Followers

i decree

maandag 29 mei 2017

Nederlands -- Blossom met de Galactische Raad op 29 mei 2017


Blossom met de Galactische Raad op 29 mei 2017

Blossom: Nou, ik voel me aardig aangepast. Zullen we het gaan doen?

Federatie van Licht: Welkom, Blossom bij dit gesprek. Kunnen we vragen of je een paar diepe ademhalingen doet?

Bloss: Zeker, ik ben nu hoog in energie en moet me misschien wat kalmeren… OK… Klaar?

Fed.v.L: Dat is wat meer gepast. Want zie je, het kost veel aspecten om samen te maken wat we samen doen. Soms, zoals je weet, kan er een missen zijn in de communicatie die gaat om al die aspecten die in verbinding moeten komen.

Bloss: Dus zijn jullie in staat om het proces van channelen tussen ons te beschrijven… of is dat te gecompliceerd?

Fed.v.L: We kunnen dat zeker met woorden proberen. Maar zoals je weet kan deze manier niet voldoende zijn.
Ten eerste gaat het om JOU om op de juiste plek te zijn van hart en denken… in feite, jouw gehele Energie die op een lijn moet zijn met de juiste frequentie. Het is niet altijd ‘tickety boo’ zoals je zou zeggen, Blossom en dan zijn we in staat om hier en daar er aan te trekken om het precies te krijgen.
Het is noodzakelijk voor jou om te WETEN dat wat jij doet de WAARHEID is. Want Heel vaak in die jaren heb je jouw vermogen gevraagd… Over… wie WIJ zijn… Of… dat jij ons ‘bedenkt’ enz. Er zijn veel vragen geweest in al die jaren, nietwaar?
Bloss: Oh, echt ja!
Fed.v.L: Er moet ook totaal VERTROUWEN ZIJN. In al die jaren van communicatie, zijn er ook keren geweest waarin jij niet zeker was of jij JOUW ZELF VERTROUWDE, of wie wij waren!
Vanwege je voortdurende toewijding, Blossom, zijn al die dingen nu in je hart getoetst en dit helpt ons communicatie proces enorm.
Bloss: Een lange tijd geleden, noemde je dat er ‘een van je stel’ (met respect) …die mij werd, in de tijd dat we channelen. Ik denk dat we haar Edwina noemden (van alle namen) … die mij werd, ik kreeg een visioen van ‘haar’ terwijl ze in een groep zat… en ook op dezelfde manier gebruikt White Cloud mijn lichaam om door te spreken… op een of andere manier gebruikte ik ‘haar’ lichaam om hetzelfde te doen… in jullie gezelschap. Terwijl ik dat opschrijf…schijnt dat absoluut belachelijk te zijn! (Opnieuw, met alle respect). Dus IS DAT hoe het gebeurt?
Fed.v.L: Liefste Blossom, terwijl je leert … is absoluut alles mogelijk. In die tijd toen we hier over spraken… was dit inderdaad een WAARHEID. … want het was een geweldig ‘beeld’ om de communicatie gemakkelijker te maken.
Bloss: Ja, maar is dat wat er eigenlijk plaats vond?
Fed.v.L: Ja.
Bloss: Maar, jullie zijn een Collectief Bewustzijn, nietwaar?
Fed.v.L: Ja, maar dat betekent niet te zeggen dat we niet ook individuen zijn. Net als in de zin van jou van het Menselijke ras… alhoewel individuen ook een Collectief Bewustzijn zijn.
Bloss: Dus manifesteerde Edwina zich als ik ‘in-tunede’?
Fed.v.L: Precies.
Bloss: Doet ‘zij’ nog hetzelfde?
Fed.v.L: Nee. Want er is geen noodzaak toe. We zijn gegroeid en verbreed op onze manier en door ‘ons’ bedoelen wij die van jou en die van ons. We hebben dit visueel niet langer meer nodig. We zijn tegenwoordig meer ontwikkeld met elkaar.
Bloss: Ik ben geïnteresseerd in dat je het woord ‘visueel’ gebruikt. Was het iets om je er op te richten of was het werkelijk(echt)?
Fed.v.L: Liefste Blossom, zegt White Cloud niet altijd dat Visualisatie je meest krachtige instrument is? JULLIE als WEZEN denken dat er een enorm verschil is tussen wat echt is en wat men zich voorstelt. Dit is niet zo. Jullie onderbewuste denken kent het verschil niet. Met ‘het’ …is Alles werkelijk. Of zouden we zeggen dat ‘Alles een illusie is!’
Bloss: Nou wat? Ha! En ik weet dat je dit gaat zeggen…
Fed.v.L:  BEIDE!
Bloss; Mmm. Zal ik er een pilletje in stoppen? Of wacht een paar zinnetjes. Gossie, ik heb het gevoel dat het een van die dagen is!
Fed.v.L: Opnieuw…Hoe kunnen we dat uitleggen?
Bloss; Hoe gaat het dan als we terugkeren naar de kunst van communiceren en met alles dat erbij hoort?
Fed.v.L: In de grond, zonder het voor de hand liggende te willen, toch moeten … we …telepathisch met jou communiceren. Dit is beide: gewoon en complex. Vanwege het feit dat de ‘Energie Vibratie’ waarin wij wonen… moet omhoog gaan en zich verbinden met wat in jou woont.
Wij hebben eigenlijk geen stem als zodanig. Maar we kennen jullie taal. We zijn ons bewust van iedere vorm van taal… als we die zo moeten noemen. Want op sommige planeten is alleen Geluid Vibratie. Maar die wordt gebruikt in de communicatie.
Daarom is dit waarom we je vragen om je eerst in te tunen, om je Vibratie te verhogen en … kunnen we zeggen… dan ontmoeten we je halverwege. Om de wens dit te beschrijven.
Als we eenmaal zijn ‘aangesloten’ op jou, is het meestal gemakkelijk zeilen. Maar, natuurlijk zijn er keren waarop storingen … zich er mee bemoeien!
Bloss: Dat betekent dat zij van minder Licht dit willen voorkomen te gebeuren?
Fed.v.L; Ja, precies zo.
Bloss: Maar hoe kan iemand van minder Licht het klaarspelen om zich te bemoeien met een veel Hogere in Vibratie? In de zin van….’Hoe kunnen ze tappen in die Hogere Energie als ze van een veel lager soort zijn?’
Fed.v.L: Omdat zij technologieën hebben die zich met het deel van JULLIE kan bemoeien en kan manipuleren dat er nog meer is verbonden met de Aardse Vibratie.
Bloss; Dus ze kunnen in/uit mij tappen?
Fed.v.L: Dat kunnen ze.
Bloss; Nou, hoe komt het dan dat ze dat niet altijd doen.
Fed.v.L: Omdat ‘wij weten wat we doen’ en we weten wat zij doen.
Bloss; Waarom ‘kraken zij mijn zicht niet?’
Fed.v.L: Omdat ons woord bedoeld is om ‘naar buiten’ te gaan en dus zien we erop toe dat dit gebeurt.
Bloss; HOE?
Fed.v.L: Door zeker te maken dat we de Energieën elimineren die proberen verstoringen te veroorzaken.
Bloss: Is dat lastig om te doen?
Fed,v,L: Nee… we zeggen niet dat het in een flits kan worden gedaan.
Bloss: Zie je, dit is nu als ik voel dat het allemaal in het science fiction rijk gaat. Neem me niet verkeerd, ik weet dat degenen er zijn die niet willen dat het Licht zich vermengt in zijn volste vermogen… maar echt?? Weten ‘zij’ telkens als ik me op jullie instel?
Fed.v.L: Nee. Want wij hebben onze zoek technologieën en kunnen zulke gebeurtenissen voorkomen voordat ze beginnen.
Bloss: En toch… ‘ze’ zullen een channeling kunnen lezen’ … als ze dat willen? Dus, het is niet zo dat ze niet weten wat we van plan zijn.
Fed,v,L: Blossom… is er iets waar wij over spreken of dit nieuws wordt die de hersenen laat ontploffen van degenen die er zich mee bemoeien? Nee… we spreken er voorzichtig over en met respect voor IEDEREEN… Het gehele Menselijke ras. Er is niets dat moet worden doorkruist… waarover wij spreken… en we voegen er aan toe… dezer dagen.
Bloss: Ja, je leest wat er in mijn hoofd zit (Natuurlijk deed je dat). En dat, ver terug in 2008 dat was een heel andere zaak… met wat jullie doorgaven.
Fed.v.L: Inderdaad en veel werd gedaan om ons ‘nieuws’ te voorkomen om uit te komen zoals dit zou gebeuren.
Bloss: Dus, zou je zeggen dat ze succesvol waren?
Fed.v.L: Ja, want wij, zoals je weet, waren niet voorbereid om ‘te laten zien’ zoals we zeiden dat we zouden doen, als het was om schade aan je ras te brengen… En zij die er tussen kwamen hadden een heel andere agenda naar voren te brengen… als we zouden ‘verschijnen’ zoals we zeiden dat we zouden doen. Dus moesten we het laten zijn… wat veel hart breken veroorzaakte en verwarring en teleurstelling voor jullie met vele, vele duizenden meer.
Bloss: Dat zou ik zeggen! Dus omdat we op het onderwerp zitten, en laten we dit onder ogen zien. Ik breng het niet meer naar voren dezer dagen… want ik weet ‘dat als jullie tevoorschijn komen’ het niet is waar dit allemaal over gaat. Toch was dit negen jaren geleden nu. Besloten jullie gewoon dat het een slecht idee was en zette je het op de achter brander.
Fed.v.L: Er was besloten dat ‘voor nu’ de beste plannen zouden ‘worden achter gehouden’. Negen jaren verder op het spoor zijn er vele meer zielen die ontwaakt zijn uit hun sluimer en velen meer die verder gaan met dat te doen.
Als wij DOEN wat we zeiden, zullen we dat… als we verschijnen in een helder zicht en op een duidelijke manier… zullen er zo velen meer zijn die niet bang zijn en ‘die zijn voorbereid om ons te ontvangen’.
Bloss: Dus zeg je… dat je op een dag zult verschijnen, op de manier die jullie toen zeiden?
Fed.v.L: Zeker. Zonder vraag. Maar zoveel in jullie wereld zal zijn veranderd/is aan het veranderen dat het resultaat veel gunstiger zal zijn dan het negen jaren geleden zou zijn geweest. Dit zegt niet dat dit morgen al zal gebeuren, of op een ‘spoedige tijd”.
Bloss: Dus zeg je… dat je op een dag nog verschijnt, op de manier waarop je toen zou verschijnen?
Fed.v.L: Correct. Alhoewel we dat in die tijd niet noodzakelijk zouden gezegd hebben.
Bloss: Zelf niet met jullie wijsheid en kennis?
Fed.v.L: Zelfs niet met onze wijsheid en kennis. Want net als jij, Blossom, waren wij verdrietig door wat er plaats vond.
Bloss; Met respect… Ik dacht dat jullie ver voorbij al die emoties waren en dat je gewoon ‘accepteerde’ dat wat is … is!
Fed.v.L: Ook correct. Maar de Energie die plaats vond in die tijd was voelbaar. Vele, vele gemengde emoties door zo velen. En natuurlijk Blossom, waren we intens bezorgd over ook JOUW welzijn.
Bloss; Ik lach! Zo was ik! Ik snap wat jullie bedoelen. Vaak in het leven, een tragedie of zoiets kan inslaan, maar verder langs het spoor ben je zo blij dat het gebeurde; anders … zou je niet op de goede plek zijn waar je nu in bent.
Fed.v.L: Dit is zo. En we willen daarmee verder gaan… want, jullie wereldlijke zaken van staat… en jullie status van wereldlijke zaken… kan schijnen in een staat te zijn, deze keer.
Bloss: Dus, wie is jullie komediant?
Fed.v.L; We willen graag met woorden spelen om het Licht te houden. Maar, WE BELOVEN JE… dat je zult terug kijken naar deze op de kop gezette tijd en blij zijn dat ze plaats vonden. Want het zullen DEZE TIJDEN ZIJN met zijn omwentelingen en controversies … die jullie zullen doorvoeren naar de plek waarin je zult wensen te zijn.
Je kunt niet in een nacht ‘ommekeer’ verwachten van de ene intense Energie naar een Lichtere Heldere. Dat moet geleidelijk plaats vinden voor de veiligheid en begrip van iedereen.
Dit kan voor jullie voor altijd schijnen te zijn. Maar, het is zelfs niet eens in ‘een oogwenk’ in het Grote Schema van alle dingen.
Kunnen jullie het niet VOELEN, Liefste Mensen? Kun je het niet in je hart voelen… deze ommekeer van gebeurtenissen die plaats vinden? In jullie… EN… in je buitenste wereld?
JULLIE KUNNEN DAT! We zeggen tegen ieder van jullie… “JA! JULLIE KUNNEN DAT!”
Neem een paar diepe ademhalingen en stap in de ‘Wereld Energie’ … Neem wat tijd om dit te doen… Eer jezelf met deze tijd… en je zult ontdekken… waar je in stapt… dat van Vreugde zal zijn als zijn laatste resultaat. Het verdriet, de zorgen en bedenkingen die je denkt, bombarderen je Energie Rooster… die zijn er eigenlijk niet!!
Jullie Energie Rooster is COMPLEET.
Bloss: Om eerlijk te zijn, ik weet niet zeker wat het Energie Rooster is… Precies.
Fed.v.L: Het is een Rooster dat om jullie Planeet zijn buitenste atmosfeer zit. Er is meer dan Een… die dient verschillende doelen… en deze Roosters zijn gebeukt en gekneust in eonen van jullie tijd. Maar, na veel Energetisch werk dat was aangeboden door degenen die in staat waren om die rol te vervullen… zijn ze nu eens te meer volledig in tact.
Bloss; Dus, wat betekent dat?
Fed.v.L: Het betekent dat de Energieën die in staat zijn om jullie rijk binnen te gaan nu van veel meer licht Energie intensiteit zijn.
Eens was het dat ze beschadigd waren en dat de Energieën van niet zo’n gezegende aard konden binnen komen en allerlei soorten verwoesting aanrichten.
Bloss; Nou, ik zal je woord ervoor gebruiken, omdat dit niet echt mijn veld is.
Fed.v.L: Dit Rooster dat voltooid is en dat is al een tijdje zo… helpt enorm bij de Healing van Jullie Planeet… en inderdaad moet er heel veel Healing worden gedaan. Daarom …helpt het bij het Goddelijke Plan en laat dingen op zijn plek gezet worden… en daar blijven! In het verleden… konden die worden verwijderd.
Bloss: Welke soort dingen?
Fed.v.L: ANKER ENERGIEËN. Want het opheffen van jullie Planeet in zijn WARE thuis heeft meer zuiverheid nodig dan je weet. Het is een hele delicate manoeuvre om Energie er bij te betrekken. Een van de meest delicate overgangen dat tot zover is ondernomen en het is noodzakelijk dat alles op zijn juiste plek zit … als dit plaats vindt.
Bloss: Je zei eerder dat Moeder Aarde naar haar juiste plek ging, opnieuw. Sommigen schreven me om te vragen… wanneer was het eerder op zijn plek, en hoe was dat? Enz. Dit is iets, zoals je verwachtte, voor  een volgende sessie.
Ik kijk er naar uit. En …we zijn klaar! Ik kan het voelen. Het is net alsof er een wekker afgaat in mijn energie. Dank jullie mijn vrienden. Inderdaad ging de tijd vlug voorbij vandaag.
Fed.v.L: We zijn altijd Blij om met jou en iedereen te Zijn.
Houd je Wezens hoog… Laat je spirits zweven… want er is zo veel voor jullie om dankbaar voor te zijn!
Bloss: Oh, ja!! En dat zeggen we allemaal! In Liefde en dank

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

maandag 22 mei 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 21 mei 2017Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 21 mei 2017

Blossom: Mijn Liefste Wezens van ergens anders! Hier zijn we dan weer. Eigenlijk heb ik een beetje een dilemma over waarvan ik dacht dat je me mee kon helpen. Een zekere heer is erg vurig om de Waarheid te horen over deze Aarde of die van ons plat is, onder een koepel zit enz. Ik heb hem verteld dat dit niet ‘mijn positie’ is om deze Waarheid naar buiten te brengen… ALS het een Waarheid is/was! Om redenen van mijn veiligheid en de timing van het Goddelijke Plan… samen met veel andere redenen is het waarom ik voel dat het niet aan mij is om hierin te graven. Hij schreef me dit terug:

“Na al die jaren jouw blog te lezen denk ik, ik ga rond en rond in cirkels dat heeft me laten schreeuwen om eraf te gaan – of minstens heeft het me geërgerd dat als men verondersteld had het ‘oor’ te hebben van hogere entiteiten, dan kan men naar beneden komen en vuil worden met specifieken. Het is een beetje zoals rondlopen in de grootste bibliotheek en uren doorbrengen om de planken te bewonderen en de kleur van het karpet.”

Ik snap wat hij bedoelt over de bibliotheek en dat liet me erover nadenken. Toch is er iets in me dat goed voelt om niet naar bepaalde zaken te vragen. Ik denk dat je weet hoe ik me voel en wat ik bedoel. Dus liever dan er over door te rammelen zal ik het aan jullie geven. Dank je.

Federatie van het Licht: Welkom, liefste Blossom en iedereen die op deze reis met ons mee loopt. Ten eerste zeg ik dat voor degenen die niet communiceren met ‘Hogere Wezens’ … op deze wijze… want inderdaad jullie zijn allemaal in staat tot communicatie… is er een begrip tussen beide partijen over hoe communicaties zouden moten worden uitgevoerd. Je hebt het juist, Blossom omdat er inderdaad VEEL onderwerpen zijn waarvoor we niet zijn voorbereid om die te bespreken. We ‘laten dingen liggen’ in een bepaalde agenda omdat dit niet aan ONS is … voelen wij… om erin te graven. Er zijn vele, vele, vele Waarheden die nog uitkomen… zoals we eerder zeiden. Waarheden die totaal praktisch de gehele bevolking van het Menselijke ras zouden verbazen. Maar, deze WAARHEDEN zijn zeker niet voor ons om te onthullen… IN DEZE TIJD.

Blossom: Betekent dat je dat wel op een latere datum doet?

Federatie van het Licht: Niet noodzakelijkerwijs. Want als de tijd juist is zul je van deze dingen getuige zijn, direct uit het paard zijn mond… zogezegd. We zullen dan meer dan gelukkig zijn om die met hulp via iemands gedachten, door zulke dingen heen te brengen. Maar opnieuw zeggen we… we zijn hier om je op een lijn te brengen met je WARE zelf door DE LIEFDE TE KENNEN DIE JULLIE ZIJN. We zijn niet hier om angst en verwarring te brengen.

Wat die heer betreft…. Hij zit op zijn gekozen pad. Zoals ieder is. Dit betekent niet dat de Waarheid die hij zoekt dezelfde Waarheid is die een ander misschien uitzoekt.

Blossom: Maar, zoals ik het eerder met jullie heb proberen uit te werken… of is iets een Waarheid of het is het niet. Of de Aarde is plat of die is rond. Maar, jullie zeggen dat het kan zijn wat je het wilt laten zijn.

Federatie van het Licht: Dit is juist. Want dat kan. De zaak hier hoort bij het feit dat jullie op Aarde ‘denken’ dat jullie ‘geplaatst’ zijn op EEN specifieke plek… een specifieke situatie… en dat je daar zult blijven totdat het tijd is voor je om verder te gaan. We begrijpen dat op Aarde ZIJN met zijn ‘gebrek aan begrijpen’… dat voor jullie dit begrijpen iets anders is dan dit concept, wat is ‘t ‘denken verbijsteren’.

Blossom: Dat betekent zoals jullie eerder hebben gezegd dat we in en uit parallel levens kunnen springen en uit andere Dimensies?

Federatie van het Licht: Dat precies bedoelend. En in ELK Parallel leven/Universum/Dimensie … zijn er dergelijke overeenkomsten die jullie laten ‘voelen’ dat je altijd in het zelfde zit.

Blossom: Hoe kun je ons het beste helpen om dit te snappen? Waar kon je het op laten lijken? Want ik voel dat ‘t zo moeilijk is om te snappen.

Federatie van het Licht: Omdat je er in betrokken bent, in je Menselijke vorm. Toch zijn er ook keren waarop je uit je Menselijke vorm springt en Zuivere Energie wordt… en als gewenst ‘voor een gelegenheid’ kun je die Zuivere Energie ook in iets ‘buigen’ dat totaal anders is, maar tastbaar… voor een tijdje die nodig is … en nodig om in die andere situatie te ZIJN.

En om het nog meer te compliceren, zeggen we dat … dat alles zou plaats vinden zonder je Menselijk Wezen vorm, om zelfs te merken dat je weg was… want er is geen tijd… in essentie.

Blossom: Nee, zeg (Far out!= niet te vertalen) Ik ben gaan begrijpen dat absoluut alles mogelijk is en ik denk dat dat is wat je bedoelt met: door de Aarde kan alles zijn wat je het wilt laten zijn.

Federatie van het Licht: Dit is zo. Jullie en iedereen, met alle respect vanwege conditionering… beperken je geloof in die mate dat verwarring in overvloed daar is… vanwege het kleine raam waarin je besloten hebt waar jullie in leven.

Blossom: Toch, besloten we dat niet. Zoals je zegt, conditionering, indoctrinatie, wetten, geschiedenis hebben ons geleid naar het geloof dat dit zo is. En er zijn velen die dit leven en sterven al veel jaren, denkend dat deze Aarde HET is. Dan, als het klaar is … is het aan de Hemel en voor sommigen, in hun geloof… de hel… en dat is het dan! Minstens voor mij in dit leven, voel ik me gezegend om breder geopend te worden naar bredere horizonten.

Federatie van het Licht: Oh! Hoe wensten we om in staat te zijn ‘Alles’ aan je uit te leggen. Maar, ‘Alles’ is buiten bevattingsvermogen, omdat je woont in de dichtheid van de Aarde.

Blossom: Ik kan jullie frustratie voelen om maar zelfs te beginnen met wat je wilt zeggen. Blijf het proberen! Dus, velen van ons zijn zo vurig om verder het konijnenhol in te springen. Alhoewel we voelen dat we verloren zijn in een doolhof, de meeste tijd!

Federatie van het Licht: Voor degenen die dat geloven: ‘Dit is het’ en de Hemel in afwachting is en men daarna gelukkig leeft… DAT, Liefste Blossom… is wat ze zullen krijgen. Totdat er tijd is als ze klaar zijn om iets anders te onderzoeken. Of, al het andere. Maar opnieuw, we willen niet in verwarring brengen… dat is alleen een aspect van henzelf die dat accepteert. De veelvoudige diamant die ze zijn… vertrekt voor duizend andere avonturen.

Blossom: Dus om terug te gaan naar de platte Aarde, als ik mag? Zeg je nu dat er een is en dat iedereen onder een grote koepel leeft, enz?

Federatie van het Licht: We zeggen dat er natuurlijk een is! Die moet er zijn… omdat er alles is! Iedere mogelijkheid! Voor degenen die kiezen om ‘in die wereld te zijn’… dat geloof stelsel… dat hun Waarheid is. Want zij die kiezen om te geloven dat de ruimte maar door en door gaat… die reikt in andere galaxies enz. Dat is ook een Waarheid.

Blossom: OK. Maar, hoe komt het dan dat we allen in dezelfde wereld leven, als onze Waarheden totaal anders zijn? Ik kreeg je antwoord al door…. Geef het door aan ons!

Federatie van het Licht: Omdat Alles een illusie is. Niets is werkelijk. Dus men kan hun eigen wereld ‘maken’ tot wat ze geloven dat ze het willen zijn.

Blossom: Of niet!

Federatie van het Licht: Jullie, op de Aarde geloven dat je erin gevangen zit. DAT BEN JE NIET. Jullie spirit is vrij. Jullie ziel is vrij. Het is alleen weer, omdat je gelooft dat het niet zo is…dat het niet zo is!

Blossom: Maar, we VOELEN ons hier soms gevangen… door de sociale regels en regelingen. Zo IS het op de AARDE.

Federatie van het Licht: Met alle respect, Blossom, zo is de manier omdat ‘t Bewustzijn dat je bent, dat ‘zo heeft gemaakt te zijn.’

Blossom: Dus, wij hebben het zo ‘gemaakt’ door te leven als een bewustzijn…. zijn we, als ‘individuen’ in staat om er aan te ontsnappen?

Federatie van het Licht: Dat is PRECIES wat jullie AAN HET DOEN ZIJN.

WAT JE HIER KWAM DOEN.

Als individuen ontdoe je je van wat gedaan werd. Jullie bevrijden jezelf van de banden die je zelf schiep… als ervaring.

Jullie nu, omdat ieder hun denken verandert… bevrijden je van de conditionering van ‘hoe het is’ en transformeren dat in hoe het zal gaan zijn. Maar, DEZE KEER … wens je een heel nieuwe ervaring.

Blossom: Hebben we die Liefde Licht ervaring dan niet eerder gehad, dan?

Federatie van het Licht: Jullie hebben iets dergelijks gehad. Jullie hebben veel denksets gehad van leven, waarop veel LiefdeLicht is ervaren… bijvoorbeeld in Lemuria, Atlantis en andere. Jullie leerden als collectief waar de valkuilen waren en waarom.

Dit is waarom rond deze tijd… jullie aan de kant van voorzichtigheid ronddwalen en maken het zeker dat de zelfde ervaringen niet weer worden herhaald … omdat ze heel veel verwoesting brachten en het ‘evolueren’ op een ander pad zette.

Maar realiseer je, dat doet er niet toe. Het was gewoon een andere ervaring en men heeft alle tijd in de wereld om weer te proberen en opnieuw.

Maar als ze zeggen… deze keer… zal het een ander verhaal worden. Het Collectieve Bewustzijn heeft een keerpunt bereikt waar bij deze NIEUWE AARDE stijl ‘in tact’ zal blijven. Als de basis/fundering is gevestigd, zal die opgebouwd worden en niet meer kunnen worden neergeslagen.

Blossom: Hoe kun je dat garanderen?

Federatie van het Licht: Wij natuurlijk, kunnen dat niet, precies. Maar… zeggen we… het is ‘beschikt’ dat het zo is.

Blossom: Dus, ik googled ‘ordained’ (beschikt) om zeker te zijn…. ‘officieel beschikt’… door wie?

Federatie van het Licht: Het Collectieve Bewustzijn van Iedereen. (of van ALLEN)

Blossom: En het is nu, dat WIJ van de Aarde de basis/fundering voor deze Nieuwe Aarde neerzetten?

Federatie van het Licht: Correct. Met elke ademhaling.

Blossom: Maar… alleen voor degenen die er in ‘wilden leven’? Want velen kunnen nog kiezen om in een ander soort Dimensie van deze zelfde Aarde te leven. Is dat juist? Zijn andere Dimensies gewoon een andere uitdrukking van deze zelfde Aarde?

Federatie van het Licht: Sommige. Zeggen we dat er Dimensies zijn voor alles… vele dimensies voor elke ervaring.

Blossom: Dus wat zeggen jullie dat een Dimensie is?

Federatie van het Licht: Een makkelijk te maken ruimte.

Blossom: Lach! Ik dacht dat het in een echt gecompliceerde paragraaf ging die mijn denken zou opblazen en me opnieuw in verwarring zou brengen. Maar, nope(nee)! Precies en to the point en het lijkt me, heel accuraat. Omdat, met alle respect… niet al jullie antwoorden zijn dat. (Precies en to the point, bedoel ik)!

Federatie van het Licht: En daar is ook een reden voor. Er zijn zij die ons zien als ‘beating about the bush’(op de struik slaan) en niet altijd de benodigde antwoorden geven.

Blossom: Ja, er zijn velen die zo voelen. Ik vraag me dat soms af. Maar ik accepteer ook dat er inderdaad een reden achter zit. En die reden is?

Federatie van het Licht: Zoals we eerder zeiden, Blossom. Er zijn sommige dingen die niet moeten worden onthuld in deze tijd… en sommige dingen die niet door ons worden onthuld… en sommige dingen zijn voor jullie, voor jullie zelf om te ontdekken… en sommige dingen die gewoon niet gepast zijn voor ons om er bij betrokken te worden.

Misschien zeggen we, dat ‘De Bibliotheek’ waarover die heer sprak, zoals in alle bibliotheken, veel categorieën heeft voor iemand om in te graven. Sommigen gaan naar de Fictie. Sommigen naar Het Feitelijke. Sommigen naar het Geschiedkundige, het Geografische, het Opvoedende. Noem het maar op! Toch vroegen we jou, liefste, liefste Blossom om de bibliotheek binnen te gaan en je te richten op het LIEFDE materiaal… en dat heb je gedaan! Want daarom zijn we voor altijd naar jou Dankbaar ‘om te blijven bij je woord’.

Blossom: HA! De Liefde die door kwam in dat laatste deel van de paragraaf, had me mijn tranen direct laten vloeien en DAT … hielp me om te weten dat ik het goed doe… in jullie ogen1 Dank jullie zeer voor dit gesprek. Het stroomde met gemak en Genade… en ik HOUD VAN JULLIE.

Federatie van het Licht: Blijf standvastig in de LIEFDE die je bent Liefste Zielen. Op een dag… zal al deze verwarring totaal zin hebben. In Liefde en dank aan IEDEREEN om de gekozen avonturiers te zijn.

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: 
Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – 
Website

zaterdag 13 mei 2017

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 13 mei 2017Blossom met de Galactische Federatie van Licht   op 13 mei 2017

Blossom: Hallo daar, opnieuw. Ik verwacht dat er een miljoen mensen zijn die vurig verlangen om jullie een miljoen vragen te stellen… maar ik verkoos om de vloer open te laten en om te zien hoe onze conversatie vandaag verloopt. (Als ik een vriend ontmoet voor een praatje denk ik niet aan vragen om die te stellen, dan geniet ik gewoon van het gezelschap)
Federatie van Licht:  Zoals inderdaad, Liefste Blossom, genieten wij van onze communicaties met jou.
Bloss: Doen jullie veel dingen tegelijk, als wij spreken?
Fed.v.L: Natuurlijk.
Bloss: Zoals wat?
Fed.v.L: We zijn ZIJNDE… en ZIJNDE, alhoewel dit “Niets doen” feitelijk dat betekent en alles bevat.
Bloss; Interessant, omdat White Cloud in zijn gesprek in de Paastijd precies hetzelfde zei… telkens herhaalde hij weer dat “Niets Alles is en Alles is Niets.’
Fed.v.L: En zo is het.
Bloss: Kun je dat verduidelijken? Voor mij, in deze tijd… zit ik in mijn healingkamer, en concentreer me op het communiceren met jullie… dat is het…dat is genoeg… dat neemt al mijn concentratie.
Fed.v.L: Maar het feit is, Blossom… jij doet zoveel meer dan GEWOON dat doen. We konden dat vereenvoudigen om te beginnen door het voor de hand liggende te stellen. Jij ademt, jij denkt, jij bent je bewust van geluiden van buiten, daarom hoor je. Maar, op een totaal ander niveau ‘verder’ dan het voor de hand liggende …doe je… bijvoorbeeld… je leeft vele levens… jij schept nieuwheid… jij bent ZIJNDE LICHT LIEFDE enz. enz. We konden doorgaan… en toch, door al deze dingen te doen, voel je dat je GEWOON met ons communiceert.
Jij bent zoveel meer dan de JIJ die je NU BENT te zijn. Want jij bent ALLES.
Bloss: En niets?
Fed.v.L: Inderdaad. Zie je, Blossom… er is alleen Liefde. Je begrijpt dat. Misschien… misschien, denk je dat je dat begrijpt… en toch niet helemaal.
Want in die Liefde… is Alles/ zal Alles geschapen worden. Voor de geest geroepen/gemanifesteerd wordt door iemand’s Goddelijke wil om … IETS … TE ZIJN.
En toch is het echt een verdichtsel van je voorstelling…. ALLES  IS.
NIETS IS ECHT… anders dan de ENERGIE van Liefde, die in staat is om ALLES te ZIJN wat je wenst te zijn.
Bloss: En toch is er niets.
Fed.v.L: Precies. Want LIEFDE is een ENERGIE… die kan geschapen worden in elke vorm van je keuze…ELKE VORM!
In elke tijd en in elke ruimte… is er geen einde aan wat erin gekneed kan worden. Dat is geheel aan jou.
Jullie zijn de scheppers van jullie Universum. Dit weet je en opnieuw zeggen we met alle respect: begrijp je dit volledig?
Want als je dat deed… zou er zo’n andere wereld zijn waar je in woont.
Er wordt schuld gegeven aan anderen die jullie wereld omgekeerd hebben. Jij praat over gruwelijkheden die plaats hebben gevonden door jullie zogenaamde ‘Elite’. Je zegt dat je geen controle hebt over chemtrails die je ziek maken… en de bank stelsels die je bedriegen met je eigen echte verdiensten, enz.
Dit is hoe jullie willen zien en voelen en je focussen op de wereld waarin jullie vrijwillig kwamen om in te leven.
Bloss: Omdat we beïnvloed werden door al die dingen en er schijnt zo weinig te zijn wat we er aan kunnen doen. Want bijvoorbeeld… er zijn zo veel chemtrails in ons gebied op het moment en voor de derde keer dit jaar, hebben mijn familie en vrienden opnieuw te maken gehad met verkoudheden en griep… hoe is het als we dit verkiezen?  Want…Ik zie dat niet.
Fed.v.L: Maar op een collectief niveau doe je dat wel.
Bloss: Wat bedoel je?
Fed.v.L: Jullie wereld en de manier hoe die is… is geworden tot een collectieve scheppende staat van zaken. Jullie kunnen degenen van minder schuld niet de schuld geven van minder Licht voor alles dat ze gedaan hebben. Jullie kunnen GEWOON niet de schuld geven aan de bankstelsels of degenen die allen ‘hun’ belang ‘in hun hart’ hebben… JULLIE KUNNEN NIET IEMAND DE SCHULD GEVEN.
De manier zoals jullie wereld vandaag is… IS de manier zoals die is. Dit is in manifestatie gekomen in eonen van jullie tijd. En… we zeggen met ALLE LIEFDE… IEDER VAN JULLIE heeft een deel gespeeld om het op deze manier te doen.
De manier waarop jullie wereld is… is deel van HET GODDELIJKE PLAN. Daarom moesten jullie er een deel van hebben om erin te spelen.
Jullie wereld, heel vaak, heeft een positie bereikt waarin het is omgekeerd op zichzelf en nieuw werd geschapen. Men is naar alle lengtes gegaan van de schaal, want beiden Licht en duisternis om aan zichzelf te worden getoond en te worden erkend. Hoe konden jullie een ervan beleven… als je je niet bewust was van het andere.
En hoe meer het duister valt… hoe verder het Licht kan schijnen. Het is een gepolariseerde wereld waarin jullie kozen om te ervaren… en ervaring hebben jullie.
Maar als een Collectief Bewustzijn, is er onthuld dat het duister en al zijn verwikkelingen niet langer gepast zijn om het Licht van Liefde uit te drukken.
Kijk even naar die zin opnieuw. ‘Er is onthuld dat het duister en al zijn verwikkelingen niet langer gepast zijn om het Licht van Liefde uit te drukken.’
Hiermee bedoelen we ‘ziel/alleen’ … dat jullie Vibrationele frequentie … zodat het gezegde Collectieve Bewustzijn… een piekend ‘evenwicht’ heeft bereikt… en er was besloten dat als dat eenmaal werd bereikt… het duister nooit de scales zou doen omslaan… op jullie Aarde. Dit wil niet zeggen dat dit niet kan gebeuren in andere levens op andere Planeten/bestemmingen.
Maar nu hier OP AARDE … de ‘seesaw’ (de schommeling)… zoals je wilt… de schalen… die omhoog gaan en de besluiten die werden meegedeeld aan iedereen… dat betekende dat het duister niet langer het Licht zal overschaduwen.
Iemand heeft beleefd dat gewoon alles dat er is, te ervaren, hoe een menselijk Wezen met zulke slechte bedoeling naar een ander kan zijn. We zouden zeggen dat er niets is achtergelaten in de inbreuk status van het menselijke soort die kon worden gedaan. Alles is bewezen van gewoon hoe ‘laag’ een frequentie van LIEFDE zich kan vernederen.
En er is uitgeroepen dat zulke ‘bewegingen’ moeten stoppen en ER NIET MEER ZIJN.
Maar ook om dit te zeggen… er is nog steeds vrije wilskeuze. Dus het kan doorgaan voor degenen om ‘in die frequentie te zijn’ zo lang als gewenst is door een gegeven ziel… totdat ook zij… besluiten om hun reis naar huis te beginnen.
Voor degenen die al langs het pad gaan… het zijn misschien baby stapjes of door veel bergen bereikt langs het pad… jullie gaan in deze ‘HOGERE FREQUENTIE’.
Jullie hebben de scales nu aangeraakt van het Lichtere perspectief.
Bloss: Je zei net dat we een balans hebben bereikt…
Fed.v.L: Dat hebben jullie… en … tegelijkertijd… hebben jullie de schalen aangeraakt.
Bloss; Der?  (Wat?)
Fed.v.L: Blossom, hoe vaak ben je in de war geraakt door wat wij zeggen?
Bloss: 20 miljard keer… zo ongeveer.
Fed.v.L: En toch VERTROUW je ons nog.
Bloss: Yep… maar dat betekent niet dat ik het altijd begrijp. Zie je, van uit een menselijk perspectief, wat jullie net zeiden heeft (voor mij) geen zin.
Fed.v.L: En we zijn niet in menselijke vorm.
Bloss: Maar ik ben het wel en zo velen die dit lezen. Dus ik zal dankbaar zijn als je alsjeblieft Engels spreekt!
Fed.v.L: Jij bracht Licht en duister in balans. Je moest dat doen. Jullie wereld is een van tegengesteldheden. Zwart en wit… omhoog en omlaag… hoog en laag… links en rechts… Licht en duister. Het Licht en duister kwamen tot overeenstemming om elkaar in balans te brengen.
Dan verder met het Goddelijke plan…
Bloss; Ik zie duidelijk De Aardbol en ¾ laat kleuren door elkaar lopen en ¼ is heel donker!
Fed.v.L: Dit is precies goed. Dit is de positie waar je in zit.
Dit is hoe NU het Collectieve Bewustzijn heeft gekozen om te ZIJN. Heeft gekozen om dingen te veranderen.
Degenen die NU op Aarde zijn…degenen die er feitelijk in leven… in dit Goddelijke Plan… voelen soms dat je een verloren strijd vecht… zoals je eerder suggereerde, Blossom. Maar…
DIE IS NIET ZO.
JULLIE HEBBEN AL GEWONNEN.
HET LICHT HEEFT HAAR KRACHT HERWONNEN OMDAT HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN BESLOTEN HAD DAT HET TIJD WAS OM DAT TE DOEN.
Jullie drukten Liefde uit naar de diepten van duisternis… jullie deden je taak! Als een Collectief Bewustzijn. Jullie speelden je rol… jullie beleefden het… en nu is het gedaan. Voor velen. Voor de meesten.
Alles dat nu over blijft is voor jullie om sterk in je Licht te staan.
ECHT.
Dat is alles dat is overgebleven voor degenen die hun Vibratie willen verhogen naar Hogere niveaus van bewustzijn… opnieuw.
HET IS ECHT NU GEMAKKELIJK!
Bloss; Ik snap wat je zegt. Maar, als ik dat mag zeggen… feitelijk hier beneden ZIJNDE is misschien een beetje moeilijk te begrijpen hoe dit voelt/is… als je niet in die dichtheid zit. Iemand schreef me en drukte heel goed uit hoe velen onze omstandigheden zien hier op Aarde. Ze zei:
‘Mensen zijn best veranderd in het verleden, in tien jaar of zo. Het is moeilijk om uit te leggen, maar ik denk dat het een effect is door te leven in zulke moeilijke tijden. Ze zijn blij en genieten van hun leven. Het is gewoon dat het blije een soort van ‘verkeerde richting’ heeft gekregen. Waar zij zich wentelen in hun ellende en er van genieten, het delen. Het is geen ellende voor hen. (Dat zou het wel voor mij zijn, maar niet voor hen.) Het is net dat als het leven zo moeilijk is wij een heel nieuw soort mensen hebben ontwikkeld. Ze doen hun best met wat ze is gegeven en nu is dat hun “gelukkige” leven.
Bloss: Voor degenen van ons die zich ‘voelen verder dan die ‘verkeerde richting’ (gekromd geluk) …is het NIET ‘ZO GEMAKKELIJK’!
We proberen zo hard om sterk te staan in ons Licht. Maar we worden gebombardeerd met energieën die ons naar beneden trekken… velen waarvan we ons niet eens bewust zijn. Je kunt je niet bewust zijn van wat dit ‘doet’ aan ons als je het niet hebt ervaren en daarom niet weten dat het NIET zo gemakkelijk is. Weet je, ik ben er niet grof over of iets… ik wijs er alleen op.
Fed.v.L: Nee, Blossom, we weten niet hoe dit voelt. Toch WETEN WE WEL hoe sterk jouw LICHT is als boodschapper van HET GODDELIJKE en door dit te zeggen… bedoelen we niet JIJ specifiek Blossom, … we bedoelen IEDEREEN.
Daarom wetend wat wij weten… wij hebben helemaal geen twijfel dat alles, waarvoor je in staat bent om AL die problemen te overstijgen.
Denk eraan wat we vaak tegen je gezegd hebben… ‘Velen zijn vrijwillig gekomen en alleen de sterksten van de sterken werden gekozen om door deze specifieke intense missie heen te komen.’
Jullie wisten van al die tussenkomsten van jullie Energieën … voordat jullie kwamen. Jullie wisten dat je je hierover niets zou herinneren… toch waren jullie nog vrijwillig hier. Jullie waren zo scherp om hier in deze tijd te zijn… als zo vele miljoenen zielen waren die die ‘baan niet kregen’.
Dus, alhoewel we begrijpen wat je zegt… jij moet begrijpen wat WIJ zeggen.
HET IS MET HET GROOTSTE GEMAK DAT JIJ KUNT EN ZULT HIER BOVEN DIT ALLES UIT RIJZEN,
JE MOET JE ALLEEN HERINNEREN DAT JE WIST DAT DIT ALLES ZOU PLAATS VINDEN.
En als je tegen jezelf zegt “Ah, ja, dat is juist. Dat HERINNER IK ME’… Zeg dan ook tegen jezelf: ‘En ik herinner me ook, dat we er door kwamen. We voltooiden onze missie. Het Licht heeft gewonnen. We deden wat we kwamen doen… om Moeder Aarde in haar Hoger thuis te brengen, eens te meer…. En we zullen daarna gelukkig samen leven.’ (‘En we leefden nog lang en gelukkig’)
Bloss: Het EIND?
Fed.v.l:  Natuurlijk niet! Dat is er niet!

Bloss: Het is ‘lang en gelukkig’ dan.
Fed.v.L: Dat is het inderdaad. Gelukkig.
Bloss: Dank je mijn vrienden. Altijd een absoluut genot. Nou, ten minste 9 van de tien keer dan. In Liefde en zoveel Dank en Bedankt.
Fed.v.L: Het plezier is aan onze kant, ook.Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar