Followers

i decree

zaterdag 3 september 2011

August 20, 2011

  August 20, 2011Blossom: Goedenavond aan jullie. Ik vroeg me af hoe het bij jullie gaat? Hier  beneden spelen we ons spel zo goed mogelijk naar ons vermogen maar zeker is het fijn om wat vriendelijke woorden van bemoediging en advies te krijgen vanuit jullie perspectief op onze wereldse zaken.

Federatie van Licht: We danken jou voor je inspiratie om je ook met ons te verbinden als je VOELT dat het de juiste tijd is. Terwijl we verder gaan met een reis die de meeste van jullie zien als hier en daar verraderlijk, willen we graag onze condoleances doorgeven aan degenen die VOELEN dat het is zoals het moet zijn.

Blossom: Ik VOEL jullie humor hier… jullie krijgen het door!

Fed.v.L: Toch is het voldoende te zeggen dat dit voor velen hun WAARHEID is. Zij voelen dat er niets anders dan wat verraderlijk is in wat voor hun ligt en ze bereiden zich voor op het allerergste…. wat hun WEZEN meer en meer angst bezorgt voor wat ‘zij denken dat er gaat gebeuren’. We kunnen niet vaak genoeg zeggen dat er niets gaat gebeuren wat ondergang betekent… of wat eindtijd heet. Woorden die iets dergelijks zeggen zijn louter… en merk het woord ‘louter’ op… propaganda. In jullie netwerk matrix wordt meer en meer ‘wat niet is’ geïntegreerd met ‘wat is’ zodat het nog verwarrender wordt voor wat ze VOELEN dat ze ZOUDEN MOETEN GELOVEN. Zie je, lieve mensen? ZIEN jullie wat er gebeurt? Als onwaarheid verstrooid wordt in WAARHEID verstoort het nog meer de zinnen. Want op een bepaald moment zit er ‘WETEN’ in de hartsruimte en in het volgende kader VOELT de hartsruimte bezorgdheid en angst. En dat gooit de zinnen overhoop. Merk ook op dat we hier zeiden ‘de zinnen’…. Wat er gebeurt, is, op de manier waarop deze propaganda is ontworpen… dat die precies zo werkt…. om een warboel te maken van je zinnen. Om ze daar te plaatsen waar ze zich uiteindelijk ondersteboven en bezorgd VOELEN. Dit op zijn beurt brengt je vibratie in een lagere frequentie en dat is de bedoeling van die oefening.

Daarom zeggen we opnieuw tegen jullie… als iets wat je ziet, hoort of leest in het innerlijke deel van wat je WEET, veroorzaakt, dat het ‘je maag doet omdraaien’, komt dat omdat het niet resoneert met het HOOGSTE niveau van WAARHEID. Je HART informeert je dat dit een gebied is van ‘no-go’ (om niet in verder te gaan) en toch blijft je hoofd… met alle respect… vaak achter in het intelligentie-stuk en begint het VOELEN buiten alle proporties op te blazen door het naar ‘denken en vernietigen’ te sturen in plaats van om dit in het ‘VOELEN’ en ‘WETEN’ te bewaren.

In deze intense tijd terwijl ALLE dingen in jullie wereld naar een Hogere plaats gaan, is er een kracht aan het werk die nu wanhopig is voor zijn laatste gooi. VAL NIET IN ZIJN BAN. Alles wat we jullie vroegen, alles wat we gezegd hebben om jullie te helpen om weg te gaan bij dergelijke gruwelijkheden van corruptie… dat werd dus gedaan in de WETENSCHAP dat jullie niet zouden bezwijken voor dat wat je niet dient.

Lieve mensen, WORD WAKKER VOOR JULLIE WAARHEID. Luister met je ademhaling, niet met je oren. Voel het met je hart, niet met je denken. Vertrouw op alles wat je WEET dat je bent. Jullie hebben zoveel gewonnen op je reis, door ons en door anderen die een magie wilden weven om een weg naar voren te laten zien.

NU, terwijl jullie de veranderingen beleven… NU is de exacte tijd om alles dat je geleerd hebt op zijn plek te brengen. Als jullie je de diepste, kostbaarste aspecten herinneren van wie jullie zijn… als je je herinnert wie je hier bent… zul je opgetild worden door een kracht van kennis… de kracht van GENADE …. die JIJ bent. Een kracht van buitengewone integriteit die je laat erkennen wat je hier kwam te doen. Terwijl elke nieuwe dag zich aan je laat zien, wordt intuïtie je beste vriend. Jullie roeren in het diepst van je ziel die WEET wat is…. ‘Herinneren’ zal je tweede natuur worden en je zult je op een nieuwe manier zien gedragen(behave). … bij alles waarvan je VOELT wat WAARHEID is. Jullie geschenken van GODDELIJKE oorsprong zullen opnieuw worden gewekt en een bekendheid met hen mee brengen die jullie de komende gebeurtenissen laat omhelzen.

Wat er gaat gebeuren zal bij je resoneren als ‘DIT WEET IK’. Vrees kan daar niet meer zijn… want de eindresultaten zijn inderdaad BEKEND en daarom verbindt men zich gewoon met het Goddelijke plan en alles wat dat met zich meebrengt.

Meer dan we tegen jullie kunnen zeggen is… wat het meest belangrijke is…. om je met je broeders en zusters van de Aarde te verenigen in de kennis die jullie alleen door herinnering hebben opgestapeld. Dit is geen taak voor dienstbaarheid. Want als jullie kijken naar de mensen van de wereld, zoals ze er nu voor staan, dan zijn er velen die gewoon niet zijn voorbereid op wat er nu binnenkort gaat gebeuren. Hun systemen zullen zich terugtrekken, geschokt en in paniek zijn, ze zullen in veel gebieden een pandemonium(een woeste boel) creëren. Dan zijn JULLIE het, JULLIE ZIELEN VAN LICHT die gekozen hebben om hun positie van autoriteit in te nemen…. En die de verloren en bange mensen in een nederige haven binnen laten komen waar de WAARHEID hun Wezen op hun gemak stelt…. En om hen te helpen begrijpen dat dit…. tot aan een tijd waarop het volledig kan worden begrepen… voor hen eens louter fantasie was.

We kunnen noodzakelijkerwijs niet zeggen dat het te betreuren is dat ze bang zijn door misinformatie…. Want zoals jullie allemaal in je hart WETEN, als jullie wereld op de plek zou zijn waar hij naartoe gaat… dat er geen noodzaak zou zijn voor dit grote Ascentieplan. Het is JUIST DOOR de angst en de lage energie formaties dat deze grote transformatie naar het Licht moet slagen. Het is JUIST DOOR al die vrees en controle dat men KLAAR staat om ALLES te transformeren. Dus is het met dank VOOR IEDEREEN die er bij betrokken is dat we opgewonden zijn voor wat er staat te gebeuren.

Stel de vraag die net in je hoofd opkwam.

Blossom: Dat wilde ik niet doen… ik besloot om dat niet te doen…. jullie lieten dat op dat moment in mijn hoofd opkomen.

Fed.v.L: Wij voelen dat men daardoor veel vrees kan laten wegvallen en dit zou gunstig zijn.

Blossom: Okidoki. Velen verspreiden juist vrees… onbedoeld… met zorgen over ‘ELENIN’ (= komeet Elenin, waar op het net veel over wordt gesproken. w) die op Aarde zal storten of die inderdaad zo dichtbij komt dat het allerlei soorten verwoesting zou veroorzaken omdat er nu ook de mogelijkheid is dat 28 oktober 2011 het eind van de Maya kalender is, en dat bindt die twee zaken aan elkaar enz. enz. enz. Weet je, om eerlijk te zijn… ik begrijp niet waarom jullie willen dat ik dit naar voren breng… is dat nu juist geen vrees verkooppraatje? Hebben jullie dit vanavond al niet naar voren gebracht?

Fed.v.L: En wij vragen ons af hoeveel mensen bij jullie al twee en twee bij elkaar hebben opgeteld. Wij zouden heel graag ‘onze versie willen geven’ op dat huidige voorstel wat betreft wat wij je vroegen uit te spreken. Het is dit… wat er ook gaat gebeuren… en het maakt niet uit in welke ‘vorm’ dit zich zal presenteren… het moet worden herkend voor wat het is…. : de omschakeling van hoe dingen zijn naar hoe ze zullen gaan worden.

Als individu kun je er voor kiezen om bang te zijn voor de hond van de buren, als dat is wat je besluit hoe je je dagen wilt leven. Altijd bevreesd op het moment dat je over je drempel stapt, dat de hond opspringt en je aanvalt…. OF… je kunt het onder ogen zien. Je kunt er ook bevriend mee raken. Je kunt je vrees voor het dier overstijgen door gewoon het besluit te nemen om er niet meer bang voor te zijn. Je kunt je gehele houding veranderen over wat er zal gebeuren als je over je drempel stapt, voordat je ook maar je voordeur open doet. DE SLEUTELS IS… te willen WETEN of dat wat je op het punt staat te beleven, iets is wat goed is! HET MAAKT NIETS UIT WAT ER GEBEURT! Na een tijdje… door dit vol te houden… wordt deze hond waar je eens bang voor was, een deel van je dag waar je enorm naar uitkijkt om te beleven. Jij en de hond worden de beste vrienden. Jullie groeien in de LIEFDE voor elkaar. Het is die verandering van houding. Het besluit om je houding te veranderen naar/voor alles dat je niet dient…. Dat zal jullie zo goed dienen.

Laat niets… liefste, liefste vrienden van ons… laat geen ding de schoonheid overschaduwen van alles dat is. ONTDEK…. ZOEK ZE UIT…. de regenbogen die in iedere atoom zitten. Als je er niet naar kijkt, hoe zul je ze dan zien? Maar kijk met de ogen van je ziel. Alleen daar zullen jullie een wereld ontdekken die vergeten is, maar nu stijgt die opnieuw omhoog naar zijn rechtmatige plek. Jullie staan op de rand van deze ontdekking. Jullie zijn degenen die zo sterk op hun positie staan… wachtend op…. maar alleen voor de orders die je al KENT… om geactiveerd ter worden en om vol te houden. Als ieder van jullie op zijn gemak in de ‘nieuwe jij’ rust… en zich comfortabel VOELT met alles wat die inhoudt… zul je in staat zijn om een standvastig besef met je mee te dragen van dat waarvoor je hier kwam om te doen… en wat zich nu afspeelt.

Hoe zullen jullie dit WETEN? Jullie zullen het VOELEN. Een GEVOEL in je dat WEET. We kunnen die niet op een andere manier uitleggen.

Kies ervoor om met de hond bevriend te worden. We stellen dit als het allerbelangrijkste voor. Begin er nu mee, door alles waar je bang voor bent je beste vriend van te maken. Jullie zijn het, uiteindelijk, die deze NIEUWE WERELD aan het scheppen zijn. Dit WETEN jullie. Jullie komen er steeds dichterbij. Keer vrees in vriendschap om. Kom in vrede met alles dat ongemakkelijk is voor je WARE WETEN. Want je WARE WETEN WEET dat er niets is wat bestaat dat krachtiger is dan LIEFDE. … en jullie bestaan uit LIEFDE… daarom, waarom zou je ergens bang voor zijn?

Wat jullie beschouwen om vreest voor te hebben is dat alleen maar omdat JULLIE daar de ‘energie’ van vrees omheen hebben gezet… in jullie werkelijkheid… die uiteindelijk helemaal niet eens echt is…. Eenvoudig… ja, eenvoudig dit, liefste vrienden…. verander de energie om alles heen waar je onzeker over bent… in LIEFDE. Niet door te zeggen: ’Je houdt ervan…’ …want woorden zijn maar woorden…. Maar door het GEVOEL en door te WETEN dat je er van houdt. DAN pas kun je die woorden gebruiken…. want het is de intentie en de energie die ze dragen die woorden maken wat ze zijn.

Blossom: Dank jullie… Toch zullen sommigen zeggen dat jullie niet echt helemaal de vraag hebben beantwoord waarvan jullie wilden dat ik die moest stellen.

Fed.v.L: Toch zullen anderen WETEN dat we dat wel hebben gedaan… op onze manier. We vragen of dit geaccepteerd wordt door de onderzoekende geest… en dit is niet nieuw voor je… als we het zeggen… er zijn sommige dingen die niet gekend worden tot aan dat ze gebeuren. Er zijn duizendvoudige redenen hiervoor en we hebben nu geen tijd of in de toekomst geen tijd om hier uitleg over te geven. Als sommige dingen die niet bekend zijn totdat ze gebeuren WEL BEKEND waren…. zou/kon dat de koers veranderen van wat er gepland is. Interferentie/bemoeienissen van bepaalde bronnen dienen niet heel goed.

Nu wordt het element van verrassing ondernomen. Dit is de bron geweest van de uiteindelijke procedure in de komende tijd. Maar laat ook begrepen worden dat WIJ WETEN WAT WIJ DOEN. En veel meer dan wat men soms van ons dacht. Maar dat heeft geen invloed op ons. We zijn niet hier om bewondering te oogsten of om punten te scoren door jullie… we hebben veel meer universeel belangrijke zaken om ons mee bezig te houden! Toch hebben we zo heel erg graag dat als wij fenomenen aan jullie hemelen presenteren…. welke nog nooit eerder in de menselijke gedachte denkbaar zijn geweest… dat iedereen zo veilig en ‘gezond van geest’ is als ‘menselijke’ mogelijk is.

Jullie welZIJN heeft grote aandacht in onze plannen… want door en in LIEFDE zijn wij EEN.

Blossom: Dat is het voor nu… ik kreeg net het knikje.. Dank jullie…. Ik kijk er naar uit wat er gaat gebeuren….. maar LIEFDE presenteert zichzelf…. dat verwelkom ik.

In liefde en dank mijn vrienden. Echt.. dank jullie! Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe ook Mee!
Originals and translations of Galactic Messages available on0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar