Followers

i decree

woensdag 30 oktober 2013

29:10:2013

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 29 oktober 2013    


(vertaling winny) 

Blossom:  Goede morgen, mijn vrienden. Weet je, ik ben gevraagd om jullie diverse kwesties te vragen ….  Kunnen jullie mijn aarzeling om dat te doen ook verklaren?  Soms stopt dat me om te beginnen met de channeling… voel ik me misschien alsof ik sommige vragen moet stellen en om me gezegend te voelen dat ik in deze positie zit. Waarom voel ik me zo ‘tegen deze diepe en betekenisvolle’ dingen’ namens anderen?

Federatie van Licht: Gegroet en aan jullie allemaal die wilden deelnemen aan ons aanbod van Liefde. We begrijpen de reden achter deze materie, Blossom en dat komt omdat in feite we zien dat het onze ‘toespraak’ niet is om dat zo te doen… Dus zeggen wij dat het meer zo  is dat jij onze ‘bedoeling’ oppikt.

Dus veel dat men VOELT waar ze antwoord op willen hebben…  is iets dat zij niet hoeven in deze tijd. We moedigen jullie aan om te ZIJN zonder die voortdurende zoektocht. We zeggen niet dat jullie niet moeten zoeken naar je kennis… maar we moedigen jullie aan  om in je zelf te zoeken.

Onze zoektocht is niet naar het zijn van een vraag en antwoord conversatie. Voor ons is het meer om raad te geven om de WAARHEID naar voren te brengen over wie jullie zijn…Het helpen jullie Ware potentieel te erkennen. Wij zien onze agenda niet als een  ‘informatie uitgeven’ wat wij niet als noodzakelijk voordelig zien voor de ziel… of men het antwoord wel of niet weet. Zie je?

Bloss: Ja, … persoonlijk heb ik niet veel vragen…  zoals we eerder besproken hebben, geef ik de voorkeur aan om naar voren te komen met wat jullie denken dat juist is voor deze specifieke boodschap in de tijd… Dus ga gewoon verder. Neem me niet kwalijk, zielen die me een vraag wilden laten stellen… en geloof me, er zijn er echt vele.

Fed.v.L: Nee, geen kwalijk nemen. Als dit middel om te communiceren er niet was… dit wonder van onderlinge verbondenheid wereldwijd.. tot welke methodes zouden jullie dan je toevlucht nemen?  Want WIJ WETEN dat jullie je naar binnen zouden hebben gekeerd om je antwoord te zoeken… Inderdaad heeft dit netwerk vele, vele voordelen… maar toch neemt dit een beetje de zielenzoektocht weg van wat wij zouden noemen ‘De juiste weg’. Want men neigt tot deze zielen-zoektocht via iemand anders’ zijn/haar woorden en men komt dan zeer in de war met hun eigen onderscheidingsvermogens. Terwijl als men alleen het zelf heeft om zich op te bouwen dan verwijdert men alle ‘wantrouwende spullen’ die jullie worden doorgezonden via jullie stromen van communicatie.

Dat wil niet zeggen dat dit enkele pluspunten heeft.  In tegendeel. Maar, zoals jullie weten… veel dat WAARHEID is, werd vermomd door bevlekte onwaarheden die stremden in de mix  en daarom vindt de ziel zich een beetje verbijsterd… niet wetend of iets wel Waar is of niet.

Bloss: ( Ik moest net mijn ogen vijf minuten sluiten en ging diep ‘uit’. Ik vroeg wat dit was en zij zeiden “We bereiden je voor op wat we gaan zeggen”… waarop mijn antwoord was “Oh,  Gawd!” ) 

Dus, .. wat komt er nu.. Heb ik het juist, dat GEVOEL dat ik net had?

Fed.v.L: Ja… wij downloaden van te voren al in je en bereidden je energie voor om de volgende woorden te ontvangen.

Bloss: Jullie weten dat dit mijn hart sneller laat kloppen, niet?

Fed.v.L: Dit is ook de energie van jouw vooruitlopen.   Laten we beginnen.

Betreffende zaken die velen van jullie betreffen…  wat betreft (aangaande) ‘t meest belangrijk is wanneer HET GEBEUREN waarschijnlijk plaats vindt….

BETWIJFEL JE EIGEN VERTROUWEN NIET,  liefste mensen. Wij begrijpen dat jullie je afvragen wie WIJ ZIJN en niet of wat wij zeggen  nu wel of niet tot verwezenlijking komt. Wij erkennen jullie gedachten en bezorgdheid over deze zaak.

WIJ VRAGEN JULLIE OM STANDVASTIG TE BLIJVEN IN HET WETEN DAT JULLIE INNERLIJKE KENNIS WEET DAT HET ZAL PLAATS VINDEN.

DAT IS ALLES DAT JULLIE HOEVEN TE WETEN.

DAT IS ALLES DAT JULLIE IN WAARHEID HOEVEN VAST TE HOUDEN.  

Jij hebt zelf gezegd, Blossom, dat als je het ‘wanneer’ loslaat jij je veel gelukkiger VOELT in je zelf.

LAAT HET WANNEER LOS.

Bloss: Dat is eerlijk genoeg. .. en we doen dat… als het niet om het feit was dat JULLIE en andere kanalen ons steeds blijven vertellen dat het imminent is… Dus ik VOEL dat dit een beetje vreemd van jullie is om dat te zeggen. Ik bedoel JULLIE zijn het die dit steeds naar voren brengen en ons allemaal opgewonden en opgehypt laten zijn,  met alle respect.

Fed.v.L: Omdat jullie de vibratie hoog en vol verwachting moeten vasthouden om het te laten plaats vinden.

Bloss: Dus, zeg je nu dat als we onze opwinding laten vallen dat het dan veel langer zou duren? Velen willen graag weten of dit GEBEUREN doorgaat plaats te vinden zoals gepland hoe dan ook … en toch zeggen jullie vaak dat het aan ons is. (door ons komt)

Fed.v.L: We zeggen absoluut dat dit GEBEUREN zal plaats vinden hoe dan ook… en toch zijn er bepaalde zaken die betrekking hebben op het feitelijke moment van ‘zijn’ gebeuren. We zeggen dat ‘Ja… de stel datum is niet zo neergezet zoals wij die oorspronkelijk hadden gepland… want die is al een paar keer verschoven.’

Bloss:  Echt? Dus wat? Zeggen jullie nu dat die al eerder had kunnen gebeuren?

Fed.v.L:  Ja.

Bloss: Mag ik dan vragen wanneer?

Fed.v.L: Op een tijd die velen verwachtten… maar er werd gezien dat het ‘aantal doden’  het aantal zou hebben overschreden van wat wij wilden… vanwege het niet voldoende (klaar)ZIJN met de vibratie van gereedheid.

Bloss: Aantal doden?  Ik dacht dat jullie vorige week zeiden dat het gesmeerd zou gaan bij een niet rampzalig Gebeuren?

Fed.v.L: En zo is het ook. Maar het ‘aantal doden’ zou niet door ramp en ‘oproer’ komen…. die zou komen door ‘een schok voor het zelf’ van degenen die gekozen hebben om in te slapen!

Terwijl NU… zovelen er van jullie zich nu bewust zijn… gewoon in dit laatste jaar zijn velen meer wakker geworden in zichzelf en zijn van binnen voorbereid in hun harts ruimte/harts tempo voor een dergelijke gelegenheid.

Zien jullie hoe meer ‘amped’/vamped/geed up/hyped up(hoe meer versterkt/opgeklopt/
aangespoord en opgeschroefd) jullie kunnen worden door verwachting, hoe meer voorbereid jullie worden?

Bloss: Jullie zeiden ooit dat we het zouden ‘merken’ voordat het zou komen… want De Energie zou veel te groot zijn om gewoon plotseling in onze ruimte te zijn. Velen VOELEN dat ze die opwinding bespeuren… maar hoe weten wij dat het niet alleen maar een ‘hype’ is die we zelf scheppen omdat wij dat willen? Ik droomde over het ‘merken dat er iets in de lucht zat’. Zullen we het WERKELIJK WETEN vlak voordat het gaat gebeuren?

Fed.v.L: Ja. Jullie kunnen het niet niet WETEN dat het op weg is. Want De Energie die hij in zich draagt moet het pad leiden om ‘voor te bereiden’.  In de zin dat zelfs als wij het ‘contained’(‘bevatten’) zouden noemen…. De Energie ervan zo groot is dat hij al om zich heen ‘sijpelt’ vanwege zijn intensheid. We zullen het misschien de fanfare kunnen noemen die zijn aankomst aankondigt!

Bloss:  Je zegt ‘hij’ en ‘hem’ en ‘zijn’…  dus kan ik vragen… is ‘Het Gebeuren’ een entiteit/energie/ding op zichzelf?  Terwijl ik er meer naar gekeken had als een ‘happening of gebeuren’ tegengesteld aan een ‘laten zien van zichzelf’….  Ik zet het niet goed neer. Zien jullie wat ik probeer te zeggen?

Fed.v.L: Dat doen we. En wij antwoorden erop dat HET GEBEUREN EEN ENERGIE IS  DIE VER BUITEN JULLIE VERMOGENS IS OM DIE TE BEGRIJPEN TOTDAT JE DAARTOE IN STAAT BENT DEZE TE BEGRIJPEN.. EN JULLIE ZULLEN HET KUNNEN BEGRIJPEN ALS HET KOMT.

Mogen we jullie ook uitnodigen om het feit te bezien… niet de mogelijkheid… maar het feit… dat als ‘HIJ’ eenmaal gebeurt… er veel op zijn voet gevolgd wordt. Een processie van Gebeurtenissen die jullie totaal ‘GELUKZALIG’ zal maken, zoals sommigen dat beschrijven.

Bloss: En zal het dan allemaal verdwijnen… zoals een parade die door de stad trekt?

Fed.v.L: In bepaalde mate… want de energieën zouden te sterk zijn om in hun originele staat te blijven. Maar de ‘parade’ zal ‘zweven en weggaan’ …  ‘zweven, fladderen en zichzelf verwijderen’, .. totdat men VERTROUWT  en gewend raakt aan de constante aanwezigheid ervan.

Denk eraan, beste vrienden… we hebben gesproken over het feit dat als dit Gebeuren plaats vindt… dat jullie zinnen en bewustzijn verhoogd zullen worden naar een veel Hoger niveau… Hoger dan waarop het individu in deze tijd vibreert…  en ieder zit in een andere fase van ‘het spel’.

Het kan niet zo zijn dat IEDEREEN plotseling op de zelfde vibratie zit. Dat zal stap voor stap gebeuren…. Overeenkomstig waarmee een individuele ziel in staat is om er mee om te gaan. Toch zeggen we opnieuw… dat als het plaats vindt.. zal euforie over de natie van de mensheid zwiepen. Het maakt niet uit op welk niveau ze zich in die tijd zullen bevinden.

Dit GEVOEL dat aan IEDEREEN wordt gepresenteerd.. .. kan niet de hele tijd ‘in de feitelijke stoffelijke ruimte’ blijven. … want dat zou TE sterk zijn… Maar de herinnering… het zaad van euforie zal in de herinneringen blijven van de LIEFDE zelf.
Jouw vraag Blossom, is: ‘Was het niet al hier voordat wij kwamen…  en wordt dit dan niet ontstoken door het Gebeuren’?
Bloss: Ja… dat dacht ik.
Fed.v.L: Ons antwoord IS dat het zaad van de NIEUWE weg geplant is in het systeem zoals je wilt… terwijl het zaad van LIEFDE dat JULLIE WETEN DAT JULLIE ZIJN… JIJ BENT….  en dat werd geplant ‘aan het begin’ van de LIEFDE zelf.

Bloss:  En met alle respect, ik  wil nu niet in dat hele scheppingsgeval gaan… niet gepast… en dat zal ook mijn hoofd ingaan… zelfs als jullie dat aan me KONDEN uitleggen… of inderdaad iemand anders. Dus… waar waren wij?

Fed.v.L: Blossom, wij pikken op en zijn ons bewust dat je nog steeds twijfelt dat zoiets zal gebeuren, is het niet zo?

Bloss: Nee… zoals ik eerder zei… ik twijfel eraan het dat imminent (direct)  gaat gebeuren.  Maar dat is in orde… ik ben gelukkig in mijn leven… en het zal gebeuren als het gebeurt… Ik denk dat ik meer bezorgd ben over jullie geloofwaardigheid (voor anderen)!

FEd.v.L: Laten WIJ dat ‘aan boord’  nemen. We danken je dat je ‘nog’ de boodschapper bent als je je voelt zoals je doet.

Bloss: Oh, neem me niet verkeerd ik HOUD ERVAN  om met jullie te converseren. Het is zonder twijfel fascinerend. Het zal ZO goed zijn als het ‘allemaal begint’… en ik weet dat jullie zeggen ‘het begon al lang geleden’…  maar ik weet wat ik bedoel!

Fed.v.L: Wij weten ook wat jij bedoelt.  Zet je gedachten in je hartsruimte en erken hun GEVOEL.  Dit is een goede oefening om te doen mocht je twijfelen.

Bloss: Ik doen dat. Ik voel me goed… wat zal zijn, zal zijn… en zoals White Cloud altijd zegt…  ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN… en om eerlijk te zijn. ..  Ik zou het niet op een andere manier willen. Ik ben gaan begrijpen dat wij mensen de hele zaak hier beneden anders ‘zien’… in vergelijking met wat jullie daar boven ‘zien’.  Maar een WETEN in mijn hart vertelt me dat ALS wij samen zijn …of… ALS het Gebeuren plaats vindt… we zullen lachen over hoe ‘wij dat hier zagen’… tot aan dat moment.   

Fed.v.L: Inderdaad… want vanaf dan verder… ZULLEN ALLE DINGEN VERANDEREN TEN GOEDE VOOR …. NIET ALLEEN DE MENSHEID… MAAR VOOR ALLES DAT IS.
DAAROM IS DIT GEBEUREN ZO ENORM GROOT DAT OP ZIJN PAD IS OM TE BESTAAN/ZIJN/GEBEUREN.

DIT IS ZO GROOT DAT HIJ HET BEWUSTZIJN ZAL DOEN VERANDEREN VAN ALLES DAT IS… NIET ALLEEN DAT VAN DE MENSHEID….

Als dat het geval zou zijn zou het zeker niet het geval zijn dat er zoveel ÍNTERESSE ZOU ZIJN VAN IEDEREEN RONDOM’.  

Als dat zo zou zijn… zou het louter een kort nieuws bulletin geven aan andere planeten, universums en galaxies dat zegt ‘Onderweg… Alles in orde’.

Maar… Liefste zielen op het grondniveau… ALLE OGEN ZIJN OP JULLIE GERICHT… WANT DAT WAT PLAATS VINDT HOUDT BESEF/BEWUSTZIJN IN VOOR IEDEREEN!
STEL JE DAT VOOR!

ALLES DAT IS….   ALLES….   ALLES…   GAAT NAAR EEN NIVEAU HOGER DAN HET EERDER HEEFT ERVAREN.

Bloss: Ik ben een beetje confuus. Bedoel je naar een niveau dat nooit eerder werd bereikt… zelfs Hoger dan ‘zoals het in het begin was’ … zoals ‘uit de bal van LIEFDE waaruit we allemaal oprezen?’

Fed.v.l:  JA  JA  JA !!!  …  Hoera!!   We zijn er! 

DIT IS HET HOE ENORM GROOT DIT IS… WANT LIEFDE ZAL NOOIT OP DIT NIVEAU ZIJN GEWEEST.

Bloss: Nou, je hoeft het alleen maar te zeggen!

Fed.v.L:  En dat hebben we. Onze conversatie moest daar naar toe voeren… om het te laten ‘inzinken’… met alle respect. 

ZIE JE HET NU?

Bloss: Nou, nog confuus hoor… want … laten we die ‘bal van Liefde’ voor de zaak van argumenten even ‘God’ noemen. Zeg je dan dat ‘God zelf’ omhoog gaat naar een nog Hoger niveau?

Fed.v.L: JA! 

Bloss:  Is dat mogelijk?

Fed.v.L: Alles is mogelijk… LEVEN is ontworpen om nooit te stoppen. Het is ontworpen om blijvend door te gaan zichzelf te verbeterend in en als zichzelf… en jullie vragen je af hoe ‘God’ meer kan zijn dan het ‘uiteindelijke’ dat ‘het is’.  (of het zijnde .w.)

Omdat dit kan.

WIJ/JULLIE/IEDEREEN… ZIJN DIE BALVAN LIEFDE… Daarom is het totaal acceptabel dat hoe meer WIJ/JULLIE/IEDEREEN  is gegroeid door het bestaan van zichzelf… dat LIEFDE ALS ZICHZELF … DOOR HET BESTAAN HEEN… OOK HETZELFDE ZAL DOEN. 

Bloss:  Nou, hoe aardig om dat te weten! Even ter verduidelijking… jullie zeggen me hier dat dit GEBEUREN .. de oorspronkelijke ontvouwing en het zicht en de introductie… vindt hier plaats op kleine, ouwe planeet Aarde? 

Fed.v.L: Inderdaad. BEGRIJP JE NU DE REDEN WAAROM WIJ WILLEN DAT JULLIE HET PRIVILEGE BEGRIJPEN OM IN DEZE TIJD DAAROP TE ZITTEN?

BEGRIJPEN JULLIE NU DE REDEN WAAROM ER ALLEEN DE STERKSTEN VAN DE STERKEN OP  ‘HAAR’ MOETEN ZIJN OM TE VERANKEREN EN TE STABILISEREN?
SNAP JE HT NU?

DE EER OM IN DEZE TIJD OP AARDE TE ZIJN?

Bloss:  By George, dat denk ik!!  Ik bedoel, dat is ENORM! We zijn hier voor een GEBEUREN dat plaats vindt wat LIEFDE zelf naar een HOGERE PLEK brengt dan die ooit GEWEEST IS…   in ieder aspect van die LIEFDE… WOW!  DAT IS ECHT OPWINDEND.

Fed.v.L : DAT IS HET INDERDAAD…. EN WIJ VERTELLEN JULLIE DEZE WOORDEN IN WAARHEID… HET IS NIET VER WEG MEER….

Bloss: Ah! … En ik vertel jullie in WAARHEID … dat dit kan betekenen op elke tijd nu van nu af aan tot het einde der tijden…. Feitelijk stelde iemand me voor om jullie te vragen of je een percent van waarschijnlijkheid kunnen geven of Het Gebeuren  plaats vindt in 2013, 2014 of 2015…. en dan hebben we minstens enig idee van hoe dichtbij  jullie feitelijk bedoelen…  kun je me daar misschien een antwoord op geven?

Fed.v.L:  We zeggen in alle ‘zekerheid’ (‘veiligheid’) … dat de waarschijnlijkheid dat wij ons laten zien voor het jaar 2014 voorbij is, heel sterk is.

Bloss:  Dank je hiervoor…  (* zie de opmerking aan het eind)  Ik moet zeggen… als het aan het eind van het volgend jaar is… dat is niet spoedig en nergens dichtbij imminent… organiseren jullie alsjeblieft een Google woordenboek!!! 

Fed.v.L: Wij beantwoorden een vraag louter op een manier om geschikt te zijn voor wat er gevraagd was… Zoals wij hier eerder over hebben gesproken… het element van verrassing is nodig… zelfs bij de opbouw sessie van de energieën die jullie zullen beleven. Het is nu tijd om onze energie terug te trekken, Blossom, omdat jij een beetje vermoeid wordt omdat wij voorbij ons gewoonlijke ‘eindpunt’  zijn gegaan.  En wij beseffen de uitstraling die dit kan hebben voor de rest van jouw dag.

Bloss:  Yep… Dat ken ik!  Dank je, jongens… ik heb er echt van genoten… en kijk vooruit naar meer van hetzelfde.

Fed.v.L: Wij zien ieder van jullie als EEN KRIJGER VAN LIEFDE…  en wij zijn dankbaar voor onze communicaties en verbinding met ieder die kiest om zich te verbinden via deze woorden die we jullie bieden.. Tot onze volgende ‘hot line’.. we zeggen jullie adieu.(we bid you adieu)

Bloss:  Ik weet dat jullie weten dat White Cloud zegt…  we bid you adieu…   en daar laat ik het bij… want als ik verondersteld wordt te WETEN. hoe hij hier helemaal in past… dan zal ik dat.. .. IN LIEFDE EN DANK. 


* alleen toen ik dit overlas… maakte ik de verbinding dat zij spraken over Het Gebeuren en gaven toch als antwoord ‘dat de waarschijnlijkheid van ons  die zich lieten zien voor het jaar 2014 voorbij is, heel sterk is’.  Dus neem ik aan dat een deel van Het Gebeuren is ‘dat zij zich laten zien’…  misschien in de ‘zo gezegde parade’! 
Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny


Originals and translations of Galactic Messages available on

zondag 20 oktober 2013

19.10.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 19 oktober 2013    Blossom:   Welkom mijn vrienden. Ik heb me afgevraagd wat de conversatie van vandaag zal inhouden. Alhoewel, als ik mag… er zijn een aantal dingen waar ik over wilde praten namens enkele lezers die me gevraagd hebben over Komeet Ison. Nu, ik zelf weet echt niks van alles waar deze naar toe aan het gaan is, dus daarom heb ik geen idee waar dit gesprek over zal gaan of…  is dat okay? Over naar jullie als ik mag?

Federatie van Licht:  Eerst verwelkomen ook wij jullie. Er is steeds veel Liefde en opwinding in en rond jullie planeet… waar we ook graag over willen praten. Maar nu commentaar over de komeet. Jij bent aardig correct, Blossom, in je antwoorden aan de zielen die dit vragen. Als er inderdaad een veelbelovend ‘ongeluk’  zou komen met dit reizende object… denk je dan niet dat wij er eerder over hadden gesproken?
Want bij deze omstandigheid kunnen we categorisch stellen dat er geen nadeel/kwaad zal worden ‘gestuurd’ naar jullie planeet terwijl die dichter naar jullie heilige zon trekt. Als men betreffende dat meer wilt weten, vragen we hen om vrees rond die zaak los te laten. Opnieuw… waar wil men zich op richten? En we zouden ook graag zeggen… samen met zoveel ‘voorstellen’ van Eventualiteiten voor de Aarde… het idee dat dit heel veel verwoesting zal veroorzaken voor jullie Moeder Aarde is gewoon weer een tactiek om vrees te verkopen.

Bloss: Ja een bepaalde heer heeft me geschreven die  naar de zaak had gekeken en hij was er helemaal niet mee eens omdat ‘tekenen lieten zien’ dat het iinderdaad het geval kon zijn volgens bepaalde astronomen enz. en dat de Waarheid hierover weer werd verborgen en dat er in feite iedere mogelijkheid is dat wij verdoemd zijn…  Merk alsjeblieft op … dat dit niet mijn gedachten of gevoelens zijn… ik geef alleen de boodschap door van bezorgde zielen.

Fed.v.L: Liefste zielen… Hoe men zo moet worstelen met die emotionele omwenteling betreffende vele, vele zaken als jullie ‘met Genade en gemak’ de NIEUW WERELD in kunnen lopen!
Wij hebben al eerder gezegd en we zullen daar mee doorgaan te zeggen… om in een NIEUWE WERELD binnen te gaan…. die ene die jullie al lang geleden voor de Aarde schiepen  met alles erop en alles dat er niet op is……….. denk je niet dat het bijna een ‘belachelijk’ plan zou zijn… om een einde te krijgen aan een periode die vervolgens op gevolgd gaat worden door een Gouden Periode en om dan te eindigen in massale dood…  verwoesting en chaos?

We vragen jullie om serieus NA TE DENKEN OVER WAAR JULLIE AAN DENKEN!!! 

Hoeveel somberheid en ondergang hebben jullie binnen gekregen bij je ontbijt, lunch en je diner??

Hoeveel meer willen jullie nog gevoerd worden?

Hebben jullie… onze beste vrienden… niet genoeg gehad om je te vullen?

Zijn jullie LichtWezens nog niet voldoende opgezadeld met dat wat totaal tegen de draad ingaat?

Wanneer houden jullie nou daarmee op?

Wanneer, beste zielen van planeet Aarde zullen jullie stoppen met denken waarover jullie denken?

JULLIE ZIJN LIEFDE…  IS DIT NU NOG NIET INGEDAALD?

Bloss: Ik moet jullie hier stoppen omdat ik een enorme grijns op mijn gezicht heb… want ik voel een echt andere energie bij jullie….  Een met zo veel humor.

Fed.v.L: We dachten dat misschien een andere manier van Lichtheid iemand kan helpen om ‘HET TE SNAPPEN!’
We dringen er bij jullie op aan… wij smeken jullie om … DIE VREES TE STOPPEN.

STOP MET DENKEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN  IETS WAT TOTAAL GEEN LIEFDE IS.

NEEM GEEN JOTA OF WAARSCHUWING AAN VAN WAT ER IS GEZEGD…  ALS HET NIET GEZEGD WORDT IN/VIA LIEFDE.

Wij zijn ons bewust van commentaar dat sommigen naar jou geschreven hebben, Blossom… om ons te vragen om meer belangwekkend te worden want wij zijn ‘kennelijk’ zeer vervelend/saai als we doorgaan te spreken over deze zaak… over dit onderwerp… LIEFDE.

Toch zullen wij niet stoppen. We zullen nooit stoppen… totdat men het natuurlijk  ‘HEEFT GESNAPT.’

Totdat ieder een zich realiseert dat als je een jota vrees opzuigt.. je de volgende jota al weer schept.

De minuut…  op de minuut… wat betreft  ABSOLUUT ALLES IN JULLIE LEVEN… dat er een vermoeden van ongemakkelijkheid is… STOP  dan met wat het dan ook is dat dit gevoel veroorzaakt en VERANDER DAT. …
GA DOOR  op die plek van ongemakkelijkheid… de plek die je laat glimlachen.

STOP….  STOP …. STOP… MET HET JE ZORGEN MAKEN hier over en over dit en dat of het nou wel of niet gaat gebeuren. 

LEER… nu op deze minuut… dat ALLES DAT JE MOET DOEN, GLIMLACHEN IS! 

Niet met je mond… vanuit je hart… Als je hart glimlacht omdat je je in of als Liefde VOELT… dan heb je ‘HET GESNAPT’. 

Jullie zullen je realiseren dat er niets anders te doen is.
Hoe snel zouden jullie je wereld omwentelen als die bevrijd is van de energie van het je zorgen maken over dit en dat en al het andere en dan nog iets van hetzelfde?

Zeg wat je wilt zeggen, Blossom.

Bloss: Je kunt niets voor jullie verbergen, wel? Nou, ok dan. In alle WAARHEID…  soms ‘maak ik me zorgen’ dat er misschien geen Gebeuren komt! Wat als… Opnieuw… we zijn allemaal opgeklopt voor de volgende paar maanden… en  …NIETS… Nada…. Ik bedoel… wat brengt ons dat dan?

Fed.v.L: We stellen ons ‘zorgen maken’ voor? Is dat juist?

Bloss: Ha! Niet als we jullie woorden achten en als we niet meer van het zich zorgen makende soort zijn.

Fed.vL: Wat als… vanaf dit moment… deze seconde… ieder van jullie besloot om te stoppen met het zich zorgen maken… over het LEVEN?

Denk je nu dat toen jullie instemden om naar de Aarde te gaan… OM HIER TE ZIJN BIJ DEZE ONGELOOFLIJKE TRANSFERENTIE/OVERDRACHT  jullie hadden toen allemaal een vergadering en besloten dat je waarschijnlijk voordeel zou hebben als je je hele leven zorgen zou maken of er iets wel of niet zou gaan gebeuren?

NATUURLIJK NIET! 

Toch OMDAT JULLIE DE INTELLIGENTE WEZENS ZIJN DIE JULLIE ZIJN… is het veel eerder dat jullie een massa vergadering hadden en besloten dat jullie als vrijwilligers die uitgekozen werden, dat jullie misschien jullie hoofden hadden bijeengebracht en  OM DEZE VERANDERING TE LATEN GEBEUREN OP DE MEEST GLORIEUZE MANIER… DE MEEST GLORIEUZE OMLIJSTING.

Jullie waren degenen die lang geleden tot dit alles besloten … Laten we dat niet vergeten!

Het zou bijna gunstig zijn niet waar… om tot dit alles te besluiten om echt, echt, ECHT rampzalig te eindigen en dat dan degenen ‘die waren overgebleven’ hun best  zouden doen wat ze maar konden om de stukken op te pikken en PROBEREN  om helemaal overnieuw te beginnen? 

WORDT WAKKER MENSEN!

WORDT WAKKER!

WORDT WAKKER!

Verwijder deze saaie activiteit uit jullie leven, uit jullie denken.
SERIEUS!  SERIEUS!!  SERIEUS denk hier over na.

Waarom zouden jullie zoiets doen? Waarom zouden jullie dit allemaal kiezen om het slecht te laten aflopen?

WAAROM  WAAROM   WAAROM   WAAROM  WAAROM? 

JULLIE ZOUDEN HET NIET DOEN!

EN JULLIE DEDEN DAT OOK NIET!

Maar toch zijn jullie in het moeras van wanhoop gevallen en hebben gewild te geloven dat  wat het moeras van wanhoop je biedt…  goedkoop en voor de halve prijs.

LUISTER NAAR WAAR JULLIE OP ZIJN AFGESTEMD…  HEEFT DAT ENIGE ZIN VOOR DE INTELLIGENTE WEZENS DIE JULLIE ZIJN?

WIJ DENKEN VAN NIET!

Dus zeggen wij met zulke lol in ons Wezen… want wij zijn zo blij met deze scherts…

Bloss:  En ik ook… Ik kan niet eens zo snel schrijven…

Fed.v.L: Luister nu… en luister nu goed!

STOP MET HET JE ZORGEN MAKEN  over of HET GEBEUREN  wel of niet gaat plaats vinden.

Stop met je zorgen te maken over WANNEER dit gaat gebeuren.

AMEN!

Waarom maken jullie je zorgen?  … of het wel of niet zal plaats vinden.. Denk je nu dat het je zorgen maken een verschil maakt over of het wel of niet gaat gebeuren?

WEES VRIJ VAN DIT ALLES.

LAAT JE HART WETEN DAT HET ZAL GEBEUREN.
WANT JULLIE HARTEN WETEN HET… NIETWAAR?

Bloss: Nou, zoals ik al heel vaak gezegd heb… ja, mijn hart weet het. Het weet alleen niet wanneer… en het heeft weinig zin om opnieuw ‘vort vort!’ te zeggen… als deze ‘wanneer’ niet in de eerste 50 jaren of zo gebeurt!

Fed.v.L; Zou dat niet een beetje te gek zijn voor ons om de woorden imminent daarvoor te gebruiken?

Bloss: Denk ik ja! Ik weet dat jullie geen datums kunnen en niet zullen geven waar ik meer dan opgelucht over ben… of mijn hoofd kon op het hakblok. Verder nu… Een lieve vriend van me heeft pas jullie boodschappen van een jaar lang opnieuw bekeken en door alles heen heeft hij maar een vraag die hij me vroeg aan jullie te geven. Dus hier is die:
Als jullie zeggen: ”Alles is goed…” moeten we dan aannemen dat dit het ook voor de massa’s van de mensen betekent die zich niet bewust zijn van het imminente Gebeuren? Met andere woorden, zijn jullie tevreden dat slechts een miniscuul aantal mensen wereldwijd  bewust is? Geen enkel godsdienst lichaam(geloof,w.) en heel weinig spirituele bronnen spreken over zo’n happening… Zijn wij juist te concluderen dat het element van verrassing in dit geval niet zo’n slecht iets is?

Fed.v.L: We antwoorden hierop door te zeggen dat alhoewel ‘aannemen’ dat velen zich niet bewust zijn hiervan ... is dit niet het geval op een dieper niveau van het zelf.

Het feit is .. dat ieder van de zielen op deze planeet WEET dat Het Gebeuren zal plaats vinden… want iedereen stemde er mee in om hier in deze tijd te zijn. Of ze wel of niet zich hiervan bewust wilden zijn in het menselijke aspect van hun zielzelf die in deze tijd op Planeet Aarde woont… dat is een andere zaak.
Toch drukken wij uit dat ALS HET GEBEUREN PLAATS VINDT… Zal iedereen een herkenning van de WAARHEID hebben op de diepste plek van hun ziel.

Die herkenning zal voor sommigen gevoeld worden alsof ze die droomden… of misschien zelfs een déjà vu hebben… misschien zullen sommigen ONMIDDELLIJK veranderen van een ogre in een prins.  (=ogre is een sprookjesmonster.w.)

Zoals we zeiden en White Cloud was het daar mee eens… dat het ook zo zal zijn… dat sommige zielen hun stoffelijkheid zullen verlaten… hun menselijke vorm… op die tijd… want die openbaring zal hun hart laten stoppen met kloppen…. En sommigen… zullen letterlijk vergeten adem te halen. Maar NIEMAND  zal de GLORIE gaan missen. Geen enkele ziel zal ‘de boot missen’.

Bloss: Maar… velen zullen op dit moment zich gaan vragen… ‘Wat gebeurt er met de duistere zielen van deze planeet en alle wreedheden die ze andere menselijke zielen hebben aangedaan… duizenden menselijke zielen.’

Fed.v.L: En wij zouden dan antwoorden:… ‘Of je het graag wilt of niet… dat zijn jullie zusters en jullie broeders.’
… Dat is een moeilijke, nietwaar?

Bloss: Nou…. Om eerlijk te zijn… verraste jullie antwoord me niet… want in WAARHEID … zijn we allemaal Een…..  The good … the bad ... and the ugly!  (w. oftewel, de goede, de slechte en de lelijke!)

Fed.v.L: Maar… dit zegt niet.. dat plotseling alle vermoeden onmiddellijk zal worden verwijderd uit het zielen ‘veld’. Er is nog steeds de Goddelijke Wet die op Zijn plek zit. En wij zeggen op een manier van vriendelijkheid…. ‘JE OOGST WAT JE ZAAIT.’ Daar kun je niet aan ontsnappen.

Maar zoals we eerder zeiden…  ALLES IS NIET ZOALS HET SCHIJNT… en wij zetten er bij… in veel, veel gevallen.

Bloss: Dus om dit even bij elkaar op te tellen…  Jullie thema lied voor de dag zou dan zijn:  ‘Don’t worry … be happy’?(Maak je geen zorgen… wees blij’?)

Fed.v.L: Niet alleen voor de dag liefste vrienden…   Altijd.
LAAT LOS…   EN WEET!


Bloss:  Wow, dat uur ging zo snel… net als mijn typen… ik heb veel verbeter typos nodig om te corrigeren denk ik!   Intens prettig…. Dank jullie zeer…. In Liefde Licht… en zoals ze hier in Australië zeggen….    Geen zorgen, mate!!    (geen zorgen, maatje!!)


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

maandag 14 oktober 2013

14:10:2013

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 
op 14 oktober 2012

(vertaling winny)

Wel, goede morgen aan jullie, mijn vrienden… en moet ik ook zeggen:  ’Gelukkige Verjaardag?’ … want het is vijf jaren geleden de dag, zoals jullie weten dat de Grote ‘Niet-Show’  niet/is gebeurd! My!   Wat een levenslange tijd geleden schijnt dat! En hier zijn we dan nog steeds samen… moeten we niet even een kaars aansteken met diner voor… mij en wie er ook meer bestaat in jullie bewustzijn? Waarschijnlijk een beetje te druk voor mijn doen! dus… Hier zijn we dan….

Federatie van Licht:  Hier zijn wij, Blossom en daar ben jij. Inderdaad gaan we door met onze relatie/vriendschap want dit is hoe wij dit wilden hebben… jullie en wij… toen wij deze regeling troffen. Er is veel speculatie, niet, betreffende het toekomstige, komende Gebeuren?

Bloss: Ja… Veel opgekloptheid op het internet, ‘goed en juist’ en jullie zouden de scenario’s niet geloven die er verzonnen zijn!

Fed.v.L: Ja, dat zullen we wel. Want er wordt begrepen dat verlangen aanwezig is en daarom valt het makkelijk om iets te beweren door veel dat gepresenteerd werd om het zelf te helpen bij welke benodigdheden men nodig heeft om te passen bij wat men VOELT als de wensen van de ziel.

Maar kunnen wij ieder eraan herinneren…..  luister nauwkeurig naar jullie hart. VOEL hoe geschreven of gesproken woorden ECHT resoneren met die ruimte in jullie… Want wij zien veel propaganda verspreid worden om je af te leiden van het WERKELIJKE GEBEUREN dat volgt.

Bloss: Nogal een aantal hebben gevraagd naar de ‘voorraad’ waar jullie over spraken. Velen bereidden zich voor op 21 december 2012 en daarom ligt dit er al… maar men vraagt zich af voor hoe lang men zich moet voorbereiden?

Fed.v.L: Wij kunnen daar niet direct commentaar op geven want veel zal afhangen van de effecten die Het Gebeuren overal heeft.

Bloss:  Dat heeft zin en ik dacht al dat jullie op die manier zouden antwoorden. Dus zeggen jullie dan misschien drie maanden en dat is dan tegengesteld aan drie weken of drie jaren?

Fed.v.L: We kunnen dat niet zeker zeggen… we zeggen ook dat die voorraad misschien helemaal niet nodig is!  Toch is het ’t best om noodvoorzieningen te hebben… gewoon in het geval dat.

Het feit is dat de energie die doorkomt bij dit Gebeuren van een enorme grootsheid is en daarom kan deze krachtlijnen/elektriciteitsnetten en roosters beïnvloeden en alle zaken van elektrische aard. Maar hoe lang dit zal duren om opnieuw te regenereren… daar zijn we niet zeker van… totdat het onderweg is.

Bloss: Velen zijn bezorgd dat dit Gebeuren catastrofaal zal zijn. Er zijn geruchten van aardbevingen enz….  Kunnen jullie niet… zien zoals iedereen doet… ons jullie visie erop geven over wat jullie ‘denken’ dat er zal gebeuren?

Fed.v.L: We zullen het woord catastrofaal zeker niet gebruiken… want dit houdt vrees voor omwenteling in en alle natuurlijke rampen nietwaar?

Wij zien dat DIT GEBEUREN van euforische aard is. Een die de manieren van jullie planeet gaat veranderen.

Bloss:  WOW.. Plotseling toen ik die zin opschreef, werd mijn lichaam helemaal geleiachtig en een prachtige Vrede kwam over me heen en dat is er nu nog.

Fed.v.L: Dit is om je ervan te verzekeren dat Dit Gebeuren van deze aard is en GEEN enkele vorm van ramp is.

Hoe kan het zijn dat zo’n Gebeuren gaat plaats vinden… een dat het bewustzijn van de gehele planeet gaat veranderen… en dat is dan voor vrees en dood… en verwijderingen van de planeet weg… en geen voedsel en water… en aardbevingen… en pool veranderingen, enz?

Bloss: Geen poolverandering dus?

Fed.v.L: Niet in onze berekening. Dat werd eens zo gezien als een uiteindelijke mogelijkheid maar die is er niet meer.

Bloss: Maar zijn de polen niet aan het bewegen?

Fed.v.L: Doen ze dat niet altijd? In bepaalde mate?

Bloss: Ik weet het niet.

Fed.v.L: Dan leggen wij  dit aan je uit.. dat JULLIE MOEDER AARDE… en degenen  erop… deze verschuiving al eonen van tijd hebben ondergaan.

Men is nu in de positie waar een ‘lift off’ (opstijging of omhoog gaan) zullen we zeggen… imminent is. Na vele maan cycli van planning en resultaten vaststellend.

Soms ‘lachen’ wij vanuit ons hart bij al het ‘redeneren’ achter sommigen van jullie gedachtepatronen.

Soms kan men wanhopen en toch doen wij dat niet… want we weten beter… dat iemands gedachten zo misleid zijn dat zulke voorstellingen zo rampzalig konden zijn… terwijl dit een van DE MEEST WONDERBAARLIJKE GEBEURTENISSEN IS DIE KUNNEN PLAATS VINDEN.

Denk je dat met al die jaren van planning… en plannen om de mensheid op te heffen en op te waarderen… dat degenen ‘aan de leiding’ het besluit zouden nemen om dit allemaal in een ramp te laten eindigen? Dit is geen horror film die komt…

DIT IS JULLIE WAARHEID IN LICHT/VAN LICHT die aan jullie WORDT teruggegeven.

WAAROM?  Waarom liefste zielen, zouden jullie je voorstellen dat het zo’n ‘moeilijk  einde zal hebben’? 

DIT IS EEN GELUKKIG BEGIN!

WIJ VERHEUGEN ONS.  WIJ VERHEUGEN ONS.  WIJ VERHEUGEN ONS!

Want dat wat bij jullie is… zoals we eerder zeiden… zal jullie op je knieën brengen in ontzag en dankbaarheid om IN DEZE TIJD LEVEND IN HET MENSELIJKE VLEES TE ZIJN.

Het GEVOEL dat door jullie heen zal spoelen zal jullie in een staat van WETEN brengen, dat JULIE ZIJN AANGEKOMEN! 

Denk geen moment dat er verwoesting zal zijn. Er kan wat verwarring zijn… maar er zijn plannen op hun plek voor iemand om te worden verzekerd dat alles gedaan wordt om de staat van energie terug op zijn plek te krijgen en het vermijden van enige ‘worsteling’(of gedoe) zal onder controle zijn.

Bloss: Ik VOEL velen die zich wat afvragen bij  die laatste zin. Bedoelen jullie roof of plundering… gaat alle elektriciteit een tijdje weg?

Fed.v.L: Ja… toch kunnen we zeggen.. dit is een inplantering in iemands denken. Zo is het hoe iemand is gevoed(voorzien) (w.gevoed door wat er verteld werd). Dit is de oude wijze.

Maar, als de energie van het nieuwe over jullie heen komt  en alle Wezens opslokt… zal er een ONMIDDELLIJKE VERANDERING ZIJN in het systeem… in de mindset/denken van alle zielen op de planeet

De erkenning van het zelf zal terugkeren.

De erkenning van WAARHEID zal van binnen GEVOELD worden en daarom zal het onwaarschijnlijk zijn dat daden van hebzucht en gebrek daden gebeuren… want iedereen zal aan hun buur geven en ontvangen.

BESCHOUW … EEN VERANDERING VAN HART, VOOR DE HELE MENSHEID.

DIT IS WAAR NAARTOE JULLIE GAAN UITKIJKEN.

DIT IS WAT HET GEBEUREN JULLIE AANBIEDT.

Bloss: Zal iedereen dit accepteren?

Fed.v.L: Dit weten wij niet… maar dit is wat wij aanbieden.

Dit is waarbij we het feit bespreken dat dit een eerste (zaak) is!  En daarom … kan resultaat niet worden GEKEND.  Wat wij wel weten is dat het grootste deel van de zielen op Aarde een betere manier wensen… een mooiere. Wij VERTROUWEN dat als die gelegenheid wordt geboden… het grootste deel dit zal aannemen.

Voor de weinigen die niet klaar zijn… zal het niet lang meer duren voordat ze dat wel zijn… want de vibratie van jullie GEHELE planeet zal enorm worden opgeheven… en wij bedoelen ENORM… en daarom zou men niet in staat zijn om erin te berusten behalve als ze waren voorbereid om er iets aan te doen!

Bloss:  Velen zijn bezorgd over kinderen en huisdieren.

Fed.v.L: Maar wij weten niet waarom! Waarom zou de MEEST GROTE golf van ZUIVERSTE LIEFDE DIE OOIT JULLIE PLANEET RAAKTE… de kinderen en huisdieren daar buiten laten en hen niet voegen bij die vereffening/vergelijking? Opnieuw ‘glimlachen’ wij vanuit ons hart bij zo’n redenering. (onbillijk kunnen we er aan toevoegen)

Bloss: Er is een lied in onze wereld die een zin heeft:  ‘Ik kan het voelen komen in de nacht, oh Heer. Het is een gevoel waar ik mijn hele leven al op heb gewacht… oh, Lord!’ 

Het blijft me door het hoofd gaan. Mijn zorg is… en die van vele anderen denk ik… over die twijfel dat we weer worden meegenomen voor een ritje het tuinpad op… en hoe vaak zullen we ‘er voor vallen’.  Mijn gezegde deze dagen is ’We zullen wel zien’..   omdat geen van ons voor de gek wil worden gehouden wat zo velen van ons al denken!!  Maar dit twijfelen… dat opnieuw weer niets zal gebeuren… kan niet goed zijn voor het grootste goed!

Fed.v.L: Dit twijfelen is deel van het plan om jullie val te veroorzaken… door degenen die slechts de wens hebben dat jullie vallen!  

Bloss: Maar, zijn het dan niet die ‘niet van de Aarde zijn’  die valse hoop hebben gegeven?

Fed.v.L: Dat is voor jullie om dat te beslissen want wij zien dit ZEKER niet op deze manier. Alles dat wij gegeven hebben aan jullie is onze Waarheid. Om jullie te assisteren bij deze overgang. Dat wat niet is gebeurd is niet omdat wij onwaarheid spraken of vleiden….  Het waren gewoon bedrieglijke energieën die speelden met emoties en voorspellingen van leugens.

Bloss: OK… even wat serieuze opruiming te doen hier… right… dus… stap een… de tweede helft van die zin… laten we die even in stukken breken. .. Als jullie zeggen dat  het gewoon bedrieglijke energieën waren die speelden met emoties en voorspellingen van leugens.  Kun je dat dan verduidelijken wat jullie bedoelen? 

Fed.v.L: Wij zijn ons bewust dat je denkt dat wij suggereren dat JIJ Blossom bedrieglijke energieën hebt ervaren die je door je heen channelde om verkeerde voorspellende datums te geven, niet?

Bloss:  Nou… ik check dat even…..

Fed.v.L:  Nee… we bedoelen dat dit het geval geweest is bij sommige… of zelfs bij veel ‘gegeven datums’ … om de KENNER van die Waarheid belachelijk te maken. Maar wij bedoelen ook, dat … boodschappen van Waarheid en gebeurtenissen die gebeuren waar mee geknoeid werd… niet de boodschap als zodanig… maar dat wat er nadat de boodschap was afgeleverd, gebeurd is om te voorkomen dat zulke gebeurtenissen plaats vinden.

MAAR… LATEN WIJ DIRECT ZEGGEN…

ER IS NIETS DAT HET GEBEUREN DAT NAAR JULLIE TOE KOMT KAN BELEMMEREN OF ZICH ER MEE KAN BEMOEIEN.

NIETS HEEFT DE MACHT OM DE ALMACHTIGE KRACHT TE VERKNOEIEN.

NIETS KAN DOEN ALSOF, OF IMITEREN DAT WAT KOMEND IS IN DE WAARHEID VAN WAT HET IS.

NIETS.

Bloss:  Punt aangenomen. Dus als niets zich ermee kan bemoeien… waarom kan ons dan niet verteld worden wanneer?

Fed.v.L: Omdat het nodig is dat het ‘onverwachts’ kan gebeuren.  Om veelvoudige redenen.

Liefste zielen…         VOEL onze energie omdat Dit Gebeuren steeds dichterbij komt.

VOEL de WAARHEID van wat wij zeggen.

Laat alle triviale/onbeduidende zorgen die van enorme betrokkenheid schijnen te zijn… nu wegsmelten… want…. WIJ BELOVEN JULLIE….

DE TIJD KOMT ERAAN dat zulke zaken niet langer meer in staat zijn om deel van jullie maaksel te zijn.

Want in ieder van jullie wakende ogenblikken zullen jullie dankbaarheid geven door  LIEFDE TE ZIJN.

WIJ ZIJN IN ZULKE OPWINDING OM JULLIE TE BRENGEN NAAR EN JULLIE TE VERWELKOMEN IN DE NIEUWE WERELD.

HOUD JE HOED VAST! 

Bloss:  Zijn jullie serieus? Je zei dat zo vaak in 2008… Ik moet zeggen dat als Het Gebeuren echt SPOEDIG doorgaat…. Ik niet weet hoe ik mijn hoed kan vast houden….  Ik zal die misschien moeten opeten!  Mmm. Echt? HOUD JE HOED VAST!  Wat betekent dat … in jullie termen?

Fed.v.L: Meer op het punt van wat betekent het in die van jullie?

Bloss:  ‘Wees gereed voor wat er gaat gebeuren.’

Fed.v.L: Moeten we daar meer aan toevoegen?

Bloss: Eigenlijk wel ja…  Ik weet dat onze tijd bijna op is maar… ik ben me bewust dat ik en degenen om me heen die me schrijven ZICH ZO UITGEPUT VOELEN… en echt sterke pijnen en klachten hebben door het hele lichaam… ik bedoel ECHT STERKE.. Nog commentaar… anders dan … ‘deel van de Ascentie’? 

Fed.v.L:  We zeggen dat het ervoor zorgt dat je meer rust terwijl je normaal daar niet over zou denken. We zeggen ook… dat het letterlijk de verandering is in de dichtheid van jullie bot structuren… Daar waar jullie van ‘gemaakt zijn’ in deze tijd dat is te zwaar voor de nieuwe energieën waar je in moet wonen. In eenvoudige termen ‘lopen/bewegen’ helpt niet!

Als je aan zulke kwalen en pijnen lijdt… visualiseer dan je lichaam dat in de lucht omhoog gaat, zich opheft… dat koolzuur vasthoudt….  … dat het rust op zachte wollige wolken zodat de dichtheid verdwijnt en daarom blijft er ‘minder’ van achter… gewoon Lichtere Wezens… Lichtere botten… nu.

Lichter ALLES.  WANT ALLES DAT JULLIE ZIJN IS LICHT… en het zou onjuist lijken om je hart er niet bij te laten passen.

WE HOUDEN VAN JULLIE.

Bloss:  Oh, en hoe houden wij van jullie! (als ik zo stoutmoedig mag zijn voor velen te spreken)  Gelukkige 14 oktober! …  die eens de ergste dag van mijn leven was… als weerspiegeling… dat liet me zien welk pad ik moest lopen en ik ben zo blij om ‘op dit pad te lopen’!!   In Liefde en dank.


Vertaling: Winny 
 LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar