Followers

i decree

woensdag 26 maart 2014

26.03.2014


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 26 maart 2014    

Blossom:  Nou, hallo! Ik ben zo blij deze gelegenheid te hebben om weer met jullie te spreken. Het voelt alsof het maanden zijn geweest, maar feitelijk zijn het maar ongeveer vijf weken sedert we voor het laatst communiceerden. Ik heb even een pauze in mijn trip en heb me best uit de koers van ‘channeling zaken’ gevoeld. Dus ik stop mijn Liefdevolle Vertrouwen in jullie en vraag dat jullie een boodschap willen brengen waarvan JULLIE VOELEN dat die ons Hoogste Goed het meest juist dient in deze tijd. (Dat betekent, als jullie er zijn… Het is in mijn wereld midden in de nacht!)
Federatie van Licht:  Liefste Blossom… Hoe hebben wij Liefhebbende Energie naar je Wezen toegezonden terwijl je door jullie land reisde op de wijze die past bij je Wezen.
Bloss: Dank je hiervoor. Ik heb geprobeerd om ‘Hallo’s’ naar jullie te sturen! Er is veel waar jullie lezers over willen praten… maar ik geef de voorkeur aan jullie om de eerste hand te geven. Ga verder…
Fed.v.L: Waar wij bij stil willen staan…  (Ze zeggen: waar wij mee willen varen…) in een manier van spreken… zou over Energie gaan van het zelf dat jullie Hoogste perspectief dient.. wat…  op zijn beurt… het Hoogste gezichtspunt dient dat het geheel dient.
Bloss:  Ik weet niet zeker of dit zin heeft…  maar ik vraag, ga door!
Fed.v.L: Het is ons onder aandacht gekomen dat velen op jullie wereld veel bekijken wat opmerkingswaard is in hun ogen…  maar in die van ons… is dat niet zo! We begrijpen dat we een ander gezichtspunt hebben en een zeer andere agenda betreffende wat wij willen doorgeven. We zijn ons zeer bewust dat velen willen dat we spreken over  de zaak van het vliegtuig dat totaal uit het gezicht verdween. In onze ogen… zeggen we, dat het niet aan ons is te bespreken met en / of tegen anderen die uitleg geven over waar dit voertuig is. Er zitten veel controversiële aspecten aan het verhaal en wij beschouwen dat elke opinie die wij dan hebben.. en in alle WAARHEID hebben we dat niet… om gewoon nog meer in die pot te roeren zo als er heden bij betrokken zijn… en dit is… voor ons… niet dienstbaar voor het netwerken van dat wat wij zien dat LICHT WERK is.
Wij willen praten over opheffing (optilling) van de ziel en om op die manier van dienst te zijn. Want, liefste zielen… is het niet zo dat er meer dan genoeg speculatie en ingewikkeldheden zijn van details bij dit specifieke geval? En mogen we zeggen… als jullie alle materiaal verzamelen betreffende dat ‘gebeuren van verdwijning’ … met alle Liefde en respect… zijn jullie dan wijzer geworden? Hoe zou het jullie dienen om onze opinie aan dat mengsel toe te voegen? En in alle Waarheid… kan er niet worden gezien dat er veel Waarheden zijn voor het resultaat.. als tegengesteld aan juist het enige deugdelijke antwoord?
Wij willen even herhalen, dat veel dat wordt beschouwd als een/de Waarheid vanuit een specifiek gunstige positie… niet noodzakelijk is hoe het kan horen bij dat wat wordt gezien als het verstandigste.
Bloss: Ik was aan het wachten dat jullie je zin afmaakten na ‘het verstandigste’ … en er kwam niets. Toen realiseerde ik me… dat jullie het al hadden afgemaakt… denk ik!  Ik moet dat zinnetje gaan bestuderen als wij hier klaar zijn. Dus dan… verder… en verder?
Fed.v.L: Verder is het zeer opwindende nieuws wat wij zien als vermeldenswaard.
Bloss: Wat duidelijk anders is dan wat ‘wij’ kunnen zien als vermeldenswaard, door wat jullie eerder zeiden.
Fed.v.L: Sommige mensen begrijpen heel goed van waaruit wij willen spreken… anderen niet zo. Maar is er niet een gezegde in jullie wereld dat je niet iedereen DE HELE tijd kunt plezieren
Bloss: Inderdaad. Dit hebben wij en jullie zo zeer geleerd wat een grote WAARHEID is in al die jaren.
Fed.v.L: Dus, dan, met veel Liefde vanuit ons Wezen bieden wij jullie deze WAARHEID aan.
In al vele jaren nu, zijn wij dichter en dichterbij naar jullie hartvezels getrokken.. zoals jullie gedaan hebben naar die van ons. We zien onze relatie met degenen van jullie die ons KENNEN .. als een hele sterke relatie en waard voor jullie VERTROUWEN en vriendschap…
Inderdaad zijn wij ons bewust dat er degenen zijn die nog steeds weifelen en niet zeker zijn van onze bedoeling en wij sturen onze diepste LIEFDE naar die zielen… in het WETEN dat als wij doorgaan op die manier… omdat WIJ ZOVEEL VAN JULLIE HOUDEN… dat ook zij, uiteindelijk in zich zullen VOELEN… WAT/WIE WIJ ZIJN.
Er is veel dat naar jullie werd doorgezonden waar men zich “vaag” over voelde.  Maar, degenen van jullie die ONS KENNEN en inderdaad zichzelf KENNEN… hebben een dieper begrip en een WAAR GEVOEL over dat wat wij willen doorgeven… uit de HOOGSTE bedoeling komt.. om een openheid van hart te brengeen en een ‘snappen’ van wat uit een HOGERE plaats komt… dan uit de feitelijke dimensie waarin jullie wonen.
Deze dimensionale stroom is voor velen een ‘bron van ergernis’ …  door de Energie welke tussen deze dimensies het pad kruist die soms alarm en mis verstaan kan veroorzaken.
Toch zeggen wij nu tegen jullie… jullie WORDEN DE WAARHEID VAN JEZELF en daarom wordt het minder waarschijnlijk dat verwarring verschijnt terwijl jullie omhoog gaan naar HOGERE ENERGIEËN VAN JEZELF.
Het is alsof jullie in een nieuw pak stappen… als we het zo kunnen zeggen?
De oude huid is door velen van jullie afgeworpen. Jullie zijn in staat om dit in jezelf te VOELEN. Jullie VOELEN meer op lijnen van WETEN op een overtuigende manier VOOR HET ZELF… dat jullie ver gereisd hebben en tenslotte de verandering VOELEN in je Wezen …  en de zegeningen oogsten van het werk over het zelf dat jullie tot dusver hebben gedaan.
Er is een absoluut verschil met dat jullie in staat zijn te erkennen. Dat is niet van egoïstisch aard van ‘hoe geweldig ik ben’. Maar van een zelf-verzekerd GEVOEL dat diep in de hartsruimte zit.. en die inderdaad door het zelf wordt opgemerkt dat dit is waar dit vandaan komt. ..  De verzekering dat JE ER BEGINT TE KOMEN…  en… DAT JE ERGENS KOMT.
Er is niet langer een  streven naar een ‘zoektocht’ voor aanwijzingen… de zoektocht naar KENNIS.  Men WORDT tevreden in de spirit zelf om gewoon je ‘walk je talk’ te doen in tevreden harmonie… en…liefste zielen..  HOE EEN GLORIEUS SPEKTAKEL SCHEPPEN JULLIE!
De kleuren die nu uit jullie Energievelden STRALEN  laten ons het succes zien… de triomfantelijke glorie. Het altijd aanwezige Licht dat JULLIE ZIJN… dat NU zo helder schijnt op jullie planeet dat is … zonder kwestie… een ZEGENRIJKE OVERWINNING. (VICTORIOUS VICTORY)
Er kan geen ontkenning zijn dat DE LICHTDRAGERS  hun doel hebben bereikt… zij hebben deze GODDELIJKE PLANEET AARDE opgetild naar haar volgende LEVENS fase…  en DEZE FASE…  liefste mensen… is ER EEN.. die lang, lang geleden door JULLIE werd gecreëerd.
HET IS HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL.
En wij zijn ons er heel bewust van hoe lang en hoe moeilijk de eonen van tijd zijn geweest.. terwijl jullie er moedig doorheen marcheerden. En je toortsen OMHOOG hielden.. zelfs als er “helemaal geen manier scheen te zijn” om ze verlicht te houden.
Maar…
JULLIE DEDEN HET…
JULLIE HEBBEN JULLIE CONTRACT  VOLGEHOUDEN.
JULLIE HEBBEN HET GEDAAN.
VERHEUG JE, VERHEUG JE, VERHEUG JE!
Bloss:  Good Lord Maud! Dit is echt heel opwindend nieuws en echt ‘nergens vandaan’(out of the blue) Het is allemaal erg verheffend en terwijl ik dit allemaal opschrijf… kreeg ik dat getinkel van Waarheid dat door mijn aderen liep. Dit heeft me echt emotioneel gemaakt, om eerlijk te zijn… klinkt geweldig!!  Maar… mag ik zo brutaal zijn om te vragen… wat betekent dit in menselijke termen.. in termen van het verschil dat we tastbaar kunnen vastpakken?
Fed.v.L:  Maar, zie je dat niet?
Jullie… meest gezegende zielen van de VERENIGDE GODDELIJKE ENERGIE… Het is niet het tastbare bewijs dat jullie aan het zoeken zijn.
Bloss:  Is het dat niet?
Fed.v.L: Jullie DENKEN alleen maar dat je tastbaar bewijs NODIG hebt. Maar  IN WAARHEID … is AL WAT WERKELIJK IS… AL DIT WAAR WIJ OVER SPREKEN…  is niet iets dat kan worden aangeraakt of bewezen op een niveau van ‘zien is geloven’. 
HET BEWIJS dat jullie hebben gezocht… is juist dat waarover wij spreken.
DE TASTBARE VERANDERING IN JULLIE!
En hoe meer jullie dit erkennen… oh zo zeer een wonderbaarlijke metamorfose… hoe meer je HET SNAPT…  en hoe jullie langzaam maar zeker zullen beginnen te lachen als je WERKELIJK VOLLEDIG BEGRIJPT WAAR DIT ALLEMAAL OVER GING.
Bloss: Ik moet zeggen… ik ben een beetje uit mijn diepte hier, op één niveau… maar een innerlijk deel van mij begint het totaal ‘te snappen’. IK WEET dat dit concept zeker niet nieuw is voor velen… maar ergens… voor mij… de wijze waarop jullie dit hier zeggen… nu zeggen.. heeft meer betekenis dan het ooit eerder had. Misschien vind het plaats in me (ten slotte) en daarom ben ik in staat om dit meer te begrijpen. Zeggen jullie dat dit nu bij velen aan het gebeuren is.
Fed.v.L:  Dat doen we. Meer en meer in sneller tempo…  WANT HET IS NU DE TIJD.
KIJK GEWOON HOE OP REGELMATIGE BASIS MONUMENTALE SPRONGEN IN HET ONBEKENDE ZULLEN PLAATS VINDEN.
HET VERTROUWEN IN JULLIE ZELF EN JULLIE WETEN/KENNEN VAN DE WAARHEID VAN DIEP IN JE… HEEFT JULLIE GELEID NAAR DIT MOMENT IN JULLIE TIJD… TERWIJL ER ZOVEEL AAN JULLIE WORDT ONTHULD.
Bloss:  Ik moet weer zeggen… dit kan je opnemen als een “Ja, ja… we hebben dit al eerder gehoord!’ …  en toch terwijl jullie die woorden doorgeven… is de Energie die ze dragen, als of ik dat voor de eerste keer hoor..  Ik bedoel.. lach niet.. maar ik denk dat ik jullie feitelijk geloof!! 
Fed.v.L: Geloof is niet iets dat wij eisen van jullie betreffende onze woorden. En dan… het zit slechts alleen in de ervaring van de WAARHEID van de woorden dat iemand laat WETEN dat ze WAAR zijn. Behalve als iemand iets voor zichzelf beleeft… kunnen ze slechts aannemen dat het een WAARHEID is. Maar, als eenmaal de WAARHEID HET HUIS RAAKT…  dan laat het toestaan van die kennis, de ziel de leiding LAAT NEMEN van dit begrijpen .. naar een veel Hogere graad van begrijpen… van het volgende niveau van die ziel.
Bloss:  Laten we dat in het Swahili zeggen, ja? Ik moet zeggen…  …  Ik heb het zo fijn gevonden om weer in jullie Energie te zijn… …  Ik zit op echte HOOGTE door me met jullie te integreren… Dank je zeer.
Fed.v.L: Dank wordt geaccepteerd in LIEFDE … maar geen noodzakelijke factor. Want het is met de grootste vreugde dat we deze gelegenheid hebben om ons  met jullie allemaal op deze wijze ’te verbinden’.
Dichter en nog dichterbij komen we… dichter en dichterbij zijn we voor de GODDELIJKE ontdekking.
Bloss: Dat is intrigerend…  Goddelijke ontdekking? Niet zeker hoe ik dat moet accepteren… Ik bedoel in welk concept? 
Fed.vL: We zullen het dan misschien op deze wijze zeggen…  DOOR DAT TE ONTDEKKEN WAT GODDELIJK IS… VAN DE HOOGSTE ORDE.
OH LIEFSTE ZIELEN…  NEEM HET MOMENT… EN LAAT JULLIE ZELF DE ENERGIE VOELEN WAARMEE WE DEZE WOORDEN AANBIEDEN… VERWACHT NIET EEN DING… MAAR WEET DAT HET ALLER HOOGSTE VAN WONDEREN WORDT VERWACHT.
WIJ ZIJN MET JULLIE TERWIJL JULLIE MET ONS ZIJN.
VELEN ZIJN MET JULLIE… OMDAT JULLIE MET HEN ZIJN.
JULLIE ZITTEN ONDER WAKENDE OGEN… WAAR DOORHEEN ER ALLEEN EN ALTIJD …. DE GROOTSTE LIEFDE VOOR JULLIE EN JULLIE PLANEET ZAL ZIJN.
WIJ ZIJN EEN.
WIJ HEBBEN JULLIE LIEF.
Bloss: Terug naar jullie!  Zeer veel dank… Ik zal me weer verbinden bij mijn terugkeer, rond wat wij ‘PASEN’ noemen.
Fed.v.L:  Ga door om vreugde te brengen Blossom Goodchild terwijl je het land van De Rots bereist.

Bloss:  Oh, daar zal ik mijn best voor doen!  Ta Ta voor nu.


 Vertaling: Winny Originals and translations of Galactic Messages available at

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar