Followers

i decree

zondag 14 juni 2009

13 Juni - Blossom Goodchild channeling in Nederlands

"Herinner je hoe het voelt als je schijnbaar oneindig veel dagen van rotweer hebt … en dan … wringt de zon zich door de wolken … en Licht het ALLES op. De bloemen schudden het water van zich af, het gras wordt groener, de regendruppels veranderen in regenbogen die glinsteren als sneeuwkristallen."
Hallo vrienden. Terwijl ik op jullie afstemde … kreeg ik een fluwelen rode roos te zien, die daarna roze werd. Ik zag de dauw op de blaadjes en ik werd heel vredig. Ik neem aan dat jullie dat waren, jongens … bedankt.

Liefste dame, wij wensen jullie een overvloed aan roze bloemen toe. Als je je zou voorstellen dat je omringd wordt door roze rozenblaadjes en je zintuigen toestaat om hun zoete geur te ruiken, zou je bijna onmiddellijk ontdekken dat je karakter wordt omgevormd van dat van een grasspriet tot dat van een prachtige roos. De mensen op jullie planeet worden meer en meer bewust gemaakt van de noodzaak om je te richten op alles dat van Liefde is. En ja, we hebben gezegd dat ALLES van Liefde is, maar je begrijpt vermoedelijk dat wij spreken over het concentreren op alle dingen die je plezier in het hart brengen? We hebben de verheffing van jullie planeet met je besproken. Je realiseert je geleidelijk dat dit tot stand gebracht wordt in pure gedachtenvorm die gemanifesteerd wordt in jullie dagelijkse werkelijkheid. Dus je begint nu te begrijpen dat de methode waarover we spreken… je laat zien ‘hoe’ jullie nieuwe planeet gestalte zal krijgen. Hoe meer van jullie dit ‘snappen’, zal het tempo alleen maar versnellen!!

Als bijvoorbeeld … wij je mee zouden nemen naar een plek van extreme schoonheid en je daar alleen zouden laten voor één van jullie weken … zou je terugkeren naar je planeet met gedachten van deze prachtige plek die je bezocht hebt. In die ‘nieuwe’ gedachten zou je je planeet hervormen. Wat we in deze huidige dagen van jullie vragen, is je een wereld voor te stellen die je nog niet had toegestaan te bestaan. Stel je in je geestesoog een geweldig land voor vol van magie en zaligheid en een energie waarin alleen het Hoogste niveau van LIEFDE en begrip bestaat. We zeggen jullie in WAARHEID … dit is een land dat jullie goed kennen. En nu vragen we jullie om dit land in je gedachten te ‘brengen’ … en dan in jullie harten … zodat je het in jullie wereld kan ‘brengen’. Het is jullie wereld. Het bestaat al. Het is simpelweg een kwestie van ‘het naar voren brengen’. WIL dat het naar voren komt. Sta jezelf toe om de weerklank van zo’n land te VOELEN en de hartslag van zijn kern te VOELEN. Opnieuw zeggen we … net zoals we voorheen gedaan hebben … neem de tijd om Eén te worden met de kern van jullie Moeder Planeet. Als een ongeboren kind zacht in de baarmoeder van zijn ouder ligt … kent zijn comfort … zijn weerklank … alleen de regelmatige hartslag van de ziel die zijn voeding verschaft. Het vertrouwt op het GEVOEL van die hartslag … om te weten dat alles veilig en wel is. Het is ‘als één’ met die pulsering … want het voedt zich eraan in de wetenschap dat het het harmonische ritme kan vertrouwen om gesteund en vervuld te worden. Wij zeggen jullie dat dit niet anders is dan hoe wij wensen dat jullie relatie met Moeder Aarde is. Wees Eén met haar hartslag. Hoe meer je de tijd neemt om met haar mee te vibreren, en je te voeden met haar melk, hoe sneller je groei zal gaan. En wat geeft een jong kind je ervoor terug? Kijk eens in de ogen van een kind. Kijk in het venster van zijn ziel. Ze ZIJN LIEFDE. Ze geven LIEFDE. Een moeder geeft gratis van zichzelf, zonder er iets voor terug te vragen. Maar een glimlach van waardering is meer waard dan welke woorden dan ook kunnen uitdrukken. Jullie zijn een familie van LIEFDE. Ieder van jullie. Soms … zal je broeder of zuster zich niet altijd gedragen op een manier die op één lijn ligt met jezelf … maar ze ZIJN wel wie ze zijn … en in de acceptatie van wie ze zijn … sta JIJ … een ander deel van jou … de stroom van wat simpelweg ‘leven’ is, toe om zijn stralen van ervaringsgroei uit te stralen om alles te onderwijzen en leren in dezelfde adem.

Velen van jullie zijn waar ze nu zijn, omdat je komt helpen. Jullie zijn de zelfexpressie van jezelf geworden ... en jullie hebben je kennis uitgestrekt naar een plaats waar geen lessen meer te verduren zijn. Maar op jullie planeet ben je niet altijd in staat om de levens van leren die je ontvangen hebt, te herkennen … en het gebeurt vaak dat je gevoelens van gebrek … je maken tot iets wat je niet bent. Je staat jezelf toe bedrukt te zijn … niet alleen door de acties van een ander … maar door die van jezelf. Je bent je eigen ergste vijand, zoals jullie dat zeggen in jullie wereld. Als wij je achter een scherm zouden zetten dat al het fysieke zou verwijderen en aan jou het Licht dat je bent zou onthullen … de Ware energie die je bent … als je niet meer beladen bent door je twijfels en wantrouwen in jezelf … zou je zo verbijsterd zijn over je schoonheid. Dan zou je de kleuren van je ziel niet meer vergeten. Dan zou je dat Licht VOELEN … die kleuren … voor zolang als je leeft. En als er momenten van melancholie waren, zouden wij je herinneren aan je Ware identiteit, en onmiddellijk zou je zielenenergie weer ‘opgekrikt worden’. Je zou … zoals je dierbare vriend White Cloud zo wijs uitdrukt … je dimschakelaar omhoog draaien. Dat is alles wat ervoor nodig is. We hebben onlangs met je gesproken over het aanzetten van de lichtschakelaar van jullie wereld. Dat hebben jullie nu gedaan, nietwaar? Dus nu zouden we willen voorstellen om te visualiseren hoe de dimschakelaar van jullie planeet hoger gedraaid wordt. Langzaam … stukje bij beetje, zodat de ogen zich kunnen aanpassen aan de Helderheid tot een niveau dat passend is.
We vragen ons af of de geweldige positie waarin je je bevindt, wel ten volle apprecieert. JULLIE zijn IN CONTROLE van JULLIE PLANEET. JULLIE zijn degenen die bepalen in welke richting zij zich beweegt. WIJ WETEN dat de meesten van jullie willen dat ze opgelift wordt naar de schoonheid die jullie WETEN DAT ZE IS. Jullie wereld heeft veel te veel regendagen meegemaakt. Nu is het tijd voor de zonneschijn om door te dringen tot het hart van jullie Moeder Aarde.

Herinner je hoe het voelt als je schijnbaar oneindig veel dagen van rotweer hebt … en dan … wringt de zon zich door de wolken … en Licht het ALLES op. De bloemen schudden het water van zich af, het gras wordt groener, de regendruppels veranderen in regenbogen die glinsteren als sneeuwkristallen. Dierbaarsten … Dit is de bevoorrechte tijd waarin jullie leven. Waarin JIJ hebt gekozen om te zijn waar je bent, om de zon terug te brengen. En je zult ook herkennen … dat wanneer jullie bloemen en bomen en alle andere dingen die als zaadjes in jullie Moeder Aarde geplant worden … dat het door de regen komt … dat ze de hele tijd gevoed worden en ze de innerlijke kracht gekregen hebben om te groeien tot de volle wasdom van wat het Waarlijk ontworpen was te zijn.

JULLIE ALLEEN ALS ÉÉN BRENGEN DIT TOT STAND. Jullie kunnen het van binnen voelen, niet? Deze Hogere vibratie die jullie toegestaan hebben in je bestaan? Het verandert de manier waarop je ‘ziet’ … de manier waarop je ‘hoort’ … de manier waarop je ‘begrijpt’. Het verandert JOU … en jij verandert je planeet.

Wat een glorieus plan ontvouwt zich nu.

Jullie laten me zojuist een schatkaart zien. En het is net alsof er vanuit iedere mogelijke hoek een weg leidt naar de schat. En er staan aanwijzingen die laten zien dat op elke weg het X-teken het punt aangeeft dat zo dicht staat bij waar de reizigers gekomen zijn. (Ik wou dat ik het eenvoudiger kon uitleggen). Interessant dat die vetgedrukte letters getoond werden op de woorden “het X-teken het punt aangeeft” toen ik keek, terwijl ik naar mijn weten dit niet zo bedoeld had, of toetsen gebruikt heb om dit zo te doen!

Je bent je bewust dat ‘tijd’ in jouw wereld niet bestaat in de onze. Daarom, als we zeggen dat de opwinding groeit in een fenomenaal hoog tempo, vragen we je te accepteren dat wij samen zullen zijn op een manier die vele malen besproken zal worden in de niet zo verre toekomst.

En ik weet dat jullie geen ‘tijd’ hebben, dus ik zal de ketel maar gewoon klaar houden en misschien zelfs al de thee in de theepot doen. Als we alles maar voorbereid en opgeruimd hebben, zal de verrassing niet te groot zijn als jullie op de deur kloppen. Een soort van “O, kom toch binnen … We verwachtten jullie al!!!”
Het is nu tijd voor ons om ons terug te trekken uit jouw energie, lieve dame. We vragen aan allen die de tijd nemen om deze woorden te lezen, om over de roze roos na te denken. Het zal je goed doen.

Dan zal ik dat inderdaad doen! Erg bedankt weer, mensen. Ik hou van jullie werk. Tot de volgende keer dan … Gouden stralen voor jullie. Hoewel ik verwacht dat jullie in een overvloed daarvan leven. Wat moet dat fijn zijn!

Original Site:
www.blossomgoodchild.com

By courtesy of Kees.

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar