Followers

i decree

zaterdag 3 september 2011

July 18, 2011

July 18, 2011

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 


Blossom: Goede morgen voor jullie. Er zijn een paar dingen die ik aan jullie wil vragen, maar ik weet niet of we tijd hebben om daar in één sessie een antwoord op te krijgen. Als het niet kan, dan laten we een ding voor een volgende keer.

Het eerste gaat over de profetieën waar de Maya’s over verteld hebben, wat betreft onze planeet die drie dagen in een totale duisternis gaat (op een bepaald moment)… en in welke emotionele staat we dan zijn, dat die in die tijd enorm zal verhoogd worden. Ja, dat is goed… als men in LIEFDE is… maar dat is niet goed als men in angst zit. Als dit ECHT gaat gebeuren, dan VOEL ik dat het belangrijk is voor zo veel mogelijk mensen dat ze dit WETEN, zodat als dat gebeurt we niet in angst hoeven te zitten. Natuurlijk, elke wijsheid over deze zaak zal enorm worden gewaardeerd. ALS jullie natuurlijk denken dat het juist is om dit te zeggen.

Federatie van Licht: Welkom aan iedereen die deze woorden leest en met recht voor jouw zonnige gezindheid, Blossom. Waar jij ons gevraagd hebt om over te spreken kan op een manier worden geïnterpreteerd die eigenlijk niet zo is als het schijnt. Daarin….. Er zijn mensen die zelfs als die tijd komt, niet willen begrijpen wat er gebeurt… ook al is hen op de Waarheid gewezen van een dergelijk fenomeen. We adviseren dat op die tijd waarvan jij denkt dat er duisternis komt… dat alleen zo is als je er voor kiest om er op die manier naar te kijken. Wij zeggen dat het een Gouden gelegenheid is om in het Licht omhoog te gaan. Want in die tijd, als men niet vlak voor zijn ogen wat kan zien, zal er een grote gelegenheid zijn… en deze lijkt niet op iets dat iemand ooit in dit leven heeft gehad… om HET LICHT TE ZIEN van binnen. Want het is dat LICHT dat iemand laat interpreteren wat er plaats vindt vanuit een andere plek van henzelf.
Blossom: Dus…. er zullen dan drie dagen met ‘niks’ zijn?

Fed.v.L: Ongeveer in jullie timing… We moedigen je aan te WETEN dat dit zal gebeuren. Het is een voorname markering voor dat wat er na komt. Want als de NIEUWE DAGERAAD opkomt na zulk ‘niets’… dan ontwaakt men in een heel andere wereld.
Blossom: Op welke manier?

Fed.v.L: In de tijd van ‘niets’… zal er een energie in jullie planeet binnenkomen die ‘bewaard’ is gebleven … zullen we zeggen… voor deze speciale gelegenheid.
Blossom: Ik moet even inbreken… sorry, omdat het zo duidelijk als wat bij me binnenkwam, dat dit weer een andere tijd is waarin we onze flessen met “LIEFDE’ moeten openen, die we hebben opgeslagen.

Fed.v.L: Inderdaad, je loopt op ons vooruit! Deze energie is ‘vol inzicht’ want het bevat in zich een ‘nieuwheid’. (hij zegt ‘newness’)
Blossom: Sorry, opnieuw!... ik moest even lachen… ik maakte een typfout en las het als ‘newmess” (nieuwe rotsooi) !! Heaven forbid (of ‘in godsnaam niet’) !!!

Fed.v.L: Jouw humor gaat meer omhoog en we zeggen dat dit ook van groot belang is.. om door te gaan op de manier wat zo velen van jullie doen… het ontdekken van de LIEFDE die jullie zijn. Want zoals jij correct zei Blossom… als die tijd bij jullie is… zal de energie waarvan jullie je in die tijd bewust zijn in jezelf.. zal met grote aplomb toenemen! Wij vermoeden dat in zo’n tijd… in aanmerking nemend de manieren waarop zo velen van jullie ‘ín jezelf aan het komen zijn’ … dat dit een grote zegen voor de planeet zal zijn.
Blossom:Toch, als jullie zeggen, dat het de staat zal verhogen in welke staat je ook bent,… dat er dan nog steeds velen zullen zijn die niet… die in die tijd hier niets van WETEN en ik stel me voor dat die heel angstig zullen zijn. Want ik VOEL als jullie zeggen ‘niets’ dat er niets zal zijn. Geen dag, geen nacht, geen sterren, geen licht!

Fed.v.L: Denk jij dat het maar toeval is dat je besloot om ons vandaag daar naar te vragen? Denk jij dat de ziel die vragend schreef dat je dit moest vragen… dat dit zuiver toeval was? Dacht je dat jouw onderzoeksdrang hierover was gegroeid… om dan naast het pad te vallen… of misschien denk je dat het ‘allemaal’ geleid heeft naar het feit dat ‘WIJ’ ook nieuws willen verspreiden over deze materie?
Blossom: Goed… het lijkt nu een hele weg er omheen… maar laten we nu bij dit onderwerp blijven als we mogen?

Fed.v.L: In de tijd dat dit ‘portaal’ komt… zullen velen, velen meer hierover weten en zullen daar voor zijn voorbereid. Dit zal velen toestaan geholpen te worden als ze iemand zijn die nog niet bewust werd gemaakt van de happening. Het Ontwaken.
Blossom: Ik kan het niet helpen, ik moet weer binnenvallen. Ik WEET dat ik veel mensen gek sta te maken omdat ze willen dat ik mijn mond houd en jullie gewoon door laten praten…. maar ‘HALLO’!!!! ‘PORTAAL’ ??? Dat brengt weer een heel andere afwijking van de zaak. En ‘Ontwaken’?? Alsjeblieft ga verder!

Fed.v.L: Nu we dat kunnen… zullen we dat! We vragen je nu om gewoon onze woorden te volgen terwijl ze stromen, want wij zijn ons er bewust van dat jij een grote download van informatie hebt en dat je niet weet waar heen… of hoe je dit op volgorde moet zetten wat we net hebben meegedeeld.

Als de tijd komt voor deze ‘transitie’(of ‘overgang’) is het van groot belang dat men accepteert dat ALLES IN ORDE is. We kunnen niet precies zeggen hoe lang het zal duren, toch zeggen we ten naaste bij dat het rond de drie tot vijf dagen duurt in jullie Aardse tijd. In die tijd zal er een ‘verandering’ plaats vinden in je en om je heen, toch zullen jullie dat niet ‘zien’… want jullie zullen in die tijd ‘niets’ zien met je stoffelijke ogen.
Blossom: Als we voorbereid waren met kaarsen… zouden we zeker wel elkaar zien en dingen om ons heen met dat kaarslicht?

Fed.v.L: Kleine… Wat jullie zullen zien zal dat zijn wat er niet is.
Blossom: En dat betekent in Aardse taal?

Fed.v.L: Dat jullie wereld in zijn nieuwe vorm zal veranderen. Daarom zal dat wat om je heen is ook in energie transformeren. Deze overgangstijd heeft een grote uitwerking voor de intrede in de GOUDEN PERIODE. Zo lang JULLIE WETEN DAT JULLIE LIEFDE ZIJN… dan is er niets te vrezen.

Als wij zeggen ‘portaal’… bedoelen we niet dat jullie met grote animo in een andere dimensie zullen gaan rennen met 1500 km per uur. En toch kozen we heel verstandig voor dit woord. Want die tijd zal werkelijk jullie een soort poort laten binnengaan. Wij kunnen VOELEN dat je hart sneller slaat en dat je een beetje bezorgd bent door wat wij je vertellen… nietwaar?
Blossom: Yep… ook al weten we dat het betekent… .. ik VOEL dat ik een beetje in het denken zit van ‘what the heck??’ (potverdrie)… met alle respect.

Fed.v.L: Je schijnt vergeten te zijn… of je richt je daar niet op… op de meest belangrijke factor! De energie waar jullie in zullen zijn… de emotie die jullie besluiten te VOELEN … in die tijd… die zal enorm verhoogd zijn. Stel je daarom nu dit voor.. als jullie besluiten om je te richten op de diepste LIEFDE .. zullen dit dan niet de meest ongelooflijke drie tot vijf dagen zijn die jullie ooit beleefd hebben?

Met respect zeggen we … dat jullie in je onschuld automatisch deze tijd zullen waarnemen als een tijd van vrees omdat je je niet kunt voorstellen waar een leven zonder vorm of Licht op zal lijken… in zo’n lange tijd. Toch benadrukken we jullie… er zal Licht zijn… dat van JULLIE!!! Ieder van jullie die zichzelf naar binnen keert zal zich verenigen met de energie van Licht dat ‘door het portaal’ naar binnen komt. Dit zal de meest opwindende belevenis zijn die je ooit op jullie aarde hebben meegemaakt… en we zeggen jullie ook dat in de tijd dat dit gebeurt… er ook al veel opwinding voor de zintuigen heeft plaats gehad. En dat zal veel meer zielen hebben doen ontwaken voor de tijd dat dit ‘wonder’ gebeurt.

Wat in jullie gebeurt, dat wat samensmelt met de energie die door de poort komt en door ‘het sturen van jullie flessen met LIEFDE’ in de lucht die jullie inademen… zal vaststellen welk voordelig punt van jullie Gouden Periode zichzelf zal presenteren aan jullie als ‘De zon opkomt’.
Blossom: Is dat hoe de tijd tot zijn eind zal komen? Doordat de zon opkomt? Zullen we dan DE NIEUWE DAGERAAD zien? )Woow! (Oplopende emoties!!)

Fed.v.L: Lieve Mensen van de Aarde… dit is inderdaad zo. Wij willen dat jullie begrijpen dat dit ‘onderwerp’ waar we over gesproken hebben niet morgen zal plaats vinden. In de tijd waarop alles op zijn plek zit om dit te doen… zal er zoveel al in jullie en op je planeet zijn veranderd. Wij, die nu met jou spreken… zullen dan niet langer vreemdelingen zijn ‘die van ver’ komen.

Wij verklaren dat de WAARHEDEN die jullie in je zielenhart WETEN, ZICH ZULLEN VOORDOEN ten GOEDE VAN ALLEN. Iedere dag brengt jullie een beetje dichter bij de tijd waarop jullie WETEN wat er gebeurt… dat inderdaad gebeurt. ZOVEEL zal zich presenteren… en vanaf het moment dat ‘de Werkelijke Licht Show’ begint… zal er nauwelijks tijd zijn je adem in te houden voor het volgende en dan komt weer de volgende HEERLIJKHEID. (ze zeggen deLight, wat heerlijkheid is maar ook van Licht)

Dus WEET dan … dat als ‘niets’ op het punt staat te gebeuren… dat de LIEFDE die ZO VELEN zullen BEGRIJPEN van zichzelf buiten mate zal gegroeid zijn… daarom, zie je? .. Er zal dan niets meer te vrezen zijn. ALLEEN GROTE VREUGDE… in de WETENSCHAP dat als de zon opkomt je in jullie NIEUWE WERELD zullen gaan stappen… die jullie ‘nu aan het scheppen zijn’ en ‘zullen hebben’ geschapen. Het is aan jullie.
Blossom: Ik VOEL me heel verheugd omdat toen je al die grote veranderingen noemde… VOEL ik dat als er zoveel gaat gebeuren met ‘de snelheid van Licht’ … en toch is er het GEVOEL en heel moeilijk in woorden te vatten… Ik weet het, ik weet het … welkom in jullie wereld!! .. (WENS ik.)

Ik denk dat jullie ‘De Ontwaking’ zeiden omdat voor hen die nu vóórdat dit gebeurt, nog niet ontwaakt zijn… dat dit ook een Gote Ontwaking mee zal brengen voor velen?

Fed.v.L: Dit is zo. Want zij die zichzelf toestaan om LIEFDE die binnenkomt te VOELEN, er voor open te staan… zij worden er dan deel van. Ze ‘herinneren’ zich dat dit zou plaats vinden en accepteren het direct. Dit zal velen overkomen.
Blossom: En wat gebeurt er met de mensen die de hele tijd in angst doorbrengen? Wat zal er met hen gebeuren in die tijd en als de zon opkomt?

Fed.v.L: Verschillende scenario’s voor verschillende gevallen. Zoals jullie in jullie wereld zeggen ‘horses for courses’ (ieder paard geschikt voor een andere koers). Als je een betere manier wilt om uit te leggen wat wij willen. Er zullen sommigen zijn die zo bang worden van hun eigen schaduw.. daarmee bedoelen we… bang zijn voor wie ze zijn en de manier die zij verkozen om te ‘leven/bestaan’ .. dat ze zullen kiezen om de planeet te verlaten, op een ‘natuurlijke’ manier of anders. Er zullen mensen zijn die werkelijk leven in hun diepste angst… dat dezen er dan wakker uit worden. Woorden, woorden, woorden, woorden… zoveel dat wij niet in staat zijn om ze te openbaren omdat ze gewoon niet in jullie begrip kunnen worden verklaard.

Toch willen we zeggen dat ‘JULLIE EEN ZIJN’. Het is een wereld van een grote LIEFDE waar jullie ingaan. De zielen die gekozen hebben om er in te wonen.. zullen daarin wonen … en er van zijn. Zij die nog steeds moeten leren voordat zij er kunnen binnengaan… zullen elders zijn… tot aan de tijd dat zij WETEN dat ze er waardig voor zijn en begrijpen wie ze zijn. Er is niemand die achter blijft. Niemand. Ieder zal naar de plek van hun begrip worden gebracht waar zij zichzelf hebben toegestaan te komen. Het pad van LIEFDE eindigt nooit, lieve mensen. Jullie zullen er altijd op lopen… er is geen haast… alleen waar je staat, je standpunt. Die keuze komt van jou zelf. Hoe je positie wordt, betekent niet altijd dat je iedere stap moet lopen. Soms kan het zijn dat een engel je een tijdje optilt en je weer neerzet op je nieuwe plek… want je ziel was in staat om vooruit te ‘springen’ vanwege een specifieke staat van ‘het snappen’. En daarom liet ‘begrip’ iemand een ‘afkorting nemen’.
Blossom: Soms wens ik dat ik de ‘vitaliteit’ had om maar door te schrijven. Want zouden we niet verder kunnen gaan, als maar door en door van het een naar het andere ding? Toch voel ik me nu vermoeid en een beetje brainblown (euforisch) ! (ik verzond het woord net zelf! (zegt ze))

We kwamen niet bij mijn andere onderwerp. Misschien de volgende keer. Dank jullie om dit met ons te delen, mensen… kan ik ook gals ..‘kerels’ zeggen?

Fed.v.L: We zijn voorbij beide.
Blossom: Opzichters over Opzichters zonder sekse! Cool! In liefde en dank. XXXWebsite: Blossom Goodchild

Vertaling: Winny Originals and translations of Galactic Messages available on0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar