Followers

i decree

maandag 23 februari 2015

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie van Licht -- Op 21 febr. 2015Blossom met de Galactische Federatie van Licht

Op 21 febr. 2015                                                                   


Blossom: Hallo mijn vrienden. Nou, deze week was een beetje een blauwe week voor me, om een of andere reden. Maar vandaag voel ik met ‘helder’ genoeg om te channelen en ben blij om dat te doen.
Federatie van Licht: Met de warmste groeten … wij verwelkomen je en iedereen die naar onze woorden wordt getrokken. Er zijn tijden voor Elk Een als spirit laag zit… maar zoals je weet … als spirit terug springt … zoals die meest zeker zal doen … is er een frisheid in de stappen … die Iemand niet tegenkomt, als ze geen lagere energetische tijden beleefd hadden.
Bloss: Ja, daar ben ik me bewust van… en altijd blij om me meer met mijzelf in verbinding te VOELEN, dat is zeker. Dus, het onderwerp van vandaag zal zijn?
Fed.v.L: Alles dat jij wilt… binnen de reden.
Bloss: En die reden is?

woensdag 18 februari 2015

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie op 15 febr. 2015Blossom met de Galactische Federatie op 15 febr. 2015

Blossom: Welkom mijn vrienden. Weer even tijd voor een gesprek… als we kunnen?
Federatie van Licht:  Dat kunnen we zeker. Want het komt door onze verbinding met het Licht… dat veel ondernemingen er binnen zijn gegaan … en alles waar we willen aan meedoen, kan gedeeld worden met degenen die in deze tijd zich willen verbinden.
Bloss: Dank jullie. Waar zouden jullie vandaag graag over willen spreken?
Fed.v.L: Over hetzelfde als waarover we altijd willen spreken …
Bloss:  Mm! Laat me raden …
Fed.v.L: Het is wat ieder partikeltje … elke atoom… alles dat bestaat … in zichzelf bevat.
Steeds weer … we willen nergens anders over spreken … vaak… omdat ALLES waar we over willen spreken … inderdaad DAT is…
LIEFDE.

maandag 9 februari 2015

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie van Licht --05:02:2015Blossom met de Galactische Federatie van Licht
                                                                     Op 5 februari 2015                                                                                    

Blossom: Hier zijn we opnieuw. IK VOEL ME ECHT WEER TERUG OP MIJN SPOOR. Verbazend wat een goede blik in Iemands Waarheid kan doen … om precies uit te vinden wat het is! Ik ga gewoon verder … Wat voor aanbod zien jullie passen bij deze communicatie vandaag om mee te delen?

Federatie van Licht: Veel groeten van serieuze en verheffende, bemoedigende Liefde aan Elkeen. We vinden het heerlijk inderdaad … dat Iemand zijn tuin verzorgt … om het onkruid te wieden en alleen achter te laten wat juist VOELT en voedend is. Wij zijn ons zo bewust van de individuele reis die ieder doet … en zoveel wat we niet kunnen of ons niet mee willen bemoeien op die reis… we VOELEN ons zo geëerd om in staat te zijn om een ‘café’ te zijn … waar we voedsel kunnen verzorgen langs het pad.

Bloss: En ik ben zo heel blij dat jullie dat doen. Dank je wel.

Fed.v.L: Geen dank nodig… en toch in alle ernst, erkennen wij de HARTE GEVOELENS waarin Dank omhoog komt.

Laten we hierover spreken. Als men Dankbaarheid VOELT … is er verandering die gebeurt in Iemands Vibratie. Maar die moet worden GEVOELD … niet alleen uitgedrukt. Want ALLE dingen … als die alleen maar worden uitgedrukt en niet GEVOELD …worden ‘levenloos’ gelaten … zouden we zeggen.

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar