Followers

i decree

zondag 17 mei 2009

16 Mei
Opnieuw goedemorgen. Er zijn er zoveel die zich bewust zijn van een verschil in vibratie. In het hart en het hoofd wordt er iets geactiveerd, wat verder gaat dan een gewone tinteling. We kunnen alleen maar aannemen dat dit vanwege de diepte van de Liefde is die doorkomt, zoals jullie gezegd hebben, die onze eigen vibratie binnengaat en haar dan tot rust laat komen. Er zijn er zoveel, inclusief mijzelf mag ik wel zeggen, die grote beroering ervaren. Onze eigen Waarheid wordt getest tot in de kern, en we moeten tot in onze eigen kern gaan om de Waarheid te vinden waarvan we weten dat het onze Waarheid is … als jullie begrijpen wat ik bedoel?

Liefste dame. Het is algemeen aanvaard dat degenen op aarde die die beroering voelen, alle recht hebben om diep in zichzelf te graven. Dit is op vele manieren ook de bedoeling … samen met de onvermijdelijke veranderingen die plaatsvinden in ALLES, terwijl de verheffing doorgaat. Het kan niet zo zijn dat de overgang naar de nieuwe wereld … terug naar hoe ze ooit was … plaats kan vinden zonder deze storingen. We zouden willen dat dat kon. Er zou minder vrees zijn in deze tijd, als het zo kon zijn. Zoals met alle dingen die naar een hogere vibratie toe bewegen vanuit een plek waar zij zo lang verbleven hebben, zal er een gevoel van ‘verzet’ zijn vanuit de lagere vibratie die genegeerd wordt. Herken dit als ‘verzet’ en sta jezelf toe om het vrij te laten in Liefde. Het heeft je lang gediend en het was als een vriend voor je, maar omarm nu als je Waarheid … Het Licht voor jezelf. Het is daadwerkelijk tijd om je vrij te maken uit zijn greep, en naar een nieuwe vorm van jezelf toe te vloeien.

Maar, als ik het mag vragen? Is het noodzakelijk om zo’n mate van inwendig graven te ondergaan? Zoveel zielen, waaronder ook dierbare vrienden van mij, voelen zich zo somber. Ik ken ze als mensen van Licht, maar tegenwoordig lijkt het wel heel normaal om ze in een verdrietige en wanhopige toestand te vinden.

Toch zeggen we tegen je dat deze tijd voorbij zal gaan. Het kan niet zo zijn dat er geen verzet is van datgene dat zich vast probeert te klampen, en wil dat de ziel achterblijft in de lagere vibratie die jullie planeet ervaren heeft voor zo’n uitgestrektheid van jullie tijdspannes. Nu moeten jullie de noodzaak herkennen om te allen tijde in je Licht te blijven. Als je de ‘druk’ voelt, als je ‘de hoop wilt opgeven’ … denk dan aan het Licht, het vlammetje in je ziel, in je hart, dat niet uit kan en zal gaan. Het kan zijn dat je behoefte voelt om er tegenaan te blazen, om je handen er omheen te leggen zoals jullie doen, zodat het de warmte kan geven die nodig is, en het weer opnieuw helder kan branden. Maar weet altijd, liefste vrienden, dat JIJ hier bent om dat Licht te ZIJN. Dit is meer dan ooit de tijd daarvoor, omdat deze beroering plaatsvindt voor jou om in dat vlammetje te kijken en in je kracht te staan. Breng het naar voren in het hart van alles wat je bent. Sta sterk, en zet je voeten stevig op de grond van jullie moeder aarde. Hef je zwaard van Licht naar het Goddelijke dat onderdeel is van ieder van jullie. Vraag dat Goddelijke om je door een tijd te dragen waarin je je breekbaar en verloren voelt. WEET dat je EEN bent met dat Goddelijke. Het Goddelijke van Liefde dat Alles is.

Dit is de tijd waarvan je wist dat je moeilijkheden zou krijgen. Daarom werden JULLIE gekozen om NU op aarde te zijn. Want ieder van JULLIE heeft het Licht in zichzelf om te schijnen op de Aarde en de veranderingen die nu plaatsvinden. JOU werd deze mogelijkheid geboden om te ZIJN in een plaats waar je niet Waarlijk thuishoort. Zoals we gezegd hebben, ben je hier gekomen om te helpen bij de verheffing van HET GEHEEL. Jullie zijn de krijgers die deze positie verdiend hebben. Daarom, liefste zielen van Licht, wezens van Liefde, moet je moed putten uit dit begrip van jezelf. Als je herkent wat er plaatsvindt, is het aan jou om je de kennis te herinneren die je ‘uitgelegd’ kreeg voordat je je plaats in deze overgang innam. Als je jezelf toestaat om je missie te herinneren, dan zul je daadwerkelijk je kracht voelen terugkeren. Je doel zal opnieuw bevestigd worden door je innerlijke WETEN.

Wij zijn hier gekomen om te helpen, zoals we altijd gezegd hebben. Maar zijn er onder jullie niet velen die leren dat onze hulp niet datgene is wat velen van jullie aannamen? Wij zijn hier om jullie je Licht te tonen. In dat opzicht zijn we allemaal één en zijn jullie niet anders dan wij. Jullie zijn zelfs niet anders dan wat of wie dan ook. Want jullie komen allemaal van dezelfde energie. Hetzelfde Licht. Het hangt van de vervulling van ieder individuele aspect van iedere individuele ziel af op welke vibratie iemand wenst te verkeren op ieder willekeurig moment waarop vastgesteld lijkt te worden hoeveel Licht iemand wenst te schijnen, binnen dat moment van zichzelf.

Liefste vrienden. Terwijl het tempo opgeschroefd wordt, wordt de vibratie dat ook. Weet dit. Verwacht dit. Jullie zouden niet geaccepteerd zijn om je rol op jullie aarde te vervullen, als niet waardig was om dit te doen. Iedereen is waardig, en het is noodzakelijk om dit te WETEN. Maar diegenen onder jullie die zulk ‘ongemak’ ervaren in deze tijden, ‘voelen’ alleen maar de trekkracht van het verlorene, omdat de energie worstelt om te blijven hangen in het vertrouwde. Het zijn jullie die die energie het onbekende in zullen brengen, door ervan te Houden. En door die Goddelijke Liefde … wordt de plek die ooit ‘onzeker’ voor hen was, hun nieuwe thuis. En zoals we weten: oost west thuis best.

Er zijn diegenen onder jullie die ervoor gekozen hebben om in hun huis plaatjes van grijsheid te hangen. En er zijn er ook die kozen voor plaatjes van regenbogen. Wees je bewust van je huis, dierbaren. Je versiert het voor jezelf. In je eigen ontwerp. Waar is dat van jou op afgestemd? En we vragen je of je verrukt zou zijn om een ander erin uit te nodigen, en hem er vol vreugde in rond te leiden, of zou je enige tegenzin voelen om een ander uit te nodigen.

Maak van je thuis een plaats verlicht van kleuren en Liefde, lieve vrienden. Zeem de ramen, veeg de vloeren, borstel het stof weg, brand wierook en sta de zoete geur van jouw Waarheid toe om het comfort te weerspiegelen dat JIJ vindt door te wonen in de hartruimte die jij hebt gecreëerd. Want hoewel het werkelijk van jou is, zijn er velen die uitgenodigd zouden willen worden.

Jullie zijn de toortsen die de weg wijzen voor degenen in het duister. Jullie leiden hen naar het pad van Goddelijkheid dat aan jullie Allen gepresenteerd wordt. Verzamel de verlorenen bij elkaar, liefste zielen van Licht, en toon hen de weg die voor hen ligt, waarvan ze verzekerd kunnen zijn dat hij leidt naar een betere toekomst op jullie planeet aarde.

Bedankt voor die woorden. Door in contact te staan met jullie, helpt het om in contact te staan met onszelf, wij die inderdaad zo nu en dan een beetje verstrikt raken in de spinnenwebben. Een goed geheugensteuntje denk ik voor iedereen om ons hart zo vol van Liefde te maken dat er simpelweg geen kamer in de herberg vrij is voor de angst om ook maar de moeite te doen om aan te kloppen!! In een extreme hoeveelheid Liefde en dank voor jullie.

We vragen je om niet te vergeten dat er een eeuwig stromende overdaad aan energie beschikbaar is als je je Lichtzwaarden toestaat om leeg te lopen. Het is aan te raden om ze dagelijks op te laden. Op die manier blijft je batterij gevuld te allen tijde, en kan de energie niet zo laag raken dat het moeilijk wordt om nog kracht of zelfs de neiging te vinden om die zwaarden op te tillen. Ons Licht is jullie Licht en samen zal dit Licht het Licht van jullie wereld worden.

Original Site:
www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar