Followers

i decree

zaterdag 26 februari 2011

25 February 2011


De strijd is gewonnen! 

Het Licht zal doorgaan helderder te worden terwijl we samen de mars lopen en samensmelten als een natie….  LIEFDE.Blossom met de Galactische Federatie van Licht. 
  25 febr. 2011


Blossom:  Hallo, mijn vrienden. Ik moet zeggen dat dingen de laatste tijd zo goed gaan in mijn leven. Ik voel me TOTAAL gezegend en de plek van mijn hart explodeert van opwinding en enthousiasme. Het VOELT  gewoon echt zo dat dingen overal om me heen gebeuren. Deze beweging van Licht waar we allemaal bij horen is beslist momentum (=stuwkracht) aan het opbouwen. Het is prachtig. Het komt allemaal samen en ik wilde gewoon deze gelegenheid aangrijpen om dank tegen jullie te zeggen voor jullie inbreng en wijze woorden die je ons geeft… door Liefde. Aan mij en aan zoveel mensen, ik WEET dat dit een groot verschil heeft gemaakt voor de manier waarop we onszelf besturen. Dus… namens ons allemaal…. Dank Jullie.

Galactische Federatie van Licht: Lieve mensen. Wij zijn slechts een deel van jullie ervaring, op dezelfde manier dat jullie deel zijn van ons. Waar wij voor kozen om te geven is dat waarvan we WETEN dat een hulp is voor de groei van de ziel. Waar jullie voor kozen om uit deze woorden op te nemen… dat is geheel aan het individu zodat ze voor zichzelf mogen ontcijferen wat op een bepaalde tijd voor hen geschikt is. Want niet alles dat we aanreiken zal altijd samengaan met iedereen…. afhankelijk van de positie waarin ze zich bevinden op hun reis en van wat ze ontdekken dat hun Waarheid is.

Bloss: Ik vraag me af of ik direct in een vraag kan duiken over iets dat me gisteren hinderde? Iemand stuurde me een link van een filmtrailer voor een nieuwe film die heet: ‘ET-X’, die in de grond een vervolg is op de beroemde film ET (waarvan ik zeker denk dat jullie je daar bewust van zijn). Droevig genoeg hebben de mensen aan de macht opnieuw een monster gecreëerd om de zielen met angst te vullen… want het gaat over ET die komt om de familie te vertellen dat ze de aarde moeten redden omdat zijn ET ras op het punt staat om binnen te vallen en om de planeet te verwoesten of die over te nemen… of zoiets akeligs!!!  Er zitten veel prestigieuze acteurs in en ik merkte dat ik er echt boos over werd. Zo veel niet ontwaakte zielen zullen dit zien en dat zal hen enorm beïnvloeden zoals over hun idee over wie jullie zijn, als de tijd voor jullie daar is om tevoorschijn te komen. Ik vroeg me af of jullie daar over willen praten?

Fed.v.L: Dit is niet nieuw voor ons want we zijn ons bewust van deze zaak omdat het al in de gedachtevorm zat. Laten we je troosten door te zeggen dat er NIETS is dat ons zal afhouden van het grote plan. Lieve zielen, denken jullie dat zo iets triviaals als wat jullie een film noemen, de afbraak zou betekenen van onze zoektocht? We zeggen jullie dat is niet zo. Met alle respect… we zijn niet net uit de kleuterschool. Alhoewel zulke dingen ons niet vullen met plezier, ze brengen ons zeker ook geen ernstige reden om ons zorg over te maken. Zoals je weet… zoals met alle dingen van een mindere vibratie… het is aan jullie om jullie Licht op zulke dingen te schijnen. Alleen dat hoeven jullie maar te doen.

Bloss: Eigenlijk ja, je hebt gelijk. Ik weet dat. Ik vroeg me alleen af of jullie dat hinderde?

Fed.v.L: Niet in het minst. Want we hebben zoveel genoegen om elke vorm  op te heffen waarmee degenen die nu aan de macht zijn proberen om jullie Wezen mee te vullen. Dus zullen we verder gaan?

Bloss: En snel lijkt het! Met het grootste plezier… maar bedankt dat jullie erover hebben gepraat. Waarover gaan we discussiëren? 

Fed.v.L: We willen jullie allemaal graag toevertrouwen dat jullie zo hoffelijk zijn naar de zaak. Je kunt niet ontkennen wat nu in jullie wakker staat te worden. We WETEN dat jullie in staat MOETEN zijn om het verschil in jezelf te VOELEN want het is voor ons meer dan duidelijk door de helderheid van energie die uit zo veel mensen stroomt. Zie je nu, Blossom… een grafiek die uit de 0 is omhoog gegaan en die met een standvastige lijn is opgeklommen naar zulke hoogtes. Dat is precies waarom je VOELT zoals je aan het begin van dit gesprek zei, dat ‘de dingen werkelijk aan het gebeuren zijn’. De energie van jullie planeet… zelfs aan het begin van dit jaar, is voor jullie een baken geworden dat de weg wijst. Want het is belangrijk voor ieder van jullie om te begrijpen dat de rol die je speelt…  jullie individuele stuk in deze Ascentie… net zo cruciaal is als dat van anderen. Want als ieder van jullie accepteert dat het JULLIE LICHT is dat bijdraagt aan HET ENE LICHT met elkaar… dan zal de kracht hiervan… de inslag…. precies die is het waardoor jullie aarde en alles erin en erop naar de volgende fase gaat. We zeggen eigenlijk dat iedere ademhaling die je in LIEFDE doet de atmosfeer vult met LICHTHEID die deze laat optillen naar zijn verlangde rechtmatige positie. Er is niet een van jullie die niet bij dit plan hoort. De zaden waren al lang, lang geleden geplant en wij hebben gade geslagen hoe ze gekoesterd werden tot in de volheid van wat ze nu zijn geworden. Onderschat jullie rol niet…. van niemand van jullie. Wij hebben zoveel hoop door allen die ontwaken en we gaan samen met hun vastberadenheid om hun deel tot een goed einde te brengen. Het gaat om een VOORBEELD TE ZIJN zoals we al zo vaak gezegd hebben. Toch gaat het ook om werkelijk het verschil te VOELEN in jullie hart. 

Vertrouwend door alles heen op wat zal plaats vinden op jullie planeet in de dagen die voor je liggen… dat jullie hier reeds  kennis van hebben en WETEN dat bepaalde dingen nodig zijn om deze transformatie naar de Nieuwe Eeuw te voltooien.

We stellen jullie voor dat jullie je altijd afstemmen op de Hoogste vibratie van jezelf. Wees waakzaam over de status van je energieveld. Houd die in evenwicht en goed voorzien van Liefde. Neem de tijd om in jullie Wezen de energie te trekken van het Licht van boven. Dit is een doorgaande stroom die altijd voor jullie beschikbaar is. Dit heeft alleen nodig dat je het erkent maar zet de stappen om dit ‘bijgevuld’ te houden zodat je voldoende Licht en energie hebt om dat aan die mensen en plaatsen aan te bieden die in nood zijn… en toch is het essentieel dat je altijd jezelf ‘vol’ houdt ook om te doen wat jullie moeten doen.

We WETEN dat we altijd streng gesproken hebben over deze zaak maar we VOELEN dat in bepaald opzicht dit nu meer zin begint te krijgen dan het eens eerst deed. 

Bloss: Ja, ik weet het voor mij en ik weet zeker voor vele anderen ook, ik heb het gevoel van binnen dat ik het ‘begint te snappen’. Begin te begrijpen wat jullie ons willen laten weten op een ander niveau. Als we verdergaan zijn we in staat om te WETEN wat jullie bedoelen, zuiver op de manier waarmee we VOELEN. Er zijn zoveel zielen op de planeet die omhoog komen voor die gelegenheid. Om zulke veranderingen voort te brengen omdat ze luisteren naar de roep van hun hart. Dit gebeurt over de hele globe.

Fed.v.L: Gedraag je op een manier die juist is voor iemand van Groot Licht. Weet dat ieder van jullie hier is om het geheel van dienst te zijn. Blijf niet zitten en denk ‘wat kan ik doen’?  Als dit is wat door je hoofd gaat mogen we dan met een Licht hart zeggen: 

.. je hebt niet volledig begrepen wat we je vertelden.  Want vraag jezelf af… wat kun je doen? Hoe velen van jullie kunnen zich wat verloren voelen bij dit alles? Het aan anderen overlaten die ‘daar ergens zijn’ in wat jullie zien als een meer prestigieuze positie?  Maak je een kop thee voor jezelf en ga je in een gemakkelijke stoel zitten en fixeer je je ogen op een elektrische doos die veel meer schadelijke effecten heeft dan je je voorstelt? Jullie geven je ziel visioenen en gecreëerde verhalen van moorddadige zaken en oorlogen en leugens. Je denkt dat je geïnteresseerd bent in hoe bepaalde uitgespeelde  verhalen kunnen aflopen en toch mogen we je dat zeggen … alles wat je doet is je richten op dat waar je ziel HELEMAAL GEEN interesse voor heeft.  

Al die ‘programma’s’ zijn niet ontworpen om te entertainen. Het zijn werkelijk ‘PROGRAMMA’S’ die JULLIE programmeren in een staat van lethargie/verdoving. Ze brengen jullie in het nauw. Ze houden jullie af van wie jullie zijn… en om je volledige potentieel te bereiken. Toch houden jullie vol om in de val te lopen. Een soort van voldoening brengen zit in jullie veiligheidszone als je energie is uitgeput, dus ga je zitten en bevrijd je jezelf met meer van hetzelfde.
We komen niet om je wat voor te schrijven. Dat is niet onze weg. Onze weg is om jullie anderen manieren te laten  zien om je meest Ware vorm terug te winnen. Om jullie te helpen herkennen dat er nog een andere manier is. Een weg eruit. Een weg naar jullie vrijheid. 

Lieve zielen, wees onderscheidend wat je welzijn betreft. Besef wat je kiest om je ziel te vullen of het nu steun is die je versterkt of een die je uitput. Leer te herkennen wat je dient om vol succes het geheel te dienen. Zou het niet nuttiger zijn om ‘je gedachten af te zetten’ eerder dan ‘je tv aan te zetten’? Zou je WEZEN niet eerder winnen bij het zich verbinden met je Hoger zelf dan je te verbinden met beelden en woorden die je uitkoos die je Wezen binnendringen en nadelig zijn. Het verbijstert ons soms dat jullie beelden wilden bekijken van afschuwelijke aard die allemaal ontworpen zijn om het negatieve in jullie wereld te vergroten/versterken… terwijl je… maar enkele stappen verder… buiten je deur… in een landschap kunt lopen van grote schoonheid. Je hoeft je hoofd maar op te heffen en voor je is een schare diamanten die vonkelen aan jullie nachthemel… gratis!!!! Deze sterren… deze lichtenergieën zijn er niet om jullie in een staat te programmeren van ‘wat kan mij het schelen’.  Ze zijn ontworpen om jullie hart te vullen met een Liefde waardoor je je adem inhoudt.  We vragen jullie nu als intelligente WEZENS … wat denk je wat het is dat jullie en het geheel dient?   … en als je buiten bent en in verwondering naar de schoonheid in de natuur kijkt…. Denk dan ook aan al die andere zielen die net zoals jullie zijn… die hetzelfde doen op het zelfde moment… Jullie harten zullen zich met elkaar verbinden en het Licht versterken dat zich opbouwt. 

Dit is de tijd waarin je werk moet gaan toenemen. Waarin jullie uit de ruimte moeten gaan die jullie gevangen heeft. Waarop jullie moeten WETEN dat er niets is dat jullie in een plek van duisternis kan houden. Jullie moeten WETEN dat JULLIE het zijn die JULLIE vrij moeten maken. Door ‘SAMEN TE WERKEN’. Door uit die sleur te stappen die jullie en jullie ras al eonen lang heeft onderdrukt.
NU, MENSEN VAN DE AARDE… HET IS NU DE TIJD OM SAMEN TE GAAN EN OM JE IN LIEFDE TE VERENIGEN.

Jullie kunnen dit niet doen als je kiest om dit ‘te doen op een andere dag waarop je je meer energetisch voelt.’

HET IS NU DE TIJD OM JULLIE KRACHT TERUG TE PAKKEN! 

NU is de tijd daar om de beheersing terug te nemen van je leven en om te doen wat je kwam doen. Om deze planeet op te heffen. Om jezelf op te heffen naar een NIEUWE WERELD. Een wereld die jullie verdienen. Een wereld die VRIJ is. Een Wereld waar de LIEFDE die jullie zijn, openlijk wordt uitgedrukt in en naar elkaar. 

Het is aan het gebeuren, lieve vrienden. Het vindt plaats… dit alles door JULLIE.
Speel je spel. WEET dat jullie net zo belangrijk zijn als een volgende persoon. Wees trots op je daden om de oude golflentes te verwijderen die jullie naar beneden hebben gedrukt. En schijn NU als het NIEUWE LICHT… de NIEUWE ENERGIE die jullie hebben laten binnenkomen door je eigen doen.
De strijd is gewonnen! Het Licht zal doorgaan helderder te worden terwijl we samen de mars lopen en samensmelten als een natie….  LIEFDE.
Bloss: Jullie raken mijn ziel. Jullie helpen me te weten dat we niet alleen maar kleine menselijke wezentjes zijn die opnieuw een dag doorploeteren. Het VOELT goed te WETEN dat er een reden is voor iedere ademhaling die we nemen en vanaf mijn gezichtspunt, door jullie begin ik zoveel meer te genieten van elke ademhaling!!

Dank jullie ieder hiervoor…  wie er ook op deze planeet is… waar je ook bent in deze wereld van ons. Dank jullie om dit met me te delen. In Liefde en dank.

P.S. … later toegevoegd.
Blijkbaar is deze filmtrailer van ‘ET X’ niet van een echte film die al gemaakt is, iemand voegde dat gewoon bij elkaar met clips van andere films en grafieken. Geen wonder dat De Federatie blij was om direct door te gaan!

Een meneer met de naam Walter Bruneel stuurde me nog een van zijn Goddelijke schilderijen. Deze beeldt De Pilaren van Licht uit waarover de federatie sprak. Het is zo’n prachtige visualisatie in manifestatie gebracht. Dank je Walter. Bekijk meer van zijn mooie kunst op http://iasos.com/artists/walter/. Zeer waard om even naar te kijken…   Laat me je dat zeggen !!!    Blossom

donderdag 17 februari 2011

17 February 2011

 Terwijl jullie jezelf in de lichtere vibraties van jezelf voelen gaan, zal het je in staat stellen om downloads te accepteren waar je letterlijk op hebt gewacht. 

Wat zal helpen is dat jullie accepteren dat:
IEDER VAN JULLIE EEN OPPERST WEZEN IS! HET GAAT OM WAT JULLIE ZIJN IN DIT ASPECT VAN DE MENSELIJKE VORM, WAT VERSTERKT WORDT. 
DE GENADE VAN JULLIE ‘VOLLER’ ZELF WORDT JULLIE VERLEEND… EN DAAROM VERGROOT DIE DE ASPECTEN VAN JULLIE WAARHEID DIE NIETS ANDERS ZIJN DAN ZUIVERE LIEFDE.


De Galactische Federatie van Licht 
Gechanneled door Blossom Goodchild
17 februari 2011
Blossom: Hallo ‘jullie daarboven’. Ik voel heel veel in deze zone en ben klaar voor een praatje als het jullie past?
Federatie van Licht: Het is voor ONS WEZEN een vreugde om in staat te zijn onszelf te verklaren in deze manier van dienst voor jullie planeet. We hebben veel nagedacht over hoe de voortzetting van deze communicaties moet gaan en hoe ze het best kunnen door gaan. Mogen we onze dank tonen aan iedereen die in hun hart heeft gesloten wat wij het meest geschikt achtten te schilderen voor jullie om jullie zielen meer van Licht te laten zijn en een dieper begrip te laten hebben. Het zou nadelig zijn scheen het, toen we er over dachten om dit communiqué even te laten rusten, en daarom besloten we dat we onze kanalen nog een tijdje langer open zouden laten blijven dan werd verwacht in deze fase.
Bloss: Oh! Zat het dus in jullie plan om een tijdje te stoppen?
Fed.v.L: In overeenstemming mat de Goddelijke Wet kunnen we alleen maar bieden wat wij voelen dat verheffend is. We hadden ons vergewist dat iemand misschien voordeel had van een pauze in onze dienst, om gedachten te verzamelen en om zijn/haar positie in het grote schema van dingen opnieuw te beoordelen. Want ieder mens heeft zijn/haar deel te spelen en het is essentieel nu… in deze tijd… om het zelf te begrijpen en waarom het zelf hier is. We vroegen ons af of het misschien een tijdje zal zijn zoals het herhalen voor de examens uit… zonder de examens dan… want er is werkelijk geen toets die moet gehaald worden.
Bloss: Toch zeggen jullie dat je anders hebt besloten.
Fed.v.L: We hebben gesproken over de gevolgen daarvan en toen besloten we dat we door zullen gaan. Toch concentreren we ons op dat waarvan wij denken dat in deze tijd waardevol is voor jullie op de planeet. Dat betekent niet dat we ons bewust zijn van zaken die daaraan tegengesteld zijn. We zijn ons van alles bewust. Maar hoe wij daar op willen reageren is onze zaak en mogen we zeggen dat er veel is waarover we stil willen blijven om ons te houden aan onze verantwoordelijkheden… ons deel in dit grote Goddelijke plan.
Bloss: Dus dan nu… wat is waar jullie graag over willen spreken? Ik voel een ‘verschuiving’ die er is of al is gebeurd vandaag en misschien zijn we nu weer een niveau verder naar boven gegaan.
Fed.v.L: Het zal zijn dat er veranderingen gaan plaats vinden in het Meester Plan. Dit is toegestaan en dat zal dus zo zijn.
Bloss: Welk soort veranderingen?
Fed.v.L: Van het soort dat degenen onder jullie zo ijverig door de velden laat ploegen terwijl ze het kaf van het koren scheiden…. voor degenen onder jullie die de ziel zelf niet laten plattrappen door wat er zo erg hard probeert om dat wel te doen… voor de doorgaande ondersteuning van soortgelijken van ons die met jullie in contact zijn gebleven en jullie die zo eerbiedig jezelf laten zien als deel van ons team…. om dienst te verlenen als jullie harten laag waren.. om je Licht te laten schijnen als je voelde dat de vlam bijna uit ging. Jullie krijgers die gekozen werden om hier te zijn in deze tijd gaan nu in jullie zelf. Zeer spoedig lieve mensen, zal het Licht waar wij over hebben gesproken op jullie aarde gaan schijnen.
Bloss: Eh… een beetje verward… het Licht?
Fed.v.L: Werkelijk, het Licht wie wij zijn. Jullie hebben ons beschouwd met/in vele verschillende aspecten. Jullie hebben nagedacht over de waaroms en waarvoors van waarom we hier zijn, wie we zijn en om het doel van onze doorgaande communicaties.
Bloss: Alhoewel we ons dat afvragen denk ik dat de meesten van ons aardig weten dat jullie door me heen gebabbeld hebben om ons te helpen intenser te begrijpen wie we zijn, over de volheid van Liefde die in ons is en hoe we ons daar voor kunnen openen. Is dat niet waarom jullie hier zijn?
Fed.v.L: Dit is natuurlijk een zaak. Toch voegen we er vrolijk aan toe dat er veel meer in zit dan dat.
Bloss: Wat dan… als ik zo brutaal mag zijn?
Fed.v.L: Dat wat jullie zijn… dat wat jullie van je Ware zelf beginnen te herinneren komt met een snelheid aan de oppervlakte wat heel plezierig is en zeer overeenstemt met alles dat voor jullie wereld is gepland. Daarom, terwijl jullie vibraties omhoog gaan, is het zo… dat jullie in staat zijn om te aanvaarden, dat wat in het verleden niet mogelijk was, om zich op een lagere frequentie tot jullie te richten. Jullie hebben de kennis gekregen over de veelkleurige ‘Licht Pilaren’ waar we over hebben gesproken en toch zeggen we jullie dat die direct door ons worden afgeleverd en werkelijk zullen verbazen en verbijsteren.
Bloss: Verbijsteren?
Fed.v.L: Ja, Blossom…. Verbijsteren. Want de grootheid van datgene zal niet kunnen worden gezien als iets anders dan wat het is…
EEN TEKEN VAN ONS.
We zeggen tegen jullie allemaal dat het een begin zal zijn van een dieper begrip in jezelf dat in jullie meer VERTROUWEN… meer VREUGDE…. zal voortbrengen, want VREUGDE zit in hoe jullie gemaakt zijn… toch is dit die hele tijd onderdrukt om de spirit van jullie Waarheid van binnen te ontmoedigen. Het zal zijn dat hoe meer van deze LICHTEN verschijnen… hoe meer zielen uit hun verbijstering komen en WERKELIJK zullen herkennen wie ze zijn. Een geschenk van ons aan jullie. Zoals we zeiden… ze zullen een energie bevatten die een ‘kracht’ zal geven die jullie op zoveel manieren zal helpen. Het lijkt misschien wat op een elektrische stroom die de zinnen een zetje kan geven.
Terwijl de tijd zo snel gaat in jullie wereld, merken velen van jullie een verschil in jezelf. Velen hebben misschien een beetje problemen om de oude patronen los te laten. Het is geen gevecht dat nodig is tussen het oude en het nieuwe. Het is gewoon een dankbaarheid voor het oude zelf en dit los te laten in het niets van waar het kwam. Wees dankbaar voor de dienst die het heeft gebracht en laat het vrij. Want echt het is nu de tijd om in je Hogere lichaam te gaan. Tijd om de kracht in jezelf te erkennen die klaar is om zich te verbinden met de energie die aan je geleverd wordt en samen kunnen deze energieën de kern van Moeder Aarde bekrachtigen… Haar plan… dat van Jullie en van Ons.
Deze pilaren/kolommen die we naar jullie zenden zullen ook intelligentie bevatten. Velen van jullie hebben al een lange periode van je tijd, misschien vanaf dat je een jong kind was… gevoeld dat er ‘meer is dan wat je ogen zien’ en hebben zich toch in een menselijk lichaam vast voelen zitten dat niet in staat was om alles dat je bent te ‘bevatten’. Het is moeilijk om het GEVOEL uit te drukken waarvan wij WETEN dat zo velen van jullie gevoeld hebben. Terwijl jullie jezelf in de lichtere vibraties van jezelf voelen gaan, zal het je in staat stellen om downloads te accepteren waar je letterlijk op hebt gewacht. Alsof je iets verwacht in je brievenbus en dat het nooit kwam. Jullie vroegen je af of het kwijt was geraakt omdat die wachttijd eindeloos leek, toch in deze opwindendste van alle tijden… zijn deze brieven onderweg.
Bloss: Wow! Toen je dat zei kon ik mezelf werkelijk opgewonden voelen worden… Jaren geleden sprak White Cloud over ‘informatie’ die in mensen was gedownload. Soms kwamen in readings ‘andere Wezens’ door en ‘KNALDEN’ ‘mijn ‘vingers’ op iemands voorhoofd. De energie was fenomenaal als dit gebeurde en mensen vroegen dan wat er plaats vond. White Cloud zei dan dat er informatie werd geïmplanteerd en dat het net zoiets was als een envelop afgeven met jullie orders erin en dan zou het zoiets zijn als: ‘alle systemen Ga!!’ Dit maakte zo’n verbinding met waarover jullie spreken. Is dit wat jullie bedoelen?
Fed.v.L: Opnieuw zeggen we… en zoveel nog meer.. We laten je een contactdoos zien … het zal net zo zijn als twee die ‘ín elkaar vastzitten’, de verbinding zal worden gemaakt en de reactie zal werkelijk zijn die van ‘de nieuwe jou’, ‘de nieuwe jullie’. De JULLIE die in staat is om de frequentie van deze kennis te accepteren die er voor jullie is. Andere zielen zullen andere downloads krijgen omdat ieder een individu is en zoals we zeiden ‘hebben ze een rol om uit te voeren’.
Bloss: Toch komt deze informatie uit hetzelfde “Licht”?
Fed.v.L: Er zal niet alleen maar een Licht zijn. Ze zullen verschijnen met verschillende intervallen op verschillende delen van jullie planeet… en mogen we je er op opmerkzaam maken dat er geen ontkenning zal zijn voor wat ze zijn. Ze zullen niet worden ‘ondergedekt’ of verkeerd verklaard worden. Niet langer zal het een geheim zijn… ons bestaan zal heel gewoon worden (ook: openbaar worden) en jullie wereld zoals jullie eens geloofden dat die is, zal jullie getoond worden zoals die WERKELIJK is.
Bloss: Deze informatie waar zo velen op hebben gewacht om die te krijgen en nog meer… wanneer mogen we die envelop openen… wat is het wat we kunnen verwachten? Ik VOEL dat ik wil zeggen dat het als een grote golf is… een activering als de verbinding plaats vindt… maar ik stel me even voor, als het met mij gebeurt… dat ik niet opeens een omhoog geschoten wetenschapper wordt… of misschien wel een goeie kok!!
Fed.v.L: We laten de informatie van een omhooggeschoten wetenschapper voor degenen die al hoge wetenschappers zijn.
Bloss: En de recepten voor hen die al koks zijn denk ik… Hey Ho!
Fed.v.L: De informatie die wordt gedownload aan zielen zal van het soort zijn waar de specifieke ziel al mee op de hoogte is. Het zal niet zijn zoals waar jij met ons grapjes over maakt… want er moet al een soort begrip zijn voor een bepaald soort onderwerp. Daarom is het waarom bepaalde talentvolle mensen al ‘gekregen’ hebben en dat ze dit voor hun geboorte besloten hebben zodat de ziel deze geschenken kan uitvoeren… om in deze tijd, waarin ze versterkt kunnen worden met het individuele om het geheel te versterken.
Bloss: Ik snap wat jullie zeggen,,, maar ik weet niet…. Er moeten veel mensen zijn die zullen lezen en denken: “Nou, ik ben ‘zo en zo’… Hoe kan ik toch worden gedownload met meer informatie over ‘zo en zo’ en wat wordt er dan beter van? … Zien jullie wat ik probeer te begrijpen?
Fed.v.L: Dat zien we. Wat zal helpen is dat jullie accepteren dat:
IEDER VAN JULLIE EEN OPPERST WEZEN IS! HET GAAT OM WAT JULLIE ZIJN IN DIT ASPECT VAN DE MENSELIJKE VORM, WAT VERSTERKT WORDT. DE GENADE VAN JULLIE ‘VOLLER’ ZELF WORDT JULLIE VERLEEND… EN DAAROM VERGROOT DIE DE ASPECTEN VAN JULLIE WAARHEID DIE NIETS ANDERS ZIJN DAN ZUIVERE LIEFDE.
We benadrukken opnieuw… ieder van jullie moet een rol spelen. JULLIE ZIJN ALLEMAAL GELIJK. Zou de schepper iemand boven een ander verkiezen? .. Meer geven aan de een dan aan de ander? … dat kan niet zo zijn…. WANT JULLIE ZIJN ALLEMAAL EEN.
Ieder zal een envelop te openen hebben. Kan het je helpen begrijpen als we zeggen dat… als we zeggen dat verschillende enveloppen verschillende orders zullen bevatten… er zijn er die geaccepteerd hebben, zullen we zeggen ‘belangrijker taken te hebben dan anderen om uit te voeren’. Dit maakt hen niet groter of minder dan een ander, het gaat om de dienst die uitgedeeld werd volgens de talenten die passen bij die gegeven taak. Sommige rollen kunnen groter ‘lijken’ dan andere, maar in de ogen van degenen die WETEN is er niet een ding dat een mindere dienst is dan een andere, want het is het samen doen en het DEEL ZIJN VAN het hele plan dat het plan laat werken. Als iemand denkt dat hun deel niet uitmaakt, dan zouden ze zichzelf veel wantrouwen aandoen want het komt juist door de deelname van iedereen dat het GODDELIJKE plan op zijn plek valt.
Voel je opgetild. Waarover wij spreken zal aan jullie bekend gemaakt worden.
Bloss: Oh, goed! Want zonder op deze optillende channeling een domper te zetten….
Fed.v.L: Dan doe dat niet. VERTROUW op jezelf en op ons Blossom. Als je zelf ziet dat waar wij over spreken zo’n LIEFDEVOLLE verbinding zal zijn want wat jij al die tijd hebt GEWETEN dat de WAARHEID is… zal uiteindelijk worden bewezen. Niet alleen aan hen die dat altijd hebben GEWETEN, maar aan hen die dit nooit hebben beschouwd als een mogelijkheid.
Mogen regenbogen van Licht jullie hart en geest aanraken en jullie zinnen vullen met een GEVOEL van de aanwezigheid van het GODDELIJKE in jullie. Want dat is wat jullie zijn.. we komen om je daar eenvoudig aan te herinneren.
Onze WEZENS zijn bruisend van LIEFDE voor jullie en voor de opwinding die voor jullie ligt.
Bloss: En mijn WEZEN doet hetzelfde terug en ik stel me voor dat ik met duizenden ben die dat ook doen.
In Liefde en zulke dankbaarheid. xxx

Vertaling: Winny

Federation of Light by Blossom Goodchild

http://folpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW/Boogy
http://folinrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN / Elizabeth
http://folinjapan.blogspot.com/ - JAPANESE/ Takuya
http://flingerman.blogspot.com – DEUTSCH / German
http://flinspanish.blogspot.com – SPANISH / Adriano Guille H
http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊS / Alex Frigeri

Originals and translations of Galactic Messages available on

maandag 7 februari 2011

7 February 2011

 Denk er ook aan dat LIEFDE ALLES WEET. Dus hoe meer je de volheid van LIEFDE herinnert DIE JULLIE ZIJN…. hoe meer je je van jezelf herinnert… wat weer op zijn beurt je antwoorden zal geven waar velen van jullie naar zoeken. 
Wij zeggen en hebben vaak gezegd dat ALLE antwoorden in je liggen… 
En inderdaad, deze nieuwe onderneming waar jullie allemaal bij zijn… dit nieuwe pad… zal je dat op die manier laten VOELEN … uiteindelijk met ALLE zielen. 
Het zal zijn dat je niet alleen je verbindt met rozenblaadjes van JULLIE roos, maar dat jullie je ook verbinden met rozen uit dezelfde bos. Elkaar in Liefde herkennen. 
 Herkennen dat jullie allemaal vastzitten aan de zelfde stam. Herkennen dat alhoewel je een individu bent… je deel bent van dezelfde Goddelijke creatie. 

De Federatie van Licht 
door Blossom Goodchild


7 februari 2011
Blossom: Nou, goeiemorgen beste vrienden. Het is nog vroeg specifiek voor een channeling, toch voel ik me opgeladen en klaar ervoor. Ik hoop dat jullie beschikbaar zijn en zoals altijd klaar om je deskundigheid te brengen over dit ‘levende’ iets.
 
Federatie van Licht: Onze deskundigheid wordt heel snel die van velen van het menselijke ras. Een ras dat koos en gekozen werd om in deze tijd zich alle kennis te ‘herinneren’ waar wij jullie gewoon aan herinneren. Als jullie je hart verder openen VOELEN jullie meer van de Liefde die jullie zijn. Dit is deel van jullie herinnering en toch ‘denken’ jullie dat het iets nieuws is!
Denk er ook aan dat LIEFDE ALLES WEET. Dus hoe meer je de volheid van LIEFDE herinnert DIE JULLIE ZIJN…. hoe meer je je van jezelf herinnert… wat weer op zijn beurt je antwoorden zal geven waar velen van jullie naar zoeken. Wij zeggen en hebben vaak gezegd dat ALLE antwoorden in je liggen… en we zijn ons er bewust van dat er een worsteling is om deze essentie te KENNEN. Maar, zien jullie die? Hoe meer jullie je wakker maken voor dit wonderbaarlijke Licht in je, hoe meer KENNIS naar voren komt… niet door ons…. Door JULLIE!
Alles dat je moet weten… weet je al. Dat wat je niet hoeft te weten is niet waard om energie aan te besteden en toch glimlachen we om velen van jullie die de wens hebben om dingen te moeten weten die onnodig zijn.
De LIEFDE die jullie is, deze Liefde waar jullie meer en meer deel van worden in je ontwakende uren, is slechts een fractie van de LIEFDE die je WERKELIJK bent. Jullie kunnen jezelf niet in een keer overladen met deze Hogere energie van Liefde vanwege het feit dat het je zou omverwerpen als je dat in één dynamiet lading zou ontvangen. Toch openen jullie jezelf beetje bij beetje voor zijn roep. Jullie absorberen het in je harteplek en als het daar eenmaal in gesetteld is dan begint het zichzelf aan je te presenteren met zijn Goddelijke essentie. Op een manier dat je wankelt van heerlijkheid en lacht want jullie “Snappen het” eindelijk en jullie hadden er geen idee van hoe wonderbaarlijk ‘HET’ zou gaan worden.
Bloss: Kun je er wat meer over uitleggen? Van dat we… LIEFDE zijn… niets anders.. en toch zeg je dat we een Hoger niveau van Liefde absorberen… maar, is het niet al in ons?
Fed.v.L: Een zeer goede observatie!! Het is niets nieuws voor je te weten dat je LIEFDE bent, alhoewel het een tijdje zal kosten om het meeste volledig te bevatten. Men vergeet in zijn dagelijkse routine… deze LIEFDE die je bent. Want is het niet zo dat het banale van de gedachten zo vaak gericht kan worden op dat wat ‘geen’ LIEFDE is? Toch, elke gedachte of die nu negatief of positief is… IS van LIEFDE… omdat er niets anders is.
Bloss: Ok… dus zeg maar iemand was met de opbouw bezig van een enorme boosheid naar iemand anders en wenste dat hen kwaad zou gebeuren? Ik bedoel… dat DIT zeker niet LIEFDE zou zijn?

Fed.v.L: Zeker wel. Want er is alleen LIEFDE.

Bloss: Dus zeg je dat het LIEFDE is maar op een lagere frequentie?

Fed.v.L: Precies.

Bloss: Nou, hoe laag precies gaat die frequentie?

Fed.v.L: Naar de meest lage die er is. Kijk hier even naar en denk er intens over na vanuit de warmste plek van je hart. In jullie wereld spreek je over duistere mensen. Er wordt veel gesproken over alles dat ze doen, iets ervan is gegrond, iets anders niet. Toch, als je WERKELIJK begrijpt dat WIJ ALLEN EEN ZIJN… ook zij die schade toebrengen aan hun broeders en zusters…. De zielen die aan de macht zijn en wreedheden toebrachten aan velen die onbekend zijn… zijn ook JULLIE broeders en zusters. Niet alleen zijn ze deel van JULLIE familie… ZE ZIJN EEN ANDER DEEL VAN JULLIE! Want er is absoluut niets anders dan de energie van LIEFDE waaruit ALLES voortkomt.

Bloss: Velen zullen dat moeilijk vinden te accepteren.

Fed.v.L: Dan hoeven ze dit niet te accepteren. Vragen we jullie niet altijd om in je EIGEN WAARHEID te ZIJN? Als wat wij zeggen geen WAARHEID is voor iemand, dan is het gewoon niet hun WAARHEID… in deze tijd!

Laat ons vragen… hoe zien jullie deze nieuwe wereld waar jullie in gaan? Jullie is verteld dat het door jullie wordt geschapen en dat hij van de grootste LIEFDE zal ZIJN zonder ruimte voor haat, hebzucht, enz. die daar binnen kunnen komen. Om dit kaliber ziel te kunnen ZIJN kan men geen kwaad toebrengen aan een ander levend ding. Denk je daarom niet dat het een goede plek is om te beginnen hen te VERGEVEN die in zulke duisternis zitten? Want deze zielen zijn deel van jullie ziel. Willen JULLIE op zo’n plek zitten… een stukje van je dan? Dus zou het niet het meest heilzaam zijn voor iedereen om nu LICHT te zenden aan degenen die zulke ‘angst’ brengen aan anderen? Maar is het niet hun eigen angst? Angst om niet de Waarheid te ZIJN die ze zijn? Zij hebben een lange tijd geleden hun pad verloren en de schade die gedaan is, is verreikend geworden. Toch zeggen we tegen jullie… WIJ HOUDEN VAN HEN en we stellen voor dat als jullie in een wereld willen leven waar niet zoiets is als oorlog en onrust… dat jullie hetzelfde doen.

Bloss: Ik weet terwijl deze woorden doorkomen dat het natuurlijk waar is. Ik vraag me af hoeveel mensen daar klaar voor zijn? Niet omdat jullie zegen dat het heilzaam is maar omdat hun hart het WERKELIJK meent. We gaan sterk met dit nieuw begrip door die jullie uitbrengen en ik denk dat er velen zullen zijn die nu alert hun LIEFDE naar degenen zenden die zo erg verloren zijn. Dat deel van onszelf dat hersteld moet worden uit het diepste van alles uit de laagste energie van LIEFDE en het optillen tot alles wat het kan zijn. Dank jullie.

Fed.v.L: Dus, om nu het antwoord af te maken… de LIEFDE die op een HOGER niveau doorkomt naar jullie planeet is gewoon een HOGER NIVEAU van jullie zelf dat zich verbindt met het aspect van LIEFDE dat jullie zelf zijn in deze tijd op het aardeplan. Vanwege het trillingen getrek van jullie aarde in die hele tijd… kon een bepaald niveau van deze LIEFDE niet geaccepteerd worden op jullie planeet.

Een betere manier om uit te leggen… het kon zich niet versmelten… want de dichtheid is van een ander kaliber en het was niet mogelijk om die te vermengen. Maar vanwege het buitengewone oprijzen in de vibratie als geheel, is dit Hoger niveau nu in staat om te combineren met dat wat zichzelf optilt en daarom de grootste samenwerking aller tijden laat plaatsvinden.
Herinner je dat jullie ALLES ZIJN, ALTIJD.

IEDER DEEL van jullie is DEEL VAN ALLES…. ALTIJD.

Op dit specifieke moment… terwijl jij Blossom deze woorden schrijft… en als anderen dit lezen… beleven jullie een minuut aspect van de hele jij die je bent. Jullie zijn gefocust op dit kleine, maar zeer belangrijke deeltje van jullie dat dit moment als mens beleeft op planeet Aarde. Er zal weer een volgend klein, maar zeer belangrijk deel van jullie zijn die hetzelfde doet in een ander deel van jullie planeet en inderdaad ook op vele andere planeten. Toch is het maar een deeltje van het geheel.

Bloss: Sorry dat ik onderbreek… Hoe werkt dit in verband met iemands Hoger zelf? Want ik VOEL dat je net sprak over aspecten van een mens zijn Hoger zelf als tegengesteld aan de ‘EENheid’ van ons allemaal. Hoe moet ik het zeggen… eh… is ons Hoger zelf.. zeg maar het Hoger zelf van Blossom Goodchild… het Hoogste deel van Blossom Goodchild en het aspect van haar op Aarde… of is Blossom Goodchilds Hoger zelf niet een individueel Hoger zelf… is het HET HOGER ZELF van iedereen te samen… bijvoorbeeld, is het zo dat het ‘GOD’ is waar we allemaal deel aan hebben? Ik leg dit helemaal niet goed uit… kennelijk!! Maar zien jullie wat ik zeg?

Fed.v.L: Je vraagt of het ‘t Hoger deel van jou zelf is waarover we spreken dat toegang geeft, het HOOGSTE is dat er is?

Bloss: Ja, ik bedoel zijn er triljoenen van Hogere zelven die dan Hoger in die uiteindelijke energie gaan van zuivere LIEFDE… de LIEFDE waaruit we voortkomen… De LIEFDE aan de top van de ketting, zogezegd?

Fed.v.L: Je mentor White Cloud heeft hier lang geleden met je over gesproken. Het is louter een kwestie van het verbinden van puntjes, als je wilt. Ja er is een ‘positie’ waar het Hoger aspect van een mens van hem zelf is. Toch is er inderdaad ook een positie VEEL meer Hogerop waar die mensen niet langer meer gescheiden zijn. Laten we proberen omdat uit te leggen…. Twee worden een… een beetje verderop de schaal… die ene die eens twee was… zal opkomen en een worden met een andere die eens twee was… begrijp je dit?

Bloss: Ja, ik begrijp dit concept helemaal. En vanuit wat ik geleerd heb van White Cloud is dit waar onze ‘zielegroepen’ verschijnen. We versmelten ons met onze zielengroep.

Fed.v.L: En toch doen jullie dit op veel niveaus. Iemands zielengroep is een enorm groot legioen van zielen van elke groep. Dus kunnen we zeggen dat ‘verder omhoog’ … zielen legioenen samensmelten van twee in een en zo verder.

Bloss: Ja ik begrijp dat. En ‘boy’… het is altijd zo’n vreugde om je voor een eerste keer te verbinden (opnieuw) met een lid van jullie groep… hier beneden!! Jullie “Roos” zoals White Cloud het zou zeggen. Jullie ziel weet dat je net een rozenblaadje hebt ontmoet van je roos. Daar is zo’n herkenning.

Fed.v.L: En inderdaad, deze nieuwe onderneming waar jullie allemaal bij zijn… dit nieuwe pad… zal je dat op die manier laten VOELEN … uiteindelijk met ALLE zielen. Het zal zijn dat je niet alleen je verbindt met rozenblaadjes van JULLIE roos, maar dat jullie je ook verbinden met rozen uit dezelfde bos. Elkaar in Liefde herkennen. Herkennen dat jullie allemaal vastzitten aan de zelfde stam. Herkennen dat alhoewel je een individu bent… je deel bent van dezelfde Goddelijke creatie.

Bloss: Nou. Ik voel dat dit het opeens is. En ja, zoals gewoonlijk… lamp aan… het uur is voorbij. Dank jullie hiervoor. Het is zo verfrissend.

Fed.v.L: Het is niks anders dan plezierig voor ons om de herinneringen van ieder van jullie op te frissen. We bieden onze LIEFDE aan zodat je dieper kunt VOELEN dan ooit tevoren. We WETEN dat dit mogelijk is in deze zeer opwindende dagen. Schijn het licht dat jullie zijn naar buiten over de zeeën van duisternis. Want door WERKELIJK degenen te vergeven die zichzelf hebben misbegrepen, vergeven jullie WERKELIJK jezelf voor het misbegrijpen van hen die misbegrepen!

Bloss: Prachtig gezegd. IK HOUD VAN JULLIE !!!!! En dat doen we allemaal. In Liefde en Dank.

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar