Followers

i decree

maandag 25 mei 2009

24 mei

Als ik de wereld zou regeren, zou ik het verplicht maken voor iedere ziel om dagelijks te mediteren. Zo zal jullie wereld Licht worden...


Er vond vandaag geen connectie plaats … dus besloot ik om mijn boek “De Brug” te openen en kijken welk stuk er naar voren kwam om jullie aan te bieden. Hier is het..

Er is in deze tijd veel gebeurd in jullie wereld. Velen van jullie bespreken de mogelijke oorzaken waarom jullie je zo voelen. Jullie spreken over de aantrekkingskracht van de maan. Julie spreken over energiëen die de aura verstoren. Jullie spreken over UFO-sightings die gezien zijn in de lucht. Allemaal zaken die te maken hebben met de omwenteling en de veranderingen die jullie in jezelf voelen. Hoeveel van jullie realiseren zich daadwerkelijk de intensiteit van wat er allemaal voor jullie gebeurt in deze tijd? Dat kun je niet, maar tegelijkertijd op een ander niveau, binnen dit niveau, ben je je ervan bewust dat er dingen plaatsvinden die je niet kunt verklaren. Jullie wereld ondergaat brede veranderingen die op dit moment nog niet door het menselijke oog gezien worden. Er gebeurt zoveel op een niveau dat jullie deze nieuwe wereld zal inleiden. Het gebeurt ‘as we speak’. Kan het je schelen wat er gebeurt? Natuurlijk. Maar je kunt het niet begrijpen, dus neem je af en toe een houding aan van onverschilligheid, omdat het je allemaal te GROOT lijkt om te begrijpen, en dat is het ook. Maar beetje bij beetje zul je nieuwe dingen accepteren. Nieuwe inzichten. De tijdspanne voor de fenomenale verandering is veranderd. We hopen dat, vanwege het Licht dat jullie wereld verheft op dit moment, deze nieuwe wereld die eraan komt, eerder ervaren zal worden dan we uitgerekend hadden.

Wat je moet weten, is dat er een zekere vibratie is die jouw wereld laat bestaan. Het houdt ‘materie’ bij elkaar. Het staat jou toe om te functioneren, te ademen. Het laat alle dingen bestaan op jouw aarde. Wat er gebeurt, is de verhoging van deze vibrationele energie. Dat moet gedaan worden binnen een waarde die jij aankunt. De veranderingen in jouw lichaam moeten zich ook aanpassen. Daarom ervaren velen van jullie kwaaltjes. Aan de ene kant zijn er sommigen van jullie die zich niet goed voelen, zullen we het maar noemen. Aan de andere kant, voor velen, zijn dit helemaal geen kwaaltjes, maar een verandering in je fysiek die je in staat stelt om op te klimmen binnen de nieuwe vibratie zodra die zich openbaart. Dit kan niet in één dag gebeuren. Het zou jullie allemaal wegblazen. Het moet een geleidelijk proces zijn. Maar als we ons verder bewegen binnen het Licht en de Liefde van een nieuwe vibratie, moeten alle dingen hetzelfde doen. Die omschakeling is een enorme taak.
Stel je je wereld voor, zoals die nu is. Probeer je vervolgens voor te stellen dat ieder levend wezen erop, naar dit volgende vibratieniveau opgelift moet worden. Het kan niet zo gaan dat kleine stukjes per keer opgelift worden, want dat zou de aarde compleet uit balans brengen. Het moet zo zijn dat alles voorbereid is, en klaar voor het startsignaal! Hogere energieën mengen zich nu met energieën van de aarde. De snelheid van de vibratie waarin jullie leven, neemt toe. Vandaar dat jullie dagen soms al afgelopen zijn nog voordat je ontbeten hebt! Door te mediteren kun je de ziel toestaan om zich te mengen met een andere vibratie, in voorbereiding op deze verandering.

Begrijp dit … dit kan alleen maar plaatsvinden als het niveau van Licht en Liefde stijgt op jullie planeet. Dat staat de verandering toe. Dat versnelt de vibratie. Meer en meer van jullie ras begrijpen dit. Je kunt nergens anders heen. Er is geen toverdrankje dat jullie oorlogen zal stoppen, en jullie inhaligheid, en jullie jaloezie. Er is geen toverstokje waarmee gezwaaid kan worden, dat jullie wereld zal ontdoen van alles wat van een duistere aard is. Maar … wat wel ten tonele verschijnt, is het begrip van wat Licht en Liefde kunnen doen! Wij, in andere ruimten, helpen jullie daar graag bij. Maar uiteindelijk zijn het de daden van jullie aardse wezens die dit tot stand kunnen brengen. Blijf luisteren naar de Waarheid van je hart. Je kunt het nu sterker dan ooit horen. Het vertelt je wat je moet doen. Het vertelt je waar je heen moet gaan. Het vertelt je hoe je je dagelijkse leven moet leiden. Vecht er niet tegen, mijn strijders. Volg het. Je weet dat het klopt.

Maar mag ik wat dat betreft zeggen, dat als je zo nu en dan wankelt, als je een dag hebt waar je niet blij mee bent, sla jezelf dan niet voor de kop, zoals jullie aardlingen vaak neigen te doen. Want daarmee maak je al het goede werk dat je gedaan hebt, ongedaan, omdat je de energiëen die je opgebouwd hebt op de goede dagen, kapot maakt. Accepteer gewoon dat het nu is zoals het is, en morgen zal, als het goed is, een betere dag zijn. Het komt voornamelijk door het eigenhandig vernietigen van de ziel, van je zelf vertellen dat het niet goed genoeg is, dat de negatieve krachten hun macht kunnen hebben. Geef niet aan die krachten toe. Ze zijn door mensen gemaakt en hebben geen plek binnen de ziel in zijn Waarheid.

Opnieuw, voordat ik vertrek, wil ik het belang herhalen van de tijd nemen om te mediteren. Dit is onze boodschap al de hele tijd geweest. Maar toch zijn jullie dagen zo druk met dit en dat, dat je vergeet om de tijd te nemen. Als ik de wereld zou regeren, zou ik het verplicht maken voor iedere ziel om dagelijks te mediteren. Zo zal jullie wereld Licht worden. Zo zal het de nieuwe vibratie in glijden, omdat alle zielen in verbinding staan met hun hogere zelf, en heel simpel … WETEN wat ze moeten doen.

Bedankt voor je tijd.


Site:
www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar