Followers

i decree

donderdag 19 december 2013

19.12.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 19 december 2013    Blossom:  Welkom aan jullie. Ik zal eerst mijn hart in Liefde openen naar jullie…  GEDAAN! … en ten tweede vragen naar die prachtige magenta Kolom van Licht( of Pilaar van Licht) die kortgeleden gevangen was op een foto. (zie op blog post http://blossomgoodchild.blogspot.com/). Dit is voor mij zo veel lijkend op het beeld dat jullie me een hele tijd geleden hebben laten zien in 2011, toen jullie daar voor het eerst over spraken. Kun je bevestigen wat dit is en waar jullie over spraken… of iets anders?
Federatie van Licht:  Ten eerste sturen we Liefde in overvloed naar ieder van jullie. We vinden het noodzakelijk om te zien waarover wij praten in termen van accuraatheid…. En we barsten op deze manier los met onze handtekening(signatuur). Dus, ja, we zouden zeggen dat dit inderdaad het begin is van waarover we spraken.
Bloss: Dat betekent dat er veel meer zullen komen?
Fed.v.L: Zoals we beloofden dat die er zouden zijn. Maar neem in ogenschouw het feit dat dit ‘beeld’ in een oogwenk werd gevangen. We voorzeggen dat de Pilaren als ze komen… zullen blijven en reizen… in een reeks van regenboog Licht… en net zoals bij jullie vuurwerk als dat wordt ontstoken… zullen er een uitstortingen zijn van ‘ooh’s en ah’s’! 
Bloss: Nou, dat zou zeker heerlijk zijn om die echt te gaan zien, na al die tijd, dat is zeker!   Iets meer kunnen jullie daarover zeggen?
Fed.v.L: We spraken toen een hele lange tijd geleden over hen, .  en niets is er veranderd betreffende de form(at)(vorm) die ze zullen gaan nemen. Terwijl men er een glimp van ziet en wordt overspoeld door hun schoonheid..  .. zal men ook het GEVOEL beleven van codes die door de hersenen racen. Dit zal natuurlijk wat slapend heeft gelegen activeren, waar we over hebben gesproken.
Bloss: Dus mag ik zo brutaal zijn om te vragen of deze Pilaren van Licht een deel zijn van Het Gebeuren waar jullie over spraken?  
Fed.v.L: Inderdaad, dat is juist… want hebben we niet gezegd dat dit geen gewone zaak is?  Het is van een MEESTERPLAN en daarom niet iets dat men kan verwachten bij een amateur voorstelling. We spraken ook dat dit zal plaats vinden vanwege jullie ontwaken. Er zal het een na het andere worden getoond… wat een aanblik zal zijn voor jullie  hart om je in/door te laten koesteren.
Bloss: Dank u. Zoals jullie waarschijnlijk weten, kwam mijn kleinzoon deze week in onze wereld. Kunnen jullie over reïncarnatie praten enz…  ‘na’ het Gebeuren, omdat velen daar naar hebben gevraagd. Hoe zal dat allemaal uitwerken?

Fed.v.L: We zeggen je dat dit een heel complexe discussie is. Want opnieuw zal dit afhangen van waar iemand zijn ziel ‘IS’ (zit) op hun reis. Want als Het Gebeuren heeft plaats gehad, liefste Blossom… zal het niet zo zijn dat iemand bij het einde van zijn reis is gekomen. Het zielenpad gaat verder zoals het altijd heeft gedaan en altijd zal doen. Maar wat we wel zeggen is:
HET GEBEUREN IS EEN GELEGENHEID OM EEN ONGELOOFLIJKE VERSCHUIVING NAAR VOREN/OMHOOG TE KRIJGEN IN DE ZIELENGROEI.
Als je ziet dat alles wat er is beleefd, tot zover… en alles wat er al is bewerkstelligd… kan men het niet helpen om trots te worden op zichzelf voor zijn evolutie van zielenuitbreiding door Liefde. Maar…. dit Gebeuren is de graduatie(het slagen) misschien. De erkenning van voltooiing voor alle werk dat goed is gedaan.
Het is… we zeggen… het met woorden die opnieuw niet toereikend zijn… een beloning voor alles dat is bereikt. EEN ZETJE voor het systeem. Een herwaardering van wie men is en hoe goed ze gereisd hebben.
Herinner je ook, dat jullie vele, vele levens gehad hebben om op DIT MOMENT IN DE TIJD te zijn aangekomen.
Oh, hoe willen wij dit intenser uitdrukken… maar we zijn er niet toe in staat.
We zeggen dat jullie een soort van euforie gaan krijgen… en in dat GEVOEL DAARVAN …  jullie zullen nederigheid/ootmoed KENNEN. Jullie zullen LIEFDE KENNEN in zijn/haar WAARHEID… en hoe het in de ziel zelf VOELT om IEDEREEN EN ALLES LIEF TE HEBBEN…  tegelijkertijd… zonder oordeel.
GEWOON … HET KENNEN VAN LIEFDE IN ZIJN/HAAR HOOGSTE VORM.
Dit is wat naar jullie toekomt, liefste zielen…   En op dat moment… zal alles dat niet van LIEFDE is in zijn zuiverste vorm, zijn vergeten.
Jullie hebben dit GEVOEL eerder GEKEND…. Maar jullie zijn niet in staat geweest om er toegang toe te krijgen. Als dit terugkomt zullen jullie je dit direct herinneren en dan zal THUIS naar jullie toekomen… terwijl… al zo lang, liefste, dapperste zielen op Aarde… hebben jullie gevoeld dat je daar zo ver vandaan van was. 
Bloss:  Dit voelt echt zo prachtig.. zoals jullie zeggen… zonder woorden.. Ik wil ZO graag jullie naar een timeframe duwen… want die opwinding bouwt zich op in onze gesprekken samen en daarom … goed of fout… neem ik aan… dat het nu niet lang meer zal duren… maar, met alle respect… en uit ervaring… zouden we dit nog eens weer kunnen doen, volgend jaar op dezelfde tijd. 
Fed.v.L; Inderdaad, wat betreft velen over het ‘WANNEER’ dat is een zaak die veel controverse heeft veroorzaakt in onze raadsgesprekken. We doen ons best om jullie ‘up to date’ te houden zonder het spel weg te geven… want dit, dat weten jullie, is tegen de regels.
WEET in jullie hart dat dit gaat plaats vinden… zoals velen van jullie al doen. Houd steviger vast aan het GEVOEL VAN WAARHEID die de resonantie van deze woorden in jullie binnenste aanport/aanzet.  Houd ook stevig vast aan het LICHT dat JULLIE zijn en ga door met dit te laten schijnen vanuit jullie WEZEN terwijl je communiceert met anderen.  … Want dit is de manier waarop het is… en zal doorgaan zo te zijn. 
Bloss: Dank u. We gaan enigszins van het spoor af betreffende de reïncarnatie vraag. Is het te gedetailleerd om daar nu in te gaan?
Fed.v.L: Het is te gedetailleerd om er op welke tijd ook, in te gaan… om niet te spreken van betreffende ‘erna’. Toch zullen we ons best doen om je enige informatie te geven om de eetlust te bevredigen.
Wat wij zullen zeggen… zullen sommigen al te veel vinden om mee om te gaan.
Bloss:  Ooh err… hier gaan we!  Houd je hoed vast!
Fed.v.L: Voor sommige zielen die ver gereisd hebben en hun WEZEN lieten vooruit gaan naar een specifiek verlichte fase… die zullen geen behoefte/noodzaak hebben om hun Aardse lichaam ooit weer te verlaten. Want het lichaam MOET de ziel vergezellen.
Bloss:  Sorry voor het inbreken… maar… nu op Aarde… hoeft dat niet… omdat de ziel vertrekt naar ergens anders als het stoffelijke lichaam ‘sterft’. Dus jullie zeggen dat dit anders zal zijn?
Fed.vL: Voor sommigen. Maar in de toekomst…. Voor iedereen!
NU… zal het afhangen, zoals we zeggen van de positie van de ziel. Dus wat wij bedoelen is… het lichaam MOET de ziel vergezellen als beiden Lichter worden… want zij zullen samen reizen… terwijl ze doorgaan vooruitgang maken.
Bloss: Ik heb een gevoel dat dit veel vragen van mensen zal doen omhoog komen… kun je dit dus een beetje meer verduidelijken? Wat jullie zeggen is ‘na’ Het Gebeuren… zullen SOMMIGEN NOOIT meer hun stoffelijke lichaam achterlaten. Met andere woorden… nooit meer sterven… en SOMMIGEN zullen dat wel… vanwege hun status/plek die hun ziel bereikt heeft ‘na’ Het Gebeuren.
Fed.v.L: Dit is correct. SOMMIGEN zullen nog steeds de noodzaak voelen om het stoffelijke lichaam achter te laten en om terug te keren… vanwege geloofstelsels en ook vanwege ’hun behoefte’  om ‘weer opnieuw te beginnen’ met een schone lei. Het is de keuze van een individu…   en men kiest overeenkomstig het begrip van HUN WAARHEID in HUN TIJD.
Dus voor sommigen… zal die omstandigheid worden bekeken en uitgespeeld worden zoals het al is … nu.
Voor anderen echter… zullen ze in hun stoffelijkheid blijven en ‘Een’ worden… Geest, lichaam en ziel in harmonie.. en de buitenste verschijning zal .. op zijn tijd… het innerlijke Licht reflecteren.  Dat wordt zuiver aan iemands eigen voorstelling overgelaten. Maar als je hier over nadenkt met de woorden van ‘Iemands Licht dat zich uitbreidt in helderheid door Liefde’…. dan zal ter ere daarvan dit het beeld vertonen dat men zal schetsen. 
Bloss: Klinkt prachtig voor mij… Dus… geen diëten meer!!  Yeeha!! 
Fed.v.L: Maar, ontdekken velen niet de behoefte aan meer Licht voedsel… en ontdekken ze dat hun systeem alleen voedend voedsel nodig heeft om hun Lichter lichaam te ondersteunen waar men mee gaat ‘samensmelten’?  
Bloss:  Ik denk het, ja… spijtig genoeg ben ik daar niet een van…  MAAR!  Ik werk er al aan.
Fed.vL: Als we dan mogen samenvatten….  En de ‘chat’ van vandaag  in het kort vertellen… zou je dan niet merken dat ‘LEVEN’ zal doorgaan… op sommige manieren… heel erg zoals het nu is…
AFHANKELIJK VAN IEMANDS KEUZE OM TE VERANDEREN… NA DE VERANDERING!
Want inderdaad zal er in iedereen een VERANDERING plaats vinden.. maar het besluit wat gemaakt moet worden of met wel of niet deze verandering wil vanwege de verandering… of wil blijven in dezelfde ‘mindset’ (soort denken).. .ook al moeten ze erkennen dat er zeker een VERANDERING heeft PLAATS GEHAD.
Voor degenen die willen accepteren en erkennen, zeggen wij…
Bloss:  Wacht even… laat me denken… ‘houd je hoed vast’? 
Fed.v.L: Direct correct. Want de opwinding in de ziel zal zo ‘Hoog in spirit’ zijn.. dat de wens om te slapen alleen bij gelegenheid zal zijn en gedaan worden als het absoluut noodzakelijk is. Toch zal er zeker meer een wens zijn om terug te keren naar de meditatieve staat om de energieën schadeloos te stellen en om ‘weg te vliegen’ voor een tijdje om naar plekken toe te gaan waar men eerder niet toe in staat was.
Bloss: Nou, ik kan verkeerd zitten… maar dat laatste zinnetje is voor mij… is er een dat ik bij de volgende channeling wil bespreken… want ik VOELDE dat jullie daar onoplettend waren (Waaratje! Ik klink zo intelligent!!) en ik spreek over het transporteren van onszelf ergens anders naar toe?
Fed.v.L: Correct… maar inderdaad Blossom, dat is voor een volgende keer als we niet aan het eind zitten van een sessie.
Dus we nemen deze laatste gelegenheid voor de datums van jullie Kerstdagen… om jullie onze DIEPSTE LIEFDE aan te bieden.  
Wij genieten ZO van deze tijden met jullie…   .en hebben zoveel LICHT en LIEFDE GEVOELD van jullie allemaal.  Het heeft ons doen zwellen van geluk om van jullie deze LIEFDE TE KRIJGEN, omdat die steeds Schitterender wordt op elk moment in iedereen.
Lieve ZIELEN, … WIJ HOUDEN VAN JULLIE. 
WIJ EREN JULLIE. 
Jullie werk op Aarde zal worden beloond op een manier die jullie niet kunnen bevatten… tot op het moment …  WAAROP ALLES ZIN HEEFT. 
Heeft dit zin voor jou Blossom? 
Bloss:  Oh, ja. Dank jullie zeer.  Het is altijd zo’n genoegen om met jullie te spreken en we zullen onze ogen op de hemelen gericht houden … gewoon in het geval dat die Pilaren van Licht besluiten om zich te laten zien.
Fed.v.L: Dat zou zeer raadzaam zijn.
Bloss:  Steady now Neddy. !  Die opmerking heeft jullie eerder in problemen gebracht!
Fed.v.L: Dan ..  laten we het hierbij… omdat wij vertrekken.

Bloss: Okay.  Cool…  Gelukkig Kerstfeest…  AAN IEDEREEN  HO HO HO !!  In Liefde en Dank. 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

woensdag 11 december 2013

10.12.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 10 december 2013    Blossom:  Goede morgen, gaat het goed met jullie? Er gaan veel dingen rond in mijn hoofd dus zullen we maar direct gaan beginnen, als het kan?
Federatie van Licht: Dit is perfect in orde en we zijn blij je een dienst te doen om je te antwoorden op zaken die ironisch voorin jullie geest zitten.
Bloss:  Okidoki.  Ik dacht dat veel mensen afgestemd zijn op verschillende dingen en ik durf te zeggen andere Waarheden betreffende Ascentie en Het Gebeuren. Maar elk ervan is met een goede bedoeling denk ik zeker… en daarom komt die uit ‘hun Waarheid’. Maar zeker zit  iemand hier of zitten sommige kanalen fout? Ik bedoel, het konden zelfs jullie zijn! Bijvoorbeeld… of de Komeet ISON is geen ruimteschip… sommigen zeggen dat dit zo is… en Het Gebeuren zal wel of niet plaats vinden… kunnen we daar wat verduidelijking over krijgen alsjeblieft?
Fed.v.L: We begrijpen volkomen wat je probeert te zeggen. En toch, zou het kunnen zijn dat ieder ervan een Waarheid is voor het ene WETEN dat het een Waarheid is?
Bloss:  Nope, met alle respect… Dat geloof ik niet… omdat de komeet wel of niet een komeet is… of is.. of is geen schip.
Fe.v.L: De komeet/schip is uit beiden samengesteld.
Bloss: Hoe kan het dan dat jullie hier niet over spraken toen ik jullie er een maand geleden naar vroeg?
Fed.v.L: Omdat wij de informatie wilden openbaren als wij denken dat het passend is, wanneer wij denken dat het passend is. Laten wij er nu heel duidelijk voor je over zijn, Blossom… het is niet zo dat wij geheimen willen hebben. Dat is onze aard niet… maar wij willen wel onderscheiden en daarom informatie toestaan te laten doorkomen met het tempo/ruimte die de voorstellingen van het denken niet met zichzelf laten wegrennen. Als wij informatie geven in de mate dat wij denken dat het ‘op het doel af is’.. dan VOELEN we dat we van hulp zijn zonder het zwervende denken in een virtuele spiraal te brengen.
Bloss:  Goed genoeg… Dus kunnen jullie nu verdergaan over die komeet/schip?
Fed.v.L: Er is informatie betreffende deze zaak waar wij de voorkeur aan geven om er in deze tijd over te zwijgen.
Bloss: OK. Ik zal dat respecteren en de zaak niet aanduwen, maar zijn jullie wel klaar om te bevestigen dat het meer is dan alleen een komeet?
Fed.v.L:  Inderdaad.
Bloss: OK… Ik laat het nu hierbij, en respecteer jullie wensen… en wat betreft Het Gebeuren… waarom zou het zijn dat sommigen zeggen dat er geen werkelijke ‘gebeurtenis’ zal zijn en dat we ieder individueel een gebeuren beleven via ons individueel bewustzijn dat omhoog gaat op zijn eigen tempo?
Fed.v.L: Met een teruggeven van respect voor jou, Blossom… en aan ieder die deze woorden leest… Wij zijn niet in staat en hebben geen wens om commentaar te leveren op informatie die door anderen gebracht is. Dat wat WIJ willen doorgeven om de mensheid te assisteren is ONZE WAARHEID … waar anderen over spreken.. is niet direct ‘afgestemd’  op wat wij zeggen… dat is niet onze  directe zaak.
En het is dat  WIJ ZEGGEN… ER ZAL EEN GEBEUREN ZIJN… in de termen van een gebeurtenis die voor de ogen te zien zal plaats vinden.. voor de oren om te horen .., en voor het hart om te VOELEN.
Dit zal… in termen van jullie Aardse monumentale meesterstukken… DE HOOGSTE ENERGIE ZIJN en de meest inspirerende gelegenheid die door de hele tijd ooit heeft plaats gehad.
Dit is werkelijk een Gebeuren dat wij blij en vreugdevol ‘overzien’…. (opzichter over zijn.w.)
Bloss:  Nou, jullie zeggen uiteindelijk dat jullie de ‘Overzieners van de Overzieners’ (w. of de opzichters over de opzichters) zijn!
Fed.v.L: Niet alleen zullen wij dit gebeuren overzien, we zullen er ook aan deelnemen. Want wij zullen het niet gepast vinden om die hele weg met jullie te gaan en dat je dat feitelijke GEBEUREN  zelf niet ook zullen genieten. Want inderdaad zal er veel verheugenis zijn.
Bloss:  Het is best raar, terwijl ik zie dat ik, degene die met jullie in aanraking is, dat ik daarbij in twee denkwijzen zit… nou, misschien niet in twee denkwijzen dat het feitelijk gebeurt, want ik VOEL dat het op een dag zo zal zijn… maar meer alsof het gebeurt rond deze tijd… omdat sommigen dat speculeren…. Ik schijn gewoon door te gaan met mijn dagelijkse leven en nu en dan denk ik aan Het Gebeuren en denk ik “Wow dat zou goed zijn!” … Maar het is niet iets waar ik me veel op focus. Moet ik dat? 
Fed.v.L: Wat je wel of niet zou moeten doen, Blossom, is geheel de beslissing van de GEVOELENS in jezelf… en of ze nu comfortabel of oncomfortabel voelen….  WIJ gaan niet jou  komen vertellen iets te doen! We zijn blij om suggesties te geven die wij VOELEN die jullie welzijn zou goeddoen… maar of je wel of niet getrouw blijft aan zulke ideeën … wij leggen absoluut geen beslag op jullie. Want het zijn JULLIE… ieder van JULLIE die de beheersing hebben over je eigen bestemming.
Dit voegt ook toe aan het feit dat ALS HET GEBEUREN PLAATS VINDT.. iedereen zich  zal gedragen volgens de positie van hun ziel,. Als wij zeggen ‘positie’ dan spreken we over de plaats, op die tijd, waarin hun hart woont… wat betreft de LIEFDE… de onvoorwaardelijke LIEFDE die ze zichzelf hebben toegestaan te ontvangen door zich  zelf… en door dit te doen.. omgekeerd… is de LIEFDE daarom het GEHEEL VAN HENZELF.  Want deze ‘plaats van binnen’  is wat het begrip en het niveau bepaalt van afstemmingen die plaats zullen vinden als ‘DAT LICHT SCHIJNT’.
Bloss:  Je bedoelt nu dan HET GEBEUREN veronderstel ik?
Fed.v.L: Inderdaad. Want er zal een verandering zijn in het atmosferische Lichtende schema… vanwege de LICHT ENERGIE die zal uitstromen.
Eonen van jullie tijd… werden er verhalen verteld van dergelijke grootheid betreffende deze zaak. …
Bloss: Is dat zo? Bedoelen jullie nu de bijbel? 
Fed.v.L: Nee, niet noodzakelijk als het focuspunt… maar het is bedoeld… in bepaalde mate… er aan denkend dat niet alles dat men leest ‘in veel godsdienstige verhalen’ de volle Waarheid is of volledig gelogen is. Zij werden complex/gewoon ‘veranderd’ om te passen bij de machten die er op die tijd waren in de tijd van die herschrijvingen. En in veel gevallen werden de eerste schrijfselen…  enorm beïnvloed door dergelijke zaken als geloof, die tegengesteld waren aan WAARHEDEN.
Bloss:  Wacht even, ik moet dat terug lezen voor ik het doorstuur… eh..  wil je dat verhelderen?
Fed.v.L:Niet echt nee, want iemands hart WEET en kan er doorheen zien… best helder… dat wat door regeringen en waarzeggers werd beïnvloed en dat wat WERKELIJK ‘THUIS’ AANRAAKT.  Als men de kunst van ‘WAARHEID VOELEN’  had geleerd in die mate van helderheid.. . dan is men onmiddellijk in staat om tussen die twee te onderscheiden. Dat is alles wat we willen schetsen.
Bloss: OK… dus waar waren we?
Fed.v.L: Wij spreken over het gebeuren van HET GEBEUREN. We vertellen jullie serieus dat we voortdurend proberen jullie de WAARHEID te brengen op een manier die ‘thuis kan aanraken’.  Want dit is de ENIGE MANIER waarop jullie dit kunnen WETEN voor jezelf.  Dan… het doet er niet toe wat je dan tegen komt via diverse boodschappen die vanuit andere rijken gezonden worden. .. is men in staat om hun  oorsprong vast te stellen.
Bloss: Toch stijgen we allemaal op ons eigen tempo op, zelfs nu, nietwaar?
Fed.v.L: Natuurlijk. En ieder is zich hier bewust van… de veranderingen die in jullie hebben plaats gevonden… en steeds door gaan. Maar dit is op jullie individuele schaal… ALS HET GEBEUREN PLAATS VINDT… zal de individuele schaal doorgaan in het spel te zitten op een veel Hoger niveau.  Het lijkt een beetje op jullie spel van slangen en ladders.. (een ganzen bordspel.w) zodat… jullie zullen merken dat met een gooi van de dobbel.. jullie naar een vierkant gingen .. die een ladder/trapje had en dat jullie zo veel verder op het bord waren dan men een seconde daarvoor nog was.
Je herinnerend dat ieder hoe dan ook op andere plek zit van het spel. Dus zullen ze nog in andere posities zitten van het spel NA HET GEBEUREN, want men kan niet naar een plek worden meegenomen waarin ze niet aangenaam kunnen resoneren. Men kan niet naar een Hogere positie gaan dan waarmee hun Wezen in staat is om van binnen te resoneren. Ze zouden zich uit hun diepte VOELEN. Men zou graag naar een staat van ZIJN gaan die past bij hun nieuwe pak/status!
Bloss: Dus dan, hoe zit het dan met ons die heen en weer over/via de Brug gaan om anderen te helpen erover heen te gaan?
Fed.v.L: Omdat zij die bestemd zijn voor die taak degenen zullen helpen begrijpen en voldoende omhoog laten gaan om klaar te zijn erover heen te gaan naar het NIEUWE LAND.
Dit is voorbereiding voor de ziel… niet voor de benen!
Dus, als we spreken over degenen die anderen erover heen brengen.. zou men het feit  moeten zien dat ‘onmiddellijk’ … velen, die dachten dat ze maar weinig hadden te bieden en niemand hadden om mee uit te wisselen… zich bovenaan het panel van leraren zullen zien staan. Want alle kennis die ze bewust gewonnen hebben zal vorm krijgen met de Kennis die van lang geleden AL GEWETEN IS…  en men zal zichzelf terugvinden in de rol van helper om kennis te dragen/geven. Anderen toestaan ‘het te snappen’.. te begrijpen wat het is dat in henzelf ligt… om te ontdekken wat het is dat achter de sluiers ligt.
Velen van jullie VOELEN dat jullie wereld nog niet klaar is voor een dergelijke gebeuren… dat veel zielen er nog niet voor klaar zijn.
We zeggen tegen jullie…. Ten eerste dit…
DAT MOEDER AARDE MEER DAN KLAAR IS.
ZIJ WACHT GEDULDIG IN STILTE OP HAAR HART DAT WEER ZAL HERLEVEN EN OM OPNIEUW TE SLAAN IN HET RITME VAN ALLE LEVEN.. IN HARMONIE MET ALLES DAT IS.
Ten tweede.. veel zielen niet klaar lijken te zijn… ze slapen nog… maar dit zegt niet dat velen niet zullen ontwaken als de almachtige wekker luidt !!  Er zullen velen zijn die uit hun bed springen met een start...  dat ze uit een zeer diepe slaap zijn wakker geworden… en een zeer vreemde nachtmerrie hebben gehad!!!
HET IS TIJD!
HET IS TIJD VOOR HET VERDRIET VAN JULLIE WERELD OM TE VERDWIJNEN EN VOOR DE VREUGDE VAN JULLIE WERELD OM ZIJN PLAATS IN TE NEMEN.
Dus voor zelfs degenen die het rinkelen van het alarm kunnen horen… maar nog steeds weigeren om wakker te worden… en doorgaan om terug in slaap te zeilen… de wereld in hun zelf zal van een helderder aard/natuur zijn.
NIETS ZAL ONTSNAPPEN AAN DIT ONTWAKEN…  maar dit zal op veel niveaus gebeuren.
Wij zijn ons bewust dat zij die bekommerd zijn over anderen en die zaak om te worden achtergelaten.
Met bepaalde woorden die zorgvuldig worden gekozen… om te helpen… zeggen wij dat in die zin… niemand KAN worden achtergelaten… want dat zou oordeel in het spel brengen, nietwaar? Toch leggen we uit dat iedereen zal omhoog gaan… maar dat zal gebeuren overeenkomstig iemands plek op het bord.
Bloss: Zal dat bordspel ooit eindigen/aflopen?
Fed.v.L: Niet totdat iedereen thuis is aanbeland. Ja, sommigen eerder dan anderen.. maar ieder heeft de zelfde gelegenheden gekregen… zelfs als de omstandigheid best anders lijkt te zijn.
WEET DIT, ONZE VRIENDEN…. ONZE FAMLIE…
WIJ KOMEN IN LIEFDE.
WIJ ZIJN LIEFDE.
DAT WAT OP JULLIE WORDT GEPLAATST IS LIEFDE.
DAT WAT JULLIE ZIJN IS LIEFDE.
DAT WAT DOOR JULLIE ENERGIEËN HEEN IS  GEVLOCHTEN… , WAT JULLIE NU HEBBEN,  ZAL IN JULLIE SYSTEMEN….  EEN HOGER WETEN  BRENGEN VAN DEZE ZELFDE LIEFDE. 
WANT LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE… DIE ERVAREN WORDT OP/IN VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN ZICHZELF… DOOR ZICHZELF… VIA ZICHZELF.
DE ERVARINGEN DIE MEN ERVAART, ZIJN ERVARINGEN OM TE WORDEN ERVAREN/BELEEFD!! 
Bloss:  Jullie lachen nu! Wat betekent dat?
Fed.v.L: De betekenis, liefste Blossom…  jullie… ieder van jullie kwam hier om een ervaring te krijgen… om een ervaring te zijn van de ervaring zelf… waar doorheen LIEFDE de verschillende ervaringen van LIEFDE ZELF kan ervaren… echt eenvoudig!
Bloss: Inderdaad. Ik kijk uit om meer te ervaren van dezelfde Hogere niveaus van hetzelf! In Liefde en met veel dank. 

P.S. Ik wil graag nog wat grappigs vertellen. Als ik channel, typ ik echt snel en ga dan later terug om alle spel fouten te corrigeren en zo. Ik moest lachen toen ik die regel las : Er zullen velen zijn die uit hun bed springen met een start.. want in mijn haast in het channelen stond er:  Er zullen velen zijn die uit hun bed springen met een taart..!!! !  (Soms is de betekenis ook een hoer, een taart… winny)


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

donderdag 5 december 2013

04.12.2013


Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 4 december 2013    Blossom:  Goede morgen aan jullie. Als het okay is dan wil ik direct beginnen, omdat er enkele dingen zijn de ik graag wil ophelderen, als ik mag? Maar eerst, laat ik mijn manieren niet vergeten. … gaat het goed met jullie?
Federatie van Licht:  Wij VOELEN inderdaad de mooiste energieën in ons hele bestaan. Wij zijn ons bewust van een iets dat je wilt ophelderen en dat is het ‘gonzen in je hoofd, is dit juist, ja?
Bloss: Inderdaad, het is net alsof ik vijf sterke koffies heb gedronken en ik drink helemaal geen koffie. Ik probeer te mediteren om het tot rust te brengen maar dat schijnt zelfs nog het GEVOEL te versterken.
Fed.v.L: Is dat GEVOEL onplezierig?
Bloss: Het is niet pijnlijk… maar moeilijk om te laten rusten. Ben ik juist te denken dat ik wordt gedownload met BIG TIME (IETS GROOTS?)
Fed.v.L: Het is een kwestie van prioriteiten wat betreft in welke klasse we uitleggen wat er aan het gebeuren is. Je bent juist te zeggen dat er wordt gedownload in je… maar ook zijn er feitelijke veranderingen die gebeuren in je brein. Er zijn delen van je hersenen die lang slapend zijn gebleven, die nu worden geactiveerd zodat er nieuwe starten kunnen plaats vinden. Die veranderingen verhogen je zintuigen en alhoewel  een beetje onprettig in de tijd van de ‘opening’.. ze zullen je zeker goed dienen.
Bloss: Mag ik vragen wat ze precies zullen onthullen?
Fed.v.L: Ze zullen je meer volledig in je zelf laten ontwaken. Ze zullen de krachten her-openen die eenmaal tot groot voordeel waren maar die al honderden, zelfs duizenden jaren waren afgesloten. Deze activeringen bereiden je/jullie voor op DE NIEUWE JOU.  Alle stukjes zullen op zijn plek vallen als HET GEBEUREN eenmaal plaats vindt en jullie zullen knikken met groot begrip. Want de energieën die dit Gebeuren zullen vergezellen zullen op hun plek ‘klikken’ door de activeringen die in je hersenen plaats vinden. Ze zullen je heel veel herinnering terugbrengen. Net zoiets als een chemische reactie… als er twee chemische elementen samen smelten in een… veroorzaakt dat een begin van opbruisen en een keten van gebeurtenissen volgt. Opnieuw… moeilijk om te beschrijven… maar het makkelijkste om te zeggen is dat alhoewel jullie dit soort symptomen ervaren… de ‘werkelijkheid’ daarvan zal niet eerder ‘dagen’ tot het laatste ingrediënt is toegevoegd om ze volledig tot volheid te activeren.   
Het is moeilijk voor jullie om alles te bevatten dat IN je plaats vindt op ‘dat ogenblik’… en inderdaad is het nodig voor de voorbereiding van geest, lichaam en ziel om het van te voren te laten gebeuren.
Geeft dit je niet een soort van ‘ZIJN’ nabijheid? 
Bloss: Daar zit hoop! En wat dan over dat diepe slapen… maar om in die slaap zo bewust te zijn van ‘iets dat aan het gebeuren is’ dat ik het nauwelijks kan pakken? Is het dit opladen, downloaden, zijladen….  wat er in die tijd gebeurt? Want dit gooit me zeker van m’n  sokken… meestal midden op de middag en twee en een half uur later worstel ik om ‘bij te komen’.
Fed.v.L:  Er gebeurt veel. Maar het is niet alleen ‘informatie’ die wordt ontvangen.. het is ook zo dat jouw ‘Hogere Blossom’ … ergens aan het werk is… die past zaken aan om zeker te zijn dat het allemaal gesmeerd gaat lopen als de tijd daar is. Velen van jullie zijn aan het werk terwijl je slaapt. Velen van jullie brengen je energieën in evenwicht… zullen we zeggen… verspreiden die gelijkmatig over jullie planeet.. zodat HET GEBEUREN net zo gesmeerd gaat plaats vinden als mogelijk is en jullie geen wereld krijgen die omkiept.
Bloss: Is dat dan een mogelijkheid?
Fed.v.L: Dat was het eens… maar er is veel evenwicht hersteld en energieën zijn nu veel meer in verbinding… dus is het een heel klein procentje dat zegt dat het zou kunnen gebeuren… als het anders was zouden we er niet mee verder gaan.
Bloss:  Je zegt ‘wij’.. hebben JULLIE er veel mee te maken?
Fed.v.L;  Oh. Ja zeker. Daarom zijn we zo opgewonden… want het komt nu zo heel dichtbij.
Bloss:  Dat ‘klinkt’ en VOELT voor mij ook zo opwindend… maar een paar meer verduidelijkingen als ik zo brutaal mag zijn Velen zijn heel bezorgd om ‘te worden achtergelaten’ als de tijd komt. Ze voelen dat ze het nog niet helemaal ‘hebben gesnapt.’ Ik weet dat jullie vorige week spraken over sommige mensen die blijven en ik VOEL nog niet dat we ergens heen gaan maar dat we op de planeet blijven om haar naar volle gezondheid terug te brengen. Ik VOEL dat wij degenen zijn die de veranderingen gaan maken, en daarom zou het niet van veel nut zijn als we ergens anders waren. Er zijn zoveel gedachten die men  heeft over deze specifieke zaak en geloof me ik ben Socrates niet… maar ik vraag me het soms af. Kunnen jullie eigenlijk helpen om dit ECHT voor ons duidelijker te maken?
Fed.v.L: Ten eerste… jullie gaan nergens naar toe…
Bloss: Toch zeiden jullie… Eigenlijk wil ik niet eens interrumperen…. 
Fed.v.L: Toen wij spraken over iemand die zou worden achter gelaten… spraken we louter over een energie niveau. Denk je werkelijk dat het haalbaar is om plotseling de meesten van jullie bevolking omhoog te krijgen en te laten verdwijnen? Dit is niet waarom jullie hier zijn.
Als we zeggen dat jullie een nieuwe wereld ingaan… jullie zijn al op weg …  Zelfs in jouw hoofdruimte, Blossom.. jullie VOELEN het verschil in energieën.  Een lange tijd geleden spraken we over het verhuizen als analogie… nog steeds op dezelfde planeet… maar op/in een andere locatie… misschien dichter bij degenen die op dezelfde golflengte zitten!
‘Woorden, woorden, woorden zijn zo ontoereikend’ en DAT liefste Blossom moet onze aanhaling van de eeuw zijn.
Velen van jullie VOELEN de verandering al in je… en als dat niet zo is..  nog niet…  toch zullen jullie dat.
Jullie GAAN NAAR BOVEN… NIET WEG!  Er is een enorm verschil! Met ‘andere’ woorden… jullie zullen verschuiven van de ene ‘ruimte’ naar een andere. 
Die ‘ruimte’ is al gevestigd… door JULIE.. ieder van jullie zet dit door. Jullie gaan daar al gewoon jullie weg.
EN … HET GEBEUREN.. is als het gooien van een dubbele zes en dan landen op een andere worp en weer een dubbele zes scoren…  en dat zegt dat je drie keer rond het bord kunt gaan…  Dit zal JULLIE DOEN GAAN.. JULLIE WEZENS…  in een uitbreiding van jezelf welke ‘DAT’ begrijpt.
Bloss:  ‘DAT’ is? 
Fed.v.L: JEZELF..   JULIE ZELF… LEVEN… REDEN OM TE LEVEN… MAAR HET ALLERMEEST…
LIEFDE! LIEFDE!  LIEFDE!   LIEFDE! LIEFDE! 
Jullie zullen onvoorwaardelijke LIEFDE in een ogenblik ‘begrijpen’ … toch adviseren we dat het nog geen volle tijd is… op dat ogenblik… want zoals we hebben gezegd.. dat zou jullie kunnen opblazen.
Bloss: Ik moet gewoon vragen….   omdat ik zei dat ik dat zou doen als het ooit op zou komen… iemand schreef me kortgeleden om te vragen waarom een ziel de planeet wilde verlaten via menselijk verbranding..  verwoestend voor de achtergelaten familie… enz.. en echt, ik bedoel.. zeker is dat ze er niet uit wilden gaan met een bang/klap(explosie)!  (Sorry ik kan het niet helpen dat ik dat zeg)
Fed.v.L: Het is inderdaad wat je een ongewoon fenomeen kan noemen… om tot in die mate te verhitten… maar zoals je correct antwoordde, Blossom… de ziel zou dan seconden van te voren zijn vertrokken… wat de ziel bij veel gelegenheden doet want dat zou te veel zijn voor haar om mee om te gaan als ‘het stoffelijke’ het zijne doet. We zouden zeggen dat er een fout zit in de her-bedrading.. en het kan zijn dat de ziel koos weg te gaan op die essentiële tijd van haar reis en toch was er dan geen overeenkomst over hoe, want dat was niet belangrijk.
Bloss:  Je zei ‘her-bedrading’ niet gewoon ‘bedrading’.
Fed.v.L: Dat is juist… want bij het ‘her’ bedraden zou een circuit fout zijn .. wat zeer  lijkt op jullie elektrische draden en pluggen die een zekering opblazen en die dan in brand vliegt. Met alle respect natuurlijk. 
Bloss: Dank je. Sorry voor de afdwaling.  Ik wilde alleen die gelegenheid niet missen…
Fed.v.L: Dus keren we terug naar de ‘onvoorwaardelijke Liefde’s ervaring’. .. onze berekeningen ‘nemen aan’ dat het grootste deel (van de mensen) als dezen de verbijsterende energieën zullen VOELEN die ook zullen ‘afwerken’ in het WETEN waar dit naar toe leidt… Maar er zullen sommigen zijn… die gewoon wat anders zullen kiezen.
Het is nuttig te WETEN dat er een keuze is in deze zaak. En wij vragen jullie om je ook het feit te herinneren dat niemand plotseling zal weg komen met opzettelijke daden die  niet dienen.
Maar ..  in vreugdevol weerklinkend LICHT .. zeggen we tegen ieder van jullie… VRAAG JEZELF WERKELIJK AF… HEBBEN JULLIE JE LEVEN GOED GELEEFD? VANUIT JE HART? 
Wij verwachten niet dat jullie in dit antwoord heiligen zullen zijn. Want jullie hebben veel moeten verduren in deze Aardse ervaring…om gewoon juist dat te doen… ervaren!
Toch vragen we jullie jezelf af te vragen over je intentie… is jullie intentie naar jezelf en een ander van/in Liefde?
Er is geen volmaaktheid in jullie Aardse zielen… want de dichtheid waar jullie in wonen heeft veel van je vermogen geblokkeerd om zo te zijn… dus opnieuw vragen we je om jezelf af te vragen… is je bedoeling LIEFDE te zijn? … Zelfs op de dagen waarop je niet VOELT dat je die bedoeling behoorlijk hebt uitgedragen?
Wij zeggen voor miljarden van jullie dat het antwoord ja is…   MILJARDEN … dus wij hopen dat dit jullie zorgen om TE WORDEN ACHTERGELATEN… beantwoordt.
Bloss: Maar de rest van ons gaat niet ergens heen?
Fed.v.L: We herhalen…  JULLIE GAAN NAAR OMHOOG …. NIET WEG.
Dus, we zeggen dat DE BRUG (het boek De Bridge dat Blossom schreef, dus wordt de overgang bedoeld)  waarover we spreken DOOR de sluiers gaat.. niet er voorbij…  alhoewel we in die termen ook spraken.
ER IS NIETS TE VREZEN BEHALVE DE VREES ZELF.
DAT WAT ER GAAT KOMEN IS ONGELOOFLIJK… VERBIJSTEREND… BEHAAGLIJK… EN GLORIEUS
IEDER IS DEEL VAN DIT GEBEUREN….
IEDER HEEFT EEN DEEL TE SPELEN… .
WAT IS JULLIE ROL?
We zeggen tegen jullie… BEREID JEZELF VOOR… want jullie leven zal zo vergroot/verhoogd worden…
Op geen enkele dag zullen jullie je duimen gaan zitten draaien en je afvragen waarom je hier bent en wat je zult doen en waar je naar toe zult gaan…
IEDERE DAG zal schitterend zijn in zijn ontwikkeling om VOLLEDIG … DE MENSEN TE WORDEN VAN DE NIEUWE WERELD.
We vragen  dat jullie je niet bekommeren over de ‘wat alssen’ want de ‘wat alssen’ bestaan niet. Het wat NU is alles dat jullie hoeven te WETEN want in elke levende ademhaling zit het NU van dat moment van alles wat er is… en op dat moment….
WEET DAT ALLES GOED IS.
WANT DAT IS ZO!
WIJ ZIJN EEN IN LIEFDE.
WIJ ZIJN EEN LIEFDE.
WIJ ZIJN EEN.
WIJ ZIJN.

Bloss: INDERDAAD. WIJ ZIJN….  Klaar en wakker… en met veel dankbaarheid.. tot aan de volgende keer.  ‘Houd van jullie. 


Website: Blossom Goodchild 

Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Originals and translations of Galactic Messages available on

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar