Followers

i decree

vrijdag 24 januari 2014

24.01.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 24 januari 2014    
Blossom: Hallo. Het was goed om vorige week een kleine pauze te hebben…niet echt om jullie, meer de aanval van e-mails nadat we een gesprek hebben ‘uitgezonden’. Denk maar niet dat er een reserve secretaris om me heen zit om met me te werken bij dat zaakje! Ik heb geprobeerd om me af te stemmen op jullie toen ik die las, zodat jullie een algemene overeenstemming hebben van wat wij “hier beneden” doen en VOELEN. Ik hoop dat jullie dat konden oppikken en als dat zo is… hoe VOELEN JULLIE JE over wat WIJ VOELEN? 


Federatie van Licht: Vanuit HET LICHT DAT WIJ ZIJN, zijn we altijd gelukkig om met jou te converseren… want we vinden dit zeer helpend. Wij hebben inderdaad voortdurend raad gehouden… betreffende de mogelijkheid om jullie een ‘LEIDEND LICHT’ te sturen in een of andere vorm… zodat jullie spirit kan worden opgetild en ‘hoop’ krijgt om door te gaan. We moeten benadrukken dat we niet begrepen of de ‘volheid’ konden speculeren hoe de dingen voor jullie waren geworden voor jullie allemaal… terwijl jullie leven onder die dwang van lagere energieën… en wij zijn tot het begrip gekomen dat het soms inderdaad een ‘gevecht om het Licht’ is… en dat brengt jullie energie naar zo’n laag verval.

vrijdag 10 januari 2014

09.01.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 9 januari 2014    
Blossom: Hallo. Wat is het een interessante week geweest in mijn mailbox. Ik heb, zoals jullie weten, jullie gevraagd om, de vele honderden e-mails van mensen over de hele globe, met me mee te lezen die precies dezelfde GEVOELENS uitdrukten als ik in jullie vorige communicatie heb gezegd. Jullie zeiden dat dit onze overeenkomst was… voor MIJ om JULLIE te laten weten hoe het voor ‘ONS’ hier beneden is … en met alle respect voor jullie… wat ik voelde dat nodig was om te doen… dus deed ik het! Ik moet zeggen… velen, zoals ik dat ook deed, voelden dat jullie verstomd waren door mijn woorden… en dat dit daardoor jullie niet liet antwoorden. Dus, nu hebben jullie enige tijd gehad om het te verwerken… met alle LIEFDE in mijn hart… vraag ik me af wat jullie moeten zeggen, op wat een zeer belangrijke kwestie schijnt te zijn? 
Federatie van Licht: Liefste ziel, onze kameraad in de wapenen… Inderdaad waren we nogal gebiologeerd door de uitstorting van je hart, bij onze laatste communicatie. Wij wisten van de vermoeidheid en problemen die degenen op jullie Aarde onder ogen zien, maar in WAARHEID, totdat we de exactheid oppikten van jouw energie die je bewoordingen vergezelden… hadden we niet volledig begrepen hoe ‘de programmering’ zo’n schade bracht aan de menselijke conditie. Dat was het wat ons van ‘ons stuk bracht’. 

donderdag 2 januari 2014

02.01.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 2 januari 2014    

Blossom:  Dus, hier zijn we in 2014. Het is een heel drukke tijd voor velen van ons geweest… en ik moet zeggen dat ik me om de een of andere reden moe en emotioneel voel.  Dus, voordat ik begin wil ik duidelijk maken dat ik in deze communicatie niet vanuit boosheid kom… maar er zijn sommige dingen waarvan ik voel die moeten gezegd worden. Jullie hebben me eerder  verteld dat het deel was van onze overeenkomst voor mij om jullie te informeren hoe de dingen vanuit het gezichtspunt gaan van ons mensen in de dikke dichtheid van de Aarde… want jullie zijn niet in staat om dit volledig te peilen omdat je bent waar jullie zijn. 


Dus, mensen… zijn jullie klaar? Ik wil ook zeggen dat er velen zijn die een verlichte ziel zijn die dit leest en zal zonder kwestie denken: ‘Oh, Blossom, wanneer ‘snap je het’ nu eens? Ik zal graag vertellen …  Ik SNAP heel veel dingen… veel meer dan sommigen die me schrijven en me vertrouwen… maar tegelijkertijd ben ik me gaan realiseren dat ik wel woordvoerster kan zijn voor velen van ons, Aardlingen en velen schijnt het, VOELEN precies zoals ik. Dus, hier ga ik! Vanuit ons perspectief, zijn we allermeest… vermoeid. Moe om steeds verteld te worden dat wij ‘de sterktsten van de sterken zijn’ en dat op een dag, alles zin zal hebben en dat we het zullen overstijgen met een LIEFDEVOL WETEN VAN ALLES, vanwege een Gebeuren dat zal plaats vinden.

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar