Followers

i decree

maandag 26 september 2011

September 25, 2011

  September 25, 2011

 
Blossom:  Hallo opnieuw, ik VOEL dat het tijd is om me weer met jullie te verbinden en mijn kleine hart bonst zo hard terwijl ik me afstem om die verbinding te maken. Is er iemand thuis?

Federatie van Licht: Wij zijn altijd thuis…  want daar, lieve, is waar alle Waarheden zijn.

Bloss: Nou, ik ging door enkele zaken heen in onze pauze… hoe is het met jullie, guys?

Fed.v.L: Wat wij merken van veel mensen is de intense bedoeling om hier doorheen te gaan. De sterkste wil presenteert zich aan de ziel en laat iemand met dat Hoger deel van het zelf contact maken. Het is voor ons duidelijk dat, alhoewel dit plaats vindt… wij onderschat hebben waartoe de zielen van de Aarde in deze tijd in  staat zijn. Want door meer en meer de Waarheid van zijn Waarheid te herkennen scheidt men zich af van wat niet langer meer nuttig is voor de Nieuwe Wereld en helpt dat om de energie ervan uit het zelf te verwijderen. De wijze waarop acceptatie van de werkelijkheid van wat er bezig is zich aan het ontvouwen is, laat een ‘oproep’  los in jullie atmosfeer waarin nu zo veel Wezens van Licht binnen ‘gehoorsafstand’ zijn. Want in de voorbije dagen werden dingen niet zo makkelijk begrepen. We zeggen dat ‘ uitroepen van verwarring en bezorgdheid’ werden omhoog geworpen door zielen van jullie Aarde… terwijl nu, in deze transitietijd… er een verschil is met dat wat ‘er werd uitgeroepen’ en inderdaad ‘naar wie er werd geroepen’.

Het trillingsniveau dat nu op en in jullie planeet is, is aardig aanzienlijk gestegen en velen van jullie waren zich bewust van de “gevaarlijke wateren” die opkwamen toen de nieuwe stroming zich in jullie planeet uitstortte. Dit gezegd hebbende.. de getijden bedaren nu een tijdje en de kalme zeeën brengen vrede naar de eens zo troebele wateren.
We vragen jullie nu om rustig te blijven. Om jezelf fijn afgestemd te houden op deze nieuwe vibratie. Er zullen sommige mensen zijn die onze woorden lezen die zullen zeggen dat zij niet VOELEN dat ze daarin zijn gegaan. Wij zeggen jullie dat het niet mogelijk is voor je om daar NIET in te zijn gegaan. Want het is NU bij jullie en jullie WEZENS zijn zich aan het aanpassen aan hun Hoger potentieel.

Er is zoveel verandering die HEEFT  plaats gehad en als jullie innerlijke energie zich heeft geschikt, zullen jullie deze veranderingen zien en ze zullen zulke warmte brengen aan jullie hart.

Bloss: Mag ik vragen wat die veranderingen zijn?

Fed.v.L: Dat mag je.

Bloss:  (kleine stilte…..)  OK  ….  wat zijn die veranderingen?

Fed.v.L: We geven er de voorkeur aan om je geen redenen aan  te bieden die duidelijk zullen worden als je ze zelf herkent. Zien jullie, lieve zielen, het zijn JULLIE, nietwaar, die de veranderingen op je planeet brengen? JULLIE zijn het die zo lang al geworsteld en gezwoegd hebben om deze Goddelijkheid op je planeet te brengen… dat zelfs terwijl je iedere nieuwe adem inneemt die al gedachten en GEVOELENS  doorstuurt naar jullie Aarde energieën die de trillingsenergie vergezellen waarvoor je naar de Aarde bent gekomen om die te transcenderen(te boven te gaan). Als we jullie de veranderingen moesten gaan uitleggen zou je om iedere hoek kijken zodat die je zou overkomen… en zou dit niet bij/met een specifiek individu gebeuren dat dit dan twijfel zou brengen dat ze niet ‘goed genoeg’ zouden zijn of dat ze ‘dit recht hadden verdiend’.  Vrienden van ons, we glimlachen bij deze gedachten die je denken in verwarring brengen en die verder gaan door jullie hartsruimte. Het is aan jullie om te begrijpen dat ieder van jullie en jullie allemaal Kinderen van God zijn. Wat jullie te boven komen (ze zeggen ‘surmount’en Bloss zegt dan (?* 1), zie onder) wat dit woord betekent is geheel voor je eigen standpunt. Toch zeggen we jullie, dat als je de WAARHEID begrijpt van wat we net zeiden… dat er zeker geen enige twijfel zou zijn… want als jullie WERKELIJK WETEN DAT JULLIE KINDEREN VAN GOD ZIJN…  valt ALLES op zijn plek.

Jullie gaan naar een plaats in jullie die je WEZENS zullen verbijsteren. We zijn ons bewust dat we hier vele keren over gesproken hebben. Toch als die momenten gebeuren… zullen jullie erkennen dat de herhaling van zulke woorden nodig was.
Terwijl jullie de Hogere vibratie VOELEN en begrijpen waar we vroeger met jullie over spraken, zullen jullie ook JULLIEZELF VOELEN en begrijpen op een veel dieper niveau. Alle [ ‘promiscuity’(? * 2)] vermenging waarmee jullie je ziels WAARHEID hebben misleid (of verraden), zal verstrooid worden tot in het niets waaruit het was geschapen. Liefste, aller dierbaarste zielen…  WIJ HOUDEN VAN JULLIE..  We willen dat jullie deze LIEFDE VOELEN op een andere manier dan jullie ‘wensten’ te doen. We willen nu graag dat jullie diep delven in het onderste deel van je hart en in die plek van gekrakeel over wie jullie zijn en WAT DE WAARHEID IS…

STOP!

STOP ALLES WAT JULLIE GELEERD HEBBEN DOOR DE OUDE SCHOOL. Alle indoctrinaties, alle misleidende onwaarheden die jullie al zolang tot slaaf hebben gemaakt.

STOP NU met alle gedachten die jullie geketend en geboeid hebben aan muren die jullie niet lieten ZIJN WIE JE BENT.

STOP NU je af te vragen wat voor je ligt te gebeuren en of je wel of niet zult overleven.

STOP STOP STOP je te ergeren over wat wel of niet gaat gebeuren… wat jou zal overkomen… wat er met jullie dieren… je huizen… je financiën zal gebeuren.

STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Haal opnieuw adem … en
BEGIN IN deze Hogere energie te ademen die nu om jullie heen is… die je omspoelt.

BEGIN deze energieën TE VOELEN in hun WAARHEID en wat ze jullie brengen voor je HOGERE GOED.

BEGIN TE WETEN DAT ALLES WAT ER GEBEURT… OF HET VANDAAG IS… MORGEN OF VOLGEND JAAR, DEEL IS VAN HET GODDELIJKE PLAN EN DAT PLAN HEEFT NIETS ANDERS IN ZICH DAN JULLIE GELUK ALS ZIJN GROOTSTE PRIORITEIT.

BEGIN TE BEGRIJPEN DAT JULLIE OP HET PUNT STAAN EEN ‘JULLIE’ TE WORDEN DIE JE EERDER GEKEND HEBT.  EEN ‘JULLIE’, EEN ‘JIJ’,  DIE ALLEEN MAAR LIEFDE IS.

BEGIN TE WETEN DAT ALLES DAT ‘JIJ BENT’ DIE NU HIER IS… OP DEZE PRACHTIGE PLANEET VAN JULLIE… LIEFDE ZAL ZIJN.

BEGIN JE TE GEDRAGEN MET DE HOUDING VAN DAT JE WEET  DAT DIT JULLIE WERKELIJKHEID IS.

Totdat jullie dat BEGINNEN te doen… kun je deze NIEUWE WERELD, die jullie NIEUWE duurzaamheid is, niet voortbrengen. Als jullie doorgaan om ook maar een draadje van de oude wereld vast te houden, sta je te voorkomen dat de overgang ‘zijn ding doet’. Hij kan niet ‘opstijgen’ als hij nog banden heeft die hem naar beneden trekken. JULLIE zijn degenen die deze banden moeten loslaten. DAAROM KWAMEN JULLIE.  Om die ‘losmakingen’ los te maken!!!

Het is zo belangrijk dat jullie ‘DIT SNAPPEN’.  Dat jullie je ‘dit herinneren’ (of hieraan denken). Het zal zo zijn dat als de dagen verdergaan… dat herinneringen van wie en waarom je hier bent naar jullie zullen terugkeren. Dat zal op de manier zijn van ‘flitsen’ van levendig WETEN. Hoe meer jullie je verbinden met die gebeurtenissen, hoe meer dit jullie zal toestaan om door de barrières te breken die naar beneden zullen vallen.

STEEDS LIEFDE ZIJN, DOOR ALLE GEBEURTENISSEN HEEN DAARMEE OPEN JE DE VORTEX WAARDOOR MEER EN MEER INFORMATIE NAAR JE TOE STROOMT. Het is een klop op het in werking treden en hoe meer het wordt toegestaan naar voren te springen, dit zal de kern van de Aarde versterken.

Jullie gaan een tijd in waarin je grote krachten in je zult erkennen want deze kracht die jullie zijn… deze LIEFDE. Deze KRACHT VAN LIEFDE…  is al zo lang slapend geweest … te lang… en DIE WORDT NU WAKKER…  en terwijl hij dit doet, WEKT het een deel van jullie dat zo diep heeft geslapen. Dit kostbare deel van jullie dat alleen als je hier wakker voor wordt, je zal laten realiseren hoe veel dat gemist is geworden. Want het is jullie ‘nakomeling’… het deel van jullie dat uit het hemelse jou komt. … HET WORDT NU WAKKER…  en zal jullie zulke vreugde brengen wat gewoon onbeschrijfelijk is in jullie Aardse woorden. Toch als je dit deel van je VOELT dat opnieuw wakker is, dan… liefste broeders en zusters van de ene familie… zullen jullie ALLES begrijpen wat wij gezegd hebben. Niet alleen zullen jullie het begrijpen… jullie zullen VOELEN.. dat HET DE GODDELIJKE ESSENTIE is van WIE JULIE ZIJN. En jullie zullen het verwelkomen en omhelzen met liefdevolle armen zoals men iemand omhelst die je kwijt was en die weer terugkeert naar huis.

Bloss: Dank jullie. Het VOELT heel sterk, deze verbinding met jullie vanavond. De tijd die we ‘stil’ zijn geweest is voorbij gesuisd, vanuit mijn gezichtspunt. Maar om nu ‘opnieuw in aanraking’ te zijn, dat VOELT zo warm en ik ben zo gelukkig dat we opnieuw weer samen zijn.

Fed.v.L: Blossom… onze woorden die jij zo vriendelijk  aanbiedt aan velen zijn spoedig meer dan alleen woorden. En als dit gebeurt… zijn JULLIE het… ieder van jullie… die zo vastbesloten bekend zal zijn met alles wat jullie verklaren. Liefste mensen van verwachting… we zeggen jullie dat jullie hemelen al gevuld zijn met LICHT. Als dit Licht op jullie Aarde schijnt zal het veel onthullen dat door het duister werd overschaduwd. Als deze gebeurtenissen zich ontvouwen zullen we jullie oproepen… als Aarde bondgenoten… om ALLES TE VERTROUWEN DAT JULLIE WETEN… OM STANDVASTIG IN DAT WETEN TE STAAN… want dit WETEN en VERTROUWEN in JULIEZELF zal de sleutel zijn om de poort te openen naar de NIEUWE WERELD.

Nu VOELEN we dat het tijd is om onze ‘secretaresse’ vrijaf te geven om geen energieën te onttrekken… zodat jullie gewend raken aan de Hogere vibratie waarin we nu doorkomen.

Bloss: Hoe aardig! Ik moet nog even zeggen…  Geweldig om terug aan boord te zijn. Dank jullie…  DANK JULLIE WERKELIJK voor deze uitwisseling van waaruit ook jullie wonen naar dit kleine planeetje wat ons vakantiehuisje is…  En wat een vakantie!!!!!!!!!!!!!!!* 1. surmount om de overhand te hebben over:  verder te gaan in kwaliteit of bereiken: om naar de top te komen van ..  Ik ben er niet zeker van of dit woord surmise (vermoeden) had moeten zijn, maar toch kreeg ik surmount.

* 2. Promiscuity , terloops; onregelmatig; toevallig: bestaand uit delen, elementen, of individuen van allerlei soort die samen worden gebracht zonder orde: geen onderscheid makend. Ik had even een moment pauze toen dit woord doorkwam maar ging er mee verder en liet het niet door die link tussenbeide komen. Toch schijnt deze betekenis te passen als tegengesteld tot de bijbetekenis die ik ken van dat woord. (Bij ons in Nederland heet dat ‘vrij geslachtelijk verkeer’. En dat zal hier niet van toepassing zijn., behalve als het vermenging betekent. w.)

Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Originals and translations of Galactic Messages available on


zaterdag 3 september 2011

September 2, 2011

September  2, 2011 


Blossom: Drie keer is scheepsrecht, zeggen ze. Ik weet als jullie hier vanmorgen niet zijn om met me te praten, dan laat ik het een tijdje los. Ik accepteer het en begrijp het. Als jullie in deze tijd gehoord willen worden, dan ga verder.

Federatie van Licht: Wij accepteren de positie waarin jij je bevindt. Het is niet zo dat wij ‘weggaan’…  het heeft meer te maken met feitelijke omstandigheden die staan te gebeuren…. En na het gesprek voelen we dat het in deze tijd meer genereus van hart is om ons terug te trekken van deze ‘vake’ communicaties, want inderdaad, zoals je zegt… eventjes maar.

Bloss: Dat is okay, zolang als ik WEET dat het geen laatste Goodbye is en dat deze
pauze… zoals we die eerder hadden… maar tijdelijk is.

Fed.v.L: Liefste hart…. In onze wereld zien we niet dat dit een pauze is. We geven kennis aan jullie zoals we dit gedaan hebben wat verenigbaar is met onze plannen om dat te doen. Deze ‘pauze’ zoals jij dit noemt is niet de eerste keer, noch zal het de laatste zijn. Alles gaat nu in ‘stormloop’ naar voren en we zien dat jullie op Aarde nu ‘utensils’ (gereedschap) hebben om op te bouwen en om voor jezelf de positie van je harte plaats te peilen bij alles dat aan jullie wordt gepresenteerd.

Bloss: Dus, in onze tijd op Aarde ‘hoe lang zal die pauze duren’  waarover praten we hier?

Fed.v.L: Niet lang… we stellen twee of drie weken vanaf nu, voor.

Bloss: Nou, we hadden al twee, plus drie meer… dat is niet zo’n lange wachttijd denk ik. Ik voel echt een ‘zwakke’ verbinding en ik ga mijn geluk niet opduwen. Ik heb vertrouwen in jullie en ik neem aan dat ik het duwtje zal VOELEN als jullie bijna klaar zijn om een praatje te houden.

Fed.v.L: Er zijn, natuurlijk, veel redenen voor dit intermezzo. Sommige ervan zullen duidelijk worden in de tijd die wij verkozen om stil te blijven met jullie. WEET, zielen van Aarde dat alhoewel het kan schijnen dat we ‘weg’ zijn… verre van dat. Noch meer nabij voor alle dingen die zich op de manier gaan voordoen zoals we altijd gezegd hebben. Niets is er voor ons veranderd… alleen het niveau van Liefde waarin jullie terug gaan. Dit is zeer aangenaam en maakt alle dingen veel Helderder als we omgaan met dat waarop moet worden afgestemd. We zullen enige uitleg daarover geven……
jij ook Blossom… … jullie hebben deze tijd nodig omdat er veel plaats vindt in je en ook om je heen. Energieën zijn de hele tijd aan het ‘kolken’  voor iedereen en het is belangrijk dat we ‘het zelf’ toestaan zich daarin te settelen en om proportie te winnen met dat(harmonieus te worden met) wat momenteel toepasselijk is voor opheffing(optilling).

WEET DAT WIJ VAN LIEFDE ZIJN en via deze LIEFDE komen we. Wees alert… blijf aldoor in jullie GODDELIJKE WAARHEID en LICHT. … door alle weer heen. Dat zal jullie Reddende Genade zijn. Wij geven LIEFDE met een grote energie aan jullie in deze tijd…. zoals we dat aldoor gedaan hebben. Voor nu… trekken wij onze energie van jou terug, liefste mens en we kijken uit naar onze volgende ontmoeting. 

Bloss: Okay…  IK VOEL alsof tijdens deze ‘pauze’… onze harten een sterke ‘trek’ naar jullie zullen VOELEN…  een soort GEVOEL alsof we jullie veel dichterbij VOELEN…  een WETEN.  Dank jullie dat je duidelijk maakt waarvan ik VOEL dat ik het al verwachtte. Ik laat het nu los en kijk uit naar onze reünie op ‘deze’ manier. Met LIEFDE en dank en een paar duizend xxxxxxxxxxx! Moge de kracht met jullie zijn… Nanu Nanu…   over en uit.


Twee dagen geleden had ik contact gezocht en alhoewel ik wel door kwam, was het een hele zwakke verbinding. Het was anderhalf uur een soort worsteling, om eerlijk te zijn. Toen ik duwde op ‘control S’  om het werk te saven…  kwam een ‘fout’  door en zei dat het programma gesloten moest worden en verloor ik het meeste. Toen probeerde ik het vorige nacht weer en binnen vijf minuten voelde ik dat de dingen niet goed zaten. Ik had een paar woorden die me behoedzaam maakten en ik had geleerd dat ik direct moest afsluiten als ik VOELDE dat de communicatie niet ‘onze kameraden’ waren en ik ben niet in voor nonsens.! Dus… boven staat het resultaat van een laatste poging, die ik probeerde om te zien of ik iets kon krijgen. Ik was verrast ik had pauzes met White Cloud en met de Federatie van Licht, die eerder waren. IK VERTROUW op hun oordeel over de zaak en natuurlijk kijk ik altijd uit om weer samen te komen. Het is BEKEND dat in deze korte pauzes…veel ‘verandering’ plaats vindt in ons op een groei niveau.  Veel dank voor jullie begrip. Blossom.


 
Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe ook Mee!
Originals and translations of Galactic Messages available onAugust 20, 2011

  August 20, 2011Blossom: Goedenavond aan jullie. Ik vroeg me af hoe het bij jullie gaat? Hier  beneden spelen we ons spel zo goed mogelijk naar ons vermogen maar zeker is het fijn om wat vriendelijke woorden van bemoediging en advies te krijgen vanuit jullie perspectief op onze wereldse zaken.

Federatie van Licht: We danken jou voor je inspiratie om je ook met ons te verbinden als je VOELT dat het de juiste tijd is. Terwijl we verder gaan met een reis die de meeste van jullie zien als hier en daar verraderlijk, willen we graag onze condoleances doorgeven aan degenen die VOELEN dat het is zoals het moet zijn.

Blossom: Ik VOEL jullie humor hier… jullie krijgen het door!

Fed.v.L: Toch is het voldoende te zeggen dat dit voor velen hun WAARHEID is. Zij voelen dat er niets anders dan wat verraderlijk is in wat voor hun ligt en ze bereiden zich voor op het allerergste…. wat hun WEZEN meer en meer angst bezorgt voor wat ‘zij denken dat er gaat gebeuren’. We kunnen niet vaak genoeg zeggen dat er niets gaat gebeuren wat ondergang betekent… of wat eindtijd heet. Woorden die iets dergelijks zeggen zijn louter… en merk het woord ‘louter’ op… propaganda. In jullie netwerk matrix wordt meer en meer ‘wat niet is’ geïntegreerd met ‘wat is’ zodat het nog verwarrender wordt voor wat ze VOELEN dat ze ZOUDEN MOETEN GELOVEN. Zie je, lieve mensen? ZIEN jullie wat er gebeurt? Als onwaarheid verstrooid wordt in WAARHEID verstoort het nog meer de zinnen. Want op een bepaald moment zit er ‘WETEN’ in de hartsruimte en in het volgende kader VOELT de hartsruimte bezorgdheid en angst. En dat gooit de zinnen overhoop. Merk ook op dat we hier zeiden ‘de zinnen’…. Wat er gebeurt, is, op de manier waarop deze propaganda is ontworpen… dat die precies zo werkt…. om een warboel te maken van je zinnen. Om ze daar te plaatsen waar ze zich uiteindelijk ondersteboven en bezorgd VOELEN. Dit op zijn beurt brengt je vibratie in een lagere frequentie en dat is de bedoeling van die oefening.

Daarom zeggen we opnieuw tegen jullie… als iets wat je ziet, hoort of leest in het innerlijke deel van wat je WEET, veroorzaakt, dat het ‘je maag doet omdraaien’, komt dat omdat het niet resoneert met het HOOGSTE niveau van WAARHEID. Je HART informeert je dat dit een gebied is van ‘no-go’ (om niet in verder te gaan) en toch blijft je hoofd… met alle respect… vaak achter in het intelligentie-stuk en begint het VOELEN buiten alle proporties op te blazen door het naar ‘denken en vernietigen’ te sturen in plaats van om dit in het ‘VOELEN’ en ‘WETEN’ te bewaren.

In deze intense tijd terwijl ALLE dingen in jullie wereld naar een Hogere plaats gaan, is er een kracht aan het werk die nu wanhopig is voor zijn laatste gooi. VAL NIET IN ZIJN BAN. Alles wat we jullie vroegen, alles wat we gezegd hebben om jullie te helpen om weg te gaan bij dergelijke gruwelijkheden van corruptie… dat werd dus gedaan in de WETENSCHAP dat jullie niet zouden bezwijken voor dat wat je niet dient.

Lieve mensen, WORD WAKKER VOOR JULLIE WAARHEID. Luister met je ademhaling, niet met je oren. Voel het met je hart, niet met je denken. Vertrouw op alles wat je WEET dat je bent. Jullie hebben zoveel gewonnen op je reis, door ons en door anderen die een magie wilden weven om een weg naar voren te laten zien.

NU, terwijl jullie de veranderingen beleven… NU is de exacte tijd om alles dat je geleerd hebt op zijn plek te brengen. Als jullie je de diepste, kostbaarste aspecten herinneren van wie jullie zijn… als je je herinnert wie je hier bent… zul je opgetild worden door een kracht van kennis… de kracht van GENADE …. die JIJ bent. Een kracht van buitengewone integriteit die je laat erkennen wat je hier kwam te doen. Terwijl elke nieuwe dag zich aan je laat zien, wordt intuïtie je beste vriend. Jullie roeren in het diepst van je ziel die WEET wat is…. ‘Herinneren’ zal je tweede natuur worden en je zult je op een nieuwe manier zien gedragen(behave). … bij alles waarvan je VOELT wat WAARHEID is. Jullie geschenken van GODDELIJKE oorsprong zullen opnieuw worden gewekt en een bekendheid met hen mee brengen die jullie de komende gebeurtenissen laat omhelzen.

Wat er gaat gebeuren zal bij je resoneren als ‘DIT WEET IK’. Vrees kan daar niet meer zijn… want de eindresultaten zijn inderdaad BEKEND en daarom verbindt men zich gewoon met het Goddelijke plan en alles wat dat met zich meebrengt.

Meer dan we tegen jullie kunnen zeggen is… wat het meest belangrijke is…. om je met je broeders en zusters van de Aarde te verenigen in de kennis die jullie alleen door herinnering hebben opgestapeld. Dit is geen taak voor dienstbaarheid. Want als jullie kijken naar de mensen van de wereld, zoals ze er nu voor staan, dan zijn er velen die gewoon niet zijn voorbereid op wat er nu binnenkort gaat gebeuren. Hun systemen zullen zich terugtrekken, geschokt en in paniek zijn, ze zullen in veel gebieden een pandemonium(een woeste boel) creëren. Dan zijn JULLIE het, JULLIE ZIELEN VAN LICHT die gekozen hebben om hun positie van autoriteit in te nemen…. En die de verloren en bange mensen in een nederige haven binnen laten komen waar de WAARHEID hun Wezen op hun gemak stelt…. En om hen te helpen begrijpen dat dit…. tot aan een tijd waarop het volledig kan worden begrepen… voor hen eens louter fantasie was.

We kunnen noodzakelijkerwijs niet zeggen dat het te betreuren is dat ze bang zijn door misinformatie…. Want zoals jullie allemaal in je hart WETEN, als jullie wereld op de plek zou zijn waar hij naartoe gaat… dat er geen noodzaak zou zijn voor dit grote Ascentieplan. Het is JUIST DOOR de angst en de lage energie formaties dat deze grote transformatie naar het Licht moet slagen. Het is JUIST DOOR al die vrees en controle dat men KLAAR staat om ALLES te transformeren. Dus is het met dank VOOR IEDEREEN die er bij betrokken is dat we opgewonden zijn voor wat er staat te gebeuren.

Stel de vraag die net in je hoofd opkwam.

Blossom: Dat wilde ik niet doen… ik besloot om dat niet te doen…. jullie lieten dat op dat moment in mijn hoofd opkomen.

Fed.v.L: Wij voelen dat men daardoor veel vrees kan laten wegvallen en dit zou gunstig zijn.

Blossom: Okidoki. Velen verspreiden juist vrees… onbedoeld… met zorgen over ‘ELENIN’ (= komeet Elenin, waar op het net veel over wordt gesproken. w) die op Aarde zal storten of die inderdaad zo dichtbij komt dat het allerlei soorten verwoesting zou veroorzaken omdat er nu ook de mogelijkheid is dat 28 oktober 2011 het eind van de Maya kalender is, en dat bindt die twee zaken aan elkaar enz. enz. enz. Weet je, om eerlijk te zijn… ik begrijp niet waarom jullie willen dat ik dit naar voren breng… is dat nu juist geen vrees verkooppraatje? Hebben jullie dit vanavond al niet naar voren gebracht?

Fed.v.L: En wij vragen ons af hoeveel mensen bij jullie al twee en twee bij elkaar hebben opgeteld. Wij zouden heel graag ‘onze versie willen geven’ op dat huidige voorstel wat betreft wat wij je vroegen uit te spreken. Het is dit… wat er ook gaat gebeuren… en het maakt niet uit in welke ‘vorm’ dit zich zal presenteren… het moet worden herkend voor wat het is…. : de omschakeling van hoe dingen zijn naar hoe ze zullen gaan worden.

Als individu kun je er voor kiezen om bang te zijn voor de hond van de buren, als dat is wat je besluit hoe je je dagen wilt leven. Altijd bevreesd op het moment dat je over je drempel stapt, dat de hond opspringt en je aanvalt…. OF… je kunt het onder ogen zien. Je kunt er ook bevriend mee raken. Je kunt je vrees voor het dier overstijgen door gewoon het besluit te nemen om er niet meer bang voor te zijn. Je kunt je gehele houding veranderen over wat er zal gebeuren als je over je drempel stapt, voordat je ook maar je voordeur open doet. DE SLEUTELS IS… te willen WETEN of dat wat je op het punt staat te beleven, iets is wat goed is! HET MAAKT NIETS UIT WAT ER GEBEURT! Na een tijdje… door dit vol te houden… wordt deze hond waar je eens bang voor was, een deel van je dag waar je enorm naar uitkijkt om te beleven. Jij en de hond worden de beste vrienden. Jullie groeien in de LIEFDE voor elkaar. Het is die verandering van houding. Het besluit om je houding te veranderen naar/voor alles dat je niet dient…. Dat zal jullie zo goed dienen.

Laat niets… liefste, liefste vrienden van ons… laat geen ding de schoonheid overschaduwen van alles dat is. ONTDEK…. ZOEK ZE UIT…. de regenbogen die in iedere atoom zitten. Als je er niet naar kijkt, hoe zul je ze dan zien? Maar kijk met de ogen van je ziel. Alleen daar zullen jullie een wereld ontdekken die vergeten is, maar nu stijgt die opnieuw omhoog naar zijn rechtmatige plek. Jullie staan op de rand van deze ontdekking. Jullie zijn degenen die zo sterk op hun positie staan… wachtend op…. maar alleen voor de orders die je al KENT… om geactiveerd ter worden en om vol te houden. Als ieder van jullie op zijn gemak in de ‘nieuwe jij’ rust… en zich comfortabel VOELT met alles wat die inhoudt… zul je in staat zijn om een standvastig besef met je mee te dragen van dat waarvoor je hier kwam om te doen… en wat zich nu afspeelt.

Hoe zullen jullie dit WETEN? Jullie zullen het VOELEN. Een GEVOEL in je dat WEET. We kunnen die niet op een andere manier uitleggen.

Kies ervoor om met de hond bevriend te worden. We stellen dit als het allerbelangrijkste voor. Begin er nu mee, door alles waar je bang voor bent je beste vriend van te maken. Jullie zijn het, uiteindelijk, die deze NIEUWE WERELD aan het scheppen zijn. Dit WETEN jullie. Jullie komen er steeds dichterbij. Keer vrees in vriendschap om. Kom in vrede met alles dat ongemakkelijk is voor je WARE WETEN. Want je WARE WETEN WEET dat er niets is wat bestaat dat krachtiger is dan LIEFDE. … en jullie bestaan uit LIEFDE… daarom, waarom zou je ergens bang voor zijn?

Wat jullie beschouwen om vreest voor te hebben is dat alleen maar omdat JULLIE daar de ‘energie’ van vrees omheen hebben gezet… in jullie werkelijkheid… die uiteindelijk helemaal niet eens echt is…. Eenvoudig… ja, eenvoudig dit, liefste vrienden…. verander de energie om alles heen waar je onzeker over bent… in LIEFDE. Niet door te zeggen: ’Je houdt ervan…’ …want woorden zijn maar woorden…. Maar door het GEVOEL en door te WETEN dat je er van houdt. DAN pas kun je die woorden gebruiken…. want het is de intentie en de energie die ze dragen die woorden maken wat ze zijn.

Blossom: Dank jullie… Toch zullen sommigen zeggen dat jullie niet echt helemaal de vraag hebben beantwoord waarvan jullie wilden dat ik die moest stellen.

Fed.v.L: Toch zullen anderen WETEN dat we dat wel hebben gedaan… op onze manier. We vragen of dit geaccepteerd wordt door de onderzoekende geest… en dit is niet nieuw voor je… als we het zeggen… er zijn sommige dingen die niet gekend worden tot aan dat ze gebeuren. Er zijn duizendvoudige redenen hiervoor en we hebben nu geen tijd of in de toekomst geen tijd om hier uitleg over te geven. Als sommige dingen die niet bekend zijn totdat ze gebeuren WEL BEKEND waren…. zou/kon dat de koers veranderen van wat er gepland is. Interferentie/bemoeienissen van bepaalde bronnen dienen niet heel goed.

Nu wordt het element van verrassing ondernomen. Dit is de bron geweest van de uiteindelijke procedure in de komende tijd. Maar laat ook begrepen worden dat WIJ WETEN WAT WIJ DOEN. En veel meer dan wat men soms van ons dacht. Maar dat heeft geen invloed op ons. We zijn niet hier om bewondering te oogsten of om punten te scoren door jullie… we hebben veel meer universeel belangrijke zaken om ons mee bezig te houden! Toch hebben we zo heel erg graag dat als wij fenomenen aan jullie hemelen presenteren…. welke nog nooit eerder in de menselijke gedachte denkbaar zijn geweest… dat iedereen zo veilig en ‘gezond van geest’ is als ‘menselijke’ mogelijk is.

Jullie welZIJN heeft grote aandacht in onze plannen… want door en in LIEFDE zijn wij EEN.

Blossom: Dat is het voor nu… ik kreeg net het knikje.. Dank jullie…. Ik kijk er naar uit wat er gaat gebeuren….. maar LIEFDE presenteert zichzelf…. dat verwelkom ik.

In liefde en dank mijn vrienden. Echt.. dank jullie! Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe ook Mee!
Originals and translations of Galactic Messages available onAugust 10, 2011

August 10, 2011

Blossom met de Galactische Federatie van Licht Blossom: Hallo weer opnieuw. Ik ben nog al druk geweest (zoals jullie misschien wel weten). Ik ‘krijg de aandrang’ om hallo te zeggen als ik een tijdje met jullie geen contact heb gehad.

Galactische Federatie van Licht: Toch voor ons, lieve, is het maar van een moment tot aan het volgende. De herkenning van ziel naar zichzelf kan niet haperen. Want dat is alles wat we zijn… elkaar… altijd aanwezig met het zelf en elkaar… toch in een andere vorm. Als het hart zich de klep van her-verbindings herinnert, dan is er een verandering betreffende veel zaken.

Als iemand volledig de betekenis begrijpt van het feit dat we allemaal een zijn, dan zijn we allemaal elkaar.. . Als men dit ECHT WEET… hoe kan een individu zichzelf dan enige pijn berokkenen? Dit proberen we aan jullie uit te drukken… wij zijn, in essentie niet anders dan jou… alleen in de vorm. Op dezelfde manier is het dat een insect, in essentie, niet anders is dan jullie… alleen de vorm. Toch hoe kan het… door dit verschil in verschijning… hoe kan jullie menselijke vorm soms zulke haat en misbruik rondstrooien naar iemand die gewoon anders ‘eruit ziet’.
Blossom: Ik weet het. Het is iets droevigs vind ik, dat sommigen op deze aarde ervoor ‘gekozen‘ hebben om een ander als ‘minder’ te zien dan zichzelf.

Fed.v.L: En toch beseffen jullie de woorden: “Wat je iemand aandoet… doe je jezelf aan.” Voor deze wet kan je niet vluchten. Want EEN ZIJN, hoe kun je doen wat je iemand aandoet en dat dit voor jezelf niet hetzelfde gevolg zal hebben?
Blossom: Bedoelen jullie hier… karma? Ik kan dat op een paar manieren uitleggen. Zoals, als iemand een ander martelt… dat op een ‘andere plaats’ in het menselijk gebeuren hetzelfde aan hen gedaan zal worden?

Fed.v.L: Die vraag brengt ons in hele diepe wateren.
Blossom: Ik pak mijn snorkel!

Fed.v.L: Als bijvoorbeeld een ziel een ander menselijk wezen ernstig zou verminken… zeg, door hem eenvoudig een ledemaat af te houwen, met de bedoeling om hem smart en pijn te veroorzaken… betekent dat niet dat op een bepaald moment in het leven van die verminker hetzelfde hem aangedaan zal worden. Toch willen we aankondigen dat zij op een bepaald kritiek ogenblik in hun ervaring hetzelfde ‘GEVOEL’ zouden tegenkomen, stoffelijk en emotioneel. Niet noodzakelijk door de afscheiding van een ledemaat. De stoffelijke pijn is werkelijk traumatisch, maar de ‘karmische wet’ zoals jullie die noemen…
Blossom: Hoe noemen jullie dat dan?

Fed.v.L: Wij geven er de term aan: ‘De wet van aantrekking.’
Blossom: Wat???!!!!

Fed.v.L: Je lijkt verrast. Toch zeggen we tegen je dat wàt je ook ‘weggeeft’ je zonder twijfel weer terugkrijgt… je trekt dat naar jezelf terug. Dat kan niet worden vermeden. Toch zijn het meer de emotionele reacties die men moet verduren. Want stoffelijke pijn trekt weg… toch is het ’t litteken op iemands ziel als ze ernstig slecht behandeld zijn, wat veel meer tijd nodig heeft om te helen en de toebrenger van een dergelijke pijn moet iets dergelijks verduren om precies te kunnen begrijpen wat hij… zichzelf… heeft aangedaan. Dit is geen straf zoals zo velen van jullie dit zien. Er is geen straf vanuit onze begrippen. Er is echter wel een noodzaak voor de ziel om volledige verantwoordelijkheid te accepteren voor al zijn/haar daden.

Jij vraagt je nu af wat we vervolgens met je zullen bespreken, nietwaar? We begrijpen dat er vele, vele vragen zijn die de zielen van de Aarde Graag zouden willen beantwoord hebben door ons en ze vragen aan jou om ons dat te vragen. Er is bijval bij ons dat we weggeven wat we het meest juist vinden om over te spreken. Wij zijn ons daar bewust van. Vanuit ons perspectief is er zo veel wat we konden vertellen, zoveel wegen om te onderzoeken en toch zijn het zaken die we zien als te worden ontknoopt op hun juiste tijd. Wat er gaat gebeuren… zoals we vaak gezegd hebben… zal GEWETEN worden op een plek in jullie hart… en als er incidenten gebeuren… zal de ziel die herkennen. Wat wij zien wat het meest van waarde is om jullie jezelf te laten begrijpen… is het pad voor te bereiden.
Blossom: Mag ik zeggen dat jullie een geweldig werk doen. Want jullie hebben echt, door jullie woorden.. veel mensen geholpen om dit leven anders te bekijken dan de manier waarop we dit deden.

Fed.v.L: En hier is nu wat we zoeken. Toch zeggen we dat dit gewoon de kleuterschool is. Als eenmaal de veranderingen op hun plek zitten…de ‘Hier zijn we’ veranderingen… dan zal er een heel nieuw niveau van leren en begrijpen zijn om mee te werken. Dit zal heel gemakkelijk zijn voor degenen die er voor kozen om hun Waarheid onmiddellijk te herkennen. Anderen kunnen grotere terughoudendheid in acht nemen. Ieder individu moet hun eigen harten-pad volgen als heel stellig de veranderingen onderweg zijn. Wij zijn ons bewust van veel veranderingen die al plaats hebben gevonden, maar dat zijn maar babystapjes zodat de grote aankondiging op zijn plek zal vallen. En waar de ziel ‘s nachts om gehuild heeft… dat zal gebeuren.
Blossom: Wij hebben hier al eerder over gesproken… en ik denk nu zo anders over die dingen dan ik drie jaar geleden deed, toen jullie aankondigden dat je aan onze hemelen zou verschijnen… toch… moet ik zeggen, mijn vrienden,… komt die dag waarop onze mond openvalt tot op de grond in ontzag van jullie LICHT aanwezigheid… in welke vorm dat dan ook zal zijn… er zullen duizenden en duizenden van ons zijn wier harten zullen wegsmelten in ongecontroleerde tranen om het WETEN dat wij het WISTEN!

Fed.v.L: Toch heb je zo nu en dan twijfels nietwaar?
Blossom: Niet grote twijfel. Ik vraag me soms wel af als we onszelf in 2020 zullen zien en dat er dan nog steeds geen teken is… wat zouden mijn GEVOELENS dan daarover zijn? Toch heb ik mijn houding zoveel veranderd dat ik denk… als ik zo door ga… in 2020 zal het weer zo anders zijn dan wat ik nu ben. Dus het maakt niet uit wat er in onze wereld gebeurt, ik zal in mezelf het vanaf een andere plek accepteren. De gedachte over jullie die hier op regelmatige basis op aarde landen en dat dit de norm zal zijn, schijnt echt een droom van ver ver weg te zijn… als ik kijk naar de ‘werkelijkheid’ die we nu dromen….

Fed.v.L: En kun je nu eerlijk zeggen dat je het niet VOELT… het ZIET… in je gedachten… als je eraan denkt en WEET dat dit Waar is?
Blossom: Ik weet het niet, om eerlijk tegen jullie te zijn. Het kan net zo makkelijk iets zijn dat ik gewoon wil dat gebeurt. Maar in ieder geval… sorry ik dagdroom.. ik dwaal wat af… zullen we over iets meer tastbaars praten?

Fed.v.L: Je bedoelt iets waar je je handen op kunt leggen?
Blossom: Waar gaat dit naar toe?

Fed.v.L: Je WETEN is niet iets wat je stoffelijk kunt aanraken. Jullie WETEN komt uit een ander aspect van jezelf… je HOGER zelf. Dit is waarom we zo vaak vragen en waar je beste mede landgenoot White Cloud het belang van erkent om jezelf toe te staan ‘af te schakelen’ … alleen maar een kort tijdje, om je te verbinden met de volheid van jezelf.

Hier WORDT ALLE KENNIS GEWETEN. (GEKEND). Hoe meer je begrijpt hoe je er toegang toe krijgt, hoe minder weetgierig jullie zullen worden omdat er niets is dat jullie niet WETEN. Alle vragen die in de hoofden van velen zitten zullen zich oplossen, als ze leren om in vrede te zijn met ‘dit aspect’ van het zelf en om de verbinding toe te staan van alle aspecten om zich een korte tijd te verenigen. Uiteindelijk, zal er een tijd zijn met de aanwezigheid van het HOGER zelf als vanzelfsprekend in het bezielde WEZEN. Jullie VOELEN dat dit in de erg verre toekomst zal zijn, toch veranderen we die manier van denken over dat GEVOEL!

Als eenmaal de show begint… zullen de veranderingen in het zelf zich opstapelen met een snelheid die tot nu onbekend is. In de vibratie waarin jullie heden wonen… kunnen de veranderingen je stoffelijke en je emotionele welzijn nogal sterk beïnvloeden en jullie uit balans brengen. Toch als de Hogere vibratie arriveert die in zich dàt draagt waar jullie naar verlangen dat te zien, dan zullen de voortdurende veranderingen die in de ziel zelf gebeuren je niet zo volledig ‘paf doen staan’. De aanpassingen zullen met meer gemak GEVOELD worden en geaccepteerd worden en gebruikt worden in wat de normale manier van ZIJN zal worden. Daarom, als dit eenmaal in beweging is… de snelheid waar iemands ziel naar toe gaat zal zo’n … dat van het ene moment op het andere, men nauwelijks zichzelf kan herkennen.

WEET… VOEL… VERBIND JE… met je HOGER zelf wanneer je er ook maar aan denkt dat te doen. Het is van grote KENNIS en van een LICHT wat jullie menselijke ogen zou verblinden … en toch… liefste geliefde vrienden… DIT IS WIE JULLIE WERKELIJK ZIJN. VOEL DIT… WEET HET… WEES HET.

Wij herhalen dit opnieuw vanwege de belangrijkheid… Denk je dat we jullie en onze tijd zouden verspillen door jullie deze woorden aan te bieden, als deze wonderen niet zouden gebeuren? Denk erover na! VOEL… KEN … het verschil deze dagen in jezelf en hoe ver jullie jezelf geopend hebben voor jullie WAARHEID. Door deze reis te VOELEN reizen jullie.. jullie zullen ONZE WAARHEID herkennen. ONZE reden om met jullie te converseren, lieve vrienden… het is niet gewoon maar een tijd van de dag doorbrengen… het is zo dat jullie kunnen WETEN en kunnen VOORBEREID ZIJN voor alles waar we over hebben gesproken… om in deze tijd op jullie plek van bestaan te komen… waar je ook bent.

De wachttijd schijnt onverdraaglijk te zijn. .. toch als je in je Waarheid leeft…. Dan is er geen wachten… dan heb je al waar je op wacht.
Blossom: Dank jullie… eh… nog een opmerking voor jullie notitieboek… De Zuilen van Licht??? De Pilaren van Licht??? Jullie zeiden aan het eind van dit jaar… zodat je dat gewoon niet vergeet. Veel mensen kijken naar ze uit. Ik weet dat we nog vijf maanden hebben, ik wil alleen niet dat dit uit je gedachten gaat… wetend hoe druk jullie allemaal zijn!

Fed.v.L: En hoe VOEL je nu daarover en over de verschijning ervan?
Blossom: Dat weten jullie, niet? Maar ziend, zoals jullie vroegen, moet er een reden zijn… Ik wil ze graag laten zien, zoals jullie zeiden. Anders… moet ik er natuurlijk over nadenken om met jullie te corresponderen.. OOK ALS… IK WEET… dat jullie van WAARHEID zijn en hoe jullie zoveel mensen helpen… het zou niet juist zijn voor jullie om dit te zeggen en dan om de ‘goederen niet af te leveren’.

Ik accepteer jullie WAARHEID over 14 oktober (2008.w.) en waarom jullie het niet konden doen zoals je had gewild. Ik accepteer dat 14 oktober niet door ging vanwege vele, vele redenen… maar we hebben ons VERTROUWEN in jullie gesteld… op een heel diep niveau… en om geen vertoning te krijgen van iets dergelijks wat jullie zeiden dat er zou komen… dat zou geen zin hebben. Jullie ‘straat geloofwaardigheid’ zou weer een volgende duik naar beneden maken… en DUIDELIJK wil ik niet dat dit gebeurt. Zien jullie waar ik vandaan kom? Sommige mensen zeggen: WIJ zijn die pilaren zelf, sommigen zeggen dit, anderen dat. JULLIE zeiden dat er pilaren van groot Licht aan de hemel zouden zijn die de meest prachtige energie zouden dragen. Voor iedereen zichtbaar. Jullie zeiden dat dit niet metaforisch zou zijn enz… jullie zeiden dat we ze niet konden missen… Dus… Ik kijk er enorm naar uit om ze te zien… OK??? Goed. Prachtig! LOVE YA! IK HOUD VAN JULLIE!

Fed.v.L: Punt aangenomen. Punt begrepen. We glimlachen naar jullie zoals jullie naar ons glimlachen. Onze WEZENS zwellen op door LICHT en Liefde zoals jullie dat naar ons doen. WIJ ZIJN EEN.
Blossom: In LIEFDE EN DANK TOT AAN DE VOLGENDE KEER.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe ook Mee!
Originals and translations of Galactic Messages available onJuly 27, 2011

July 27, 2011

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 


Blossom: Goedenavond voor jullie. Opnieuw riep jullie laatste channeling een enorme beroering op… toch VOEL ik dat we nu niet doorgaan met dit onderwerp… laat de dingen maar wat verwerken. Maar ik zei de vorige keer dat er nog een zaak was waarvan ik VOELDE dat die heel nuttig zou zijn voor ons als we daar woorden voor konden vinden om dat uit te leggen. Een lezer schreef: “Wat ik wil weten is de definitie en het begrijpen van de ware onveranderlijke kosmische “LIEFDE” zoals dat gedefinieerd wordt door degenen van licht die jij zo welsprekend channelt en waarvan ons verteld wordt dat ze in ons vertoeven en die wij in Waarheid zelf zijn! Hoe kunnen wij “LIEFDE ZIJN” zoals ze vragen behalve als we een volledige, complete en duidelijke kennis en begrip hebben van Liefde zelf?” Zijn jullie in staat om dit op jullie manier te beantwoorden voor ons?

Federatie van Licht: Ten eerste verwelkomen we jullie en al degenen die hun ogen over deze woorden laten gaan. Die erkenning voor velen is ongetwijfeld het bewijs dat de bedoeling van onze bezoekjes ‘in jouw hoofd’, Blossom, vruchtbaar zijn en dat terwijl we van uit ons eigen perspectief zien…. wat we moeten zeggen is… zullen we zeggen… alledaags… Wij verruimen onze gedachten ook om mogelijkheden van oneindige groei in de ziel zelf te handhaven. Voor degenen die het besluit nemen om zijn voordeel te doen met wat wij bieden… wij worden er enorm door opgetild. Voor degenen die erover willen nadenken, het willen bekijken en erover spreken, daar worden we ook door opgetild. Want wij willen niet dat jullie ‘godsdienstig’ instemmen met alles dat we zeggen, gewoon omdat WIJ dat zeggen. Zoals we altijd zeggen… VIND JE EIGEN WAARHEID. Dat wat jullie niet neust… zet dat aan de kant.. voorlopig… want er is alle kans dat in de dagen die komen diezelfde zinnetjes perfect zinnig zijn. Dat hangt geheel af van aan welke kant van het hek je staat.

Dus… we zien de vraag die gesteld is als een hele scherpe. En we weten dat jijzelf Blossom naar het antwoord hebt staan uitkijken dat we nu gaan geven.

LIEFDE… zoals we je vertellen… is LIEFDE… is LIEFDE… is LIEFDE. We hebben, vóór de absolute frustratie uit, soms, eerder verteld dat we niet in staat zijn om met woorden uit te leggen wat we graag zouden willen.
Blossom: Absolute frustratie? Vergeef me… ik dacht dat jullie verder waren dan zoiets onbeduidends?

Fed.v.L: Enigszins minder bevredigend zeggen we dan? Want inderdaad zal er veel meer worden begrepen als we ons simpel met je konden verbinden (met jullie allemaal) door het gevoel dat jullie oppikken… en in dat ENE GEVOEL zouden jullie een veelvoudige hoeveelheid kennis verwerken. Want we zouden overeen komen, nietwaar, dat woorden als ze gelezen worden, anders kunnen worden geïnterpreteerd dan gesproken woorden? Afhankelijk van de toon, energie en stembuiging?
Blossom: Oh zonder twijfel.

Fed.v.L: We hebben ook gezegd dat Liefde een VOELEN is. Je realiseert je Blossom, terwijl je dit schrijft…. Dat we eigenlijk behoorlijk wat gesproken hebben over Liefde.
Blossom: Ja, ik ging in een ‘pauze’ omdat ik besef dat wat in (haar boek) THE BRIDGE -meditaties werd gezet en de combinatie van woorden over die zaak. Mmmm! Ik voel me wat nalatig hierover.

Fed.v.L: En toch… hoeft dat niet. Want de vraag die gesteld werd gaat ’om de definitie en het ware begrip te kennen van onveranderlijke ‘kosmische Liefde’’ nietwaar?
Blossom: Ja… ben niet zeker van het woord ‘kosmisch’ daarin… maar alle dingen hebben een reden.

Fed.v.L: Hoe kunnen we LIEFDE definiëren? Dat kunnen we niet! Toch kunnen we zeggen dat als je die hebt… als je het ’snapt’ dan wordt alles wat je kunt KENNEN over LIEFDE, GEKEND. Jullie krijgen glimpen ervan… niet in je hoofd… via je hart. Die glimpen zijn dit letterlijk. Kleine afbeeldingen van wat gaat komen vanuit jullie innerlijk als je omhoog gaat in dat waarin jullie gaan. We erkennen dat we op die manier vaker gesproken hebben. Toch wat wil je dat we anders zeggen? Daarom komen we… om jullie de weg naar huis te tonen… om jullie te laten zien in welke richting je moet lopen. Toch is de keus aan jullie. En hoe weten jullie dat je op het juiste spoor zit? Omdat je dat VOELT. Meer en meer mensen VOELEN nu dit GEVOEL waarin je VOELT LIEFDE te zijn! Toch zeggen we dat…
Blossom: Jullie willen zeggen ‘jullie zien nog niks’.

Fed.v.L: Nee… met respect… dat kwam van jou.
Blossom: Oh!

Fed.v.L: Wij willen zeggen… dat wat jij denkt wat HET meest prachtige GEVOEL van LIEFDE is dat je ooit beleefd hebt… is maar een zandkorrel op het strand vergeleken met dat wat jullie ZULLEN VOELEN en beleven in de dagen die jullie kant op komen.
Blossom: Dat moet verbazend zijn… want zelfs NU spring ik van blijdschap en zei zelfs tegen mijn man toen we een wandeling maakten, dat ik me moest inhouden om niet te gaan springen!

Fed.v.L: Dit is LIEFDE. Dit is het GEVOEL dat je krijgt als je LIEFDE KENT.

Misschien kan dit je een beetje meer helpen begrijpen wat LIEFDE is…. als we zeggen dat LIEFDE universeel universeel (?) is (vraagteken is van Bloss) is. LIEFDE kan niet anders VOELEN voor iemand dan het VOELT voor een ander. In deze fase in jezelf kun je bepaalde niveaus van LIEFDE VOELEN en beleven, afhankelijk van omstandigheden en zielen die bij je zijn. Het niveau van LIEFDE kan anders lijken voor een ander toch is het nog steeds LIEFDE.

MAAR! Als eenmaal alles is verwijderd van de vele laag op lagen plak dat zich heeft opgestapeld in/rond/en door het zelf (de zelven) heen (?) … dan is alles wat er is achtergebleven DE WAARHEID… LIEFDE. Hoe meer we proberen dit uit te leggen aan jullie hoe meer we ons realiseren en accepteren dat we dat niet kunnen! Want hoe kunnen we een GEVOEL uitdrukken… dat kan alleen maar gevoeld worden… maar DOORDAT HET GEVOELD WORDT… kan het GEKEND WORDEN. En wij beëindigen dit door te zeggen: als jullie DIT KENNEN… dan is er geen vraag meer over of dit wel of niet die zuivere ongeconditioneerde LIEFDE is.

Jullie schuiven de lagen aan de kant… en als die weg vallen… dan VOELEN jullie meer van de LIEFDE die je bent. Jullie WORDEN blijer. Jullie VOELEN je gelukkiger in je WEZEN/ZIJN … Jullie kunnen de verandering in je VOELEN… Jullie herkennen de verandering in je.

Opnieuw zeggen we… kijk terug! Hoeveel zijn jullie veranderd.. bij zoveel dingen? Hoeveel meer redenen hebben jullie al in deze dagen om dankbaar voor te zijn? Die redenen zijn er altijd al geweest maar toch nu hebben jullie je houding veranderd en zit je op een plek waar je ‘denkt’ en VOELT om dankbaar voor te zijn. JULLIE ZIJN VAN ZO VER GEKOMEN…. Neem weer even een moment om te VOELEN wie je bent. Is dat GEVOEL nu niet sterker dan de vorige keer dat we je dat vroegen? De hele tijd, bij elke ademhaling,… worden jullie sterker en zekerder…. Omdat je de WAARHEID niet kunt ontkennen. Is dat niet zó heel erg opwindend? Wij zijn Echt opgewonden met/voor jullie. Wat er gaat komen zal ‘je de sokken van je voeten blazen’, geloven we dat jullie zeggen.
Blossom: Er is zoveel aan het gebeuren. Ik ben niet een minuutje in staat om alles bij te houden. Specifiek aan het financiële/politieke front. Zoals jullie weten kan mijn brein die kant van het leven niet inschatten. Dus dat moet ik laten gebeuren. Maar op het gebied van de ‘sightings’..

.. Wow ! (sightings = waarnemingen v.UFO’s en lichtbollen). Stukjes van jullie lijken overal in de tent op te duiken!!! Dit is duidelijk een deel van jullie plan. Zijn jullie blij met de manier waarop de dingen gaan/verlopen?

Fed.v.L: Dame van Waarheid….
Blossom: Dank je… dat ging recht mijn hart in en liet dat onmiddellijk opwarmen!!

Fed.v.L: Plannen veranderen en wisselen voortdurend met elkaar uit. Het ene ding waar wij geen controle over hebben is het geschenk van de vrije wil voor Menselijke Wezens. En daarom monitoren we met grote zorg en helderheid wat er op jullie planeet plaats vindt en overleggen we onze volgende stappen in overeenstemming met gepast gedrag. We hebben een ‘totaal Meesterplan’, maar toch betekent dit niet dat de ingewikkeldheden van zo’n grote manoeuvre vast zijn, of solide zijn, waar we aan vast zitten. Want dat zou betekenen dat met veel dingen niet werd afgerekend. Daarom WEET dat wij van dichtbij de activiteiten van dag tot dag volgen en hervatten raadsvergaderingen met regelmatige tussenpozen om op de hoogte te blijven van veranderingen die misschien op hun plek zijn gezet, en mogen we zeggen… die veranderingen gaan door met veranderen!

Wij geven leiding aan degenen die op posities van VERTROUWEN zitten. Want laat wel begrepen worden… waarvan jullie misschien denken wat van jullie werd afgepakt, werd eigenlijk al lang geleden afgepakt. Nu is het hoe dan ook dat gedragslijnen en aanklacht terug gegeven worden… tegengesteld aan wat er opgeëist werd.
Blossom: Mmm! .. Er is gevaar dat jullie me hier verliezen! Ik hang aan een draadje en denk dat jullie de intense focus op mijn gezicht kunnen zien/voelen.

Fed.v.L: Maar alles dat je moet doen is ons ‘horen’ en typen…
Blossom: Oh, als ‘ik’ maar uit de weg ga, en laat me dat even doen!

Fed.v.L: We keren terug om je vraag te beantwoorden. Wij zijn inderdaad opgetogen door wat er plaats vindt. Als plannen in actie komen en met succes worden uitgevoerd… lijkt dat meer op het winnen van een belangrijke race, in jullie termen. Zo’n feest en blijdschap en succes. Kunnen jullie zien hoe wij ‘zorgvuldig’ en mogen we zeggen ‘intelligent’ dingen in de tijd hun plek ‘hebben laten innemen?
Blossom: Ik ben er aardig zeker van dat jullie je bewust zijn van een vraag die een meneer heeft gevraagd? Nou een echt voorstel ** betreffende het concept van een behoorlijk aantal van ons (hij vergeleek dat met de 4.400 tv series) dat in jullie schepen wordt meegenomen… zodat als jullie gaan verschijnen en wat nog meer…. gaan landen… wij er uit zouden springen… en dat zou velen die in angst zouden zitten voor de realisatie van of jullie wel “In Vrede komen”, … en die mensen konden dan het woord verspreiden via de media dat er niets is om bang voor te zijn.. Wat denken jullie van die suggestie… een praktisch voorstel, niet?

Fed.v.L: Wij beseffen de controversie (twistpunt) van deze zaak.
Blossom: Oh! Is dat er dan?

Fed.v.L: Op veel niveaus en in veel cirkels… in jullie wereld en in andere. Want zie je, zo ‘praktisch’ als die suggestie ook lijkt… en we begrijpen echt het punt wel dat hier gemaakt wordt… er zijn veel andere aspecten die dan in overweging moeten worden genomen.
Blossom: Zoals?

Fed.v.L: Zoals… degenen die nog steeds weigeren om de macht, het ego en het in het duister leven, los te laten … en die willen dat de anderen ook in duisternis worden getrokken… zij zullen het nodig vinden om die ‘genoemde’ mensen met een voorwendsel in ‘quarantaine’ te plaatsen… wat natuurlijk niet nodig zou zijn… maar de mensen die bang zijn weten niet dat dit het geval is. Het zou zeer wel mogelijk zijn dat deze ‘gedetineerden’ zouden worden verwijderd uit hun stoffelijke levens ervaring. Allerlei soorten verzonnen verhaaltjes zouden er komen en zouden geloofd worden door degenen die niet bewust zijn.
Blossom: Kunnen jullie dit dan niet voorkómen?

Fed.v.L: Door welke middelen stel je je dat voor? Heel zeker niet gedwongen of door een of andere vorm van macht die wij bezitten. De ‘slogan’ die zo bekend is wat je zei: “Wij komen in vrede’ is een wet waar we ons aan houden. Wij hebben geen andere bedoeling. Daarom is het nodig om jullie bewoners van de Aarde compleet bewust te maken van deze WAARHEID.
Blossom: Nog een reden?...

Fed.v.L: Is deze niet goed genoeg?
Blossom: Ik ben gecorrigeerd!!

Fed.v.L: Toch willen we er bij voegen dat er ook nog andere factoren bij komen… wat heeft te maken met een atmosferische inslag… evenwicht… proberen om iets onder woorden te brengen dat ze niet kunnen! Denk ook aan de ‘druk’ die op deze zielen wordt gelegd.

Wij danken deze heer voor het voorstel. We WETEN dat deze heer hulp verleent op veel manieren en dat zijn hart zuiver is bij de zoektocht om, door alles heen, vrede te handhaven. Wij VERTROUWEN er op dat we zijn nieuwsgierigheid voor deze zaak hebben bevredigd.
Blossom: Dank jullie zeer. Ik weet dat hij niet alleen blij zal zijn met ‘een’ antwoord… maar meer het feit … dat ik het vroeg!!

Ik merk nu een vreemde zenuwtrek en tintelen op vlak onder mijn onderste lip… heeft dat met jullie wat te maken?

Fed.v.L: Ja.
Blossom: Niets meer om mee af te sluiten? Dan tintel ik ook maar verder, ja?

Fed.v.L: Het heeft te maken met onze energie in die van jou, dat is alles.
Blossom: Oh, goed… ik was even bezorgd voor als ik de spiegel zou kijken en dat ik een baard had gekregen! Ik WEET dat het tijd is om te gaan…. Dank jullie… Voor alles dat jullie zijn en alles dat jullie ons schenken. In Liefde en dank aan jullie xxx

** De heer die dit ‘voorstelde’ deed dat heel welsprekend en op een formele/respectvolle manier. Dit is gewoon de manier waarop dit naar buiten kwam voor mij! Ik hoop echt dat hij WEET dat ik het goed bedoelde.!Website: Blossom Goodchild

Vertaling: Winny Originals and translations of Galactic Messages available onJuly 18, 2011

July 18, 2011

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 


Blossom: Goede morgen voor jullie. Er zijn een paar dingen die ik aan jullie wil vragen, maar ik weet niet of we tijd hebben om daar in één sessie een antwoord op te krijgen. Als het niet kan, dan laten we een ding voor een volgende keer.

Het eerste gaat over de profetieën waar de Maya’s over verteld hebben, wat betreft onze planeet die drie dagen in een totale duisternis gaat (op een bepaald moment)… en in welke emotionele staat we dan zijn, dat die in die tijd enorm zal verhoogd worden. Ja, dat is goed… als men in LIEFDE is… maar dat is niet goed als men in angst zit. Als dit ECHT gaat gebeuren, dan VOEL ik dat het belangrijk is voor zo veel mogelijk mensen dat ze dit WETEN, zodat als dat gebeurt we niet in angst hoeven te zitten. Natuurlijk, elke wijsheid over deze zaak zal enorm worden gewaardeerd. ALS jullie natuurlijk denken dat het juist is om dit te zeggen.

Federatie van Licht: Welkom aan iedereen die deze woorden leest en met recht voor jouw zonnige gezindheid, Blossom. Waar jij ons gevraagd hebt om over te spreken kan op een manier worden geïnterpreteerd die eigenlijk niet zo is als het schijnt. Daarin….. Er zijn mensen die zelfs als die tijd komt, niet willen begrijpen wat er gebeurt… ook al is hen op de Waarheid gewezen van een dergelijk fenomeen. We adviseren dat op die tijd waarvan jij denkt dat er duisternis komt… dat alleen zo is als je er voor kiest om er op die manier naar te kijken. Wij zeggen dat het een Gouden gelegenheid is om in het Licht omhoog te gaan. Want in die tijd, als men niet vlak voor zijn ogen wat kan zien, zal er een grote gelegenheid zijn… en deze lijkt niet op iets dat iemand ooit in dit leven heeft gehad… om HET LICHT TE ZIEN van binnen. Want het is dat LICHT dat iemand laat interpreteren wat er plaats vindt vanuit een andere plek van henzelf.
Blossom: Dus…. er zullen dan drie dagen met ‘niks’ zijn?

Fed.v.L: Ongeveer in jullie timing… We moedigen je aan te WETEN dat dit zal gebeuren. Het is een voorname markering voor dat wat er na komt. Want als de NIEUWE DAGERAAD opkomt na zulk ‘niets’… dan ontwaakt men in een heel andere wereld.
Blossom: Op welke manier?

Fed.v.L: In de tijd van ‘niets’… zal er een energie in jullie planeet binnenkomen die ‘bewaard’ is gebleven … zullen we zeggen… voor deze speciale gelegenheid.
Blossom: Ik moet even inbreken… sorry, omdat het zo duidelijk als wat bij me binnenkwam, dat dit weer een andere tijd is waarin we onze flessen met “LIEFDE’ moeten openen, die we hebben opgeslagen.

Fed.v.L: Inderdaad, je loopt op ons vooruit! Deze energie is ‘vol inzicht’ want het bevat in zich een ‘nieuwheid’. (hij zegt ‘newness’)
Blossom: Sorry, opnieuw!... ik moest even lachen… ik maakte een typfout en las het als ‘newmess” (nieuwe rotsooi) !! Heaven forbid (of ‘in godsnaam niet’) !!!

Fed.v.L: Jouw humor gaat meer omhoog en we zeggen dat dit ook van groot belang is.. om door te gaan op de manier wat zo velen van jullie doen… het ontdekken van de LIEFDE die jullie zijn. Want zoals jij correct zei Blossom… als die tijd bij jullie is… zal de energie waarvan jullie je in die tijd bewust zijn in jezelf.. zal met grote aplomb toenemen! Wij vermoeden dat in zo’n tijd… in aanmerking nemend de manieren waarop zo velen van jullie ‘ín jezelf aan het komen zijn’ … dat dit een grote zegen voor de planeet zal zijn.
Blossom:Toch, als jullie zeggen, dat het de staat zal verhogen in welke staat je ook bent,… dat er dan nog steeds velen zullen zijn die niet… die in die tijd hier niets van WETEN en ik stel me voor dat die heel angstig zullen zijn. Want ik VOEL als jullie zeggen ‘niets’ dat er niets zal zijn. Geen dag, geen nacht, geen sterren, geen licht!

Fed.v.L: Denk jij dat het maar toeval is dat je besloot om ons vandaag daar naar te vragen? Denk jij dat de ziel die vragend schreef dat je dit moest vragen… dat dit zuiver toeval was? Dacht je dat jouw onderzoeksdrang hierover was gegroeid… om dan naast het pad te vallen… of misschien denk je dat het ‘allemaal’ geleid heeft naar het feit dat ‘WIJ’ ook nieuws willen verspreiden over deze materie?
Blossom: Goed… het lijkt nu een hele weg er omheen… maar laten we nu bij dit onderwerp blijven als we mogen?

Fed.v.L: In de tijd dat dit ‘portaal’ komt… zullen velen, velen meer hierover weten en zullen daar voor zijn voorbereid. Dit zal velen toestaan geholpen te worden als ze iemand zijn die nog niet bewust werd gemaakt van de happening. Het Ontwaken.
Blossom: Ik kan het niet helpen, ik moet weer binnenvallen. Ik WEET dat ik veel mensen gek sta te maken omdat ze willen dat ik mijn mond houd en jullie gewoon door laten praten…. maar ‘HALLO’!!!! ‘PORTAAL’ ??? Dat brengt weer een heel andere afwijking van de zaak. En ‘Ontwaken’?? Alsjeblieft ga verder!

Fed.v.L: Nu we dat kunnen… zullen we dat! We vragen je nu om gewoon onze woorden te volgen terwijl ze stromen, want wij zijn ons er bewust van dat jij een grote download van informatie hebt en dat je niet weet waar heen… of hoe je dit op volgorde moet zetten wat we net hebben meegedeeld.

Als de tijd komt voor deze ‘transitie’(of ‘overgang’) is het van groot belang dat men accepteert dat ALLES IN ORDE is. We kunnen niet precies zeggen hoe lang het zal duren, toch zeggen we ten naaste bij dat het rond de drie tot vijf dagen duurt in jullie Aardse tijd. In die tijd zal er een ‘verandering’ plaats vinden in je en om je heen, toch zullen jullie dat niet ‘zien’… want jullie zullen in die tijd ‘niets’ zien met je stoffelijke ogen.
Blossom: Als we voorbereid waren met kaarsen… zouden we zeker wel elkaar zien en dingen om ons heen met dat kaarslicht?

Fed.v.L: Kleine… Wat jullie zullen zien zal dat zijn wat er niet is.
Blossom: En dat betekent in Aardse taal?

Fed.v.L: Dat jullie wereld in zijn nieuwe vorm zal veranderen. Daarom zal dat wat om je heen is ook in energie transformeren. Deze overgangstijd heeft een grote uitwerking voor de intrede in de GOUDEN PERIODE. Zo lang JULLIE WETEN DAT JULLIE LIEFDE ZIJN… dan is er niets te vrezen.

Als wij zeggen ‘portaal’… bedoelen we niet dat jullie met grote animo in een andere dimensie zullen gaan rennen met 1500 km per uur. En toch kozen we heel verstandig voor dit woord. Want die tijd zal werkelijk jullie een soort poort laten binnengaan. Wij kunnen VOELEN dat je hart sneller slaat en dat je een beetje bezorgd bent door wat wij je vertellen… nietwaar?
Blossom: Yep… ook al weten we dat het betekent… .. ik VOEL dat ik een beetje in het denken zit van ‘what the heck??’ (potverdrie)… met alle respect.

Fed.v.L: Je schijnt vergeten te zijn… of je richt je daar niet op… op de meest belangrijke factor! De energie waar jullie in zullen zijn… de emotie die jullie besluiten te VOELEN … in die tijd… die zal enorm verhoogd zijn. Stel je daarom nu dit voor.. als jullie besluiten om je te richten op de diepste LIEFDE .. zullen dit dan niet de meest ongelooflijke drie tot vijf dagen zijn die jullie ooit beleefd hebben?

Met respect zeggen we … dat jullie in je onschuld automatisch deze tijd zullen waarnemen als een tijd van vrees omdat je je niet kunt voorstellen waar een leven zonder vorm of Licht op zal lijken… in zo’n lange tijd. Toch benadrukken we jullie… er zal Licht zijn… dat van JULLIE!!! Ieder van jullie die zichzelf naar binnen keert zal zich verenigen met de energie van Licht dat ‘door het portaal’ naar binnen komt. Dit zal de meest opwindende belevenis zijn die je ooit op jullie aarde hebben meegemaakt… en we zeggen jullie ook dat in de tijd dat dit gebeurt… er ook al veel opwinding voor de zintuigen heeft plaats gehad. En dat zal veel meer zielen hebben doen ontwaken voor de tijd dat dit ‘wonder’ gebeurt.

Wat in jullie gebeurt, dat wat samensmelt met de energie die door de poort komt en door ‘het sturen van jullie flessen met LIEFDE’ in de lucht die jullie inademen… zal vaststellen welk voordelig punt van jullie Gouden Periode zichzelf zal presenteren aan jullie als ‘De zon opkomt’.
Blossom: Is dat hoe de tijd tot zijn eind zal komen? Doordat de zon opkomt? Zullen we dan DE NIEUWE DAGERAAD zien? )Woow! (Oplopende emoties!!)

Fed.v.L: Lieve Mensen van de Aarde… dit is inderdaad zo. Wij willen dat jullie begrijpen dat dit ‘onderwerp’ waar we over gesproken hebben niet morgen zal plaats vinden. In de tijd waarop alles op zijn plek zit om dit te doen… zal er zoveel al in jullie en op je planeet zijn veranderd. Wij, die nu met jou spreken… zullen dan niet langer vreemdelingen zijn ‘die van ver’ komen.

Wij verklaren dat de WAARHEDEN die jullie in je zielenhart WETEN, ZICH ZULLEN VOORDOEN ten GOEDE VAN ALLEN. Iedere dag brengt jullie een beetje dichter bij de tijd waarop jullie WETEN wat er gebeurt… dat inderdaad gebeurt. ZOVEEL zal zich presenteren… en vanaf het moment dat ‘de Werkelijke Licht Show’ begint… zal er nauwelijks tijd zijn je adem in te houden voor het volgende en dan komt weer de volgende HEERLIJKHEID. (ze zeggen deLight, wat heerlijkheid is maar ook van Licht)

Dus WEET dan … dat als ‘niets’ op het punt staat te gebeuren… dat de LIEFDE die ZO VELEN zullen BEGRIJPEN van zichzelf buiten mate zal gegroeid zijn… daarom, zie je? .. Er zal dan niets meer te vrezen zijn. ALLEEN GROTE VREUGDE… in de WETENSCHAP dat als de zon opkomt je in jullie NIEUWE WERELD zullen gaan stappen… die jullie ‘nu aan het scheppen zijn’ en ‘zullen hebben’ geschapen. Het is aan jullie.
Blossom: Ik VOEL me heel verheugd omdat toen je al die grote veranderingen noemde… VOEL ik dat als er zoveel gaat gebeuren met ‘de snelheid van Licht’ … en toch is er het GEVOEL en heel moeilijk in woorden te vatten… Ik weet het, ik weet het … welkom in jullie wereld!! .. (WENS ik.)

Ik denk dat jullie ‘De Ontwaking’ zeiden omdat voor hen die nu vóórdat dit gebeurt, nog niet ontwaakt zijn… dat dit ook een Gote Ontwaking mee zal brengen voor velen?

Fed.v.L: Dit is zo. Want zij die zichzelf toestaan om LIEFDE die binnenkomt te VOELEN, er voor open te staan… zij worden er dan deel van. Ze ‘herinneren’ zich dat dit zou plaats vinden en accepteren het direct. Dit zal velen overkomen.
Blossom: En wat gebeurt er met de mensen die de hele tijd in angst doorbrengen? Wat zal er met hen gebeuren in die tijd en als de zon opkomt?

Fed.v.L: Verschillende scenario’s voor verschillende gevallen. Zoals jullie in jullie wereld zeggen ‘horses for courses’ (ieder paard geschikt voor een andere koers). Als je een betere manier wilt om uit te leggen wat wij willen. Er zullen sommigen zijn die zo bang worden van hun eigen schaduw.. daarmee bedoelen we… bang zijn voor wie ze zijn en de manier die zij verkozen om te ‘leven/bestaan’ .. dat ze zullen kiezen om de planeet te verlaten, op een ‘natuurlijke’ manier of anders. Er zullen mensen zijn die werkelijk leven in hun diepste angst… dat dezen er dan wakker uit worden. Woorden, woorden, woorden, woorden… zoveel dat wij niet in staat zijn om ze te openbaren omdat ze gewoon niet in jullie begrip kunnen worden verklaard.

Toch willen we zeggen dat ‘JULLIE EEN ZIJN’. Het is een wereld van een grote LIEFDE waar jullie ingaan. De zielen die gekozen hebben om er in te wonen.. zullen daarin wonen … en er van zijn. Zij die nog steeds moeten leren voordat zij er kunnen binnengaan… zullen elders zijn… tot aan de tijd dat zij WETEN dat ze er waardig voor zijn en begrijpen wie ze zijn. Er is niemand die achter blijft. Niemand. Ieder zal naar de plek van hun begrip worden gebracht waar zij zichzelf hebben toegestaan te komen. Het pad van LIEFDE eindigt nooit, lieve mensen. Jullie zullen er altijd op lopen… er is geen haast… alleen waar je staat, je standpunt. Die keuze komt van jou zelf. Hoe je positie wordt, betekent niet altijd dat je iedere stap moet lopen. Soms kan het zijn dat een engel je een tijdje optilt en je weer neerzet op je nieuwe plek… want je ziel was in staat om vooruit te ‘springen’ vanwege een specifieke staat van ‘het snappen’. En daarom liet ‘begrip’ iemand een ‘afkorting nemen’.
Blossom: Soms wens ik dat ik de ‘vitaliteit’ had om maar door te schrijven. Want zouden we niet verder kunnen gaan, als maar door en door van het een naar het andere ding? Toch voel ik me nu vermoeid en een beetje brainblown (euforisch) ! (ik verzond het woord net zelf! (zegt ze))

We kwamen niet bij mijn andere onderwerp. Misschien de volgende keer. Dank jullie om dit met ons te delen, mensen… kan ik ook gals ..‘kerels’ zeggen?

Fed.v.L: We zijn voorbij beide.
Blossom: Opzichters over Opzichters zonder sekse! Cool! In liefde en dank. XXXWebsite: Blossom Goodchild

Vertaling: Winny Originals and translations of Galactic Messages available onLOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar