Followers

i decree

dinsdag 20 december 2016

Nederlands -- Een Directe Stem de Kerst Boodschap van White Cloud. 19 dec. 2016

Een Directe Stem de Kerst Boodschap van White Cloud.   19 dec. 2016

https://youtu.be/IDDiUQkdj8Y                                                                          
Transcriptie: 
Een zeer warm welkom aan elke ziel die er voor kiest om te luisteren naar deze woorden die ik kan bieden, in deze tijd van viering van buitensporigheid.
Mijn vrienden, een lange tijd geleden op jullie Planeet… … … Blossom worstelt wat en ik vraag haar toestemming om me te laten spreken, want ze is bezorgd over dat wat zij wist waarover ik ging spreken, en het bracht haar wat in verwarring, want ik liet haar het beeld zien in de kribbe, met de wijze mensen, de schaapherders, de os, en ezel … van de moeder en de vader die liefdevol naar dit kind keken en van de heldere ster aan de hemel.
Blossom is verrast, want ik spreek niet vaak over dergelijke zaken. Wat als jullie weten dat dit een Waarheid is die plaats vond… Wat zien jullie wat die twinkelende ster aan te hemel is? 
Denk nu dat je gedachten verder zijn gegaan… en zou je van die twinkelende ster nu denken dat het een Licht voertuig was… dat naar beneden keek en zeker maakte dat dit kind veilig werd “afgeleverd”.
Mijn vrienden, wat je gedachten ook zijn over deze zaak, ik zeg tegen jullie vandaag… dat er de Energie was van een Lichtende Ziel die naar jullie Planeet kwam. Ik zal ook zeggen, dat het niet rond de december tijd was, maar vanwege het feit dat dit een bewuste vermenging was van gedachten, dat het zo was, dan voel ik dat het juist is om er over te spreken.
De Energie van die ziel veranderde jullie wereld. Het Hoogste niveau van Energie die tussen jullie in kan lopen, kwam in deze wereld om jullie over jezelf te leren. Om jullie te leren over Liefde en er zijn veel leraren geweest die van hetzelfde kaliber   van Energie waren die gekozen hebben om tussen jullie in te lopen.
Dat is geen gemakkelijke taak om te doen.
Deze ziel van de Hoogste Lichtende Energie, vond zichzelf…op een of andere manier… belachelijk, misbruikt, gemarteld, pijn gedaan… en voor alle Liefde die ze gaven… kwam er heel weinig terug.
Ze liepen eerder voordat jullie dit keer kwamen… en ze toonden de weg… zoals jullie nu doen. Iedereen die naar mijn woorden luisteren zijn Weg-Wijzers van Licht… van Liefde.
Jullie zijn voorbeelden van hoe je loopt terwijl je je Licht schijnt… niet oordelend… WETEND dat deze wijze van leven… deze manier van Zijn… de WAARHEID is. De WAARHEID die diep in jullie ligt, mijn vrienden.
Terwijl je nu met mij ademt… voel je deze Waarheid in je Wezen… dat jullie Bakens zijn van Licht hier op je mooie Planeet. Jullie zijn succesvol. Jullie Licht straalt naar buiten… en dat bereikt degenen die in nood zijn. Jullie hoeven niet altijd te weten waarheen je Licht gaat…hoe ver het gaat en naar wie of wat. Jullie hebben de bedoeling nodig om het weg te geven… het uit te zenden… je Liefde.
Ik zeg tegen jullie, mijn vrienden… dat vindt zijn weg naar alle hoeken en gaten, al de scheuren die verduisterd zijn en dat zal het verHelderen met warmte, en terwijl dat het doet… zal het allen in je Planeet, allen rond je Planeet en verder…Zegenen/Begunstigen. Gewoon door jou/jullie… en de ziel die jullie zijn… met de bedoeling  om de Liefde uit te zenden die jullie zijn.
Heel vaak heb ik uitgedrukt dat als je jullie Lichten konden zien vanuit de positie waarin ik woon je dat zou stralen van binnenuit, als je de Waarheid van jezelf kon herkennen… en hoe jullie zouden lachen over de momenten, zo vele momenten die je zelf gezien hebt als een veel minder Licht dan je feitelijk bent. Stel je in op wie je in feite bent. Vraag jezelf… om je te tonen… JouZelf…in je mooiste straling van kleuren, mijn liefste vrienden. En als je jezelf aan jou laat zien… misschien zullen tranen van vreugde uit je ogen stromen… als de Waarheid wordt getoond… Als de Waarheid wordt gekend. En blijf in dat GEVOEL terwijl je kijkt naar het Licht dat jullie zijn.
WEET DAT. VOEL HET. WEES HET/ BIED HET AAN. ONTVANG HET bij elke ademhaling van Leven op deze Planeet die je inneemt.
Jullie zijn zo sterk in je Wezens. Jullie bevatten zulke Kracht en hoe meer je jezelf herkent… hoe gemakkelijker je die KRACHT VOOR HET HOOGSTE GOED … gebruikt HET GROOTSTE GOED VOOR IEDEREEN.
Dus vraag ik… in eer en respect voor jullie zelven… om je toe te staan om jezelf te geven, bij deze gelegenheid van het seizoen… bied jezelf de tijd aan om je bewust te verbinden… zodat jullie misschien meer bewust zijn van de Goddelijke Bron waar jullie een deel van zijn.
Geef dankbaarheid aan deze Goddelijke Bron vanuit de plek in je hart die dat kan VOELEN… en terwijl je dat doet, terwijl je dank geeft aan … wordt je Wezen nog Helderder.
WEET dat er Engelen zijn, er zijn Bewaarders, er zijn Wezens van Licht… sommigen die op jullie Planeet hebben gewoond in tijden die voorbij zijn en sommigen die dat nooit gedaan hebben. Maar elke individueel Wezen van Licht kiest om rond je te zijn en je te overstromen met je Planeet met het Hoogste Licht dat ze kunnen uitwerpen namens jullie.
Ik neem deze gelegenheid om ieder te vertellen dat IK VAN JULLIE HOUD… IK HEB ATLTIJD VAN JULLIE GEHOUDEN EN IK ZAL ALTIJD VAN JULLIE HOUDEN.
Want we zijn Een Energie Bron van Liefde. Voel mijn Liefde, mijn liefste vrienden van de Aarde. Ik bedank jullie voor de gelegenheid om met je te spreken… en ik wens verbaal, door de stem … om Dank te geven aan mijn vriendin Blossom… want zij heeft me geassisteerd om te ontvangen wat ik wil delen, naar buiten, naar zo velen. Ik houd van je, Blossom.
Dus mijn vrienden, GENIET! Breng het lachen naar jezelf… naar anderen en naar je Planeet. Want zoals jullie goed weten, dit is het meest plezierig en de gemakkelijkste manier om de Vibratie voor Iedereen omhoog te brengen. Dus nou, met een vrolijke
HO HO HO … ga ik weg… In Liefde.
We brengen dank aan de Goddelijke Eenheid om deze gelegenheid te geven plaats te vinden. We vragen altijd dat we bescheiden mogen blijven in het dienen en om te ontvangen zodat we stoutmoedig mogen doorgaan zoals het Licht en de Liefde. Adieu mijn vrienden…adieu.  

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.     http://youtu.be/MYeqbshjgmA
The link to be able to access all my YouTubes is 
http://www.youtube.com/user/isjaabmo

vrijdag 16 december 2016

Nederlands -- Blossom op 15 december 2016


Blossom op 15 december 2016  
Blossom: Hallo mijn vrienden. Het is Kersttijd hier op Planeet Aarde zoals jullie weten en ik voel dat dit onze laatste channeling van dit jaar is, vanwege verplichtingen en tijdstoewijzing! Dus kan ik deze gelegenheid nemen om jullie te bedanken voor alles dat jullie doorgebracht hebben dit jaar en om zo velen te helpen bij het omhoog brengen van onze Vibratie.
Federatie van Licht: Zij die wonen, zoals gekozen op Planeet Aarde in dit onschatbare seizoen. Het is met het grootste plezier om naar jullie toe te brengen… woorden… die dan IN VOLHEID GEVOELD KUNNEN WORDEN DOOR HET ZELF… wat vergroot en opheft.
Bloss: Het woord ‘speculeren’ komt in me op. Maar, die past niet bij een zin.
Fed.v.L: Je loopt op ons voor, Blossom. We speculeren inderdaad de huidige situatie op jullie Planeet en we vermoeden dat dit goed is. Alhoewel, voor sommigen kunnen ze misschien niet goed voelen. We bieden jullie sterk deze (volgende) woorden aan… waar je ziel mee kan resoneren en die kan begrijpen.
Breng naar voren, je grootste geschenken. Laat die schijnen vanuit je wezen als een Baken van Licht in stormige zeeën.
Jullie hebben nu zo dapper een centraal kenmerk bereikt in jullie transformatie en iedereen die koos om dat te doen zal met sprongen naar voren komen.
De frequentie die bereikt is laat iets dergelijks plaats vinden… waarin… de wonderen van jullie zelf gemakkelijk beschikbaar zijn.
Bemoedig jezelf door het WETEN dat de strijd is gestreden.
HET LICHT SCHIJNT NU DOOR ZOALS NOOIT EERDER TEVOREN.
Jullie moeten WETEN en toestaan om het door je lichaam te laten absorberen. Dat jullie bekrachtigt en zoveel hoop geeft aan jullie Planeet en de gehele mensheid.
Niet langer zullen jullie je bedreigd voelen… want in de LIEFDE waarin je weet dat je bent… is er zoiets niet. Niets en niemand kan jullie beschadigen… en laat je dat niet anders geloven.
JULLIE… LIEFSTE ZIELEN VAN DE AARDE… ZIJN MACHTIGE WEZENS VAN LIEFDE EN LICHT.
JULLIE ZIJN HIER OM TE SCHIJNEN… en jullie Vibratie, terwijl die in zachtere, lieflijker, exotischer begrippen is… neemt je zicht mee naar Hogere mogelijkheden die jullie laten zweven/verheffen.
WEES VAN GROTE VREUGDE IN DEZE TIJD VAN HET JAAR. Terwijl jullie kalender opnieuw aan het eind van een Era/hoofdstuk komt…verwen je gedachten in dergelijke Helderheid van aard.
Inderdaad is dit voor jullie voorbij gevlogen. Toch zijn gebeurtenissen door dit jaar heen die schijnen plaats te hebben gehad bijna eeuwen geleden. Dit komt omdat jullie meer en meer in het NU leven. De huidige tijd van elke dag verbindt zich met je Hogere Vibrationele begrippen en daarom wat zelfs maar een week geleden beleefd werd, schijnt een paar jaren geleden te zijn… want elke gedachte… elke ademhaling neemt je mee naar voren… in een nieuwe tijdszone waarbij alleen het NU van belang is en jullie begrip begrijpt dat nu wat meer.
Jullie toekomstige dagen die uit deze nieuwe Dageraad voortvloeien, brengen verandering voort op een schaal die nog nooit eerder is gezien.
Het domino effect van bepaalde opheffingen en Waarheden die naar buiten komen zullen de bal laten rollen jullie NIEUWE WERELD in.
Er zal een mengsel van GEVOELENS en emoties zijn als Waarheden worden onthuld…en toch denk eraan… voor alles dat er gebeurt is er een  tegenstelling, dus wordt niet neerslachtig.
Indien Waarheden naar voren komen… zullen jullie kracht vinden waarin je te weten bent gekomen. Jullie zullen een aanvaarding hebben… voor, zeggen we alhoewel er veel zal schokken… maar dat wordt al geweten op een collectief niveau.
ALLES IS AL GEBEURD… ALLES. Het is gewoon zaak om daarin te stappen wat volgt na dit moment in de tijd.

Alle scenario’s liggen aan jullie voeten… en toch als collectief… WETEN JULLIE NU … dat het begrepen is en overeengekomen is dat het tijd is om verder te gaan. Het is tijd om deze oude manier van denken achter te laten en om in een nieuwe situatie te gaan, waarna men de werkelijkheden kan snappen die worden gepresenteerd en handel ernaar op een manier waarin de Goddelijke Bron meer en meer gevoeld wordt door/via/als/ je eigen Goddelijkheid.
Adem nu diep in…
En laat los…
Haal weer in en VOEL door je WEZEN heen dat je bent.
Door dat te doen, ben je maar een ademhaling weg van het je verbinden met ONS… om bij ons te ZIJN.
Meer en meer van jullie… terwijl de Vibraties omhoog gaan, zullen onze aanwezigheid KENNEN op een veel meer tastbare wijze. Jullie zullen jezelf terugvinden op ons ‘craft’ (of ‘voertuig’)  en je prettiger voelen in die tijd. Jullie hebben een positie verkregen waar in je ‘downloads’ zult herkennen en ze accepteren… ook al weet je niet wat die zijn in die tijd.
Meer en meer zal ieder van jullie je Verlicht voelen door hun eigen doen en je geëerd voelen om dat te voelen.
Opnieuw benadrukken we…
JULLIE ZIJN MACHTIGE WEZENS VAN LICHT.
BETWIJFEL DAT NOOIT.
GROEI IN DIE WAARHEID.
Liefste zielen, onze diep Geliefde vrienden… jullie hebben zoveel Licht Energie verankerd in jullie Planeet… Degenen uit andere werelden kijken naar alles dat er gebeurt en loven je voor jullie LICHTWERK.
Jullie kwamen naar je Planeet om er grote verandering te maken en het is duidelijk als je er Energetisch naar kijkt… dat door volharding… de taak is tot stand gebracht.
Er is veel dat staat te gebeuren dat louter het laatste aanraakt… WEET DIT …als het anders lijkt!
Zulke opwindende tijden staan te komen en wij worden daarom opgewonden met jullie. Want het resultaat van die veranderingen is niet te geloven… verder dan je je kunt voorstellen. Maar, als je volledig leeft in die resultaten… hoe zul je dan in Vrede zijn… in het weten dat elke stap op het pad… ieder tegenslag… elke inspanning als je voelde dat alle sterkte je had verlaten… het waard was en je wilde het overnieuw doen en weer… als je dat moest… om zulke standaarden van het zelf te bereiken.
Maar wees verzekerd… er zal geen terugkeer zijn.
Jullie zullen je vleugels spreiden en vliegen… en op een soort… we bedoelen dit letterlijk.
Bloss; Op een soort? Maar letterlijk?
Fed.v.L: We bedoelen dat Alles mogelijk is als je WEET dat dat het is. Daarom, ALS je weet dat je kunt vliegen (want doen velen van jullie dit al niet in je veronderstelde droom staat?) dan zullen jullie dat. Jullie hebben geen vleugels nodig… want je ziel is vrij om te gaan waar ze maar wil… en dit kan gedaan worden ook met je stoffelijke lichaam… als meer en meer van het zelf weer wordt begrepen.
Neem momenten door deze feesttijd heen om je LICHT te Bieden aan IEDEREEN die voelt dat zijn Licht is verflauwd tot een mate dat het hen praktisch heeft verlaten. Geef Liefde aan iedereen op jullie Planeet die zich zo erg verloren en alleen voelt. Wier wanhopige gedachten hun hart op een pad naar beneden meenemen. Neem hun hand … in je gedachten en leid hen in de Lichtende straten van Liefde. Geef hen veel vertroosting…omgeef hen… omhels hen in jullie weten van Licht-Liefde en laat het door hun Wezen worden geabsorbeerd… Laat hen Dit VOELEN…dit  te worden en om nooit meer terug te kijken naar de verduisterde paden beneden.
JULLIE ZIJN EEN ENERGIE.
JULLIE ZIJN EEN LIEFDE.
Daarom zijn jullie ons… wij zijn jullie… wij zijn allen elkaar… en om te leven in dit weten brengt het HOOGSTE GOED VOOR IEDEREEN.
We zullen onze babbels met jullie in het nieuwe jaar hervatten. Maar we zullen jullie nooit verlaten… geen van jullie… want we zijn EEN ENERGIE.
WEES VREUGDE EN LACHEN… WEES VAN/IN/ZOALS/DOOR LIEFDE.
Veel dank Liefste Blossom.
Bloss: Nee, Nee! Dank aan JULLIE … In zulke Liefde voor jullie… aan jullie. En zo is het.
Fed.v.L:  En zo is het.


Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Vertalling: Winny

dinsdag 6 december 2016

Nederlands -- Blossom 5 dec. 2015 met de Galactische FederatieBlossom 5 dec. 2015  met de Galactische Federatie


Blossom:  Goede morgen. Ik geef dit direct over aan jullie vandaag om te zien hoe JULLIE het gesprek van vandaag willen laten gaan.

Federatie van Licht: We hebben veel Dank voor IederEen die deelneemt en betrokken wordt in onze conversaties. Dat vult onze Wezens met zoveel Liefde om te weten dat we ontvangen en begrepen worden door zo velen.

Ten eerste, laten we verder gaan door te zeggen dat we in grote dienst naar iedereen zijn die zichzelf beschikbaar maakt om te luisteren naar dat wat we hebben te zeggen. We wensen niet te zeggen dat het gewoon Blossom is waar we mee/of tegen spreken… want we zijn ons bewust van zo velen die ook telepathisch met ons spreken. Sommigen voelen ons antwoord; anderen kiezen om hun vermogens te wantrouwen. Hoe dan ook… WEET DAT WE VAN JULLIE HOUDEN. Want dat is zo.

Bloss: Dus, waar willen jullie over spreken?

Fed.v.L: We zijn bezorgd over jullie bezorgdheid betreffende ‘t WETEN hoe je de WAARHEID ontdekt van zielen die zichzelf beschikbaar maken om informatie in verband te brengen op jullie internet.
Bloss: Ik wilde dat helemaal niet voorstellen, want jullie spraken daar al eerder over. Maar in alle eerlijkheid, ik ben eerder in verwarring over die zaak. Ieder van ons heeft zijn/haar eigen radar voor wat resoneert als Waarheid, niet alleen met de gegeven informatie, maar ook door wie. Sommigen VERTROUWEN echt een bepaald persoon en hun kennis en toch konden anderen totaal het tegenovergestelde voelen over diezelfde persoon. Nu, deze persoon spreekt wel of niet over Waarheid….dus wie heeft gelijk en wie zit verkeerd? En hoe praten we over het verschil? Hoe weten we bijvoorbeeld, dat mijn denken niet overhelde naar degenen die dat wilden? Hoe weten we die dat wel en niet deden? Jullie zeggen onderscheidend te zijn… maar eerlijk… totdat het in mijn gezicht spat…weet ik gewoon niet hoe ik moet zijn. Wie ZIJN we of wie KUNNEN we VERTROUWEN?

Fed.v.L: Julliezelf.  

Bloss: Dat is het nou net. Ik ben niet zo zeker dat mijn onderscheiding zo scherp is. Ik kan soms mijn denken veranderen over iets of iemand.

Fed.v.L: Gelukkig en ongelukkig, jullie hebben je technologie die het internet is genoemd. Dit heeft het vermogen om Waarheid en niet-waarheid door te geven. Dit kan nuttig zijn, maar dus ook niet-nuttig. Desalniettemin … is deze deel van jullie wereld en is in staat om je te verbinden met veel zielen over jullie Globe.

Stel je een minuut voor, als je wilt… dat dit internet, deze computers geen deel van een dienst voor je waren. (Omdat inderdaad er velen op jullie Planeet zijn die niet ‘gecorrumpeerd’ worden door zulke dingen… en we zeggen dat met alle respect.) Wie zou je nou Vertrouwen in zo’n geval? Welke gedachten die je had zouden in vraag gesteld worden? Want die zouden niet beïnvloed worden door een ander zijn perspectief op een specifieke zaak.

Jullie zijn zo scherp te WETEN wat er voor je ligt. Wanneer is jullie redding er? Wie zal residentie nemen op hoge plaatsen? Zal dit gebeuren? Zal dat? Zoveel onderwerpen om je zinnen te bombarderen. Zoveel algemene afweer op elk gegeven onderwerp. Zoveel corruptie om te absorberen…

Bloss: Interessant dat jullie de onderkant noemen van het internet…

Fed.v.L: Dat doen we omdat velen geobsedeerd zijn geworden door dergelijke dingen. Inderdaad is er informatie die veel Liefde brengt en toch, in deze tijd, en dag en eeuw… hoe dergelijke dingen worden overschaduwd door vrees.

Als jullie niet het gebruik hadden van een computer… hoe on-verstopt zou je denken dan zijn? Hoe veel meer Zuiverder van Hart?

Maar het feit is… die is aanwezig in jullie leven… aanwezig in jullie wereld… en is een enorm deel van jullie dagelijkse deelname… het meest.

Zonder dat, kunnen we zeggen… wie zou er van ons weten op deze manier dat we met jou, Blossom praatten?

Bloss: Ik weet wat je zegt. Dat heeft zeker voors en tegens… zoals voor het evenwicht ervan, ben ik onzeker. Dus. ik voel dat je ons vraagt om meer te vertrouwen op ons instinct. Maar, zoals ik zei… ik weet niet zeker wát van veel dingen te denken. Sommige mensen kunnen misschien hun leven toewijden aan een missie over iets waarvan IK VOEL dat gewoon geen WAARHEID is en dat het nooit zal gebeuren. Ben ik juist? Doen ze dat? Zien jullie wat ik zeg?

Fed.v.L: We begrijpen jouw toestand, maar kunnen we zeggen… het doet er niet toe!

Bloss: Oh Oh. Daar gaan we! Dat krijg ik in dat grote schema van dingen en ik bedoel… het echt grote schema van dingen… dat het er niet toe doet. Maar, hier op Aarde om dit allemaal juist proberen te doen… dat kan! Maar als ik dat opschrijf… misschien doet dat het niet!

Fed.v.L: Dat doet het gewoon niet, Blossom. Wat doet het er toe als je gelooft wat de ene ziel zegt en een andere voelt anders voor je? Het enige dat voor jou er toe doet is… HOE IETS ‘JOU’ LAAT VOELEN.

Bloss; Alles goed en wel. Maar, zoals eerder besproken… gewoon als iets me onprettig laat voelen betekent dat niet dat ik niet voel dat het noodzakelijkerwijs een WAARHEID moet zijn.

Fed.v.L: Begrepen. Maar moet iets als een WAARHEID resoneren en als WAARHEID zijn? We gaan verder om dit voor je te beantwoorden… zodat… ook al zullen sommige Waarheden jullie schokken en het evenwicht van het zelf in de war brengen… het is van dienst in de zin van het openen van een gelegenheid om je WARE zelf te worden. Want als jullie dit ontdekken… zul je zien hoe, wat je ook wordt voorgesteld… feitelijk op een veel Hoger niveau…het er niet toe doet…  ook al kon dat worden weggeblazen door zulke onthullingen.

Alles dat naar je toe komt moet van dienst zijn. Want het is dan dat je schijnt zoals je bedoeld bent… zoals jullie ‘ontworpen’ zijn te doen!

Jullie hadden niet lang geleden een vermoeden dat je Wezen vol geladen werd… waar je voelde dat niets je kon afhouden/raken, het doet er niet toe wat… om in volle kracht te ZIJN van Licht en dienst. Opnieuw zeggen we… het doet er niet toe wat!

Bloss; Ja, dat is zo.

Fed.v.L: Dus, we stellen voor … met alles dat is gepresenteerd… niet alleen in de landen die grote omwenteling ervaren… maar IN ALLE situaties en omstandigheden… vragen we dat je je afhoudt van dat alles. Houd je af van alles dat je leest of hoort of ziet en leef alleen in je Helderste Licht.

Bloss: Moeilijk voor hen in die landen wonen om er niet bij betrokken te raken, als het er om gaat hoe hun levens kunnen worden beïnvloed.

Fed.v.L: Hun levens zullen alleen beïnvloed worden als ze dat laten gebeuren.

Bloss:  Met alle respect… zeg dat tegen een moeder die net gezien heeft dat haar kind is gestorven door gebrek aan voedsel of een vrouw wier echtgenoot zijn leven is weggenomen door een kogel. Hoe kunnen die worden onthecht? Zie je wat ik zeg?

Fed.v.L: Natuurlijk. We zijn niet harteloos, Liefste Blossom. We zijn louter aan het jou ‘door die tijden heen aan ‘t brengen’. En wij WETEN dat de manier om dat te doen is, om TE LEVEN/ TE ZIJN IN JE LICHT… HET DOET ER NIET TOE WAT!

Wij komen uit een Hoger begrip. We erkennen dit en we accepteren dat we daarom omstandigheden die uit die plaats komen, zien. Maar het is niet onmogelijk voor je ook, om uit die plaats te komen… zul je die vrijheid van gedachte laten binnengaan. Zul je het WETEN/KENNIS VAN LIEFDE LICHT je Wezen laten vullen en door je aderen laten lopen.

NIETS…IN ALLE WAARHEID…kan jullie stoppen om de Hoogste uitdrukking te zijn van jezelf…behalve een ding…. JIJ!

De structuur van het zelf dat jullie is opgelegd aan iemand…heeft geleid om te geloven dat ze waard zijn van maar heel weinig. Maar de WARE structuur van het Zelf heeft geen grenzen.

Dit is onze missie…onze bedoeling …om jullie te helpen dit te VOELEN… DIT te WORDEN. Een ziel zonder beperkingen…geen begrenzingen aan het zelf …alleen Zuivere uitdrukking van het zelf. Want in Waarheid…. Als men alle zware-plicht toebehoren ontmantelt, kan men zich bewust worden van alles da dit heeft verzwaard.

Dit is waarom we vragen om je van los te maken… dat wat je gelooft loslaat dat niet meer dient.

 Als je ECHT WEET JE WARE WETEN… BEN JE JIJ… DE WARE JIJ.
DE AL KRACHTIGE JIJ.

Kijk naar die woorden.

DE AL KRACHTIGE JIJ.

Laat dat in je resoneren… zeg tegen jezelf:   ‘IK BEN TOTAAL KRACHTIG (HELEMAAL KRACHTIG)

Maar zeg het niet gewoon… probeer het niet te geloven… VOEL HET… WEET HET.

Stel je voor wat er kan bereikt worden door dit WETEN voor HET HOOGSTE GROTER GOED.
Tot welke wonderen zou je in staat zijn?
Er zou geen vrees zijn… voor iets.
Geen vrees in jullie toekomst… geen vrees in wat anderen je kunnen bieden…geen vrees voor resultaten.

Als je ECHT JEZELF KENT OM GEHEEL KRACHTIG TE ZIJN… WAT WE JULLIE VERTELLEN… BEN JE IN WAARHEID… dan stel je voor Liefste Mensen, wat een verschil dit zou maken voor alles.

Als Ieder individu dit voor zichzelf gaat leren/weten … welke veranderingen zouden er dan plaats vinden voor het Grotere Goed?

Wetend dat men niet kan worden beïnvloed door iemand of iets anders dan hun eigen individuele gedachten en gevoelens. Men is dan in controle van hun gedachten en gevoelens…

Bloss: Mag ik onderbreken? Is dat echt WAAR? Want wat dan met mind controle en indoctrinatie die bewust wordt uitgevoerd/gecontroleerd door een ander en in iemands onderbewustzijn wordt gevoerd? Mij is verteld dat dit mogelijk is.

Fed.v.L: Laten we een zin zeggen…
LIEFDE OVERWINT ALLES.
Vergeet dat nooit.
Welke bedenkingen op hun plek zitten om te bedriegen en te verschalken… vergeet dat nooit!
LIEFDE OVERWINT ALLES.
Ga altijd, altijd, altijd terug naar die zin. En het maakt niet uit welke situatie/scenario je ontmoet… daar buiten of persoonlijk…
LIEFDE IS HET ANTWOORD.

Bloss: Maar ik heb gehoord dat mind controle zo accuraat kan zijn dat het je laat geloven dat je een belevenis had gehad terwijl je feitelijk dat niet had.

Fed.v.L: Keer terug naar LIEFDE!
In ALLE DINGEN… DENK ERAAN DAT JULLIE LIEFDE ZIJN.
OP ALLE TIJDEN/KEREN… DENK ERAAN DAT JULLIE LIEFDE ZIJN.
Als je dat doet… als je je ermee omhult en als … NIETS DOET ER TOE… anders dan DAT!

Bloss: Ik snap het… stukje bij beetje… Het kan allemaal heel verwarrend zijn.

Fed.v.L: Alleen als je je zelf toestaat dat het verwarrend wordt. In plaats van … als je alle gedachten van verwarring loslaat en naar buiten gaat… adem een geur van een bloem in… of luister naar gezang van een vogel… en laat je Wezen er mee resoneren… ZUIVERE LIEFDE… dan laat verwarring je los… gewoon voor die tijd.

We stellen voor dat jullie je grote best doen om toe te geven aan alles dat Liefde is. Laat jezelf Lachen, Laat jullie elkaar omhelzen… speel met een kind… loop langs de randen van de oceaan… Til je hart op naar de nachthemel… Doe allerlei dingen die je Vrede brengen… altijd, altijd, altijd. Deze activiteiten verbinden je met jullie WAARHEID.

Verdrijf mind blowende verwarringen. Daarvoor zijn ze hier… om in verwarring te brengen en je Licht te temperen.

Stel je zo nu en dan voor dat het internet niet bestaat en keer terug naar de natuur en stijg op met jezelf in de HOOGSTE LIEFDE die zij je biedt. DIT IS TEN DIENSTE VOOR IEDEREEN.

We wilden het hierbij laten. Niet alleen vragen we je om onze woorden te overwegen… we vragen je ook om erbij te handelen… en als je dat gedaan hebt… VERTROUWEN we erop dat jullie WETEN dat WIJ … voor EEN … ALS EEN van WAARHEID zijn.

Bloss: Ga verder om de goede tijden te brengen. Veel dank mijn vrienden! In Liefde en Licht.
maandag 28 november 2016

Nederlands -- Blossom Goodchild: 22:11:2016


Blossom: Hier zijn we dan weer! Veel vragen barsten los uit het volk sedert jullie laatste gesprek. De vragen zijn… Jullie hadden gezegd dat er geen kaarten meer over waren om te spelen, dus hoe kunnen ze dan het valse vlag scenario uitdelen?  Gaat een namaak invasie zeker plaats vinden? Een dame voelde nogal sterk dat de laatste channeling niet jullie waren maar een denk- infiltratie vanuit de donkere kant? Jullie commentaar graag?
Federatie van Licht: Ten eerste de warmste groeten aan jou Liefste Blossom en aan iedereen die deelneemt aan onze conversaties. We begrijpen iemands verwarring op heel veel niveaus.
Wij moeten opnieuw herhalen… we komen niet met boodschappen om vrees in iemands Wezen te zetten en toch zijn we ons ook bewust dat in de dagen die nog komen, het sterk wordt aangeraden om iemand voor alle scenario’s voor te bereiden, zodat de erkenning omhoog komt om iemand zijn hoofd boven water te laten houden.
We kunnen niet definitief zeggen dat zoiets ZAL gebeuren. We weten zelf niet hoe deze laatste stukken van de puzzel in deze specifiek jigsaw zal samenvallen. We zeggen categorisch dat wat er ook gebeurt… jullie ALLEN zullen samenwerken in je LICHTVORM om veilig te stellen dat alles volgens Goddelijk Plan zal gaan om jullie van deze verduisterde eeuw in een Gouden eeuw te brengen.
Bloss: Voor het gemak van die dame, Kunnen jullie bevestigen dat dit jullie laatste keer was?
Fed.v.L: We kunnen dat en bevestigen het ook. En zoals je juist haar beantwoordde… er is reden voor Energieën van ons om anders te VOELEN afhankelijk van de zaak van het onderwerp. Wees verzekerd, opnieuw, we komen alleen om te assisteren.
Bloss: Deze dame voelde ook dat je niet zou spreken over de financiële opwaardering omdat dit geen Waarheid is en dat er is om de mensen in gebrek en angst te houden.
Fed.v.L: Laten we over die zaak ronduit praten. Wij hebben gezegd dat er grote financiële veranderingen zullen zijn/moeten zijn… zodat jullie Planeet vibrationeel kan omhooggaan, samen met alle andere ‘bijpassende vibraties’ die gaan gebeuren. Jullie geld stelsels zullen omhoog gaan en vallen, omhoog gaan en vallen, en verwarring brengen. Onthoud alsjeblieft dat …om mee te beginnen… VERANDERING dat vaak doet. Maar, als het zich eenmaal settelt …kan men zien dat dat om het Grotere Goed ging.
Alles dat jullie kant op gaat is voor het Grotere Goed… alhoewel het altijd niet zo voelt/schijnt te zijn. Maar, jullie zullen zien, jullie zullen ontdekken dat aan de andere kant van deze transformatie… alles dat beleefd werd, elke proef waard was die men misschien kon hebben ervaren.
Opnieuw… we herhalen… ER IS NIKS TE VREZEN.
DIT IS EEN SPEL… EN HET LICHT HEEFT GEWONNEN.
Bloss: Dat brengt me op het feit dat je zei dat ‘de verlorenen’ geen kaarten meer hadden te spelen…. Wel zeker is deze valse vlag een ‘ace’(aas uit het spel), nietwaar?
Fed.v.L: De WAARHEID IS… dat dit de AAS is. Zij hebben geen aas om mee te spelen… ze hebben alleen de lagere getallen… terwijl jullie deck Hoog wordt gespeeld! Dus, alhoewel ze kunnen misschien voelen dat ze iets boosaardigs in hun mouwen hebben… als zij openlijk de kaarten leggen…hebben ze nog verloren. Zij weten dit… ze kennen de valse aanval dat die niet ten voordele van hen ‘uitwerkt’, maar ze zijn vastbesloten om te vertrekken met een ‘bang’, zeg maar.
Bloss: Zoals een paar schreven… het is best beangstigend, de gedachte alleen al.
Fed.v.L: Alleen als jullie angst binnen laten.
Bloss: Kunnen jullie dat stoppen te gebeuren? Zeker is jullie technologie verder dan die van hen?
Fed.v.L: Dat is die inderdaad zo.
Bloss: Dan kunnen jullie hun schepen/voertuigen stoppen om aan te vallen? Kunnen jullie hun machines of wapens niet ontmantelen?
Fed.v.L: Dat kunnen wij.
Bloss: Wat is het probleem dan?
Fed.v.L: Er is geen!
Bloss: Dan zouden jullie dat stoppen/tussen beide komen als het plaats vond?
Fed.v.L: We zouden er zeker bij betrokken worden … van ver af. Want onder geen omstandigheid zullen we ‘spelen’ in een spel dat wapens inhoudt of vrees-verkoop… of inderdaad met leugens.
Bloss: Dus ‘t zeggen ‘van ver af’ wat bedoel je dan?
Fed.v.L: Wij hebben veel Licht technologie. We hebben technologie die jullie in deze tijd niet kunnen begrijpen… dat zou helpen om de Waarheid naar buiten te brengen.
Bloss: Ik denk dat dit soort gesprek me wat onprettig laat voelen…
Fed.v.L: Wil je ons laten spreken, Liefste Blossom?
Bloss: Natuurlijk! Laat me dat even regelen!
Hier is de link naar de audio die toen doorkwam.
Transcriptie van de bovenstaande audio.
De warmste groeten aan iedereen die luistert naar deze woorden. We zijn ons bewust van de Energie die doorgegeven is door de dame Blossom, vandaag, dat zij zich inderdaad wat onprettig voelt met dit onderwerp… deze onderwerp-zaak. Daarom voelden we dat het beste was om door te komen op deze manier om dat waarover we spreken, te bevestigen en weer te herhalen.
Ten eerste en voornamelijk, spreken we niet hierover om angstige gedachten in jullie denken te zetten. Verre van dat. Wij willen eenvoudig jullie adviseren over mogelijkheden/scenario’s die kunnen plaats vinden. Zodat jullie volledig bewapend zijn… volledig voorbereid voor jullie Licht om in zijn volste kracht te zijn zouden/indien/dergelijke omstandigheden zichzelf presenteren.
Houd ook in je denken dat de presentatie van zulke scenario’s heel waarschijnlijk heel anders zijn dan wat jullie denken voor de geest kan roepen.
Laten we jullie verzekeren… HET LICHT HEEFT GEWONNEN.
Het Licht…Ons Licht… Jullie Licht… schijnt helderder dan ooit eerder.
Denk je dat we jullie zouden verlaten te elfder ure en je achterlaten in een staat/op een plek van onzekerheid?
Wij hebben met jullie gereisd zij aan zij, op deze hele reis. We zijn Een. Samen als Een zijn we gepersonifieerde kracht. Laat alle vrees los.
De dame vraagt ons waarom we dit scenario zelfs in het spel brachten? En toch laten we haar er heel eenvoudig aan herinneren en met Liefde, dat zij het was die ons de vraag stelde en we die louter beantwoordden.
Zoveel verandering zal zich in vele, vele vormen presenteren. Maar denk er ook aan, dat zoveel verandering er binnen in jullie plaats vindt… om samen te vallen met deze verandering van vele vormen.
Jullie zullen je zo Licht van hart voelen… Zo aanwezig… Zo in controle… dat jullie bijna allemaal als je kiest… naar deze veranderingen zullen kijken als naar een grap. Stel je je dat voor? Dat is een andere wijze van denken, dan hoe je geweest bent, niet waar?
Men moet zijn gedachten patronen veranderen uit de veranderingen die van doem en ondergang zijn. In de pot is inderdaad op hoge snelheid geroerd, we zeggen tegen jullie… dit is een goede zaak… een Goddelijke zaak… want het betekent dat de transformatie onderweg is. En deze transformatie brengt jullie in een Helderder Wereld… een Lichtere Planeet… de plek die jullie wilden vinden en in het spel te brengen… voor iedereen.
Daarom vragen we jullie om niet zwaar van hart te zijn. Maar om boven de dingen uit te rijzen die jullie worden gepresenteerd om je naar beneden te halen.
Til je spirits Hoog op. Verhef je harten Hoog. Voel jullie Waarheid. Ken je Waarheid.
Er hoeft absoluut niets gedaan te worden… anders dan in je Licht en in je Liefde te lopen…. En zie duidelijk hoe prachtige wonderen zich uitzweten.
Jullie zullen ons kennen. Jullie zullen ons ontmoeten. Wat een blijde tijden komen er! Dit kunnen we jullie verzekeren.
Haal adem… diep in je hart… en resoneer er mee… met onze Vibratie,
(Licht Taal werd uitgesproken die niet kan worden neergeschreven)
Ben opgeruimd. Ken jezelf zoals je Werkelijk bent… om jezelf te laten schijnen als de helderste ster. Veel dank.
Bloss: Dank jullie hiervoor. Ik ga het nu hierbij laten. En behalve als jullie anders voelen, wil ik dit onderwerp tot afsluiting brengen. Wil je nog iets toevoegen?
Fed.v.L: We zijn klaar voor vandaag. Anders dan onze Liefde uit te drukken aan jullie en om EenIeder van jullie te laten weten dat we met jullie zijn.
Als jullie onze boodschappen lezen, als je luistert naar onze boodschappen, laat je hart, laat de kern van je Wezens WETEN dat we met jullie zijn en jullie zullen onze diepste Liefde VOELEN voor je.
We danken jullie om je eigen leiding te nemen en we geven eer aan jullie moed en kracht. Totdat we ons weer verbinden…
Bloss: IN LIEFDE EN DANK MIJN VRIENDEN!Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar