Followers

i decree

maandag 26 september 2011

September 25, 2011

  September 25, 2011

 
Blossom:  Hallo opnieuw, ik VOEL dat het tijd is om me weer met jullie te verbinden en mijn kleine hart bonst zo hard terwijl ik me afstem om die verbinding te maken. Is er iemand thuis?

Federatie van Licht: Wij zijn altijd thuis…  want daar, lieve, is waar alle Waarheden zijn.

Bloss: Nou, ik ging door enkele zaken heen in onze pauze… hoe is het met jullie, guys?

Fed.v.L: Wat wij merken van veel mensen is de intense bedoeling om hier doorheen te gaan. De sterkste wil presenteert zich aan de ziel en laat iemand met dat Hoger deel van het zelf contact maken. Het is voor ons duidelijk dat, alhoewel dit plaats vindt… wij onderschat hebben waartoe de zielen van de Aarde in deze tijd in  staat zijn. Want door meer en meer de Waarheid van zijn Waarheid te herkennen scheidt men zich af van wat niet langer meer nuttig is voor de Nieuwe Wereld en helpt dat om de energie ervan uit het zelf te verwijderen. De wijze waarop acceptatie van de werkelijkheid van wat er bezig is zich aan het ontvouwen is, laat een ‘oproep’  los in jullie atmosfeer waarin nu zo veel Wezens van Licht binnen ‘gehoorsafstand’ zijn. Want in de voorbije dagen werden dingen niet zo makkelijk begrepen. We zeggen dat ‘ uitroepen van verwarring en bezorgdheid’ werden omhoog geworpen door zielen van jullie Aarde… terwijl nu, in deze transitietijd… er een verschil is met dat wat ‘er werd uitgeroepen’ en inderdaad ‘naar wie er werd geroepen’.

Het trillingsniveau dat nu op en in jullie planeet is, is aardig aanzienlijk gestegen en velen van jullie waren zich bewust van de “gevaarlijke wateren” die opkwamen toen de nieuwe stroming zich in jullie planeet uitstortte. Dit gezegd hebbende.. de getijden bedaren nu een tijdje en de kalme zeeën brengen vrede naar de eens zo troebele wateren.
We vragen jullie nu om rustig te blijven. Om jezelf fijn afgestemd te houden op deze nieuwe vibratie. Er zullen sommige mensen zijn die onze woorden lezen die zullen zeggen dat zij niet VOELEN dat ze daarin zijn gegaan. Wij zeggen jullie dat het niet mogelijk is voor je om daar NIET in te zijn gegaan. Want het is NU bij jullie en jullie WEZENS zijn zich aan het aanpassen aan hun Hoger potentieel.

Er is zoveel verandering die HEEFT  plaats gehad en als jullie innerlijke energie zich heeft geschikt, zullen jullie deze veranderingen zien en ze zullen zulke warmte brengen aan jullie hart.

Bloss: Mag ik vragen wat die veranderingen zijn?

Fed.v.L: Dat mag je.

Bloss:  (kleine stilte…..)  OK  ….  wat zijn die veranderingen?

Fed.v.L: We geven er de voorkeur aan om je geen redenen aan  te bieden die duidelijk zullen worden als je ze zelf herkent. Zien jullie, lieve zielen, het zijn JULLIE, nietwaar, die de veranderingen op je planeet brengen? JULLIE zijn het die zo lang al geworsteld en gezwoegd hebben om deze Goddelijkheid op je planeet te brengen… dat zelfs terwijl je iedere nieuwe adem inneemt die al gedachten en GEVOELENS  doorstuurt naar jullie Aarde energieën die de trillingsenergie vergezellen waarvoor je naar de Aarde bent gekomen om die te transcenderen(te boven te gaan). Als we jullie de veranderingen moesten gaan uitleggen zou je om iedere hoek kijken zodat die je zou overkomen… en zou dit niet bij/met een specifiek individu gebeuren dat dit dan twijfel zou brengen dat ze niet ‘goed genoeg’ zouden zijn of dat ze ‘dit recht hadden verdiend’.  Vrienden van ons, we glimlachen bij deze gedachten die je denken in verwarring brengen en die verder gaan door jullie hartsruimte. Het is aan jullie om te begrijpen dat ieder van jullie en jullie allemaal Kinderen van God zijn. Wat jullie te boven komen (ze zeggen ‘surmount’en Bloss zegt dan (?* 1), zie onder) wat dit woord betekent is geheel voor je eigen standpunt. Toch zeggen we jullie, dat als je de WAARHEID begrijpt van wat we net zeiden… dat er zeker geen enige twijfel zou zijn… want als jullie WERKELIJK WETEN DAT JULLIE KINDEREN VAN GOD ZIJN…  valt ALLES op zijn plek.

Jullie gaan naar een plaats in jullie die je WEZENS zullen verbijsteren. We zijn ons bewust dat we hier vele keren over gesproken hebben. Toch als die momenten gebeuren… zullen jullie erkennen dat de herhaling van zulke woorden nodig was.
Terwijl jullie de Hogere vibratie VOELEN en begrijpen waar we vroeger met jullie over spraken, zullen jullie ook JULLIEZELF VOELEN en begrijpen op een veel dieper niveau. Alle [ ‘promiscuity’(? * 2)] vermenging waarmee jullie je ziels WAARHEID hebben misleid (of verraden), zal verstrooid worden tot in het niets waaruit het was geschapen. Liefste, aller dierbaarste zielen…  WIJ HOUDEN VAN JULLIE..  We willen dat jullie deze LIEFDE VOELEN op een andere manier dan jullie ‘wensten’ te doen. We willen nu graag dat jullie diep delven in het onderste deel van je hart en in die plek van gekrakeel over wie jullie zijn en WAT DE WAARHEID IS…

STOP!

STOP ALLES WAT JULLIE GELEERD HEBBEN DOOR DE OUDE SCHOOL. Alle indoctrinaties, alle misleidende onwaarheden die jullie al zolang tot slaaf hebben gemaakt.

STOP NU met alle gedachten die jullie geketend en geboeid hebben aan muren die jullie niet lieten ZIJN WIE JE BENT.

STOP NU je af te vragen wat voor je ligt te gebeuren en of je wel of niet zult overleven.

STOP STOP STOP je te ergeren over wat wel of niet gaat gebeuren… wat jou zal overkomen… wat er met jullie dieren… je huizen… je financiën zal gebeuren.

STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Haal opnieuw adem … en
BEGIN IN deze Hogere energie te ademen die nu om jullie heen is… die je omspoelt.

BEGIN deze energieën TE VOELEN in hun WAARHEID en wat ze jullie brengen voor je HOGERE GOED.

BEGIN TE WETEN DAT ALLES WAT ER GEBEURT… OF HET VANDAAG IS… MORGEN OF VOLGEND JAAR, DEEL IS VAN HET GODDELIJKE PLAN EN DAT PLAN HEEFT NIETS ANDERS IN ZICH DAN JULLIE GELUK ALS ZIJN GROOTSTE PRIORITEIT.

BEGIN TE BEGRIJPEN DAT JULLIE OP HET PUNT STAAN EEN ‘JULLIE’ TE WORDEN DIE JE EERDER GEKEND HEBT.  EEN ‘JULLIE’, EEN ‘JIJ’,  DIE ALLEEN MAAR LIEFDE IS.

BEGIN TE WETEN DAT ALLES DAT ‘JIJ BENT’ DIE NU HIER IS… OP DEZE PRACHTIGE PLANEET VAN JULLIE… LIEFDE ZAL ZIJN.

BEGIN JE TE GEDRAGEN MET DE HOUDING VAN DAT JE WEET  DAT DIT JULLIE WERKELIJKHEID IS.

Totdat jullie dat BEGINNEN te doen… kun je deze NIEUWE WERELD, die jullie NIEUWE duurzaamheid is, niet voortbrengen. Als jullie doorgaan om ook maar een draadje van de oude wereld vast te houden, sta je te voorkomen dat de overgang ‘zijn ding doet’. Hij kan niet ‘opstijgen’ als hij nog banden heeft die hem naar beneden trekken. JULLIE zijn degenen die deze banden moeten loslaten. DAAROM KWAMEN JULLIE.  Om die ‘losmakingen’ los te maken!!!

Het is zo belangrijk dat jullie ‘DIT SNAPPEN’.  Dat jullie je ‘dit herinneren’ (of hieraan denken). Het zal zo zijn dat als de dagen verdergaan… dat herinneringen van wie en waarom je hier bent naar jullie zullen terugkeren. Dat zal op de manier zijn van ‘flitsen’ van levendig WETEN. Hoe meer jullie je verbinden met die gebeurtenissen, hoe meer dit jullie zal toestaan om door de barrières te breken die naar beneden zullen vallen.

STEEDS LIEFDE ZIJN, DOOR ALLE GEBEURTENISSEN HEEN DAARMEE OPEN JE DE VORTEX WAARDOOR MEER EN MEER INFORMATIE NAAR JE TOE STROOMT. Het is een klop op het in werking treden en hoe meer het wordt toegestaan naar voren te springen, dit zal de kern van de Aarde versterken.

Jullie gaan een tijd in waarin je grote krachten in je zult erkennen want deze kracht die jullie zijn… deze LIEFDE. Deze KRACHT VAN LIEFDE…  is al zo lang slapend geweest … te lang… en DIE WORDT NU WAKKER…  en terwijl hij dit doet, WEKT het een deel van jullie dat zo diep heeft geslapen. Dit kostbare deel van jullie dat alleen als je hier wakker voor wordt, je zal laten realiseren hoe veel dat gemist is geworden. Want het is jullie ‘nakomeling’… het deel van jullie dat uit het hemelse jou komt. … HET WORDT NU WAKKER…  en zal jullie zulke vreugde brengen wat gewoon onbeschrijfelijk is in jullie Aardse woorden. Toch als je dit deel van je VOELT dat opnieuw wakker is, dan… liefste broeders en zusters van de ene familie… zullen jullie ALLES begrijpen wat wij gezegd hebben. Niet alleen zullen jullie het begrijpen… jullie zullen VOELEN.. dat HET DE GODDELIJKE ESSENTIE is van WIE JULIE ZIJN. En jullie zullen het verwelkomen en omhelzen met liefdevolle armen zoals men iemand omhelst die je kwijt was en die weer terugkeert naar huis.

Bloss: Dank jullie. Het VOELT heel sterk, deze verbinding met jullie vanavond. De tijd die we ‘stil’ zijn geweest is voorbij gesuisd, vanuit mijn gezichtspunt. Maar om nu ‘opnieuw in aanraking’ te zijn, dat VOELT zo warm en ik ben zo gelukkig dat we opnieuw weer samen zijn.

Fed.v.L: Blossom… onze woorden die jij zo vriendelijk  aanbiedt aan velen zijn spoedig meer dan alleen woorden. En als dit gebeurt… zijn JULLIE het… ieder van jullie… die zo vastbesloten bekend zal zijn met alles wat jullie verklaren. Liefste mensen van verwachting… we zeggen jullie dat jullie hemelen al gevuld zijn met LICHT. Als dit Licht op jullie Aarde schijnt zal het veel onthullen dat door het duister werd overschaduwd. Als deze gebeurtenissen zich ontvouwen zullen we jullie oproepen… als Aarde bondgenoten… om ALLES TE VERTROUWEN DAT JULLIE WETEN… OM STANDVASTIG IN DAT WETEN TE STAAN… want dit WETEN en VERTROUWEN in JULIEZELF zal de sleutel zijn om de poort te openen naar de NIEUWE WERELD.

Nu VOELEN we dat het tijd is om onze ‘secretaresse’ vrijaf te geven om geen energieën te onttrekken… zodat jullie gewend raken aan de Hogere vibratie waarin we nu doorkomen.

Bloss: Hoe aardig! Ik moet nog even zeggen…  Geweldig om terug aan boord te zijn. Dank jullie…  DANK JULLIE WERKELIJK voor deze uitwisseling van waaruit ook jullie wonen naar dit kleine planeetje wat ons vakantiehuisje is…  En wat een vakantie!!!!!!!!!!!!!!!* 1. surmount om de overhand te hebben over:  verder te gaan in kwaliteit of bereiken: om naar de top te komen van ..  Ik ben er niet zeker van of dit woord surmise (vermoeden) had moeten zijn, maar toch kreeg ik surmount.

* 2. Promiscuity , terloops; onregelmatig; toevallig: bestaand uit delen, elementen, of individuen van allerlei soort die samen worden gebracht zonder orde: geen onderscheid makend. Ik had even een moment pauze toen dit woord doorkwam maar ging er mee verder en liet het niet door die link tussenbeide komen. Toch schijnt deze betekenis te passen als tegengesteld tot de bijbetekenis die ik ken van dat woord. (Bij ons in Nederland heet dat ‘vrij geslachtelijk verkeer’. En dat zal hier niet van toepassing zijn., behalve als het vermenging betekent. w.)

Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Originals and translations of Galactic Messages available on


0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar