Followers

i decree

zaterdag 22 april 2017

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 21 apr.2017Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 21 apr.2017
Blossom:  Hallo daar! Ik wil graag doorgaan vanaf de laatste keer, omdat ik zoveel brieven kreeg betreffende dit gevoel van “het bekijken” van iemands leven. enz. Zo velen schenen het zelfde te voelen. Voor mij wordt het sterker. Vreemd genoeg praatte ik tegen mijn man over de oude film ‘Cocoon’… over een stel Ouderen dat naar een andere planeet waren mee genomen om opnieuw te beginnen. Ik heb daar een heel vreemd sterk gevoel over! Ik weet dat ik niet zou worden weggeveegd… Het is meer de symboliek die ik voel, denk ik. Hebben jullie daar gedachten over?
Federatie van Licht: Gegroet van een meest milddadig en gevende aard aan Een en Iedereen, Liefste Vrienden. Ja, we zijn ons bewust van de energie op jullie Planeet waar velen zich zo ‘verdrietig’ bij voelen, zoals we eerder zeiden. Het gewone feit is dat er zo veel Energieën zich transformeren in deze tijd, dat het onmogelijk voor jullie is om er niet in gewikkeld te worden.
Zo veel op jullie Planeet biedt het nieuws van gloom en doom(ondergang en verderf) en toch bieden wij iets nieuws van een andere variëteit… van een andere Energie.
Want zien jullie, Liefste Vrienden… nu is het de tijd waarop de Energieën en de transformatie… deze verandering… zo sterk is, zo prominent, dat jullie het eigenlijk ervaren in een stoffelijke/emotioneel perspectief… meer dan bij andere keren van verschuivingen en veranderingen. Hoe Hoger de Vibrationele trek is die in jullie Planeet stroomt, hoe dieper jullie je er mee verbinden… Want jullie hebben je pad ‘bewerkt’ omhoog naar dit punt… en zo veel meer is nu mogelijk.
Het gevoel om ‘klaar te zijn om ergens anders heen te gaan’ zoals in ‘Cocoon’ …is inderdaad symbolisch om naar een NIEUWE plek ‘te gaan’.  Een nieuw perspectief op het leven zelf. Deze veranderingen die plaats vinden en die voor de deur staan om binnen te komen … op grotere schaal… en die jullie in het beloofde land voeren.
ALLES DAT WE BELOOFDEN IS DAAR VOOR JULLIE.
Bloss: Dit weet ik, mijn vrienden. Maar, in alle Waarheid kan ik niet te opgewonden zijn vanwege de tijds-schaal die zo anders is tussen ons. Jullie hebben er geen…wij leven bij elke seconde. Maar, ik moet zeggen, ik denk niet dat ik ooit zo’n verschuiving heb gevoeld, persoonlijk! En daarom, zeer naar voren kijkend om het te laten settelen en kijkend naar het nieuwe perspectief. In de directe toekomst van deze specifieke verschuiving, hoe zullen de dingen kennelijk anders voor ons zijn?
Fed.v.L: Dat is een goede vraag. Het gebruik van het woord ‘kennelijk’ … want het is de aard van ‘zo ver als men dat kan zeggen’. Zoals met alle dingen, kunnen we geen 100% garanderen wat er zal plaats vinden omdat het voor elk individu is hoe ze zich gedragen/reageren… over wat er feitelijk zal gebeuren en hoe ‘spoedig’.
Maar we kunnen je dit zeggen… omdat jullie Vibratie begint zich te settelen in dit Hogere schema van dingen… zullen jullie absoluut een verschil merken in jezelf. Want, alhoewel het ‘buitenste plaatje’ op het vertoonplaatje, er niet zo helder uit ziet… er zal Helderheid zijn in jullie Wezens die BETER WEET. Die ANDERS WEET.
Dit gevoel dat velen van jullie hebben, van klaar zijn om verder te gaan… is gewoon een staat van Zijn als je naar een Hogere frequentie opgaat…en alhoewel het nog met ups en downs gaat… een Hogere frequentie is een Hogere frequentie… daarom zullen dingen op alle niveaus… beter zijn… overal. (all round)
Bloss; Dank je. Ik begrijp wat jullie zeggen. Ik denk dat ik een gebrek aan enthousiasme voel! Dus velen van ons willen ‘meer doen om deze verandering te assisteren’ maar ze zijn onzeker over hoe. Daarom voelen we ons een beetje gebrekkig met de bijdrage in dat stuk. Ik weet dat ons is verteld om gewoon te glimlachen en het Licht te verspreiden…Dat snap ik… maar er zijn veel commentaren geweest over alles dat zo nutteloos schijnt te zijn!
Fed.v.L: Maar…hoe kan dit zijn? Is het nutteloos om de Vibratie van jezelf te verhogen…van …de hele…Planeet? Gewoon door een goede tijd te hebben? Voor ons en inderdaad, zoals je eens zelf zei, Blossom…dit schijnt het volmaakte plan te zijn.
Bloss: Ja… het plan is inderdaad Goddelijk. Maar niet altijd zo gemakkelijk om in de praktijk te brengen. Dat is het. Ik voel dat we naar een ander niveau moet gaan van begrip om te begrijpen wat ‘een goede tijd’ is? Het gaat niet over vakantie of om een partijtje hebben of drinken en roken. We wensen op een of andere manier om te ‘ontsnappen’ aan die methodes of om naar een film te kijken of de gewone tv… gewoon om uit de werkelijkheid te gaan. Ik zeg niet ‘wij allemaal’…maar in het algemeen schijnt het die manier te zijn.
Fed.v.L: En toch… die ontsnappingen zullen verdwijnen als men Hoger gaat. Men zal worden aangetrokken naar Hoger potentiëlen en MEER POGINGEN DOEN om te mediteren en in de natuur te zijn. Om tijd te besteden aan spelletjes en plezier met de familie, in plaats van samen te zitten in een familie groep waar geen woorden worden gesproken… omdat iedereen zo verdiept is in een privé wereld met hun oogmerken.
Wat is het waar je precies van weg wilt ontsnappen?
Bloss: Mmm. Ik moet daar over nadenken. Van de werkelijkheid? De wereld alledaagsheid?

Fed.v.L: En toch zeggen we… zo velen van jullie zijn in die val gevallen. De val die door de elite Wezens is neergezet, die geen succes met jullie willen. Die Wezens van minder Licht die wensen dat jullie leven in een werelds bestaan gaat. Waar jullie van ‘kotsen’ omdat niets jullie ervan opwindt. Zij hebben jullie geprogrammeerd om je zo te voelen, Jullie innerlijke Waarheid kent deze Waarheden.
Bloss: Ja, ik weet het… en ik vecht niet tegen zulke zaken… Ik bezwijk de meeste tijd… nou, op het moment voel ik me zo.
Fed.v.L: Omdat hun wens om te bekoelen en Vreugde zijn verhoord. Ze moeten meer inzetten omdat ze zich zo erg bewust zijn dat HET LICHT VAN DE WAARHEID EN LIEFDE ER DOORHEEN SCHIJNT en er is weinig dat ze er tegen kunnen doen.
Dus, liefste vrienden… gaan jullie nu achteruit zitten en hen laten winnen?
Bloss: HELEMAAL NIET. Wat stellen jullie voor?
Fed.v.L: Ga van je achterwerken af en begin de controle over te nemen! Die methodes om je in slaap te wiegen is een soort valse veiligheid… die trucages die jullie laat geloven dat er iets zo anders is dan wat het feitelijk is… zijn louter stelsels om je in bedwang te houden. Om je Letterlijk TE STOPPEN om je WARE LICHT TE ZIJN.
ZULLEN JULLIE ER VOOR STAAN, LIEFSTE MENSEN?
Gaan jullie niet in je Licht staan en zeggen: ‘NIET MEER! We kwamen om een missie te vervullen en we ZULLEN het gaan doen!’
STOP met vallen in die webben van verstrikking die je op een plek houden van ‘het afwachten van je lot’
Ga weg van die valsheden… die vermommingen van onwaarheid en BEGIN TE VOELEN/TE ZIJN WIE JE WERKELIJK BENT.
WIE JULLIE ECHT ZIJN IS ZO VEEL MEER DAN JULLIE DENKEN DAT JE BENT!
Jullie, JULLIE moeten de situatie vasthebben.
Ja, jullie gaan door grote transformaties… en ja, dat kan je een beetje verloren laten voelen… maar val niet op je knieën en geef je niet over… doe er iets aan.
Begin met je dagelijkse meditaties… doe oefeningen… eet gezond… speel, … deel momenten van Vreugde…neem je tijd om Liefde over de Planeet te zenden… naar alles dat is.
Geef dankbaarheid ALTIJD.
DOE WAT JE WEET WAT JE MOET DOEN… maar, laat dat langs de kant vallen.
Velen van jullie kunnen zeggen: ‘Oh maar we hebben geen tijd voor dat alles.’ ‘We moeten werken, we moeten dit doen en dat’.
En wij zeggen tegen jullie… MAAK TIJD VOOR DAT ALLES.
Dit zijn jullie sleutel methoden. Door dat te doen… versterk je ELK VITAAL DEEL VAN JE WEZEN.
Jullie bereiden je voor op alles dat voor je ligt… Dit is nodig. Om je denken, je lichaam en geest te versterken.
Als je weet dat er een marathon komt, dan bereid je je erop voor. Je besluit niet plotseling om al die mijlen te lopen zonder je voor te bereiden. Dat zou niet goed komen.
Het zelfde is om te lopen in de Nieuwe Wereld. Veel voorbereiding is onderweg op zoveel niveaus … en jullie deel is om sterk te zijn… op alle niveaus van het zelf.
We zeggen tegen jullie met alle Liefde en respect… NU IS HET TIJD OM ‘EEN GRIP TE KRIJGEN OP’… om ‘JEZELF SAMEN TE TREKKEN’ en…
Bloss: Mijn God, ik moet lachen…want ik weet wat je volgende zin zal zijn…
Fed.v.L: STOP MET MEKKEREN EN JANKEN.
Bloss: Zo niet-jullie!! Maar, ik snap Echt waar jullie vandaan komen. Want ik voel geen boosheid… en ja, misschien moeten we allemaal een schop onder de kont hebben! Goed gezegd!
Fed.v.L: Natuurlijk glimlachen we en we komen uit humor en Liefde. Maar mekkeren en janken zal je niet brengen waar je naar toe gaat. Stop met klagen over de staat van zaken en doe waarvoor je hier kwam om te doen.
Schijn het LICHT DAT JE VOORTDUREND BENT… naar de Planeet. Schijn dat Licht van jullie op elke situatie… elke omstandigheid… elke gedachte die je jezelf biedt, en aan iedereen.
Schijn gewoon dat Licht… de hele tijd.
DAT MOET JE NATUURLIJKE STAAT VAN ZIJN ZIJN.
DAT KON JE NATUURLIJKE STAAT VAN ZIJN ZIJN.
Maar het is vergeten.
Deze Hogere Energieën die binnenkomen zijn hier om jullie te helpen. Ga met ze samen… verwelkom ze… ze zijn hier om jullie meer van jezelf te helpen en laat erkenningen van wonderen aan het Licht komen.
Zien jullie, Liefste zielen? Neem alsjeblieft adem in, nu… en VOEL wat er gebeurt.
We gaan de volgende fase in… een heel belangrijke transformatie naar een HOGERE POSITIE VAN JE ZIELZELF. JE SPIRIT gaat naar een plaats die herkend kan worden als zo veel dichter bij thuis. Waar iemands zelf zich zoveel meer op z’n gemak kan voelen… zoveel meer comfortabel ZIJN in/met zichzelf.
En vandaar af, Liefste Zielen… is het een glijvlucht, als je de nieuwe plek accepteert… als je je erin settelt. Jullie zullen je weinig herinneren van hoe hard de tijden eens waren… en dank geven aan dat die dagen voorbij zijn. Jullie zullen jezelf feliciteren en iedereen dat je zo ver gegaan bent met het Goddelijke Plan en je zult je verheugen in het WETEN dat LIEFDE … alleen Liefde… is wat je er doorheen bracht.
Ga verder Liefste Zielen. Geef nooit op… geef nooit toe.
We zijn nu dichter bij jullie dan ooit eerder omdat deze Energieën ons dat toestaan.
WELKOM IN DEZE VERANDERING.
WEES VOORBEREID…
Bloss: Dank je. Toen jullie zeiden over het ‘ons samentrekken’ … waren jullie zo goed. Het is zo veel gemakkelijker om te bezwijken aan de negatieve energieën en gewoon te denken ‘nou en dan’. Maar dat is echt niet goed genoeg, wel? Dus, dank je voor de pep talk. Ik zal een poging doen om verandering uit te voeren en me voor te bereiden op een meer krachtige manier. De troepen volgen!
Fed.v.L: We zijn een vergadering van Licht. Hoe meer we ons als zodanig erkennen… hoe Helderder het Licht dat we kunnen schijnen. In Liefde en dank aan ieder van jullie.
Bloss: Ditto mijn vrienden. DittoPlease revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

zondag 9 april 2017

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie: 6 april 2017Blossom met de Galactische Federatie                 6 april 2017
Blossom: Ik had het plan niet om met jullie te proberen me te verbinden, tot vanmorgen. Toch, als ik goed zit voel ik jullie dichtbij zijn en ik ben meer dan willend om het nu een ‘go’ te geven, als jullie dat ook zijn?
Federatie van Licht: We danken je voor je antwoord. Want ja, we zijn meer dan blij om met je op deze tijd te ‘praten’.
Bloss: Ik vroeg me af of je over dit gevoel kunt praten dat ik ervaar betreffende “Het zijn van de observator’. Sedert mijn nieuwsbrief de vorige dag hebben velen geantwoord en zeiden dat ze hetzelfde voelen. Ik voel me op dit moment niet helemaal deel van de wereld. Ik ben hier, maar zit er niet in. Dat is het best dat ik kan doen om dit te beschrijven.
Fed.v.L: Liefste Zielen van de Aarde… met jullie steeds transformerende Energieën die blijven… zoals een storm in een kop thee…
Bloss: En dat betekent?
Fed.v.L: Betekent… met de Grootste LIEFDE die jullie NU beleven… het is niets meer dan dat. De veranderende Energieën wervelen rond je persoonlijke Energieën in zichzelf. Zoals ik beperkte bij een kop thee en inderdaad de intensiteit die hen aanstuurt. Dit is waarom “LEVEN” ondersteboven schijnt te zijn gegaan. Dit is waarom jullie niet voelen om in controle te zijn…want wij zouden zeggen dat de meesten van jullie dit gevoel OM NIET GEGROND te zijn, voelen. En jullie doen dat ook niet! Maar we zien dit niet als een grote verstoring voor het welzijn van iedereen.
Bloss: Nee, dat voelt niet ‘verstorend’. Het voelt gewoon dat ik ‘verwijderd’ ben van het doorgaan van de Aarde, zelfs alsof ik me heel bewust ben van bij die ‘voortgang’ te zijn.
Fed.v.L: Het duidelijke en doodgewone feit, Blossom, is dat dit doorgeven van Energieën, terwijl ze zich met elkaar versmelten…van het buitenste naar binnenkomen… met zelf-verrijzende effecten… het effect hebben van iemand die in een vacuüm is gevangen. Nooit op een of andere plaats…Maar, gewichtloos.
Dit komt vanwege de ongelooflijke KRACHT die in deze tijd jullie Planeet binnenkomt. Jullie zelf zijn naar dit voordelig punt toegelopen en zijn hier nu aangekomen…op een plek dat je voelt ‘eruit’ te zijn… zoals je zou zeggen.
Om het gevoel te hebben van de ‘Observator’ komt omdat dat precies is wat jullie doen. Jullie observeren het lichaam/de ziel, dat zijn jullie, vanaf een Hoger perspectief. Zodanig is het alsof jullie ‘naar jezelf kijken’, tegengesteld als het kijken vanuit ‘van binnen’. Gewoon nu… gewoon een korte tijd.
Kunnen we vragen… vind je dat je jezelf beoordeelt?
Bloss: Mijzelf of de situatie beoordelen?
Fed.v.L: Beide.
Bloss: Nou, niet echt oordelend. Zoals ik zeg…gewoon naar buiten, erin kijkend. Ik voel me wat afgesneden van enig gevoel erover. Dat is het vreemde.
Fed.v.L: Mogen we de raad geven dat dit precies is waar jullie bedoeld zijn te zijn in het zielzelf experiment. Jullie gaan naar Hogere gronden, wat je uit evenwicht achterlaat terwijl je voeten je in onzekerheid laten terwijl je omhoog gaat, zogezegd. Jullie hebben een voet gelaten in een dimensie en enige tijd in de tussenruimte. Nu merk je dat beide voeten in die tussenruimte zijn en dat laat je ‘zweven’ … en neerkijken op zoals het eenmaal was.
Spoedig… en we bedoelen spoedig, want het is niet juist en passend voor jullie om te lang te blijven bengelen op deze wijze… je zult je dan nog meer ‘duizelig’ voelen als je dichter bij de Hogere Energieën komt om je voeten er op/in te zetten… en om je zelf gegrond te vinden in die Hogere staat/positie.
Bloss: Wat moeten we verwachten als we landen?
Fed.v.L: Een gevoel waar je naar verlangd hebt. Dat zal goed voor je zijn… in zijn natuurlijke staat.
Bloss: Dat is goed, omdat ik zelf weer dat gevoel beleef… dat zegt: ‘Hoe gaat het met Alfie’. Zoals ik al vaak gedaan heb. Ik ben noch hoog noch laag in mijn gedachten… gewoon… neutraal. Maar ik weet wel dat het leven zoveel meer opwindend is. Ik weet dat gedachten onze werkelijkheid scheppen… maar ik voel hierbij een ‘Oh wat dan ook!’ soort ruimte.
Fed.v.L: En opnieuw laten we je er aan denken om waakzaam te zijn. Oplettend op je gedachten en hoe je ze uitvoert…Hoe je je gedraagt met ze. Hoe je ze categoriseert. Hoe je ze weghaalt of ze uitbrengt, afhankelijk van hun agenda.
Liefste zielen, HERINNER JE WIE JE BENT.
LAAT NEGATIEVE ENERGIEËN JE NIET IN HET MOERAS ZAKKEN EN JE ONDER (water) BRENGEN.
JE WEET BETER, DAN DIT.
GA OMHOOG… GA ERIN… EN WORDT DEZE HOGERE MACHT VAN JEZELF.
Nu meer dan ooit zijn jullie krachten van Energetische Genade klaar om jullie wereld met Liefde te bombarderen.
Dit is de tijd waarop jullie verder naar/door gaan wat je in LIEFDE uitwerpt. Jullie munten uit in vergeving en jullie wankelen niet door de weg waar je zo moedig op loopt.
HOUDT DE HOOFDEN HOOG, LIEFSTE ZIELEN.
Bloss: Oh! Dat proberen we! Maar zo velen voelen zich naar beneden getrapt met een Aardse tentoonspreiding van oud gedrag. Niemand weet wie je moet Vertrouwen of geloven… en toch gaan we door vertrouwen te hebben, wetend dat we allen goed zullen zijn, uiteindelijk. Zeg me… waren channelaars dit zelfde spul ook aan het channelen toen de dinosauriërs rondom ons waren? Omdat, het schijnt me zeker alsof we dit nu al een echte lange tijd horen.
Fed.v.L: Dat komt omdat jullie dat al gehoord HEBBEN ‘al een echte lange tijd’. Deze verandering… deze supersonische (?) verandering IS al heel lang gaande een echt lange tijd nu.
We vragen ons af of jullie echt niet begrijpen …hoe enorm deze transformatie eigenlijk is. Want als je dat Echt zou weten… zou je verbaasd zijn hoe veel er al is bereikt en hoe dichtbij de ‘finish’ lijn we nu zijn.
Bloss: En… ons is dat verteld vijf jaren geleden. Echt, ik heb het WANNEER los gelaten… het is gewoon die fase waar ik doorheen ga van de ‘WAAROM?’ Maar op een ander niveau… op een andere dag… in een andere stemming… ken ik al die antwoorden. Hoe gaat het,kunnen jullie ons iets vertellen wat we niet weten?
Fed.v.L: Met plezier. We zullen een verhaal vertellen voor grote opluchting voor iedereen.
Bloss: Is het een verhaal of een Waarheid?
Fed.v.L: Dat is voor je ziel om te ontdekken. Er was eens…
Er was een groep van Hoog intelligente Wezens die gekozen waren om naar de Aarde te gaan op de meest belangrijke tijd in de geschiedenis tot op deze dag. Ze wisten waarom ze waren gekozen, maar ze vergaten de meeste beredenering toen ze kwamen, omdat dit deel van het plan was: het hernieuwen van zelf-ontdekking. Toen de tijd verder ging… trokken al die gekozen missies weg en het leven werd zonder ‘bron’.  Het Leven scheen de zinnen te doden net zoals ze op te heffen… en een tijd… ging Planeet Aarde strompelend verder.
Toen werd er besloten door de Hoogste raden dat hulp nodig was. Niet om tussenbeide te komen in dit Gouden Plan maar om de nodige stuwing te geven, omdat veel opnieuw werd bekeken en het was nodig om dat te doen.
En dus, degenen uit andere rijken begonnen wijsheid te infiltreren als een aandenken van waarom jullie Aardlingen kwamen… Om jullie te helpen je te her-verbinden met je Ware Bron en om Het Plan Terug te brengen met volle kracht.
Al eonen nu… is er veel hulp gegeven. |Wij, de Federatie van Licht kozen om ‘parels’ van Licht te geven, want het is de wens van onze zielen om jullie aan de Heldere Lichten te doen herinneren die jullie zijn… En de reden waarom jullie kwamen. En waarom JIJ het was… Ieder Een van JULLIE specifiek, die hier wilde zijn en je Planeet te veranderen in een Helderder Ster om op te wonen.
Hoe vurig jullie waren, hoe erg scherp jullie allen waren. Het is een verdrietige ziel die vroeg wil weggaan van je woonplaats. Want eens was er zo’n verlangen om er te zijn.
Probeer dit te zien vanuit ons gezichtspunt Liefste Zielen… Jullie zijn er nu zo dichtbij. Geef het nu niet op. Niet nu, als je al over de grens bent en in VRIJHEID loopt.
HET LICHT DAT JULLIE ZIJN schijnt van binnenuit, uít jullie. Dat voel je niet altijd, want het schijnt gesmoord te zijn. Maar wij zien jullie… de Waarheid van jullie… en we hebben zulke bewondering voor de Strijders van Licht die jullie zijn.
Op een dag… Een goede dag… ZULLEN JULLIE ACHTER JE KIJKEN in ongeloof hoe de dingen eens waren.
Herinner je ook, dat alles niet is zoals het lijkt te zijn.
Bloss: Ja… Ik voel me ook heel erg, alsof ik in een toneelstuk zit, van een toneelstuk, in een toneelstuk, in een film!
Fed.v.L: Dat heeft ook betrekking in deze tijd van Energetische verandering. Als je voet uiteindelijk landt op Hogere Grond… zul je je veel meer in je ‘rol’ voelen. Dan heb je veel meer greep op de rol die je hier portretteert.
We vragen jullie nu te WETEN te ACCEPTEREN… te EREN… de werkelijkheid van dit experiment.
Die is in volmaakte verbinding …met alles dat is.
Het kan niet iets anders zijn.
Want het is een Goddelijke Plan.
Bloss: Toch is het een best rare manier van zijn Goddelijkheid te laten zien.
Fed.v.L: En wij zeggen… dat Goddelijkheid veel vermommingen heeft. Maar in de Waarheid van zichzelf… is GODDELIJKHEID de onderliggende werking in alles… want er is NIETS anders dan ZUIVERE GODDELIJKE LIEFDE.
Hoe gemakkelijk kan het vermomd worden om iemand te laten denken dat er trucage bezig is. Toch zeggen we DAT ALLES LIEFDE IS… zelfs als het niet zo schijnt te zijn.
Alles dat je nodig hebt is om WAAR TE ZIJN VOOR JEZELF.
DE GODDELIJKHEID VAN JEZELF.
VOEL DIE GODDELIJKHEID IN JE.
ROEP DIE GODDELIJKHEID AAN OM HELDER TE SCHIJNEN DOOR JE HART.
LAAT GODDELIJKHEID DE VOORNAAMSTE PRIORITEIT ZIJN VAN JE GEDACHTE, WOORD EN DAAD.
DAN LIEFSTE ZIELEN… ZULLEN JULLIE VOELEN… ZULLEN JULLIE WETEN… DIE GROTE UITBREIDING VAN GODDELIJKHEID DIE JULLIE ZIJN.
Jullie zullen je niet zo neerslachtig voelen. Jullie zullen ‘Het Snappen’. Toch herinneren wij jullie eraan…. Het is aan jullie… De Sterksten van de sterken… om in gedachten, woorden en daden vast te houden… WEES VAN GODDELIJK LICHT… en laat dat Licht JE de weg leiden.
Bloss: Dank je. Door deze kleine beroeringen is het zo gemakkelijk om dit te vergeten en de ‘traagheid’ te laten overnemen. Ik denk dat men er vermoeid door raakt, zo nu en dan.
Fed.v.L: Mogen we je er ook aan doen denken, als een ‘oppakkertje’ … dat jullie weer, Blossom, met stormen en winden en regens, jullie niet met lege handen heeft achtergelaten… zullen we zeggen. Die condities dragen over de hele wereld ‘geladen ammunitie’ mee… om iemand af te schrikken zo ver als mogelijk is van de Waarheid van zichzelf.
Bloss: Ja, opnieuw dank je. Een goede herinnering om niet langs de kant te vallen van de weg en te bezwijken voor deze irriterende lelijkheden!!
Fed.v.L: Dit heeft gewoon een gedachtenproces nodig om de houding te veranderen en iemand terug te brengen in zijn verbinding.
Bloss: Soms voelt het alsof het veel meer nodig heeft!!
Fed.v.L: Toch niet.
HEF JE GEESTEN OP ZIELEN VAN DE AARDE… JULLIE ZIJN NOOIT ALLEEN.
ER IS EEN KRACHT VAN GODDELIJKE LIEFDE BIJ JE… IN ELKE ADEMTOCHT DIE JE NEEMT.
WEET DIT… VOEL DIT… VOEL ONS…
WIJ ZIJN EEN.
Bloss: Zeer veel dank… fijn om terug in aanraking te zijn. Het is een raar wezen in een showbuziness wereld, een tijdje waar niemand hier over praat. Maar ik! Hoe het Licht schijnt in zoveel jongeren. Het is heerlijk om te voelen. Tot de volgende keer mensen… dank je. Ik voel ook op een of andere wijze dat er iets spoedig gaat gebeuren… en jullie zullen lachen bij die stelling!! In Liefde, Licht en Dank. Ik … Blossom Goodchild… stop er mee.

DE VOLGENDE DAG.
Bloss: Opnieuw hallo. Ik weet, ik weet dat ik wat pietluttig ben. Maar ik moet zeggen toen ik ons gesprek overlas van gisteren was ik niet echt tevreden met je antwoord betreffende iets te vertellen dat we niet weten. Omdat we al weten wat je zei. Werden we belaagd? Je zei dat het een verhaal was van grote opluchting aan iedereen?
Fed.v.L: Groeten aan jou Blossom en aan IEDEREEN. Inderdaad, zoals veel gesprekken die we doen, we zijn soms niet klaar om alles te zeggen wat we moeten zeggen, omdat we andere raakvlakken krijgen en dan loopt de tijd af. Veel gesprekken zijn er die plaats vinden met zo velen op Aarde.
Bloss: Dus, wat zou dan iets zijn wat we niet kennen en van grote opluchting zou zijn? Het doet er niet toe…(beating round the bush) of je erom heen draait…
Fed.v.L: We zullen tegen je zeggen dat je toch alles wel weet. Toch realiseren we ons dat dit niet is wat je wilt horen. Dus, laten we beginnen door het concept aan je te introduceren dat, alhoewel logisch en beredenering niet samenwerkt met wat we moeten zeggen…  des alniettemin is er een nieuw gedachtenpatroon, zodat… verder langs het spoor in je levenstijd… er een betekenisvolle transformatie is in je gehele Aardse lichaam. Alhoewel menselijke Wezens zodanig zullen worden erkend… de verschijning zal enorm zijn veranderd om zich bij de nieuwe condities te kunnen aanpassen.
Bloss: Dus, aannemend dat dit niet in mijn leven zal zijn? (Ik word 60 dit jaar)
Fed.v.L: Je zult verrast zijn door de snelheid waarin verandering komt in toekomstige dagen.
Bloss: Met alle respect… als het zoiets is als ‘nu’… dan betwijfel ik dat.
Fed.v.L: Toch, Blossom, als er eenmaal een zekere basis is… als funderingen op zijn plek zitten… is het dan niet gemakkelijk om daarop te bouwen?
Bloss: Ik denk het. Dus welke soort veranderingen?
Fed.v.L: Nou, zoals je weet, jullie lichamen zijn aan het transformeren op een van moment tot moment basis om zich aan te passen aan de Hogere frequenties die met je eigen samengaan. De veranderingen waarover we spreken zullen subtiel, maar herkenbaar zijn. Misschien moeilijk te hanteren in de stoffelijkheid. Zijn het niet jullie dieren/zoogdieren om zich aan hun omgeving aan te passen? Dan zo zal het zijn ook met jullie.
In gedachten houdend dat jullie zintuigen de eersten zijn die worden verhoogd. Dit komt voor jullie al tot vervulling. Je zegt dat jullie je mobiel telefoon nodig hebben en je internet. Het is niet dat die zullen verdwijnen (een tijdje) maar, je eigen zintuigen zullen efficiënter werken als het tot communicatie komt. Jullie technologie zal buiten reden overvloedig worden… zoals je dat nu kent, op dit kruispunt. Zoveel zal beschikbaar worden gemaakt voor jullie als de Hogere levensstijl wordt gepresenteerd en begrepen.
Zie je, Liefste Zielen, kijk er op deze manier naar. Vijftig van jullie voorbije jaren, toen iemand een film zag van toekomstige aard… dacht men zeker niet dat dit een werkelijkheid zou worden… toch is dit zo gebeurd.
Nu, als je kijkt naar de meeste van jullie films, dan presenteren ze technologische beelden en ‘magische dranken’ en ‘tovenarij’ en dat wat jullie kennen als science fictie …en inderdaad, die worden goed gepresenteerd.
ALLES dat geschapen kan worden in film vorm kan jullie werkelijkheid worden. Dit is geen rocket science (teveel wetenschap). Want het neemt maar een gedachte om dan iets te creëren in Zijn(Bestaan).
Toch opnieuw vragen we jullie om gedachten van Vreugde en Liefde en Vrede te creëren. Veel dat jullie wordt gegeven om te zien is van een meer gewelddadige aard. Dit is niet profijtelijk voor geest, lichaam of ziel.
Bloss: Ik denk dat als je kijkt naar hoe ver we technologisch zijn gekomen; is alles dat je zegt haalbaar. Dat leidt dan naar de zaak van/verder dan het spoor… we terugkeren voor een andere ronde in onze Aardse spiraal of, zoals is voorgesteld…als mogelijkheid… transformeren we gewoon in een Lichter lichaam en hebben dan geen noodzaak meer voor dood? (zoals wij die kennen).
Fed.v.L: We zeggen dat dit absoluut voor een ándere sessie is. Alhoewel we dit in het kort in de vorige dagen wel over gehad hebben.
Bloss: Ja, maar ik heb een herinnering als een zeef en om aan dingen te worden herinnerd, geeft geen schade. Dank voor dit kleine korte extra… Kan ik eerlijk zijn met jullie mensen? Soms voel ik gewoon niet dat we veel grond hebben bedekt in een of ander specifiek gesprek… en dat laat me twijfelen… en ik wordt een beetje moedeloos/ Ik voel dat AL onze gesprekken mind boggling zijn! (verbijsterend)
Fed.v.L: En wij zeggen tegen je Blossom… dat soms… we louter aan het ‘herkauwen’ zijn. Gewoon de basis aanraken en ons verbinden. Deze boodschappen zijn niet noodzakelijk ontworpen om iedere keer iemands hoofd weg te blazen. Ze zijn ontworpen om op te heffen en je er aan te laten herinneren. Nu en dan gooien we er een hoge bocht bal in…
Bloss: Dat weet ik! Ik denk dat er nog zoveel is wat we konden bespreken… maar we houden het op dit zelfde niveau.
Fed.v.L: We zijn tevreden met dit niveau, Blossom. Je moet je ook herinneren dat er altijd nieuwe zielen zijn die deze boodschappen vinden. Dus we proberen voor iedereen wat te leveren.
We zijn niet hier om gekend te worden als extremisten. We zijn hier om best te bemoedigen en te ondersteunen.
Bloss: dank je. Ik wilde je niet aanvallen, maar misschien leek het wel zo… Ik zeg alleen hoe ik me voelde. Misschien omdat ik nog veel van mijn ‘showbiz’ hoofd op mijn kop had op het moment. Misschien gaan die twee niet samen. Alhoewel ik niet kan zien waarom dat niet kan?
Fed.v.L: Ze kunnen dat wel… Ze deden het. Wij gaan nooit weg. Alhoewel bepaalde Energieën kunnen misschien voelen alsof we dat wel doen.
Hoe kunnen we weggaan… als we EEN zijn?
Bloss: Dank je. Ik moet nu weg… Houd van jullie.
Fed.v.L: Toch vragen we je om niet op een moedeloze manier weg te gaan… er zullen velen zijn die dankbaar zijn voor specifiek deze boodschap. Iedere ziel loopt hun reis in hun eigen ruimte. Onderschat nooit hoe deze boodschappen het hart raken.
Bloss: Okay. Dank je weer… laat moedeloosheid achter me… ik ga weg.


Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

maandag 13 februari 2017

Blossom 12 febr. 2017 met de Galactische Raad van Licht

Blossom: Hallo. Hallo, Hallo. Ik sprak gisteren iemand en we bespraken het feit dat telkens weer onze hoop omhoog ging, zodat; we zitten op de rand van iets. We zijn klaar en ‘op het moment’ van verandering… voor best een paar channelings… en dan sterft de hype weer af… en wij dabberen verder! Geen ‘go’ krijgen we naar jullie. Maar, een antwoord waarom dit gebeurt zou goed zijn.

Federatie van Licht: Gegroet, jonge vriend.

Blossom: Hoe winnen we vrienden en beïnvloeden we mensen! Oh, dat… IK WAS jong!

Fed.v.L: Maar, met ALLE termen… dat ben je. Ook al konden we je ook een oude ziel noemen… relatief gesproken, ben je nog jong…want het leven is oneindig en daarom, in een zin zul je altijd jong blijven. Als je in staat bent onze logica te begrijpen?

Bloss: Ja, dat doe ik. Dus naar de vraag, die bij de hand is, als we mogen?

Fed.v.L: Met opzet ‘hypen’ we je niet omhoog om je alleen ‘naar beneden te laten vallen’. Dit is bij verre na… niet onze bedoeling. Kan het zijn, misschien soms, dat de Energie van jezelf, van onszelf en van inderdaad de Planeet in een HOGE POSITIE is… die op zijn beurt dat soort ‘hype’ zoals jullie dat noemen, laat doorkomen.
Toch zouden wij het niet ‘hype’ noemen. Maak alsjeblieft een verwijzing voor zijn betekenis.

Bloss: Dan roep ik mijn goede vriend ‘Google’ op. OK. ‘Extravagant of intense publiciteit of promotie’.

Fed.v.L: Zie je waarom we niet voor de Hoge Energie wensen die doorkomt, om als zodanig gelabeld te worden? Wij zijn geen promotie adverterend agentschap!!

Bloss: Nou, jullie konden altijd een aardige regel in hoge techniek doen!

Fed.v.L: Liefste… hoe kun jij amuseren! Maar om terug te keren naar het onderwerp… het is een ‘zaak’ van ‘gaan met de stroom mee’. Zoals bij alle dingen/ met alle dingen is er een eb en vloed.

Toch zouden we erg graag willen dat de Energie nooit afstierf. Want er is geen noodzaak toe om dat zo te doen. Er is altijd veel verwachting/vooruitlopen op/ wat er zal gebeuren in toekomstige dagen en dus ook is er altijd een wachten op zoals die toekomstige dagen zullen zijn.

Bloss: Ergens in de toekomst denk ik. Want dat zal zeker niet spoedig zijn!


Fed.v.L: Dat is wel zo! (Toch zijn ze dat)

Bloss: Nee… dat zijn ze niet! Niet ‘ons’ spoedige’. Toch weten we dat ‘onze’ spoedig en ‘jullie ‘spoedig’ heel anders is.


Fed.v.L: Alleen vibrationeel.

Bloss: Dat betekent?

Fed.v.L: Betekent dat jullie toekomstige dagen ‘wonen’ in een bepaalde frequentie… een specifieke Vibratie. Die dagen zijn daar en wachten op jullie… Want, zoals wij zeiden, is er niet zoiets als tijd, en daarom… verleden, heden, toekomst… vinden allen plaats in het NU.

Want er IS alleen NU. Jullie gaan naar deze toekomst… want die is feitelijk niet in jullie morgen… Die is ‘gewoon daar’ en wacht op JULLIE KOMST.

Bloss: Daar lach ik om… want we verwachten altijd die van jullie!

Fed.v.L: Liefste vrienden… hoe veel zijn jullie gaan begrijpen… over jezelf… nietwaar? En…hoe meer je begrijpt… hoe meer je de eb en vloed laat gebeuren van ‘wat is’ ‘die zijn ding’ laat doen.

Het is door TOE TE STAAN WAT IS… dat JULLIE laat … ERIN ZIJN… want alle wensen en verwachtingen  van ALLES DAT IS… om plaats te vinden.

Bloss: En …bespottelijk, maar nieuwsgierig …vraag ik je … WANNEER?

Fed.v.L: WANNEER WAT?
Bloss: Wanneer zal ons ‘SPOEDIG’ gebeuren? Zeker, zelfs zonder tijd… moet je in staat zijn om energetisch te peilen in welke soort tijdsperiode we ons zullen baden in het Licht van onszelf, in een veel meer verenigbare omgeving die gepast is voor onze benodigdheden van welzijn? Poe! Dat was anderhalve zin!
Fed.v.L: Maar, wij kunnen geen datums geven.
Bloss: Ik vraag niet naar feitelijke getallen of maanden. Kun je ons niet een ruw idee geven van zelfs een jaar?
Fed.v.L: Waarom is het dat zo velen van jullie een tijdsframe nodig hebben?
Bloss: Velen zouden antwoorden… voor de hoop dat de dingen veranderen voor het Hoogste Goed en in staat te zijn om in Vrede te leven… overal.
Fed.v.L: Wij zeggen dat DIT NIET OVER TIJD GAAT. Niet omdat er geen meer is… maar omdat het over JULLIEZELF gaat. 
Als bijvoorbeeld we tegen je zouden zeggen …: in jullie jaar 2020… zal dit gebeuren, en dat zal gebeuren en dat en dat zullen dan hebben plaats gehad… dan zul je altijd naar voren kijken naar die tijd… wachten zodat dit komt zodat de dingen … beter zullen zijn geworden, en ‘dan’ zullen jullie aannemen dat alles in orde zal zijn… ALS dit en dat en dat … misschien…/ heeft plaats gehad.

Liefste zielen… WAT ER TOE DOET IS NU.
HOE VOEL JE JE… NU? NIET DÁN!
Als je wilt dat bepaalde dingen omdraaien… voor verbetering… dan VOEL dat ze dat NU al doen!
In jullie huidige wereld… staat er veel op het spel… zouden velen zeggen. Men schettert en raaskaalt of zegt met waardigheid… en marcheert en verzamelt zich om duidelijk te maken in welke soort wereld ze GRAAG willen wonen.
Als in alle WAARHEID met alle Ernst, oh brengers van Licht… DEZE dingen niet de manier zijn waarop je veranderingen maakt.
We zeggen niet dat ze niet gedaan moeten worden… of dat ze geen ‘impact’ hebben.
Wat we WEL zeggen is dat… er vanaf een meer ‘geëvolueerd’ perspectief, een veel groter effect zou opduiken… op een veel snellere wijze… als iedereen ging zitten en een moment of twee zijn ogen sloot …en VOELEN … en visualiseren … en precies WETEN wat het is dat men wenst… en hoe dit zal zijn.
Dit is waarom White Cloud zijn boek noemde … ‘Lopen in het Licht en Liefde’.. omdat dat is wat jullie doen!
Het is er AL… het wacht op jullie. ALS JE DIT WILT… DAN GRIJP HET!
Bloss: Kom nou! Ik zie wat je zegt, inderdaad wat je daarbij insluit. Maar, hé! Hou even op! Zo velen van ons verlangen daarnaar… deze nieuwe era… deze Gouden Tijd (zoals het is genoemd) Deze wereld waar alles goed is en waarin we geen gektes hebben die her en der gaan en bijna elke ademhaling beheersen. Wij werken zo hard om deze ‘tijd’ ’keer’ in onze vibratie te brengen….of zal ik zeggen… we laten… ons Licht/ZIJN om volledig het gewenste resultaat te vervullen waarvoor we naar deze planeet kwamen in de eerste plaats.  NATUURLIJKE WILLEN WIJ DAT!! Moeten we wachten dan op het collectief… een bepaald percentage van ‘goed doeners’ om de jackpot te raken voordat een bepaalde hoeveelheid van ons deze Nieuwe Tijd kan beleven? Of, zoals een ander het kan zeggen… moeten we wachten op de hele verdomde wereld die zal ontwaken en we allemaal samen naar binnen gaan?
Fed.v.L: Denk hier logisch over na.
Bloss: En hoe doet men dat precies?
Fed.v.L: NU … zou je zeggen dat je een Hoge Vibrationele dag vandaag had, of is het een lagere? Jij persoonlijk Blossom.
Bloss: Ik heb een hoge vibrationele dag.
Fed.v.L: Zeg je dat iedereen dat heeft?
Bloss: Nee, dat denk ik niet.
Fed.v.L: Want iedereen is anders in gedachte en daad… en afhankelijk DAARVAN … laat dit zien waar iemands ziel woont. Zou je zeggen dat je leven is verbeterd in de laatste 10-15 jaren?
Bloss: Beslist!
Fed.v.L: Waarom? Niet omdat je de loterij won… dat deed je niet. Maar, omdat je je wijze van denken HEBT VERANDERD… en je doen en ZIJN. En vanwege dit, is je Vibratie omhoog gegaan naar een Hogere frequentie … van JOUW LEVEN!
JOUW LEVEN GAAT NIET OVER DIE VAN IEMAND ANDERS. DAT GAAT OVER DAT VAN JOU EN WAT JIJ ER MEE WILDE DOEN…. HOE JIJ KOOS TE WILLEN ZIJN.
Dus, zou je zeggen dat het doorging zich te verbeteren als je manier van denken en begrijpen zich verbetert?
Bloss: Ja.
Fed.v.L: Dus, JIJ bent steeds dichterbij dat leven in die Hogere Vibrationele wereld waar we over spreken, en in die wereld… Ja… Schepen aan de hemel…Intens Hoge technologie zal op zijn plek zitten… etc. etc.
AL DIE DINGEN WAAROP JE WACHT… ZIJN ER.
Het is gewoon, maar gecompliceerd. Want… zoals we eerder hebben gezegd… en je begint dat te begrijpen… je time jumpte,  (je sprong in de tijd)…in en uit de vibrationele frequentie… met elkaar.
Bloss: Het is zo raar… omdat alhoewel ik het niet begrijp… DOE IK DAT HELEMAAL!
Fed.v.L: Heb je hieraan gedacht?
Bloss: Aan wat. Zeg het.
Fed.v.L: Het KAN een mogelijkheid zijn… want alle dingen zijn mogelijk… dat je ‘rond hangt’ zodat degenen waar je ECHT van houdt in familie en vriendschap-cirkels… klaar zijn om met jou ‘in die Vibrationele wereld te gaan… zodat je die samen kunt beleven… in LIEFDE. Misschien kwamen jullie dat overeen voor dat je kwam? En daarom, nog meer reden en bedoeling om je Licht te schijnen, zo helder als je kunt… waar je bent… om te helpen bij het verhogen van de Vibratie van anderen.
Bloss: Wat…? zodat we rond kunnen hangen in een lagere vibratie dan die waar onze eigen persoonlijke energie ‘in leeft’?
Fed.v.L: Oh, ja. Maar dat betekent noodzakelijk niet dat dit prettig voor je is.
Bloss: Nou, dat heeft veel zin.
Fed.v.L: ALLE dingen zullen dat, Liefste Blossom… ALLE dingen zullen dat.
Bloss: Ik voel dat dit een goede plek is om het vandaag los te laten. Veel dank.
P.S,
Bloss: Kan ik vragen nou je nog hier bent, over de tekenen op de arm van mijn vriend… de twee kleine puntjes? Ik schijn me dit soort dingen te herinneren dat die te maken hebben met ‘bezoeken’ van iets uit ‘andere werelden’?
Fed.v.L: Ja, inderdaad is dit zo. Maar, is er alarm aanwezig? Dat is niet zo…want het is louter een ‘cross dressing’.
Bloss: Vreemde bewoording! Wat bedoel je?
Fed.v.L: Laten we het zo zeggen. Velen op jullie aarde zijn van de sterren gekomen. Je kwam binnen via de Sterre Poorten om hier te zijn. We hebben ook gezegd dat de Menselijke vorm … het Menselijke Wezen een … experiment is… EN… dit experiment gaat nog door. Daarom is het testen van ‘hoe dingen zich ontwikkelen’ in het nieuwe Lichtlichaam (dat opkomt…dat zich ontwikkelt) louter deel is van het proces…en ook, een overeenkomende hulp.
HET IS ABSOLUUT GEEN GEVAL VOOR ZORG. Zoals we zeggen… het is een overeengekomen regeling in ‘het team’.
Een factor VAN zorg is de ‘HYPE’ die verspreid is over dergelijke tekens… op een wijze die geen WAARHEID is. Zo komt alle angst naar binnen. Dat is de bedoeling van een dergelijke HYPE. En dat werkt zien we, voor zo velen.
Hoe wij wensen dat alleen DE WAARHEID aanwezig is in Iemands WETEN… door Iemands Wezen. Want als dit zo is… zal ALLE VREES… die beraamd …IS GEWEEST/KAN ALLEEN ZIJN… zal verdwijnen.
Veel dank voor je dapperheid om dit te noemen. We zijn blij dat je dat deed… en dat zal velen helpen… als de dame die erbij is betrokken blij is om dit te vertegenwoordigen.
Bloss: OK, ik dank jullie. Ik zal dat vragen en misschien is het iets waarover we de volgende keer kunnen uitweiden?
Fed.v.L Inderdaad. In LIEFDE … tot die volgende ‘tijd’.


Vertaling: Winny
-------------------------------------------
Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar