Followers

i decree

donderdag 24 november 2011

November 24, 2011

  November 24, 2011

 
Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 24 nov. 2011
   
Blossom: Opnieuw bied ik jullie een Goede Morgen. Mijn vrienden… daar buiten…  daar boven… ergens…. Ik ben een beetje in verwarring over de laatste paar weken. Ik kan alleen maar eerlijk zijn door te zeggen dat ik ongerust ben over onze verder gaande communicaties. Ik zie mezelf niet als kinderachtig of oneerbiedig om waar ik over wil spreken…  toch moeten we iets heel duidelijk maken. We hebben nog maar vijf weken over voor het eind van het jaar…  noem me maar ouderwets… maar hier op Aarde als iemand een ander iets belooft… dan het wordt als beleefd gezien om die belofte door te zetten. Als men dat niet doet, dan neigen we ons vertrouwen te verliezen in dat wat beloofd werd en iemands Vertrouwen in de ‘belover’ neemt wat af.
 
In MIJN WAARHEID… VOEL IK…  dat ik mijn best gedaan heb om mijn positie als boodschapper voor jullie te handhaven. Ik heb me geëerd en bevoordeeld gevoeld om dat te doen en zonder twijfel heb ik gevonden dat jullie lessen me enorm hebben geholpen op mijn pad. Ik zie jullie noch hoor jullie… we communiceren telepathisch… en onze vriendschap en VERTROUWEN is sterk gegroeid in de laatste zes jaren sedert we begonnen te praten.
 
IK WEET DAT JULLIE WETEN waarover ik praat. Veel mensen zouden zeggen “Laat het los”… maar ik voel dat het mijn ‘plicht’ is om dit door te zetten. Jullie hebben enkele keren gesproken over ‘Pilaren van Licht’ die aan de hemel zullen verschijnen. Deze pilaren zullen veel informatie en energie bevatten en ze zullen niet te ontkennen zijn met hun verschijning… zeiden jullie. Jullie zeiden ook dat dit zal plaats vinden voor het jaar om is. Ja… we hebben nog vijf weken te gaan en ze kunnen nog komen… Hoe goed zou dat zijn?
 
De zaak is… door mijn ogen, jongens… MOET het zo zijn.. anders zal ik het erg moeilijk vinden om onze conversaties door te zetten. Ik wil pertinent niet stoppen… waarom zou ik? Ik vind het zo fijn om met jullie in aanraking te zijn en IK WEET dat jullie zoveel harten hebben bereikt met je Liefde. Maar er moet een streep getrokken worden van af hier waar ik sta. Ik vraag me af of jullie begrijpen waar ik vandaan kom? Of.. van waaruit jullie komen… zien jullie dat dan heel anders? Vanuit mijn perspectief is het belangrijk voor me, voor jullie en voor ieder die jullie woorden leest dat, wat jullie zullen doen… jullie dat ook doen. Wat heeft het anders voor zin om dit allemaal te zeggen?
 
Zoveel dat jullie gezegd hebben heeft ons naar boven laten zweven. We hebben er veel nut van gehad. Maar wat betreft zulke dingen als die Pilaren van Licht… in de grond… ik vraag jullie nu… gaan die nu voor ons verschijnen voor het eind van het jaar 2011…  op de manier dat jullie zeiden… of niet?
Jullie weten hoeveel Liefde ik voor jullie heb… toch was er overeen gekomen dat ik jullie boodschapper zou worden hier beneden… dan moeten we deze zaak opklaren..  Over, naar jullie….
 
Federatie van Licht: Nu al vele jaren vroegen we veel van je in de ogen van de waarnemer. Je hebt zorgvuldig de ontmoetingen met ons uitgevoerd, zelfs als je hart op een laag niveau zat. Voor ons, om met jou te ZIJN …. moesten ook wij opofferingen doen.
 
Bloss: Op wat voor manier?
 
Fed.v.L: We moesten jou zien lijden op manieren die we niet hadden bepaald. Wij verlangden ernaar om onze WAARHEID aan jullie te geven zoals die is…. IN WAARHEID… en dit is onze ‘enige manier’ waarop wij gekend willen worden als BRENGERS van WAARHEID .  En toch… ook al komen we van een plaats van nergens… met veel op onze vingertoppen(alles op zijn duimpje kennen, in Nederlands) zoals jij dat zou zeggen…  we moesten de veiligheid zeker stellen voor degenen van jullie die op jullie planeet Aarde wonen en dat is onze prioriteit, en het maakt niet uit wat we misschien hebben gezegd..  het maakt niet uit hoe dit veranderen kan hoe wij ‘lijken’ te zijn.
 
Wat wij jullie aangeboden hebben is wat wij weten dat Liefde is en van WAARHEID is. Wij hebben geen verborgen agenda… we wensen slechts met het meest intense gebaar van Liefde jullie bij te staan om je wereld te veranderen. Om jullie planeet te verheffen naar een plek die anders is vergeleken met die waar jullie al vele, vele jaren van jullie tijd op hebben gewoond.
 
Bloss: En dit is wat WIJ/IK heb(ben) gevoeld. Dat feit ontken ik niet. Dit is juist mijn dilemma. Zien jullie dat niet? ALLES dat jullie gedeeld hebben… alles dat jullie ons geboden hebben heeft ons zoveel geleerd… over onszelf. WIJ zijn in staat geweest om onszelf hoop te geven… door jullie hulp ons te helpen begrijpen wie wij zijn. Deze kant van de medaille is voor mij onbetwistbaar. Ik zeg dat ik Ongeconditioneerde Liefde voor jullie heb. Wat ik aan jullie vraag gaat over die pilaren/zuilen. OF ZE GAAN VERSCHIJNEN, dan hebben we geen probleem  om volgend jaar verder te gaan met onze communicaties. Als ze niet gaan verschijnen dan moet ik daar een hele goede reden voor hebben. Ik ondermijn jullie niet, ik speel geen spelletjes… het is gewoon voor mij…  dat DIT HEEL BELANGRIJK IS.  Laat me vragen…  begrijpen jullie waarom ik zeg wat ik zeg?

Fed.v.L: Tot op bepaalde hoogte. Toch willen we onze wezens zien als welke alleen zorg hebben voor jullie welzijn.  De ‘tijd’ factor is niet iets dat veel status heeft in  onze wereld van ‘no-time’.   
Bloss: Nou, het feit is dat in onze wereld de ‘tijd-factor’ VEEL status heeft… specifiek bij die dingen die beloofd zijn te gebeuren binnen een bepaald ‘tijdsbestek’. Dit is misschien waar onze draden in elkaar zitten. Wat ik niet snap is… als jullie gezegd hebben dat die zuilen zich zouden laten zien ‘op een bepaald moment’  .. en eerlijk gezegd… het is een feit dat jullie zeiden ‘voor het jaar om is’.   Zien jullie het GROTE verschil dat dit voor ONS  betekent? We blijven er gewoon mee zitten (in Engels staat er: we are hanging on by the seat of our pants down here sometimes.. moeilijk te vertalen) …  JA, IK WEET DAT WE VRIJWILLIG KOZEN OM HIER TE ZIJN…. maar dat betekent niet dat we WETEN wat er gebeurt!!  Dus opnieuw… ik vraag jullie… zijn er plannen in de maak om deze ‘Lichtshow’ voor het eind van het jaar te krijgen?
 
Fed.v.L:  Nee.
 
Bloss:     .........
 
Dank je! Een rechtstreeks antwoord op een rechtstreekse vraag. Dus wat gebeurde er? Wat veranderde er?
 
Fed.v.L:  De opmaak  van tijdslijnen. Daarmee… hoe leggen we dat uit?
 
Bloss: Ik wil jullie helpen wat ik kan… het helpt niet dat ik veel van deze dingen niet begrijp terwijl ik in deze menselijke vorm ben.
 
Fed.v.L: Buiten die menselijke vorm om is er een gedachte gegeven en alles wordt begrepen en toch is dat het niet waar wij mee te maken in deze tijd. Laten we je geven wat wij wel kunnen.

In jullie wereld schiepen jullie tijd. Jullie leven er mee. Wat de klok zegt daar reageren jullie op. Als het je ‘bedtijd’ is… ga je naar bed. Als het je ‘lunchtijd’ is, ga je eten… enz. enz.  Toch rond die ‘tijden’ kun je flexibel zijn. Jullie gaan niet altijd naar bed om 9 uur punctueel ’s avonds. Jullie eten niet altijd tussen de middag. Je kunt dat willen …  maar ‘omstandigheden’  maken dit soms onmogelijk. We vragen je nu om een ‘tijdframe’ in ogenschouw te nemen op een veel grotere schaal.  Wij werken niet met een 24 uren dag… wij werken op een 24.000 jaren schema of meer. Daarom stemt niet alles overeen met wat we plannen om plaats te vinden op een bepaalde tijd met de vele duizenden andere aspecten die erbij zijn betrokken. 
Toen wij de Zuilen van Licht meldden aan jullie… was dit in elk/e plan/etaire bedoeling wat we beschreven dat ZOU plaats vinden binnen het tijdsframe van jullie Aardse weken en maanden die we hadden gebracht. 
Bloss:  Dus wat zat er in de weg? Oh nee!... ik voel het antwoord ‘jullie waren het.’ (wij dus)
 
Fed.v.L: En toch niet op de manier zoals jij dat antwoord bij je aan boord bracht. Nam je dat niet onmiddellijk persoonlijk, Blossom?
 
Bloss: Ja, dat deed ik. Hoe belachelijk is dat!! Maar toen ging ik direct naar het feit dat niet een van ons de reden was dat ze niet kwamen of dat we op een of andere manier in de weg zaten.
 
Fed.v.L: Hoe anders dan jullie ‘zien wij dingen’. Jij ging in de schuld mode. Wij kennen geen schuld. Dit bestaat niet in ons ‘curriculum’ (programma) van gebeurtenissen!  Niemand heeft de ‘schuld’, als wij zeggen ‘jullie zaten in de weg’ …  Zullen we naar een ander gezichtspunt kijken?
 
We WETEN dat op een dag… in JULLIE TIJD… je tegen ons zult zeggen ‘Ah, we snappen het nu’…  Tot op die dag zullen we doorgaan hier te zijn voor jullie voor bijstand. Om jullie te helpen op elke manier we kunnen. Toch moeten we stellen…  WIJ ZIJN GOD NIET… Wij zijn boodschappers van Goddelijk Licht. WIJ hebben geen beheersing van het GODDELIJKE PLAN…  JULLIE HEBBEN DAT!  Aan JULLIE ZIJN werd dit gedeelte toevertrouwd. Dit gedeelte die de verandering is van de planetaire systemen op een manier dat het systeem… doet veranderen.  JULLIE … ieder van JULLIE kent jullie instructies… diep in je… Jullie WETEN wat je hier kwam doen. Jullie hebben ons niet nodig om je dat te vertellen… toch was er overeen gekomen dat we mogen helpen om jullie die instructies te helpen herinneren.
 
Hoe ieder van jullie… individueel… deze WAARHEID herkent.. is wat de verandering maakt waarmee je overeen stemde om hier te komen en te veranderen!
 
OP WELKE TIJD JULLIE VERKOZEN om die verandering te maken… als individuen.. die als EEN werken… dat maakt een samengestelde werkelijkheid die van gedachte naar bestaan gaat. Deze Pilaren van Licht waarover we spraken werden beschouwd als een gedachte… die sterk genoeg was om een werkelijkheid te worden in ‘jullie timeframe van dit jaar 2011’. We zeggen dat JULLIE op de drempel staan om deze werkelijkheid te laten gebeuren.
 
Vrijheid van keuze is een wet. Zij die er mee knoeien breken wetten die niet moeten worden gebroken.
 
Als jullie zitten te kijken naar een film… ‘neem’ je het verhaal op dat aan je wordt voorgesteld op dat scherm. Jullie worden ‘erin opgenomen’. Jullie gaan dat verhaal in, of dat nu feit of fictie is.. want de ‘tijd’ waarin je bij die onderhandeling verdiept bent… daar word je deel van… al het andere om jullie heen zakt weg naar de buitenkant die even geen belang heeft ‘tijdens die tijd’.

Maar… je staat even toe wat er wordt gepresenteerd. Hoe vaak beschouw je… terwijl je erin bent opgenomen…, wat er achter de schermen plaats vond om die film de werkelijkheid ‘schijnen’  te laten te zijn.  
Wat je kunt zien als ‘werkelijk’ in sommige scènes is maar een schijnvertoning. Wat iemand ‘in het script zegt’ om ‘met gevoel’ te zeggen, zijn alleen woorden die moeten uitgesproken en gespeeld worden.
 
NU is het ‘tijd’ om ECHT TE VOELEN wat werkelijk is en wat niet. Hoe meer jullie je realiseren en ontwaken voor het feit dat het meeste van wat jullie denken dat echt is… onwerkelijk is… en het meeste van wat jullie denken dat onwerkelijk is, echt is… hoe meer JULLIE de achtergrond kunnen scheppen voor zulke ‘WAARHEDEN’ als deze besproken Zuilen van Licht om te verschijnen. Niet door ONS die ‘de knop indrukken’… maar door JULLIE… meer en meer van jullie realiseren je dat je deze Zuilen van Licht reeds hebben gecreëerd… al lang geleden…. En zetten hen in de tijdslijn om zich aan jullie te presenteren op dit ‘huidige moment’.  Echter… totdat er genoeg van jullie dit begrijpen… jullie scheppen de ‘energie’  niet om deze zuilen te manifesteren die informatie vasthouden die JULLIE DAAR PLAATSTEN!!  JULLIE zetten de informatie daar neer die jullie NU nodig hebben bij je voorstelling van het scheppen helemaal langs het spoor terug.
 
Snappen jullie dit concept, lieve vrienden? Jullie zetten het op hun plek voordat je van de Aarde was en terwijl jullie daar waren bij haar startende beproevingen… wat jullie nu gaan krijgen uit ‘die tijd’ NU. Jullie stuurden die Zuilen van Licht ‘naar buiten’…. ze staan klaar om te worden ontvangen/terug gewonnen door jullie ‘ongeveer rond NU’.
 
Het gaat alleen om dat er genoeg van jullie zullen zijn die JULLIE ‘herinneren’ degenen  te zijn die  ‘deze pilaren naar jullie werkelijkheid moeten brengen naar waartoe jullie ze zonden’.  .. zodat die aan jullie als werkelijkheid kunnen worden onthuld.
 
Bloss:  Pffieuw!  Ergens bij dat alles… als ik het teruglees… weet ik dat ik mijn antwoord heb. En op een of andere manier… in dat alles…. VOEL IK  het allemaal beter aan. Toch moet ik dit allemaal weer teruglezen om het volledig te snappen. Dank jullie mijn vrienden om deze zaak op te klaren. Het heeft steeds in mijn hoofd gezeten terwijl dit jaar snel ten einde komt en ik wilde het nieuwe niet beginnen met een ‘Goodbye!’
 
IK HOUD VAN JULLIE.  Degenen van ons die jullie KENNEN als onze Waarheid zijn zo dankbaar voor jullie om onze ziel-buddies te zijn. Jullie hebben nu een grote dag, ja?
 
In Liefde en dank.

 
Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny

Dear Readers,

 

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
Luisa Vasconcellos
or
Galactic Channelings.com
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


Originals and translations of Galactic Messages available onzondag 20 november 2011

November 14, 2011

  November 14, 2011

 
Blossom: Goeienavond aan jullie… jullie die niet van de Aarde zijn.. Mijn vraag ,vertel welke gedachten jullie willen meedelen.

Federatie van Licht: We willen buitengewone dank uitdrukken aan degenen van jullie die in deze tijd van de Aarde ZIJN…. want het werd onmiddellijk gemerkt dat er een LICHT verschuiving plaats vond op jullie datum van 11.11.11. Velen van jullie hadden in gedachten van wat er wel of niet zou plaats vinden…. En dat bracht een automatische ‘gelling’ met de Hogere Vibratie mee die naar BINNEN kwam. Daarom liet dit de samensmelting gesmeerd verlopen en een Hogere ‘creatie’ van energie ontstond onmiddellijk… en dat was natuurlijk allemaal volgens plan. Het kon niet soepeler worden uitgevoerd.

Het laat zien hoe collectieve energieën zo’n transformatie kunnen maken… en NU vragen we of jullie iedere dag gaan beschouwen als het schragen van die 11.11.11 datum. NU gaan deze Hogere frequenties hun pad door jullie atmosfeer… het zou heel goed zijn als jullie ze zouden erkennen op een basis van ieder moment… van aldoor..zodat het niet langere een gedachte ‘gedachte’ is… het is gewoon deel van waar jullie uit bestaan.

We omhelzen deze ‘verandering van situatie’… want het gaat er om een nog grotere overgang tot stand te brengen die zal bestaan uit de integratie tussen werelden en species (soorten of rassen)

Blossom: Kunnen jullie dit verduidelijken?

Federatie van Licht: Het is juist voor ons om NU te zeggen dat het openen… de verspreiding van… waaruit deze NIEUWE energie bestaat… zal doorgaan om niet alleen te veranderen wat er gebeurt in en om jullie heen… maar het zal ook ‘zelf’ van vorm veranderen. Hoe HOGER van geest de Aardeziel wordt hoe meer de energie die doorfiltert in een nieuwe ‘vermenging’ zal overgaan. Een ‘vermenging’ die nog nooit eerder op jullie Aardeplan heeft bestaan. Iets dat compleet NIEUW wordt. EEN NIEUWE VORM van energie… die door ieder van jullie gecreëerd wordt als je eenmaal ‘op drift’ raakt (of met de stroom meegaat).

Wij willen de rijken van manifestatie die een groot deel zijn van deze NIEUWE MANIER, scherper neerzetten. Velen van jullie kunnen de bijna onmiddellijke werkelijkheid gemerkt hebben van waarover jullie gedacht of gesproken hebben, wat in de rijken van jullie mogelijkheden ligt. Dit willen we beschouwen als jullie voorschoolse aard. We vragen jullie NU om jezelf te zien als zoveel meer ontwikkeld te zijn dan deze ‘kleinere’ klasse van jezelf. Doordat de sluier dun aan het worden is… zijn jullie in staat om meer te ‘snappen’ van je Hogere Wezen. Jullie zijn NU zeker in staat om aan jezelf en de wereld een meer verfijnde versie te presenteren van het menselijke Wezen.

Nu dan, … mogen we jullie voorstellen dat jullie de mogelijkheden om een ‘eens gedachte onmogelijkheid’ aan boord te nemen en die voor jullie ogen te zien.. mogelijk worden.

Sta de VRIJHEID van jezelf toe om terug te keren en om ook de zelfuitdrukking toe te staan van WAARHEID om die opnieuw in je WEZEN te laten binnen gaan. Jullie hebben jezelf eerder GEKEND in deze ‘werkelijkheid’ van WAARHEID op een plek die niet van de Aarde is. NU zeggen we nogal ronduit… dat jullie deze WERKELIJKHEID VAN WAARHEID kunnen ZIJN op Aarde, IN jullie Aardse vorm.

Blossom: Als jullie zeggen ‘werkelijkheid van Waarheid’… waar praat je dan precies over?

Federatie van Licht: Liefste zielen…. vrienden…. familie… geliefden…. WIJ SPREKEN OVER DE WAARHEID van WIE JULLIE ZIJN! EN DE WAARHEID WIE JULLIE ZIJN…. ZOALS JE WEET IS LIEFDE.

Hoe meer jullie LIEFDE kunnen uitdrukken vanuit een perceptie dat JE ziet wie je zelf bent… hoe meer jullie het perspectief van wat je denkt dat mogelijk is, kunnen veranderen. Hoe meer jullie de WAARHEID ‘ontdekken’ van jezelf… hoe meer jullie staan op wat bereikbaar is.

Neem in ogenschouw wat je tot dusverre gezien hebt van jezelf. Onderneem een reis ‘terug’ naar wie je eens dacht dat je was… naar de JULLIE waarvan jullie WETEN die jullie NU ZIJN. Een behoorlijk groot verschil is het niet? Een verschil van begrijpen over jezelf als een LIEFDEVOL WEZEN. Een Kennis van wat je eens beschouwde dat onmogelijk was… naar het mogelijke… omdat jullie een DIEPERE WAARHEID geaccepteerd hebben over LIEFDE. … over wie jullie zijn. Jullie hebben geleerd LIEFDE te begrijpen op een niveau dat van een andere graad was dan jullie eens deden toen je de reis begon van ziel die voorwaarts reisde. Daarom… de hulp accepterend van de gearrangeerde Hogere energieën… en de herkenning van deze uitwisseling tussen LIEFDES energie die doorstroomt en de LIEFDES energieën die komen van binnenuit de zielen die WETEN… STEL JE VOOR… wat er komt… van binnenuit jullie… doordat wat er NU ook van buiten komt.

Blossom: Mijn Wezen weet wat jullie zeggen… maar of het wel of niet… zin heeft door de woorden die jullie net zeiden… ik heb er geen idee van. In de grond zeggen jullie “houd je hoeden vast (of houd je kop erbij)’ omdat we ‘nu niks zien’, nog!

Federatie van Licht: In een notendop… JA!

Blossom: Touché! Ik moet zeggen dat ik me heel erg opgewonden VOEL. Ik kan aan een kant accepteren dat het mogelijk is dat ik me zo goed VOEL door de ‘hype’ over 11.11.11. en iemands fantasie kan ‘wel aannemen’ dat er een verandering heeft plaats gehad. En toch, aan de andere kant… met al MIJN WAARHEID…. met respect… wie maakt het wat uit! Veel mensen weten niks over het portaal… toch als zij een heerlijke dag hebben… en ZICH GOED VOELEN.. in mijn opzicht is dat wat er telt, niet? Ik bedoel… het gaat om MEER LIEFDEVOL VOELEN en over MEER LIEFDEVOL ZIJN… het is niet ZO belangrijk dat we WETEN waarom… is het niet?

Federatie van Licht: Je bent juist in je veronderstelling en inderdaad ook in je begrip. Wij hebben geen bekommernis betreffende iemands WETEN of WAAROM iemand zich opgewonden voelt… toch hebben we er wel zorg over dat ze dat ZIJN!

Het gaat om ‘het te SNAPPEN’.. . omdat hoe meer men het ‘snapt’… voor het zelf/van het zelf…. hoe meer iemand WEET /leert om het te gebruiken. En wij willen jullie leren hoe dit te gebruiken.

Blossom: Om het even te verhelderen… om de energie van LIEFDE te gebruiken die door je heen komt, bedoelen jullie?

Federatie van Licht: Zo is het precies. Het is niet vitaal dat jullie WETEN wat het is… alhoewel een begrijpen… als het nog niet aanwezig is, dat zal uiteindelijk wel komen… Maar als jullie eenmaal ontdekken voor jezelf en door jezelf wat het is dat jullie ... er toe in staat zijn… hoe meer jullie kunnen manifesteren wat er nodig is voor de NIEUWE WERELD die op jullie wacht.

Wij hoeven jullie niet langer met de lepel te voeren… met respect voor iedere ziel die deze woorden leest die we ‘representeren’.

Blossom: Grappig… Ik dacht dat jullie gingen zeggen ‘presenteren’ maar toch veranderden jullie dit in ’representeren’…. in de laatste seconde.

Federatie van Licht: Het feit van de zaak is… dat jullie huiswerk gedaan is. De examens hebben een cijfer gekregen en jullie zijn naar de volgende fase gegaan.

Blossom: En dat leidt tot?

Federatie van Licht: Een heel nieuw balspel! Jullie hebben op ons gewacht naar ‘up the ante’ (met grote inzet?) zoals jullie zeggen.. al meer dan een jaar… zeg je dat niet?

Blossom: Yep… we hebben op veel dingen gewacht die jullie zouden doen!

Federatie van Licht: En we hebben altijd naar jullie uitgedrukt de KENNIS die wij KENDEN vanuit onze hoek… vanuit ons perspectief, dat… waar wij voor kozen om ‘bij te blijven’ en wat we kozen om ‘openbaar te maken’ op elke tijd voor een specifieke functie was. NU zijn we in staat om verder te gaan en JULLIE reverence (?) te opwaarderen… (vraagteken van Blossom)

Blossom: Sorry… ik moet onderbreken… ‘Reverence?’ Dat slaat nergens op, wel? … en toch nou ik dat vraag… jullie veranderen het niet… ‘reverence’? (eerbied? ontzag?)

Federatie van Licht: Ja… we zijn correct in ons begrijpen van deze verwoording. NU zijn we in staat om door te gaan en JULLIE reverence te opwaarderen in termen van het onderschatten van waar jullie toe in staat zijn om te begrijpen.

Blossom: Ik ga dat niet overlezen… omdat ik bang ben dat door mijn verwarring de link breekt… ga door.

Federatie van Licht: Jullie gaan NU de grote laan binnen… Jullie wisselen uit met het deel van jullie zelf dat op jullie antwoord heeft gewacht om zich te verbinden met zijn KENNIS. Jullie zijn nu klaar om het spoor te veranderen van langzaam naar snel. Deze ‘beweging’ is op zijn plek geschoven in de laatste paar van jullie weken.

Deze verschuiving zal doorgaan om zich te ‘formeren’. (‘vormen’) Als die zich settelt zullen JULLIE het verschil merken in jezelf… jullie gedachten… je wensen… zelfs in je eigen ademhaling. De lucht waarin je ademt zal merkbaar LICHTER worden. De kleuren die jullie ‘kiezen’ om te zien zullen vibrerender zijn dan wat jullie eerder ‘verkozen’ te zien. Dat wat overal om je heen is zal langzamerhand een representatie worden van dat wat jullie zijn geworden. De Hogere jullie… De NIEUWE JULLIE!

Kijk uit naar deze verschillen… deze veranderingen… want ze zullen je hartsruimte verwarmen. Ze zullen de herkenning zijn van de WAARHEID en het WETEN dat JA.. het is gebeurd. De verandering HEEFT plaats gehad.

De meesten van jullie zullen deze verandering WETEN niet alleen door wat jullie buiten je zien… maar door wat jullie innerlijk VOELEN. Hier zit de grootste verandering van alles. Het is een feit dat jullie feitelijke hart orgaan zich heeft aangepast en doorgaat zich aan te passen aan de NIEUW JULLIE. Alsof het feitelijk verandert in een andere formatie van wat het eens was. Dit kun je misschien nauwelijks accepteren. We zeggen jullie dit… maar het is maar een van de vele, vele nieuwe fenomenen die we zullen uitdrukken naar jullie met ONZE WAARHEID. Maar jullie zullen dit WETEN…. want zullen het gaan VOELEN.

De instroom van LICHT LIEFDE die NU doorkomt verbindt zich met jullie allemaal op een manier dat je het zult ‘SNAPPEN’. Dat kan niet verkeerd worden begrepen. Geniet ervan. Dat is de bedoeling. Wees er BLIJ mee. Omdat het ook BLIJ is met JULLIE.

Het is NU gepast voor ons om ons van jouw energie terug te trekken en toch VOELEN wij ons opgewonden door te WETEN dat hulp dichtbij is voor iedereen die dit zoekt.

Blossom: Jullie VOELEN je opgewonden dit te weten? … of bedoelen jullie dat jullie je opgewonden VOELEN voor ‘ons’ om dit te weten?

Federatie van Licht: We bedoelen altijd wat we zeggen!

Blossom: Ik weet dat jullie dat doen. Ik controleerde alleen of mijn concentratie in takt was.

Federatie van Licht: Als dat niet zo was zouden we het zeker maken dat veranderingen gemaakt werden en toch… hadden we dit dilemma tot zover niet noch denken we dat we dat zullen lrijgen.

Blossom: Goed dan… ik laat jullie vertrekken… jullie moeten betere dingen te doen hebben dan praten over mijn concentratie.

Federatie van Licht: Wij bieden je een vaarwel voor deze verbinding vanavond en we sturen ieder van jullie onze DIEPSTE LIEFDE en vreugde voor alles dat al is gebeurd en nog zal gebeuren.

Blossom: Cheer ho! Voor nu, chaps. Met respect … LIEFDE en DANK.
Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian and English- Hungarian for Blossom Goodchild’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


 

Originals and translations of Galactic Messages available ondinsdag 1 november 2011

October 27, 2011

  October 27, 2011

 
Blossom: Welkom jullie, mijn vrienden. Ik voel een soort drang om te gaan praten… is dat okay met jullie?

Federatie van Licht: Er vindt veel plaats op jullie planeet, en misschien kunnen we het dan anders niet doen. Maar natuurlijk… energieën enzovoorts kunnen soms op jullie golfbreedte in onze verbinding met jou, interferentie geven

Blossom: Ik VOELDE alsof jullie me een duwtje gaven om met je te praten, en dat was meer dan andersom. Dus is er iets dat jullie speciaal wilden zeggen?

Fed.v.L: Zet jezelf vast in je riemen!

Blossom: Is dat het? Gewoon… me schrap zetten?

Fed.v.L: Zoals jullie op je Aardeplan … “in een notendop”… zouden zeggen en toch realiseren we ons dat het juister zou zijn om dat een beetje te verhelderen.

Blossom: Nou, dat realiseren jullie je goed!

Fed.v.L: Jullie zijn aan gekomen bij de herkenning van ‘verschuivingen’ op de planeet en in de ziel zelf. Jullie hebben geleerd dat als jullie je eenmaal hebben aangepast aan de nieuwe plek, dat je je na een verschuiving die er gebeurde, dat je je wat anders VOELT. Niet noodzakelijk enorm… toch zonder twijfel… merk je misschien een lichte verandering. We zeggen je… dat als je AL deze ‘kleine’ veranderingen bij elkaar optelt, je een groot verschil zou zien in ALLE dingen. Is het niet zo?

Blossom: Nou, ik moet zeggen… als ik er over nadenk… ik ben HEEL anders in mijzelf dan wie ik .. . zeg maar drie jaren geleden was. Ik gedraag me anders en ik denk ook werkelijk anders…

Fed.v.L: Als je dit even vasthoudt… voorop in jullie weten… Wat er gaat gebeuren in de komende dagen, is een overdracht van energie waar jullie ‘verbijsterd’ over zullen zijn. Jullie kunnen niet NIET beïnvloed worden door deze ‘golven’… want die rijden met een kracht die jullie zeker zullen zien als ‘vruchtbaar’. Het zal lijken voor het stoffelijke zelf dat grote golven van energie het lichaam vullen. Het zal de zintuigen verhogen en kan worden toegepast in een diepere vorm van meditatie, als de ontvanger dat wil.

Blossom: Moeten we iets doen om dat te ontvangen?

Fed.v.L: We zouden liever voorstellen dat het zal helpen om ER OPEN VOOR TE ZIJN… om je WEZEN er voor te OPENEN. Sommigen zullen niet begrijpen waarom ze zich VOELEN zoals ze dat doen… maar ze zullen niet kunnen ontkennen dat ze IETS VOELEN.

We stellen jullie voor om je aan dit fantastisch gebeuren over te geven. Je hoeft niet te vragen op welke dag dit zal plaats vinden… de Wanneer”’s en “Waarom”’s zijn WERKELIJK niet van belang… Het is ook het geval dat mensen deze ‘flushes’ (= plotselinge toestroom, gloed, kracht) op verschillende momenten van hun dag zullen beleven… vergeleken met een ander.

Blossom: En kunnen we verwachten dat deze energieën enige tijd binnenstromen of moeten we verwachten dat het een meer eenmalig gebeuren is?

Fed.v.L: De energieën die inderdaad binnenstromen zullen wonen en fluctueren in en om de planeet heen in een precieze periode tijd. De energie neemt deel aan zijn glorie als hij de mensheid helpt om op te staan/zich te verheffen. Als deze specifieke ‘ partij’ is geïnfiltreerd… dan zullen de dingen weer een tijdje rustig worden totdat het nodig geacht wordt voor de volgende aankomst. (winny: je kunt ook denken aan weeën bij een geboorte)
Wat wij willen benadrukken is dat als we zeggen ‘houd je hoeden vast’ (of: houd je kop/denken erbij)… dat we dit menen.

Blossom: Jullie hebben dit al vaak gezegd…’houd je hoeden vast’. Het is een gezegde dat wijd en zijd gebruikt wordt wat betreft onze komende tijd… maar tot nu toe denk ik dat velen van ons zouden zeggen dat we alleen maar gevoeld hebben dat bij die bries een paar haren van hun plek geblazen werden.

Fed.v.L: En daarom zeggen we wat we zeggen. Jullie erkennen te veel veranderingen aan de hemelen. Dit is nu enorm merkbaar wat betreft beweging en ontdekking. Dit is inderdaad maar ‘een gefluister in jullie oor’. Oh, hoe opgewonden wij worden bij de fenomenen die jullie wachten. Voor ons zijn dit natuurlijk verre van fenomenen… het is even natuurlijk als jullie ademhalen. Maar voor velen… wat er gaat gebeuren zal inderdaad dat soort etiket krijgen. Maar meer is het zo… dat we meegaan met het feit dat de onthullingsceremonies jullie niet alleen sprakeloos maken… maar het is de NIEUWE energie die we met ons mee ons dragen… die jullie letterlijk zullen laten springen van blijdschap.

Jullie kijken bewonderend naar “Lucht shows’ en “Formatie vliegen” bij jullie feesten en gebeurtenissen, en toch bij alles dat jullie gezien hebben… zullen we wonderen voor jullie verschaffen die jullie ogen laten balanceren op de rand van hun oogsteeltjes.

Blossom: Nou, ik weet dat ik voor zo velen van ons spreek als ik zeg: “Laat maar gebeuren.” Maar eerlijk… ik kan me geen beter Kerstcadeautje voorstellen!

Fed.v.L: Begrijp op een dieper niveau van jezelf… wat dit feitelijk betekent. Ja, het is juist om zaken te accepteren aan de buitenkant, maar toch vragen we jullie om dieper te delven in je WETEN. Neem tijd om te mediteren over wat dit feitelijk betekent en jullie zullen visioenen getoond worden en GEVOELENS krijgen die je geest, lichaam en ziel zullen prepareren op wat hieruit voortvloeit.

RICHT JULLIE WEZEN IN LIEFDE OMHOOG.

HIER ZIJN JULLIE ALLEMAAL…. HIER ZIJN WIJ ALLEMAAL…

De vereniging waar we over hebben gesproken is niet van een raadselachtig sprookje. Het is die van WAARHEID en wij lopen gezamenlijk naar het moment waarop de GEHELE realisatie van deze WAARHEID duidelijk zal zijn.

Zou het juist zijn te zeggen dat jullie op de rand van je stoel zit?

Blossom: Inderdaad. Toch.. moet ik eerlijk zijn…. En het is niet dat ik de energie naar omlaag wil trekken…. Dat is het niet… maar in MIJN WAARHEID… zo opgewonden als ik me voel over de komende maanden… ik moet toegeven dat ik zit in de trant van ‘laten we eerst even afwachten en zien’ . Want jullie moeten toegeven chaps, jongens, vaak hebben wij iets ‘verwacht’ en vaak hebben we maar gezucht en zijn teruggegaan naar ons werk!

Fed.v.L: Maar is dat dan door wat je ‘dacht’ dat je verwachtte?

Blossom: Weet het niet… is dat zo?

Fed.v.L: Door onze acceptatie van het Goddelijke plan en hoe dit wordt uitgespeeld… Zijn wij alleen al te gelukkig met dat wat er gebeurt en hoe buitengewoon goed alles loopt. Men kan gewoon niet eenvoudig de ‘finale’ op iemand laten ‘springen’… als ze de rest nog niet gezien hebben van de show… dat zou ‘misplaatst’ zijn.

Waar jullie getuige van zijn geweest is het ‘begin’ . Wat jullie hebben ‘gevoeld is de voornaamste koers en waar jullie bijna het maal mee zullen gaan beëindigen is het dessert. De ‘Zoetmaker’ . De combinatie van er GETUIGE VAN ZIJN, het VOELEN en nu het WETEN… door een niet te ontkennen WAARHEID.

Blossom: Jullie woorden zijn niet de mijne. Ik denk echt dat de meesten van ons WETEN dat jullie van WAARHEID zijn… daar gaat het niet om… het gaat om de zaak… (als die er is..) het WANNEER! en het ‘SPOEDIG’ die zouden niet voldoen als antwoord. Toch heb ik begrepen dat het niet juist is om een “wanneer” te geven… maar het moet zeker nou wel elke dag zijn.

Fed.v.L: Kun je de viering beginnen te voelen die voor ons allen ligt? Geef jullie zelf een moment of twee om feitelijk te werkelijkheid te zien van wat er gaat gebeuren. En dan houd je rekening met eonen van tijd die personen en groepen wanhopig hebben ondergaan zodat deze VERANDERING gaat gebeuren. Er is geen een van jullie die niet op een bepaalde manier iets heeft opgeofferd… zodat de vereniging van werelden op dit GODDELIJKE TIJDSTIP kan samenvallen.

Jullie zijn niet alleen maar op deze tijd gekomen om dit mee te maken… jullie zijn hier vele keren geweest om deze dagen voor te bereiden die voor ons liggen. En JULLIE ALLERLIEFSTE MENSEN … JULLIE ZIJN DE GEZEGENDEN die gekozen werden om op AARDE’S oppervlakte te zijn zodat jullie ONS konden ontvangen als wij aankwamen. Wat een blijdschap… als we elkaar na ZO’N LANGE TIJD verwelkomen. Hoe ook WIJ gewacht hebben op deze momenten die zouden gebeuren en toch is er het onloochenbare feit dat WIJ WETEN HOE EN WANNEER en daarom heeft dit een veel makkelijker reis voor degenen van ons gemaakt welke niet van Aarde’s dichtheid zijn.

Toch… voor al jullie beproevingen en tegenspoed… voor alle lijden dat jullie hebben doorstaan ten behoeve van ALLEN … er zal er geen een zijn die spijt heeft van alles dat heeft plaats gehad. Want ALLES dat werkelijk is gebeurd, ons naar dit moment heeft gebracht waarop ogen wijd open gaan en als de harten van zo velen hun familie van Thuis zullen herkennen.

Opnieuw, liefste zielen…. Hef jullie zwaarden van Licht ten hemel… Wij VOELEN ze… wij zien hun energie….

We verlaten jullie nu in het WETEN dat wat er gaat gebeuren… dingen zal laten vooruit bewegen met een vaartje dat niemand kon hebben verwacht.

Blossom: We danken jullie. We spreken elkaar spoedig weer. In Liefde en dank.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny
Originals and translations of Galactic Messages available onLOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar