Followers

i decree

maandag 4 mei 2009

3 Mei.


Goeiemorgen jullie. Vandaag goed in mijn vel, dus laten we maar eens kijken wat er doorkomt. Jullie worden zeker nooit wakker (als jullie überhaupt slapen) en zeggen: ‘Ha, zondag … rustdag!’ Zonder tijd of dagen of weken etc … bedoel ik … Hoe is dat? En slapen jullie eigenlijk?

Jij ook een goedemorgen. Ja, je zendt vandaag een meer stralende vibratie uit. Hoewel WIJ geen tijdframe hebben, of werken met dagen van de week, en scheiding van maanden en jaren, wil dat niet zeggen dat we niet kunnen uitrekenen in welk tijdframe jullie op aarde je bevinden. Als we dat niet konden, zou er veel mislopen in onze communicatie met jullie. Wat slaap betreft … dat gaat niet op de manier die jij denkt, hoewel het wel zou ‘lijken’ alsof we dat deden, als je ons kon zien. Het is meer een ‘weggaan’, zoals jullie dat zouden noemen. Als een soort dichtgaan … of uitzetten. Het is alsof we onszelf toestemming geven om dat te doen, zodat we op volle kracht kunnen functioneren. We zouden het willen omschrijven dat als we dat niet deden, we moeite zouden hebben om ‘adem te halen’. Dat is de enige manier waarop we het kunnen omschrijven. Maar we ademen niet op dezelfde manier als mensen in de atmosferen op aarde doen. Het is meer zo, dat ons overleven afhangt van het binnenkomen van een biosferische (?) stof die ervoor zorgt dat onze lichaamsprocessen plaatsvinden. We laten je door je geestesoog zien dat het lijkt alsof er vochtigheid naar binnen sijpelt, hoewel dat ook weer niet helemaal zo is. Het is meer zo dat de atmosfeer waarin wij leven, geladen is met energie die ons ‘ophoudt’. Ja, die ons toestaat om te functioneren. We vragen ons af of je zou begrijpen dat er in verschillende gebieden van ons schip, verschillende atmosferen zijn die aansluiten bij de verschillende behoeftes van verschillende volken. Alsof er ‘kamers aangeboden worden die passen bij ieders behoefte.’
Nu zouden we verder kunnen gaan over zaken die het respect voor alle levende dingen aangaan. We hebben al eerder gesproken over het feit dat bij ons aan boord vele verschillende ‘soorten’ leven, afkomstig van vele verschillende planeten. Er werden afgevaardigden gekozen die elk ‘land’ vertegenwoordigen, net zoals jullie regeringsraden hebben voor individuale landen op aarde. Deze vertegenwoordigers gaan met elkaar om in begrip van de behoefte van ieder individu. Het is noodzakelijk om bepaalde ‘benodigdheden’ te respecteren … ‘aparte vereisten’ voor elke ‘trots’.

Trots? Dat is een vreemd woord om te gebruiken.

En toch is het van toepassing. Er is hier niet één sectie die het zou overwegen om zich te bemoeien met de gangen van een ander, hoe anders ze ook zijn dan henzelf. We zeggen opnieuw dat het lastig is om het in jullie woorden uit te drukken, omdat er zoveel is dat niet uitgelegd kan worden aan jullie. Voor zielen op aarde is het niet te begrijpen.

Maar toch, zouden jullie niet zeggen dat misschien vele van de ‘soorten’ die onderdeel van jullie (De Federatie van het Licht) zijn … feitelijk afkomstig zijn van plaatsen waar velen hier op aarde ook van afkomstig zijn? En dat we de aarde bezoeken om te helpen bij de verandering naar de nieuwe wereld?

Dat is zo, maar je moet begrijpen dat het menselijke aspect van jezelf, maar een individueel onderdeel is van je hele zelf … die geïncarneerd is in menselijke vorm om het geheel te helpen. En het geheel van je individuele zelven, is alleen maar een deeltje van het geheel van Alles.

Ik begrijp wat jullie zeggen, maar ik weet niet of het makkelijk te begrijpen is voor wie het leest.

We hebben onlangs ook met je gesproken over je wens om contact te hebben met je ‘thuis’. Je thuis dat ergens anders bestaat, terwijl we ook zouden willen zeggen dat je ziel je thuis is. Maar omdat je niet ALLES van jezelf bent daar beneden op aarde, roept het gedeelte van jezelf dat daar is om hereniging met het Hogere gedeelte dat elders verblijft. We willen ook zeggen dat er momenten zijn dat ons schip veel dichterbij je is dan je je realiseert, en dat is een andere reden waarom je deze ‘roep’ hoort. .. omdat je aansluiting vindt met je ‘verwanten’. En zij op hun beurt kunnen zich sterker met jou verbinden, omdat jullie je op kortere afstand van elkaar bevinden … als we het zo mogen uitdrukken.

Jouw begeleidende energie White Cloud heeft gesproken over een tijd waarin de wereld waarop je ‘nu’ leeft, heel anders zal zijn. Een tijd waarin diegenen van andere werelden hand in hand langs jullie kusten zullen lopen met diegenen die in de vorm van ‘mens’ leven.
Deze samensmelting zal plaatsvinden als de acceptatie van de Waarheid herkend wordt. Als er geen scheiding meer is. Het zal zijn … alsof … bijvoorbeeld … jij Blossom van, laten we zeggen, planeet ‘zebra’ afkomstig zou zijn … In je toekomst zou het dan kunnen dat de ‘vorm’ van de wezens die op planeet zebra leven, samen met jou op aarde zouden lopen, terwijl JIJ dan nog in je menselijke vorm zou zijn. Omdat je er vrijwillig voor koos om mens te zijn in deze tijd van overgang, maar ‘mens’ is dan toch niet zoals je echt bent. Aarde ‘leent’ jou alleen maar in deze periode, om haar missie te kunnen voltooien.

Maar … als verschillende ‘soorten’ in verschillende atmosferen moeten leven om te kunnen overleven, hoe kunnen dan de wezens die niet in de menselijke vorm verkeren … van andere planeten … ooit ‘ademhalen’ hier op aarde?

Als je aarde voortschreidt in bewustzijn, verandert de vibratie van jullie atmosfeer. Let er wel op dat we niet zeggen dat dit morgen al zal gebeuren! Daardoor zal er een situatie ontstaan waarin het mogelijk is voor andere ‘rassen’ om de atmosfeer van de Nieuwe Aarde binnen te gaan voor bepaalde periodes van ‘tijd’. Er zijn er onder ons die zich hier al op voorbereiden. Op dezelfde manier waarop jullie van de aarde je voorbereiden op je verheffing, zijn er onder ons diegenen die zich voorbereiden op de ‘verlaging’, om de samensmelting plaats te kunnen laten vinden.

Ik weet dat jullie met ‘verlaging’ bedoelen dat zijn hun vibratie moeten laten zakken om dit te kunnen laten gebeuren. Op dezelfde manier waarop White Cloud zijn hoge vibratieniveau moet bijstellen naar beneden als hij één wordt met mij, omdat mijn menselijke vibratie simpelweg het bewustzijnsniveau niet aan zou kunnen waarop de energie van White Cloud verblijft.

Dat klopt. Het is niet zo dat iemand die zijn energie verlaagt, zich opoffert. Het is inderdaad een eer voor degenen die ‘gekozen’ zijn. In het grotere plaatje gezien … dat is ongeveer hoe ver we het je op dit moment kunnen presenteren. Wat daarachter ligt, staat nog niet ‘op de kaart’ zoals jij het zou zeggen, om onthuld te worden.

Je merkt dat onze energie zich opmaakt om te vertrekken voor vandaag. Mogen we je dit nog aanbieden om over na te denken? Er was een tijd op jullie planeet nog niet zo lang geleden, waarin degenen die erop leefden alleen maar op de rug van een dier konden springen, als ze van A naar B wilden. Er was een tijd waarin als iemand wilde communiceren met een ander, er een vertraging van vele van jullie weken was voordat de boodschap verzonden was. En het kostte ook evenveel weken om het antwoord te bezorgen bij de originele verzender. In de tijd waarin dit zo was, hadden de zielen op aarde zich niet kunnen voorstellen dat in de toekomst … op dezelfde planeet … er raketten de ruimte in geschoten zouden worden, en er directe communicatie kon plaatsvinden via computermethodes. Kijk eens naar de technologie nu, in vergelijking met vijftig jaar geleden. Daarom zeggen we tegen jullie: vat hetgene waar we vandaag met je over gesproken hebben, niet op als iets wat ‘buiten bereik’ ligt. In termen van de uitgestrektheid van de expansie van het leven, is deze samensmelting van werelden praktisch om de hoek.

En mag ik eraan toevoegen dat iedere keer dat ik dit beeld van samensmelting ontving, er automatisch een gevoel was van vrede en Liefde. Ik weet dat er nu al sommigen tussen ons in leven, die niet van de aarde zijn. Maar waar jullie over spreken voelt anders, omdat dat een geaccepteerd ‘tussen ons in leven’ zou zijn. Niet dat van incognito moeten bestaan!

Liefste vriend van ons. Nu is het daadwerkelijk tijd om ons uit je energie terug te trekken. Iedere wolk heeft een zilveren randje.

Ik weet wat dat betekent … maar jullie zeggen het in de context van?

‘Kijk, kijk, kijk naar de regenboog.’

Omdat?

Het een schouwspel is om te onthouden.

Dankjulliewel. Wat kan één dag een verschil maken … Het lijkt alsof we de liedjeswereld ingegaan zijn. !!! En voor mij is dat een prachtige plek om te zijn. Goed gezegd jongens! Tot de volgende keer. In Liefde en dank. Blossom Goodchild logt uit!

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar