Followers

i decree

zaterdag 29 januari 2011

28 January 2011

Laat iedere ademhaling die je inneemt en uitademt alleen met het diepste en meest onvervalste weten zijn dat je voorwaarts gaat in de ongelooflijkste tijd die je ziel ooit heeft ervaren.

Denk met je hart, denk in en om je hart. Ga ieder moment je hart binnen. Wees je hart, vind jezelf er binnen in.

Want dat is werkelijk waar je ziel woont terwijl je op deze aarde bent. is het nu niet de tijd?... en het zit allemaal in de timing… voor jullie om er naar toe te gaan en om het hoger aspect van jezelf te vinden?

De jou die in de openbaarheid moet komen om anderen wakker te maken.

Om liefde te zijn is er geen ziel die ontkennen kan dat je ook maar iets anders kunt zijn.


Blossom met de Galactische Federatie van Licht

28 jan. 2011
Blossom: Goedenavond aan jullie. Zoals gewoon lijk heb ik veel nagedacht over dingen. Zoals gewoonlijk. Ik heb nagedacht over mijn relatie met jullie. En zoals gewoonlijk kom ik altijd met hetzelfde resultaat. Om het feit te VERTROUWEN dat wat jullie VOELEN wat gepast is om met ons over te praten, waarschijnlijk de meest waardevolle informatie is die we konden krijgen op elk gegeven moment dat we ons verbinden. Dus, opnieuw, zoals gewoonlijk, laat ik dit in jullie bekwame handen… ondanks het feit dat dié mensen er zijn die VOELEN dat jullie naar voren zouden moeten komen met veel meer informatie betreffende zaken die op dit moment op Aarde plaats vinden.
Federatie van Licht: We danken je dat je onze wensen respecteert en we WETEN ook dat al geven we misschien soms woorden die van herhalende aard zijn… we zijn ons bewust van ons plan en waarom we dat doen. Voor degenen die vinden dat onze communicaties met je een beetje hoogdravend zijn, dan natuurlijk willen we alleen dat zij hun eigen pad en bevredigende antwoorden zullen vinden uit andere bronnen die in deze tijd voor hen beschikbaar zijn. Wat wij willen dat je voorin je gedachten houdt is dat wij, zoals zo vaak gezegd, hier zijn om bijstand te verlenen. Om in je WEZEN dat teweeg te brengen dat je zal baten en wat daardoor het geheel baat. Het is niet dat we je onverschillig dingen wijs maken die velen lijken onrustig te maken, dit is werkelijk niet zo. Toch willen we ECHT jullie dat brengen wat de frequenties van alle betrokkenen bij deze grote verschuiving die in het vooruitzicht ligt, kan optillen en opheffen.
Wij VOELEN niet dat het veel nut heeft om woorden te uit te strooien die zo makkelijk vernietigd en verdraaid kunnen worden, zodat er alleen verwarring en twijfel over blijven. Wij willen jullie kennis bieden over JULLIE ZELF. Dit is ONZE opdracht. En daarom is het noodzakelijk om te blijven bij dat wat we het meest nuttig voor jullie vinden.
Bloss: En dat is zeker goed vind ik. Soms dwaalt mijn denken van het pad af en misschien word ik dan beïnvloed door dingen die ik lees of hoor en dan begin ik te twijfelen over mijn werk met jullie. Hoe makkelijk kunnen we misleid worden. Maar het beste van alles is dat op DE meest juiste tijd iemand instemt met de exacte woorden die ik moest horen, alhoewel ze zich niet bewust zijn van hoe ik VOEL. Dat laat me altijd glimlachen omdat ik VOEL dat JULLIE daar waarschijnlijk invloed over hebben.
Fed.v.L: Wij houden er niet van om jou in verwarring te zien en je verloren te VOELEN te zien. Specifiek waar het ons aangaat. Toch zijn we ons er bewust van terwijl we naar jou een hand uitsteken, het is wel je eigen reis. We kunnen de stappen niet voor jou zetten. We kunnen je gidsen, we kunnen acties om te ondernemen bekijken zodat de hoogste resultaten kunnen worden bereikt, toch kunnen we niet jouw keuzes voor je maken. Als jullie je met je eigen hart laten samensmelten… in plaats van zo vaak als jullie dat doen…. je denken het te laten overnemen…. Dan zou je WERKELIJK merken dat je een mijl gelopen had terwijl je dacht dat het maar een paar stappen waren.
Bloss: OK. Dus wat is het onderwerp van vandaag? Oh, even een snelle opmerking als ik mag? Meer en meer van die LICHT Pilaren schijnen op te duiken, op ongewone plekken en laten nu ongewone vormen zien…. zelfs de weersdeskundigen zeggen dat dit niet normaal is. Een paar woordjes hierover… als het kan?
Fed.v.L: We zijn ons meer dan bewust van kritische informatie die verschijnt bij wat jullie ‘lachenderwijs’ is verteld als feitelijk nieuws.
Bloss: Wat bedoel je met ‘kritische informatie’? Sorry, beetje in verwarring door die laatste bewering.
Fed.v.L: Dat er mensen zijn die doodverklaard zijn voor wat zij weten dat de Waarheid is en dat is echt zo. Toch, jammer genoeg is in jullie wereld al heel lang, wat de WAARHEID is onder het kleed geveegd en is er zwaar op getrapt. We kunnen suggereren dat zij die tegen jullie ‘spreken’ betreffende klimaat veranderingen en veel zaken over wat er verschijnt of zelfs niet verschijnt, weinig meer zijn dan ‘bezit’ als we dat vriendelijk mogen neerzetten. Zoveel van wat jullie aannemen is ‘belangrijk’ en daarom zijn ‘feitelijke’ zaken verre van dat waar ze uit gemaakt zijn. Je vraagt je af waarom, anderen vragen je waarom we gewoon niet hierover met je spreken op een meer ‘feitelijke Waarachtige’ manier. Wij zijn niet in staat tot onwaarheid. Toch, wat wij WETEN is dat de Waarheid vaker dan eens een tijdje stil gehouden wordt als zij die dit zullen bekendmaken wat er ECHT plaats vindt, daartoe in staat zijn, dus zonder dat het eerst uit ‘andere plaatsen’ werd vernomen.
Bloss: Wat? Bedoel je van jullie?
Fed.v.L: Inderdaad.
Bloss: Waarom toch?
Fed.v.L: Omdat dat wat zal worden onthuld van een zodanige grootheid is dat voor degenen die dat willen weten en het als WAARHEID accepteren… die zijn … al ‘verbonden’ om bepaalde informatie te verkrijgen van bepaalde zielen. Dit is al bevolen. En het is niet aan ONS om tussenbeide te komen met particuliere plannen. Als wij moesten onthullen wat er zal gebeuren, vóór de tijd waarop dat het meest gepast is om te worden onthuld, dan zouden we niet alleen jullie bedriegen maar onszelf ook.
Bloss: Dus daarom is het dat jullie je stil houden over veel zaken als ik daar naar vraag? Omdat het niet jullie plaats is om dat te vertellen?
Fed.v.L: Ja.
Bloss: Heel aardig om te weten. Zo kun je snappen waarom veel van onze conversaties op de manier gegaan zijn zoals ze gingen.
Fed.v.L: Accepteer dat er zaken zijn waarover we informatie kunnen geven en zaken waarover we dat niet kunnen. Opnieuw herhalen we onze positie. We komen om ‘hoop’ te brengen. Alhoewel we ons bewust zijn dat sommigen in deze dagen VOELEN dat ‘hoop’ een positie van ‘gebrek hebben’ betekent.
Bloss: Eh, jullie zijn me kwijt, nou, eigenlijk begrijp ik de zin wel. Betekent, dat iemand hoop nodig heeft omdat ze de situatie niet prettig vinden waar ze in zitten? (gebrek aan iets)
Fed.v.L: Zo kijken sommigen er nu naar… maar voor onszelf in onze positie willen we jullie altijd overgieten met stralen van hoop. Want in deze tijd die nu bij jullie is, VOELEN we dat als er hoop is, er kracht is om door te gaan. Wij ‘hopen’ dat we zullen doorgaan met ‘hoop’ te bieden.
Bloss: En ik hoop dat jullie dat ook doen! Terug naar de pilaren, dan?? Ik weet… ik ben een beetje een cheeky chops! (of een brutale draaikont)
Fed.v.L: We zouden je niet anders willen. En ja, we zijn blij terug op het spoor te zijn gebracht. Ons is eerder gevraagd door jou, of deze pilaren die gezien worden, iets hebben te maken met onze ‘tactieken’? Wat we er bij willen voegen is dat we niet alleen stroom bouwsels kunnen beïnvloeden, we zijn in staat om veel fenomenen voor onze rekening te nemen die jullie wereld ‘neerslaan’ als iets anders dan wat het is…
Bloss: Dus… zijn deze pilaren van jullie…? ? ?
Fed.v.L: We pikken je frustratie op en we glimlachen bij jouw glimlachen. We zeggen dat ze door ons beïnvloed worden. We zeggen ook dat vanwege de aanstaande condities we het bekend zullen maken dat er een verschil zal zijn tussen die pilaren van Licht die door ons worden beïnvloed en welke direct van ons komen.
Bloss: Vreemd genoeg hebben degene die ik laatst zag, die ook al anders en duidelijk niet gewoon waren, niet het ‘stempel’ van wat jullie me lieten zien in mijn geest toen je er het eerst over sprak. Ik voel dat het geen vraag zou zijn als JULLIE pilaren getoond worden. Ik VOEL dat we het zullen weten.
Fed.v.L: Het is ten nutte van degenen op jullie Aarde om deze definities te hebben. Hoe vaak hebben we al uitgelegd dat er een reden is bij alles wat we doen. Het kan niet de hele tijd door jullie worden begrepen en we zijn ons er bewust van dat hierdoor veel verwarring en twijfels kunnen binnenkomen. En toch, hier ben je lieve Blossom en je spreekt nog tegen ons.
Bloss: En hier zijn jullie lieve Feddy’s (van Federation) en praten tegen me!! Soms vraag ik me af of ik teruggezet wordt en dat iemand met meer capaciteiten voor deze positie, erin stapt. Ik zal zeker een gevecht beginnen tegen een oneerlijke afwijzing.
Fed.v.L: We glimlachen en er zijn dingen die we zouden willen zeggen betreffende jouw positie waarvan jij ons weerhoudt dat te zeggen.
Bloss: Nee, alleen mezelf weerhoudt mij om dat op te schrijven. Ik heb het ontvangen en dank je. We gaan verder nu…
Fed.v.L: We hebben vaker ook de uitdrukking gebruikt ‘Houd je hoed vast’. Ik dit jaar 2011 zullen jullie meer snappen van waarom we op die manier hebben gesproken. Toch willen we dat feit óver en óver toelichten door… te zeggen..
ER NIETS IS OM TE VREZEN.
Snap je dat’? WETEN jullie DAT vanuit de diepste plek in je hart? We vragen jullie om serieus en nauwgezet hieraan te werken. Laat jezelf vanuit het diepste van wie je bent… dat… WETEN..
DAT ER NIETS IS OM TE VREZEN.
Dat is er nooit geweest en zal dat nooit zijn. Vrees bestaat niet behalve als jullie kiezen om het leven te geven. Kies er daarom voor om die NIET te belevendigen. Om die nooit maar een moment van jullie kostbare adem te geven. Laat iedere adem die je inhaalt en uitademt alleen met de diepste en zuiverste KENNIS zijn dat jullie doorgaan tot in DE meeste ongelooflijke tijd die jullie zielen ooit ervaren hebben. Hoe kun je dat vrezen? WEET dat alles dat plaats vindt en alles dat gaat plaats vinden in de tijd die voor je ligt, deel is van het meeste GODDELIJKE plan dat de ondergang zal brengen aan degenen die al zo lang de macht hebben onderschat welke LIEFDE is.
Verbind je met je hart op een Nieuwe Manier. Leer je hart kennen en zijn kwaliteiten. Want als jullie dat doen… zal het hart je laten binnengaan in een nieuw begrip van wie je bent. Deze dingen KUNNEN we je zeggen.
Denk MET je hart. Denk OVER je hart na. Ga op elk moment je hart BINNEN. WEES je hart. Vind jullie zelf erin. Want dat is Werkelijk waar je ziel woont terwijl je op deze Aarde bent. En is het nu niet de tijd? … en het zit allemaal in de timing… zodat jullie er naar toe gaan en het Hoger aspect van JULLIE vinden. Die JULLIE die in de openbaarheid moet komen en anderen moet wekken. Want door LIEFDE TE ZIJN is er niet een ziel die kan ontkennen dat je wat anders kunt zijn.
Bloss: Dit voelt als het einde van de sessie. Dank jullie. Ik VOEL me in ieder geval meer in vrede met wat jullie hier aangeboden hebben. Ik kijk er naar uit om spoedig weer met jullie te gaan praten…. En ik kijk ook uit naar ‘JULLIE’ pilaren van Licht, niet naar die welke jullie hebben beïnvloed.
Fed.v.L: En wij kijken uit naar de energie die overvloedig zal zijn als je dat doet. Houd je geesten hoog, zoals ze op jullie wereld zeggen. Het is dan ook de enige manier voor ze om zich thuis te VOELEN.
Bloss: Zal mijn uiterste best doen. Roger over en uit! In Liefde en dank zoals altijd.
www.spaceweather.com  voor informatie over de Licht pilaren. 

donderdag 20 januari 2011

20 januari 2011

 


Als jullie verder gaan met deze laatste dagen van de oude wereld en word je hart gebroken door alles wat je om je heen ziet, dan ga je door met een gebroken hart door alles wat je om je heen ziet.

Neem enkele diepe ademhalingen en verander je gedachten in zonneschijn en lachen en stel je voor dat die zielen die door een specifieke ramp zijn getroffen, opnieuw lachen en Liefhebben. Breng een verandering door gedachte. Dit is zo belangrijk. We wensen dat jullie bij wat er plaats vindt daar doorheen zien…

WEES OPTILLEND, WEES OPHEFFEND… voor iedereen om je heen… overal..

BRENG DIE LIEFDEVOLLE GEDACHTEN NAAR BINNEN in tijden als je vindt dat het makkelijker is om ineen te storten en om tranen te huilen voor allen die op vele manieren lijden.

BRENG HET LICHT NAAR die omstandigheid of naar die situatie. Stort JULLIE LICHT over de plaatsen en de mensen die lijden.


Blossom  20 januari 2011 met de Galactische Federatie van Licht                                             
Blossom: Blije hallo’s naar jullie, mijn vrienden. In mijn wereld die op zoveel niveaus schijnt te worstelen zou het fantastisch zijn als jullie wat ‘opheffing’ konden brengen voor onze zielen, en wat wijsheid om ons te helpen in deze moeilijke tijden. Dank jullie. 


Federatie van Licht: Dit zijn meest gelukkig gekozen woorden van jou omdat dit werkelijk steeds onze bedoeling is geweest. Het zou niet juist zijn voor ons om het anders te doen, want we willen alleen dienen en diegenen van jullie die op het Aardeplan zijn en er voor kiezen om te vorderen bij het terugvinden  van herinneringen van het Ware zielzelf, dat te laten doen, en op hun beurt laat dat natuurlijk iedere ziel het geheel dienen. 


Er schijnen zorgen te zijn over zaken betreffende allerlei soorten eigenaardigheden die plaats vinden op jullie wereld. Opnieuw vragen we dat jullie je alleen richten op dat wat wij je aanboden: om je gedachten te concentreren, via je hart en om Liefde je te laten leiden door ieder moment van je leven. Wij zijn ons bewust van onze voortdurende back-up (ondersteuning) in deze stemming en toch VOELEN WIJ dat het zo absoluut noodzakelijk is  voor jullie allemaal om te begrijpen dat het DEZE LIEFDE is VAN JULLIE die de vibratie van jullie planeet NU aan het veranderen is…  en daarom moet men zeker erkennen dat wat er NU gebeurt, is wat jullie komende dagen scheppen. Mogen we een paar aanwijzingen herhalen?


Bloss:  Maar zeker.


Fed.v.L: Er zijn nog zo velen die in angst blijven zitten, ook al wordt hen alternatieven gegeven. Een ding die we niet kunnen doen is om keuzes te maken voor een individu. Dat zou niet kunnen. We kunnen alleen volhouden met dat waarvan wij weten dat het enorm helpt. Daarom zijn we gekomen. Om jullie te helpen LIEFDE te begrijpen. Er zijn er zoveel die vragen hebben over wat wel of niet kan gebeuren in de volgende jaren van jullie tijd, en toch: hebben wij niet gezegd dat de manier van jullie wereld in jullie toekomstige dagen geheel aan jullie is? Toch vragen velen wat hen zal gebeuren. Gaat de hemel naar beneden vallen? Gaat de wereld eindigen? Is zwart zwart? En is wit geel?


Wat er voor iedere ziel plaats vindt is waar zij voor kozen om te bewerkstelligen bij de schepping van hun gedachten. Zie je dat? JIJ bent het, JULLIE ALLEMAAL ZIJN HET door gedachten van Liefde te creëren… door deze gedachten in actie te brengen… door deze gedachten TE ZIJN. … dat zal het pad maken waarover jullie wereld gaat lopen. Daarom hebben zoveel mensen uit andere sferen er voor gekozen om deel te zijn van deze glorieuze verandering. Om jullie te laten zien dat HET LICHT DAT JULLIE ZIJN is wat de LEIDENDE INVLOED wordt op jullie NIEUWE WERELD. We kunnen en zullen het niet voor jullie creëren. Toch komt het door de zuiverste LIEFDE voor onze familie dat wij het op ons hebben genomen om jullie WEZEN te beïnvloeden op een manier die de hele ISHEID dient van wat  IS.


Laat de door de mensen gemaakte angsten los. Want zo velen van jullie zijn nu bewust genoeg om te zien dat is wat ze zijn. Jullie zijn meér dan door de mens gemaakt, nietwaar? Jullie zijn zoveel meer dan wat je zelf denkt dat je bent. Jullie kozen ervoor om op zo’n enorme grote reis in te schepen om een wereld tot BESTAAN (ZIJN) te brengen die de helderste toekomst brengt. Jullie, die veel hebben verdragen om dit voort te brengen, moeten herkennen dat jullie NU in je fijnste uren, de nieuwe vibratie op een lijn brengen met kameraad-helpers en hierdoor gaat de Nieuwe Dageraad werkelijk opkomen. De beloftes die aan de ziel zelf gedaan zijn worden vervuld. De volbrengingen die aan het gebeuren zijn in jezelf op zielenniveau zijn de kern van je WEZEN aan het verbijsteren. Want jullie worden wakker voor je Waarheid. 


JULLIE WETEN HET. JULLIE KUNNEN HET VOELEN. Toch is het nu een cruciale tijd dat jullie ook moeten herkennen dat er een slinkse plot is om alles dat gebeurt door hen van het Licht, tegen te werken. Velen zijn zich bewust van zulke zaken. Inderdaad, we willen dit niet meer energie geven en ons erop focussen, want zoals jullie dat hebben geleerd, door dat te doen voeden jullie enkel de egoïstische energie van die verloren zielen. Treurig genoeg overleven zij door het verspreiden van angst en duisternis, en voor iedereen van jullie die ook maar een moment in hun valkuil trapt, maak je zoveel goed dat al is bewerkstelligd, ongedaan. Daarom gaan we door om het belang te herhalen van om altijd standvastig te blijven in jullie LICHT en WAARHEID. Jullie weten nu al beter dan maar één seconde te denken aan zaken die je vibratie naar beneden brengen. Wees waakzaam lieve vrienden. Wees alert..  STOP…  STOP ALSJEBLIEFT om energieën weer op te laden die je niet dienen. 


We kunnen niet begrijpen, we vinden het moeilijk te weten waarom jullie dat doen, terwijl je al in je eigen begrijpen gegroeid bent. WAAROM? Waarom zou je doorgaan om deze duisternis te voeden als je WEET dat het alleen maar LICHT is dat je in de Nieuwe Wereld brengt. Dit resoneert niet goed bij ons. Maar, we zijn niet van de menselijke vorm. We waarderen het en daarom, wat voor ons geheel plausibel is, kan ook voor jullie niet hetzelfde zijn, want jullie werken in de energieën waar wij niet door kunnen worden beïnvloed. Daarom spreken wij in deze tijd op deze manier. Want wij willen zo graag dat onze woorden tot jullie komen.


VOED ALLEEN HET LICHT. WEES ALLEEN LICHT. Laat elk atoompje los dat niet in LIEFDE naar buiten straalt. Jullie wensen in een wereld te gaan die van de fijnste dromen is. Jullie willen dat alle oorlogen stoppen. Jullie bidden dat degenen die jullie planeet verlaten vanwege gebrek aan voedsel nooit meer hoeven terug te keren naar een dergelijke omstandigheid. Jullie vragen voor zoveel dingen vanuit de diepste wonden van je hart om te veranderen. We zeggen je…  ‘Dan verander dit. Maak deze wereld van jullie dromen waar.’


JULLIE ZIJN HET… JULLIE DIE DIT MOETEN DOEN. DOOR GEDACHTE… DOOR LIEFDEVOLLE GEDACHTE.
Als jullie een wereld willen vol met gelach, lach dan meer. Als jullie vredig willen zijn als je door de natuur loopt… dan…  wees vredig als je loopt in de natuur. Als je een wereld wilt die geen geweren heeft, geef dan onder geen enkele omstandigheid een gedachte of energie aan geweren. Concentreer je niet op dat wat je NIET WILT. Geef alleen intense gedachte aan dat wat je doet. Gedraag je op de manier waarop jullie Nieuwe Wereld zou moeten zijn. 


Toen jullie kinderen waren, speelde je. Jullie creëerden een wereld van doen alsof. Als je een specifieke fantasie wilde, keerde je steeds weer naar diezelfde ‘plek’ terug. De plek en het verhaal werd groter als iemand er meer tijd aan gaf. Dat is nou nodig nu. Ga terug naar het kind dat je bent. Wees een kind dat speelt en wordt in die wereld gewikkeld van speelsheid. Maak die wereld een plek waarin je meer en meer verkiest te wonen. Schrijf het op als je voelt dat dit nodig is, alles dat je wilt die je Nieuwe Wereld moet zijn. Schrijf het script  Teken het landschap. En VOEL allermeest de werkelijkheid van deze wereld die je schept. Gebruik je voorstelling. Stel je voor hoe je je zult VOELEN in deze NIEUWE WERELD… en houd dat GEVOEL vast… DE HELE TIJD. Betrap jezelf terwijl je je focust op dat wat jou of iemand anders niet dient en WEES ER ZEKER  van dat je het omdraait naar HET GEVOEL VAN LIEFDE… TELKENS WEER. Als je een wereld vol LIEFDEVOLLE WEZENS wilt, dan moet je er zelf een worden…  TEN ALLEN TIJDE. 


Ga weg bij het GEVOEL dat je medelijden voor jezelf hebt en voor je wereld. Jij vindt deze woorden confronterend, niet liefste Blossom?


Bloss:  Nee helemaal niet…  ik vind het heerlijk. Ik voel dat we een opkikker nodig hebben, wijsheid in woorden!!  Ga door alsjeblieft…


Fed.v.L: Als jullie verder gaan met deze laatste dagen van de oude wereld en word je hart gebroken door alles wat je om je heen ziet, dan ga je door met een gebroken hart door alles wat je om je heen ziet. Als je WEZEN in beslag genomen is door een specifieke ‘ramp’ WORD JE dan bewust dat droefheid voeden naar die mensen die er bij betrokken zijn, niet helpt. Vind in dat moment van erkenning je kracht. Neem enkele diepe ademhalingen en verander je gedachten in zonneschijn en lachen en stel je voor dat die zielen die door een specifieke ramp zijn getroffen, opnieuw lachen en Liefhebben. Breng een verandering door gedachte. Dit is zo belangrijk. We wensen dat jullie bij wat er plaats vindt daar doorheen zien… 


WEES OPTILLEND, WEES OPHEFFEND… voor iedereen om je heen… overal.. 


BRENG DIE LIEFDEVOLLE GEDACHTEN NAAR BINNEN in tijden als je vindt dat het makkelijker is om ineen te storten en om tranen te huilen voor allen die op vele manieren lijden.
BRENG HET LICHT NAAR die omstandigheid of naar die situatie. Stort JULLIE LICHT over de plaatsen en de mensen die lijden.


ZIE JE DAT… ZIE JE DAT…  Z I E  J E  D A T?   Het is jullie Licht dat het verschil maakt voor hen. Als jullie met hen huilen, ‘geef je toe’ geef je op voor dat wat niet nuttig is. Dat wat niet dient. We vragen jullie niet om alle medeleven op te geven. Helemaal niet. Het komt door krachtig te zijn en door Licht te brengen waardoor je medelevend BENT.


Bloss:  Hier voelt het wat dringend in deze wijsheid.


Fed.v.L: Liefste zielen die zo nabij tot ons zijn gekomen. Wij houden van ieder van jullie …  MET EEN PASSIE.  We weten dat onder ALLE  omstandigheden wat wij het meeste, het allermeeste kunnen doen, is om onze LIEFDE aan jullie te geven. Alles dat we vragen aan jullie om hetzelfde aan elkaar te geven.


Wat voor je ligt kan verwarring brengen en degenen verbijsteren die er niet voor kiezen om er doorheen te kijken. LUISTER naar je hartslag. In dat ritme spreek je Waarheid. Als dit uit het ritme valt luister dan naar haar GEVOEL… NIET NAAR je denken. NIET naar je angst…  want hebben jullie niet net besloten toen je deze woorden van vandaag las… dat vrees niet langer deel moet zijn van waarvan jullie gemaakt zijn? VOELDEN WIJ juist niet dat zo velen… als niet iedereen… net het besluit heeft genomen om ALLEEN MAAR VAN LIEFDEVOLLE GEZINDHEID TE ZIJN ..  en om je ziel-alleen maar te concentreren om de LIEFDE wereld voort te brengen die voor ieder van jullie ligt? 


Bloss:  Yep! Ik denk dat jullie dat net gedaan hebben!!


Fed.v.L: Dan is ALLES IN ORDE en volmaakt ZOALS HET MOET ZIJN.  We komen er…

Bloss: Waar is …er…? 


Fed.v.L: De exacte plaats die nodig is zodat je kaak naar beneden valt door het wonder. Wij sturen jullie allemaal onze eeuwige dank dat je acht wat we jullie aangeboden hebben op manieren van ‘verlichting’. Onze wens is om DE LIEFDE TE VOELEN die ieder van jullie is, als alle energieën die nu weg moeten vallen vertrokken zijn en dat alleen Licht kan worden geabsorbeerd van de een naar de ander, als een herkenning dat ieder gewoon deel is van die ander, gewoon uitgedrukt door een gevarieerde manifestatie van het geheel.

Bloss:  Cheers, mijn vrienden. Dit is net wat de dokter aanbeval! !  In Liefde en dank.  

Vertaling: Winny 


Originals and translations of Galactic Messages available on

zaterdag 8 januari 2011

7 January 2011
Blossom met de Galactische Federatie
Eerst een woordje van Blossom:Hallo goede mensen! Mij werd door zoveel mensen gevraagd of ik de Federatie van Licht wilde vragen naar de vogels en vissen die over de hele planeet sterven. Hier is hun antwoord


Blossom: Goedenavond jullie. Ik weet dat dit wat onverwacht is (van mij, misschien niet voor jullie) maar veel mensen hebben me geschreven en vroegen of ik jullie kon vragen over iets nogal vreemds dat in onze wereld aan het gebeuren is. Ik wil zien of het gepast is voor jullie om hierop te antwoorden, als het niet zo is dan accepteer ik dat. Het gaat over de vogels en vissen die op de hele planeet met duizenden sterven. Kunnen jullie ons uitleggen waarom dit is?
Federatie van Licht: Eerst willen we het hebben over een zaak van andere aard, als je dit goed vindt?
Bloss: Zeker.
Fed.v.L: Op diverse momenten van communicatie met jou hebben we bij specifieke onderwerpen stilgestaan waarvan wij denken dat het juist is om over te praten. Zeg je dat dit correct is?
Bloss: Yep!
Fed.v.L: Maar, er zijn communicaties, ook door ons, waarbij op een niveau wordt gesproken wat niet altijd bevredigend is voor veel mensen. Zeg je dat dit ook correct is?
Bloss: Nou, als dit gaat over mensen die antwoord willen op vragen waarvan zij denken dat jullie dat zouden moeten geven… dan is dit ook correct.
Fed.v.L: Mogen we dan voorstellen dat als een bepaald ‘project’ onderweg is dat wel of niet relevant kan zijn voor onze communicaties met jullie planeet, het aan ons is, met alle respect, om een beslissing te nemen over of WIJ voelen of dit een antwoord waard is?
Bloss: Ja… Als veel mensen antwoord op vragen willen hebben die hen zorgen baren, waarom ‘geef je hen er dan niet van langs’?
Fed.v.L: Omdat wij beter weten dan om zo frivool met onze kennis om te gaan. Wij hebben veel informatie die gevaarlijk zou zijn om aan iemand van jullie wereld te geven. Daarom verkiezen we en weten we dat het wijs is om te zwijgen over bepaalde zaken tot aan de tijd waarop het veilig is om te onthullen. Als wij jullie de WAARHEDEN moesten vertellen die zo velen van jullie willen weten, nu op DEZE TIJD, dan is het zeer waarschijnlijk dat deze informatie ook werd ontvangen door degenen die weten dat wij de Waarheid kennen en zij zouden deze informatie verspreiden om er bij te winnen.
Het is niet dat we terughoudend willen zijn, om jullie verwonderd en verward te houden. Dit is werkelijk niet zo. Velen leggen het verkeerd uit dat we ’ons stom houden’ zoals jullie zouden zeggen, om een ‘grap uit te halen’ of ‘om jullie in het duister te houden’ …. of om ‘een spelletje te spelen’. We zijn ons bewust van alles dat besproken wordt betreffende onze wijzen van verbindien en over waar wij voor kiezen om aan jullie vrij te geven. Toch kan er in deze tijd geen andere manier zijn, om redenen die we net vertelden.
Bloss: OK. Ik begrijp dat helemaal. Misschien is het dat waarom ik al die tijd al weet jullie niets te vragen en jullie gewoon te laten zeggen wat je moet zeggen.
Fed.v.L: ‘Misschien’ hoort hier niet bij. Want jij hebt de reden al gekend op een dieper niveau en daarom volgde je die reden die je kent, zonder vragen.
Bloss: Betekent dit dan dat het niet juist zou zijn voor jullie om ons informatie te geven betreffende wat er aan het gebeuren is met de vogels en vissen?
Fed.v.L: Het betekent dat als we alles dat we weten vertellen, het velen in een tailspin een ‘vrille’, zou brengen.
Bloss: Met ‘tailspin’ bedoelen jullie dan een val naar beneden of verwarring?
Fed.v.L: Beide. Zo frustrerend als dit lijkt (?) te zijn… we vragen je te accepteren dat wij weten wat we doen. We kunnen onze positie niet in gevaar brengen door nieuwsgierige geesten te bevredigen… zo graag we ook het overactieve brein tot rust willen brengen.
Bloss: Toch kunnen jullie wel zien dat we, vanuit onze positie, willen weten wat dit veroorzaakt… of het nu kosmisch is, logisch is, gerelateerd aan het weer, of aan vergif, of gerelateerd aan voorspellingen… we willen graag een uitleg krijgen van Waarheid. Het heeft onze wetenschappers duidelijk verbijsterd.
Fed.v.L: Niet allen van hen! We begrijpen echt jullie reden tot onderzoeken en we begrijpen ook dat je een vraag van dien aard normaal niet zou stellen behalve als je voelde dat die belangrijk was.
Bloss: En nog meer het aantal mensen die me vroegen jullie dat te vragen. Het is niet zo dat ik me verplicht voelde…ik ben zelf nieuwsgierig om dit te weten, om even eerlijk naar je te zijn.
Fed.v.L: Je bent nooit wat anders, Blossom. Om nu te onthullen wat er gebeurt met die gevleugelde schepselen en met de energieën uit de waterwereld, dat zou te riskant worden. Alles dat we mogen zeggen om behulpzaam te zijn is wat jou verteld is wat de oorzaak is, dat dit niet is dat wij zouden aanbevelen.
Bloss: In mijn hart nu, weet ik en respecteer ik wat jullie zeggen en daarom zet ik deze zaak niet verder door. Ik accepteer dat het niet juist is voor de Waarheid om die op dit moment te vertellen. Het verdriet velen dat dit gebeurt. Is er een manier waarop we kunnen helpen?
Fed.v.L: Door te weten dat Waarheid de enige manier is om jullie vrij te maken. Maar de tijd voor die vrijheid is nog niet bij jullie, toch zoals je weet, is het niet zo ver meer weg… zelfs niet in jullie tijdsframe. We zijn dankbaar voor degenen die hun hart volgen en weten dat dit de manier is waarop het moet zijn… voor nu. Maar hoe zullen jullie je verblijden als alle WAARHEID vrij komt en ALLES wat we tegen jullie gezegd hebben zich onmiddellijk met je WETEN zal verbinden. Op dat moment van ‘ALLES WETEN’. WEET liefste zielen van de Aarde dat wat er aan het gebeuren is, GEKEND wordt.
Bloss: Soms verwacht ik een paar andere woorden aan het einde van een zin en dan komen die niet. Dan realiseer ik me dat het zo bedoeld is, en het is dan krachtiger zoals het is.
Fed.v.L: Mogen we je nog een paar minuten van je tijd lastig vallen.
Bloss:Dat is geen lastig vallen.
Fed.v.L: Jullie in je wereld hebben zorgen over wat er gaat plaats vinden in de toekomstige dagen. Jullie vragen je af en zoeken op je netwerken om oplossingen te vinden voor puzzels die niet opgelost kunnen worden… NU NIET. OMDAT HET DE TIJD NOG NIET IS. We stellen voor dat je er meer belang bij hebt door op jouw tijd te mediteren en om TE WETEN dat alles in orde is. Heel erg in orde is. Neem die tijd, wat we je altijd vragen, en we voelen dat we dat niet veel vragen, want het is de keuze van jullie hart om getrouw te blijven aan haar roepen… toch weten jullie allemaal dat op het moment waarop je begint jullie wereld ‘uit’ te schakelen en om die van ons ‘aan’ te zetten, dat dit de meest goeddoende oefening is tot groter goed van allen. Toch, met alle respect, zo velen van jullie zijn in de val getrapt om kennis te zoeken terwijl het niet altijd kennis is die waard is om te weten. Want het is noch wijsheid noch Waarheid. Er zit veel verzinsel bij door de mens gemaakte sprookjes om jullie geest naar een plek te lokken waar het Licht moeilijk is te VOELEN.
OPNIEUW, vanuit een plek van WETEN vragen we jullie om op te merken wat het meest van waarde is voor jullie ziel. Om je te verbinden met thuis! Dit is waaruit alle informatie van Waarde kan worden teruggebracht. Dit is waar jullie batterijen opnieuw kunnen worden opgeladen als vermoeidheid jullie je verstand laat verliezen. Thuis is waar WIJ zijn. Thuis is geen plek zoals we eerder zeiden. Het is een WETEN in je ziel dat je LIEFDE bent. Dat kan geen plek zijn. Want LIEFDE IS OVERAL en IS ALLES. JULLIE ZIJN OVERAL EN BENT ALLES. EEN energie van LIEFDE… JULLIE… JULLIE ALLEMAAL… en IEDER DEEL VAN JULLIE ALLEN… zijn/is die ENE ENERGIE VAN LIEFDE. Want er is niets anders, ooit, waar ook…. LIEFDE… ALLEEN MAAR LIEFDE.
VOEL DIT IN JE WEZEN. BEN DIT IN JE GEVOEL.
We zenden onze gedachten van genade naar jullie uit. Wij zijn er ons zo bewust van dat jullie energie op de planeet aarde helderder schijnt dan ooit eerder en dat het Goddelijke plan ‘op zijn plek valt’ telkens en op ieder moment…. En dit komt allemaal door jullie … IEDER VAN JULLIE.
Gezegende familie vanuit en van de sterren… samen brengen we de NIEUWE DAGERAAD tevoorschijn.
Bloss: Ik ontmoet je daar!! Met Zoveel Liefde en dank.
Fed.v.L: En wij zeggen hetzelfde.Federation of Light by Blossom Goodchild

dinsdag 4 januari 2011

4 January 2011

Vertrouwen op jezelf en op wat je VOELT, dat is hoe je ONZE WAARHEID zult KENNEN. Als het onaangenaam VOELT, is het niet onze energie.

Toch stellen we voor dat men zijn eigen denken reinigt van alle overblijfselen van angst over het onbekende, om zich ermee te bemoeien en om communicatie diensten af te breken.

JULLIE ZULLEN ONS KENNEN DOOR ONS LICHT IN JEZELF.


De Galactische Federatie van Licht
gechanneled door Blossom Goodchild


Blossom: Hallo daar. We zijn nu 2011 binnen gegaan. Ik voel dat de dingen nu heel snel gaan veranderen. Hoe leiden jullie ons verder bij je eerste communicatie dit jaar?

Federatie van Licht: We willen jullie graag voorbereiden op de opwindende dagen die vlak om jullie hoek liggen. We zitten nu in een positie om jullie te koesteren op manieren die meer in harmonie zijn met die waar we met jullie over hebben gesproken in onze discussies samen. Wij van De Federatie zitten nu op de plek om een nieuw territorium binnen te gaan en om zintuigen te stimuleren die slapend zijn geweest.

Bloss: Dat klinkt goed. Komt dit door de energie waarin we nu zitten? De timing? Het zou geweldig zijn als je dat wat meer kon uitleggen.

Fed.v.L: Wij zijn wat terughoudend geweest met bepaalde informatie omdat de kennis waar we voor zorgen om die naar buiten te brengen, geschikt is om te worden begrepen. Jullie Wezens zijn nu wakker geworden voor een diepere aanvaarding van wie jullie zijn, en toch zeggen velen dat ze die niet noodzakelijkerwijs kunnen voelen.

Bloss: Nou, als ze zijn zoals ik ben… Ik VOEL me wel anders op de een of andere manier en toch zou ik niet zeggen dat ik nu weet wie ik echt ben. Ik accepteer dat ik LIEFDE ben, want dat hebben jullie ons steeds weer verteld en toch VOEL ik dit verbazende ‘WETEN’ van wie ik WERKELIJK ben, niet.

Fed.v.L: Maar je zou wel zeggen dat jij je meer jezelf VOELT dan, laten we zeggen… vorig jaar in deze tijd?

Bloss: Ik denk dat ik er ‘dichterbij’ ben… Ja, mijn percepties zijn veranderd, maar het is moeilijk te peilen hoe precies ons GEVOEL moet zijn in deze fase van wat er plaats vindt. Hoe weten we dat we op het juiste spoor zitten?

Fed.v.L: Omdat jullie dat zijn. Als je dat niet was dan zouden de dingen heel erg anders VOELEN. Denk eraan dat jullie op dit moment nog steeds in een stoffelijke wereld wonen. Daarom is het meeste wat om je heen zit van stoffelijke dichtheid en velen die nog slapen houden zich vast aan die specifieke energie, uit angst om alles te verliezen wat ze hebben. Ze realiseren zich niet dat alles wat ze hebben in henzelf woont. Jullie hebben veel te vaak gezien dat mensen door ‘grillen van de natuur’ in een ogenblik alles kwijt waren wat ze op stoffelijke niveau bezitten. Toch kun je nooit alles verliezen dat je in/met je ziel hebt gewonnen. Er is niets en niemand die jou zelf van jou kan afpakken. Dat kan niet.

Bloss: Eigenlijk heb ik de laatste tijd gemerkt dat zo veel mensen, specifiek de jongere generatie, praten over hun plannen voor de toekomst. Wat ze nu moeten gaan doen om veilig te staan als ze met pensioen gaan. Ik zit dan hier in stilte en denk: “Jongens… dit is een zinloze conversatie” en toch zeg ik niks… want zij zijn zich niet bewust dat in een dertigtal jaren of zo, als zij met pensioen gaan, de wereld helemaal niet meer zo zal zijn als nu. IK WEET dat, maar ik kan het niet zeggen want ze denken dan dat ik gek ben!

Fed.v.L: Doch, terwijl jullie dagen in dit jaar zich laten zien, zullen ze MOETEN erkennen dat plannen maken, waar ze over denken, nu niet meer zo relevant is. Jullie hebben dit laatste decennium veranderingen naar jullie wereld zien komen die vroeger op een ‘droomwereld’ zouden hebben geleken. We zeggen tegen je dat dit jaar meer van ditzelfde zal laten zien, maar wat zich in een decennium liet zien, dat heeft nu een jaar, het komend jaar, nodig. Daarom hebben we jullie zielen voorbereid. Alles wat we hebben gedaan is jullie er aan te laten herinneren wie je bent, en jullie denken dat jullie je dat niet herinneren. Toch doe je dat wel. De opwinding die zo velen voelen komt doordàt je je dit hebt herinnerd. Jullie zijn klaar om aan wonderen toe te geven waarvoor je naar de planeet kwam om die te ontvouwen en jullie zijn in staat om nu van binnen te WETEN dat deze wonderen staan te gebeuren. Alle voorbereidende lessen die jullie brachten tot aan waar jullie je nu bewust van zijn, zijn voor deze tijd waarin je vreugde uit jullie Wezen zal stromen… omdat het niet wat anders kan doen. Want jullie zijn ervan. Het is niet langer een vraag om iets te willen geloven, het is een zaak om dit te WETEN. En zo velen van jullie WETEN het en nog steeds kiezen jullie er soms voor om het niet te geloven!

Bloss: Mijn hart zit nu op een van die ‘hier ben ik, kun je me VOELEN’ gevoelens. Alsof jullie nu iets staan op te bouwen?

Fed.v.L: We laten je gewoon weten dat we heel dichtbij zijn.

Bloss: Je moet heel dichtbij zijn omdat het steeds sterker wordt en ik voel alsof ik molenstenen om mijn enkels heb om me op de grond te houden. Dichtbij als… wat? waar? Bedoel je dat nu letterlijk of gewoon zoals in een verbinding?

Fed.v.L: We bedoelen dat als je zou….

Bloss: Ik moest mijn ogen sluiten omdat de energie zo sterk was en ik voelde de energie van ‘De Federatie’ aan mijn rechterkant komen zoals als ik direct de stem channel met White Cloud en anderen. Prachtig Vredig. Op dit moment functioneer ik in mijn linker brein om te kunnen schrijven en ‘zij’ zijn nog steeds hier aan de rechterkant. Dit is normaal, toch zijn ze zo veel meer ‘aanwezig’ aan de rechter kant.
Moeilijk uit te leggen.

Dus, wat nu?

Fed.v.L: Het is zo dat er niets anders is vanuit het gezichtspunt van communicatie dan dat we met je ‘naar’ een nieuwe fase zijn gegaan.

Bloss: Uit nieuwsgierigheid even, wat voor verschil zal dat maken? Ik bedoel ik kan het verschil wel voelen maar hoe zal het gaan veranderen met wat er tussen ons wordt besproken?

Fed.v.L: Het zal ons in staat stellen om energiestralen door deze woorden heen te sturen. Kun je je vingers anders voelen?

Bloss: Ja, ik laat me gewoon even gaan om te zien wat dit allemaal oplevert.

Fed.v.L: We stellen voor dat je zo verder gaat.

Bloss: Hadden jullie dit gepland?

Fed.v.L: Natuurlijk en toch was het al overeen gekomen met je op een ander niveau.

Bloss: Ok, goed. En toch denk ik dat alleen de tijd zal leren waarom. Wat bedoelen jullie als je zegt stralen sturen?

Fed.v.L: We bedoelen dat door een verbinding met een dieper dimensionaal niveau in jou, Blossom, we in staat zijn om deze woorden op een diepere opbouwende manier te verbinden ………….ons met degenen te verbinden die makkelijk begrijpen waar we over praten. Want het komt niet door de woorden dat we ons nu met allen verbinden, maar we zijn nu… door jou heen… in staat om ons direct te verbinden met de harten van degenen die de woorden lezen. Velen, als ze diep ademen… als ze dat doen, zullen deze verbinding MET ONS VOELEN. Direct MET ONS.

Bloss: Hoe werkt dat?

Fed.v.L: We hebben een kanaal nodig om de verbinding te leggen.

Bloss: Ik neem aan dat ik dat ben?

Fed.v.L: Inderdaad. Het zou de dingen heel erg moeilijk maken als er niet een algemene standaardmaat (?) zou zijn. Door jou heen als onze elektriciteitsdraad… want …we willen een betere manier om dat aan je uit te leggen… we zijn nu in staat om ons met de energie te verbinden die van ons af komt als draad door jou heen gaat… naar degenen die zich willen linken/verbinden met die verbinding. Het is een heel stuk makkelijker om dit door ‘iemand’ heen te doen dan in het wilde weg energie uitzenden hopend dat dit ergens thuis komt.

Bloss: Het is heel raar… of niet… maar duidelijk dat dit opeens compleet uit de lucht komt vallen en dat het concept nooit in mijn denken was opgekomen, en toch terwijl jullie dit idee door me heen voeren, heb ik het gevoel dat veel van ons werk samen zich al die tijd al heeft opgebouwd.

Fed.v.L: Inderdaad.

Bloss: Ik voel me nog wat onzeker over wat deze verbindingsstralen… en IK WEET dat jullie me de ‘Gouden Verbinding Draden’ willen laten oppakken… eigenlijk gaan doen? Wat gaan mensen daardoor beleven?

Fed.v.L: Dat zal ieder mens zelf gaan WETEN. Net als eerder, als we iets ‘gaven’ voelden veel mensen veel dingen. Alles betrof dan als wat ook een ander had beleefd. Als we in staat zijn om onze verbinding met ieder te verdiepen, zal er een verschillende presentatie zijn voor iedere ziel en er zal GEEN TWIJFEL zijn dat WIJ dat zijn. Zo velen hebben al zo lang gewacht op deze reünie. En nu zal die er dan zijn.

Bloss: Ik weet dat er nu velen zijn die in hun gedachten duizenden vragen stellen. Welke vorm zal dit aannemen? Hoe zullen ze weten dat jullie dat zijn en niet hun eigen verbeelding etc. etc? Welke raad kunnen jullie ons geven?

Fed.v.L: Niets dat nieuw voor je is. En wij WETEN dat velen die vraag al hebben beantwoord voordat ze ons antwoord lezen.

Vertrouwen op jezelf en op wat je VOELT, dat is hoe je ONZE WAARHEID zult KENNEN. Als het onaangenaam VOELT, is het niet onze energie. Toch stellen we voor dat men zijn eigen denken reinigt van alle overblijfselen van angst over het onbekende, om zich ermee te bemoeien en om communicatie diensten af te breken.

JULLIE ZULLEN ONS KENNEN DOOR ONS LICHT IN JEZELF.

Bloss: Dit is echt baanbrekend hoor, weet je. Ik ben blij voor ons omdat ik weet dat zo veel mensen dit al lang wilden. Mijn zorg is dat er mensen zijn die niets hiervan voelen en neerslachtig zullen worden. En ook dit, hoe kunnen we verwachten dat die Gouden Stralen aan ons ieder worden voorgesteld op individuele wijze? Het kwam in me op, dus moet ik het zeggen, zonder te veel van mijn spoor af te gaan, en zo is het ook als de pilaren/stralen van Licht, wanneer zal dit alles waarover jullie spreken, in vervulling gaan?

Fed.v.L: Wat betreft het ontvangen van de Gouden Stralen, dat zal afhangen van de diverse fasen van acceptatie en groei van die individuele mensen. Het kan onmiddellijk zijn voor sommigen, en voor anderen niet, tot aan de tijd dat ze volledig kunnen accepteren dat deze ‘happening’ aan het gebeuren is.

Bloss: ik moet gewoon doorgaan met vragen hierover… dus wat jullie zeggen is… dat je… door mijn vingers op dit toetsenbord… en door jullie verdiepte verbinding via ‘het binnengaan in mijn hoofd’ op die manier… in staat zijn om een verbinding te maken met allen die deze woorden lezen.

Fed.v.L: Ja. Heeft onze oktober boodschap niet velen bereikt en zielen gewekt alsof het uit de lucht kwam vallen?

Bloss: Ja, Ik weet dat dit een feit is omdat veel mensen me schreven en dat zeiden.

Fed.v.L: Dat is een feit, ja. Op dezelfde manier is het een feit dat we… door de energie van onze woorden via jou… dit uitzenden… we in staat zijn te doen wat we zeggen.

Bloss: Toch… wat ik niet begrijp is hoe precies die Gouden Straal ‘energieën’ zullen zijn? Praten we van heldere lichten in de kamer? Praten we over het opgetild worden van het bed? Waarover?

Fed.v.L: We praten op die manier dat je hart zal zeggen: “Hallo. Hallo, ik weet dat jullie dit zijn!”

Bloss: Realiseren jullie je wel dat dit zo opwindend is voor iedereen?

Fed.v.L: Realiseer jij je wel dat dit steeds het plan is geweest?

Bloss: Nou, ik voel, ik ben gewoon mij, het zal interessant zijn om te zien hoe dit zich gaat ontvouwen. Ik glimlach over een goed jaar geleden, ik begon met een Gouden Straal pagina op mijn site, maar met een andere bedoeling dan dat waarover jullie vandaag spreken. Dat ging niet echt van start. Misschien krijgt het nu wel zijn kans en kunnen we het vullen met ieders belevenissen?

Fed.v.L: Misschien. Wij glimlachen ook, want deze ‘energieën’ zullen veel opheffing en herkenning voor iedereen brengen.

Bloss: En die stralen van Licht? Wanneer kunnen we die verwachten?

Fed.v.L: Terwijl we spreken.

Bloss: Terwijl jullie NU spreken of op een andere keer? Brutaal van me, ik weet het!

Fed.v.L: Houd de wacht. We willen er aan toevoegen dat ALLES wat we gezegd hebben zal gebeuren. We zijn ons bewust dat er mensen zijn die voelen dat je deze woorden zelf bedenkt, omdat ‘beloftes’ nog niet zijn ingelost op de manier waarop velen dat willen. We zijn geen energie die valse beloftes zal of kan maken. Er ZAL een tijd ZIJN waarop jullie hart groeten naar ons toe zingt. Er zal geen bekommernis zijn over wie wij zijn en waar we vandaan komen? … Of we Waarheid of bedrog zijn? Al deze tegenstrijdigheden betreffende al die zaken die we ‘aanraakten’ zullen worden uit de weg geruimd en alleen WAARHEID en WETEN zullen in overvloed voorkomen.

Bloss: Nou, dat is het dan, ik kan VOELEN dat dit het eind is voor vandaag. Interessant omdat er geen… hoe zal ik het noemen, geen feitelijk ‘zappen’ was. Dus blijf ik geïnteresseerd of het wel of niet, … gewoon doordat jullie ‘dieper in mijn hoofd kunnen komen’… zal zijn zoals jullie zeggen dat dit zal zijn.

Fed.v.L: Wij zeggen ‘brutaalweg’… Vertrouw je niet dat dit zo is?

Bloss: Ik antwoord ‘brutaalweg’ … het heeft niks te maken met Vertrouwen… ik heb Vertrouwen in jullie. Het is het ‘Laten we even afwachten en zie wat er gebeurt’ dat in me zit dat ik heb leren kennen en Liefhebben! Dank jullie… hoe opwindend!

In Liefde en Dank.

Site: www.blossomgoodchild.com

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )


Federation of Light by Blossom Goodchild

http://folpolish.blogspot.com/ - POLISH - NEW

http://folinrussian.blogspot.com/ - RUSSIAN

http://folinjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://flinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH

http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH

http://flindutch.blogspot.com – DUTCH

http://federationlight.blogspot.com – PORTUGUÊSLOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar