Followers

i decree

zaterdag 3 september 2011

June 29, 2011

June 12, 2011

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 

Blossom: Weer is er een week voorbij gevlogen! Kan ik terugkeren naar die sleutel van vorige week? Is het goed om de procedures te herhalen of moet het alleen maar die ene keer gedaan worden?

Federatie van Licht: Welkom. Wat deze zaak betreft willen we gedachten brengen met het gevolg van het proces. Een daarvan brengt de vaststelling om alle werkingen te verzachten zodat de ‘correcte instelling’ na een tijdje omhoog komt en de zegeningen daarvan zullen niet alleen worden aangevoeld maar die zullen zich materialiseren.
Bloss: OK. Dank je. Als ik toch vragen stel… Die Zuilen van Licht waar jullie over spraken… toen jullie ze in mijn geest lieten zien toen je daar het eerst over sprak… nou, ik zag wat ik zag… enorme structuren van Licht aan de hemel, en jullie zeiden dat wij ze zouden zien bewegen, ze zouden een immense energie geven en er zou GEEN ontkenning meer zijn van wat ze waren.

Fed.v.L: Inderdaad. En wat dit betreft hebben we onze koers niet veranderd.
Bloss: OK. Alleen VOELEN enkele mensen dat WIJ die Zuilen van Licht zijn.

Fed.v.L: We zeggen dat dit een manier van spreken is. Ja, hoe sterk jullie Licht schijnt. Veel meer dan jullie je realiseren. Toch waar wij over gesproken hebben, dat zal zijn, zoals we zeiden.
Bloss: En jullie zeiden dat dit voor het einde van het jaar zou zijn?

Fed.v.L: Dit is zo.
Bloss: OK. Dat was ter verduidelijking.

Fed.v.L: Jouw zorg komt omdat wij ze nog niet laten zien. Daar zijn we ons bewust van. En we accepteren jouw moedeloosheid over dit en de redenen daarom. Er is zoveel dat jullie bij verrassing zal nemen als eenmaal de kurk eraf is. Als eenmaal de ontketening van alles dat beknot moest blijven in zijn energetische programmering gaat. Jullie kunnen deze dagen met grote veranderingen niet ontkennen en toch met respect, men wacht altijd op meer. Als je maar WERKELIJK notie zou nemen van wat er veranderd is in jullie laatste paar jaren en de aanvaarding die breed gegroeid is door ‘dingen die niet geïdentificeerd zijn’ aan jullie hemelen… en niet in het minst de toename op grote schaal van activiteit van jullie netwerken voor het goede. Jullie hoeven alleen maar je af te stemmen om de grote band te ontdekken die buitenmate gegroeid is naar het groter goed van jullie zelf en de planeet. Weet dat de progressie deel is van het plan… en hoe goed het plan nu op zijn plek valt.
Bloss: Ik weet het en dit volgende schijnt belachelijk… maar als dit de laatste keer was dat we zouden communiceren… wat zouden jullie dan zien als de meest belangrijke woorden die je bij ons zou achterlaten?

Fed.v.L: Waarom vraag je dat van ons? Wij hebben geen plannen om jou van de zaak af te halen.
Bloss: En ik heb geen plannen om op te houden. Ik denk dat ik ergens naar kijk wat ‘nieuw en anders is’. Weet dat ik dit niet verkeerd bedoel. Betreffende alle wijsheid die jullie ons hebben gegeven over Liefde, is dit een zaak van ons om in praktijk te brengen wat JULLIE ons prediken en IK VOEL dat dit jullie doel is… om ons te helpen onze vibratie omhoog te brengen. Maar als ik zie wat jullie zijn… ‘de opzichters van de opzichters’… moet er zoveel meer zijn wat jullie ons konden leren… of ons mee kunnen verlichten. Met alle respect, soms voel ik dat we op dezelfde grond zitten.

Fed.v.L: En met respect naar jou… wij kunnen niet met je spreken over dingen die boven of onder zitten waartoe je in staat bent om te begrijpen. Neem een zandplaat… een waarop je misschien een half uur in jullie tijd in dezelfde richting kunt lopen… en dan keer je om en loopt een half uur terug. Ben je nu gegroeid zodat je iedere zandkorrel KENT van het gebied waarop je loopt?.. alles dat je ziet bij die wandeling? Inderdaad niet, en toch VOEL je dat je ‘stuk’ land zo goed kent. Je herkent specifieke bomen en bepaalde stroompjes langs het pad… maar in alle Waarheid.. hoeveel is er waar je geen idee van hebt? Er bestaat zoveel bij die wandeling wat jullie nog niet ontdekt hebben, want jullie ogen hebben zich alleen gericht op dat waar je je al bewust van bent… op dat wat je herkent… dat wat jullie VOELEN dat gewoon is voor je.

Denk even een minuut… denk aan alles dat je nog niet ontdekt heb op die plek… niet in het minst het KENNEN van de plek, van iedere graankorrel en waarom die op die plek ligt. Denk aan alle bloemen langs de rand van het zand… elke grasspriet. Denk aan de nesten in de bomen, denk aan het leven onder de grond. Jullie lopen langs dat zandpad en denken aan jezelf als lopend langs het strand en toch … is er zoveel meer dan een strand dan gewoon het water en het zand.

We kunnen jullie niet brengen naar het begrijpen van grotere dingen totdat, lieve mensen, jullie alles beschouwd hebben dat je al hebt en de grootheid daarvan ziet. Met veel respect zeggen we dat wat in jullie greep ligt… de schoonheid… het wonder… de pracht op jullie vingertoppen… die worden nog niet opgemerkt… omdat men altijd weer verder kijkt naar meer pracht van ergens anders vandaan… in plaats van WERKELIJK te kijken naar wat vlak voor je ogen is.

Ja, we begrijpen dat jullie menselijk soort VOELEN kan, op een plek van LIEFDE en een prachtige regenboog opmerkt. Dit ‘KIJKEN’ laat het hart een klein deeltje herkennen van de zielzelf. Toch zeggen we tegen jullie… alle wonderen die jullie zoeken en uitvorsen zit in je… het is niet buiten je. Als dit ontdekt is… als iedere laag ontwaakt is… dan is het dat de regenboog totaal anders zal lijken. Dan is het dat iedere laag zichzelf onthult.. als jullie JEZELF toestaan te ontvouwen dat je ziet dat het opengaan van een papieren zak veel meer opwinding brengt dan jullie in deze fase willen zien.
Bloss: Grappig! Ik dacht dat jullie zouden zeggen ‘de opening van een bloem’ .. een papieren zak doet niet echt hetzelfde belletje ‘rinkelen’!

Fed.v.L: Wij neigen om het hier niet mee eens te zijn en zoals je weet spreken wij niet over dingen zonder een diepe reden. Dit is nu ons hele punt. Men verwacht dat als men een bloem ziet opengaan dat je een GEVOEL beleeft van ontzag en wonder… om automatisch Liefde en dank te kunnen geven voor de schoonheid van jullie planeet. Toch vragen we jullie nu om te beginnen te beschouwen ontzag en wonder te ontdekken in waarin je niet zou verwachten om zo’n inspirerende verheffing te zien.
Bloss: Een papieren zak? Echt?

Fed.v.L: ECHT! Jullie accepteren de papieren zak voor wat ie is. Heb je ooit een papieren zak geopend en dank gebracht aan de boom die zijn leven gaf… om die papieren zak te worden? Denk je dat de boom zich geëerd voelt om een papieren zak te worden die iets in zich draagt… en dan wordt weggegooid in de afvalbak? Of denk je dat die specifieke boom zich meer gewaardeerd zou VOELEN .. meer eer van zichzelf had als hem was toegestaan om te doen waar hij hier voor kwam?

Een boom geeft zuurstof af, zoals je weet. Een vitaal deel om te spelen. Hij staat machtig op zijn plek waarin hij honderden jaren geleden werd gezaaid. Hij heeft vrede en oorlog voorbij zien en VOELEN gaan… hij heeft gevleugelde zielen gevoed en liet hen huisjes maken in zijn takken. Hij heeft triljoenen van het insectenleven gehuisvest… hij heeft op zijn grond gestaan en verzwakte nooit door alle weerstoestanden heen die hem geslagen en gebeukt hebben om jullie planeet te ondersteunen. Zeg eens Blossom.. de energie die deze papieren zak draagt… is dat maar een papieren zak? En wat meer direct… liet het je leven verbeteren doordat boodschappen in die zak werden gestopt… en die dan weer in een andere zak gaat?.. Zou je denken dat dat het leven van die boom eigenlijk mooier maakt?

We KENNEN jullie antwoorden en we willen jullie niet beledigen. We proberen eenvoudig uit te leggen dat er zoveel meer is in JULLIE… dat nog steeds verder ontwaken moet voordat we mogelijk ook maar kunnen denken om met woorden te experimenteren om te proberen uit te leggen dat wat jullie ‘opwindt’ (of blij maakt). Zie je?
Bloss: Mijn vrienden, ik zie dit heel duidelijk. En ik moet zeggen op dit moment VOEL ik me eigenlijk heel beschaamd.

Fed.v.L: Dat was niet onze bedoeling.
Bloss: Dat weet ik wel! Toch zal ik… ik zal met dank deze les aannemen die ik leerde.

Fed.v.L: Waar we proberen je assistentie bij te geven… is heel eenvoudig. Dank alles dat jullie NU hebben en alles dat jullie NU zijn. Neem niet zo maar alles aan wat er gewoon ‘is’. Beschouw misschien dat wat is opgeofferd om jullie de zegeningen toe te staan van jullie comfort. Alles wat nodig is, is alleen dank daarvoor.

We zeggen jullie dat de energie van die boom nog steeds in die papieren zak zit. Voor alles dat hij heeft geofferd in Liefde voor het al… denk je niet dat een aanbod van zegeningen aan die zak en alles waar het doorheen is gegaan om alleen maar vijf minuten nuttig te zijn en dan te worden afgedaan… niet zal worden gewaardeerd?

Veel instrumenten zijn gelukkig om zichzelf op te offeren voor de heelheid van anderen… als er een doel is. Kijk naar zaken van onachtzaamheid voor wat nodig is en wat gewoon nuttig is. Je zult merken dat jullie je anders gedragen in zijn geheel als je het verhaal van de boom toepast op alle dingen in je dagelijkse leven.

Er is zoveel misbruik geweest in jullie tijd om ‘t het menselijk wezen gerieflijk te maken… en zo weinig dank is daarvoor terug gegeven. De NIEUWE WERELD die jullie nu op dit moment scheppen.. met iedere NIEUWE ADEMHALING die je inhaalt en uitblaast… moet zorgvuldig worden beschouwd als jullie de status quo willen hervormen.

Harmonie met alles dat leeft is de sleutel tot de wereld die jullie zoeken. Er kunnen geen ‘rangen’ in macht zijn. Er kan geen een zijn die zichzelf ziet als boven een ander te staan, mens, plant, dier, insect. Alles dat er ooit was/is en zal zijn is gewoon een aspect van LIEFDE. Het kan zich anders laten zien dan iets anders… toch is alles dat is… hetzelfde als al het andere. LIEFDE.
Bloss: Hier eindigt de les van vandaag! Een zeer krachtige les. Voor mij in ieder geval. In Liefde, dank en respect. Soms denken we dat we het beter WETEN… maar dat doen we niet! Er wacht me een nieuwe dag… en ik zal die in een ander Licht zien. Was er nog iets anders dat jullie wilden zeggen… ik voel dat dit zo is.

Fed.v.L: Het betekent gewoon… leer te leven vanuit je hart, altijd.
Bloss: Ik werk aan die overdracht/transformatie. Cheer ho! Voor nu. Website: Blossom Goodchild

Vertaling: Winny Originals and translations of Galactic Messages available on0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar