Followers

i decree

woensdag 23 april 2014

23.04.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 23 april 2014    

Blossom:  Goede morgen, mijn vrienden. Ik voel me helder en opgewekt en VERTROUW erop dat jullie hetzelfde voelen?

Federatie van Licht:  Het is altijd het grootste genoegen om met jou te communiceren in de wetenschap dat onze woorden aan velen zullen worden aangeboden… aan wie wij onze diepste Liefde en Dankbaarheid zenden.

Bloss: Even goudeerlijk, als ik mag? De vorige week zeiden jullie:   ‘Jullie trekken nu zo dicht naar een tijdsframe waarbij je je innerlijke kracht moet oproepen om jullie er doorheen te helpen. Jullie hebben bij dit proces van leren zoveel gewonnen… veel innerlijke WAARHEID over JULLIE ZELF … en jullie zal worden gevraagd om dit weer op te roepen en je er aan vast te houden… omdat deze tijden je naar een ‘andere plaats’ zullen brengen dan waar jullie aan gewend zijn.’  Enkele mensen hebben me geschreven om te vragen of jullie dit kunnen toelichten. Willen jullie zo vriendelijk zijn?

Fed.v.L: De woorden die in die verklaring aangeboden zijn werden in Liefde gegeven… en met het begrijpen dat wat er ook in de komende dagen komt… betreffende veranderingen op jullie planeet Aarde…  dat JULLIE..  ieder van jullie, genoeg aan kennis gewonnen hebben om precies te WETEN wat je moet doen als die tijd komt. Jullie innerlijke kracht zal er inderdaad voor zorgen dat jullie er doorheen komen… en die is veel sterker dan jullie je realiseren, omdat het … tot nu toe niet aan een ‘test is onderworpen’.

Bloss: Dus, op welke manier zullen we die moeten gebruiken? Onder welke omstandigheden bedoelen jullie?

Fed.v.L: Liefste mens, al een lange tijd nu, hebben wij gesproken over Aarde -veranderingen die gaan komen. Wij kunnen dat niet in detail uitwerken, omdat wij zelf niet weten, wat deze toekomstige dagen precies zullen brengen… in de massale verandering die zal gebeuren.

woensdag 16 april 2014

16.04.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 16 april 2014    
Blossom:  Goeienavond,  mijn vrienden. Ik kijk er zo naar uit om me weer met jullie te verbinden vanavond. Het is de avond van de rode maan. Die was zo prachtig. Ik heb een grote reis gemaakt sedert we voor het laatst spraken en ik ben heel blij om weer in jullie aanwezigheid te zijn. Vandaag, in een meditatie kwam White Cloud door. Hij sprak over het zo Hoog mogelijk vasthouden van je vibratie. Zijn boodschap was zo eenvoudig en die ‘kwam echt binnen’.. meer dan ooit eerder… dat hoe eenvoudiger en zuiverder van LIEFDE … hoe gelukkiger je bent om die boodschappen door te geven. Er wordt door sommige mensen ‘verwacht’ dat channelers ‘vallen’ door het vragen om uitleg te geven van mogelijke samenzweringen, her-waarderingen enz…  terwijl dit echt… zoals jullie zeiden… helemaal je taak niet is. Dat bevrijdde mijn geest enorm als voorbereiding voor dit werk vanavond. Dus, mijn vrienden van ergens anders…  neem graag het toneel over.
Federatie van Licht: Gegroet uit het Hogere Licht en Liefde aan iedereen. Inderdaad, is het slechts uit de zuiverste bedoeling dat we woorden aanbieden. We zijn niet representatief voor dat wat wij zien als de duisterder kant van zaken die de spirits toeblaffen of dempen. Als het is dat anderen doorkomen, willen helpen bij de kennis op deze wijze… dan is dat natuurlijk hun recht. Maar wij verklaren categorisch …DAT WIJ KOMEN OM JULLIE SPIRIT TE VERHOGEN/VERMEERDEREN.  Om jullie zielen op te heffen naar SCHITTERENDER delen van zichzelf en om slechts de Hoogste energie toe te staan die we kunnen bieden… via jouw vibratie, Blossom… om door te komen en om zijn rechtmatige plek in te nemen in het WEZEN van velen.
Bloss: En ik neem aan hoe Hoger mijn vibratie is, hoe Hoger de energie wordt?
Fed.v.L:  Inderdaad. Het is niet zo dat we komen om te ontkrachten. Het is niet dat we komen om in verwarring brengen… alhoewel, we er ons bewust van zijn dat we zo nu en dan… dit onbedoeld hebben gedaan.
Liefste vrienden… Wij vragen jullie vriendschap terwijl we ‘toe the line’(de lijn strakker maken)
Bloss: Toe the line?  Kun je uitleggen wat JULLIE bedoelen?
Fed.v.L: Waar mee … we wensen naast jullie te lopen. Wij VERLANGEN om naast jullie te lopen. Op veel manieren… energetisch.. doen we dat al vaker. Maar, we spreken over een tijd in de toekomst van jullie planeet, als alle zielen… die de bedoeling en de wens hebben om door LIEFDE te dienen … dat inderdaad zullen doen. Hand in hand.. zij aan zij… met DE HOOGSTE LIEFDE DIE MOGELIJK IS… IN DE HOOGSTE VIBRATIE VAN DAT MOMENT. 
Mogen we zeggen dat jullie daar gracieus in slagen!
Mogen we jullie WEZEN opheffen naar een Hogere vibratie dan waarmee je dit stuk begon te lezen? Want wij vertellen jullie dat … terwijl je deze woorden leest, jullie een segment van je ziel-zelf opzenden dat alleen maar dat VAN het zelf wil verbeteren… VOOR het zelf….  Namens het geheel.
We stellen voor dat jullie de omgeving van het zelf loslaten… alles dat jullie naar die plek toe gebracht hebben, die eens van belang was… en nu … moet worden weggezonden.
Kennis hebben is een goede (karakter)trek  in iemands samenstelling. Maar informatie verkrijgen in iemands ‘veld’ dat van een lagere vibratie is, helpt iemands energie niet omhooggaan.
Jullie missie… een deel ervan… is om opgeheven te blijven… zelfs als je energieën wegzendt die zich moeten terugtrekken… in het niets van waaruit zij geschapen werden.
Hoe vaak hebben wij gevraagd dat jullie je focussen op ALLES DAT DIENEND IS… en achter je moet laten dat wat dat niet is?  Maar, vrienden, het schijnt dat dit niet zo makkelijk is te doen. In jullie dagelijkse leven en ademhalen… even een samenvatting… vang van jezelf een ‘off guard’  (een even niet op je hoede zijn) op en herinner je je dan hoe vaak dit ‘off guard’  gebeuren er is, in de loop van een dag.
JULLIE ZIJN WEZENS VAN GROOT LICHT en om dit ergens te onderschatten is niet wat jullie kwamen doen.
JULLIE KWAMEN OM DEZE PLANEET TE VERHOGEN MET JE HELDERSTE LICHT… DOOR JULLIE HELDERSTE LICHT TE ZIJN.
Jullie hebben lagere/mindere energieën soms toegestaan om je naar beneden te trekken en vonden het soms moeilijk om er opnieuw tegen op te staan/je tegen te verzetten.
Blijf in je kracht. Herinner dat jullie EEN PILAAR VAN LICHT zijn.. dat is WIE JULIE ZIJN.
Dat wat van het Hoogste Licht is spreekt geen kwaad over een ander. Dat wat SLECHTS LIEFDE is verwerkt geen gedachten die een ander niet dienen. .. of inderdaad het zelf(niet dienen)
Stap de ladder op…  sport voor sport… en kijk niet naar achteren.
VOEL MET HET BINNENSTE VAN JEZELF DE ESSENTIE VAN WIE JE BENT.
Jullie komen al zo dichtbij nu, naar een timeframe waar jullie je innerlijke kracht moeten oproepen om je er doorheen te helpen.
Jullie hebben verkregen… bij dit leerproces … veel innerlijke WAARHEID over JULLIE ZELF… en jullie zal worden gevraagd om dat weer op te roepen en je er aan vast te houden… omdat deze tijden jullie naar een ‘andere plaats’ zullen brengen dan waar jullie aan gewend zijn.
Bloss:  Ik heb nu een soort gevoel van een worsteling die komt… door de manier waarop je praat.
Fed.v.L: Er is geen worsteling, liefste Blossom. Maar er zal wel verandering zijn. Men zal alleen maar worstelen als diegenen hun kracht en de LIEFDE willen vergeten die ze zijn. 
JULLIE…. DE STERKSTEN VAN DE STERKEN… MARCHEREN NAAR GLORIE/EER … ZOALS WE JULLIE HERHAALDELIJK HEBBEN VERTELD.
Zou je de verandering waar jullie doorheen gaan NU op dit moment, zien als een worsteling?
Bloss: Mijn antwoord zou afhangen van welke dag en wat er op dat moment aan de gang was. Sommige dagen voelen triomfantelijk… en andere… meer een worsteling.
 Fed.v.L:  En de tijden die komen zullen heel erg het zelfde VOELEN…  alleen met grotere balansen op de schaal.
Bloss:  Ik heb geleerd om de timeframe los te laten en om gewoon jullie kennis als een algemene gids te gebruiken terwijl we naar voren lopen. Het is interessant voor me, om met zovelen mensen te werken, die niets van dit alles weten waarover we spreken. Het leven gaat gewoon door… omdat dit het doet. Ik zie sommige mensen die hun Licht schijnen, omdat dat is wat zij doen… en sommigen die dat niet doen… omdat dat is wat die doen. Dus, voor mij gaat het er gewoon om, om te laten zien.. of je nu bekend bent met channelingen of niet… het gaat er om hoe je je wilt gedragen… en welke houding je wilt aannemen… over  ALLES… dat er toe doet.. Het gaat ALLEMAAL OVER HET BRENGEN VAN VREUGDE! (BLIJDSCHAP)
Fed.v.L:  HALLELUJAH!  Is het muntje ten slotte gevallen, Blossom?
Bloss:  Nee, mijn vrienden… dat gebeurde al een tijd geleden. Het punt is… de ‘uitdaging’  is … om in blijdschap te blijven… wat er ook is.
Fed.v.L: Maar blijdschap verdwijnt niet gewoon als je het niet VOELT.
JIJ bent het!  JULLIE ZIJN VREUGDE.
Bloss:  Soms is het lastig te vinden… afhankelijk van wat je onder ogen ziet.
Fed.v.L: Alleen als je zo wilt zijn. Veel dingen in het leven kunnen lastig of makkelijk zijn… afhankelijk van welke  houding je aanneemt betreffende dat.
SIMPEL IS HET, nietwaar?
Bloss: Op papier. Alhoewel ik moet zeggen, ik word er steeds beter in.
Fed.v.L: En dat is ons punt. Ieder van jullie heeft besloten om te werken een meer ‘prettige houding’ te krijgen. Het VOELT zoveel beter om te doen… en hoe meer jullie dat doen… hoe beter het VOELT… en hoe beter het VOELT …hoe meer je het wilt doen… 
ACCEPTEER, liefste vrienden…  jullie positie. De plaats waar je bent binnengelopen. De plaats waarin je ontdekt dat je lacht! Neem een moment op een dag om te STOPPEN  en adem en glimlach en klop jezelf op de rug. Want ALLEEN JULLIE WETEN hoe ver je bent gereisd.
ALLEEN JULLIE KENNEN het GEVOEL van warmte dat in je harts-ruimte gloeit terwijl je JOU erkent en HOE GOED HET VOELT OM JOU TE ZIJN.
ALLEEN JIJ KUNT JOU VOELEN… en terwijl je dat doet… VOEL JE HET GEHEEL… VOEL JE HET AL… VOEL JE HET SAMENZIJN… omdat het GODDELIJKE PLAN naar je terug knikt in erkenning van HOE JE JE VOELT ALS HET EEN.
Hoe meer je het zelf erkent.. hoe meer je het zelf Licht van zichzelf laat uitstralen… hoe meer je je ALLES DAT IS realiseert .. hoe meer HERINNERING waar wij over spreken.. WORDT HERINNERD.
NIET DOOR GEDACHTEN… je herinnert je niet WIE JE BENT door gedachten of visioenen van een stoffelijk Wezen dat je eens was.
JE HERINNERT JE WIE JE EENS WAS… WIE JE BENT… DOOR HET GEVOEL IN JE… TERWIJL JE STOPT EN ADEMHAALT EN JEZELF OP DE RUG KLOPT.
WANT LIEFDE IS GEEN GEDACHTE… LIEFDE IS GEVOEL, EN ALS JE LIEFDE VOELT… HERINNER JE JE DAT EN ZEG JE TEGEN JEELF ‘AH JA.. IK BEN THUIS’.
Bloss: Het voelt alsof ik al eeuwen schrijf maar het uur is nog niet eens voorbij. Mag ik dan vragen, terwijl ik die gelegenheid heb… hoe kunnen wij WETEN dat jullie bij ons zijn… zeg misschien bij een meditatie…  Hoe kunnen wij ons bezoeken van jullie herinneren? (Mag ik er bij zeggen… dat ik er geen idee van heb waar deze vraag vandaan kwam of waarom die in  mijn hoofd opdook.)
Fed.v.L: Door te vertrouwen  dat wat je VOELT dat WAARHEID is..  WAARHEID IS.
DOOR TE VERTROUWEN  OP HET ZELF… wordt er een WETEN geboren… en niets kan twijfel brengen als men DE WAARHEID KENT.
Als je WEET dat wij jullie vrienden zijn…  als je WEET dat alle dingen mogelijk zijn…  dan zal je WETEN ‘dat’ jullie ons bezocht hebben. Maar het is niet altijd mogelijk.. niet altijd noodzakelijk.. niet altijd gepast… voor jullie om je het bezoek te herinneren. Veel zal er zijn gebeurd op een ander niveau van de schaal van vibratie waar wij/jullie in wonen tijdens die tijd. Veel kennis kan worden meegedeeld die volledig kan worden begrepen op dat niveau … terwijl je ‘daar’ bent. Maar als je je dat ‘herinnerd’ als je ‘niet langer meer daar bent’.. dan zou het lijken als een roerei op een bordje terwijl men gebakken ei bestelde. Dat ziet er anders uit… maar het is nog steeds hetzelfde ei dat de pan in ging.
Laten we echter opnieuw verzekeren… dat zulke bezoeken WEL plaats vinden door  vele, vele zielen op regelmatige basis. Jullie zijn aardig ontspannen en accepterend als je in ons voertuigen zit.. want inderdaad is dit algemene grond… en zo heel bekend voor jullie.
Deze bezoekjes ZULLEN herinnerd worden als de juiste tijd bij jullie is… en dan… en slechts dan zullen jullie de redenen zien waarom die niet geschikt waren om eerder te worden herinnerd.
Handen gekruist over je hart… de machtigste kracht… DE WARE LIEFDE DIE UIT JULLIE WEZEN STRAALT…  gaat door om jullie planeet Aarde in verbinding te brengen met de WAARHEID ZELF.
We hebben zo genoten van ons gesprek vanavond… en kijken uit, liefste Blossom naar vele, vele meer.
GA IN VREDE…
WEES IN VREDE…
WEES VAN VREDE…
Totdat wij ons weer verbinden op deze manier…  wij bieden LIEFDE AAN, VAN/VIA /DOOR DE HOOGSTE. ZUIVERSTE ENERGIE DIE ER IS.
WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

Bloss:  En WIJ HOUDEN VAN JULLIE. Zeer, zeer veel dank, mijn vrienden. Vertaling: Winny Originals and translations of Galactic Messages available at

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar