Followers

i decree

zaterdag 3 september 2011

August 10, 2011

August 10, 2011

Blossom met de Galactische Federatie van Licht Blossom: Hallo weer opnieuw. Ik ben nog al druk geweest (zoals jullie misschien wel weten). Ik ‘krijg de aandrang’ om hallo te zeggen als ik een tijdje met jullie geen contact heb gehad.

Galactische Federatie van Licht: Toch voor ons, lieve, is het maar van een moment tot aan het volgende. De herkenning van ziel naar zichzelf kan niet haperen. Want dat is alles wat we zijn… elkaar… altijd aanwezig met het zelf en elkaar… toch in een andere vorm. Als het hart zich de klep van her-verbindings herinnert, dan is er een verandering betreffende veel zaken.

Als iemand volledig de betekenis begrijpt van het feit dat we allemaal een zijn, dan zijn we allemaal elkaar.. . Als men dit ECHT WEET… hoe kan een individu zichzelf dan enige pijn berokkenen? Dit proberen we aan jullie uit te drukken… wij zijn, in essentie niet anders dan jou… alleen in de vorm. Op dezelfde manier is het dat een insect, in essentie, niet anders is dan jullie… alleen de vorm. Toch hoe kan het… door dit verschil in verschijning… hoe kan jullie menselijke vorm soms zulke haat en misbruik rondstrooien naar iemand die gewoon anders ‘eruit ziet’.
Blossom: Ik weet het. Het is iets droevigs vind ik, dat sommigen op deze aarde ervoor ‘gekozen‘ hebben om een ander als ‘minder’ te zien dan zichzelf.

Fed.v.L: En toch beseffen jullie de woorden: “Wat je iemand aandoet… doe je jezelf aan.” Voor deze wet kan je niet vluchten. Want EEN ZIJN, hoe kun je doen wat je iemand aandoet en dat dit voor jezelf niet hetzelfde gevolg zal hebben?
Blossom: Bedoelen jullie hier… karma? Ik kan dat op een paar manieren uitleggen. Zoals, als iemand een ander martelt… dat op een ‘andere plaats’ in het menselijk gebeuren hetzelfde aan hen gedaan zal worden?

Fed.v.L: Die vraag brengt ons in hele diepe wateren.
Blossom: Ik pak mijn snorkel!

Fed.v.L: Als bijvoorbeeld een ziel een ander menselijk wezen ernstig zou verminken… zeg, door hem eenvoudig een ledemaat af te houwen, met de bedoeling om hem smart en pijn te veroorzaken… betekent dat niet dat op een bepaald moment in het leven van die verminker hetzelfde hem aangedaan zal worden. Toch willen we aankondigen dat zij op een bepaald kritiek ogenblik in hun ervaring hetzelfde ‘GEVOEL’ zouden tegenkomen, stoffelijk en emotioneel. Niet noodzakelijk door de afscheiding van een ledemaat. De stoffelijke pijn is werkelijk traumatisch, maar de ‘karmische wet’ zoals jullie die noemen…
Blossom: Hoe noemen jullie dat dan?

Fed.v.L: Wij geven er de term aan: ‘De wet van aantrekking.’
Blossom: Wat???!!!!

Fed.v.L: Je lijkt verrast. Toch zeggen we tegen je dat wàt je ook ‘weggeeft’ je zonder twijfel weer terugkrijgt… je trekt dat naar jezelf terug. Dat kan niet worden vermeden. Toch zijn het meer de emotionele reacties die men moet verduren. Want stoffelijke pijn trekt weg… toch is het ’t litteken op iemands ziel als ze ernstig slecht behandeld zijn, wat veel meer tijd nodig heeft om te helen en de toebrenger van een dergelijke pijn moet iets dergelijks verduren om precies te kunnen begrijpen wat hij… zichzelf… heeft aangedaan. Dit is geen straf zoals zo velen van jullie dit zien. Er is geen straf vanuit onze begrippen. Er is echter wel een noodzaak voor de ziel om volledige verantwoordelijkheid te accepteren voor al zijn/haar daden.

Jij vraagt je nu af wat we vervolgens met je zullen bespreken, nietwaar? We begrijpen dat er vele, vele vragen zijn die de zielen van de Aarde Graag zouden willen beantwoord hebben door ons en ze vragen aan jou om ons dat te vragen. Er is bijval bij ons dat we weggeven wat we het meest juist vinden om over te spreken. Wij zijn ons daar bewust van. Vanuit ons perspectief is er zo veel wat we konden vertellen, zoveel wegen om te onderzoeken en toch zijn het zaken die we zien als te worden ontknoopt op hun juiste tijd. Wat er gaat gebeuren… zoals we vaak gezegd hebben… zal GEWETEN worden op een plek in jullie hart… en als er incidenten gebeuren… zal de ziel die herkennen. Wat wij zien wat het meest van waarde is om jullie jezelf te laten begrijpen… is het pad voor te bereiden.
Blossom: Mag ik zeggen dat jullie een geweldig werk doen. Want jullie hebben echt, door jullie woorden.. veel mensen geholpen om dit leven anders te bekijken dan de manier waarop we dit deden.

Fed.v.L: En hier is nu wat we zoeken. Toch zeggen we dat dit gewoon de kleuterschool is. Als eenmaal de veranderingen op hun plek zitten…de ‘Hier zijn we’ veranderingen… dan zal er een heel nieuw niveau van leren en begrijpen zijn om mee te werken. Dit zal heel gemakkelijk zijn voor degenen die er voor kozen om hun Waarheid onmiddellijk te herkennen. Anderen kunnen grotere terughoudendheid in acht nemen. Ieder individu moet hun eigen harten-pad volgen als heel stellig de veranderingen onderweg zijn. Wij zijn ons bewust van veel veranderingen die al plaats hebben gevonden, maar dat zijn maar babystapjes zodat de grote aankondiging op zijn plek zal vallen. En waar de ziel ‘s nachts om gehuild heeft… dat zal gebeuren.
Blossom: Wij hebben hier al eerder over gesproken… en ik denk nu zo anders over die dingen dan ik drie jaar geleden deed, toen jullie aankondigden dat je aan onze hemelen zou verschijnen… toch… moet ik zeggen, mijn vrienden,… komt die dag waarop onze mond openvalt tot op de grond in ontzag van jullie LICHT aanwezigheid… in welke vorm dat dan ook zal zijn… er zullen duizenden en duizenden van ons zijn wier harten zullen wegsmelten in ongecontroleerde tranen om het WETEN dat wij het WISTEN!

Fed.v.L: Toch heb je zo nu en dan twijfels nietwaar?
Blossom: Niet grote twijfel. Ik vraag me soms wel af als we onszelf in 2020 zullen zien en dat er dan nog steeds geen teken is… wat zouden mijn GEVOELENS dan daarover zijn? Toch heb ik mijn houding zoveel veranderd dat ik denk… als ik zo door ga… in 2020 zal het weer zo anders zijn dan wat ik nu ben. Dus het maakt niet uit wat er in onze wereld gebeurt, ik zal in mezelf het vanaf een andere plek accepteren. De gedachte over jullie die hier op regelmatige basis op aarde landen en dat dit de norm zal zijn, schijnt echt een droom van ver ver weg te zijn… als ik kijk naar de ‘werkelijkheid’ die we nu dromen….

Fed.v.L: En kun je nu eerlijk zeggen dat je het niet VOELT… het ZIET… in je gedachten… als je eraan denkt en WEET dat dit Waar is?
Blossom: Ik weet het niet, om eerlijk tegen jullie te zijn. Het kan net zo makkelijk iets zijn dat ik gewoon wil dat gebeurt. Maar in ieder geval… sorry ik dagdroom.. ik dwaal wat af… zullen we over iets meer tastbaars praten?

Fed.v.L: Je bedoelt iets waar je je handen op kunt leggen?
Blossom: Waar gaat dit naar toe?

Fed.v.L: Je WETEN is niet iets wat je stoffelijk kunt aanraken. Jullie WETEN komt uit een ander aspect van jezelf… je HOGER zelf. Dit is waarom we zo vaak vragen en waar je beste mede landgenoot White Cloud het belang van erkent om jezelf toe te staan ‘af te schakelen’ … alleen maar een kort tijdje, om je te verbinden met de volheid van jezelf.

Hier WORDT ALLE KENNIS GEWETEN. (GEKEND). Hoe meer je begrijpt hoe je er toegang toe krijgt, hoe minder weetgierig jullie zullen worden omdat er niets is dat jullie niet WETEN. Alle vragen die in de hoofden van velen zitten zullen zich oplossen, als ze leren om in vrede te zijn met ‘dit aspect’ van het zelf en om de verbinding toe te staan van alle aspecten om zich een korte tijd te verenigen. Uiteindelijk, zal er een tijd zijn met de aanwezigheid van het HOGER zelf als vanzelfsprekend in het bezielde WEZEN. Jullie VOELEN dat dit in de erg verre toekomst zal zijn, toch veranderen we die manier van denken over dat GEVOEL!

Als eenmaal de show begint… zullen de veranderingen in het zelf zich opstapelen met een snelheid die tot nu onbekend is. In de vibratie waarin jullie heden wonen… kunnen de veranderingen je stoffelijke en je emotionele welzijn nogal sterk beïnvloeden en jullie uit balans brengen. Toch als de Hogere vibratie arriveert die in zich dàt draagt waar jullie naar verlangen dat te zien, dan zullen de voortdurende veranderingen die in de ziel zelf gebeuren je niet zo volledig ‘paf doen staan’. De aanpassingen zullen met meer gemak GEVOELD worden en geaccepteerd worden en gebruikt worden in wat de normale manier van ZIJN zal worden. Daarom, als dit eenmaal in beweging is… de snelheid waar iemands ziel naar toe gaat zal zo’n … dat van het ene moment op het andere, men nauwelijks zichzelf kan herkennen.

WEET… VOEL… VERBIND JE… met je HOGER zelf wanneer je er ook maar aan denkt dat te doen. Het is van grote KENNIS en van een LICHT wat jullie menselijke ogen zou verblinden … en toch… liefste geliefde vrienden… DIT IS WIE JULLIE WERKELIJK ZIJN. VOEL DIT… WEET HET… WEES HET.

Wij herhalen dit opnieuw vanwege de belangrijkheid… Denk je dat we jullie en onze tijd zouden verspillen door jullie deze woorden aan te bieden, als deze wonderen niet zouden gebeuren? Denk erover na! VOEL… KEN … het verschil deze dagen in jezelf en hoe ver jullie jezelf geopend hebben voor jullie WAARHEID. Door deze reis te VOELEN reizen jullie.. jullie zullen ONZE WAARHEID herkennen. ONZE reden om met jullie te converseren, lieve vrienden… het is niet gewoon maar een tijd van de dag doorbrengen… het is zo dat jullie kunnen WETEN en kunnen VOORBEREID ZIJN voor alles waar we over hebben gesproken… om in deze tijd op jullie plek van bestaan te komen… waar je ook bent.

De wachttijd schijnt onverdraaglijk te zijn. .. toch als je in je Waarheid leeft…. Dan is er geen wachten… dan heb je al waar je op wacht.
Blossom: Dank jullie… eh… nog een opmerking voor jullie notitieboek… De Zuilen van Licht??? De Pilaren van Licht??? Jullie zeiden aan het eind van dit jaar… zodat je dat gewoon niet vergeet. Veel mensen kijken naar ze uit. Ik weet dat we nog vijf maanden hebben, ik wil alleen niet dat dit uit je gedachten gaat… wetend hoe druk jullie allemaal zijn!

Fed.v.L: En hoe VOEL je nu daarover en over de verschijning ervan?
Blossom: Dat weten jullie, niet? Maar ziend, zoals jullie vroegen, moet er een reden zijn… Ik wil ze graag laten zien, zoals jullie zeiden. Anders… moet ik er natuurlijk over nadenken om met jullie te corresponderen.. OOK ALS… IK WEET… dat jullie van WAARHEID zijn en hoe jullie zoveel mensen helpen… het zou niet juist zijn voor jullie om dit te zeggen en dan om de ‘goederen niet af te leveren’.

Ik accepteer jullie WAARHEID over 14 oktober (2008.w.) en waarom jullie het niet konden doen zoals je had gewild. Ik accepteer dat 14 oktober niet door ging vanwege vele, vele redenen… maar we hebben ons VERTROUWEN in jullie gesteld… op een heel diep niveau… en om geen vertoning te krijgen van iets dergelijks wat jullie zeiden dat er zou komen… dat zou geen zin hebben. Jullie ‘straat geloofwaardigheid’ zou weer een volgende duik naar beneden maken… en DUIDELIJK wil ik niet dat dit gebeurt. Zien jullie waar ik vandaan kom? Sommige mensen zeggen: WIJ zijn die pilaren zelf, sommigen zeggen dit, anderen dat. JULLIE zeiden dat er pilaren van groot Licht aan de hemel zouden zijn die de meest prachtige energie zouden dragen. Voor iedereen zichtbaar. Jullie zeiden dat dit niet metaforisch zou zijn enz… jullie zeiden dat we ze niet konden missen… Dus… Ik kijk er enorm naar uit om ze te zien… OK??? Goed. Prachtig! LOVE YA! IK HOUD VAN JULLIE!

Fed.v.L: Punt aangenomen. Punt begrepen. We glimlachen naar jullie zoals jullie naar ons glimlachen. Onze WEZENS zwellen op door LICHT en Liefde zoals jullie dat naar ons doen. WIJ ZIJN EEN.
Blossom: In LIEFDE EN DANK TOT AAN DE VOLGENDE KEER.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe ook Mee!
Originals and translations of Galactic Messages available on0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar