Followers

i decree

zaterdag 3 september 2011

September 2, 2011

September  2, 2011 


Blossom: Drie keer is scheepsrecht, zeggen ze. Ik weet als jullie hier vanmorgen niet zijn om met me te praten, dan laat ik het een tijdje los. Ik accepteer het en begrijp het. Als jullie in deze tijd gehoord willen worden, dan ga verder.

Federatie van Licht: Wij accepteren de positie waarin jij je bevindt. Het is niet zo dat wij ‘weggaan’…  het heeft meer te maken met feitelijke omstandigheden die staan te gebeuren…. En na het gesprek voelen we dat het in deze tijd meer genereus van hart is om ons terug te trekken van deze ‘vake’ communicaties, want inderdaad, zoals je zegt… eventjes maar.

Bloss: Dat is okay, zolang als ik WEET dat het geen laatste Goodbye is en dat deze
pauze… zoals we die eerder hadden… maar tijdelijk is.

Fed.v.L: Liefste hart…. In onze wereld zien we niet dat dit een pauze is. We geven kennis aan jullie zoals we dit gedaan hebben wat verenigbaar is met onze plannen om dat te doen. Deze ‘pauze’ zoals jij dit noemt is niet de eerste keer, noch zal het de laatste zijn. Alles gaat nu in ‘stormloop’ naar voren en we zien dat jullie op Aarde nu ‘utensils’ (gereedschap) hebben om op te bouwen en om voor jezelf de positie van je harte plaats te peilen bij alles dat aan jullie wordt gepresenteerd.

Bloss: Dus, in onze tijd op Aarde ‘hoe lang zal die pauze duren’  waarover praten we hier?

Fed.v.L: Niet lang… we stellen twee of drie weken vanaf nu, voor.

Bloss: Nou, we hadden al twee, plus drie meer… dat is niet zo’n lange wachttijd denk ik. Ik voel echt een ‘zwakke’ verbinding en ik ga mijn geluk niet opduwen. Ik heb vertrouwen in jullie en ik neem aan dat ik het duwtje zal VOELEN als jullie bijna klaar zijn om een praatje te houden.

Fed.v.L: Er zijn, natuurlijk, veel redenen voor dit intermezzo. Sommige ervan zullen duidelijk worden in de tijd die wij verkozen om stil te blijven met jullie. WEET, zielen van Aarde dat alhoewel het kan schijnen dat we ‘weg’ zijn… verre van dat. Noch meer nabij voor alle dingen die zich op de manier gaan voordoen zoals we altijd gezegd hebben. Niets is er voor ons veranderd… alleen het niveau van Liefde waarin jullie terug gaan. Dit is zeer aangenaam en maakt alle dingen veel Helderder als we omgaan met dat waarop moet worden afgestemd. We zullen enige uitleg daarover geven……
jij ook Blossom… … jullie hebben deze tijd nodig omdat er veel plaats vindt in je en ook om je heen. Energieën zijn de hele tijd aan het ‘kolken’  voor iedereen en het is belangrijk dat we ‘het zelf’ toestaan zich daarin te settelen en om proportie te winnen met dat(harmonieus te worden met) wat momenteel toepasselijk is voor opheffing(optilling).

WEET DAT WIJ VAN LIEFDE ZIJN en via deze LIEFDE komen we. Wees alert… blijf aldoor in jullie GODDELIJKE WAARHEID en LICHT. … door alle weer heen. Dat zal jullie Reddende Genade zijn. Wij geven LIEFDE met een grote energie aan jullie in deze tijd…. zoals we dat aldoor gedaan hebben. Voor nu… trekken wij onze energie van jou terug, liefste mens en we kijken uit naar onze volgende ontmoeting. 

Bloss: Okay…  IK VOEL alsof tijdens deze ‘pauze’… onze harten een sterke ‘trek’ naar jullie zullen VOELEN…  een soort GEVOEL alsof we jullie veel dichterbij VOELEN…  een WETEN.  Dank jullie dat je duidelijk maakt waarvan ik VOEL dat ik het al verwachtte. Ik laat het nu los en kijk uit naar onze reünie op ‘deze’ manier. Met LIEFDE en dank en een paar duizend xxxxxxxxxxx! Moge de kracht met jullie zijn… Nanu Nanu…   over en uit.


Twee dagen geleden had ik contact gezocht en alhoewel ik wel door kwam, was het een hele zwakke verbinding. Het was anderhalf uur een soort worsteling, om eerlijk te zijn. Toen ik duwde op ‘control S’  om het werk te saven…  kwam een ‘fout’  door en zei dat het programma gesloten moest worden en verloor ik het meeste. Toen probeerde ik het vorige nacht weer en binnen vijf minuten voelde ik dat de dingen niet goed zaten. Ik had een paar woorden die me behoedzaam maakten en ik had geleerd dat ik direct moest afsluiten als ik VOELDE dat de communicatie niet ‘onze kameraden’ waren en ik ben niet in voor nonsens.! Dus… boven staat het resultaat van een laatste poging, die ik probeerde om te zien of ik iets kon krijgen. Ik was verrast ik had pauzes met White Cloud en met de Federatie van Licht, die eerder waren. IK VERTROUW op hun oordeel over de zaak en natuurlijk kijk ik altijd uit om weer samen te komen. Het is BEKEND dat in deze korte pauzes…veel ‘verandering’ plaats vindt in ons op een groei niveau.  Veel dank voor jullie begrip. Blossom.


 
Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe ook Mee!
Originals and translations of Galactic Messages available on0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar