Followers

i decree

zaterdag 30 mei 2009

30 mei - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

Als alles in stelling gebracht is voor het individu om een ‘treedje hoger te klimmen op de ladder’ zogezegd, dan zal het treedje ook gepresenteerd worden...


Goeiemorgen jullie. Ik lijk te zijn ‘omgeschakeld’ naar een helderdere plek afgelopen week. Kunnen jullie mij vertellen … heeft dat te maken met de positie van het individu, of van de planeet als geheel?

We zouden zeggen beide, dierbare. Want er zijn er die nog steeds in de beperkingen van de oude vibratie zitten, terwijl ze bezig zijn om datgene in hun bestaan dat niet langer nut heeft, los te laten. Maar ze zouden ontdekken dat als ze, net als jij, simpelweg zouden accepteren dat de wolken verdwenen zijn, dat de beroering over is en dat er nu weer rust komt, dat er dan ruimte is voor een volgende stap. Een ruimte die glinstert van het Gouden Licht, en waar ieder zich TOTAAL opgefrist zal voelen, ‘geherstructureerd’ en vernieuwd.

Dat woord geherstructureerd maakte me aan het lachen. Willen jullie daarover uitweiden?

Inderdaad. Want terwijl jullie op aarde het heel erg voelden alsof er ‘turbulentie’ in de emoties was, in het spirituele aspect van jezelf, wat inderdaad ook zo was, was er ook een grote aanpassing gaande in het fysiek. Velen van jullie uitten gevoelens van chakra’s die tot het maximum geactiveerd werden. Als je wilt, zouden we het zo zeggen dat die chakra’s jullie ankers waren, terwijl technieken in jullie fysieke zelf aangepast werden … om het mogelijk te maken dat een ieder kan vibreren in de nieuwe frequentie, en niet alleen met de ziel en de geestesgesteldheid die daarbij hoort … maar maar iemand moet ook in staat zijn om fysiek te resoneren met deze nieuwe vibratie … want anders zou er een verkeerde balans zijn die iedereen het ‘gevoel’ zou geven alsof hij compleet verkeerd in zijn vel zat.
Deze veranderingen op ieder niveau zijn allemaal onderdeel van jullie nieuwe pakket! Velen van jullie zullen ontdekken, wanneer ze de overblijvende puinstukken van zich afschudden, dat ze verdergegaan zijn naar Hogere niveaus in hun ‘verschijning’.

Opnieuw … leg uit, alsjeblieft.

Omdat er, zie je, een helderder ‘uitstraling’ is, als we het zo mogen zeggen.

Dat mogen jullie … dat zeiden jullie!

Er is een instroming van Licht die bij jullie binnengekomen is. Als dat tot rust komt, en jullie het toestaan om bij jullie ‘thuis’ te verwelkomen, licht het het geheel van jezelf op. Daardoor zal wat van binnen zit, zichzelf kunnen presenteren terwijl het doorstraalt naar de buitenkant. Jij kunt deze helderheid zelf ‘voelen’… is dat niet zo, Blossom?

Ja, maar komt dat omdat ik ervoor ‘koos’ om iets te doen aan hoe ik me voelde?

Wat jullie op aarde moeten proberen te begrijpen is dat hoewel er ‘geen tijd’ is, alles te maken heeft met timing! Als alles in stelling gebracht is voor het individu om een ‘treedje hoger te klimmen op de ladder’ zogezegd, dan zal het treedje ook gepresenteerd worden. Natuurlijk is het bekend dat het presenteren van het treedje niet betekent dat dat stapje ook gezet zal worden. Dus we zouden zeggen dat gedurende deze afgelopen maanden, er veel achter de schermen gebeurd is. .. En nu is men klaar om deze gebeurtenis in gang te zetten.

Acceptatie van deze nieuwe ‘lucht’ is waardevol voor jezelf. Iemand die daartoe besluit, kan dit Hogere niveau letterlijk inademen, en herkennen dat het anders is. Er zal een ‘gevoel’ van ontegenzeggelijke innerlijke kracht zijn als iemand zijn hogere niveau begroet, dat hij heel lang niet meer gekend heeft.

Een REÜNIE met jezelf. En wat is dat een heuglijke gebeurtenis, of zal het dat zijn.

Ik glimlach als ik zeg … wat willen jullie dat ik vraag? Ik ontving een beeld van mijn gekromde tenen die zich weer strekken … en dat betekent?

Het betekent dat wij wensen dat jullie jezelf nog wat verder uitstrekken. Om jezelf toe te staan om datgene wat jullie als ‘het’ zien, nog wat uit te breiden. Want dat is ‘het’ niet. ‘Het’ is zoveel meer.

Ik hou van ‘het’!

Nu een ieder klaar is, en voorbereid is op de volgende fase, is het ook nuttig als je je realiseert dat er een ‘sprong in vertrouwen’ genomen moet worden. In zekere zin, dat je van een rots af moet springen en erop VERTROUWEN dat je kunt vliegen.

Misschien moeten jullie even duidelijk maken dat je dit in overdrachtelijke zin bedoelt!!!

Zoals we zo vaak doen, dierbare. Het is een kwestie van je verstand ‘openen’ en je gevoel van een grotere macht … van jezelf. Alsof het zo zal zijn dat je je niet realiseerde dat ‘dit’ er was. Maar door te accepteren dat ‘dit’ is hoe het is … Nu … dan wordt je nieuwe wereld langzaam duidelijk voor je. Je komt in een positie waar je de toekomstige weg zo duidelijk ziet, maar het pad waarover je moet lopen zal misschien behoorlijk onverwacht voor je verschijnen. Sta open voor de gelegenheden die nu aan je gepresenteerd kunnen worden.

Opnieuw is het zo dat woorden niet genoeg zijn om onze hartenwens uit te drukken, om uit te leggen wat we willen. We zullen zeker ons best doen.

En ik doe hetzelfde.

Vanwege de Hogere vibratie die binnengekomen is, (door degenen op aarde die het verwelkomd hebben, mogen we zeggen), moet het samengesmolten worden met ALLES dat van de aarde is …. (De beroering …. een beetje zoals een gebouw onder constructie …. Veel herrie en drukte om een afgerond product te bereiken). Zodra dit plaatsgevonden heeft, dan zullen ‘de werkwijzes’ die ooit bestonden … nu een ‘Hogere werkwijze’ zijn. Dus zal alles wat ooit vertrouwd was, nu misschien onvertrouwd lijken, terwijl datgene wat ooit onvertrouwd was, vertrouwd zal worden.

De NIEUWE MANIER vormt zich. Dat is zo. Er moet een ‘Nieuwe Manier’ voor de ‘Nieuwe wereld’ zijn. De ‘oude manier’ heeft geen plaats in de nieuwe omgeving.

Kunnen jullie een beetje uitweiden over degenen die zich bewust zijn van deze dingen, en degenen die dat niet zijn? Ik weet dat het kleurboek veel duidelijk gemaakt heeft, daar dacht ik ineens aan terwijl ik de vraag stelde, dus misschien hebben jullie daar al iets over gezegd.

Wij weten dat het een zorg voor velen is aangaande hun dierbaren die misschien niet dezelfde ideeën en kennis hebben over zaken als vibrationele frequenties etc. Maar we willen woorden van geruststelling met jullie delen als dat mag, in die zin … er is niet één deel van niet één ziel die niet vandaan komt waar elk deel van elke ziel vandaan komt. En dat is uit LIEFDE. Jullie komen allemaal uit hetzelfde thuis … We voelen dat velen dit begrijpen. Laten we dit scenario gebruiken. Ieder deel van de ziel van elke ziel die zijn voeten op planeet aarde geplaatst heeft … is begonnen met een missie in gedachten. Ze kregen hun lunchpakket met alle voeding veilig daarin ingepakt. Dat lunchpakket zit vastgehecht aan hun Zijn, en het is een wet dat zij die niet kunnen verliezen. Maar of ze ervoor kiezen om het open te maken is een heel andere kwestie! Sommigen hebben misschien al kleine beetjes ervan gegeten. Anderen hebben misschien iedere hap verslonden …. Hoe dan ook … Ieder mens heeft dit lunchpakket te allen tijde bij zich. Om ermee te doen wat hij wil. Iedereen is van huis gegaan na dezelfde klas gevolgd te hebben en exact dezelfde instructies gekregen te hebben. Daarvoor liefste vrienden, helpt dit om te begrijpen dat jullie niet verantwoordelijk zijn voor een andermans ‘openen van het pakket’? Ieder van jullie wordt dezelfde kansen geboden … of je dat kunt aanvaarden of niet is een keus die je moet maken. Maar we zeggen jullie dat het zo werkt. Misschien niet zo duidelijk voor jou, vanaf de plek waar je nu zit. En mogen we ook zeggen dat iedereen weer huiswaarts zal keren op een zeker moment. En als dat gebeurt, zal dat lunchpakketje zo Licht als een veertje zijn … want alles wat iemand kon pakken … is ontvangen en begrepen.

En ik wil daar graag aan toevoegen dat in deze dagen zo velen die het sleuteltje van hun lunchpakket verloren hadden, het nu weer gevonden hebben … en zelfs als ze het nog niet gevonden hebben, zijn ze het op z’n minst aan het zoeken!

Liefste zielen op aarde, het is met vreugde en dankbaarheid aan jullie dat jullie ons toestaan om deze woorden te delen met jullie harten. We voelen dat er progressie geboekt is en de verheffing van jullie zelf en Alles op jullie planeet … Ja, ALLES … is hoogst opwindend voor diegenen onder ons die elders verblijven in deze tijden.

Wees goed gehumeurd, vrienden van Helderheid. Blijf met je beide voeten op de grond staan, want jullie leven op de grond. Maar geniet van het speciale gevoel tijdens een klein bezoekje ‘van de planeet af’ als het van toepassing is. Je zal hartelijk welkom zijn, en misschien verbaasd om jezelf daar te ontmoeten.

Ik neem aan dat je een ander ‘aspect’ van de zielenzelf bedoelt, waar White Cloud ook al eens over gesproken heeft. Misschien kunnen we hier morgen over praten.

Misschien.

Zoals altijd is het een eer, mijn vrienden. Geniet nog van je dag, horen jullie. In Liefde, Licht en dank.

Original Site:
www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar