nu politiek, financieel en vanuit het milieu gebeuren, komen NU zodat jullie die zien. En wij zeggen dat in de komende dagen dringende zaken van wereld integriteit aan de oppervlakte zullen komen en worden blootgelegd. Op die manier zal veel ontwrichting van het denken voor velen gebeuren die zich niet bewust zijn van de situatie vanuit hun WARE perspectief. Voor degenen die zichzelf bewust lieten zijn van wereldse zaken met een ‘perspectief van buiten de wereld’, zullen deze evenementen niet als verrassing komen. Toch voor velen… zullen hun systemen schokgolven krijgen van ongeloof en dit zal zorgen voor een behoorlijke chaos voor de niet-ingewijden. En hier komen jullie erbij… onze gehele grondkrachten die zo ijverig.. en al zo lang… het trekken van hun hart hebben gevolgd en zaken hebben onderzocht die van het grootste belang waren voor het opstijgen van de planeet en hun deel erin. 

Ja, we hebben vaak gezegd tegen degenen die verloren leken en die niet wisten wat van hen nodig is... we zeiden…  wees geduldig, want die tijd komt er aan.

NOU HIER IS IE!

Wacht gewoon even af en zie hoe jullie ijver voor deze zaak beloond zal worden vanuit de plek in je ziel die je zal BEVESTIGEN dat het pad dat je gevolgd hebt, dat was waarvan je WIST dat dat WAARHEID was. 

Bereid jullie WEZEN voor zoals we je gevraagd hebben. Want ‘druk’ zal de staat van de dag zijn… en toch zal vervulling jullie beroeren om verder te strijden. Wees ook voorbereid om op te staan tegen vijandigheid en verzet. Denk eraan dat velen die in slaap zijn gebleven, ‘hun kluts kwijt raken’ (zonder grond zullen voelen) door wat er zich zal ontvouwen,. Het zal enkele zielen heel veel tijd kosten om in staat te zijn die ‘knop om te draaien’ in hun opvattingen.

ZIELEN VAN AARDE. ZIELEN VAN GROOT LICHT. Laat je schoenen glimmen! (of: sta vanaf de grond in je licht) Verzamel al het gerei om je heen, alle instrumenten die je gewonnen hebt in deze hele leerperiode en houd ze bij de hand. Want die zullen jullie goed kunnen gebruiken.

Kunnen jullie het niet VOELEN? Kun je in je hart aanvaarden dat dit GEVOEL er is vanwege het feit waarover we gesproken hebben… dat waar jullie op gewacht hebben staat nu op jullie drempel? Het is zo dichtbij. Wij zijn zo dichtbij. Het is net alsof alles op zijn plaats staat, boven en beneden… en gewoon op de rand van onze stoelen staat te wachten op het sein ‘daar gaan we’. 

BOVEN ALLES…  DOOR ALLES HEEN… ALTIJD… BLIJF IN JE LICHT. 

Jullie hebben niet tot zover gereisd om te vergeten waarom je hier kwam. Waarom jullie op tijd op deze planeet kwamen.

WAT NU VOOR JULLIE LIGT ZAL JULLIE BEKRONENDE GLORIE ZIJN.

JULLIE ZIELEN SPREKEN NU TEGEN JULLIE IN DEZE MINUUT EN LATEN JULLIE WETEN DAT HET BEGINT.

We vragen je nu om even te stoppen bij deze reading en om vier diepe ademhalingen te doen en als je dat doet, om jezelf te zien als die STRIJDER  VAN LICHT DIE ZIJN ZWAARD OMHOOG NAAR DE HEMELEN HOUDT!  En om je voor te stellen dat vele duizenden van jullie dat zelfde doen. VOEL DE KRACHT DIE JULLIE SAMEN ZIJN ALS EEN. ER IS NIETS MEER DAT OP JULLIE WEG STAAT. JULLIE ZIJN LIEFDE.

Bloss: Wat mij betreft, toen ik dit deed voelde ik zo’n passie in me opkomen en ook tranen. IK VIND HET HEERLIJK als ik gevuld ben met het WETEN dat dit echt is. Dit is geen wishful denken meer voor een wereld die soms zo verstoken is van LIEFDE. Dit is feitelijk aan het gebeuren.

WIJ ZIJN DEGENEN DIE ONSZELF STAAN TE REDDEN.

Er zijn NU zo velen van ons. We erkennen het… we kunnen VOELEN… WIE WE ZIJN. Het is zo opwindend…en het lijkt me nu heel juist om te zeggen:  DANK JULLIE guys om ons te laten zien hoe we naar binnen kunnen reiken en onszelf konden vinden. IK WEET dat JULLIE en WHITE CLOUD me over het pad hebben gevoerd dat me zoveel vreugde en begrip heeft gebracht. Jullie woorden van wijsheid hebben me een Nieuwe Weg van ZIJN getoond en om die wijsheid in de praktijk te brengen heeft me een kant van mezelf laten zien die me trots laat VOELEN deel van dit alles te zijn. IK WEET dat ik voor velen spreek, wat dit betreft. En ECHT voor mij…  dit heeft mijn leven in een leven veranderd waarvan ik voel dat het waard is geleefd te worden. Al zolang bestond ik alleen. Struikelend ging ik mijn pad af… en ik realiseer me dat zo velen nog steeds ‘achter blijven’. Jullie hebben een grote hoeveelheid zielen laten wakker worden en op hun beurt zijn ze nu in staat om te helpen bij het ontwaken van zo vele anderen. Ik schat dat jullie WETEN wat voor goeie taak jullie gedaan hebben??

Fed.v.L: Wij danken jou voor je vriendelijke woorden en toch zeggen we dat alle eer naar jullie uit moet gaan… de zielen van Aarde die de moeilijke taak hadden om barrières af te breken tussen energieën die standvastig hun grond vast hielden en star de gang naar het nieuwe tegenhielden. Jullie waren het, ieder van jullie die door marcheerden toen niets nog zin leek te hebben. Als twijfels alles overschaduwden wat jullie een tijd bestudeerd hadden… en dat iemand zich niet alleen zijn/haar eigen kennis/weten afvroeg, maar ook de essentie  van wie ze waren en wat zij WISTEN wat WAARHEID is. 

En toch… jullie hebben het gedaan. .. IN LIEFDE… WANT DOOR LIEFDE… gingen jullie verder,  WETEND dat waar je hart je aan herinnerde, het enige was dat je nodig had om aan getrouw te blijven. En door dat te doen… zou je niet zeggen, oh geliefde vrienden en familie… dat er NU TOTAAL GEEN TWIJFEL  meer is in je op dit kritieke ogenblik…  dat jullie werkelijk STRIJDERS ZIJN VAN HET GODDELIJKSTE LICHT? 

Bloss:  YEP. BEN IK.  IK SNAP HET!!!!

Fed.v.L: WEET dat er niet alleen een bataljon troepen op de grond zijn, maar ook is er een groot legioen die bondgenoten dienen die niet op Aarde wonen die met jullie zijn om jullie te helpen het tot een goed einde te brengen. Als we zeggen groot, bedoelen we GROOT. Wat jullie je voorstellen van wat een van onze grote vloten zou zijn… verdriedubbel dat! En dat is dan nog maar een sectie! Er is geen manier voor ons mogelijk om jullie te beschrijven wat er allemaal bij betrokken is bij deze metamorfose. Toch, al kan het niet worden beschreven… we vragen jullie om deze WAARHEID te KENNEN/WETEN.

Bloss: Het is nog geen uur geweest vandaag, maar toch VOEL ik dat jullie volgende woorden zullen zijn: ‘genoeg gezegd’. 

Fed.v.L: Genoeg gezegd voor vandaag behalve jullie allemaal nog te vragen om onze LIEFDE te VOELEN. We vragen jullie te WETEN dat we als EEN bij jullie zijn in alles dat aan jullie wordt onthuld. WE HOUDEN VAN JULLIE. WE DANKEN JULLIE. JULLIE LICHT SCHITTERT ZO HELDER. WIJ ZIJN ER ZO BLIJ MEE. 

Bloss: Dito! In LIEFDE en Dank. xxx
Original and translations of the Galactic Messages available on
LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar