Followers

i decree

zaterdag 16 mei 2009

10 Mei.

(niet vertaald)

Good morning to you. The floor is yours my friends.

We give gratitude to you for remaining in the place that is comfortable and agreed upon by us with you regarding communication. Your world has within it confines that one appears to be threatened by. There are mumblings here there and everywhere of what is and what is not. Yet we continue to be diswayed by others opinions on matters for we remain steadfast in the knowing of who we are and our purpose that involves connection with souls of earth at this time. We desire that souls where you reside dearest lady would try to do the same. For it is deeply beneficial to have absolute KNOWING of who one is and the Truths that lie within that ‘is-ness’.

We are doing our best to remain in Truth … I know this ... and more and more of us are climbing on board the ‘happy ship’! For me there seems to be a change in energy, a shift into a much more powerful place of this ‘happy’ feeling. As if I refuse to allow any form of negativity get to me, for I know it is a lower vibration simply trying to do its best! I know of quite a few others that are suddenly feeling really good after being in a miserable state of existence for quite a while. I would imagine this is to do with energies that are entering into our atmosphere and uplifting us?

This is so. And yet we would acknowledge the fact that receiving these energies is entirely up to the individuals desire to accept them. They are a present to all, and yet it is so that many choose not to unwrap this gift.

What individual enlightenment is brightening your planet at this time.

You have been made aware of an upsurge in activity from craft that are not from your atmosphere. This is just a mere taster. More and more of your people are witnessing this phenomena, and yet we say to you … you may see it as phenomenal … to us, we are simply carrying out the requirements that are necessary to introduce ourselves to you on a grander scale … as promised. Do you see Blossom how the great plan is unfolding? As more is revealed within this scheme it shall become apparent to those who are willing and ready, that which they have come to earth to be of service toward. There will be a time for many … millions and millions of you … when all the questioning, when all the awaiting shall end. And in its place there shall be PEACE. For the knowing that is yearning inside each one to be realised … shall be. It cannot be otherwise. The plan has been in place too long and is too vast to be miscast (?) It is time dear people of earth to come forth in your strength. To shine your Light more brightly than ever. The darkness is ending and there is the moment upon you when you shall arise into the eternal dawn.

How we wish we could comfort you in a manner that would be more suitable to what you feel are your needs. Yet agreements were made and must remain in their rightful place. Know dear ones, of the Love that is filtering through. Feel it … for you are of it. As this is recognised more and more the vibration that is now with you shall become more apparent to those who are Truly in awe of themselves.

Does that make sense? In awe of themselves?

Indeed to us this is so, for do you not see dear ones? YOU are that which this entire plan is all about. The sooner you recognise that it is all about YOU the sooner you will come to your senses as you would say. YOU are the reason that we are joining YOU. We would not be ‘here’ otherwise. The importance of this statement must be understood. IT IS YOU that allows us to be here.
Wake up to your rightful place within this movement. Let down the veils that hide you from the REALITY of TRUTH.

We are aware that you are picking up difficulties this day in the flow of our words. You are feeling the link is rather threadbare at this juncture are you not. We are aware of this also.

Any reason for this?

Interference from intruders shall we say. Yet they should know better … for our stream of thought cannot be tampered with. Yet we will admit it is causing a little ‘crackling on the line’.

I have been with you long enough now to accept ‘all is as should be’. I have no desire to ‘struggle’ therefore I have learned to ‘turn off’ when the ‘line’ is feeling this way. No worries. I shall leave it there … and yet… I feel there is something else you need to say? … … …

Apparently not. … The link has just gone. Another time perhaps. Many thanks none the less. In Love and Light always.

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar