Followers

i decree

zaterdag 22 augustus 2015

Nederlamds -- Blossom met de Galactische Federatie op 20 aug. 2015Blossom met de Galactische Federatie op 20 aug. 2015

                                                                      
Ik ben nog in Engeland vanwege de overgang van mijn moeder en complicaties met mijn stiefvader. Ik hoop naar Australië terug te keren aan het begin van september. Daarom… ben ik heel dankbaar als je sites enz. aangeeft die je kent, waarop je mijn channelingen post omdat mijn mailing lijst niet gebruikt kan worden hier, via het internet. Dank je. Ik kijk er naar uit om in de ‘zwaai van dingen’ heel spoedig terug te zijn. Liefde van BlossomBlossom: Hallo mijn vrienden. Het is bijna 2 maanden geworden sedert we elkaar tegenkwamen. Ik hoop dat het vandaag de juiste tijd is met mijn energieën om weer met jullie te spreken. Kennelijk is er veel nieuws zich aan het verspreiden betreffende ‘De Pilaren van Licht’ waarover we spraken aan het eind van 2011. Er schijnt veel te verschijnen over de wereld (van wat ik krijg van de lezers). Zijn dit de ‘Pilaren’ waar jullie ons over vertelden? En als dit zo is, kun je dan meer vertellen over hun bedoeling? Dank je.

Federatie van Licht: We ‘komen binnen’ met veel medeleven en fortitude (*Ik moest het woord Fortitude opzoeken in google. Ik wist wel wat het betekende maar ik voelde niet dat het in die zin correct was. Maar ik voel dat ze het op deze manier uitdrukten, omdat ik pas door een specifiek moeilijke tijd was heengegaan en het troostte mijn hart dat zij dit gebruikten. ‘Kracht van het denken die iemand pijn of tegenspoed liet doormaken met moed’.)  fortitude (?) kracht. Dat wat je noemt is inderdaad wat wij verkondigden dat zou komen en toch, vanuit ons gezichtspunt… zijn ze precies op tijd! (de pilaren dus. w)

Bloss: Inderdaad! Nou, wat is een paar jaar tussen vrienden!

Fed.v.L: Meer en meer van dergelijke fenomenen worden voor het Hoger Goed van Iedereen gecreëerd. Zoals we eerder zeiden … deze Energie Stralen zijn hier om te helpen. Ze scheppen een vortex op zichzelf die dat wat door hen heen komt laat … resoneren en samensmelten in jullie Aardse atmosferen, om het verder gaan van jullie planeet te laten gebeuren.

Louter door hun aanwezigheid … sturen ze en bieden ze al Hogere Energieën … Niet alleen voor de omgevende gebieden van waaruit zij worden afgeleid … Maar, de kracht die in hen zit, stelt hun ‘doel/werk’ in staat om zich in een veel groter veld te verspreiden.

Ze …in zoverre… worden neergezet op dergelijke plekken die ‘groei’ laat gebeuren vanuit binnenin jullie Aarde om ze opnieuw te laden en te bekrachtigen tot hun aller hoogste capaciteit.

Bloss: Jullie spraken eerder over kennis die ook in hen is opgeslagen?

Fed.v.L: We willen het woord ‘Informatie’ gebruiken.

Bloss: Van wat?

Fed.v.L: Informatie die aan Ieder en aan Allen wordt gepresenteerd voor de hulp bij de progressie van het Goddelijke Plan.

Bloss: Hoe ontvangen we deze informatie?

Fed.v.L: Dat komt via een telepathische ingang naar jullie Wezens, wat ze jullie zullen aanbieden. Het is niet dat Iemand plotseling rigide gemaakt zou worden en gedownload met een snelheid die de zinnen zou doen exploderen. Dit zijn ENORM ontwikkelde Licht Stralen die ontworpen zijn om met een tempo dat verenigbaar is met degenen die klaar zijn om te ontvangen… informatie die nodig is.

Bloss: Dus. Is dat alleen voor enkelen van ons die ontvankelijk zijn voor deze informatie… of is dat voor Iedereen?

Fed.v.L: Het is natuurlijk voor Iedereen, en toch zijn ze ontworpen om de gedachte-visie te vergroten voor degenen die een beetje vast zitten op hun manier… en, aan het andere eind van de schaal… bevatten ze ook informatie van de Hoogste kwaliteit betreffende ‘patenten’ voor het Nieuwe Besef.

Bloss; Kun je dat een beetje dieper uitleggen?

Fed.v.L: In het schema van WAT ER ZAL ZIJN… is er veel nodig op jullie Planeet om dat wat is verwelkt en bijna vernietigd is, te verjongen. Deze Pilaren bevatten ‘Grond plannen’ om de vernieuwing van die dingen in staat te stellen. Er zijn er vele… van wat wij noemen… ‘De Grond Bemanning’ die op dit kruispunt nog niet beseffen… wat hun bedoeling is. Maar, op een ander niveau … hebben ze toegestemd om ‘Avonturiers’ te zijn en om eruit te stappen en om wegen van technologische vooruitgang te her-introduceren… dat verder zal gaan om te neutraliseren wat er geplaatst werd om NIET te helpen.

Bloss: Dus, hiermee bedoelen jullie … technologie om onze Planeet mee te reinigen, enz?

Fed.v.L: Precies. Ze werken op een geweldige manier door veel informatie/kennis te bevatten, maar … hoe zeggen we het met jullie woorden voor het begrip? De kennis is ontworpen om te worden ‘gegeven’ aan het individu dat hun rol accepteert.

Kunnen we het op deze manier zeggen? Net als jullie computer… op je vingertoppen is er kennis en informatie voor iedereen. Maar, dat hangt af… nietwaar? … van waar een ziel toe wordt ‘aangetrokken’ zoals wat ze precies kiezen om zich op af te stemmen om die informatie te krijgen.

Bijvoorbeeld… Iemand die gepassioneerd is door bloemen… zou zich niet afstemmen om informatie te krijgen over raket machines. Dat is ‘hun toneel niet’. Daarom stemmen ze af op kennis over bloemen. De raket wetenschappers doen hetzelfde betreffende raket motoren.

Daarom … zal informatie die uit deze Pilaren komt, ‘zijn waren’ uitfilteren … welke  van grote variëteit is… zodat de juiste informatie de zielen ‘vindt’ die dat zijn overeen gekomen … en waarschijnlijk om gebruik te maken van een specifieke zaak.

Of sommige zielen meer informatie krijgen/downloaden … zou een overeen gekomen modus zijn om de volgende stap/fase van het ‘programma’ uit te dragen.

Voor degenen die op deze wijze niet zo diep zijn betrokken… die zullen nog steeds veel Energie krijgen om hun ziel op te heffen en om die in een plek van ‘evenwicht’ te brengen om door te gaan voor hen … op hun pad. Maar, zeggen we… met een versneld tempo dan ze gedaan zouden hebben… indien deze Pilaren niet zouden zijn gekomen.

Bloss: Nou, dit klinkt zeker zeer complex om samen te brengen. En er zijn enkelen die zeggen dat deze Pilaren veroorzaakt worden door atmosferische verstoringen… zoals weerscondities.

Fed.v.L: Men moet discrepanties zich laten ontwikkelen… zodat iemand op zijn eigen besluit van WAARHEID kan komen.

Dat maakt ons niet uit. Het doet er ECHT niet toe wat iemand ‘besluit’ wat ze maken van deze ‘PILAREN VAN LICHT’. Want … ZE ZIJN WAT ZE ZIJN … en ze zullen hun missie uitvoeren… het maakt niet uit welke twijfel en vrees er wordt getoond.

Denk er ook aan, Liefste Vrienden… er zijn… nu… factoren betreffende onwaarheden van veel zaken die rond jullie technische communicatie stelsels worden uitgewisseld … ze zijn ontworpen om precies te doen wat ze doen… verwarren en angst verspreiden.

Bloss: Kan ik nu aardig naadloos overgaan, naar jullie opinie betreffende het eind van september? Ik weet dat we er kort over spraken, een tijdje geleden… maar, die ‘tijdslijn’ schijnt zich ook als wild vuur te verspreiden… en ik vroeg me af of jullie ons wat helderheid konden geven … duidelijk, vanuit JULLIE aspect ervan … en ik accepteer dat het noodzakelijkerwijs niet ‘past’(of hetzelfde is. w.) wat anderen channelen of speculeren.

Fed.v.L: Liefste Blossom, Liefste Zielen … wat wij willen erkennen betreffende deze ‘tijd’ is natuurlijk het ontwerp waar WIJ ons bewust van zijn… betreffende het op elkaar volgen van alles dat eerder ging en daarom toevoerend naar een bepaalde climax.

We herhalen… wat wij eerder zeiden … dat aan het eind van jullie jaar 2015… er heel veel meer is om over te roepen/schreeuwen.

Bloss: Dus, jullie zijn niet van de partij om te zeggen dat er grote veranderingen komen aan het eind van september?

Fed.v.L: We zijn De Federatie Van Licht. Dat wat wij willen bieden op de wijze van Ascentie voor de ziel zit op een individueel niveau… voor het individu.

Bij veel van onze informatie die werd gegeven … is dit ontworpen om op veel niveaus te werken… velen helpend… en hen bereikend met een evenwichtig begrip … het maakt niet uit of Iemand zich meer ‘bewust’ is dan een ander. De boodschappen zijn ontworpen voor IEDEREEN. … en toch afhankelijk van Iemands diepte van ontwaken… worden ze ontvangen op andere niveaus. Sommige… begrijpen …hun betekenis … op een veel dieper niveau. Anderen … springen louter over de oppervlakte ervan.

Zonder kwestie … zeggen we dat er een tijd komt in de nabije toekomst waarop jullie Planeet Gaia… jullie Goddelijke Moeder Aarde … een explosie van LIEFDES ENERGIE zal ontvangen die nog nooit werd ervaren.

Deze ENERGIE VAN LIEFDE is een ‘magische drank’ waar zo velen van jullie lang op hebben gewacht. Die zal SCHIJNEN zoals niets dat jullie hebben beleefd… eerst in jullie harten en dan het allermeest.

De bevrijding door deze Energie zal bij jullie komen zodat jullie … zoals je vaak zegt Blossom …’Breng deze show op weg’.  Wij geven geen datum … maar, we erkennen dat jullie woord ‘SPOEDIG’ veel SPOEDIGER is dan jullie denken.

Bloss: Er kwam een gedachte net in mijn hoofd op… brachten jullie dat daar?

Fed.v.L: Ja.

Bloss: Gaan jullie verder met dat te delen, als je wilt? Jullie zijn veel welsprekender.

Fed.v.L: De Pilaren van Licht die veel merkbaarder zullen worden na een korte tijd… zijn zeer deel van deze Hogere Energie die binnenkomt. Ze zullen worden geactiveerd in bepaalde in het oog vallende tijden… als, niet alleen zullen ze zichtbaar voor het oog zijn… maar, door hun activatie… zullen ze hun Energie ‘naar buiten’ brengen… met een pulserende Vibratie… waardoor Men inderdaad, tranen van uiterste vreugde zal storten.

Bloss: Maar, zoals ik me bewust ben… als die verschijnen … blijven ze niet al te lang. Dus, hoe kan dat dan zijn?

Fed.v.L: Het Universum werkt op geheimzinnige wijzen, Liefste Blossom.  Zelfs waar ze zijn verschenen en toen verdwenen… daar hebben zij hun ‘blauwdruk’ achter gelaten… zullen we zeggen. Hun Energie is er nog. Als er meer en meer blauwdrukken op hun plek worden gezet … bereiden die zich voor.

Bloss: Voor wat, op wat?

Fed.v.L: Op hun tijd van activatie.

Bloss: “Gaan” ze dan allemaal tegelijk “af”?

Fed.v.L: Nee. Want andere Pilaren zijn samengesteld met andere graden van Energie.

Het is eerlijk een complexe toestand over ‘wanneer en hoe’ … en in alle WAARHEID … kan het een beetje te moeilijk worden voor ons om uit te leggen die werking betreffende het ‘Afgaan’ … de ‘Activering ervan’… van die ‘Gewaardeerde Stralen’. 

Bloss: Dus, we kunnen nog meer van hen verwachten?

Fed.v.L: Veel meer.

Bloss: De woorden ‘Licht Show’ dansen weer door mijn hoofd. Zijn De Pilaren deel van die ‘Licht Show’ die jullie in het verleden hebben genoemd.

Fed.v.L: Ze zijn een kanaal in de procedure… en we willen het hierbij laten… voor nu.

We verlaten jullie vandaag met het weten dat ‘THE HEAT IS ON’. (DE KNOP IS OMGEZET, OF HET STAAT ER AAN TE KOMEN)

Ga diep naar binnen… diep in je ziel en VOEL WIE JE BENT.

De opwinding voor een dergelijke WAARHEID zal zich opbouwen… terwijl jullie je voorbereiden op tijden waarvoor je soms het vertrouwen verloor dat die ooit zou gebeuren.

Bloss: Oh! Net voordat jullie weg gaan… even snel… Ik wilde vragen… en ik vraag het voor velen die hetzelfde schijnen te beleven als ik… Dit ‘ik ben er klaar mee’ -gevoel… Deze ‘leegte ‘… Die ‘leegheid/ niet gevoel’  wat we voelen…heeft dat zich aan ons voorgesteld … zodat we inderdaad leeg zijn en daarom klaar om gevuld te worden met die HOGERE Energieën die ons opwachten?

Fed.v.L: We geven je een tien voor tien voor die deductie.

Bloss: Toch zullen er duidelijk sommigen zijn die dit niet ervaren… Hoe werkt dat?

Fed.v.L: Ieder van jullie is een individueel geval. Geen Iemand… we herhalen … Niemand... zal deze GOUDEN GELEGENHEID missen. Veel paden zijn gelopen … Toch voeren ze allemaal naar het toppunt van je keuze om hier te ZIJN.

We moeten nu onze Energieën weghalen of anders voelen jullie je best uitgeput.

Bloss: Zoveel dank aan jullie. Ik vroeg me af of mijn vibratie Hoog genoeg zou zijn in mijn omgeving in deze tijd. Het lijkt alsof ze dat was. LIEFDE LIEFDE LIEFDE en meer LIEFDE aan jullie.

Fed.v.L: We krijgen die LIEFDE van Iedereen … terwijl jullie samensmelten met onze LIEFDE … versmelten wij de ENERGIE naar het Hoogste samen.

Bloss:  Hier zijn wat links die ik gezonden heb betreffende De Pilaren van Licht.Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.
vrijdag 7 augustus 2015

Nederlands -- From Blossom

Blossom aan Maria Luisa
.
Hallo Luísa, gewoon om je te laten weten dat mijn moeder op dinsdag 4 augustus om 3:35 uur in de middag overging. Zij was vredig in de laatste 24 uren.

Zij is in Vrede nu. Er is geen begrafenis omdat haar lichaam gedoneerd werd aan de wetenschap.

Mijn stiefvader … enkele berichten voor anderen….

Ik heb een notitie gemaakt op mijn website, dus maak je niet druk om dit nieuws te verspreiden, omdat ik voel dat zij die geïnteresseerd zijn dat wel zullen vinden.

Love you very much.

Love Light Laughter & Golden Rays
Blossom.

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar