Followers

i decree

zaterdag 25 juni 2016

Nederlands -- Blossom 24 juni 2016 met de Galactische Raad van LichtBlossom 24 juni 2016 met de Galactische Raad van Licht
                                                             
Blossom: Goede morgen. Ik kijk uit naar het praatje vandaag met jullie. Waar beginnen we mee?

Federatie van Licht: Groeten van Hoge orde ook aan jou, Liefste Blossom, en aan iedereen die zich met ons verbindt op deze wijze. Het is de bedoeling van de reis van onze zielen om ons te mengen met jouw Energieën en om ons ‘t uiterste te geven om iedereen te assisteren die deze boodschappen volgen op de manier van Vreugde te vinden. Het soort Vreugde dat permanent is en van binnen blijft, en dan maakt het niet uit wat er op elk ogenblik gebeurt.

Bloss: Dat is mooi. Alhoewel het misschien wat onjuist is om van grote Vreugde te zijn als iemand net een traumatisch of zwaar verlies heeft geleden.

Fed.v.L: En toch zeiden we niet dat het altijd naar buiten moet worden gebracht. Want inderdaad moet er in bepaalde omstandigheden onderscheiding gebruikt worden… zoals het niveau van naar buiten gebrachte Vreugde die laat zien. Maar, om te blijven bij de Vreugde van binnen, zelfs in dergelijke omstandigheden… helpt dat bij zielen en situaties die gebeuren.
Vreugde zorgt voor wonderen. Dat werkt en ze golven magie door iemands ziel en naar buiten in het geheel van alles dat… OVERAL is.

Bloss: Dus, de sleutel om permanent Vreugde te hebben zit verborgen onder welke rots midden in nergens? Neem me niet verkeerd… Ik heb vaak Vreugde en ik ben iemand die veel lacht… maar, ik zeg zeker niet dat dit GEVOEL permanent bij me is.

Fed.v.L: De Sleutel zit natuurlijk… in je.

Bloss: En hoe krijg je daar toegang toe precies?

Fed.v.L: Door te WETEN dat die daar is. Door het WETEN … dat JIJ het eigenlijk bent. Vreugde is wie je bent. Want wie je bent is Liefde en … Liefde is Vreugde.

Bloss: Ahha! Terug naar dat hondje! Grapje. Want dat heeft zin. IK WEET DAT IK LIEFDE BEN… DAT IS ZO. Maar ik VOEL dat niet in volheid zoals ik dat zou moeten.

Fed.v.L: Hoe weet je dat?

Bloss: Door de manier waarop ik me soms voel. Bijvoorbeeld…Ik moet mezelf ‘bij mekaar trekken’ als ik wakker wordt in de ochtend, omdat ik me meer dan niet… om het beleefd te zeggen… ‘modderig’ VOEL. Dat kost me een paar minuten of zo om Dankbaarheid te bieden enz. om me in de juiste ruimte te zetten voor de dag. Dat is geen permanente Vreugde. Zelfs als ik WEET dat het dat is wat we zijn. Zoals ik zeg ik kan daar gewoon geen ‘de hele tijd’ toegang toe krijgen.

Fed.v.L: En wij antwoorden, dat zoals je waarschijnlijk weet, en dit zal bij zo velen van toepassing zijn… dat de reden waarom je je op die wijze voelt, is omdat je vermoeid ben door zo onvermoeibaar te ‘werken’ in je nachtelijke uren.

Je stoffelijke lichaam kan misschien rusten, je stoffelijke denken kan een tijd zijn afgesloten, maar je ziel… Oh, jullie zielen Liefste Mensen… hoeven niet te rusten. Haar Goddelijke Doel is te dienen. Daarom als je ‘uit je lichaam’ bent tijdens je slaap uren, doet zij zoveel goeds. Ze dient zo velen. Assisteren op manieren dat ‘ nadat je terugkomt’ in je stoffelijke sfeer je er geen herinnering van hebt.

Bloss: Waarom kunnen we ons dat niet herinneren? Dat zou fijn zijn.

Fed.v.L: Inderdaad soms zou het dat zijn. Maar, iets ervan zou je psyche in de war brengen. Want jullie ziel is in staat om hele duistere plaatsen te ‘bezoeken’ om daar Licht te brengen. Plaatsen die jullie MENSELIJKE DENKEN niet konden accepteren… in Vrede.

Bloss: Ooh! Dat klinkt best akelig!

Fed.v.L: Dat is zo! Liefste zielen, jullie zijn je bewust dat ALLES mogelijk is dus zijn er dingen die gebeuren op een wijze die de ziel niet zou verzachten, en ook enorm zou verstoren… als je je daar bewust van werd in je stoffelijke begrip. En inderdaad daarom, is dit de reden dat je je die dingen niet kunt ‘herinneren’ als je wakker bent.

Zielen die in het duister zijn gevallen… op een manier die voor jullie surrealistisch zou zijn en iemand intens verdrietig kan maken. Toch vertellen we dit aan jullie… niet om gedeprimeerd te worden… niet om je in de war te brengen… maar, zoals altijd … om je te Verlichten. Want het gaat om die grimmigste ‘plaatsen’ waar JULLIE VERLICHTE WEZENS VAN LIEFDE vrijwillig naar toe willen gaan… om van dienst te zijn… om DAAR TE ZIJN EN LICHT TE SCHIJNEN. Dat heeft heel veel ‘karakter’ nodig om dat te doen, want iemands vertrouwen in hun eigen Licht MOET VAN GROTE Standing(Klasse) zijn zodat iemand niet in het moeras wordt meegetroond waar anderen in willen zijn.

Veel dienst wordt er gegeven en ontvangen en vele, vele zielen worden geheiligd en verzoend met de WAARHEID en Goedheid van hun Licht. Zoveel goedheid wordt ten uitvoer gebracht… veel zielen worden teruggevonden.

Met een Lichtere toon… men kan ook hun ziel naar een plek meenemen waar ze nauwkeurig resoneren als in hun thuis… hun woon plaats. Dit kan veel vormen aannemen. Dat kan een planetair huis zijn. Het kan een ‘vakantie paradijs’ zijn… het kan gewoon ‘in Licht baden’ zijn. Iets dat de vermoeide ziel zal en opnieuw doet vullen. Want wij zijn ons bewust dat het niet gemakkelijk is om een ziel te laten wonen op Planeet Aarde op de wijze die gekozen is door Mensen. Zo veel te verdragen… veel op niveaus die jullie niet beseffen, maar ook, zoveel LIEFDE.

Het komt door deze ‘bezoeken’ thuis die iemand toestaan LIEF TE HEBBEN met een groter begrip van dat wat het is. Want Jullie Goddelijke Aarde Planeet is van zo’n schoonheid. Het komt slechts door het naar beneden vallen van het menselijk bewustzijn, wat de Energie in een meer knorrig VOELEN heeft gebracht.

Kijk om je heen Liefste Mensen. Leun tegen een boom… ruik een bloem… streel een dier… baad je in de kleuren van de ochtenddauw en opgaande zon. Open je ziel… adem… open je hart en denken… adem weer… en open je armen wijd open… gooi je hoofd achterover en …

VOEL WIE JE BENT!

WEES DANKBAAR VOOR WIE JE BENT… zoals/in Eenheid met ALLES waar Moeder Natuur je van voorziet. Dit is dan waarop je Vreugde KENT… Want jullie zijn de VREUGDE/BLIJDSCHAP op dat BLIJE moment.

Bloss: Ik ken dit… Ik heb het gevoeld en het is het beste gevoel van de wereld. Ik kan niet zeggen dat het permanent bij me is, en ik, vergeleken met velen, heb zo’n bekoorlijk/betoverd leven.

Fed.v.L: En dit is waarom wij wijsheid uitdrukken/leren/bieden voor het feit dat zielen die naar die betovering zijn omhoog gegaan, nu begrijpen dat zij anderen assisteren die niet in zo’n betoverd bos zitten… om hun Vibratie ook te laten omhoog gaan. Want JULLIE VREUGDE… Ieders VREUGDE wordt door allen gedeeld. Zelfs door iemand die zo verloren is dat hij/zij voelt dat het nodig is om gruwelijkheden te veroorzaken aan een ander… DIE VERDIENEN JULLIE VREUGDE net zo veel als een liefdevol klein kind dat speelt.

Bloss: Dus, terug naar de sleutel… de sleutel om de deur te openen en het naar binnen/buiten te laten zodat het blijft?

Fed.v.L: Die sleutel, zoals we zeggen, zit in jullie. Als jullie momenten van Vreugde hebben… heb je de sleutel in de hand. Laat die niet los.

Dus laten we de hand portretteren die de sleutel vasthoudt als je herinnering. Tap in dat GEVOEL als je VREUGDE VOELT en erken bij het zelf dat je nu de sleutel vasthebt en die voor altijd vasthoudt. Stel je voor dat je de sleutel in het deurslot steekt… je hart. Voel en visualiseer de warmte en het Licht terwijl je de sleutel omdraait… open die deur. Dus visualiseer letterlijk het openen van een deur in je hartgebied en terwijl je dat doet… VOEL HET LICHT komen vanuit jou… omdat het wordt vrijgelaten.

Bloss: Dat is interessant, want ik dacht dat je zou gaan zeggen… open de deur en laat het Licht ‘binnen’ stromen.

Fed.v.L: Niet zo Liefste Blossom. Want het Licht is daar al. … in je. Het is er altijd geweest en zal er voor altijd zijn. WANT JULLIE… JULLIE ESSENTIE… JULLIE ZIEL… is samengesteld uit LICHT.

JULLIE ZIJN… IEDEREEN IS… EEN WEZEN VAN LICHT. DIT IS WAAR JULLIE VAN ZIJN GEMAAKT… LICHT.

Onderdelen die jullie Licht maken. Jullie bezoeken hier door keuze, in een voertuig dat je een menselijk lichaam noemt. Dit lichaam is een wonderbaarlijke uitvinding die ontworpen is om je te laten rondlopen. Het is ontworpen om je het LEVEN te laten ervaren door “andere ogen”. Heel verschillende ogen inderdaad. Dit lichaam functioneert omdat je ademhaalt. Als je niet ademhaalt, gaat het lichaam permanent rusten. Het desintegreert terug naar stof. Ook dat is samengesteld door Energie. Maar, die Energie, als die klaar is, keert terug naar HET GEHEEL. Toch zit JULLIE ziel… JULLIE LICHT niet daarin. Jullie ziel is VRIJ. Wanneer je dat wilt laten.

Bloss; Zo voelt dat niet. Ik schijn niet in staat te zijn om gewoon weg te gaan, willy-nilly.

Fed.v.L: Omdat je gelooft dat je er binnenin gevangen zit. Jullie geloofsstelsel gelooft dat zo intens, dat je bij is gebracht van leven tot leven, dat zulke onbegrepen dingen… een tijdje nodig hebben om die te verwijderen.

Om die patronen te doorbreken, om met die gewoontes te breken die zich zo diep hebben gevormd in je onderbewustzijn, moeten ze erkend worden IN HET BEWUSTZIJN om ze te corrigeren.

Bloss: Zie je, dat is weer een moeilijk ding. Hoe tap je uit het onderbewustzijn zonder dat je een vierjarige hypnotherapie cursus gedaan hebt!

Fed.vL: Bijna niet zo moeilijk als jij dat uitmaakt te zijn. NIETS is zo moeilijk als jullie dat maken zo te zijn. Het komt alleen omdat je gelooft, je vertelt je zelf dat het zo is… dat het zo is. Jullie hebben zulke gedachten zo intens laten inwortelen dat je ze zelf moeilijk vindbaar vindt.

DENK ERAAN LIEFSTE ZIELEN… ONZE BROEDERS EN ZUSTERS… ONZE FAMIILIE… JULLIE ZIJN DE MEEST MACHTIGE KRACHTIGE WEZENS.

JULLIE ZIJN IN STAAT OM TE DOEN… TE ZIEN… TE HEBBEN… TE VOLTOOIEN… ABSOLUUT ALLES EN ALLES.

Pas deze kennis toe en gebruik die wijs… voor jezelf… voor het Hoogste Goed van iedereen.

En kijk… VOEL… verwacht… wat verder is dan elke verwachting die je je kunt voorstellen.

Bloss: Dus is het een zaak dan, van het zelf te overtuigen dat dit is wat/wie we zijn? Gewoon het zelf er steeds weer en weer en weer er aan te laten denken.

Fed.v.L: Inderdaad, toch is de sleutel …

Bloss: Ik voel me alsof ik een conciërge ben…

Fed.v.L: De sleutel hiertoe is niet gewoon je er aan te laten denken… maar bij dit (soort)eraan denken… MOET MEN VOELEN!

MEN MOET IN WAARHEID VOELEN DAT DIT ZO IS.
HAAL EEN PAAR KEER DIEPE ADEMHALINGEN VAN LIEFDE ALS JE JEZELF ERAAN LAAT DENKEN DAT DIT ZO IS.
VOEL DE KRACHT VAN WIE JE BENT.
VOEL HET LICHT VAN WIE JE BENT.
VOEL DE ABSOLUTE LIEFDE VAN JEZELF.
VOEL HET WETEN VAN JE WEZEN.

Want jullie… jullie die kozen om dit te doen zullen het doen…
LICHT JE LEVEN OP… JULLIE WERELD… EN ALLES ER IN EN OP HAAR.
JULLIE ZULLEN ‘ALLES DAT IS’ OPLICHTEN
DIT IS DE KRACHT DIE JULLIE HEBBEN… EN ALS DIE ERKEND WORDT DOOR JULLIE/IN JULLIE… DAN LIEFSTE FAMILIE VAN LICHT… VERANDERT ALLES VOOR JULLIE OGEN.

Bloss: Ik snap het… En ik weet dat velen, zoals ik, dit ook snappen. Een stap tegelijkertijd. Zo langzaam als de reis soms misschien kan schijnen te zijn.

Fed.v.L:  Maar zoals jullie weten… is het niet de bestemming die jullie zoeken, het is de ervaring van de reis die de ziel’s terugkeer naar zichzelf is.

Bloss: Ik pak mijn rugzak… pak mijn sandwiches… pak m’n water… Ik pak mij… jullie… Pak alles dat ik nodig heb. Voorwaarts… Mars! In Liefde en dank… Geweldig genietbaar uur zoals altijd.

Fed.v.L: En aan Ieder Een… we vragen jullie om ONZE GODDELIJKE LIEFDE TE VOELEN… terwijl we die uitzenden naar jullie… om te ontvangen te worden door jullie… terwijl jullie moedig voorwaarts lopen in het Licht en De Liefde.

Bloss: Jullie namen die woorden direct uit White Cloud’s mond!

Fed.v.L: Nee, dat deden we niet… Omdat hij een zeer groot deel van ons is.

Bloss: Misschien kunnen we in alles weer een volgende keer gaan. In Liefde en Dankbaarheid mijn vrienden. Goedendag voor nu.

Fed.v.L:  ADIEU

Bloss: En aan jou White Cloud… Adieu mijn vriend, Adieu.

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
The link to be able to access all my YouTubes ishttp://www.youtube.com/user/isjaabmo


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)   

zondag 19 juni 2016

Dutch -- Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 18 juni 2016Blossom met de Galactische Federatie van Licht   op 18 juni 2016

Blossom:  Nou Hallo! Even rechtuit, als we mogen? Gewoon een vervolg van de vorige week betreffende wat jullie zeiden dat je woord voor God ‘Yahweh’ zou zijn. Een iemand schreef erop, bijna als opluchting voelde ik, dat jullie ten slotte een fout hadden gemaakt en je zelf onthuld hadden als de donkere zijde die jullie zijn en weer een andere dame omdat zij een goed bekend staande dame is die zegt dat Yahweh een vals Licht is. Ik was helemaal niet ‘verstoord’ hierover omdat dat ‘hun Waarheid’ is en ik ben zo sterk in die van mij geworden. Ik weet ongeveer al wat jullie gaan zeggen, maar het voelt toch dat het ’t punt kan verduidelijken en versterken over iemands Waarheid, over alles. Willen jullie de eer hebben?

Federatie van Licht: Welkom Elkeen en allen. We vinden het heerlijk om zoals altijd te dienen en geloofwaardigheid te geven over onze redenering achter onze stelling om die naam aan te bieden. Die, echter, zoals door een andere lezer gevraagd naar zijn uitspraak, we zeggen dat ‘Yod He Vod He’ (dat is Yahweh.w.)de meest sterk gecodeerde vibratie is in en door geluid, en ELKE interpretatie daarin draagt… de bedoeling erachter.

We gaan even van het spoor af. Laten we het woord ‘God’ nemen. Als men diep in gebed is en in Genade zit en spreekt of je verbindt met De Bron, Het Goddelijke… dan verheffen ze de Vibratie van dat woord door hun bedoeling… door hun Liefde die aan God geboden wordt. Maar, een andere keer, kan een andere ziel die in de stemming van grote woede zit en het woord met zo’n boosheid en haat gebruikt … en wat jullie dan ‘blasfemie’ (godlasterlijk of lasterlijk) noemen zou dan het Vibrationele geluid van dat woord verlagen. Het gaat WERKELIJK om de bedoeling achter elk woord die zijn oorspronkelijke vorm/codering verhoogt of verlaagt.

Dus om terug te gaan naar degenen die VOELEN … want er moet een VOELEN inzitten voor hen … dat Yahweh een vals Licht is of een Wezen die uit de duistere kant komt en jullie planeet tot slaaf heeft gemaakt… als maar een voorbeeld… Alles dat we hierop kunnen zeggen is…????  We zullen even een ogenblik wachten … voordat we antwoorden om de lezer het antwoord voor zichzelf eerst te laten vinden… met het VERTROUWEN dat ze zichzelf geopend hebben om dit te weten.

Bloss: En hoe interessant is het dat op dit moment de buurman van hiernaast zijn heggenschaar heeft gepakt om de heggen te trimmen, vlak naast dit raam!! Timing! Heel, heel erg frustrerend. Ik moet een andere keer verder gaan.

OK ik ga nu verder.

Fed.v.L: Wij zeggen dat als het goed voor hen VOELT en onze woorden doen dat niet… dan lees geen moment langer onze woorden. Want, als die jou laten twijfelen of als je bang wordt, dan zijn onze boodschappen niet voor jou. Want, wij komen niet om deze emoties te veroorzaken in iemands gevoel. We komen om op te heffen en om bemoediging te geven. Misschien kan het zijn dat iemand een tijdje stopt met het lezen van onze woorden … maar toch verderop terugkeert en er dan meer mee resoneert.

Zoals we zo vaak eerder gezegd hebben… wij zijn niet hier om punten te winnen. Dit is geen competitie van hoe veel we op jullie planeet ‘aan boord kunnen krijgen’.  Duidelijk is hoe meer hoe liever, en dat vult ons met Grote Vreugde. Maar, als het zou zijn dat er maar twee Wezens deze boodschappen lezen, Blossom, dan zou dat ons ook blij maken, want dan zouden we twee mensen helpen. Maar, in het weten dat ALLES EEN IS … van HET ENE DENKEN BEWUSTZIJN VAN/IN/DOOR/ALS LIEFDE is… zouden we IN WAARHEID WETEN dat die twee zielen deel zijn/waren van Het Geheel en daarom dienen we IEDEREEN.

Dat is een Blije gedachte om over na te denken, Liefste Vrienden. Dat, wat wat je voor jezelf doet, je voor een ander doet. Dat wat je voor een ander doet, doe je voor IEDEREEN. Voor de vibratie van die gedachte/daad, alhoewel misschien maar aan een aangeboden… feitelijk door EEN ontvangen wordt… want die EENHEID IS ALLES DAT ER IS. Het is jullie ‘gekromde brengen’ (‘warped upbringing’) zullen we zeggen wat jullie laat VOELEN dat je daarvan gescheiden bent. DAT KUNNEN JULLIE GEWOON NIET.

Bloss: Dank u. Kunnen we gewoon doorgaan met dezelfde draad, betreffende wat er goed zit voor een, dat niet voor een ander geldt? Want ik wil graag dat jullie verduidelijken of spreken over het feit dat niemand verkeerd of goed zit bij zulke zaken.

Fed.v.L: We kunnen daar inderdaad over spreken. Alhoewel, deze wateren kunnen diep gaan. Dat wat iemand wil erkennen en VOELEN als hun Waarheid… over wat goed zit… of, zoals je zegt… wat voor hen wel resoneert… is hun keuze om te doen. En het daar Zijn, op Planeet Aarde, jullie werden genadevol die vrede gegeven om te kiezen wat juist is en wat verkeerd is… voor jullie.

De introductie van jullie wereldwijde onderlinge verbondenheid via jullie computer stelsels… zoals zovele dingen… heeft zijn ‘ups en downs’ … zijn goede en slechte punten. Hoe snel men is om er van te houden als het dichtbij is voor al je behoeften, maar hoe snel ook men deze veracht en hem uit het raam wenst te gooien een minuut nadat die weigert en misschien even langzaam gaat … Hemeltje lief!

Zo veel als die ook biedt, ook dan, de gelegenheid om veel dingen te ontdekken die plaats vinden, die zijn/die geweest zijn/ die nog zullen gebeuren… over jullie globe… die bieden ook de gelegenheid voor ongelooflijke informatie om te posten en geabsorbeerd te worden door velen die dat aan boord willen nemen als hun Waarheid.

Bloss: Maar wie kan dat zeggen? Want het zou Waarheid zijn voor de persoon die het schreef.

Fed.v.L: Helemaal niet!

Bloss: Ooh! Dat kwam erg sterk door!

Fed.v.L: Zo was het bedoeld. We zijn ons bewust in onze rijken dat er velen op jullie planeet zijn die het LICHT willen vermommen. Hun wens is om ALLES en ALLES  te bedekken… te verstoppen dat Licht schijnt te zijn dat jullie op het pad naar huis brengt. Zij vervormen Waarheden van veel slimme perspectieven en zijn zo subtiel op de wijze dat ze dat doen… om te maken dat wat niet noodzakelijkerwijs Waarheid is… te LATEN VOELEN dat dat het wel is.

Bloss: Zijn deze mensen op de planeet, of worden ze beïnvloed door degenen die niet op de planeet zijn?

Fed.v.L: Beide… op dezelfde wijze waarop wij werken, Blossom. Jij zit er op… wij zijn er buiten. Maar onze keuze, die van jou en ons… is om Opheffing te brengen en Blijdschap en ONZE WAARHEID. Dit is noodzakelijkerwijs de agenda niet van sommigen, … beiden op en van de planeet af.

Bloss: Dus, terug naar goed en verkeerd… zeker is het ‘verkeerd’ om de Waarheid te verbergen of te vervormen, enz?

Fed.v.L: Niet in hun ogen. Of anders zouden ze dat niet doen. Als het voor hen niet goed zou VOELEN zouden ze het niet doen. Want voor hun ziel op deze gegeven tijd, handelen ze met wat HEN DIENT, maar niet Het Geheel.

Bloss; Om dat te verduidelijken… is dat niet verkeerd?

Fed.v.L: Echt niet. Zoals we zeggen, dit kan heel diep gaan en we zeggen… misschien onacceptabel voor de Waarheid van sommige zielen, in deze tijd.
Waar zouden we echt mee beginnen uit te leggen… want om te proberen dat te doen… in een notendop, is een onmogelijk taak. En om die te proberen te synoptiseren (?) ( of in het kort neer te zetten) dat zal het niet gemakkelijker maken om via/in woorden neer te zetten.

Bloss; Ik voel van jullie dat het over de zinnen gaat… Het doet er niet toe. Dat alles GEWOON een ervaring is… van/door iedereen/alles. Ik weet dat we over ‘het doet er niet toe’ een paar keer eerder gesproken hebben… maar ik accepteer dat en begrijp het nu een beetje meer.

Fed.v.L: We danken je. We konden het niet beter hebben neergezet!

Bloss: Dat snapte ik… dus probeerde ik het! HA!

Fed.v.L: En je slaagde erin!
Kunnen we het woord ‘Oordeel’ op dit punt bieden? Degenen van iemands daden/bewegingen/gedachten oordelen …hebben nog een hele weg om op het pad te gaan naar hun eigen Ware Geluk. Want het is ieders reis of keuze die hen naar huis voert en welke route ze ook kiezen te nemen… het is die waar ze op lopen. Het is niet aan de ander om te zeggen of dat de beste of de gemakkelijkste weg is. Want iedere ziel is hier om hun eigen individuele ziel-zelf reis te ervaren.

Bloss: Maar die reis die door een ander is gekozen beïnvloedt het hele effect! Sommigen kunnen voelen dat een ander zijn keuzes de GROTE ERVARING weghouden om in volle Vreugde te gaan en hebben daar wrevel over.

Fed.v.L: Dan bieden we opnieuw het woord ‘Oordeel’ aan. Wat een ander kiest is aan hen. Het is hun keuze over hoe ze hun rol spelen… en… om alles te ervaren om Het Geheel te beleven… degenen, waarvan jij gelooft dat ze je afhouden… zijn feitelijk een rol aan het spelen waarover was overeen gestemd door het BEWUSTZIJN VAN IEDEREEN.  Anders kon het niet gebeuren. Zie je? We zeiden al deze wateren gaan diep!

Bloss: Wacht even. Ik ga even mijn snorkelapparaat halen! Toch begrijp ik het wel wat. Dus dit soort antwoorden waarop er geen goed of verkeerd is?

Fed.v.L: Inderdaad. We hebben ook eerder gezegd dat Zielen/Spirits/Wezens van het Grootste Licht veel opgeofferd hebben en doen dat nog om te ‘verschijnen’ als iets dat ze niet zijn… zodat ze kunnen assisteren bij het ontwaken van jullie planeet.

Bloss: Ik weet wat jullie daarmee bedoelen. Maar, sommige nieuwe lezers kunnen in de war raken.

Fed.v.L: Zodat… veel dat wordt ‘gepresenteerd’ als verschrikkelijk in deze illusie/ of dit hologram… ‘ontworpen’ is om op te roeren… te stimuleren… de ziel die diep in de WAARHEID VAN LIEFDE zit en laat die zich WEER BEKRACHTIGEN … om zichzelf TERUG te ontsteken naar de WAARHEID van zichzelf. Omdat de beledigende demonstratie van/door een ander… die naar de voorfront bracht wat moet worden opgeroerd en wakker gemaakt. Dus een Verlicht Wezen kan zichzelf aanbieden in deze vreselijke energieën om degenen te helpen die dit soort dingen nodig hebben om hem wakker te maken.

Bloss: Maar zou het niet veel beter zijn om iemand te doen ontwaken, op te roeren en te bekrachtigen door een of ander Wonderbaarlijk Gebeuren van Waarheid? Zeg maar… aan de hemel? HA! Ik kon het niet weerstaan om dat ding erin te stoppen!

Fed.v.L: Dat is inderdaad een andere manier/versie… en dat is NOG STEEDS… ZONDER ENIGE KWESTIE… WAT OP DE KAARTEN STAAT.  Ik kon het niet weigeren om dat erin te stoppen!

Bloss: Ik houd van jullie!

Fed.v.L: En wij houden van jou.
Ons punt is dat … ALLES wat mogelijk is moet worden ervaren.
DAT IS HOE HET LEVEN IS.
Door al zijn experimenten… door alles wat er ‘bezig is’.
HET LEVEN IS EEN FANTASTISCH WONDERBAARLIJK EXPERIMENT IN AL HAAR VORMEN VAN LIEFDE …
IN AL HAAR VORMEN VAN LIEFDE. WANT …

Bloss: Even in koor graag! Er is niks anders.

EN OVERAL.
Er is geen plaats… geen enkel atoom … niet een magnifieke berg die niet gebouwd is door/met/van/in de ENERGIE VAN LIEFDE.

Bloss: Ik voel alleen dat je nog iets wilt bijvoegen aan het onderwerp waarmee we begonnen?

Fed.v.L: We danken je. Betreffende wat waar en niet waar is en waarom zulke dingen geschreven worden en of iemand nu denkt dat het goed of verkeerd is… of verborgen of verdraaide Waarheid is. Laten we nog een andere sleutel in het werk gooien en opnoemen waarover we kortgeleden ook hebben gesproken, betreffende het feit dat alles mogelijk is… elk scenario… elke gedachte… afhankelijk van in welke dimensie, op welk aspect iemands ziel zich richt in die tijd. Dus dat is ook hoe iemand een Waarheid kan zijn voor iemand en niet voor een ander… Zie je?

Bloss:  Yep en geloof het of niet… het heeft allemaal zin… zelfs als ik er geen kop of staart aan kan vinden! Ik ben zo verheerlijkt in jullie aanwezigheid en zelfs nog meer om het blije medium te zijn die jullie boodschappen doorgeeft. Veel dank vanuit het diepst van mijn hart.

Fed.v.L: We moeten zeker een wederzijdse waardering gemeenschap vormen.

Bloss: Ik denk dat we die al hebben!

Vergeet Happy Human Day niet.  /   Vergeet de Blije Mens Dag niet.

 Dont forget Happy Human Day July 20th. I'd love you to be in my video.http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E
 Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
The link to be able to access all my YouTubes ishttp://www.youtube.com/user/isjaabmo


donderdag 9 juni 2016

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie op 9 juni 2016Blossom met  de Galactische Federatie op 9 juni 2016
                                                            
Blossom: Hallo! Het gesprek van vorige week was best ‘mind-blowing’(euforisch) voor veel mensen. Ik accepteer volledig wat jullie zeiden. Maar, dat betekent noodzakelijk niet dat ik het begreep! Aan het eind van de dag ( of: ten slotte)… VOEL ik dat het er niet echt toe doet WAT we begrijpen. Wat er wel toe doet is dat we Liefde VOELEN en ons GELIEFD VOELEN. Voor mij, gaat het zijn op de planeet niet over het opheffen van zijn Vibratie naar een Hoger/betere plek, het gaat ook over het ‘vinden van mijn zelf’. De ‘God-Zelf’in mij.

Federatie van Licht: Het meest innige welkom aan jou vandaag. Aan Ieder Een die hun pad gaat en handelt naar wat hen her-verenigt met … hun God-zelf.

Bloss: Een interessant woord … ‘God’. Dat verwarmt en verzacht de harten van velen en keert het denken af van zo vele anderen. Ik denk dat ik kijk naar God als een Bron/Liefde. Dat heeft meer zin voor me, omdat ik als katholiek ben opgevoed (klooster kostschool, sterk katholieke vader) daardoor keerde ik MIJ ook een lange tijd af. Alhoewel ik me er nu, beter bij voel.

Fed.v.L: Inderdaad, is het een ‘woord’. Gewoon een woord. En toch hebben woorden een codering. Ze hebben een Vibratie in zich en alhoewel terwijl jij zegt, dat velen niet langer meer zijn afgestemd op dat woord… het resoneert nog op een heel Hoge Vibratie.

Bloss: Toch is het ‘gewoon een woord’ ja? Ik herinner me dat White Cloud eens zei dat het er niet toe deed of het woord ‘Breinaald’ het woord voor God was. Het is het GEVOEL ervan. De bedoeling er achter maakt het wat het is.

Fed.v.L: En natuurlijk heeft dat ook zin. Sommige woorden kunnen best aanvallend zijn voor het oor… door de Vibratie of het geluid dat ze dragen… en toch, als dat zelfde woord wordt geuit en komt uit een ‘andere plek’ van het hart… wordt die aanval niet, kan die niet worden aangenomen.

Bloss: Welk woord prefereren jullie om voor ‘God’ te gebruiken? Afhankelijk van wat men gelooft dat God is?

Fed.v.L: Stel je ons twee vragen?

Bloss: In denk het wel, ja.

Fed.v.L: Ten eerste dan, het woord …ten voordele van degenen op de Aarde… dat WIJ kiezen zou dan zijn ‘Yahweh’.

Bloss: Te gek! Dat kwam nergens vandaan. Ik heb het wel ergens gehoord in mijn verre herinnering, maar, ik kan zo niet zeggen dat ik daar veel over weet. Ik ben zo geneigd om nu te gaan Googlen. Maar, ik zal me inhouden, om te zien wat jullie daarover hebben te zeggen en dan jullie versie vergelijken met de ‘Almachtig Google’. Grappig!

Fed.v.L: Yahweh… is het meest Geëerde Ultieme. Dat is het AL en het Alles. Het is de Hoogste Geëerbiedigde. Het is het Geven en het Ontvangen. Het is dat wat zich uitstort vanuit de diepste plek van Iemands Wezen. Het is ALLES DAT IS. HET IS DE HOOGSTE VIBRATIE VAN LIEFDE DIE BESTAAT.

Bloss:  Ja, zie je… mijn denken ging naar het zijn van een ‘WEZEN’. Dat is waar veel verwarring ligt. Als katholiek opgevoed, kostte me het een lange tijd en veel onderzoek om dat begrip kwijt te raken dat God een man was/is. Of minstens voorstellend in menselijke vorm. Dus dacht ik, als we praten over Yahweh, dat jullie zeggen ‘Hij is’.

Fed.v.L: Een direct niet begrijpen. Hij, zij, wij, ons, zij, jullie… Yahweh vertegenwoordigt ALLEN maar GEEN van deze dingen. HET heeft geen geslacht. Het is niet voordelig voor iets of iemand want het is Iedereen en Alles.

Bloss: Dit begrijp ik. Ik accepteer ook dat HET niet ‘Daar Boven’ is… het zit in me. Het is OVERAL. Dat moet het zijn… het is ALLES. Maar, als ik zeg dat ik het nog steeds niet begrijp, want ik ‘ben nog steeds aan het zoeken ernaar’. …Daar Boven… Daar Buiten en Erin! Door kennis accepteer ik dat ik het HEB GEVONDEN… want IK BEN HET. Maar het VOELT niet noodzakelijk dat ik dat heb. Ik denk, dat ik wacht op die ‘Licht Show’! Niet aan de hemel, ik denk er niet veel meer aan, dan wel binnen in me.

Fed.v.L: Welk soort Licht show?

Bloss: Die velen ervaren hebben. Die waar ze IN het Helderste Licht zitten en dat God(?) tegen hen spreekt. Of, ze VOELEN gewoon de meest verrukkelijke Vrede, als is het maar voor een paar korte momenten. Dat moet het ‘koelste’ zijn om te beleven en wat helpt dat men DE WAARHEID vastheeft.

Fed.v.L: Welke Waarheid?

Bloss; En… we zijn weg! De Waarheid in me die dit Licht KENT. Dit HEILIGE WEZEN(HEID) waar IK DEEL van BEN.

Fed.v.L; Dus wat is het Blossom, wat je laat VOELEN en je weet het niet?

Bloss: Omdat anderen een veel diepere ervaring hebben ervan. Mijn GEVOEL van Vreugde en Liefde (voor mijn beste vermogens) is enorm, maar, toch zijn we niet altijd (stom genoeg) aan ‘t zoeken naar dat ijs op de cake?

Fed.v.L: Waarom denk je dat dat zo is?

Bloss: Vertellen jullie me dat! Alsjeblieft… dank je.

Fed.v.L: Dat komt doordat hun ervaring van het zelf ervoor klaar was op dat moment.

Bloss: Mijn gevoelens zijn dat velen er klaar voor zijn. Ik bedoel… op welke manier klaar? Ik denk dat we langs deze weg al eerder gegaan zijn en kwamen we waarschijnlijk aan een dood eind! … … … … … … Interessant! We zijn op een leeg stuk gekomen. Toch niet door mij die zegt: ‘we kwamen op een dood eind’?

Fed.v.L: Nee. Juist onze kleine… we zeggen ‘grap’ (?) en om jou een tijdje te geven om na te denken.

Bloss: OK. Laat me het op een andere manier zeggen voor praktische doelen. Waarom bijvoorbeeld, ben ik niet klaar.

Fed.v.L: Je bent het.

Bloss: Dan?

Fed.v.L: Vertel ons welk verschil het voor jou zou maken?

Bloss: Ik voel… een heel groot! Soms heb ik kleine ogenblikken van dien aard, wakker of in slaap… en dat helpt me om me te voelen dat ik op het spoor zit. Dus, daarom zou EEN ENORME ONTMOETING me voor het leven opheffen. Zoals dit schijnt te doen voor anderen.

Fed.v.L: Hebben degenen die dit beleefd hebben, ook gezegd dat zij wensten dat ze het opnieuw konden beleven/voelen omdat ze gefrustreerd zijn dat ze dat niet kunnen?

Bloss: Ja, heel erg zelfs.

Fed.v.L: Daar ben je dan.

Bloss: Waar? Sorry. Ik koop dat niet, met alle respect. In feite raak ik een beetje verloren. Het is zo moeilijk om op het spoor te blijven soms in deze sessies…. die frustrerend kunnen zijn voor me en voor de lezers. Neem me niet verkeerd! Ik schiet niet op jullie… ‘k zeg ‘t gewoon. Ik ben nog steeds in een volmaakte goede/vloeiende staat van Zijn. Waar gaan we nu heen, vanaf hier?

Fed.v.L: Laten we weer proberen uit te leggen DAT wat je zoekt. Die ULTIEME ERVARING om je te laten VOELEN dat je het ‘opgelost’ hebt... is er voor jou… als je klaar bent… op elke tijd. Jij zegt… wij zeggen… dat je klaar bent. JE BENT HET. Iedereen is klaar op elke tijd. Je moet het alleen WETEN.

Bloss: Mijn argument is dan… dat velen die deze ervaring GEHAD hebben WISTEN het noodzakelijkerwijs niet.

Fed.v.L: Hoe WEET je dat?

Bloss: Ik weet het niet. Dus hoe krijg ik te WETEN dat ik er klaar voor ben, als ik VOEL dat ik al WEET dat IK BEN.

Fed.v.L: Laten we een vraag stellen. VOEL jij dat je het nodig hebt?

Bloss: Nope (neen). Ik wil HET GEWOON GRAAG! Ik bedoel, zou iedereen dat niet willen?

Fed.v.L: Iedereen kan dit hebben. Want iedereen is het.

Bloss: Ja, DAT SNAP IK ALLEMAAL. En ik ken de reden die jullie ons steeds vertellen omdat je dat moet herhalen totdat wij dat snappen. Want er is geen andere manier om het uit te leggen. Toch snap ik het niet. Ik bedoel, ik doe het wel… Ik begrijp het concept… Ik VOEL het alleen niet.

Fed.v.L: Misschien… jij WEET HET gewoon niet… binnen het aspect van dat wat je verkiest te leven op dit moment. In dit leven… in deze stoffelijkheid.

Bloss: Aannemend dat je bedoelt ‘WEET HET’ in zijn volste betekenis. In MIJN ‘heelheid’? Waarom is het dat we hiermee worstelen? Ik bedoel… waarom hebben we alleen toegang tot zo’n klein, kleinst, minuut aspect van alles dat we zijn? Alles dat we weten in deze menselijke vorm? Waar gaat het allemaal over?

Fed.v.L: Het gaat over de ‘ervaring’ van het zelf. Het gaat over het terugkomen in het WETEN van dat wat je WEET.

In jouw her-ontdekking zelf-bewustzijn in volledigheid… Zie je. Je accepteert het. Je erkent het opnieuw wat het is. Het VOELT nieuw en je vraagt je het af, erbij. Je VOELT VREUGDE er door… vanwege dat… Je APPRECIEERT HET/JOU VOOR wat HET/JIJ  bent/is. Want je kunt het erkennen als je erin terugkomt en toch, tegelijkertijd … zie je het voor de eerste keer omdat WAT HET IS… als tegengesteld aan het altijd te ZIJN GEWEEST.

Bloss: het punt van niet herinneren in deze stoffelijkheid is om onszelf te ‘ervaren’ en ALLES dat we zijn… als we ons herinneren WIE we zijn en wat die WIE waartoe in staat is. Als we gewoon altijd HET waren zouden we echt niet weten wat HET was, omdat we het contrast niet beleefd hadden. Dus, door het contrast te ervaren in hun multi-triljoen diverse formaten krijgen we de WAARHEID te WETEN van WIE WE ECHT ZIJN als we geen contradictie daarvan ZIJN/ onze WAARHEID. By George, Ik heb het gesnapt!

Fed.v.L: Het speldje is trots op je gespeld.

Bloss: Die voor doorzetting waar ik vorige week over sprak?

Fed.v.L: Ja, want kijk waar dit jou heeft gebracht en natuurlijk, zonder je trompet te blazen heeft dit veel anderen ook op dezelfde plek gebracht.

Bloss: Blaas weg!

Fed.v.L: Dus, hoe dieper jullie ‘BEGINNEN’ te begrijpen dat je ‘gewoon’ naar binnen spiraalt… hoe sneller je begrip wordt begrepen.

Laten we teruggaan naar de bal van garen analogie waarover we de vorige keer spraken. Maar, laten we deze keer, ons voorstellen dat de gehele bal van garen(en hoe lang is een bal van garen?) wordt af gewonden… tot aan het uiterste van zichzelf. De hele weg langs dat garen zijn ‘ervaringen’ op graadniveaus van het zelf. Het ene eind dat begon met los winden is misschien op niveau 1 en het andere eind is de ULTIMATE ZUIVERE LIEFDE DIE ER IS.  Laten we dat beschrijven als 10.

Dus, als 10 … begint zichzelf terug te herinneren/terug te draaien naar de bal die het was… beleeft het zichzelf weer HEEL te worden. Het her-vangt/ontmoet weer zichzelf UIT/TERUG NAAR zijn laatste positie en herinnert zichzelf dat terwijl het dat doet. Terwijl het dichter bij zijn voltooiing komt, WORDT het meer van zichzelf. Alle ‘dingen’ die je ‘gelooft’ dat je niet bent … worden NU dingen die je bent. Hoe verder de bal garen terug wordt opgewonden in zijn oorspronkelijkheid. Helpt jou dit?

Bloss: Ja, in bepaalde mate. Maar dat laat veel vragen op komen.

Fed.v.L: Zoals ze altijd zullen doen. Zullen we het vandaag voor gezien houden en zeggen … wordt vervolgd?

Bloss: Dat is heel bevredigend. Ik ga nu naar Google ‘Yahweh’*  Misschien moet ik beginnen Google te channelen!  Met heel veel Liefde en dank voor deze ‘leringen’.

Eind van de sessie.

*Yahweh.  Het meest toepasselijke voor mij is, en er zijn veel uitleggingen, … IK BEN
Vergeet niet Happy Human dag op 20 juli.  I'd love you to be in my video.http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E
Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
The link to be able to access all my YouTubes ishttp://www.youtube.com/user/isjaabmo


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )     

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar