Followers

i decree

zaterdag 20 juni 2009

20 juni - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

"Als dat zijn bestemming bereikt heeft … bij gebrek aan een betere uitdrukking … dan zal het zijn alsof de laatste graad … het laatste stukje van de puzzel … terwijl het in het plaatje gelegd wordt … datgene zal completeren waar men al voor eeuwigheden van jullie aardse tijd naartoe gewerkt heeft."


OK vrienden … let’s Rock and Roll!

Liefste dame, wij kunnen de Lichtheid VOELEN die in je Zijn is op dit moment. Er zijn er zovelen van jullie op jullie planeet Aarde die een ‘nieuwheid’ voor de zelf voelen. Een overweldigend gevoel van uitbundigheid en een WETEN dat het goed gaat met de zelf. Je kun deze gevoelens van enorme verheffing niet ontkennen. En dit is ook voor ons een grote vreugde, omdat wij VOELEN dat wij ‘doorkomen’ en zielen echt begrijpen dat ze het ieder moment meer en meer ‘snappen’. De meest waardevolle wijsheid die we jullie kunnen verstrekken op dit moment, is de acceptatie van dit GEVOEL voor wat waarlijk … JE WAARHEID is. Jullie op jullie planeet stellen zoveel vragen aangaande toekomstige gebeurtenissen, maar wij zeggen tegen jullie … dat als je zou herkennen … dat wat van het grootste belang is … is om in deze vreugde te ZIJN … deze intense LIEFDE … NU … en ERNAAR TE LEVEN. Wees in de LIEFDE binnen dat gevoel zoals het IS … binnen het moment dat je het VOELT.

DIT, DIERBAREN, IS WAAR LEVEN OVER GAAT! DIT IS WAT ‘LEVEN’ IS!

Wij begrijpen dat sommigen nog steeds leven in een angstige plek in hun Zijn en ze hebben nog niet begrepen wat wij proberen in te brengen. Laat ALLE gedachten los die je niet langer dienen. Gedachten van gisteren die je niet meer dienen … gedachten van vandaag die je niet meer dienen en zeker gedachten van morgen die je niet dienen.
Stop even met je dagelijkse gedachten, en evalueer wat van nut is … wat IN LIEFDE is … en trek deze nuttige gedachten steeds dichter bij je Zijn. Aangezien ieder van jullie groeit in zijn nieuwe lichaam … zijn nieuwe manier van Zijn … is het essentiëel om je bovenkamer op te ruimen! Versier je verstand met gedachten en begrip dat glorieus AANVOELT. Als een GEVOEL je niet ‘past’, stuur het dan weg. Waarom zou iemand zich maar blijven kleden met iets wat hem niet staat? Binnen ieder aspect van iedere ziel zit een ingebouwd systeem van WETEN wat passend is voor de zelf en wat niet. Wij vragen je om te ‘LUISTEREN’ naar dat WETEN, dierbaarsten. Want het spreekt ieder moment tegen je.
Jullie zijn gecreëerd om VAN LIEFDE TE ZIJN, want jullie ZIJN VAN LIEFDE … WEET DIT … WEES DIT.

Maar ik moet toch zeggen … in ‘mijn wereld’ worden mij al zo lang dingen toegestuurd waarvan ik VOEL dat ze niet uit liefde komen. Dingen waarover door anderen gesproken wordt, die zoals ik het noem ‘angstverspreidend’ zijn. Velen ‘vallen hiervoor‘ en worden … yep, je raadt het al … angstig … EN … aan de andere kant, spreken die ‘angstverspreiders’ niet simpelweg ‘hun waarheid’ uit? Het is wellicht eng voor anderen en zaait angst in hun gedachten en hun Zijn … maar het is wellicht wel een ervaring van Waarheid die zij gehad hebben … Dus hoewel ik ze niet veroordeel voor het uitspreken van hun Waarheid … net zoals ik de mijne uitspreek … hoe gaan we al deze angst verminderen die anderen verspreiden ‘in hun Waarheid‘? … Als je begrijpt wat ik bedoel?

Inderdaad zijn we ons bewust van hetgene waarover je spreekt, en we zouden er dit over willen zeggen … veel van wat door anderen opgemerkt wordt, is precies dat wat jij zegt … ‘hun Waarheid’ … maar zeggen we toch niet altijd tegen jou dat het van het grootste belang is dat iemand zijn Waarheid volgt? Als … wat een ander zegt VOELT als een Waarheid voor jou, dan moet je, zoals we altijd gezegd hebben en ook zullen doorgaan met zeggen … het volgen. Maar we vragen dit ook van je … die Waarheid die je VOELT dat de Waarheid is … hoe laat die jou VOELEN? Want wij zeggen … dat als dat GEVOEL er een van ‘on-gemak’ is, dat dat niet jouw Waarheid kan zijn … want Waarheid kan je niet zo laten voelen.

Maar toch … Ik kan bijvoorbeeld een Waarheid ontdekken over een ander die me niet vreugdevol doet VOELEN, maar toch is het de Waarheid.

En wij zouden zeggen dat jij ‘gekozen’ hebt om je ongemakkelijk te voelen over die Waarheid … maar DIE WAARHEID is niet werkelijk JOUW WAARHEID … het is DE WAARHEID van een ander.

Daar gaan we weer!!!

Jullie zijn je er allen in deze dagen zeer bewust van dat er een keus is in ALLE dingen, nietwaar?

Ja … Ik snap dat we kunnen kiezen hoe we ons voelen over IEDERE omstandigheid, situatie of persoon.

Daardoor … kies wat GOED VOELT … VOOR JOU. Wat je je moet realiseren lieve Blossom is dat wat goed VOELT voor jou, niet noodzakelijkerwijs goed VOELT voor een ander. We kunnen het met smaak vergelijken. Sommigen houden van een bepaald voedsel of smaak … anderen weer niet. Dat maakt niet dat de een gelijk heeft en de ander niet. Het laat alleen zien dat ieder verschillende voorkeuren heeft. Daarom zeggen we dat ieder ook verschillende voorkeuren heeft voor ZIJN WAARHEID. Iemand’s Waarheid smaakt niet hetzelfde voor een ander die eraan proeft … om het maar op jullie manier uit te drukken.

Uiteindelijk … leiden zonder twijfel ALLE WEGEN NAAR HUIS. Het zou een hele uitgesleten weg zijn als iedereen hetzelfde pad bewandelde, niet waar? Er zijn vele wegen, lieve vrienden… en er worden nog VOORTDUREND nieuwe wegen gecreëerd.

Er is een matrix systeem aan de orde dat al het leven aan elkaar verbindt. Je kunt je onmogelijk zijn complexiteit voorstellen. Zelfs de meest briljante rekenkundige zou de eerste laag van dit systeem niet voor mogelijk houden. Maar toch … is ieder van jullie onderdeel van dit systeem. Je kunt het niet NIET zijn!
We spreken soms over magnetisme met je. Dit is hoe deze matrix zichzelf leidt. Er is een magnetische kracht die als hij niet zou bestaan … het simpelweg onmogelijk zou maken voor zoveel van jullie planeet en vele anderen om te functioneren. Terwijl de Hogere vibratie de atmosfeer binnenkomt … versterkt op zijn beurt deze magneetkracht … zijn aantrekkingskracht binnen zichzelf. De polen trekken zichzelf tot een ontknoping.

Eh … aangezien ik geen raketgeleerde ben … hoe kunnen polen zichzelf tot een ontknoping trekken?

Zou je zeggen dat als je iets aantrekt … iets wat je gewenst hebt … dat als het ontvangen is … het een ontknoping bereikt heeft?

Aha! Goed uitgelegd… Dus bedoelen jullie dat terwijl wij dichterbij een verandering van energie in en op onze planeet komen … deze matrix zijn hoogtepunt bereikt?

Tot op zekere hoogte … ja. Het zal zo zijn dat het ontwerp waarin het gemaakt is … compleet zal zijn … voor de betreffende transformatie waar we allemaal naartoe werken. Als dat zijn bestemming bereikt heeft … bij gebrek aan een betere uitdrukking … dan zal het zijn alsof de laatste graad … het laatste stukje van de puzzel … terwijl het in het plaatje gelegd wordt … datgene zal completeren waar men al voor eeuwigheden van jullie aardse tijd naartoe gewerkt heeft.
En wat een prachtig gezicht zal het vormen. De energie op dat ene moment zal met niets te vergelijken zijn. Geen enkel Wezen op jullie planeet zal het kunnen ontkennen als dat plaatsvindt … dat iets ENORMS zojuist ALLES heeft omgewenteld naar zijn nieuwe positie.
HET KEERPUNT … zo zal het bekend komen te staan.

Het Keerpunt! Mmm! Klinkt goed moet ik zeggen! Klinkt als Waar in ieder geval. Goede titel voor een film!

Liefste vrienden … als velen van jullie die woorden “Het Keerpunt” lezen … zal er een herkenning van de Waarheid zijn. Er zal een WETEN zijn dat zich de volheid van die drie woorden herinnert. Want het is datgene waarvoor je hier bent om het te begeleiden. Je bent hier om dat punt tot stand te brengen. Je bent hier om het te laten gebeuren … en dat doe je ook.
Daarom hebben we zoveel plezier. Dit is waarom we doorgaan met ons in verbinding te stellen met jullie. We zijn ons er bewust van dat vanuit jullie gezichtspunt jullie doel niet altijd even duidelijk is als vanuit het onze. Dus komen wij je eraan herinneren. Het werd op deze manier ontworpen in tijden waarin we ons realiseerden dat het Grote plan afgeleid werd door diegenen die een agenda wilden inbrengen die niet het belang van jullie planeet voor ogen hadden.
Maar jullie hart … de harten van diegenen in het Licht zijn in staat om ons te helpen … terwijl wij ‘instappen’ en jullie helpen. Want we zitten hier ALLEMAAL samen in. IEDEREEN … ALLES … wat IS … wordt beïnvloed door ELKE gedachte … ELKE actie. Het kan niet anders zijn. Dus om er zeker van te zijn dat het Goddelijke plan tot stand kwam zonder belemmering … zullen we doorgaan om met jullie te spreken … met meer en meer van jullie …. Tot we in staat zijn om jullie in je gewenste staat van ZIJN te brengen. Dat van pure LIEFDE. Er is geen twijfel binnen ons Zijn dat dit plan nu goed op koers ligt.
Opnieuw vragen we jullie om ALLE gedachten van angst te verwijderen. Vervang ze door LIEFDE. Moge het maar zo zijn dat IEDER moment van je leven geleefd wordt in de wetenschap van deze GODDELIJKE LIEFDE. Moge je het gaan begrijpen als je je er middenin bevindt. Want je bent het.
WEET DIT … WEET WIE JE BENT: … LIEFDE. BEGRIJP WIE JE BENT: … LIEFDE.
En LIEFDE … lieve vrienden … laat de angst vrij … en doordat die LIEFDE de angst vrijlaat … kan het zichzelf ZIJN in zijn puurdere vorm. Want in de puurste plek van LIEFDE … bestaat angst niet.
Angst is gecreëerd door de twijfel aan zichzelf van de mens. Waar geen twijfel is, kan geen angst zijn. En waar alleen Liefde is, kan geen twijfel zijn … dat LIEFDE ALLES IS wat er bestaat.

Dankjulliewel. Ik kan VOELEN dat dit het voor vandaag is. Ik weet dat jullie weten dat ik weet dat jullie weten dat miljoenen van ons Liefde naar jullie toe sturen ... Dat weten jullie toch?

Ja, dat weten we … en we weten ook dat jij weet dat wij Liefde sturen aan ieder van jullie.

Ok dan!! Tot gauw dan. In Liefde en dank.

Original site:
www.blossomgoodchild.com
By courteesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar