Followers

i decree

maandag 30 september 2013

29.09.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 19 september 2013    
Blossom: Gegroet Lichtenden!  Ik VOEL me optimistisch en klaar om te rock en rollen. Ik weet dat jullie op het punt staan….  Ik kan het gewoon zeggen… Dus… ik ga verder met dat van de vorige week als ik kan?  Iemand vroeg of jullie aan ons konden uitleggen over hoe je de grote kristallen reinigt die jullie voertuig ‘aansturen’. Jullie tijd begint… Nu!

Federatie van Licht:  Gegroet ook voor jou Aardse fakkel!

Bloss: Oh, goed. We zijn beide in goede conditie!

Fed.v.L: De kristallen waarover wij spreken zijn verfijnd tot aan de negende graad. Er is geen enkel atoom dat dit ‘bevlekt’… want als dit zo zou zijn dan kon die makkelijk verwoesting aanrichten. Net zoals een klein ongelukje op de computer het hele systeem in een spiraal kan brengen.
Ze zijn voor ons als Levende entiteiten waarvoor wij enorme eerbied hebben. Want zij zijn niet alleen maar voorzieningen van energie toevoer… maar van heel veel meer.

Laten we eerst op je vraag antwoorden. Het ‘reinigingsproces’ gaat via gedachte. Alles dat we doen op ons niveau komt door gedachte… En als je hier met je eigen denken over wilt praten ...  dan accepteer je dat jullie op Aarde hetzelfde doen. Het verschil is dat ‘jullie’ gedachten vaak stoffelijke actie nodig hebben om een beweging van gedachten te manifesteren. 

Terwijl wij alles wat nodig is met ons denken kunnen bewegen. Het is meer zo… dat wij ons bewust zijn van de trillingsenergie van een ding en dat we onze energie laten samenwerken met dat van dat ‘ding’ … in bepaalde zin… het zelf worden… en daarom er beheersing over krijgen… want wij zijn het zelf…
Maar in alle Waarheid… waar wij wonen.. ‘op geen plaats’, hebben we heel weinig ‘dingen’ nodig. Want WIJ, specifiek … de energie waar JIJ Blossom mee communiceert… hebben geen behoefte aan een of ander soort vorm van materiële materie
Zou het, … om een of andere reden… nodig zijn om ‘een bezoeker’ zich meer thuis te laten VOELEN, dan zou dit onmiddellijk worden gemanifesteerd.

Bloss:  Maar… zit ik goed, te denken dat de zogenaamde ‘bezoeker’ niet in staat zou zijn om te lang in jullie trillingsruimte te ZIJN?

Fed.v.L: Ze zouden er helemaal niet in kunnen ZIJN.  We zouden natuurlijk veel stappen naar beneden afdalen als er een samenkomst nodig zou zijn.

Bloss: En hebben jullie veel van die bijeenkomsten met ONS mensen?

Fed.v.L: Niet in fysieke zin. We vinden dat het onnodig gecompliceerd is en het kon best heel schadelijk zijn voor iemands welZijn.

Bloss: Dus… terug naar het reinigen van kristallen.

Fed.v.L: Zoals we zeiden.. dit gaat via gedachte.  Door het zenden van ‘kleur gedachte’ en de ZUIVERSTE ENERGIE naar en door dat kristal. Inderdaad is er heel weinig dat dit kan besmetten.. maar het is ook voor het doel om energie opnieuw op te laden… want zoals we uitlegden in de laatste communicatie.. we kunnen er ook EEN mee worden.

Bloss: Dus zeg je nu dat wij onze kristallen op dezelfde manier reinigen?

Fed.v.L :  Dat zou niet schadelijk zijn… en toch… vanwege ‘negativiteit’  op en rond jullie planeet… moet er een intenser systeem nodig zijn om de kristallen hun energetische waarde te laten houden.

Jullie weten het al van zeewater… begraaf ze in de Aarde… of zet ze onder de volle maan… enz.. Maar kunnen we er aan toevoegen.. zoals met alles… het gaat niet zo zeer over  ‘het doen’ ervan. Er zit veel betekenis in de ‘bedoeling’ er achter. Want de bedoeling komt onvermijdelijk  door de gedachte… en het is de gedachte die zo machtig is.

Bloss: OK. Dank je. Een onderwerp dat er ‘helemaal’ is op dit moment voor veel mensen om me heen…  is het feit dat we worden BESTOLEN/UITGEBUIT! Telkens weer schijnen we machteloos te zijn voor die grote genootschappen of ‘regeringswetten’  om ‘dit en dat’ te betalen... anders zal  ‘dit of dat’ gebeuren. Het komt echt op me af… ook al probeer ik me er niet  op te focussen. Hebben jullie daar nog gedachten over?

Fed.v.L:  Dit is natuurlijk deel van het plan om alles dat van macht is te ontmantelen. Alles dat Licht is (van macht te ontmantelen.w.). Het gaat om degenen die de behoefte  hebben om jullie uit te zuigen… zogezegd.

Bloss:  En wij zijn machteloos om terug te vechten?

Fed.v.L: Je hoeft niet terug te vechten… want dit is om het te beëindigen. In deze tijd… terwijl alle ongemak verdwijnt… accepteer het gewoon en breng een glimlach VAN LIEFDE op je gezicht… EN WEET dat deze wereld die op stenige grond is gevallen in de tijd is aangekomen waarop alles dat niet meer dient MOET stoppen.

Bloss:  Het is dus werkelijk aan het gebeuren… achter de schermen? Voor velen lijkt het zijn toppunt te bereiken.

Fed.v.L: Dat schijnt alleen maar zo want het voor de hand liggende wat er nu is, is zo duidelijk.

Bloss: Engelse lessen iemand?

Fed.v.L: Je hebt gesproken, Blossom over ‘dingen die je IN JE GEZICHT springen’.  Dit komt door de herkenning van dat wat NIET meer dient nu zo aanwezig is geworden. Men kan zich er niet van losrukken… als men er zich niet bewust van is. Het is voor de ziel zelf om te WETEN door alles dat NU niet meer dient. … om gewoon te herkennen… …glimlach… en zet je WETEN in de aanwezigheid van hoe het zal worden… heel spoedig. En het komt door jullie allemaal die dit doen… dat het ‘SPOEDIG’ zal gaan gebeuren.

De reden waarom alles in de ‘kern’ frustreert komt door de ‘ommekeer’. Wij geven jullie de term ‘Het opkomen en de val’. Terwijl wij met jou nu spreken Blossom, kun je een energie in je voelen die je onbekend is?

Bloss:  Het is net als vlinders (in de buik)  … zoals een verwachting.

Fed.v.L: En wij laten je dit VOELEN, zodat je het GEVOEL kunt ‘oppikken’ van de ‘woorden’  die we nu willen zeggen.
Jullie zijn zo ver gekomen. Jullie hebben dit alles ook al eerder gehoord, nietwaar?

Bloss:  Yep!  In bepaalde mate. Zoals ik eerder heb gezegd… velen draaien zich af van de gepresenteerde woorden… het is allemaal zo gelijkluidend en bekend. En ik zelf… er is veel daarbuiten waarvan de ‘bron’ voor mij niet zeker is. Soms ben ik heel zeker dat de bron niet de bron is!  Ik VOEL dat velen on the bandwagon (met de wind mee zijn gegaan) zijn gegaan’ die veel informatie hebben ‘ opgeslorpt’ die niet noodzakelijkerwijs uit “Het Hoogste Goed” kwam.  Maar het is niet altijd makkelijk om zo onderscheidend te zijn.

Fed.v.L: Dan stellen we voor aan ieder individu om voor zichzelf te ontcijferen wat voor het zelf wel of niet resoneert. Neem aan boord… alles … dat dient… alles wat aangenaam VOELT … en zet aan de kant wat niet zo voelt… en dat kan betekenen ‘bits and bobs’(stukjes en beetjes) van een channeling als je ons begrijpt.

Met alles…  besluiten JULLIE wat goed voelt voor JULLIE ZIEL. 

Als het goed VOELT… ga er dan in mee… want jullie kunnen niet fout gaan als het goed VOELT. Maar jullie kunnen niet goed verder gaan als het fout voelt! 

Bloss: Dus… nu terug naar dat stukje ‘verwachting’. Ja… ik kan het VOELEN… terwijl we nu spreken… maar noodzakelijkerwijs niks anders.

Fed. v.L: Omdat iemand zo in de modder terecht komt door de energieën die met opzet op iemands pad gezet worden. 
Energieën die je afhouden van de Waarheid. Maar, liefste zielen van de Aarde… ploeg erdoor heen… zeef ze uit …  ga er doorheen… tot aan de andere kant in de zonneschijn.

Daar zullen jullie dit GEVOEL van verwachting vinden… Dit GEVOEL van zuivere vreugde en opwinding.

Bloss: Jullie laten een glimlach op mijn gezicht en in mijn hart komen door de energie van die woorden.

Fed.v.L: Want dat is onze bedoeling… We herhalen wat wij geprofeteerd hebben…

ALLE DINGEN ZULLEN GAAN VERANDEREN.

JULLIE WERELD STAAT OP DE RAND VAN EEN GROTE VERANDERING.

Als je adem inhaalt kun je dat VOELEN  in de lucht van die ademhaling.

Bloss: Nou zie je… Ik wil dit graag even uitzoeken. In ONZE wereld… als men zegt ‘op de rand van ‘ … kan dit geïnterpreteerd worden als ‘over een minuut of zo’. Op dezelfde wijze… En als wij zeggen ‘spoedig’ …  en we hebben dit pad al heel vaak gelopen… bedoelen wij ‘op elke dag’.  Niet op een dag in de volgende 400 jaren…  We bedoelen ‘any day’ elke dag in de volgende een of twee maanden.

Fed.v.L: En wij kunnen alleen maar helpen door te antwoorden dat de “tijdsframe” waarover wij spreken ‘aan boord moet worden genomen’ door wat men in zijn hart VOELT.  Die vlinders zeggen je dat ‘iets dichtbij is’. Die krijgt men als reactie op de opwinding van een ‘gebeuren’.

POETS JE SCHOENEN. 

Bloss:  Wat??  Jullie zeiden dit lang, lang geleden..vlak VOOR 14 oktober 2008!  We vonden TOEN nooit uit wat dit betekende. Waarom brengen jullie dit nu naar voren en ook een wenk van wat dit betekent?

Fed.v.L: We geven jullie die uitdrukking zodat iemand ‘klaar staat’ voor een specifiek gebeuren. Om iemand zich te laten ‘opdoffen’ en er goed te laten uitzien voor de gelegenheid.

Bloss:  Oooh… weten jullie dat ik zo opgewonden KAN WORDEN.  Maar iemands twijfels komen onvermijdelijk vanwege de teleurstellingen in het verleden.

Fed.v.L: Maar toch ga je door om met ons te spreken en je met ons te verbinden want je hart zegt je dat te doen… en zoals wij eerder zeiden…

Bloss: Het lijkt zo’n soort dag te worden!

Fed.v.L: WE KOMEN NIET MET DE BEDOELING OM TE VLEIEN.

WIJ WILLEN NIET JULLIE OF ONZE TIJD VERSPILLEN.

WE KOMEN OP DEZE WIJZE NAAR JULLIE TOE WANT WE HEBBEN  BOODSCHAPPEN AF TE LEVEREN.

BOODSCHAPPEN OM DE ZIEL VOOR TE BEREIDEN.

WIJ KOMEN OM TE HELPEN BIJ DE OVERGANG.

MAAR HET MEEST VAN ALLES KOMEN WIJ IN LIEFDE/VANUIT LIEFDE/DOOR LIEFDE.

Bloss:  Yep… iets in mij WEET dat er iets GROOTS gaat gebeuren. ‘Op een dag’ . Ik heb al te veel lange mijlen gereisd om nog meer ‘te verwachten dat iets spoedig’ gaat gebeuren. Als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar mag ik zo stoutmoedig zeggen dat deze specifieke communicatie de adrenaline aan het pompen heeft gekregen… en dat heeft het al heel lange tijd niet meer gedaan.

Fed.v.L: Je zult het zien, Blossom. Je zult het zien.

Bloss: Geloof me… er is niets dat ik liever wil. Om in staat te zijn ‘te leven zoals ik ben ontworpen’ is een verlangen diep in mij. We hebben hier genoeg gehad, jongens… Genoeg van die nonsens. Het is absoluut TIJD OM DE SLUIER OP TE TILLEN en om te WORDEN toegestaan TE ZIJN zoals we bedoeld zijn te zijn. Dat is waar we mee worstelen. WETEND DAT WE MEER DAN DIT ZIJN.... maar te worden onderdrukt en ‘stom gemaakt’ en je soms zo GEVANGEN TE VOELEN IN HET SYSTEEM.

FEd.v.L: Toch fluisteren wij in je oor…   

HET IS GEDAAN. HET IS GEËINDIGD. HET IS VOORBIJ.

Bloss: En met alle respect… zou ik terugfluisteren… ‘Maar het VOELT niet zo.’

Fed.v.L: VOEL het dan vanuit een diepere plaats van binnen. WEET het vanuit een diepere plaats binnenin. Vanuit de plek waar deze buitenste energieën dat niet kunnen aanraken. Vanuit JULLIE. Vanuit het Hogere WETEN van JOU. Die plek van Vrede in je WEZEN die WEET DAT HET ZAL GEBEUREN.

DE VERANDERING WAARVOOR JULLIE KWAMEN OM DIE TE VERANDEREN DIE IS AAN HET GEBEUREN.

Op een dag HEEL SPOEDIG zullen jullie zeggen: ‘DIT IS HET! EINDELIJK. DIT IS HET!’

Bloss: Dat is gek… en ook interessant. IK WEET dat jullie me de woorden: ‘very soon’ (heel spoedig) wilden laten vergroten. Dus deed ik dat….  en toen wilden jullie dat ik er weer naar terug ging om ze nog groter te maken… dus deed ik dat. Ik ben blij om dit genoegen te doen. Het is nu tijd om te gaan, nietwaar?

Fed.v.L:  Inderdaad…

Bloss: Dank jullie. Ik VOEL me groots opgetild door de energie in jullie woorden.

Fed.v.L: Want dit is onze bedoeling!


Bloss:  In Liefde en dank.


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

zondag 22 september 2013

19.09.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 19 september 2013    
Blossom:   Nou, hallo daar, mijn ET maatjes!  Ik stel me voor dat jullie mijn energie oppikken dat ik zo veel sterker ben in de laatste paar dagen en zoveel meer mij!  Poe! Ik dacht dat jullie misschien met ons kunnen praten over verschuivingen, omdat soms hoe hard men ook probeert, men niet in staat is om te 'verschuiven’(veranderen). … en dat men zich voelt gevangen zitten in een ‘niet gelukkige.. wat heeft het allemaal voor zin’ plek… en dan op een morgen wakker wordt en dat het zo duidelijk is dat er een verschuiving heeft plaats gehad. Iemands persoon en houding zijn dan zoveel helderder, maar er is niets veranderd in die … nacht. … kennelijk toch wel.

Federatie van Licht:  Wij verwelkomen jou in ‘onze ruimte’.

Bloss:  Dat wens ik me!

Fed.v.L: Maar is het mogelijk. ‘Onze ruimte’  is meer een staat van denken…een ‘ruimte van de geest’ waarin heel weinig ons Wezen kan afleiden van onze bedoelingen om Liefde te geven.

Bloss: Je zegt ‘heel weinig’.. Ik zou gedacht hebben dat er ‘niets’ zou zijn dat jullie kon afleiden?

Fed.v.L: We zeggen dat het menselijke gedrag ons soms nog steeds kan schokken tot in onze kern.

Bloss: Ik ben het met jullie eens daar. Zie je, voor ons hier beneden… is er zoveel dat doorgaat te shockeren, onderdrukken en vernederen… en ik zelf heb nog niet eens door gekregen hoe je in de vibratie van Liefde kunt blijven waarvan IK WEET DAT IK DAT BEN…  dat WE ALLEMAAL ZIJN.  Is het makkelijker voor jullie door waar jullie zijn?

Fed.v.L: We zouden zeggen… het is niet zo door waar we op welke ‘plek’ zijn… want we zijn   ‘in geen ruimte’. Toch is het zeer waar, waar we in ons Wezen zijn. Want eigenlijk liefste zielen… dat is alles dat er is. Er is nergens anders waar meer werkelijkheid is dan in JULLIE WEZEN.

Bloss: Zo hypothetisch… als ik genoeg bevoorrecht was om een bezoek te brengen aan waar jullie wonen, waar zou dat dan zijn?

Fed.v.L: Nou dat is een interessante vraag. Want WIJ ZIJN OVERAL. ONZE ENERGIE IS OVERAL.

Bloss: Praten jullie op dezelfde manier als in… We zijn allemaal energie/We zijn allemaal een..  Daarom zijn we overal?

Fed.v.L: Tot op bepaalde hoogte is dat zo… natuurlijk… en men moet dat leren kennen. Maar in Waarheid zouden we er met een andere agenda over spreken. …vanuit een meer… zouden we zeggen… bewust perspectief. Jullie bezoeken ons. Wij bezoeken jullie… Zo velen van jullie.

Bloss: Waarom moet het dan zijn dat we ons dat niet kunnen herinneren?

Fed.v.L: Door de dichtheid van jullie huidige (niet)werkelijkheid. Maar we ‘voorspellen’ ook dat als het moment van WERKELIJKHEID VAN DE WAARHEID over jullie heen komt…  dan zullen ALLE bezoeken…   ALLE WETEN worden herinnerd.

Bloss: Dus zouden we dan ‘nergens’ zijn bij een bezoek aan jullie… als tegengesteld aan het op een Lichtschip zijn bijvoorbeeld?

Fed.v.L: Als het om een bezoek zou gaan bij ‘ONS’ specifiek…  dan zouden we als ‘gemeenschappelijke grond’ onszelf misschien presenteren op een schip… als zodanig… om het een ‘werkelijkheid’  te maken, voor jullie begrip. Maar een ‘bewuste’ conversatie met ons ‘vindt gewoon plaats’…. Want in WAARHEID zijn wij Licht en daarom ‘ZIJN’ we gewoon.
Aan de andere kant… zou er een andere ‘werkelijkheid’ zijn als jullie aan boord zouden worden uitgenodigd op een van de schepen van De Federatie en dat is meer wat jullie Menselijke ras een schip in werkelijkheid noemen. Want er zijn inderdaad vele… en vele vormen… die veel verschillende soorten/rassen uit veel verschillende planeten bevatten. We zouden zo ver gaan te zeggen dat sommige van onze schepen als planeten zouden worden geclassificeerd vanwege hun enormiteit. Wat is te zeggen inderdaad… is het niet dat jullie planeet Aarde echt een heel groot schip is waarop velen wonen? 

Bloss:  Zou je dat kleine puppy even willen detailleren?

Fed.v.L: Het gaat zeker niet over perspectief? Is het niet iets over wat men kiest te geloven? Want wij konden zeggen dat jullie planeet een schip is. We konden zeggen dat Moeder Aarde natuurlijk een levende entiteit is. We konden zeggen dat de schepen waarin transport plaats vindt van de ene ‘galaxy zone’ naar een volgende ‘LEVEND LICHT’  zijn.
Want wij zeggen ALLES DAT LEVEN IS, IS LICHT EN INDERDAAD ALLES DAT LICHT IS, IS LEVEN.
Op dezelfde manier… konden we zeggen dat ALLES DAT LIEFDE IS, GOD IS EN INDERDAAD, ALLES DAT GOD IS, IS LIEFDE… Ze zijn een en dezelfde. 

Bloss: Dus… zouden jullie zeggen… als jullie schepen Licht/Leven zijn.. dat ze dan niet ‘geprogrammeerd’ zijn om naar die of die plaats te gaan…  Ik bedoel, gaan ze gewoon?

Fed.v.L: Het is een beetje meer gecompliceerd dan dat! Maar echt heel eenvoudig… van uit ons perspectief en inderdaad het perspectief van het reizende voertuig. 
We zouden zeggen dat we het programmeren… via onze gedachten. In de meer ontwikkelde ‘voertuigen’ is dat alles wat nodig is. Het is in een soort…. alsof het Lichtschip en de Lichtwezens erin… deel worden van dezelfde gedachte. Opnieuw… woorden falen.

Bloss:  Kunnen we even doorgaan, want ik weet zeker, zoals ikzelf… velen zullen dit interessant vinden. Dus is het dat een ‘Kapitein’ de ‘gedachte moet hebben’?  Want ik voel/voelde altijd dat De Federatie van Licht bewustzijn zijn… tegengesteld aan individuen?

Fed.v.L: Dit is waar het netelig wordt om het in menselijke termen te zetten. Ja, wij zijn een bewustzijn. Maar…

Bloss: Jullie laten me gewoon een kolonie mieren zien….

Fed.v.L: Om te PROBEREN dit uit te drukken… maar dat zou geen perfect scenario zijn. Er zijn velen van ons … veel Lichten… die samen ‘wonen’ en die toch individueel KUNNEN ZIJN..  als dat nodig is. 
Zulke voorbeelden zouden er voor ‘advies’ kunnen zijn… voor ‘VREUGDE’ .. voor ‘individuele boodschappen die nodig zijn’.
Oh, liefste ziel… hoe moeilijk is het allemaal om het met onze termen te beschrijven!

Bloss: Nou… gewoon een voorstel… jullie konden natuurlijk ‘MIJ dat laten zien’ en ik kom terug en zet het in mijn eigen woorden neer!

Fed.v.L: En wij zouden dan zeggen dat jou dat stoffelijk uiteen zou blazen. En als wij dat in de niet-fysieke ‘tooi’ zouden doen … zou JIJ ook niet in staat zijn dat in woorden te zetten.

Bloss:  Probeer me uit! Maar ik begrijp het WEL dat als dit zo bedoeld was… dan zou het zo gebeuren… Ik snap dat. Dus, terug naar het ‘reizen’.

Fed.v.L: Hier willen we ‘van versnelling wisselen’ en misschien wat ‘afdalen’. .. omdat over ‘Ons’ praten op deze manier niet zo gunstig is… omdat het ‘verder’ is dan wij in woorden kunnen neerzetten. Als we zeggen ‘afdalen’ bedoelen wij dat in de zin van een ‘vibrationele ruk’… en zouden we het makkelijker vinden om ‘reizen’ te beschrijven vanuit voertuigen die van een andere vibratie zijn.

Bloss: Als jullie andere vibratie zeggen.. bedoel je dan een lagere?

Fed.v.L: Nee, niet noodzakelijk zou het dit dan moeten betekenen… maar in dit geval… Ja.

Bloss: Dus… kan ik gewoon duidelijker zeggen… Ik ben me bewust dat er vele, vele vibraties zijn… maar zijn er vele vibraties van dezelfde vibratie… in een vibratie… Zei ik dat goed?? 

Fed.v.L: Dat deed je… en je bent correct.. Want je kunt… bijvoorbeeld… ‘vibratie B’ nemen… In Vibratie B kunnen er vibraties van A-Z zijn.. en dat zijn 26 variaties van diezelfde vibratie….   en dan opnieuw … zeg maar Vibratie C van Vibratie B … er kunnen dan 26 niveaus zijn van die Vibratie C die afstammen van vibratie B.

Bloss: En het punt om met deze conversatie door te gaan met mij zou zijn?

Fed.v.L; Omdat het zin voor je had, nietwaar?

Bloss: Nou, vreemd genoeg… was dat zo! Maar het gaat er om… waar waren we in hemelsnaam in de eerste plaats over aan het praten…  Ik ben totaal de plot verloren!!

Fed.v.L: Laten we je een genoegen doen en het weer voor de geest roepen. We praten over voertuigen die uit een lagere vibratie komen dan… ‘die van ons zijn.. als dat nodig is’… maar mogen we er bij voegen…

Bloss:  Dat mogen jullie…

Fed.v.L: Dat dit waar wij over spreken nog van een Hoge vibratie is… maar niet op dezelfde ‘schaal’ als die waarop jullie wezens ‘wonen’.

Bloss:  Core dear!  Ben ik het gewoon? … Of zat er iets in mijn pap vanmorgen? Ik vraag jullie om door te gaan..

Fed.v.L: Dus… Hoger reizende voertuigen zijn van Licht in snelheid en energie. Op sommige niveaus van het reizen is het dat de Wezens erin letterlijk zelf ‘morfeem’  worden in dezelfde Licht vibratie/snelheid als het voertuig en daarom wordt dit getransporteerd als EEN energie. Het hangt heel erg af van iemands bedoeling van bestemming en hoe ver de reis is. Er zijn natuurlijk de keren waarop iemand op ‘kruissnelheid’ zit.

Bloss: Vele jaren geleden , bij een van mijn ontmoetingen met White Cloud… waren we gewend te worden bezocht door wat wij noemden “De Vriendschappen’  en zij spraken tegen ons van een planeet te Zijn, te komen die ‘Rood’ was en lieten een gigantische rode kristal zien uit ‘hun Aarde’ die pulseerde als hun ‘hartslag’ om het ‘leven levend’ te houden, zogezegd. Zij zeiden ook dat de bron van hun schip ‘brandstof’ was die zuiver uit een enorme kristal kwam … en ze lieten me dat zien als een grote kolom in het centrum van hun schip… en die drong door op ieder level van dat ‘genoemde’ schip.

Fed.v.L: Inderdaad komt er ook veel stuwkracht vanuit de energie van bepaalde kristallen. Want natuurlijk nemen we aan dat jullie van de Aarde niet aannemen… dat wij brandstof gebruiken van dezelfde bron wat jullie doen op jullie planeet… Dat is een veel te ruwe methode.
Deze kristallen aan boord worden ‘geëerd’ en zijn ‘heilig’. Want de energie die ZIJ ZIJN is van grote waarde in ‘de essentie van de natuur’ en die worden beschermd tegen enige vorm van ‘afsnijding’ ervan.

Bloss: Disconnectie, afsnijding waarvan, van wie?

Fed.v.L: Opnieuw… problemen met het verwoorden… Disconnectie van de ‘Bron energie’… van de ENERGIE zelf. Ze moeten voortdurend worden gereinigd voor hen om van dienst te zijn.
Kristallen ‘spelen’ een immense rol aan boord van een schip… inderdaad op veel planeten. Droevig genoeg worden zij in jullie wereld ‘ondermijnd’.

Bloss:  Is dat een woordspeling die jullie daarin stopten?

Fed.v.L: Dat is juist… maar  twijfelachtig. Diep in jullie dalen.. diep in jullie oceanen..  zijn er kristallen achtergebleven die zelfs nu nog jullie dienen.  Maar als ze worden gevonden door mensen met een kwalijke bedoeling… kan er veel schade gedaan worden aan jullie planeet.

Bloss: Ik krijg het gevoel, terwijl jullie spreken, dat deze kristallen zijn geprogrammeerd. Ik denk dat deze gedachte van jullie kwam?

Fed.v.L: Inderdaad…   en in zulke tijd … zullen deze ‘schatten’ worden ge  her - activeerd.. want velen zijn in een diepe winterslaap.

Bloss: Wat zal er gebeuren als ze worden geactiveerd?

Fed.v.L: Herstel van veel zaken… vanwege de pulserende energie zullen ze eens te meer overgebracht worden naar de energie van de Aarde.

Bloss:  Oohwer! Ik krijg tranen!

Fed.v.L: Dat komt door de ‘sensatie’ die wij naar je overbrengen… een kort fragmentje ervan…  want om je te veel te geven… zoals we zeggen… zal je laten exploderen. Maar in deze tijd is het DAT WE JULLIE BELOVEN…  deze tijd als jullie Nieuwe Wereld door jullie wordt ‘gezien en gevoeld’.. zullen de ‘werkingen’ van die kristallen van dergelijke grootte en van schoonheid en ‘plicht’ zijn… samen met veel andere componenten die nog ‘onder verhulling zitten’ zitten … de ENORME OPHEFFING  brengen waar jullie naar verlangen.

Bloss: Maar soms voelt het alsof het allemaal een beetje een sprookje is!

Fed.v.L: Maar… toch… hebben niet alle sprookjes een gelukkig einde?

Bloss: Dat is het! Ik sta in de rij om te gaan… en opnieuw… klokslag is het. Jullie verbazen me soms… specifiek omdat er geen tijd bestaat voor jullie.  Ik vond het vandaag ECHT fijn…. DANK JULLIE ZEER!

Fed.v.L: Het genoegen is geheel aan ons.

Bloss: Ik moet het hier niet eens zijn met jullie… en zo zullen velen dat, denk ik!  Houd van jullie! We praatten niet over de zaak van ‘verschuiving’ ten slotte. ..ah, nou… ‘Verschuiving gebeurt’.


* If you enjoy reading the wisdom and FEELING the energy from The Federation Of Light ... I am sure you will THOUROUGHLY ENJOY watching and listening to them SPEAK THROUGH ME via the online video of August 18th in Sydney . For details go to www.blossomgoodchild.com


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

vrijdag 13 september 2013

12.09.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 12 september 2013    
Blossom: (Blossom had een hele tijd bronchitus gehad en had geen channelingen meer gedaan.w.) Eindelijk voel ik me goed genoeg om met jullie te praten. Het is heel frustrerend geweest om dat niet te kunnen doen, sedert jullie in Sydney doorkwamen…  omdat ik jullie een paar dingen daarover wilde vragen, als ik mag? DUS… eerste dingen eerst…  zijn jullie beschikbaar? Ik denk dat jullie dat zijn omdat ik ineens in jullie energie uitkwam!
Federatie van Licht:  Ja, wij zijn bij je. Wij zijn altijd beschikbaar… maar dat betekent niet dat alles in alle afdelingen verbonden is. Wij zijn blij om vandaag met je te communiceren en ook wij hebben er naar uit gezien.
Bloss:  Jolly Dee! Ik denk dat ik wilde uitzoeken wat jullie voelden bij het doorkomen in Sydney… omdat dit duidelijk een ander proces is dan zoals we nu praten?
Fed.v.L:  Er is inderdaad een heel andere vorm wat betreft energieën en telepathische communicatie. Van veel van de technieken die plaats vinden ben je je niet bewust… en het is ook niet nodig voor je om dat te weten. Wij bereiden ons voor terwijl jij slaapt en ook als je mediteert. Je besefte ook dat terwijl we ons voorbereidden, vlak voor je praatje over ons en ons eerste ‘optreden’… dat we je bijna omver gooiden met onze energie die zich met die in jou integreerde?
Bloss: … toch was dat een goed teken voor me en liet me vol vertrouwen zijn dat jullie er waren en wat meer is …  ook zouden tevoorschijn komen. en… hoe voelde dat voor jullie?
Fed.v.L: Het was een nogal vreemd proces. Want anders dan jouw lieve White Cloud… hebben wij nog nooit de menselijke stoffelijkheid ervaren. En om dan nog ‘woorden te spreken’ door je heen, had een zeer ingewikkeld proces nodig. Terwijl we nu met jou communiceren, heeft dat niet zoveel energie nodig… want alhoewel we ‘woorden’ beseffen, we ze eigenlijk alleen doorzenden tegengesteld aan het ze ‘een stem te geven.’ We laten je even denken aan de pijn in je hoofd die je op die tijd ook beleefde. Dit komt vanwege de energie van ons die veel Hoger is dan waar jij aan gewend bent.
Bloss:  Maar, toen ik er over sprak… omdat ik bezorgd was dat we misschien niet in staat waren om door te gaan..  zei je dat het onvermijdelijk was.. en toen… Bingo! verdween de pijn.
Fed.v.L: Het was een zaak van om alle twee onze energieën samen te laten gaan… en dat realiseerden we ons dat we dat in een oogwenk konden doen en het probleem was opgelost.
Bloss:  Wat me ook laat denken aan het probleem met de microfoon toen jullie opeens begonnen te spreken….
Fed.v.L:  En weer komt dit door de energieën die veel sterker zijn dan gemiddeld. We zeggen dat we een reeks technische teams aan onze kant hadden die volop werkten om verschillen op te sporen en ze weer in orde te maken om het allemaal zo geolied liet  varen als mogelijk was.
Bloss: OK.  Ik wil ook graag vragen over ‘mijn ogen’… of moet ik zeggen ‘jullie ogen’…  want zo graag ik ze ook zo ‘magnifiek mooi’ wil laten zijn in dit leven… dat doen ze duidelijk niet! Hoe werkt dat…  Ik bedoel, hoe ‘op aarde’ laten jullie de puppillen van mijn ogen van kleur veranderen? 
Fed.v.L: Het is niet zo zeer een zaak van ons om dit voor een soort effect te doen. Het feit van de zaak is dat op die tijd je ‘onze energie’ in jouw stoffelijkheid beleeft. Daarom…. veel van onze ‘stoffelijkheid’ eigenlijk moeten we een beter woord hebben… zit vast aan het onszelf presenteren… en we moeten zeggen dat we het absoluut heerlijk vonden  om door ‘jouw ogen’ te kijken op een menselijk niveau. Want zoals White Cloud uitlegde toen hij sprak… als wij niet ‘door jou heen’  zijn geïntegreerd… zien we jou niet in je stoffelijke vorm… we zien je alleen als de kleuren zoals je bent.
Bloss:  Ja… White Cloud heeft hier vaak over gesproken en hoe hij weer even terug ‘is’ in het vlees… zelfs maar voor dat eventjes.
Fed.v.L: We moeten zeggen als je hierover spreekt… dat alhoewel wij feitelijk niet ons bewogen … we het ‘buitengewoon’ vonden om in de ‘zwaarte’ van het vlees te zijn. ..maar ook zo heerlijk om de ogen te ‘zien’ van degenen die er waren. Inderdaad, de uitdrukking:  ‘De ogen zijn de ramen van de ziel’, heeft veel betekenis!
Bloss:  Nogal veel mensen zagen mijn huid letterlijk in het diepste geel goud veranderen. Is dit wat jullie ‘kleur’ is?
Fed.v.L: We zeggen dat het ons Licht is…  want we hebben geen stoffelijke huid zoals jij die hebt. Dus daarom zeggen we dat het onze energie was die vanuit jouw binnenste kwam en jij straalde die uit.
Bloss: Velen ervoeren jullie als een vrouwelijke energie, maar ik ken jullie alleen als een bewustzijn… een collectief misschien? 
Fed.v.L: Wij zijn voorbij vrouwelijk en mannelijk geslacht… en toch… hoe kun je dit neerzetten zonder de mannelijke soorten te beledigen..?  De vrouwelijke energie komt meer over …vanwege de meer ‘zachtere/vriendelijker’ benadering. Het zou niet gepast voor ons zijn om door te komen met een stem van donder… want onze energie is niet zo.
Bloss: Nog iemand zei ‘jullie’ te zien met een gouden huis en een intens blauw kleed aan… dragen jullie dan kleding?  Niet dat ik jullie ‘spiernaakt’ zie rondlopen …   de hemel vergeeft me! … maar ik denk aan jullie altijd als ‘Licht’ en niet met een noodzaak aan kleding.  
Fed.v.L: We zullen antwoorden met een van jullie ‘menselijke grijnzen’  dat als er ‘onderscheidingstekens nodig zijn’ zien wij het als gepast om de Lichten te versieren met kleding van ‘onderscheiding’.  Het is eigenlijk net als in jullie wereld dat men ‘gekleed is’ voor bepaalde gelegenheden.
Bloss:  Ik voelde wel zeker dat de kamer vol ‘Wezens’ was … en velen voelden dat.. In feite was die totaal afgeladen. Nog commentaar?
Fed. v.L: Inderdaad waren het ‘Staatsaffaires’  … want jij begrijpt niet helemaal de ‘enormiteit’ van wat er gebeurde. We zeggen dit niet uit ‘trots of uit arrogantie’….  We zeggen dit, liefste dame… en we voelen dat jij aarzelt….
 Bloss:  Ja, … mijn menselijkheid zit in de weg….  ik zal die loslaten….
Fed.v.L: We zijn blij dat je dat doet… want … met alle respect… dit heeft niets te maken met jou die dit accepteert….. 
Bloss:  Ik begrijp dit nu… waar waren we?
Fed.v.L:  We willen gaan uitdrukken dat dit geen normale zaak voor ‘ons’ is om door te  komen op de manier zoals we deden en daarom werd dit een “Staats’ affaire en daarom is het waarom zo velen aanwezig wilden zijn om dit ook mee te maken.
Mogen we ook zeggen…  We kennen jou zo goed, lieve Blossom en was het niet zo dat je voelde dat we geen granaten zouden gooien zoals JIJ DACHT dat velen dat misschien verwachtten? 
Bloss:  Jullie slaan de spijker op de kop! .. en ik denk dat jullie daarom ook weten dat  ik door mijn eigen twijfels ’over jullie/met jullie’ terwijl ik ziek was en niet in staat was tot communiceren.
Fed.v.L: Wij willen graag onze zaak verder brengen. We willen graag onze bedoeling verduidelijken. De reden achter ons ‘bezoek aan de stoffelijke vorm’ was niet om jullie met voor de deur staande informatie te presenteren met groot nieuw… want wij WETEN, Blossom dat je zou gaan aarzelen en dat zou het proces niet hebben geholpen… Onze bedoeling om die dag AANWEZIG TE ZIJN was om ONZE ENERGIEËN  door jou te laten absorberen. Om iemand een segment te laten VOELEN van de Hogere vibratie die WIJ ZIJN. … en wij WETEN dat dit werd bereikt. Zij die aanwezig waren en zij die ‘wilden’ zien kregen een ‘verandering’ in hun eigen energieën. Een upgrade/opwaardering kunnen we zeggen. Weet ook… dat ieder die aanwezig was van de Aarde en niet van de Aarde… het Grootste genoegen had om de zuiverste energie van Liefde te geven en te ontvangen die uit de harten van iedereen kwam.
Bloss: Dank jullie hiervoor….   Ik had ECHT een verduidelijking nodig ook voor mijn ‘rol’ als je weet wat ik bedoel?
Fed.v.L: Er is meer dat wij beseffen wat jij wilt verduidelijken.
Bloss:  MY My!  Jullie HEBBEN naar mijn gedachten geluisterd. OEPS!
Fed.v.L:  We zeggen eerder dat je vragen gesteld hebt aan ons en toch voelde je dat je geen antwoorden kreeg… is het niet zo? 
Bloss:  Yep….  Ik ben net door een rare tijd gegaan over wat wij met dit alles aan het doen zijn. Ik lees persoonlijk heel weinig channelingen in deze dagen…. Soms voel ik me best ‘cynisch’ over de gedachten die heb. Velen hebben zich afgekeerd sedert 21 december vorig jaar, toen ze zich teleurgesteld voelden. Is het ook niet het geval dat we ons ‘moeten inkeren’ en ons daarbinnen afstemmen eerder dan ons afhankelijk opstellen/of vertrouwen moeten wat van ergens anders komt? Specifiek als er zoveel is wat tegenstrijdig is en dat men heel onzeker is in deze dagen over waar een of ander kanaal eigenlijk vandaan komt. Dus zat ik net te denken… met alle respect en LIEFDE voor jullie… omdat ik WEET DAT JULLIE DAT WETEN…  maar wat is de bedoeling hiervan?
Fed.v.L: Wij… zeggen in LIEFDE… en respect voor jouw antwoord… Geen bedoeling!
Bloss:  Klassiek!  Toch laat ik jullie doorgaan…. Want ik weet dat er meer hierbij is..
Fed.v.L:  En wij antwoorden…  niet dus. Toch willen we ook suggereen dat er veel reden is voor iemand om op deze manier wel door te gaan, als je dat wilt, Blossom.
Bloss:  Dat wil ik… maar jullie hebben net gezegd dat er weinig bij is… wat is het punt dan wel?
Fed.v.L: Dat…  WIJ HIER ZIJN OM TE HELPEN.
Bloss: Nou, dan… is dat jullie punt dan niet? 
Fed.v.L: Het is onze bedoeling…. Niet ons punt.  Er zijn velen die gekozen hebben om in deze voorbijgaande dagen ‘hun eigen weg te gaan’. Sommigen hebben totaal hun pad veranderd… anderen hebben hun innerlijke leiding gevonden en volgen hun pad omdat hun Licht hen de weg toont. Maar wij geven nooit onze bedoeling op, Blossom, zolang jij bereidwillig bent voor deze dienst met ons. Want er zullen altijd vele mensen zijn die net aan het ontwaken zijn en behoefte hebben aan de leiding die wij vrijelijk geven.
Bloss: Whah!  Ik ga nu even heel eerlijk zijn… dat woord ‘vrijelijk’ triggerde iets bij me! Jullie zijn echt Hoog intelligent… want zoals jullie kennelijk weten zat ik te kijken naar het vragen van een energie uitwisseling aan degenen die jullie woorden lezen… en na er ‘over nagedacht’ te hebben… voelde het in mijn hart niet juist om dat te doen… en ik denk dat dit nooit zo zal zijn! Dus dat woord VRIJELIJK dat plotsklaps opkomt… gaf mijn hart een enorme glimlach… want dat is het knikje dat ik nodig had om te WETEN dat ik op het juiste pad zit.  DANK JULLIE hiervoor…. whoa.. er stromen een paar tranen! 
Fed.v.L: Wij beseften jouw dilemma en dat jouw besluit opheldering van ons zou genieten.
We zullen ook verdergaan te zeggen dat velen die al een hele tijd ontwaakt zijn, met onze gedachtepatronen het zullen volhouden, zoals we eerder zeiden… wij zeggen niet alleen het voor de hand liggende….   onze ‘intelligentie’ zoals jij dit noemt, Blossom… gaat veel dieper dan het gesproken woord dat we brengen.
Bloss: Hoe zouden jullie het dan noemen?
Fed.v.L: Wij zouden zeggen ‘Lagen van Liefde’. Want er zijn er die WETEN dat die lagen zo diep gaan als de positie en de status van Zijn die men zichzelf voelt te ZIJN.
Bloss:  Ik kan niet zeggen hoe GOED het is om terug te zijn om met jullie te spreken. Ik besef dat tijdens deze ‘ongezonde bekoring’ …mmm! Interessante woordkeuze! …  Ik ben weer opnieuw opgewaardeerd (upgraded) en ik dank mezelf voor dit proces! Jullie weten ook dat ik heb nagedacht over de dagen van vroeger, zo velen van jullie wisten… en hoe mijn babbels met jullie toen ‘makkelijker’ waren omdat die geen druk hadden… want ik dacht nooit dat iemand die echt zou gaan lezen!  HA! Wat een giller!  Wie zou dat gedacht hebben! Duidelijk deden jullie dat wel! Dus toen ik had besloten… heden lijkt dat zoveel meer te zijn… gewoon jullie en ik… zonder zorgen over ‘wat ik DENK dat misschien nodig was’. 
Fed.v.L: Wij zijn ook blij om met jou in de stroom terug te zijn, Blossom. Wij zullen je ego niet aanjagen, want dit is onze wijze niet… maar tussen jou en ons…
Bloss:  Yeah…  goed…..
Fed.v.L: Wij zijn zo dankbaar dat jij doorzet wat je vrijwillig zo stoutmoedig begon om in deze tijd te doen op jullie Aardeplan.   Soms geen makkelijke prestatie… zoals je wist toen je ermee instemde.
Bloss: En zoals ik altijd zeg… misschien dat ik in de tijd dat ik hiermee instemde…. ik een of twee te veel sherry’s had gehad met de vicaris!  MAAR ECHT… VANUIT MIJN HART… IK HOUD ZOVEEL VAN JULLIE.. Dank je voor jullie geduld en begrip voor mij… Deze menselijke vorm kan er soms een draai aangeven, hoor.
Fed.vL: Onze  liefde stroomt door jou heen en door alles dat Leven is op jullie planeet en OVERAL…  ALTIJD.
Bloss: En ik werk er voortdurend aan om ook die vibratie te worden.  Liefde en Dank.


* Voor details (in het Engels) is de video te kopen van het Sydney gebeuren, waarover boven werd gesproken…  ga dan naar www.blossomgoodchild.com   ( Echt een aanrader. Twee en een half uur genieten. Winny) 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar