Followers

i decree

maandag 18 mei 2009

17 Mei - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands


Hallo weer jongens en meisjes. Nou, ik geloof dat jullie bericht over beroering gisteren velen goed gedaan heeft, en mij ook. Bedankt daarvoor. En jullie zondag preek gaat over?


We willen niet preken. We willen alleen degenen die ervoor ‘kiezen’ om waarde te hechten aan onze woorden, van dienst zijn. We laten een steen aan je zien

Nou, het lijkt op een steen … of meer op een groot stuk citronella. (Zal straks zijn naam opzoeken, want ik weet niet veel van kristallen, maar dat woord kwam in mijn gedachten). Het is geel / goud. (Citrine was het woord waarnaar ik zocht, blijkt nu!)

Het zit in een buis en wordt gepresenteerd alsof het min of meer gemalen is. Hoewel zoals je kunt zien, het vooral de buitenste laag is die getoond wordt, en als er meer lagen verwijderd worden, begin je de glans te zien. De glimmende laag die diepte lijkt te hebben. Alsof, wanneer je naar deze laag kijkt, je weet dat er nog veel ‘meer’ in zit. Zie je dierbaren … als je op deze manier naar deze tijd … deze beroering … kunt kijken, kun je zien dat uiteindelijk de ‘ruige’ buitenlaag compleet verwijderd zal worden en weet je dat alleen de gladde diepte van onweerlegbare Waarheid van binnen ligt. Het stof dat op de grond gevallen is, kan simpelweg weggeblazen worden. Het heeft geen houvast. Het heeft geen kracht meer. Zijn macht is opgelost en IS ER NIET MEER. Als je het kristal in het warme zonlicht houdt, kun je zien dat er niet alleen veel méér in zit, maar tegen het licht gehouden kun je veel meer facetten zien die niet zichbaar zouden zijn als ze gehuld waren in de korsten der tijd. Kijk naar dit goddelijke exemplaar. Kijk hoe de kleuren naar buiten schieten in Gouden Stralen vanuit het diepste binnenste.

Ik moet het zeggen … Gouden Stralen!

Inderdaad liefste Dame. En als je hiernaar kijkt in je geestesoog, ervaar je dan niet een diep gevoel van Liefde en warmte? En voel je je niet zo, omdat je in De Waarheid blijft van wat je weet dat Waarheid is: de beroering was de schokkerige rit die een korte tijd duurde, waard.

Ik begrijp het. Maar het is niet echt een korte tijd geweest, maar misschien in het grotere plaatje … van waarvandaan jullie het ervaren … is het maar een druppeltje in de oceaan. En ja, deze ups en downs lijken veel op elkaar. De toppen, de dalen, het volhouden. Ik moet zeggen: als je je in overeenstemming met het plan voelt, voelt het zeker overweldigend ‘GOED’. Zoals ook, wanneer je je niet in overeenstemming voelt, het overweldigend ‘verschrikkelijk’ voelt.

Maar wij kunnen zien hoe het Licht doorbreekt. Het wordt gevierd, als we data binnenkrijgen die een voortdurende kracht en vastberadenheid laten zien om de waarheid naar voren te brengen. We vragen je om de kracht die je in je hebt, niet te onderschatten, en hem in zijn volle capaciteit te herkennen. Hoe meer je hem herkent, hoe meer zijn sterkte groeit, en hoe eerder de nieuwe wereld aan het daglicht gebracht kan worden.

Soms vraag ik me af … Als we daadwerkelijk in de nieuwe wereld zullen zijn … of we dan achterom zullen kijken en zullen zeggen: “Pfoe! Godzijdank is dat voorbij!!” Ik hoop dat dat het geval zal zijn en dat datgene waarvan we in ons hart weten dat het het Licht is waar we ons naartoe bewegen, waar er geen duister is om ons te weerhouden om in dit Licht te Zijn, ervaren en herkend zal worden voor wat het is, en waar we erbinnen zijn. Leven in de wereld zoals die nu is, kan de ziel soms diep kwetsen, als je kijkt naar alles wat er nog steeds plaatsvindt. Het zal zeker fijn zijn om alleen maar Liefde overal om je heen te ervaren … Opnieuw.

En dit, dierbaarste, is waarom wij van jullie vragen om standvastig te blijven in jullie ‘dromen van de toekomst’. Sta alleen dit beeld maar toe om in jou aanwezig te zijn. Deze wereld van alleen maar Liefde. We zeggen steeds opnieuw dat dit de reden is waarom je hier bent. We zeggen steeds opnieuw dat als zielen het gevoel hebben dat ze de zin van hun bestaan op jullie planeet in deze tijd niet kunnen vinden … dat de zin er dan uit bestaat om de vibratie van de aarde terug te brengen in de glorie waarvoor hij ontworpen was. Jullie hoeven niet meer te doen dan dat. En hoe doe je dat? Door je Licht te Zijn. Door iedere Waarheid in jezelf, uit te stralen naar deze wereld van jullie, en stevig in dit Licht te blijven staan. Meer en meer van jullie leren om dit te doen. Om niet te ‘wankelen’. En hoe meer dit gebeurt, hoe stralender jullie aarde wordt.
In de nieuwe dag, komt het ontluiken van de ziel eraan voor jou. Net zoals de zon opkomt in kleuren die men alleen maar kan beschrijven als van een ‘immense schoonheid’, weet dat ook jij … de essentie van JOU … opklimt naar een nieuwheid … en kleuren laat zien aan jezelf en aan alles, in een tint waar geen woorden voor te vinden zijn om die te ervaren.

Kunnen jullie ons vertellen wanneer deze enorme chakra energie een beetje tot rust komt? Het is echt zo sterk.

Voorlopig nog niet, lieve vrienden. Er is meer dan genoeg van aanwezig! Maar herken wat het is en wat het doet. Het beweegt je geheel naar een Hoger niveau van jezelf. Een lichter niveau van jezelf. Dus sta niet toe dat het je gevoelens van angst bezorgt. Vervang deze door gevoelens van geluk. Met opwinding in de wetenschap dat wat er plaatsvindt datgene is waar je op gewacht hebt … zo lang. Het is je geboorterecht … deze keer. Als je datgene wat je zo lang hebt meegedragen, loslaat, is het onvermijdelijk dat hun balans tijd nodig heeft om zich aan te passen aan de Lichtere Vorm van zichzelf. Dat is alles wat er gebeurt. Met iedere adem die je haalt … VORM JE JE PLANEET OM.

Lach daarom veel. Hebben we niet vaak gezegd dat lachen de vibratie omhoog tilt? Doe jouw deel … LACH! En dan … weet je wat we zouden willen dat je vervolgens doet?

Yep … Nog meer lachen!

Inderdaad, dierbaren. Maak Licht van situaties die ‘proberen’ om houvast te krijgen en je omlaag te trekken … want als je lacht en de angst laat varen, is er nog geen grammetje reden om dat toe te staan.

Weet je? Mijn hart kan nu de Lichtheid voelen waar we heen gaan. De HOOP!! Ik vertrouw er zo op dat we dit gevoel meer en meer oppikken, en zoals jullie zeggen, het vasthouden. Lieve help! Soms zijn er simpelweg geen woorden of manieren om te omschrijven wat het hart voelt en wil zeggen.

Dat komt omdat meer van jullie Nu begrijpen wat we bedoelen met toestaan om je hart te laten spreken. Het vertelt de Waarheid. Woorden kunnen soms misleiden, of vervormd worden. De ‘gevoelens’ van het hart kunnen dat niet. En zie je lieve dame. Dit gevoel dat je nu ervaart, is hetzelfde gevoel van ‘ongeduld’ dat je de laatste tijd ervaren hebt, maar toch interpreteer je het nu op de juiste manier. Het is gewoon zo dat als je in een nieuw huis gaat wonen … het even duurt voordat je uitgevogeld hebt waar alles hoort. Maar na een tijdje, als je er een poosje woont en er vertrouwd mee raakt, voel je je er weer thuis, maar dan op een andere plek.

Dus eigenlijk, al die dingen die jullie gezegd hebben, over de beroering, het loslaten, de Vibratie van Liefde etc., die gebeuren allemaal tegelijkertijd en wij moeten bepalen HOE we die gaan accepteren. In Liefde of angst?

Precies. En er is geen twijfel over wat beter past, is het wel?

Geen enkele. Als we dat maar onthouden!!! Veel dank, mijn vrienden. Vele zielen hebben me gevraagd om hun Liefde aan jullie te sturen. Maar ik weet dat ik dat jullie niet namens hen hoef te vertellen. Ik neem aan dat jullie het Licht oppikken dat zij uitstralen. De onzichtbare morse-code die zegt: “Hallo daarboven. Op een dag komen we bij elkaar!”

Op dezelfde manier waarop jullie jezelf VERTROUWEN, zijn jullie je ervan bewust dat als je opkijkt naar de hemel, wij precies hetzelfde terugdoen naar jullie toe! Omdat jullie hart het kan voelen. Voor ons geldt hetzelfde.

Dankjulliewel. In Liefde en Licht en natuurlijk die Gouden Stralen!


Original site: www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar