Followers

i decree

zondag 5 juni 2011

June 5,2011June 5, 2011


Bericht van Blossom op haar blogspot:  http://blossomgoodchild.blogspot.com
Zondag 5 juni 2011                

Voor wat het waard is!           

Wat denk ik ervan?
De laatste channeling die van 1 juni 2011 (http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG110june1.html)   leek heel veel beroering te veroorzaken. Opnieuw ging de opwinding omhoog en vinden we onszelf weer ‘terug’ waar we de vorige keer waren toen de opwinding omhoog ging. Want, laten we eerlijk zijn…. er zijn nogal wat keren geweest waarop we boodschappen kregen dat je VOELT hoe die energie van binnen zich opbouwt… en dan weer… noppes!
Maar is het noppes? Misschien creëren we zo gewoon een grotere/Hogere vibratie voor ‘onze vrienden’ om er daardoor in te kunnen duiken? WE WETEN NU dat wij degenen zijn die onze wereld scheppen… onze toekomst. WE WETEN NU dat dit GROTE WELKOM waar we op gewacht hebben zeker…  zal gaan gebeuren…. Ja… en hier komt dat woord… SPOEDIG!
Het is een WETEN in ons nietwaar? Waarom maakte deze laatste channeling zoveel tranen los… velen lazen het iedere keer weer overnieuw en telkens kwamen de tranen..? Wat is dat? Het komt niet door wanhoop en frustratie en door een ‘daar gaan we weer’. Het komt van binnenuit..een boodschap van onze ziel die zegt… ‘Voel je dat?  Dat doe je, hè?  Daarom huil je… omdat je WEET dat dit de WAARHEID is! Je WEET dat dit gaat gebeuren, niet waar?
Allang hebben we begrepen dat ‘onze vrienden van ergens anders’ niet komen om ons te redden. Allang hebben we de kennis begrepen dat hoe meer LIEFDE we geven… hoe sneller onze energieën kunnen samensmelten met die van hen. We hebben de laatste tijd zoveel informatie gewonnen. We hebben wijsheid teruggekregen die ons laat accepteren dat wat er gaat komen al eonen van tijd op de kaart stond… en daarom… daarom vloeien tranen… omdat we WETEN dat het ZAL GEBEUREN.
WE ZULLEN gaan beleven waar we naar verlangd hebben. WE ZULLEN omhoog kijken en een van deze fijne dagen op onze knieën vallen en ons hart zal van LICHT barsten, als alles waar we OP VERTROUWD hebben in onszelf het geval zal BLIJKEN TE ZIJN!
En wanneer dan? Ik verzeker je dat ik het niet weet! Sommige zielen denken dat ik dat weet, maar het niet durf te zeggen! Sommigen zeggen dat als ‘IK’ HET VOEL misschien. Echt, ik weet niet meer dan iemand anders. Nou, ik stel me voor dat er mensen zijn die veel meer weten dan ik… en misschien hebben sommigen inside information.. maar ik heb er geen idee van.
IK VOEL net als zoveel anderen. WANNEER? WANNEER ZAL DIT ZIJN? Want onze hoop is al zovaak eerder omhoog gegaan en toch zijn we hier, …nog steeds wachtend.
Als ik een communicatie begin met de Federatie van Licht heb ik totaal geen idee wat het onderwerp zal zijn, telkens weer. Dus, is het voor mij net zo opwindend als er een transmissie doorkomt zoals die van de laatste keer. Toch… er verandert niks! Want totdat IK HET ZIE MET MIJN EIGEN OGEN…  dat ze ontwijfelbaar….  ‘TE GEK… DIT IS HET!  HOUD JULLIE HOED OP!’ … en dan ga ik verder mijn uiterste best te doen door wat ik geleerd heb… om de vibratie omhoog te brengen door me te herinneren wie ik ben.  LIEFDE.  Hoe meer ik dit doe, hoe meer ik het punt van alles snap.
Wij weten niet wat er voor ons ligt… maar we  WETEN NU WEL dat hoe meer we die vibratie van LIEFDE  om ons heen verspreiden… hoe meer we bewijs ZIEN van iets anders. We ZIEN  wat een verschil voor onszelf het uitmaakt om LIEFDE TE ZIJN… en voor de planeet… en met iedereen erop.
Dus.. JA… zonder twijfel… Ik, net als iedereen, wil niet alleen de bal beginnen te zien rollen, maar zoals jullie kan ik een moment in de tijd VOELEN, als ‘DAAR ZIJN ZE’ aan de hemelen zijn. Dat iedereen ze kan zien… en zij onder ons die de reis met hen hebben ondernomen tot aan dat moment… zullen WETEN een kurk of twee of vijftig open te trekken  en al die gebottelde GEVOELENS van LIEFDE opzenden om hen te begroeten.
MIJN hart WEET dat dit EEN WAARHEID MOET ZIJN, HET WEET HET GEWOON. Er zijn al zo velen van ons die dit WETEN… en dat dit WETEN van een plek komt DIE ALLES WEET. HET KOMT VANUIT DE WAARHEID. HET KOMT VANUIT LIEFDE.
Als het komt… deze ‘majesteit’ aan onze hemelen… zal de stilte van ons hartelied door ieder  van ons GEVOELD worden… van elkaar… we zullen enkele momenten ons hoofd buigen van genade … als dank voor de vervulling van de profetie waarvoor we kwamen om die te beleven.
Dat is wat ik denk….  voor wat het waard is! “Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny 
 

< previous message | next message >
 

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar