Followers

i decree

maandag 24 februari 2014

21.02.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 21 februari 2014    (en hieronder is de audio die erbij is gemaakt, de stem is van Blossom, de Federatie tekst wordt uitgesproken door Joe Pena) https://www.youtube.com/watch?v=iDev6XTpwtk

Blossom: Hallo daar. Zoals jullie weten zal dit mijn laatste channeling zijn voor vijf weken lang, vanwege andere verplichtingen. Ik dacht dat ik jullie zou vragen naar de INVOCATIE, hoe jullie die zagen hoe die ging, de vorige week… en daarna zal ik het aan jullie overlaten voor wat je voelt dat het meest gepast is voor ons om over na te denken.
Federatie van Licht:  Allermeest blije groeten voor jou, Blossom en voor iedereen die hun leven door Liefde verrijkt. Wij zijn ons heel bewust van de vorderingen (wordings) … die als groep van WEZENS worden voortgebracht.. en die om bijstand vragen in de wereld waar jullie menselijke Wezens op wonen. Er was heel veel LIEFDE en er waren serieuze gedachten vanuit de hartsruimte die zeker de ethers in gingen.
Net als jij, Blossom… weten wij dat deze smeekbede… de wens om ‘de dingen naar voren te duwen’ bezien moet worden door dat wat er boven ONS is… in termen van het management over alles heen. Toch kunnen we jullie vertellen dat het verlangen uit de harten van degenen op Aarde… om hier een betere plek te maken… niet ongeacht wordt.
Bloss: In mijn manier van denken…. VOEL ik dat we het duidelijk maakten, en we zullen het er nu bij laten. Het is aan ‘De Hoogste’ of er nu een ‘boost/stuw teken’ komt. Dus, … nu… zullen we verder gaan?
Fed.v.L: Met respect voor alle betrokkenen… laten we dat doen.
Bloss: Terwijl jullie dat doen… begrijpen jullie misschien een beetje meer over hoe het voor ons hier beneden is… hoe zeg je dit dat we doorgaan om alles te doorkruisen wat naar ons toegezonden wordt ‘om ons naar beneden te drukken’? We WETEN dat LIEFDE het antwoord is.. maar, LIEFDE  schijnt niet de hebzucht te stoppen die zoveel frustratie kan veroorzaken voor degenen van ons die ‘in de handen’ schijnen te zijn van die hebzuchtigen!
Fed.v.L: Liefste Blossom… we zull en jullie alleen maar woorden van LIEFDE bieden. Want zoals jullie goed weten…  is dit het antwoord op alle dingen.
Bloss: Maar… van LIEFDE ZIJN, het maakt niet uit hoe… stopt ons niet om rekeningen te betalen die buiten alle controle omhoog schijnen te rijzen… en om, om te gaan met, wat ik in het algemeen noem ‘afzetterij/uitbuiting’. Ja, jullie kunnen vanuit LIEFDE komen.. maar de duisterder kant gaat door met manipuleren en monopoliseren… en die laat ons achter met het GEVOEL van hulpeloosheid en soms van machteloosheid, om hun controle te overstijgen. LIEFDE schijnt niet door deze soort dingen heen te breken… en dat soort dingen zijn juist de dingen die ons laten worstelen om te kunnen schijnen!  Begrijp je, niet gewoon wat ik zeg… maar VOELEN jullie de frustratie die dit veroorzaakt en inderdaad de reden waarom wij vroegen om een teken om ons verder door te laten gaan?
Fed.v.L: Wij moeten in/met onze WAARHEID spreken, Blossom… zoals jij met die van jou doet. Wij hebben heel veel gesprekken gevoerd met velen die misschien een ‘beter GEVOEL’ hebben waar jij over spreekt… dan wij dat misschien kunnen… omdat wij niet de Aardse problemen hebben ervaren… feitelijk… dus in het vlees.
Wij hadden niet volledig de diepte van de pijn begrepen die gecreëerd kan worden door degenen die schade willen berokkenen. Dit heeft ons best aanzienlijk ‘gealarmeerd’.
Bloss: Toch…  ‘alarmeert mij’  dit nogal veel. Ik dacht echt dat jullie dat WEL begrepen hoe het voor ons hier beneden was?
Fed.v.L: Niet in dezelfde mate zoals jullie verwachtten dat wij het WETEN. Opnieuw spreken wij van de OVER ALLES HEEN energie. Dit is  waarmee we in staat zijn om Licht niveaus te peilen… en inderdaad, zoals we zeiden… daar is wel veel van.
Bloss: Ik ben niet iemand die zich op negativiteit focust en ik heb geleerd dat wat we denken, we scheppen. Toch… vind ik het moeilijk om te accepteren dat als je onze planeet peilt op haar ‘Licht Niveaus’… jullie ‘lezing’ meer Licht is! Maar… Jullie zijn die jullie zijn… Ik zal je op je woord geloven en daar naar kijken als bemoediging.
Fed.v.L: Er is geen mogelijkheid dat jullie wereld, jullie prachtige planeet, in duisternis zal vervallen. Het is een zekerheid dat de GOUDEN PERIODE van Zuiverste Licht… waar wij steeds over hebben gesproken… op dit moment aan het gebeuren is.
Alles dat naar zijn rechtmatige positie gaat… doet dit volgens het Goddelijke Plan.
Wij kunnen niet voorwenden de precieze GEVOELENS van jullie te WETEN… voor jullie, voor ieder individu, dat zijn taak doet. Wij kunnen het voor jullie niet ‘beter maken’ op manieren die jullie misschien zien als het genoeglijkst. Dit is niet onze plaats.
Toch, KUNNEN we jullie vertellen dat we niet… en dat nooit gedaan hebben.. jullie woorden aanbieden  om te vleien. Wij hebben slechts… en zullen alleen maar … woorden van WAARHEID bieden.
Zo zijn wij in staat om in deze tijd te helpen… en als het correcte niveau van LIEFDE vibreert in een patroon dat samenvalt met de universele planetaire verbinding… waar ALLES dat op zijn plaats moet zijn, zich heeft gesetteld…
DAN ZEGGEN WE TEGEN JULLIE…
DAT JULLIE ONS ZULLEN KENNEN…
En ALLES dat jullie hebben moeten verduren en om in je Waarheid te blijven, betreffende jullie waarheid… jullie zielen zal vullen met een begrip en acceptatie …
dat ABSOLUUT ALLES INDERDAAD IS ZOALS HET MOET ZIJN.
Daarom … bieden wij meer van het zelfde aan! Want er is niets meer dat wij… de Overzieners van de Overzieners… (Opzichters van de Opzichters…) meer passend vinden om aan te bieden.
Je bent je bewust. Blossom.. dat wij niet in zaken gaan waar veel mensen antwoorden op zouden willen hebben.  Zulke dingen zijn ‘voor ons’… waar wij  ‘vandaan komen’…  niet van universeel belang. Er zijn een miljoen plus een gesprekken die kunnen worden gehouden in deze communicaties en toch, zien wij die niet ook maar enigszins in de buurt zo belangrijk zijn als die zaak waar wij over wilden spreken.
Bloss: En daar bewonder ik jullie om..  Maar… beperkt dit niet onze conversatie?
Fed.v.L: Er is een niveau van begrijpen van het ‘leven’ vanuit de vibratie waar jullie in wonen. In jullie meditatieve staat… kan men makkelijk die frequentie bereiken en bekend worden met elk zaak die men wil weten. 
Bloss:  Ahha! Ik vraag me af of jullie weten hoeveel mensen het moeilijk vinden om ‘zich af te schakelen’ … en dan nog om ‘de knop aan te zetten’… als die eenmaal ‘uitgeschakeld’ is.
Fed.v.L: Maar de hubbub (de herrie) van het denken is onder JULLIE controle.
Bloss: Dit wordt door velen begrepen… maar niet zo makkelijk bereikt.
Fed.v.L: Dan, mogen we dan zeggen dat iemand zijn herrie loslaat door zich simpel te concentreren op de ademhaling. Want dat is alles dat er nodig is… en voor hen die zeggen dat dit niet zo is… die concentreren zich niet op de ademhaling.
Dit geschenk dat in jullie WEZEN werd gebracht.. dit geschenk om ‘te reizen’  zonder je te bewegen… is een van de meest kostbare schatten waarmee het menselijke Wezen werd uitgerust. Toch is dat iets dat heel erg onderschat is geworden en naar de achter-brander werd geduwd. Toch zeggen we tegen jullie… open dit geschenk en bekijk dat voor jezelf, de juwelen die daarin liggen.
Er zullen velen zijn die deze woorden lezen en zeggen dat zij dat al gedaan hebben. Die zielen zullen dan WETEN waarover wij spreken. Toch zeggen we… laat jezelf nog verder gaan bij elke gelegenheid die je jezelf biedt.
Breek die barrières af en telkens…  breng dan je ‘verbeelding’ een stap verder.
Bloss: Dus welke raad geef je om die barrières af te breken?
Fed.v.L: WETEN…. VERTROUWEN… DAT HET GLORIEUZE WEZEN DAT JULLIE ZIJN… IN STAAT IS OM ZOVEEL MEER TE KUNNEN DAN WAARVOOR MEN IS ‘GEPROGRAMMEERD’ TE GELOEN.
JULLIE ZIJN MEER DAN EEN PROGRAMMA!
JULLIE …  IEDER VAN JULLIE… ZIJN EEN ERVARING VAN HET LEVEN.
EEN ERVARING VAN LICHT … VIA HET STOFFELIJK BESEF.
Zo veel mensen willen vrij van het lichaam worden… Maar toch is het een uniek geschenk voor de ziel. Deze ‘factor van aanraking’ is niet aanwezig op veel andere planeten. Hoe gelukkig zijn jullie om in staat te zijn Liefde te VOELEN… niet alleen door de gevoeligheid van het hart… maar door het merken/voelen van de ‘aanraking’ zelf. Hoe gezegend zijn jullie om in elkaars ogen te kijken en om het ‘leven’ te ZIEN stralen uit hun ogen.
We stellen voor dat jullie de stoffelijke vorm waarderen waarin je gekomen bent… die heeft vele, vele zegeningen.
Bloss: Dank je. Ik heb me de laatste tijd afgevraagd… waar gaan we naar toe met deze conversaties … wat betreft hoe lang ze door zullen gaan en wat ze moeten bieden? Want, zoals jullie zeggen… jullie willen spreken over LIEFDE en hebben dat gedaan. Misschien is het, als ik een paar weken weg ben, een perfecte tijd om na te denken over jullie wijsheid en wat jullie negen jaren hebben gegeven! Ik vraag me af wat jullie ons meer kunnen vertellen over LIEFDE en of het niet gewoon voor ons is… of moet ik zeggen… ‘aan ons’ is om wat meer aan onszelf te werken. Alhoewel, ik moet zeggen…  ik ben een van de velen die er AAN werken om positief te blijven.. en dit is misschien soms mijn houvast. Zou het echt zo’n continentale ‘inspanning’ zijn om ‘hoog’ te blijven? Zeker, na al die jaren werk aan het zelf, zou het gewoon nu ‘OP DIE MANIER’ moeten zijn?
Fed.v.L: Toch moeten we zeggen dat dit veel heeft te maken met de dichtheid waarin jullie wonen. Dus denk er zo over. Wij spraken in WAARHEID… dat wij meer LICHT zien in pockets (zakken) dan duister. ZEGT DAT JULLIE NIET … hoe buitengewoon goed jullie samen komen als EEN in HET GROTE GODDELIJKE PLAN?
En zo schijnt het voor ons…  DAT HET LICHT HET DUISTER OVERNEEMT… en DIT duister verschijnt voor ons op die wijze… ZELFS door ALLES DAT IS heen die aan het plannen is om het Goddelijke plan te STOPPEN.. Dus te midden van alles dat aan het vechten is om JULLIE TE STOPPEN… KUNNEN JULLIE NIET GESTOPT WORDEN. 
JULLIE ZIJN ONOVERWINNELIJKE WEZENS VAN LICHT.
Zo is het dan ook dat … ook al vragen jullie je af waarom je doorgaat… zelfs als je soms VOELT dat je van alle kracht ontstoken bent.. JULLIE GAAN DOOR!
JULLIE GAAN DOOR OMDAT JULLIE HIER ZIJN OM DAT TE DOEN.
DIT ‘WETEN’ BINNENIN JULLIE ... KEN DAT!
JULLIE LUISTEREN NAAR DAT WAT JE HART JE VERTELT… WANT JULLIE HART KAN NIET TEGEN JE LIEGEN.
EN… JULLIE HART ZEGT JE OM DOOR TE GAAN MET DOORGAAN.
ER MOET EEN ZEER BELANGRIJKE REDEN ZIJN DAT JULLIE HART JE VERTELT OM DIT TE DOEN.
DEZE REDEN IS OMDAT HET UNIVERSEEL GEWETEN WORDT DAT…
LIEFDE ALES OVERWINT…
EN DIT IS WAAROM WIJ JULLIE WILDEN OPROEPEN… KRIJGERS VAN LICHT…   DIE HET GOEDE GEVECHT STRIJDEN…
VECHTEND VOOR JE RECHT OM VRIJ TE ZIJN VAN DE KETENEN DIE GESCHAPEN WERDEN OM JULLIE ONDER TE HOUDEN.
TOCH WETEN JULLIE BETER.
JULLIE KUNNEN NIET WORDEN ONDERGEHOUDEN… WANT JULLIE ZIEL ZAL ALTIJD VRIJ ZIJN OM …  TE VLIEGEN.
JULLIE ZIEL ZAL ALTIJD VAN JULLIE ZIJN OM LIEF TE HEBBEN EN OM LIEFDE TE ZIJN.
EN LIEFDE IS… ONZE LIEFSTE, LIEFSTE, MEEST MOEDIGE LICHTDRAGERS …   IS WAT JULLIE ZIJN.
JULLIE KUNNEN NIET IETS ANDERS ZIJN.
LIEFDE…..   SLECHTS LIEFDE…. ALLEEN LIEFDE… ALLEEN LIEFDE.
Blossom,… wij nemen deze gelegenheid aan om JULLIE te danken voor je voortdurende steun aan ons, door dik en dun.
Wij zullen ons LICHT schijnen op ieder van jullie. Het is maar een korte tijd voordat we weer in staat zijn om te communiceren… en zo veel zal ieder van jullie hebben laten doorgaan om in het Licht en in Liefde te lopen!
Bloss:  Dank je, mensen. Ik zet nu officieel mijn channelingshoed af… en doe mijn werkhoed op en beiden geven me grote vreugde. Vanuit mijn hart…. dank ik jullie, vanuit de diepste plek ervan… Ik bied jullie mijn LIEFDE en dank aan voor HET ALLES ZIJN DAT JULLIE ZIJN.

Fed.v.L: En vanuit dezelfde plaats van waarde … schijnen wij ons Liefdevolle Licht naar ieder van jullie… op wie wij niet trotser konden zijn… totdat we elkaar weer spreken…  WEES JULLIE ZELF…. WEES LIEFDE.  


 Vertaling: Winny Originals and translations of Galactic Messages available at

donderdag 13 februari 2014

14.02.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 14 februari 2014    Blossom:   Hallo mensen…    Nou, terwijl ik zie dat er maar twee meer gelegenheden zijn om met jullie te spreken voordat ik op mijn trip weg ga; ik dacht dat ik wilde zien waar jullie waren en als het zo was, betekent dit dat we nu deze keer wel praten? In het volle begrip dat als het niet goed kan, dat het dan gewoon niet plaats vindt. Veel dank. Dus, ik vraag me af… moet het nu wel zijn? 

Federatie van Licht:  Liefste Blossom…  zijn er geen interferenties geweest bij onze laatste paar pogingen? We moeten accepteren dat deze soort alarmbel met gemak werd herkend en daarom werd er gesnapt om dat specifieke channel te aborteren. Maar, we VOELEN dat we in staat zijn om die raketten te misleiden die in jouw richting worden gestuurd, zogezegd… en om Liefde voort te brengen… opnieuw een communicatie met jou.

Bloss: Dat is inderdaad goed nieuws. Want zoals jullie weten, zal ik in de volgende paar maanden, een tijdje niet meer beschikbaar zijn.  Ik denk dat het voor ons allemaal goed is om een pauze te hebben en naar een plek toe te komen in ons Wezen die ons laat ZIJN…  zonder hulp van buitenaf… met alle respect. 

zondag 9 februari 2014

09.02.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 9 februari 2014    Blossom:   LEES HET HELEMAAL TOT ONDERAAN TOE. Zoveel nieuws en ik weet niet zeker in welke orde ik het moet zetten!
Dus ik probeerde opnieuw te channelen ( op 9 febr… zie hieronder aan… ) …  maar deze keer… stopte ‘IK’ het…  ABRUPT!  Want er waren 2 zinnetjes die me ‘van m’n stuk brachten’. Het eerste was dit:
‘bemoeienis met het meesterplan’ en alhoewel ik voorbereid was om, als dat het geval was, dat te accepteren… het GEVOEL dat ik kreeg, zat me niet lekker. Plus, door terug te lezen, merkte ik dat ‘ze’ me niet een hoofdletter lieten gebruiken voor ‘meester’  maar dat deed ik wel en de Federatie van Licht zou me zeker de Caps Lock hebben laten indrukken! Maar klein, weer een andere ‘verradertje’. En toen zoals je aan het eind zult zien, WIST IK direct dat ik niet communiceerde met de FEDERATIE VAN LICHT.

vrijdag 7 februari 2014

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 6 febr. ‘14
Blossom met de Galactische Federatie van Licht   6 febr. ‘14

(vertaling winny)

Blossom:  Op donderdag 6 februari begon ik een channeling. Die staat hieronder. De verbinding was te zwak en niet stromend zoals die zou moeten zijn. Ik heb geleerd als dit gebeurt, dat ik hem ‘moet loslaten’ en een andere keer proberen.
Hier is wat ik kreeg:

Blossom:  Hallo, mijn vrienden. Hier ben ik, afgestemd en klaar om te werken.

Federatie van Licht:  We zijn hier direct naast je en we zijn ook klaar om te converseren. Maar, zoals in je geest zat.. waar kan het beste mee begonnen worden? 

Bloss: Ik weet wat jullie bedoelen! Ik VOEL, dat na het schrijven en wegsturen van de INVOCATIE.. dat we het nu in de handen van HET GODDELIJKE LATEN … We hebben onze wens uitgebracht… VANUIT HET HOOGSTE GOED VAN IEDEREEN … VOOR HET HOOGSTE GOD VAN IEDEREEN .. VOOR VERBETERING VAN DE HELE MENSHEID, ALLE LEVENDE SCHEPSELEN EN VOOR ONZE GODDELIJKE MOEDER AARDE. Daarom wordt er GEWETEN dat we vanuit ons hart vragen. Misschien moeten we het nu ‘Loslaten’. 

zaterdag 1 februari 2014

31.01.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 31 januari 2014    Blossom:    ♫,  Hier zijn we weer, zo gelukkig als het kan  ♫!  Hallo mijn vrienden … Het is altijd heerlijk om me met jullie te verbinden, en men vraagt zich altijd af door welke ‘gedachtegang’ we gaan als we ons verbinden… om onze prachtige planeet Aarde proberen te helpen en allen die op/in haar zeilen!


Federatie van Licht:  Inderdaad liefste Blossom…  is het  niet dat we door ruzies  en draaiingen heen reizen om ‘elkaar’ te ontdekken?  Het is een wonder als men bedenkt wat ‘de afstand’ is tussen ons om te doen, zo goed als we doen.
Maar toch zijn we maar een ademhaling ver weg.

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar