Followers

i decree

dinsdag 23 juni 2009

27 juni - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

"Laat zielen de weg naar huis zien … laat ze het pad kiezen dat ze kunnen bewandelen … want misschien ben jij het wel, die ze de juiste weg kan wijzen."


Hallo daar … ik neem aan dat jullie daar zijn … dat weet ik eigenlijk wel zeker, omdat ik in de ‘channelingsversnelling’ zit en ik kan voelen dat we klaar zijn om te beginnen … zullen we?

Welkom liefste dame aan jou en aan degenen die aangetrokken zijn tot deze woorden die wij aanbieden. Sommigen die deze woorden lezen, ‘zitten op het hek’, zoals wij dat zouden noemen. Dit is prima. Ze zijn er op een of andere manier niet zeker van wat ze VOELEN over onze aanwezigheid in hun ruimte terwijl ze onze woorden lezen. Mogen we zeggen … we zijn hier niet om wie dan ook van de Waarheid van onszelf te overtuigen. Dat is niet onze positie. Onze plaats is om inzicht te geven in juiste werkwijze om diegenen te kunnen helpen die ‘voor het oprapen liggen’, om het zo maar te zeggen. Opnieuw … laat ons duidelijk maken dat er vrijheid van keuze is in alle dingen. Daarom is er een keuze om deze woorden te lezen en beslissingen te nemen over je eigen Waarheid … er is ook de keuze om deze woorden helemaal niet te lezen. Zoals velen die doorkomen met berichten aan jullie planeet in deze tijd … zijn wij hier om te assisteren bij de overgang naar de Nieuwe Wereld. De Nieuwe Lichtere Wereld die onvermijdelijk … zonder enige twijfel steeds dichterbij komt. Wij bieden onze woorden aan om jullie voor te bereiden op wat komen gaat.
Velen merken op dat we voornamelijk over LIEFDE spreken. Dat is wie we zijn. Dat is wie jullie zijn. Dit is hoe jullie Nieuwe Wereld zal functioneren … in LIEFDE. Daarom komen wij kansen aanbieden om je geest op te liften uit de mistroostigheid die er voor velen is op jullie planeet.
Opnieuw spreken we over een keus. Je zult je geest niet op kunnen liften als je je richt op datgene wat er aan de mistroostige kant is. Als je dat doet … zul je daar ook blijven. Begrijp die woorden. In hun volheid. Als je ervoor kiest om je te richten op mistroostigheid … zul je daar blijven.
Maar wij zeggen tegen jullie … als je ervoor kiest om je te richten op Licht … in LIEFDE … dan zal je ziel naar een hogere dimensie opstijgen van waaruit hij zich nu bevindt.

Een brandende vraag die velen mij gevraagd hebben om aan jullie te vragen … betekent dat dat we nog steeds op aarde zullen blijven leven … of zullen onze fysieke lichamen OP een Nieuwe Wereld leven.

Dat is inderdaad een vraag waarvan we ons bewust zijn dat velen zich ermee bezighouden. Als iemand vele jaren in een bepaalde stad gewoond heeft, gebeurt het vaak dat iemand de drang krijgt om ergens anders heen te gaan. En anderen misschien weer niet. Die voelen zich op hun gemak waar ze zijn, wie ze zijn etc en hebben geen wens om iets aan hun omstandigheden te veranderen … hoewel ze er soms steen en been over klagen. Maar anderen “hebben hun tijd erop zitten” op die plek … zij zoeken groenere weilanden. Ze pakken hun spullen en verkassen naar een andere plek … misschien een andere stad … maar in een andere buurt. Sommigen gaan heel ver weg van hun vorige woonplaats, anderen gaan om de hoek wonen. Zie je lieve vrienden; het hangt af van hoe ver men zijn voorstellingsvermogen strekt. Want is het niet door zijn voorstellingsvermogen dat iemands werkelijkheid tot stand komt? Degenen die zich alleen maar kunnen voorstellen dat ze om de hoek gaan wonen … die zullen daar zijn … Degenen die zich voorstellen dat ze in een ander land gaan wonen … die zullen daar zijn … overdrachtelijk gesproken … Degenen die zich voorstellen dat ze helemaal op een andere plek gaan wonen … die zullen daar zijn. Iedere ziel is in controle van zijn eigen bestemming. NU en ALTIJD.

Ik ken zielen die zich er zorgen over maken of ze wel met hun dierbaren samen zullen zijn in de Nieuwe Wereld … Sommigen weten van zichzelf dat ze bewust en wakker zijn, maar hun partner of misschien hun kinderen blijven nog slapend … ze vragen zich af wat er dan zal gebeuren.

Niet één ziel is verantwoordelijk voor de bestemming van een ander. Misschien zijn ze heel begaan met de reis van een bepaalde ziel, maar ze kunnen die niet met zich mee slepen op hun eigen pad … we gebruiken dit woord, “slepen” … want het was niet de keus van die ander om die kant op te gaan … en dat zou hier wel gebeuren. Je kunt iemand een toorts aanbieden om de weg te wijzen … om het Licht te tonen dat zich aan het eind van een bepaalde richting bevindt, maar je kunt niet … door universele wetten … een ander meenemen op een pad dat hij niet wil inslaan … op een bepaald niveau van hemzelf. Daarom zouden we willen zeggen dat in de situatie waar jij over spreekt, de beste dienst die jij kunt verlenen in welke situatie dan ook, zoals jullie allemaal weten … is om LIEFDE aan te bieden. Als een familielid heel ver weg gaat wonen … zoals jijzelf lieve dame … weerhoudt dat je er niet van om in contact te blijven met met degenen die je achterliet in je oorspronkelijke geboorteland. Je kunt ze misschien niet altijd fysiek ‘aanraken’, maar … je Liefde kan uitgedrukt worden door woorden of elektronische stem-apparatuur. En door die communicatie kan het hart nog steeds zoveel LIEFDE VOELEN en ervaren.
Op dezelfde manier, wanneer een DIERBARE overgaat van het aardse koninkrijk naar de volgende fase … ben je misschien niet meer direct in staat om met ze te kletsen zoals dat vroeger kon, alsof ze nog steeds in dezelfde kamer zijn … Maar wij zeggen … ze zijn in dezelfde kamer als ze dat een tijdje willen zijn … maar ze verblijven alleen maar in een andere vibratie dan die van jouw aardse omgeving. Deze andere vibratie zijn van dien aard dat voor degenen die in staat zijn om ze ‘te bereiken’ … het nog steeds mogelijk is om door te gaan met die conversatie. Er is niet één persoon die hiertoe meer in staat is dan een ander. Dit is een groot misverstand in jullie wereld. Het hangt heel erg af van het niveau van bewustzijn en Waarheid waarnaar iemand is ontwaakt.

Dat is interessant … als ik hier even op door mag gaan … want ik ken prachtige ontwaakte zielen die niet in staat zijn om direct te communiceren met diegenen aan de andere zijde … maar ik ken ook, met alle respect … zielen die nog steeds heel erg in hun ego verblijven en wiens gedrag lang niet altijd dat van een ontwaakte ziel is … en toch schijnt het dat zij WEL in staat zijn om te converseren met zielen in andere koninkrijken.

Er is veel lieve dame dat misschien niet logisch voor je lijkt terwijl je verblijft in de aardse omgeving. Er zijn vele, vele niveaus waarvan de ziel in zijn menselijke vorm zich niet bewust is, en dus niet in staat is om de volle omvang van een bepaalde kwestie volledig te begrijpen. Zegt Meneer White Cloud niet altijd tegen velen dat “Alles niet is wat het lijkt”. En wij zeggen daarbij ook … dat degenen die puur zijn in het hart … zich in hun nederigheid niet altijd waardig achten voor zulke communicatie. Dat is voor velen het geval. Ze zijn blij met hun eigen gedachten en gevoelens, maar ze zouden niet durven aannemen dat wat ze ‘hoorden’ of ‘VOELDEN’ van een bepaalde gids of engel afkomstig zou kunnen zijn.

Zou jullie ‘engel’ nader willen definiëren, alsjeblieft … dat is een gedachte die zomaar bij me opkwam … want ik weet zeker dat we allemaal onze eigen interpretatie hebben van wat een engel eigenlijk is.

Wij zouden zeggen … ieder van jullie is een engel. Ja, we lezen je gedachten, Blossom … zelfs diegenen die wandaden tentoonspreiden van zo’n enorme omvang … zijn feitelijk engelen. Want alles is ontstaan uit LIEFDE. ALLES. Zielen spreken van engelen die de kinderen van God zijn, nietwaar? Dus als God LIEFDE IS … dat alles en iedereen is … dan zijn zelfs degenen in jullie wereld die zulke afschuwelijke kanten van zichzelf laten zien, nog steeds van dezelfde God, dezelfde LIEFDE. Ze kunnen nergens anders van zijn … want er is niets anders. Alles in zijn WAARSTE vorm is gemaakt van ‘engel-se’ energie. De vervorming van energie is nog steeds LIEFDE …. Maar het kan gebroken zijn in deeltjes die op dit moment niet resoneren op een puurder, hoger niveau van vibratie …. Dat is alles. Alles heeft een reden.
Vanuit de positie waarin wij verblijven … wij die nu met jou communiceren … is er veel duidelijk. Het is niet mogelijk dat deze helderheid zichtbaar is voor degenen onder jullie die in de vibratie van de aarde verblijven op dit moment, omdat jullie niet in staat zijn om te ‘snappen’ wat op een Hoger niveau resoneert. En … op dat niveau … als je er een (niveau) hoger klimt, is er meer begrip omdat je in het helderdere plaatje komt. Daarom vragen we jullie om te stoppen met de kwellende en strikte vragen die jullie jezelf stellen … om antwoorden te vinden op kwesties die simpelweg niet door jullie beantwoord kunnen worden op dit moment.

Ja. Maar voor degenen die graag vragen willen stellen … zij willen antwoorden … anders zijn dingen niet logisch.

Dierbaarsten op aarde. Breng je verstand tot bedaren … ALLE KENNIS ligt van binnen. Het is als wonen in een bibliotheek. Ieder mogelijk boek dat informatie bevat dat je nodig hebt, is beschikbaar voor je … en toch kun je maar één boek tegelijkertijd lezen. Wees geduldig. Stel je tevreden met de schoonheid van de kennis die voor je beschikbaar is op ieder willekeurig moment. Absorbeer het. HOU ERVAN … en dan … als die informatie verwerkt is … pak dan een ander boek … en stel die informatie ook weer in staat om diep tot je door te dringen. Zien jullie, mijn vrienden? JULLIE ZIJN DE BIBLIOTHEEK. Maar … in je menselijke vorm moet je respecteren wie je bent en het tempo begrijpen dat in overeenstemming is met je zielenzelf in deze vorm. Opnieuw zijn woorden lastig om jullie alles wat WIJ weten, te helpen begrijpen. Maar het is de enige methode die we hebben. Weet alsjeblieft … zoals we al eerder gezegd hebben … dat het deze woorden zijn, samen met onze/jullie GEVOELENS die het verschil maken op een grote schaal, wat hun bedoeling betreft en hoe ze worden ontvangen.
Zielen van aarde … In hoog tempo LICHTEN jullie je wereld nu OP. Dat is ook waarvoor jullie hier gekomen zijn. Spoedig NU … heel spoedig, zal jullie loyaliteit aan de WAARHEID van jezelf geprezen en opgehemeld worden. Ga door met helder te schijnen, dierbaarsten. Jullie LICHT trekt diegenen aan die hun weg kwijtgeraakt zijn, en het fijne gevoel dat ze krijgen als ze de weg terug vinden, is zeker een GEVOEL dat zelfs de laagst vibrerende zielen zal kunnen opliften … in een ogenblik. Laat zielen de weg naar huis zien … laat ze het pad kiezen dat ze kunnen bewandelen … want misschien ben jij het wel, die ze de juiste weg kan wijzen.
Als je jezelf toestaat om af te stemmen op het fijne gevoel dat nu neergedaald is op jullie planeet aarde … dan VOEL je een vibratie van VREDE in je ZIJN dat resoneert op een niveau dat nieuw is. Dit is omdat het ook zo is. Een Nieuwheid … Een Hogere vibratie gaat in het rond en daalt van binnen neer. Geniet ervan. Het is van jou.

Dank jullie. Zoals altijd een genoegen. In Liefde en dank.
Original Site:
www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar