Followers

i decree

maandag 15 december 2014

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 14 dec 2014Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 14 dec 2014

Blossom: Opnieuw welkom aan jullie. Een vraag die ik graag wil stellen … betreffende degenen van ons die gekozen werden om op deze planeet Moeder Aarde te helpen op te gaan naar haar Hogere positie. White Cloud heeft vaak gezegd dat veel, veel mensen vrijwillig kwamen, wetend wat een belangrijke missie dit is … maar, slechts de sterksten van de sterken werden uitgekozen. Waarom is het dan dat meer dan de helft van de wereld door hun wekker (alarm klok) hebben heen geslapen?
Federatie van Licht: Een allerwarmst welkom aan jou en aan iedereen die van Licht is … en hiermee bedoelen wij IEDER EEN.  Want ALLE WEZENS zijn van Licht. Ze kunnen niet van iets anders ZIJN.
Bloss: Alhoewel ze natuurlijk van iets totaal tegengestelds ‘lijken’ te zijn.
Fed.v.L: Inderdaad. Zoals altijd … spreken wij tegen jullie over het Grotere Plaatje. Zie het scenario van het GROTE SPEL … de UITVOER (het SPELEN) van een uitvoering. In dit verhaal, zijn er goede en slechte mensen … de gelukkige en de verdrietige … van ‘alles waar je ook maar aan kunt denken’… om dit specifieke spel te doen, wat een intense bedoeling heeft … en die je achterlaat, als je het theater uitgaat, opgetild en bewogen … en inderdaad, veel wijzer nadat je die belevenis hebt gehad.
Bloss: OK. Dus als ik die vergelijking doortrek … de duisteren … met het begrip dat ze hun deel spelen, zodat wij aan kennis en begrip winnen … wat is er dan met degenen die eenvoudig nog niet beseffen wie zij zijn en doorgaan met leven, niet echt bijdragend aan de verheffing van Het Geheel? Die hier niet kwamen om van dienst te zijn?
Fed.v.L: Ja, dat deden zij wel.
Bloss: Op welke manier dan?

maandag 8 december 2014

Nederlands -- Blossom met de Galactische Federatie op 6 december 2014Blossom met de Galactische Federatie  op 6 december  2014

Blossom:  Opnieuw welkom aan jullie daar boven! De tijd vliegt zo snel voorbij! Ik kijk uit naar de wijsheid die jullie ons vandaag willen geven. We hebben het de laatste tijd over veel gehad.
Federatie van Licht: Ook groeten aan jou, Blossom … en aan hen van de Aarde die naast ons dit pad belopen.
Bloss:  Is dit ‘naast’? Ik dacht ‘onder’ jullie.
Fed.v.L: Maar, jullie willen naar het perspectief kijken van dat wat wordt ‘verwacht’. Jullie stellen je ons voor aan jullie hemelen… maar wij spreken van een ziel op ziel niveau.
En onthoud ook … als iemand in een andere dimensie woont … dan betekent dat niet dat wij er boven, eronder, erachter of ervoor zijn. Het betekent gewoon, in een andere Vibratie van Energie. Dus, wij en velen … van veel Vibraties… kunnen letterlijk ‘door’ jou heen zijn. En dat, gaat allemaal ineens. Maar, door de Vibrationele frequentie van een dimensie … dat van een ander verschilt … die kan niet op een gemiddelde dag worden gezien of gevoeld … zeg maar. Maar het is gemakkelijk te accepteren, nietwaar? … Dat men een andere dimensie KAN zien en VOELEN. … zou hun Vibratie resoneren met dat waar ‘dit’ van is.
Bloss: Ja, dat snap ik. Maar de gemiddelde/normale ziel, ook als ie dit probeert, is niet in staat om dat te doen. Hebben jullie suggesties hoe we dat kunnen? Bijvoorbeeld … Het Elementale Koninkrijk. Ik weet dat die om ons heen zijn … hoe kunnen we hen eigenlijk krijgen te ZIEN?
Fed.v.L: Dat is een zaak van je aanpassen aan hun Vibratie.
Bloss: Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kennen we hun frequentie?

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar