Followers

i decree

zaterdag 6 juni 2009

6 juni - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

B: Goedemorgen vrienden! Het is altijd opwindend om een channeling met jullie te beginnen en te zien wat er vandaag op het menu staat. Hoewel ik wel wil vragen naar de verbazingwekkende hoeveelheid graancirkels en groepen UFO-lichten die verschijnen in Groot-Brittannië en andere landen op dit moment. Kunnen jullie ons daarover inlichten … want je vraagt je wel af waar dat allemaal over gaat? Of waar het naartoe gaat?

FL:Zijn die cirkels geen bezienswaardigheid? De mensheid breekt z’n hoofd over hun grootte en de precisie waarmee ze gemaakt zijn. Maar het is duidelijk dat deze ‘patronen’ veel meer zijn dan wonderlijke beelden. Er zitten codes en analogieën in die achtergelaten worden voor diegenen die graag willen ontcijferen en interpreteren. En het werk dat die mensen doen is voor velen onbekend. We presenteren ze niet om ze belachelijk te laten maken als menselijke wanproducten, maar toch zijn er diegenen die pogingen ondernemen om zulke werken te imiteren om anderen op jullie planeet voor de gek te houden. Dit vinden wij wel vermakelijk, omdat iedereen die een beetje een neus voor deze zaken heeft, ogenblikkelijk het verschil herkent, vanaf de basis tot bovenaan.

B: Ik weet dat White Cloud een paar jaar geleden over ze gesproken heeft, maar is het passend om ons de reden achter ze te vertellen?FL: Er zijn veel redenen die rond deze tijd ontvouwd zullen worden. In het bijzonder zie je op dit moment in je geestesoog het beeld van de ‘libelle’-cirkel die eerder gepresenteerd werd in Engeland. Hoewel het voor velen zal lijken of het een wat ingewikkeldere weergave is van zo’n insect op jullie planeet, zeggen wij tegen jullie dat binnenin ieder grasblaadje een magnetisch veld is dat toestaat dat energieën losgelaten worden in jullie atmosfeer. We zouden ook willen zeggen dat zulke energiëen codes uitzenden naar jullie planeet. Codes die ontvangen en begrepen worden. Alsof ze in hun vibratie, ‘veranderende’ polariteiten zijn die gewijzigd moeten worden om bepaalde vibrationele frequenties te laten resoneren met datgene wat nodig is om verdere ontwikkeling toe te staan van vernieuwingsplannen die in gang gezet zijn op planeet aarde. Er zullen er nog veel meer van verschijnen, op plekken die men het minst verwacht. In situaties waar men het onmogelijk zou achten dat zulke fenomenen verschenen, maar we zeggen tegen jullie dat dat wel zal gebeuren. We zouden ze ook ‘wegwijzers’ willen noemen.

B: Ok … voor wie? Want de gemiddelde beer zal toch niet kunnen ontdekken in welke richting ze wijzen of waar ze naartoe wijzen?

FL:Misschien zijn ze wel geen wegwijzers voor het menselijke ras!

Op jullie planeet ervaren jullie op dit moment veel zaken die ooit direct ontkend en weggewuifd zouden zijn. Dus alles wat we je kunnen bieden, is om je te laten begrijpen, als je wilt, dat wat we vandaag tegen je zeggen misschien NU nog niet duidelijk is, maar er komt een tijd dat je deze woorden terugleest en moet giechelen … omdat je weet “dat het daar allang geschreven stond”.

Het zal ook herkend worden dat er een patroon zit waarin deze cirkels verschijnen. Hiermee bedoelen we dus niet de patronen die in de cirkels zelf zitten. Terwijl er meer en meer gepresenteerd worden, op een veel regelmatiger basis, zal het duidelijk worden dat ze een verhaal vertellen … van de een naar de ander … maar totdat er nog een aantal verschijnen, kan het verhaal nog niet beginnen. We zeggen je … ze zijn ECHT logisch.

Ze worden vanaf een blauwdruk gemaakt, als je wilt. De snelheid waarmee ze gevormd worden, zal jullie wetenschappers en boeren verbluffen. Waarom wordt het nooit gezien als ze gemaakt worden? Hoe kunnen ze zo ineens verschijnen? Voor ons is het simpel. Het ‘grondwerk’ wordt ‘boven de grond’ gedaan. Daarna is het een zaak van magnetische energie die min of meer alles tegelijk ‘op zijn plek trekt’. Ieder grasblaadje, ieder graantje, is in overeenstemming met onze wensen. Ze buigen en vormen zichzelf op ons verzoek. Ze zijn in één lijn met ons, en vice versa. Deze cirkels zijn ontworpen om op jullie nieuwsgierige aard in te spelen, net zoals de vele specifieke eigenschappen die erin gecodeerd zitten. Zoals wij zeggen, aan iedere cirkel die aangeboden wordt zitten veel punten die een reden voor zijn bestaan vormen.

B: En de sightings van groepen UFO’s tegelijk, wat voor reden kunnen jullie daarvoor geven?

FL: We zouden niet durven beweren dat we daar kennis van hebben.

B: Bedoel je dat je niet weet wat het zijn, of waar ze vandaan komen?

FL: Dat zeggen we niet. We zeiden dat ze niet ‘van’ onze kennis zijn. Je moet je de uitgestrektheid van “ALLES” proberen voor te stellen. Jullie universum is ZO groot … voor jullie … Het gaat je voorstellingsvermogen compleet te boven. Dus hoe zou iemand ooit het “ALLES” kunnen beginnen te begrijpen van “ALLES DAT ER IS”. En velen zouden er voordeel van hebben als ze konden aanvaarden dat niet alles wat in jullie luchten getoond wordt, wat wij noemen ‘visioenachtig’ is.

B: Sorry, kunnen jullie uitleggen wat je daarmee bedoelt?

FL: Opnieuw is het lastig om dit in woorden te vatten.

B: Dan zal ik proberen om jullie uitleg te ‘voelen’ … kijken of dat werkt. Zie je, voor ons … als wij iets ‘zien’, zouden we zeggen dat dat binnen onze visie is … en deze Lichten werden door de camera vastgelegd zodat velen ze kunnen zien … binnen hun visie … als jullie begrijpen wat ik bedoel, wat zou jullie statement dan zijn?

FL:We laten je een bel zien die gevormd is uit vloeistof. Hij kan uit prachtige kleuren bestaan, en terwijl hij gemaakt wordt, bestaat hij in een vorm … op dat moment. Hij werd ‘gevormd’ uit die vloeistof … en de lucht die in de transparantie van die vloeistof geblazen werd. Hij ‘geeft’ de illusie van iets wat hij niet is. Hij presenteert zich als de iriserende bel, maar in essentie is hij een chemische oplossing die in combinatie met lucht zichzelf presenteert als een visioen van iets wat niet bestaat. Als een zekere temperatuur bereikt wordt in die bel, klapt hij in elkaar en is hij er niet meer.

B: Dus … snap ik dit nou goed? Wat jullie zeggen is dat wat die mensen zagen, een … bij gebrek aan een beter woord … tijdelijke illusie was?

FL: Inderdaad.

B: Met als doel … ?

FL: Ontwaken. Zullen we dat uitleggen?

B:Als je wilt.

FL: Datgene waarvan het bekend is dat het ‘gezien’ wordt … gelooft men dat het tastbaar bewijs is, maar tegelijkertijd vindt er veel plaats dat niet gezien kan worden. Het ligt niet binnen de gezichtscapaciteiten om dat te doen. Het is van een vibratie die zichzelf niet in jullie atmosfeer kan presenteren, omdat zijn frequentie te hoog is om ‘geaccepteerd’ te worden in de huidige vibrationele frequentie van jullie aarde. Maar dat betekent niet dat het niet bestaat. Alleen maar omdat het niet gezien kan worden door jullie. Er is VEEL dat plaatsvindt in jullie wereld, maar dat van een frequentie is van buiten jullie wereld en daarom niet gepresenteerd kan worden aan jullie op dit moment. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Je zou verbaasd zijn over wat er om je heen gebeurt ‘vlak voor je neus’ maar dat je niet ziet. Sommigen van jullie vangen een glimp op. Jullie hebben momenten dat jullie zintuigen verhoogd zijn boven jullie normale capaciteit en jullie lichaam letterlijk een slag mist, omdat het uit zijn normale vibratie gesprongen is. Dit zal meer en meer gebeuren. Het is net alsof je regelmatig een vakantiebestemming bezoekt, en uiteindelijk herkent de ziel zijn wens om daar altijd te verblijven, in plaats van regelmatige bezoekjes.

B: Maar met alle respect, even terug naar de Lichtshows die regelmatig gegeven worden.

FL: Zij zijn een illusionele vertoning die gemaakt is om het voorstellingsvermogen te prikkelen. In jullie wereld hebben jullie dat wat je net zo intuïtief ‘Lichtshow’ genoemd hebt. Net als lichtshows waar door technologie laserstralen geprogrammeerd zijn om te verrukken en te entertainen. Wij zeggen jullie dat dit is wat er plaatsvindt in zijn simpelheid. Maar we zouden ook zeggen … het is als voorbereiding. Wat er NU aan jullie gepresenteerd wordt en in de komende dagen, zal jullie mensen aan het ‘ratelen’ zetten. Er zal een nieuwe impuls zijn om deze lichtrijke vertoningen te bespreken. Het nieuws zal zich verspreiden door vele landen, en ‘wij’ zullen het onderwerp zijn van vele diepe gesprekken. Dit helpt om momentum op te bouwen. Hoe meer we besproken kunnen worden, hoe makkelijker het zal zijn voor onze komst om geaccepteerd te worden op de manier die wij wensen. Maar er is nog werk te doen. Er komen boodschappen aan die de WAARHEID zullen afdrukken op een manier die men niet zal kunnen ontkennen. Verwarring over wat er ‘is’ en ‘niet is’ zal wegdrijven, en helderheid over welke weg gevolgd moet worden zal vreedzame stappen brengen voor diegenen die zich momenteel in troebel water bevinden.

Velen in jullie wereld voelen dat ze weinig geduld over hebben. Ze voelen dat ze aan een zijden draadje hangen. Dierbaarsten … misschien als je je grip wat loslaat en je kennis toestaat om te voorzien in elke behoefte die je hebt … in LIEFDE voor al datgene dat alles en niets is … zal je een vrijheid ontmoeten die wij vragen dat jij ontvangt. Hij ligt voor het oprapen voor je. Het is een recht dat je gegeven is. We sturen onze Liefde naar jullie te allen tijde. In immer vloeiende hoeveelheden Licht. We sturen de ene dag niet meer Liefde dan de andere. Het is een constante stroom. Want we houden van jullie. We zijn ZEKER van de Lichtheid die vóór jullie ligt. We vragen jullie om jezelf te laten WETEN dat dit een WAARHEID is.

B: Voordat ik vandaag afsluit … Ik ben een beetje in de war van jullie statement ‘dat we daar geen kennis van hebben’. Maar toch lijken jullie te hebben gezegd wat ze zijn, en zeiden jullie dat ze mensen aan het praten maken over jullie … dus moeten jullie ‘kennis’ over ze hebben, als je begrijpt wat ik bedoel.

FL:Dierbaarste, we zijn correct in wat we zeggen, maar soms niet zo duidelijk in onze uitleg.

B: Klopt. En dat laat mij dus maar bengelen …

FL:En dat zou geen fijn scenario zijn. Dus laat het ons verduidelijken. Wanneer we zeggen dat ze niet van onze kennis zijn, bedoelen we dat ze niet door ons voorbereid zijn. Ze assisteren ons door de manier waarop ze gepresenteerd worden, maar ze zijn niet van ons.

B:Van wie zijn ze dan wel?

FL: Mensen van jullie werelden die niet langer van jullie wereld zijn. Eerder spraken we over de uitgestrektheid van “ALLES” en hoe je onmogelijk kunt beginnen te begrijpen al datgene dat van de ALLESHEID is. Maar we wensen kenbaar te maken dat er VELE VELE ‘Lichtwezens’ zijn die verenigd zijn als EEN om het grote Goddelijke plan tot zijn volle potentie te laten groeien. Hoewel ‘wij’ grote legers van Liefde bij ons hebben, moet het duidelijk zijn dat ‘wij’ niet ‘ALLES’ zijn die dit team van Licht vormen. Net zoals er velen van jullie op aarde zijn die naar het grotere goed werken, zijn er velen velen velen die onzichtbaar zijn en die eraan bijdragen om jullie planeet in haar eigen Waarheid te brengen. Dus zie je? Wat plaats kan vinden hoeft niet altijd van ‘onze kennis’ te zijn, maar wij zijn wel een groot deel van wat jullie kennen als ‘Het Licht Van de wereld’.

B
: Ik denk, werkelijk … net zoals jullie zeggen … dat er gewoon zo veel is dat niet door ons begrepen kan worden in deze vibratie. Maar, zoals ik altijd zeg … op de een of andere manier, is er begrip van het onbegrepene. Een ander aspect van mij … ik neem aan mijn Hogere aspect ‘begrijpt het’, zelfs als ik niet in staat ben om het in termen uit te drukken die ik op dit niveau van mezelf kan begrijpen. Echwel! Ik denk dat dat het is voor vandaag. Bedankt daarvoor! Omhoog in de vaart der volkeren, zoals ze zeggen. Nog een fijne dag, vrienden. Misschien praten we morgen verder, als ik vandaag verteerd heb. In Liefde en dank voor de Goddelijkheid van dit ALLES.

Original Site:
www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar