Followers

i decree

dinsdag 13 augustus 2013

11.08.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 11 augustus 2013    
Blossom:  Opnieuw welkom. Ontvangen jullie mij?
Federatie van Licht: Wij doen dat altijd met de grootste Liefde.
Bloss: Een van de vertalers wilde me jullie laten vragen over Mohammed en de Islam en wilde meer uitleg, want zij voelden dat er een missend stukje was in het verhaal. Kunnen jullie hierover spreken?
Fed.v.L: We zouden het meer passend vinden om er niet over te spreken… of inderdaad niet over godsdienstige zaken. Dit is niet bedoeld om de vraagsteller op enigerlei wijze te beledigen…  en toch stellen we dat IN ALLE RELIGIES HET ZO ZEER  niet is  wat er wordt aangegeven.  Er is zo…. zoveel van wat als WAARHEID wordt gezien, wat geschreven is en via vele, vele generaties werd doorgegeven waarmee geknoeid werd om bij ‘de tijd’ te passen.
De vraagsteller kan wat we gaan zeggen, vinden of dit wel of niet een bevredigend antwoord is.
Door jullie geschiedenis heen zijn oorlogen gestreden… werden levens verloren… werd met argumenten gedebatteerd… alleen maar met de bedoeling om te zeggen dat ‘Hun God’ de enige juiste is.
Bloss: Ik worstel een beetje want ik voel dat jullie op het punt staan te zeggen ‘Er is geen God’ en net zo dat ik niet VOEL dat God een persoon is….  VOEL IK dat dit een energie van Liefde is… waarom zeggen jullie: ‘Er is geen God?’ Heb ik het juist te denken wat jullie wilden zeggen?
Fed.v.L: In enige mate… maar misschien ben je te snel! We wilden adviseren dat er geen God is in de zin van hoe velen God beschouwen te zijn.
Als degenen in jullie wereld de tekst KENNEN: ‘GOD IS LIEFDE’… dan is dit… vanuit ons gezichtspunt om wijsheid te bieden.. een veel juistere stelling.
Hoe meer iemand dit als WAARHEID oppakt, hoe meer begrip over zichzelf men tot stand zal brengen.
Dus daarom… zien wij het als slecht raadzaam om zaken van godsdienst te bespreken.
Dat zegt niet dat vele, vele, vele verlichte Wezens van de Hoogste vorm niet tussen jullie in hebben gelopen. Hun leringen in die tijd waren duidelijk te zien. Maar zoals wij eerder zeiden… door de tijd heen… werd veel dat van Waarheid was, verdraaid  vanwege aan angst en controle voorrang te geven dan aan enige ideeën van WAARHEID en VERWONDERING aan het zelf.
We zeggen jullie dat JULLIE ALLEMAAL GOD ZULLEN KENNEN…  in de zin van… DAT JULLIE ALLEN LIEFDE ZULLEN KENNEN… in haar Hoogste vorm… want jullie bestaan eruit. (komen er uit voort)
In de dagen die staan te komen terwijl jullie Wezens behagen zullen scheppen in het WETEN/KENNEN van de reden waarom jullie op dit Aardse plan in je Aardse vorm zijn… zullen jullie niet alleen ontdekken dat JULLIE GOD ZIJN… maar zullen jullie de positie accepteren waarin jullie jezelf ontdekken in de status van glorie en festiviteiten/plezier.
Wat zal gaan gebeuren zal van JULLIE afhangen. Van ieder van JULLIE.
Opnieuw zeggen wij…  JULLIE ZIJN DEGENEN WAAROP JULLIE HEBBEN GEWACHT.
Bloss: Kun je daar een beetje over uitweiden? Ik neem aan dat het betekent dat als we ons tot een bepaald besef in hart en gedachten ontwikkelen, dat we zullen ‘snappen’ dat er geen noodzaak was om ‘op hulp te wachten’ van Wezens van ‘ergens anders’… want alles dat we nodig hebben zit in ons.
Fed.v.L: Dit is juist en toch zegt dat niet dat bezoeken van ‘Wezens die niet van de planeet zijn’ het proces niet zullen vergroten/versterken. Want wij zeggen in alle Liefde en respect… jullie zullen in grote waardering komen als deze dagen dichterbij komen naar jullie ‘verbindingen’ met elkaar. Want die ontwikkelde levensvormen…  die in Liefde en met technische kennis zijn.. zullen ‘jullie denken omver blazen’.
Maar de vrienden die jullie gaan bezoeken… zullen volledig herkenbaar zijn want zij stemden in met het plan toen dit voor het eerst werd gevormd en zijn daarom sedert het begin aan jullie bekend.
Hoe prachtig dat jullie nu zo zeer opnieuw dichtbij zijn bij dit ‘samenkomen’… waar allen zich kunnen verblijden en zeggen: “We hebben het gedaan!”
Bloss: Hoe prachtig, inderdaad. Mogen we van onderwerp veranderen? Velen willen graag dat jullie spreken over verslavingen en waarom sommigen meer ontvankelijk zijn voor zulke zaken als alcohol, sigaretten  en lichte of zware drugs. Willen jullie daar gedachten over delen?
Fed.v.L: Dit is nogal een ingewikkelde zaak als onderwerp maar we begrijpen dat er voor velen noodzaak is om je in zo’n thema te verdiepen.
Er zijn veel redenen waarom een ziel eerst betrokken raakt bij een specifieke ‘assistent’… als we dat zo mogen noemen. Dat is de aard van de drug natuurlijk… bij veel momenten om verslaafd te worden om te ‘verwoesten’… we spreken hier in het geval van jullie sigaretten. Terwijl door zulke ‘drankjes’ als alcohol….  Daar is geen bijgevoegd chemisch spul bij betrokken… de noodzaak voor meer komt… omdat men geniet van de ontsnapping…  om mee te beginnen. Het gaat om … waar de zaak om draait…. als men de drank of drug toestaat om hen te bezitten (controleren/ overheersen)… eerder dan andersom.
Bloss: Maar niemand WIL een drug of alcohol verslaafde zijn… dus waarom is het dan dat sommigen ‘er voor vallen’… en anderen niet?
Fed.v.L: Dat is een vraag met veel antwoorden.
Bloss: Kun je ons sommige geven?
Fed.v.L: Zelf-twijfel…  waarbij de drank of de drug vertrouwen biedt.
Manipulatie…  waar de drug dient om de ziel te overtuigen dat men zoveel beter functioneert ‘met’ dan ‘zonder’. 
Het begraven van voorbij verkeerd gedrag…  waar de gekozen  ‘uiting’ elke herinnering van ongewilde herinneringen blokkeert.
Ontkenning… als men er gewoon voor ‘kiest’ te accepteren dat men enige van de bovenstaande problemen heeft.
Alles bij alles, voor de ziel die een verslaving heeft… is het een reis die men wil. Men heeft altijd de keuze om zich zelf ervan los te maken of er bij te blijven. Het is een besluit van ja of nee! Hoe onwelkom dat ook klinkt voor velen… dat is het antwoord in zijn eenvoud.
Bloss: Dus duidelijk, voor de incarnatie zou een ziel er niet voor kiezen om een verslaafde te zijn.
Fed.v.L: Hoe weet je dat?
Bloss: Waarom zouden ze?
Fed.v.L: Door de lessen voor de ziel die dit kan brengen.
Bloss: Maar als ze er iets van begrepen, hadden ze een ander pad ontdekt.
Fed.vL: Niet als dat pad de snelste manier was om een begrip over zichzelf te krijgen. Maar er zou natuurlijk een risico zijn dat ze niet in staat waren om zich van die verslaving te ontdoen als eenmaal de les tot stand was gebracht. Er zou een ‘gevaar’ zijn dat..  toch een risico dat men had willen nemen.
Ben je in staat te begrijpen dat een levenspad dat men kan kiezen helemaal niks is voor de ene ziel… maar voor een ander noodzakelijk is om zich te ontwikkelen en te groeien rond een gegeven zaak waartoe ze niet in staat waren om in voorbije levens dit te snappen. Of men met opzet langs de wegkant valt, daar gaat het niet om.  De worsteling van de ziel is dan om te erkennen dat een zaak tot stand is gebracht en om dan weer ‘aan boord te komen’, zogezegd.  Sommigen raken, verdrietig genoeg, te verloren in hun zoektocht en vinden dan niet…  zoals ze gepland hebben… hun weg uit dat bepaalde leven terug.
Maar wij zeggen tegen jullie… en sommigen kunnen deze woorden ‘harteloos’ vinden… maar dat zijn ze niet, natuurlijk….  HET MAAKT HELEMAAL NIET UIT!
Het leven is eeuwig… het is een experiment… het is een spel… Er is altijd weer een volgend en een volgend en nog een volgend leven om gespeeld te worden. Soms winnen jullie… soms verliezen jullie… TOTDAT … de tijd waarin het verliezen stopt…omdat alle lessen geleerd zijn en er geen noodzaak meer is voor herhaling om een WETEN vast te leggen.
In jullie wereld als hetzelfde spel steeds weer opnieuw wordt gespeeld …  raakt men er uiteindelijk verveeld van en gaat men verder of verandert naar een ander spel.
De tijd komt, liefste vrienden, waarop ‘HET SPEL OVER IS’.  Dit specifieke spel.
Het is tijd voor een nieuw spel om op zijn plek te vallen en daarmee komt de opwinding van iets nieuws.
Als men de regels leert en hoe je ze moet spelen…  dan wordt men gewoon meer vaardig bij elke gooi van een dobbelsteen… met weer elke gelegenheid om vooruit te gaan.
ZIELEN VAN DE AARDE.
WIJ GAAN KOMEN OM JULLIE TE HELPEN EN LATEN JE ZIEN HOE JE DIT NIEUWE SPEL KUNT SPELEN.
WE WETEN DAT JULLIE VURIG VERLANGEN OM TE BEGINNEN.
WE WETEN DAT JULLIE HET OUDE SPEL HEBBEN VOLTOOID EN ZO ZEER KLAAR ZIJN OM HET NIEUWE TE BEGINNEN.
EN DAT IS EERDER DAN JULLIE DENKEN.
Bloss: OK… daar gaan we…. Geen belediging voor jullie WAARHEID…  want ik WEET dat jullie van Waarheid zijn… maar ik raak niet langer meer opgewonden als jullie zulke dingen zeggen. Ik WEET dat jullie de WAARHEID spreken…  IK WEET DAT… IK WEET DAT….  Wat JULIE NIET weten is dat als jullie zulke dingen zeggen zoals je net deed… nemen velen dit met een schepje zout… want ALHOEWEL HET WAARHEID IS… en ik WEET DAT JULLIE OP EEN DAG KOMEN….  het gaat om het ‘WANNEER’  dat de hele zaak uit zijn verband trekt! Jaar na jaar wordt ons verteld  over DE VERANDERING….  de GROTE VERANDERING…  niet die geleidelijke die we beleven… wat slechts steeds weer verteld wordt in het volgende jaar en in weer het volgende! Begrijp me niet verkeerd. Ik ben er okay mee. Ik ben er fijn mee…. Ik voel alleen dat het beter is dat jullie niet praten over deze dingen totdat het tijd is dat ‘de tijd’ dichtbij is. 
Fed.v.L: Wij accepteren wat jij zegt en wij hebben ook geleerd van jullie/onze ervaring om niet ‘vooruit te springen’ vanwege jullie tijdszones die wij niet hebben.
Daarom …zeggen wij tegen jullie…. WEES JE BEWUST…. Want als DE VERANDERING komt zal die jullie WEZENS met totale verrassing nemen… en jullie zullen dan zeggen:  ‘JULLIE HADDEN ONS DIE ‘HEADS UP’ (KOM OP!) KUNNEN GEVEN en dan zeggen wij: ‘DAT DEDEN WE… MAAR JULLIE GELOOFDEN ONS NIET’! 
Bloss:  Ha! Dat is lollig!!  Dat is heel grappig!!  Okay mijn vrienden. Het ziet er uit dat dit het seintje is voor het slot van de sessie. Dank jullie…  en ik kijk er ook heel erg naar uit dat jullie mijn lichaam gebruiken om te spreken tegen de aanwezigen in Sydney, volgend weekend.  Vergeet je paspoort niet en geen scherpe instrumenten of vloeistoffen boven de 100 mijlen…  daar zijn ze heel strikt over in onze wereld!!  Ik ben over alles heel erg opgewonden.
Fed.v.L: Inderdaad liefste… wij VOELEN het precies zo. 

Bloss:  Ik zie jullie daar….   Oooh!  Ik krijg er helemaal tranen van!  In liefde en met zoveel dank aan jullie.


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

zondag 4 augustus 2013

03.08.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 3 augustus 2013    
Blossom: Goede morgen. Ik denk dat ik wat te ‘ziekjes’ was toen ik het de vorige keer probeerde. Mijn griep is nu weggegaan. Is alles nu in orde?
Federatie van Licht:  We waarderen jouw scherpte en ja, we zeggen dat we in de hele keel zitten en klaar zijn om met je te praten.
Bloss: Dat is geweldig. Ik heb een vraag die ik graag wil stellen namens velen die hebben geschreven en die vraag is… ‘Hoe kan iemand in VREUGDE zijn zoals ons is gevraagd om te zijn… als ze veel pijn hebben…  of dat nu stoffelijk of emotioneel is?’  Ik voel me gezegend omdat ik nergens aan lijdt dezer dagen, maar velen doen dat wel en als men voortdurend in pijn is of gedeprimeerd is… is het HELEMAAL niet makkelijk om IN VREUGDE TE ZIJN.  Kunnen jullie woorden bieden aan degenen die dat op die manier VOELEN?
Fed.v.L: Laten we eerst zeggen dat iemands levenspad een individueel pad is. Dat wat hem ‘verleend’ is in de stoffelijkheid komt door keuze voor de zegening van het zelf.
Bloss: Laten we hier even diep induiken….’Verleend’?  Ik kan me voorstelen dat velen die lijden zich beledigd voelen …  Dat is nauwelijks een zegening!  
Fed.v.L: En toch zijn we het daar niet mee eens. Want alles dat aan de ziel is ‘gegeven’ is een gelegenheid, en het maakt niet uit welke vorm dit aanneemt. Men zal het moeilijk te begrijpen vinden dat ze om een specifieke ziekte ‘gevraagd’ hebben, of dat ze ‘gevraagd’ hebben om vele, vele jaren te lijden aan een voortdurende kwaal. Toch zeggen we tegen jullie dat het wel zo is. Er zijn hier vele redenen voor…. Die natuurlijk is volgens de ziel van de reis en haar behoeften.
Hier willen we ook graag praten over karma. Men neigt te denken dat als men een verzwakkende ziekte heeft, dat dit misschien is vanwege iets dat ze gedaan hebben in een vorig leven en dat ze hun schulden betalen.
Op die manier zouden we dit niet willen stellen. Er zijn geen schulden te betalen.
Bloss. Wat…  zelfs niet bij moordenaars enz?   … Mensen die grote misdaden hebben begaan?
Fed.v.L: Dit is juist. Het is niemand ‘anders’ die iemands gedrag beoordeelt op een gegeven moment en besluit welke ‘straf’ ze moeten hebben. Zo is het helemaal niet. Het is de individuele ziel die tot zijn pad besluit en wat de ziel zal dienen in een bepaald leven.
Als men misschien in een vorige positie iemand moest verminken…. Dan worden ze niet ‘gestraft’ door verminkt te worden door iemand anders in een toekomstig leven. Die ziel kan wel KIEZEN om door een ander te worden verminkt…. Om te beleven wat zij een ander hebben aangedaan… en op die manier berouw hebben voor wat ze misschien hebben gedaan…. Maar ze betalen geen schuld. Zo werkt het niet.
Bloss: Dus wat zouden dan de voordelen zijn om te besluiten om werkelijk ziek te zijn in een bepaald leven? Welke verdienste krijg je dan als het zo moeilijk is in die situatie om in VREUGDE te zijn?
Fed.v.L: Dat zou afhangen van elke individuele omstandigheid, zoals we zeiden. Er zijn vele, vele redenen waarom dit kan gebeuren. Het gaat om het gezichtspunt in leercurve waarop de ziel… alhoewel die niet begrijpt ‘waarom’ in de huidige situatie… zij misschien zou gekozen hebben om dat de kiezen voor haar zielengroei. Het was een moeilijke maar nodige situatie om te ondernemen en Echt, men kon dat pas totaal begrijpen als hij uit de ervaring was. Als de ziel wist WAAROM ze zo’n kwaal had zou zij er helemaal niet alles bij winnen dat er mogelijk zou zijn.
Bloss: Ik weet dat er best een paar “Verlichte Wezens’ waren die zo’n moeilijke tijd hebben gehad met het stoffelijke lichaam… echt pijnlijke tijden… waarop ze de meeste dagen niet uit bed kunnen komen… jaar na jaar…   HOE kunnen die dan in VREUGDE  zijn, zoals je zegt?
Fed.v.L: Wij begrijpen wat je wilt overbrengen. Toch zijn we een beetje bezorgd dat het misschien niet wordt begrepen wat wij aan jullie willen overbrengen. Want wij komen uit een geheel ander perspectief. We vragen degenen die lijden om te WETEN dat wat wij zeggen SLECHTS UIT LIEFDE naar je toekomt….ook als je dat niet kan accepteren.
VREUGDE komt niet door enige stoffelijkheid. Die is niet stoffelijke. VREUGDE  komt vanuit het binnenste hart.
Bloss: En?
Fed.v.L: En als het zo is dat men pijn heeft ‘gekozen’ daarin zijn verschillende vormen te beleven… wie kan dan zeggen dat dit niet het probleem is waarom werd gevraagd…. om de VREUGDE  van het leven te ontdekken… zelfs tussen al die moeilijkheden?
Misschien koos iemand dit om een schijnend voorbeeld te zijn voor anderen. Misschien koos iemand dit om een ander te helpen bij hun begrip van geduld. Misschien was de ziekte geheel een ‘offer’ … dat men ‘aanbood’ om zo’n pijn te ondergaan om een ander te dienen.
Zou men dat doen als je dat vroeg? Natuurlijk… je zou verbaasd staan bij de buitengewone lengte waarmee een ziel zou gaan om het geheel te dienen.
Bloss:  Toch ben ik zeker dat velen zouden zeggen ‘Probeer jij het maar eens! Vind jij maar eens VREUGDE als je iedere dag door die constante pijn moet gaan,’
Fed.v.L:  En met respect… met ALLE RESPECT … zouden we zeggen: “Nee…. Jij probeert het! Want jij bent het die hierom heeft gevraagd.’
De zaak waarom wij denken dat het gaat…. de ziel die in de positie is waarover je spreekt…. zou onze woorden beargumenteren  als zij ze lezen. Maar wij vragen jullie om te VERTROUWEN wat wij in wijsheid bieden, dat dit vanuit onze WAARHEID komt.
HET GAAT OM JE HOUDING TOT IETS DAT EEN VERSCHIL MAAKT.  JULLIE HOUDING NAAR IETS DIE JE MAAKT WAT JE BENT.
Ja … er zijn mensen die kiezen om dag na dag te lijden en hun pijn is groot en zij kermen en klagen en kermen. Er zijn er die wilden lijden en hun pijn is groter… maar zij bieden SLECHTS LIEFDE AAN, aan anderen en ze zullen steeds een glimlach vinden. Welke van hen is een voorbeeld van LIEFDE? Welke zorgt voor ‘hoop in het hart’? 
Bloss: Ik zie wat je zegt… maar ik moet hier doorgaan voor de duidelijkheid. Ik heb nogal vaak in mijn levenservaring gehad dat ik best ziek was en ‘mijn levenskracht’ had me dan bijna verlaten. Ik had de kracht niet om ‘IN VREUGDE TE ZIJN’.  …en zeker soms als de pijn er lange tijd was … was er geen  VREUGDE  te vinden in me. De pijn neemt dat dan over… waar zit dan VREUGDE in?
Fed.v.L: Nergens in.
Bloss: Ik laat de zaak liggen.
Fed.v.L:  Maar … er is HOOP! Opnieuw richten we ons hier op iemands houding. We zouden zo stoutmoedig zijn om ook te zeggen dat: 
IEMANDS HOUDING IS DE GROOTSTE GENEZER/HEALER!
Als iemand … het maakt niet uit bij wat… zich focust op het beste resultaat….  zal  ALTIJD zonder twijfel het beste resultaat uit dat focus te voorschijn komen.
HET KAN MISSCHIEN NIET HET BESTE RESULTAAT ZIJN DAT MEN VERWACHTTE…  Maar toch zal het ’t beste resultaat zijn ten gunste van de ziel.
Deze woorden kunnen voor velen misschien moeilijk zijn om te absorberen… maar ze zijn van WAARHEID.
VREUGDE KAN UIT DE HOUDING VOORTKOMEN.
Men kan in grote pijn zijn… en toch enige grappen vinden. Men kan zich focussen op een leven zonder pijn… zelfs als men er op elk moment door wordt ‘gemarteld’… Of men kan zich op de pijn focussen en hoe die hun leven verwoest en zich afvragen of er enig praktisch punt is om er mee door te gaan.
Vrienden…. we vragen je om deze woorden in de diepte van je hart mee te nemen.
JULLIE WISTEN VOORDAT JE KWAM WAT JULLIE ZOU DIENEN.
Daarom … kunnen wij jullie nog een perspectief bieden? Als jullie WISTEN dat de ziekte en pijn die je had was uitgekozen om jullie een betere ziel te laten zijn….  dan WEES DAAR DAN IN VREUGDE OVER.  Wees in BLIJDSCHAP dat je de wensen van je ziel op die manier dient.
De ziel wint zoveel inzicht door het tegengestelde te beleven van VREUGDE. Maar er is een vredig begrijpen dat de spirit zelf kan binnenkomen als er geen oordeel zit over het zelf.
Velen vragen: ‘Waarom ik? Waarom moet ik zo’n ellende meemaken?’Wij zouden zeggen: ‘Niemand verdient ellende.’ Maar velen kunnen het gedachtepatroon aannemen dat ze iets vreselijk moeten hebben gedaan in een vorig leven om zo te moeten lijden in dit leven.
LAAT DIE GEDACHTEN VAN SCHULD EN ONWAARDIGHEID LOS.
DIE GEDACHTEN WORDEN GECREËERD DOOR HET ZELF EN HEBBEN NERGENS PLAATS!!! 
Bloss: Er zijn ook mensen die VOELEN  dat vanwege hun pijn/ziekten ze misschien hier niet kunnen zijn op de planeet om HET GEBEUREN  te zien waarover jullie spreken en dit maakt hen vreselijk verdrietig want ze VOELEN: ‘wat is het punt van hun leven als dit door pijn wordt gebroken en dat ze dan het stoffelijke moeten verlaten voor de glorie van ‘HET GEBEUREN ’ te beleven die hen door lieten gaan…  Als je ziet wat ik zeg?
Fed.v.L: Dat doen wij.
WEET DIT:  Geen enkele ziel verlaat deze planeet per ongeluk.
Bloss:  White Cloud heeft hierover gesproken en alhoewel ik dit kan accepteren… ik vind het moeilijk te peilen.
Fed.v.L: Iedere ziel WEET wanneer ze worden geboren en wanneer ze de Aardse ervaring gaan verlaten.
Bloss:  En wat dan met zelfdodingen?
Fed.v.L: Dat is een andere zaak.
Bloss:  Is dat te delicaat om over te praten? Als het tegenspreekt wat jullie net gezegd hebben over ‘geen ziel gaat per ongeluk weg’.
Fed.v.L:  Een ziel die er voor kiest om zijn eigen leven te nemen bedrijft geen misdaad. Laten we dat volkomen duidelijk maken. Want er zijn indoctrinaties in jullie wereld die het hier niet mee eens zijn.
Iemand  die zo in de war en verdrietig is door het ‘leven’  dat ze die brandende wens VOELEN om te vertrekken… doet dat uit wanhoop. Denk je dat de verlichten aan de andere kant van de sluier  hen zouden ‘wegjagen’… hen aan de kant zouden duwen’… terwijl die meer dan ooit Liefde en troost nodig hebben? Natuurlijk niet.
Sommige regels in jullie wereld hebben zulke verreikende ‘zij effecten’ die totaal onnodig zijn.
Als iemand zich zulke dingen zou afvragen en als die van de plek binnenin hen komen… dan zouden die zaken onmiddellijk een WAARHEID vertegenwoordigen die ZIN ZOU  HEBBEN…  komend vanuit Liefde.  Veel regels die men automatisch accepteert omdat die aangeleerd zijn en om zich die niet af te vragen… hebben absoluut geen enkele zin… en toch accepteren zoveel mensen deze ‘blindelings’ als een feit.
Er is ook de mogelijkheid dat een ziel zijn eigen leven heeft genomen door instemming om een andere te helpen… die wordt achtergelaten… in hun groei.
Zoveel,… zoveel, lieve vrienden kan niet worden begrepen… want er is zo veel om te begrijpen!!  En zeker vanuit iemands Aardse perspectief… kan men zo verloren raken bij hun ‘maar wat als dit’ of ‘hoe kan dat.’
Blossom, jij kunt voelen terwijl wij deze woorden doorgeven aan je, dat er volumes meer zijn over ieder onderwerp waarover we spreken… maar het is gewoon niet mogelijk om het allemaal te bevatten en dit in woorden te zetten. Is het niet zo?
Bloss: Ja… en dit is dus, waar ik denk… ik heb dit WETEN  waarover jullie spreken. Ik WEET niet alles dat JULLIE WETEN op een bepaalde manier…. Maar IK WEET HET. IK WEET HET.. allemaal op een ander niveau van mijzelf… als dat zin heeft. Ik accepteer volledig in deze dagen dat om te zijn in dit Aardse lichaam, dit zoveel van onze kennis beperkt en toch VERWACHT IK TOTAAL dat als we omhoog gaan op de schaal…. dat meer en meer van dit WETEN op een bewust niveau zal komen… in plaats van waar het nu is… in het onbewuste.
Fed.v.L; Dit zijn wijze woorden.
Bloss:  Wax on … wax off(zegt ze, ‘was erop en uitwrijven’, Blossom zelf zegt dat het uit de film van Karate Kid komt, als de leraar hem zegt steeds zo de auto te poetsen. Een hand de was er op en de andere hand moet dat uitwrijven. Dit is een les.) 
Fed.v.L:  Dus beëindigen we deze communicatie vandaag met het herhalen van onze bedoeling over het onderwerp van vandaag.
Degenen van jullie die in de situatie zitten van waar wij over hebben gesproken… zullen of erg boos worden bij deze woorden… of jullie zullen ze herkennen in je harteplaats en ze accepteren en VREUGDE vinden bij je zoektocht.
Voor hen die boos zijn… er zal een tijd komen waarin de boosheid aan de kant zal gaan en waarin de VREUGDE deze zal vervangen door iemands houding.. als men dat wil.
Bloss:  Ik ben blij dat ik hier alleen maar de boodschapper/doorgever ben!  Ik weet dat het tijd is om te gaan…. maar kunnen we nog duidelijker worden over ‘degenen die bezorgd zijn over hun vertrek voordat HET GEBEUREN bij ons is?
Fed.v.L: Inderdaad.  Zij die overeenkwamen om hier voor HET GEBEUREN te zijn, zullen er zijn. Zij die overeenkwamen om hun energie van HET GEBEUREN vanuit ergens anders …. te leiden zullen dat doen.
MAAR WEET DIT.
Ieder van jullie, of die nu in het stoffelijke lichaam is of niet… zal precies daar zijn waar ze bedoeld zijn te zijn… en waar dat ook is… GEEN ZIEL ZAL DIT MISSEN… OF INDERDAAD OVERSLAAN.
Bloss:  Veel dank, guys/mensen. We waarderen allemaal jullie tijd en wijsheid! In Liefde en dank zoals altijd.

Fed.v.L;  Ditto. ((Zelfde) Tot aan de volgende keer… Zorg er voor dat jullie tijd maken  om ONZE LIEFDE VOOR JULLIE TE VOELEN. 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar