Followers

i decree

zaterdag 23 mei 2009

23 mei - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

Vrienden van de aarde … jullie zijn allemaal naar je planeet gekomen met een kleurpotlodenset vol met heldere kleuren. Welke heb je uitgekozen om je visie op je wereld mee in te kleuren...Het regent hier in ‘zonnig Noosa’. Het liedje “I can see clearly now the rain has gone” schiet me steeds weer te binnen. Misschien gaat het wel over geduld om jezelf te leren begrijpen … en dat als we dat doen … alles duidelijker wordt. Er is niets veranderd, behalve onze visie … of zou ik, belangrijker nog, moeten zeggen ‘innerlijke visie’?

Je haakt inderdaad in op datgene wat we hebben proberen uit te leggen in onze sessies met jou. Wat er vóór je ligt, is precies wat het is. Het ligt er … te wachten … wat je niet kunt voorspellen is hoe datgene wat voor je ligt zult opvatten, en dat is nou het hele verschil.

Mmm, daar moet ik even mijn ‘slimme hoed’ voor opzetten. Zoals ik het begrijp, is het aan ieder voor zichzelf om te bepalen wat voor houding hij zal aannemen in welke omstandigheid dan ook … zeg je … … … Jullie laten me een kinderboek zien …

Ja, als kinderen een boek voorgelezen wordt, concentreren ze zich heel erg op de plaatjes, en op de woorden die daaraan gerelateerd zijn, op de pagina waarnaar ze kijken. Ze ‘inhaleren’ alle kleuren en dingen. Ze luisteren naar wat er aan hun verteld wordt, en beoordelen met hun eigen verstand de situatie op die pagina. Ze weten niet wat er zal gebeuren op de pagina’s die eraan komen. Ze wachten vol ongeduld tot de woorden op die pagina afgelopen zijn en de ander de pagina omslaat, en verder gaat met het verhaal dat zich ontvouwt. Met andere woorden, wat er al geschreven staat in dat boek zal niet veranderen. Het staat er. Echter, terwijl het voorstellingsvermogen van het kind in zich opneemt wat er gebeurt, werkt het in zijn eigen gedachten uit wat er niet op de pagina staat. Wat er om die pagina heen gebeurt, de omgeving die je niet kunt zien, en die daarom gecreëerd wordt door je geestesoog. Ieder kind aan wie dat verhaal voorgelezen wordt, heeft zijn eigen voorstellingsvermogen. Dus is het beeld dat eromheen gecreëerd wordt … nooit hetzelfde als dat van een ander. De ‘kern’ zo je wilt, het centrum, de fundamentele basis kan het kind makkelijk oppakken … maar hoe het uitgewerkt wordt buiten die fundamentele Waarheid, is helemaal de beslissing van het individuele kind. Dus … wat we aan je laten zien is … wat er vóór je ligt, ligt er al … het kan er onmogelijk níet zijn … hoe je het wenst te bekijken, opvatten, begrijpen, accepteren, is voor ieder verschillend, afhankelijk van hun opvatting van zichzelf, en hoe ze zelf in die opvatting staan.

Dus, hoe past dat dan bij het idee dat onze gedachten werkelijkheid creëren? Als iets er al is … hebben wij het niet gecreëerd.

We zouden het willen vergelijken met een kleurboek voor kinderen. De lijnen, de tekening is er al, maar toch worden de kleurpotloden je gratis aangereikt, en het is jouw keuze welke kleuren je gebruikt om die tekening tot leven te laten komen. Er moet een ‘schets’ zijn. Dat is de wet, om het zo maar te noemen. Dat is het gereedschap waarop je mag creëren. Sommigen van jullie vullen het in met grijze en onuitnodigende kleuren. Ze krabbelen maar wat weg … ze letten er niet op of ze buiten de lijntjes kleuren of niet, en besteden geen aandacht aan de details. Daarom, als ze het kleuren bijna af hebben of nog maar voor de helft, hebben ze weinig aansporing om het hele meesterwerk te vullen. Ze zijn eraan begonnen met weinig interesse voor het uiteindelijke resultaat, en daar hebben ze later misschien spijt van. Maar wij zeggen: er bestaat ook nog zoiets als een gum!! En er bestaat zoiets als een puntenslijper!!

Vrienden van de aarde … jullie zijn allemaal naar je planeet gekomen met een kleurpotlodenset vol met heldere kleuren. Welke heb je uitgekozen om je visie op je wereld mee in te kleuren. Soms lijkt het erop of je krijtjes wat afgestompt zijn en moet je even wat harder je best doen dan normaal. Herken de situatie en slijp je punt. Blaas het nieuw leven in. Door je punt te slijpen, kun je preciezer zijn in datgene wat je creëert. Vul dat kleurboek met een hele serie regenboogkleuren, dierbaren. Het is jouw licht dat het pad plaveit.

We hopen dat dat logisch voor je klinkt op velerlei manieren, als je het opvat op de manier waarop het je aangeboden wordt. We denken niet dat het goed voor je is als we je dingen op een schaaltje aanreiken. Dat helpt je niet bij de ontwikkeling van je ziel. Als wij al het werk voor je zouden doen, zou je aankomen op een bestemming zonder onderweg zelfkennis op te doen. En je kunt niet zijn wie je bent zonder je zelfkennis terug te vinden tijdens je levenspad op aarde.

Dus, snap je? Hoezeer velen van jullie ook zouden willen weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, zou het niet aan te raden zijn om jullie ‘aan te duiden’ wat er voor je ligt. Als jullie aankomen in die dagen, zijn jullie in een bepaalde plek in jullie zielenzelf, omdat jullie daar gekomen zijn door je eigen interpretatie van wat er bestaat. Dus, hoe jij zult opvatten wat er voor jou is, kan heel erg verschillen van hoe een ander het opvat, afhankelijk van het perspectief van hun ziel op hun Waarheid. Aankomen op een bestemming die al aangegeven staat op een kaart, betekent niet noodzakelijkwijs dat je op dezelfde plek bent!!!

Dus om het even wat duidelijker te maken, zonder terug te gaan naar wat jullie zeiden om de flow gaande te houden … zeggen jullie dat wat er ‘geschetst’ is voor 2012 bijvoorbeeld … er al is? Als 2012 arriveert, zal het voor iedereen verschillend zijn, afhankelijk van
a) Hoe we ons verhalenboek tot nu toe ingekleurd hebben, en
b) Hoe we de ‘punten aan elkaar wensen te verbinden’ en ze inkleuren als we op die pagina arriveren.

Precies. Want het is onvermijdelijk dat iedereen die op dat moment op de planeet is, op die pagina zal aankomen, maar het hangt af van hoe ze het ‘zelfde’ verhaal geïnterpreteerd hebben vanaf het begin van het boek.

Het voelt alsof ik mee terug genomen word naar mijn schooltijd (als mijn geheugen me in staat stelt om zo ver terug te gaan). Als mijn etui een goede opschoning nodig had. Meestal aan het begin van een nieuw schooljaar. Dan verving ik oude viltstiften, kocht ik nieuwe gummen en balpennen, en maakte ik het etui leeg van al het puntenslijpsel en troep, en was ik helemaal klaar voor een nieuw schooljaar. Voornemens van ‘het deze keer goed doen’ met de juiste gereedschappen in de hand. Ja, we kunnen wel eens een uitglijder maken als het schooljaar vordert, maar ik denk dat als we herkennen wanneer we een goede opfrissing nodig hebben en die heldere kleuren weer scherp kunnen maken, we altijd weer op het juiste spoor kunnen komen.

Lieve dame, er bestaat nooit een tijd waarin iemand niet de keus heeft om ‘de pagina weer helder te maken’. Het is belangrijk dat je dat onthoudt.

We vangen zojuist je gedachte op dat er misschien briljante scholieren zijn die deze woorden lezen en deze presentatie misschien wel een beetje kinderachtig vinden.

Jullie missen ook niets hè? Hoewel, om eerlijk te zijn, vind ik het fijn om weer even op die kleine bankjes te zitten en weer onderwezen te worden op de meest eenvoudige manier. Er wordt uiteindelijk altijd tegen ons gezegd dat ‘t het beste is om het simpel te houden.

En wij willen ook zeggen dat zelfs briljante studenten in wetenschap en filosofie en wiskunde zullen vinden dat in deze uitleg die we vandaag gegeven hebben, er ook attributen zijn die hen eveneens een voldaan gevoel zullen geven.

O, gelukkig. Voor mij, als jullie de woorden door mijn rechterhersenhelft sturen, krijg ik een soort allesomvattend begrip van wat jullie zeggen. Het is alsof het ‘weten’ in mij, het ‘weet’.

Wat weet?

Ik weet het niet!!! Ik denk dat hoe jullie het zeggen, ‘is’ het hoe het is. Het klopt voor mij op een ander niveau van mezelf als ik het opschrijf zonder te hoeven bevatten of wat jullie zeggen logisch klinkt voor mij. Als ik dat zou proberen te doen, zouden we nooit ergens komen, omdat ik dan de flow de hele tijd zou moeten onderbreken.

We voelen dat het voor vandaag tijd is om ‘op te stijgen’.

Mogen wij mee ???? !!!

Kleur je pagina’s met regenboog tinten, dierbaren. Want … waar wij zijn … en jullie verhalen lezen … vinden we het zo opwindend om de energie van zulke dromen te voelen.

Dankjulliewel, als altijd. Door deze kennis door te geven, zijn we erg geholpen om ons te herinneren dat we het sowieso al wisten!! Met veel Liefde, Dankbaarheid en Gouden Stralen.


Site: www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar