Followers

i decree

zaterdag 9 mei 2009

9 Mei


Hier zit ik, helemaal klaar en afgestemd … Hallo mijn vrienden … is er iemand thuis?

Liefste dame, wij zijn nooit ergens anders dan thuis, want wij hebben een plek in ons Zijn gevonden waar we tevreden zijn, ongeacht waar we fysiek mogen verblijven.

Hebben jullie een fysiek lichaam of zijn jullie van licht energie?

Het kan allebei zijn. Dat hangt af van de noodzaak en de vereisten van de dingen waar we mee bezig zijn. Je moet ook begrijpen dat als je niet ontwikkeld bent naar een bepaalde vibratie, je de Licht energie niet kunt oppikken die velen van ons zijn, omdat dat niet binnen je bereik ligt. Daardoor, als het bijvoorbeeld nodig zou zijn voor ons om door velen gezien te worden, en binnen die velen was er een verscheidenheid van vibraties, zouden we ‘verschijnen’ in fysieke vorm om gezien te kunnen worden. Ons Ware Licht zou niet vastgesteld kunnen worden, of begrepen. Iemand kan niet een vibratie binnengaan als ze in hun ziel niet voorbereid zijn om zich aan die vibratie aan te passen. Er zijn er die binnen ons reisschip verblijven, aan wie we ons moeten presenteren op een manier die niet Onze Hogere vorm is, omdat ze nog niet klaar zijn om in die vibrationele verschijning te verkeren. We zeggen tegen jou met een glimlach, dat het een beetje lijkt op iemand die thuiskomt van een dag op kantoor en ‘even iets makkelijkers aantrekt’… voor ons is het hetzelfde als we ons mom laten vallen en gaan zitten in het Licht dat we zijn.

Nou nou! Jullie humor heeft zich wel ontwikkeld! Toen ik begon met communiceren met jullie, waren jullie niet zo grappig in de manier waarop jullie je presenteerden. Humor is GOED! Op dit moment, terwijl ik probeer om me jullie als Lichtwezens voor te stellen, voel ik gewoon energie van ultiem medeleven. Onvoorwaardelijk Zijn. Een ontwikkeling van zulk Licht. Ik begrijp dat wij hier op aarde zijn voor een doel en dat in de dichtheid van deze planeet het soms een strijd is om van ‘gezegende zaligheid’ te zijn … maar als we in onze Ware Vorm zijn, als we thuis zijn … zijn we dan net als jullie … in zo’n Lichtvorm?

Dierbare, dat zou afhangen van het niveau van begrip van jezelf dat je bereikt hebt. Het is natuurlijk zo dat er ooit, ‘lang geleden’, … alleen maar dit Licht was. Nu, door het ervaren van Liefde zelf, tillen jullie jezelf weer terug naar die Lichtvorm waar jullie vandaan komen. Hier is een reis voor nodig die niet in één dag afgelegd kan worden! Wij voelen dat het nodig is voor jullie om te WETEN dat jullie dit Licht zijn. Dit is de essentie van wie je bent, en waar je op dit moment in de tijd bent op jullie aarde, is simpelweg een voortschreiding van het Licht dat terugkeert naar zijn thuis.

Je bent je er bewust van dat ieder van jullie op jullie planeet gekozen heeft om daar te zijn. Niemand is er onder protest. Dit is een zin die het waard is om vele malen overdacht te worden. Je bent daar omdat je gevraagd hebt om daar te zijn. Sta daarom niet toe dat de moeilijkheden die je gepresenteerd worden, je doen wensen om liever ergens anders te zijn. Dit, lieve vriend van aarde, is een interim overgangsperiode. Natuurlijk is er roering, dat kan ook niet anders als jullie planeet ontdaan moet worden van datgene wat niet langer het geheel dient. Maar dit zeggen we jullie in DE WAARHEID VAN ALLES WAT IS …

JE BENT OP PLANEET AARDE OM TE HELPEN IN DE OVERGANG ZODAT JE DAARNA WEER KUNT BADEN IN DE GLORIE VAN HET LICHT VAN LIEFDE.

Dus zeggen we tegen jullie, laat de angst los voor wat lijkt op duistere energieën die de controle overnemen. Dit scenario is een illusie. Vul je Zijn met WETEN WAT IS. En wat is … IS … LICHT LIEFDE. Er is niets anders.

Opnieuw vragen we jullie om deze woorden die wij aanbieden niet zomaar te lezen, maar om ze ter harte te nemen. Zodat de Waarheid in wat we jullie zeggen, herkend kan worden door de individuele zielenzelf. Alleen door deze herkenning kun je de diepte van deze Waarheid accepteren. Er is geen andere manier om hem ‘naar huis te sturen’.

Ja, ik begrijp het. Maar er lijken zoveel onethische zaken gaande te zijn op deze planeet die iedereen kan zien, als ze ervoor kiezen om te kijken. Kunnen jullie ons verzekeren dat het pad dat we afleggen (opgaan) het pad is dat ons zal leiden naar de NIEUWE WERELD van WAARHEID en LICHT?

We zijn ons maar al te zeer bewust van deze gevoelens die velen van jullie hebben. Wij zijn hier om die twijfel te weerleggen, maar we kunnen ze niet daadwerkelijk voor jullie wegnemen. Dit moet door jullie zelf gedaan worden, voor jullie zelf. Hoe kunnen we jullie het recht om je te ontwikkelen afnemen? De mate en snelheid waarin je ervoor kiest om in jezelf te verblijven, is een recht dat we nog niet in onze dromen zouden overwegen om ons in te mengen. Want dat is ons recht dus niet. We zijn hooguit toezichthouders op het Goddelijke plan. We bieden onze kennis van Licht aan jullie aan, want we zijn ons bewust van de moed die het vergt om ‘af te dalen’ naar jullie planeet om het geheel te helpen. Het is voorwaar geen onbeduidende taak en toch, als Lichtkrijgers … daar zijn jullie … en wij hebben zoveel eer voor het licht dat zovelen van jullie uitstralen, om deze grote verandering plaats te laten vinden.

Dierbaren op aarde. We applaudiseren voor jullie. In alle Waarheid waarderen we zo enorm al het werk dat gedaan wordt door diegenen van jullie die soms zoveel moeilijkheden moeten verduren ten gunste van allen. Er komt een ‘tijd’ in jullie toekomst dat alles wat we jullie gezegd hebben, door jullie begrepen wordt. Alsof het absorberen dat jullie nu uitvoeren, op zijn plek zal vallen en …

Yep … vat ‘m … we het zullen ‘Snappen’.

Correct. We moeten glimlachen met jouw energie, lieve Dame. Het is nodig in deze tijden om de kracht van lachen niet te onderschatten. We hebben al vaak besproken hoe het jullie planeet ‘lichter’ maakt als jullie zelf wat ‘lichter’ opvatten. Er zijn maar een beperkt aantal manieren waarop we jullie kunnen uitleggen wat we graag willen uitleggen. Weet dat er een reden is waarom je daar bent. Weet dat het GROTE PLAN zijn ontluiking nadert. Weet dat wat er ook gebeurt … jullie KINDEREN VAN HET LICHT zijn. En sta niets of niemand toe om je op andere gedachten te brengen.

Terwijl de dagen dichter naderen tot het begin van het eind …


Leg uit alsjeblieft…

Het begin van het einde van een tijd waarin op jullie aarde datgene wat ooit bekend stond als een plek van groot Licht en schoonheid werd omgevormd tot een plek waar het Licht wel bleef bestaan, maar werd overschaduwd door een angst voor datgene wat niet van Waarheid was. Datgene wat niet echt was. We vragen je om je zoektocht naar de Waarheid te hervatten, want dat is waarvoor je gekomen bent. Want als iedereen in zijn Waarheid staat, dan zal het zo zijn dat de NIEUWE WERELD een plaats zal zijn waar we ons ware Licht kunnen ZIJN. Er zal geen ‘vermomming’ meer nodig zijn, want alles zal aanvaard worden zonder oordelen, zonder rechtvaardiging (?)… zonder ANGST.
We stellen voor, samen met alles wat jullie al doen om te helpen, dat jullie jezelf voorstellen als jullie Licht zelf. Verwijder … voor even tijdens je meditatie … het gewicht van het fysieke, en sta de Lichtheid toe om de ziel even te bevrijden. WEES LIEFDE in het LICHT van het GODDELIJKE. WEES alleen maar, lieve vrienden. Sta jezelf toe om alleen maar te ZIJN.

Dankjullie wel. Ik voelde jullie stop. Ik wilde nog vragen of we iets voor jullie konden doen, maar mijn antwoord kwam direct al … alleen maar Zijn.

Tot de volgende keer. In Liefde en Licht. Ik. xx

Vaak, als ik de spelling etc corrigeer na de channeling, moet ik bepaalde woorden opzoeken omdat ze vreemd lijken in een bepaalde context, of … omdat ik niet precies weet wat ze betekenen!
Rechtvaardiging ….. “wettiging of steun verstrekken voor.” Hier zou ik dus veronderstellen dat ze bedoelen: zonder jezelf te hoeven verklaren. … niet dat ik mezelf zou moeten rechtvaardigen natuurlijk!!


Original Site:

www.blossomgoodhild.com

By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar