Followers

i decree

zaterdag 19 september 2009

16 september 2009 Channeling 42 Blossom Goodchild in het Nederlands

Als jullie je bewust worden van de intensiteit van deze energieën en toestaat dat elke adem je brengt naar “VERHEF JE”, dan zullen jullie jezelf ontdekken in een nieuw LICHT...


Blossom (B): Hallo daar. Het is pas een week van onze tijd geleden dat we voor het laatst gesproken hebben en toch lijkt het als eeuwen. Opnieuw zit ik hier met een leeg doek om voor jullie jongens op te schilderen ... wat zal jullie plaatje vannacht zijn? Ik hou van de opwinding over de verwondering waarover aan het eind van deze communicatie gesproken zal zijn.

Federatie van het Licht (FL): En wat zou je ons willen laten zeggen liefste dame? Wat zouden de verlangens van JOUW ziel zijn, waarmee je zou willen dat wij haar opsieren, ten behoeve van het voor jou creeren van een senario, dat de intentie van het verbeteren van de wereld toestaat?

B: Oh, er zijn duizend dingen die iemand zou kunnen vragen over wat er gaat gebeuren … over wat is de betekenis of inderdaad het doel van dit en dat ... maar echt ... al mijn intenties zijn, als ik een sessie met jou begin, voor diegenen die je woorden volgen om verheven te worden. Voor hun ziel om de Waarheid te vinden in hun harten over wat jij als een weg vooruit aanbiedt. Weet je dat velen een beetje gefrustreerd worden door al die channelings die min of meer hetzelfde zeggen en er werkelijk niets gebeurt dat anders is?

FL : Ja, We zijn ons hiervan bewust geworden en we glimlachen. Als dat wat we zeggen is dat wat de Waarheid is, waarom zouden wij dan overwegen die te wijzigen ten behoeve van het vervullen van de verlangens van diegenen die de “miraculeuze kuur” willen horen?

B: Alsjeblieft, werk dit verder uit, alhoewel ik weet wat je zegt.

FL: Liefste zielen van de aarde. Jullie zijn NU in de positie om ALLES aan te hangen, om, waarvoor je hier naar beneden toe kwam, te bereiken. Jullie zeggen dat jullie niet weten wat dat is. Jullie zeggen dat jullie wachten op iets om te gebeuren en dan zullen jullie het weten.

B: Wel, in de diepte van mijn hart, alhoewel ik het er, op het menselijk niveau van begrip en geloofwaardigheid, niet noodzakelijkerwijs mee eens ben ... iets ... ergens binnenin mij heeft deze kennis dat op een dag velen van jullie voertuigen blijkbaar in onze wereld zullen zijn en dat velen van ons hier beneden dan in actie komen. Dan … zullen we WETEN waarvoor we hier zijn. Dat is wat ik voel over de toekomst en toch ik heb daar geen onderbouwde feiten of zoiets van. Ik kan zelfs niet zeggen dat het een soort sprookje is dat ik Waarheid wil laten worden, omdat het beeld van wat werkelijk gebeurt voor mij lijkt uit te zien als een film. Ook ben ik me bewust van het bloedvergieten ... de uitval, door de niet ontwaakten, en ik beschouw de wereld als hoe het zal zijn. Inderdaad, zal er geen chaos zijn?

FL: Laten we proberen de overpeinzende gedachten die deze agenda omringen, te kalmeren. Als dit plaatsvindt, dan zal het de meest gedenkwaardige situatie zijn die jullie aarde ooit is tegengekomen. Inderdaad, in het verleden, toen onze schepen in jullie hemelen waren was er een verschil in de manier waarop diegenen die op de aarde leefden over ons voelden, omdat ... velen WAREN ons. Toen de tijd verstreek, werden we voor velen op jullie planeet Goden. Dit was niet onze bedoeling. Angst en hebzucht hadden zich al gevestigd op hun plaats in jullie land en in bestaan van velen ... en dat wat was veroverd was de moeite niet waard.

Mede broeders en zusters van ons kern Zijn zeggen we jullie ... dat als de dag komt dat we elkaar ontmoeten ... veel zal worden begrepen door diegenen die ons vanaf het begin kunnen accepteren. Door diegenen die reeds WETEN wie we zijn ... jullie familie. Denk aan de eenwording als we elkaar begroeten in de belichaming die door velen kan worden geaccepteerd. Wie wij zijn is wie jullie zijn. Daardoor is het niveau van Liefde die wij binnenin ons hebben precies hetzelfde als binnenin jullie. Toch nu al zolang, hebben jullie het lijden van de lagere vibratie, waarin het menselijk vlees haarzelf heeft gebracht om in te verblijven, moeten doorstaan.

Voor sommigen … jullie zullen worden “getracteerd” op een “extra aanvulling”. Een kamer ervaring waarop jullie in jullie zielen een sfeer van zuiverheid mogen opnemen. Het zal even verfrissend zijn als de zomer regen en zal veel herinnering aan wie jullie zijn opnieuw ontsteken.

B: Dat zal een behoorlijke taak worden. Daar ik verwacht dat er velen zijn die graag DIRECT een afspraak daarvoor zouden willen boeken. Hoeveel ruimtes heb je aan te bieden ... en mag ik hier en nu zeggen ... de rij begint direct achter mij !!

FL: Hier zouden we willen zeggen dat je in je gedachten, de uitgebreidheid van onze schepen en alles waartoe zij in staat zijn, onderschat liefste dame. En toch velen van jullie zullen jullie weg weten, omdat jullie die zullen herinneren van jullie bezoeken in jullie dromen. Je ziet, dit zijn het soort dingen die we tegen je zeggen van de dingen die je reeds weet. Jullie hoeven alleen maar naar dat kanaal over te schakelen.

B: Toch, soms kunnen we een kanaal niet goed ontvangen, door storing of slecht weer of we zijn “buiten bereik”. Geen belediging … maar je zegt dat we alleen hoeven “over te schakelen” ... maar wat als je hier naar beneden komt, bent in het menselijk vlees en probeer het. Het is niet zó makkelijk ... geloof ons, velen van ons werken ermee.

FL: Accoord, we zijn niet in die zelfde “ruimte” dan jullie zelf en we verwachten misschien iets van jullie dat is niet precies zo gemakkelijk als we het zeggen ... Zou je willen zeggen dat dit correct is?

B: Ik ben maar één persoon en kan alleen voor mezelf spreken hoe het is. Misschien zijn er velen, die kunnen “overschakelen”. Thans kan ik me niet eens herinneren waar dat overschakel ding om draait. Ik ben de clue onderweg ergens verloren. Oh ja, opnieuw herinneren wat we weten. Je ziet, dat is waarom ik denk dat wanneer deze “tijd komt”... Dan ZULLEN we HET WETEN. DAN ZULLEN we opnieuw herinneren dat wat we WETEN om te doen. Omdat ... wij dan alleen maar zullen gaan over wat we moeten doen ... Alsof we dat al onze levens al gedaan hebben. Ik weet het klinkt bizar, maar ik krijg zo vaak het gevoel dat dit de weg is die het zal zijn. Natuurlijk, het kan ook alleen maar mijn fantasie zijn. Enige gedachten?

FL: Velen liefste. Toch het enige dat je kan doen om te zien of dit zo is, is wees geduldig. Omdat we tegen je zeggen, net zoals velen van jullie nu kunnen voelen ... Dingen zijn aan het intensiveren. Het tempo van vernieuwing en verandering is aan het versnellen tot een niveau dat het effect heeft op zaken die al snel diegenen zal uitputten, die strijden om het Licht, dat stroomt op jullie en binnenin jullie, tegen te werken.

Voor diegenen van jullie die zichzelf herkennen en erkennen dat ze in deze heilige tijd hier zijn om te assisteren, zij zullen een verschil binnen zichzelf voelen dat onoverkomelijk is. Er zullen geen “wat als” of “maren” meer zijn. Er zal alleen nog begrip zijn dat, alles wat voorspeld is, is onderweg. Het is niet aan het beginnen, want het begon al jaren geleden. We zouden willen zeggen dat jullie er NU er middenin zitten. En het kan jullie niet onopgemerkt passeren. Maar het is aan jullie om het te herkennen en de energie die nu met jullie is naar het beste van jullie mogelijkheden te gebruiken. Het is nutteloos te accepteren dat sterkere heldere krachtiger energieën jullie wereld zijn binnengekomen om uit te lijnen en te balanceren en te stabiliseren ... als jullie het benutten van deze energieën in julllie eigen adem niet incorpereren. Als jullie je bewust worden van de intensiteit van deze energieën en toestaat dat elke adem je brengt naar “VERHEF JE”, dan zullen jullie jezelf ontdekken in een nieuw LICHT. Het zal zijn als dat je kijkt naar je handen en je verbaasd bent over het verschil in hen. Want hoewel ze niet veranderd zijn … Jullie perceptie over hen is dat wel. Dit is opnieuw wat wij noemen “Het KeerPunt” liefsten. Zien jullie dit? Omdat jullie de Hogere energieën “inhaleren” jullie worden aangepast aan hun frequenties en zodoende alles wat zij binnenin zich houden te ontdekken.

DIT ZIJN DE WONDEREN WAAROVER WE MET JULLIE GESPROKEN HEBBEN. En zij zullen precies voor jullie zijn ... voor jullie eigen ogen. De verandering ... de verandering zal plaatsvinden als jullie kijken. De Transformatie zal zichzelf aan jullie laten zien in een meer zichtbare vorm. Het heeft subtiel achter de schermen gewerkt en dan, in een oogwenk zal het veranderd zijn. En toch het is “morphing” ( = het geleidelijk overvloeien van de ene situatie in de andere - red.) geweest in een stille wereld aangezien velen van jullie doorslapen.

B: Er was een vraag gesteld door een dame die mij schreef ... nu misschien een geschikte ... Is er een verschil tussen frequenties en vibraties? Daar je soms spreekt ... Ik voel je gebruikt beide woorden, toch betekenen ze hetzelfde? Is dit zo?

FL: We zouden willen antwoorden op de meest eenvoudige manier, zodat we jullie kunnen helpen dit te begrijpen. Omdat dit een gecompliseerde zaak is. En zelfs jullie beste wetenschappers zouden er moeite mee hebben uit te leggen dat wat erbij betrokken is, op een niveau dat ze kunnen begrijpen, laat staan het niveau waarop het Werkelijk bestaat.

B: Ok ... dus als je een negenjarige zou moeten vertellen over vibraties en frequenties ... hoe zou je het vereenvoudigen zodat dat deze het kan begrijpen.

FL: We laten je een steelpan met water zien. We laten je de naar de oppervlakte opstijgende bubbels zien als de temparatuur opwarmt. Hiermee laten we je tuinerwten op de bodem van de pan zien en als de temparatuur stijgt ... zo doen ook de kleine groene ballen van goedheid. Laat ons de warmte “de frequentie”noemen ... maar de druk die de warmte voortbrengt, waardoor de erwten in de pan met water rondspringen is de “vibratie”. Zo in zekere zin ... de temparatuur ... zullen we ervan maken ... de temperatuur/warmte van LIEFDE is de frequentie ... die dan de vibratie creëert. Hoe kouder het water hoe lager de vibratie. Want de frequentie waarbinnen de vibratie resoneert, combineert met de elementen die het water ZIJN.

B: Eh ... wacht even, ik moet even teruglezen om te zien wat je hebt verwoord.

Een beetje de weg kwijt aan het eind daar … combineert betekent … volgens het woordenboek … iets als vorm een geheel; mix ... Ok dus ... resoneert betekent ... vrijwel overeenkomen of harmonieus ... dus ... daardoor ... Op mijn kleuterschool manier van het uit te leggen ... de frequentie is het “wat is” ... en de vibratie is wat gecreëerd wordt van “wat is” afhankelijk van het niveau het “wat is” is. Oh Ja ... dat heeft het werkelijk eenvoudiger gemaakt ... Dat is perfect duidelijk nu! Wonderbaarlijk Nu weet ik echt wat je zegt. Het is zoals je zegt ... moeilijk om in woorden uit te drukken.

FL: En nu voelen wij dat je de definitie van de twee hebt herkend.

B: Wel, binnenin mij heeft dat ergens. Geen wonder dat ik voor de theaterkunst gekozen heb ... een leraar zijn zou mijn hoofd niet aankunnen!

FL: Liefste zielen … elk en iedereen van jullie. We liggen in de wacht ... dit is Waarheid van alles dat wij kennen als zijnde de Waarheid. We zeggen tegen jullie dat dezer dagen waarvan jullie soms denken dat het sprookjes zijn ... tot leven zullen komen.

B: Alsjeblieft zeg geen “spoedig”. Dat zou niet zo goed overkomen. Wij aardbewoners begrijpen jouw betekenis van “spoedig”niet. Het is van een andere frequentie als de onze! Als we gaan voor “ons” “spoedig” dan zouden deze erwten nu al behoorlijk ineen geschrompeld zijn!

FL: en toch als we gaan voor “ons””spoedig”ze zouden net aan de kook beginnen te komen.

B: Daar ga je weer. Dus we zullen het voor een poosje laten “rusten” om de geur te absorberen en te wachten op “schotel” om hem aan te zetten. Heel hartelijk dank hiervoor. Ik heb echt van onze conversatie vanavond genoten.

FL: En wij ook. Een zekere Verlichting is in overvloed aanwezig.

B: Liefde Licht en Gouden Stralen voor jullie en tot de volgende keer.


Original Site:
http://www.blossomgoodchild.com/

TRANSLATIONS:

http://federationlight.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
http://flinspanish.blogspot.com/- ESPAÑOL

By courtesy of Carl
Email: luisavasconcellos@hotmail.com
(To the kind attention of Carl)

vrijdag 11 september 2009

7 september 2009 Channeling 41 Blossom Goodchild in het Nederlands

Verhelder jullie wereld … en de wereld die jullie aan het co- creëren zijn … met de kleuren van de regenboog die afkomstig zijn van de energieën die jullie aanbieden aan de ruimte waarin jullie verblijven en aan de zielen die jullie tegenkomen.

Verhelder en Licht op.

Blossom (B): Hallo, oh niet aardbewoners!! Ik wordt heel vaak gevraagd aan jullie zoveel dingen te vragen. Het zou voor mij niet realistisch zijn om deze allemaal te vragen. Jullie zijn je waarschijnlijk volledig bewust dat op dit internet systeem dat wij gebruiken er een bestand van informatie is over ALLES. TE VEEL als je het mij vraagt ... maar dat deden jullie niet ... daarom ga ik het jullie vragen! Ik heb het gevoel dat er begeleiding nodig is, omdat sommige mensen schijnen ... met alle respect ... zo belachelijk in beslag genomen te worden door alle informatie (veel conflicterend) ... in plaats van TE LEVEN! Deze computer wereld is helemaal goed en goed voor sommige dingen, maar aan de andere kant, heeft het er niet voor gezorgd dat we vergeten zijn hoe naar “buiten te gaan en te spelen”? Elk advies over de beste manier hoe om te gaan met deze gehele Ascentie grap (als ik zo vrij mag zijn) zou van harte geaccepteerd en heel erg gewaardeerd worden. Het begint allemaal een beetje onbeheersbaar te worden ... en dit is alleen nog maar het begin en jullie weten wat ik bedoel?

Federatie van het Licht (FL): Liefste ziel, inderdaad wij zijn als één in gedachten met jouw sentiment. Daarom is er veel dat wij over deze zaak willen verwoorden. Een zaak waarvan we willen zeggen dat die aanzienlijk is.

INTERPRETATIE van dat wat “naar beneden”wordt gebracht tot jullie aardse vibratie kan erg misvormd worden afhankelijk van het begrip van de ziel die A) het nieuws channelt, en B) diegenen die dat lezen. In jullie wereld heb je een spreekspel dat het Chinees Fluisteren heet, is het niet? Wat origineel “uitgedeeld is” is niet hetzelfde als wat terugontvangen wordt als het een paar keer de kring rondgeweest is!! Opnieuw geven we dit woord INTERPRETATIE. Als jullie echt zouden luisteren naar jullie harten als jullie nieuwe informatie ontvangen, dan zouden jullie erg snel vermoeden dat wat het waard is om mee door te gaan en dat wat niet.

We vragen je te accepteren dat er zeer intelligente krachten aan het werk zijn, die niet ten bate van jouw ziel contact met je maken, maar zij plaatsen heel slim in praktijk de angsten en de controle waarvan zij het nodig vinden die in omloop te brengen … dat wat diegenen met minder kracht beginnen te geloven als komende werkelijkheid. Hebben wij in het verleden van jouw dagen ook niet met je gesproken … met betrekking tot de uitkomst van de toekomstige dagen, die gebaseerd is op dat wat jullie van jullie planeet kiezen te creëren?

Mogen we iets suggereren? Het zou voor velen zeer heilzaam zijn een tijdje lost e laten … voor een redelijk geaccepteerde periode … en geen informatie, die is gegeven met betrekking tot zaken die voor ons liggen, te lezen of er in te duiken.

Het zou nog veel heilzamer zijn voor iemands ziel en voor de gehele planeet om misschien een ketting van madeliefjes te maken … of om bij een beek te zitten en de energie van de bomen en de kleintjes van de natuur in te ademen. Buiten … daar waar iemand de goedheid van de lucht kan absorberen, de zoetheid van een roos ruiken. Zoveel, van iemands dagen worden nu bepaald door een stoel en een scherm en de intensiteit dat dat met zich meebrengt … probeer te ontcijferen wat er werkelijk gebeurt en wat niet.


We willen met een glimlach zeggen … dat iemand zo belemmerd kan worden door het zoeken op de machine dat ze de glorie die plaatsvindt in de hemelen missen!!!!

Liefste zielen … Hebben jullie overwogen hoe jullie levens er uit zouden zien, als deze computers voor een tijdje zouden “crashen” … allemaal? Wat zouden jullie dan doen? Op wie zou je dan steunen voor je “fixatie”?

JULLIE ZELF!

Jullie schijnen jullie zelf te vergeten. En jullie zelf is degene die alle antwoorden op ALLE dingen heeft en toch zijn velen van jullie vasthoudend in het heinde en ver blijven zoeken. LAAT DE PANIEK LOS. Laat het streven om het antwoord te vinden, van wat werkelijk de komende tien jaar van jullie tijd gaat plaatsvinden, gaan. Neem de tijd om van de dag … de nacht te genieten. Neem de tijd om met vrienden om te gaan. Neem de tijd om te Lachen. LAAT HET GAAN. Creëer en maak jullie zelf en anderen en jullie planeet helemaal vol met pure blijdschap. Zuiver opnieuw jullie gedachten omdat inderdaad velen van hen behoorlijk besmet zijn door verhalen, die zijn afgeleid om iemand slaafs te maken.

Wat in de toekomst gaat gebeuren, zal op dezelfde wijze gebeuren als dat wat voor jouw vandaag gebeurd is. Elk moment van HET NU zal eenvoudig ontvouwd worden en jullie zullen ER IN LEVEN. Dus zodoende is jullie toekomst NIET VERSCHILLEND van geen enkele dag ... op geen enkele wijze. Jullie blijven doorgaan met ademen, eten, drinken, slapen, en op dezelfde manier ... dit zullen jullen ook doen in de dagen in jullie NIEUWE DAGERAAD. Het is een geleidelijk proces. Zien jullie dat niet? Begrijpen jullie dat niet? Hebben we onszelf niet duidelijk gemaakt? Het is een proces! Het gebeurt NU ... Deze toekomst waar jullie over nadenken. Deze NIEUWE WERELD die jullie aan het creëren zijn, wordt NU gecreëerd.

Dus we willen jullie adviseren hier verstandig over na te denken. Is deze nieuwe wereld, waarin jullie verlangen te leven, een wereld waar de gehele populatie eventueel “poorten”in hun hoofden hebben om “contact te maken” ... “te bellen” om de machine aan de lijn te krijgen???? OF ... zal deze nieuwe fase waar jullie naartoe bewegen, er één worden waar jullie precies hetzelfde doen ... jullie maken contact ... jullie bellen ... met jullie HOGERE ZELF. Jullie grotere creatie die jullie hebben gecreëerd ... VAN JULLIE ZELF. Jullie zijn nu allemaal afgestemd op de werking van de mechanische technologische netwerken en velen van haar wonderen ... Laat jullie zelf niet teveel in beslag nemen door dit alles van dit schitterende amusement en vergeet niet de waardevolle tijd die iemand kan besteden met precies hetzelfde te doen ... maar met je eigen connectie ... naar elkaar ... naar het alles. De verbondenheid NAAR elkaar ... Met elkaar … Van elkaar …

B: En geen rekeningen!!!

FL: We hebben de vooruitgang van deze computers bestudeerd ... en hun toepassingen ... We hebben hetzelfde gedaan met de menselijke soort … we zouden willen zeggen dat als er een keuze was geweest … het zouden jullie mensen zijn geweest die we heel graag hadden willen omarmen. Jullie aantrekkingskracht is heel veel groter dan enig intellectueel geavanceerde “chip” die vele antwoorden zou kunnen hebben en toch … Deze antwoorden moeten op enig moment geprogrammeerd worden, of niet?

Laat ons dan naar de overeenkomst kijken liefsten. Jullie programmering is groter dan welke kennis welke machine dan ook aankan. Voor jullie als “LEVEN” … als Ziel(en) wezen, zijn binnenin jullie de antwoorden … de antwoorden op dit alles.

B: Ja, maar we hebben dit de laatste keer aangeraakt … kan niet altijd de juiste pagina binnenin de oude hartplaats vinden, waardoor ik een beetje gefrustreerd achterbleef.

FL: En we willen tegen je zeggen … dan laat het zijn … het antwoord is nog niet klaar om zichzelf aan je te presenteren en hoe meer je de gefrustreerde gevoelens toestaat het binnenste in de knoop te maken … hoe meer het antwoord achter slot en grendel blijft.

Heb je overwogen liefste ziel, liefste vrienden, dat iemand kan op school niet een onderwerp op zich nemen en op dag twee verwachten het examen af te leggen … hoe meer iemand leert … hoe meer iemand antwoorden vindt, maar het is een stap voor stap proces. Zodat aan het einde van de termijn veel is verworven en de gestelde vragen zijn die waarvoor iemand ook de antwoorden zal hebben vergaard.

Te veel van jullie wensen universiteitsexamen te doen terwijl zij in de eerste week van de kleuterschool zitten. Dit brengt ons weer terug bij het spelen! Vraag jezelf … Vind werkelijk het antwoord … wanneer was het voor het laatst dat je met blote voeten door de velden rende? Wanneer giechelde je voor het laatst zo hard dat jouw zijden zeer deden. Wanneer maakte je je GEEN ZORGEN als je karweitjes achter liet? HET IS TIJD OM PLEZIER TE HEBBEN. Als je in deze nieuwe wereld plezier wenst … zou het dan niet een goede intentie zijn te starten om meer en meer van deze frivoliteit te creëren?

Creëer gelach. Wij willen zeggen, dit is één van de beste helende medicijnen … veel van haar ontwerp had deze intentie … en toch houden jullie het gesloten in een fles en staan alleen de dop toe om op een “speciale” gelegenheid eraf te komen. Daarna is het terug naar de serieuze kant, omdat iemand zeker verder moet gaan.

VERTROUW OP JEZELF om je te vertellen wat is wat. Als het je behoefte is om nieuwe “berichten” te ontdekken dan vragen we je om bespeurend te zijn. Het is makkelijk, mijn vrienden. Als je leest … Hoe is je hartgevoel? Dat is alles wat vereist is. Heel vaak hebben we dit gesuggereerd.

VOEL JE WEG NAAR DE NIEUWE WERELD.

OMDAT JE GEVOELENS JOUW WAARHEID ZIJN. Er is nooit iemand geweest die dit kon ontkennen.

Jullie weten … in sommige werelden nemen we zielen niet waar op basis van welke outfit ze gekocht hebben bij welke winkel, maar op basis van hun kleuren zoals zij VOELEN. Schijn jullie kleuren van WAARHEID en LIEFDE.

Verhelder jullie wereld … en de wereld die jullie aan het co- creëren zijn … met de kleuren van de regenboog die afkomstig zijn van de energieën die jullie aanbieden aan de ruimte waarin jullie verblijven en aan de zielen die jullie tegenkomen.

Verhelder en Licht op.

B: Dank jullie. Ik vind mezelf soms vastgeketend aan deze machine. Jullie hebben zo gelijk … Ik beschouw de NIEUWE WERELD zeker niet als een plaats waar het zonlicht ophoudt omdat niemand zich meer druk maakt om naar buiten te gaan en te spelen. Ik voel dat we aan het eind van deze sessie komen. Goed voor mij … Ik heb dingen te doen … vind mijn emmer en mijn schep zijn topprioriteit. Opnieuw bedankt.


Veel Liefde Licht GELACH end Gouden Stralen. In liefde en altijd bedankt.

Original Site:
www.blossomgoodchild.com

TRANSLATIONS:

http://federationlight.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
http://flinspanish.blogspot.com/ - ESPAÑOL

By courtesy of Carl
Email: luisavasconcellos@hotmail.com
(To the kind attention of Carl)


dinsdag 8 september 2009

30 augustus 2009 Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

Aan allen die deze woorden lezen … laat HET GODDELIJKE dat jij bent HET GODDELIJKE VOELEN, dat is alles. En door dit mengsel … samen als EEN bewegen we dieper in het Licht...Channelling 40.


Blossom (B): Eigenlijk niets te zeggen. Ik wil je er gewoon voor laten gaan.

Federatie van het Licht (FL): Wij zijn ons bewust van jouw gesteldheid vanavond lieve dame en toch willen we je zeggen dat om door te komen in z’n Hoogste vorm, we begrijpen dat jouw hart plaats dit alleen verlangt. Daarom accepteren we de plaats waar we onszelf in bevinden, zowel jij als ik.

B: Is dat “wij” in plaats van “ik”? Het was niet zeker welke je mij wilde laten neerzetten.

FL: En we willen zeggen dat het niets uitmaakt. Wat van grote belangrijkheid is, is dat waarover wij spreken. Er zijn er velen nu dezer dagen die hebben gehoord over hetgeen wij aanbieden en hierom vinden wij onszelf heel bescheiden. De vooruitzichten voor verdere ontwikkelingen zijn enorm en wij verbinden gesprekken met jou op een manier waarvan wij voelen dat die voor velen geschikt is.

Wij zijn ons ook bewust van een groot schoollokaal dat onderwijs verschaft aan al diegenen van de vele verschillende niveaus van begrip en thans hebben we onze bewoordingen op z’n manier ontworpen, dat het op vele niveaus, afhankelijk van de fase van ontwikkeling waarbinnen elke afzonderlijke ziel zich heeft ontwikkeld, kan worden begrepen.

B : Ik denk dat ik hier soms een beetje een probleem mee heb ... ik heb ... omdat White Clouds leringen ... de afgelopen jaren probeerden om de indoctrinaties van de religie van mijn kindertijd te verwijderen. Ik heb gewerkt aan mijn ontwikkeling om niet over anderen te oordelen en hen toe te staan te zijn precies waar zij zijn op elk moment. Ik heb GEPROBEERD veel dingen over het ervaren van dit menselijk bestaan te begrijpen. Vandaag liep ik langs de rivier en het zoemde van de “menselijke activiteit”. Een mooie zonnige zondagmiddag, echter als ik keek ... het was niet zo dat ik elk ding of lichaam beoordeelde, maar het is dat alles zo surrealistisch lijkt. Babies, honden, oude mensen, kinderen, spatten in het rond en zo kan ik steeds doorgaan ... maar ... waarvoor? Wat is dit alles? De Ascensie ... de helft van de bevolking weet hier niets vanaf. Ons is verteld dat we hier zijn om blijdschap ... Liefde ... te ervaren. Ik begrijp dat ... maar...waarvoor? Ten behoeve van wat ... ascensie? En dan wat? Meer blijdschap en Liefde om uit te drukken en te ervaren ... en ... wat dan? ... Zal het allemaal heel anders VOELEN in de Nieuwe Wereld? Omdat in deze oude ... heel eerlijk, ik schijn de laatste tijd de clou te missen jongens!

FL : Wat denk je dat de clou is?

B : Ik hoopte dat je mij dat zou kunnen vertellen. Zoals ik al zei, ons is verteld door velen dat het is om blijdschap te ervaren. Wel, misschien hadden de scheppers van deze menselijke ervaring dit voor ons in gedachte ... maar ik vraag me af of zij het zo gemakkelijk vinden om momenteel hier te zijn en dat te doen. Heeft niet veel van ons collectieve bewustzijn ons energieën voortgebracht die deze blijdschap ongedaan maken? Ik heb momenten van blijdschap, natuurlijk, maar op een permanente basis? Voor mij …. Niet eens in de buurt. Ik zal nu stoppen.. jouw buurt.

FL : Allereerst willen we dankbaarheid voor het leven uitdrukken. Mogen we een andere kant van de munt, zoals jij zou zeggen, met jou delen? Mogen wij je assisteren in het begrijpen dat hoe je dingen ervaart binnen je menselijke vermogens is slechts een klein deel van jouw gehele zijn? En blijf je altijd herinneren dat je hier vrijwillig bent. Dat waar je niet “thuis bent” op dit “moment” is veel groter dan je gedachten kunnen voorstellen. En toch zeggen we dat in een adem of twee ... jullie ... als deze grootse menselijke Wezens een zone kunnen binnengaan, die van de allergrootste kwaliteit van leven is. Een wereld die je versteld zal doen staan. Je zal plaatsen kunnen verder dan je sprookjesvoorstelling zien. Je zal zangvogels kunnen horen die een melodie zingen die niet vergelijkbaar is met het geluid dat menselijke oren gehoord hebben. Wij zeggen je ... je kan deze ervaring NU in je menselijke vorm hebben, door over te schakelen naar een andere frequentie.

B : Dus ik geloof. Ik ken mensen die verbazingwekkende ervaringen hebben gehad met hetgeen waarover je spreekt. Dus, vertel me, waarom is het dan alleen voor enkelen en niet voor anderen mogelijk om deze “zones” binnen te gaan?

FL : Geloof je dat dit alleen het geval is voor bevoorrechte enkelen?

B : Nee, ik weet we zijn allemaal gelijk. Waarom kunnen enkelen “daar komen” in hun geest en anderen niet?

FD: Vanwege “het verraad” van het zelf.

B : Dat woord lijkt een beetje vreemd om hier te gebruiken. Leg het alsjeblieft verder uit.

FL : Door de tijd heen heeft men …laten ons het zo zeggen….nog een “jumper” toegevoegd. Nog een laag geplaatst. Men raakte gewend aan het hebben van deze lagen over zich heen en voelde onnodig ongemak als ze zouden worden geadviseerd ze te verwijderen. Dus maakte zij hun keuze en bleven in hun comfort zone. Intussen steeds meer toevoegen bovenop dat wat men al afschermde van hun naakte Waarheid. Uiteindelijk tot op dit punt in het aardse experiment van jouw planeet, heel veel “jumpers” zijn toegevoegd, waardoor men vergeten is hoe het VOELT te zijn als de simpele Waarheid. Geen bedekking, geen verstoringen, alleen de kale feiten, zullen we zeggen. Enigen van jullie hebben dit eerder begrepen dan anderen, dat deze lagen verwijderd moeten worden. Het is zo gemakkelijk toegankelijk als dat, liefste. Verwijder de “jumpers”.

B: Echter, enkele zielen waarbij dit gebeurde zouden willen zeggen dat zij veel dingen niet begrijpen en zeker die “zone” waarin zij kunnen binnengaan niet begrijpen. Zij hebben niet bewust de “jumpers” verwijderd.

FL : Nee, en toch, hun ziel zelf heeft een fase in z’n evolutie bereikt die de draad heeft ontrafeld. Tien jaar na tien jaar. Leven na leven.

Liefsten van de aarde, jullie moeten behoorlijk verteerd raken door het feit dat wij van andere plaatsen steeds woorden om jullie te assisteren aanbieden en in de meeste gevallen dezelfde dingen herhalen. Hoe we verlangen ... met alles wat we zijn ... voor jullie begrip van bepaalde zaken. Er zijn nu eenmaal dingen die wij niet kunnen uitleggen en toch zeggen we JULLIE WETEN HET.

B: Maar we kunnen het niet vinden. Dat is het frustrerende gedeelte. IK WEET het is mogelijk om andere “ruimtes” binnen te gaan. IK WEET ALLES, ABSOLUUT ALLES IS MOGELIJK. Wat ik niet WEET is hoe dit alles te bereiken en toch zeg je wij WETEN ALLES. Dus waarom WETEN wij niet hoe, dat waar wij naar verlangen binnen te gaan, te bereiken.

FL : Je drukt op de verkeerde knoppen.

B : Welke zijn de juisten? Waar zijn de juisten? Je zal gaan zeggen “binnenin jezelf”, is het niet?

FL : Zie je wel? Je WEET! Je WEET dit ook. Je kan geen plaatsen bereiken die niet geschikt zijn voor jou binnen het tapijt van jouw aardse leven dat je aan het weven bent. Je zou kunnen voelen dat een bepaalde ervaring je leven zou kunnen veranderen. Ja, dit zou zo kunnen zijn. Echter zou het de levensveranderende ervaring zijn, waarvoor je hier kwam om aan te werken?

Het zou, door dit zo te doen, kunnen betekenen, dat je een paar lagen “springt” en de belangrijkste ervaring waarnaar je al drie of vier levens naar toe aan het werken bent, volledig mist? Dit is wat wij bedoelen met, wanneer wij zeggen dat vanwaar je bent je kan niet alles begrijpen. Je bent niet in staat het grotere plaatje te overzien, omdat je leeft en ademt in maar een hoek van een stuk van een puzzel.

Laten we enige van jouw knopen ontwarren. We hebben vele keren gesproken met betrekking tot het loslaten van alle gedachten die je vastbinden. Hoe kunnen we uitleggen HOE? Hoe begrijp je HOE alleen maar te ZIJN? Alles, ALLES met de rivier van Liefde mee te laten stromen. HOE kunnen we je assisteren met te VERTROUWEN dat als je dat doet, als je HET GODDELIJKE toelaat het over te nemen… HET GODDELIJKE dat je bent… je gewillig precies gebracht zal worden naar de plaats in jouw hart waar ieder van jullie VOELT te willen zijn?

Dit is wat je ons probeert uit te leggen Blossom is het niet? Dat je hart niet op een plaats is die je wenst het zou zijn.

B: Ja, ja, ja !!! Is dat omdat het op weg is naar ergens waar het wel wil zijn?

FL : Inderdaad, het beweegt altijd dichter naar deze plaats, en daarom is het gevoel van “waarvoor” zo sterk. Omdat het nog niet op de juiste plaats is, waardoor het niet volledig tevreden kan zijn, omdat voor velen van jullie het NIEUWE thuis in de nieuwe vibratie is en daardoor komt veel verwarring aan de oppervlakte.

B: Maar het punt is, het laat me niet erg VOELEN … laten we zeggen “Goddelijk” “spiritueel” … en is dit niet de tijd dat we verondersteld worden dat deeltje van onszelf te krijgen. Worden we niet verondersteld te bewegen naar een meer Liefdevolle ruimte binnenin onszelf en richting anderen en alles dat er is? Ik VOEL dat gewoon meestal niet op die manier. Zo, veel mensen spreken over de wonderbaarlijke manier waarin zij de nieuwe vibraties kunnen voelen en zij voelen zich zo gezegend enz….nop! Ik kan niet zeggen dat ik dat kan. Mis ik hier dan DE CLOU? Wat krijg ik niet …en meer tot DE CLOU, waarom?

FL: Je bent maar een stem die de GEVOELENS van velen uitdrukt. Op dezelfde manier een ander is maar een stem die hetzelfde doet. Jullie kunnen niet allemaal TEGELIJKERTIJD HETZELFDE ERVAREN. Alleen omdat je zei dat je niet “Goddelijk” VOELT betekent niet dat je de boot mist lieve vriendin. Het betekent alleen maar dat je een ervaring hebt. En die ervaring wordt duidelijk op het geschikte moment en dan zal je lachen en zeggen… “Als ik alleen maar had gezien wat ik nu zie”, maar je kan het NU niet zien, omdat je in de menselijke dichtheid bent en veel dingen zijn zinloos voor je, door al die “jumpers” die de mensheid heeft gekozen om te dragen.

B: Heb je nooit momenten zoals deze dan? Als je gewoon voelt “het zat te zijn” met dit alles?

FL : Wij niet.

B: Hebben anderen… laten we zeggen “soorten” in je voertuig of in andere voertuigen, of waar anderen dan ook mogen wezen, anders dan deze planeet…dagen dat ze voelen “ het zat te zijn”?

FL: Waarlijk het is een menselijke conditie die is opgebracht door het gedurende de gehele tijd opstapelen van vele vele energieën. Het was geen ingebouwde eigenschap! Je ziet het… we maakten je aan het lachen.

B: Dat is iets waar ikzelf trots op kan zijn…het kost niet veel om me aan het lachen te maken. Het is alleen ‘s nachts als ik wakker lig en me afvraag hoe veel langer dit alles nog verder zal gaan. Dat wachten…dat wachten op onszelf om te arriveren…als dit logisch is. Ik weet ik heb gekozen om hier te zijn, en toch hoe langer ik hier ben hoe meer ik me niet gevestigd VOEL. Mijn ziel wil zich allen ZO GRAAG thuis VOELEN.

FL: We zeggen aan iedereen die zich momenteel ook zo VOELT… Het is niet ver weg. Jouw Waarheid leidt je naar thuis. We komen momenteel om met je te zijn, omdat we WETEN dat het deze laatste dagen van de oude wereld niet vlak zeilen zal zijn. Wees geleid door jezelf. Voel DE WAARHEID in je hart. WEET DEZE WAARHEID zal het pad naar huis zijn. Het kan niet verborgen worden. Het kan niet verkeerd zijn. Dat GEVOEL dat je niet kan verklaren is jouw WETEN dat … dat GEVOEL is WAARHEID.

B: He bedankt jongens. Had alleen wat opluchting nodig. Vraag nu is … Zal ik mijn opluchting delen met de rest van de wereld???

FL: We zouden ja willen antwoorden.

B: Makkelijk voor je om te zeggen!! Wederom bedankt.

FL: Aan allen die deze woorden lezen … laat HET GODDELIJKE dat jij bent HET GODDELIJKE VOELEN, dat is alles. En door dit mengsel … samen als EEN bewegen we dieper in het Licht.

B: En we zullen het hierbij laten denk ik. In Liefde en bedankt.


Original Site:
www.blossomgoodchild.com

TRANSLATIONS:

http://federationlight.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
http://flinspanish.blogspot.com/ - ESPAÑOL

By courtesy of Carl
Email: luisavasconcellos@hotmail.com
(To the kind attention of Carl)


LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar