Followers

i decree

zondag 7 juni 2009

7 juni - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands

"Stijg op dierbaarsten, naar de MACHT VAN DE LIEFDE. Het ligt voor het oprapen … als het nog niet ontvangen is, ligt het nog slapende. Zijn energie verlangt de acceptatie van iedere individuele ziel om tot zijn volle bloei te kunnen komen. Want ieder van jullie begrijpt hoe je deze macht VOELT … en leert kennen … en dan is het aan jou om de enormiteit ervan te visualiseren als Eén-zijn."


Hoi weer. Ik geef het meteen over aan jullie vandaag.

Jij ook gegroet, dierbaarste. Het verstand wordt zich er de komende dagen van bewust dat er een verlangen is dat de zielezelf wenkt om te creëren wat aan jou is om te creëren. Met andere woorden zouden we je zachtjes willen overhalen om datgene in de diepste ruimte van je hart te ontmoeten waarvan JIJ WEET dat het de enige weg voorwaarts is. Wij weten dat jij WEET dat dit Waarheid en Liefde is. Maar we vragen je opnieuw om dit pad met veel ijver te betreden. Ja, het is allemaal prima en ook van goedheid om datgene wat IS je te laten leiden. Om naar je innerlijke stem te luisteren en om Alles dat er IS te Vertrouwen. Maar toch stellen we voor dat je nu misschien de snelheid waarmee je reist, een stapje kunt verhogen. Je bent je bewust van de tijdlijnen die voorspeld zijn te leiden tot wat nog maar een paar jaren voor je ligt. Er moet veel gedaan worden. En hoewel er veel is dat al gedaan WORDT, en er daardoor veel plezier is, vragen we je om nu naar binnen te kijken en de roep te beantwoorden die je zult horen.

Binnen de Hogere vibratie die doordruppelt in een ‘ingehouden’ tempo … komen de vereisten om het Hogere niveau van de zelf en en van Alles te herkennen. Dus, alle veranderingen die je had ontdekt gedurende de afgelopen dagen, moeten nu gemanifesteerd worden in de Waarheid van wat ze zijn.

Als je de tijd neemt, dierbaren, om naar binnen te gaan … is er nu een verschil … het is alsof je nu verder op het pad van je reis bent … dus daardoor presenteert zich aan jou wat er is … maar als we het zo mogen uitdrukken … het zou passend zijn voor je innerlijke ogen om een meer bewuste blik te werpen. Want nu is er zoveel meer te zien … (van binnen). Je bent je bewust van ‘een’ verandering, maar nu is het tijd om te ontdekken waar die verandering precies voor is/was. We willen je vragen om tijdens je meditatie … je oogkleppen te verwijderen … voorzichtig, om je aan te kunnen passen. Want er is nu helderder Licht dat beschikbaar voor je is. Zelfs tot op het punt dat als het samensmelt met jou, het bekend is dat het soms je adem wegneemt. Dit is volkomen acceptabel, hoewel het een beetje onbekend kan lijken in het begin.

Liefste zielen … ieder van jullie … letterlijk IEDER van jullie … leeft in een tijdspanne waarin je een integratie van Hogere energieën ervaart die niet op jullie planeet aanwezig zijn geweest voor eeuwigheden van jullie tijd. Jullie zijn op aarde gekomen om te helpen bij deze transformatie zoals jullie weten. Maar voor velen van jullie is er frustratie omdat jullie ‘VOELEN’ dat niet alles volgens plan verloopt. Maar wij zeggen anders. Alles ligt op koers. Alles waarover gesproken en gedebatteerd is in verschillende ‘tijdspannes’ verloopt werkelijk in de juiste richting zodat zijn uiteindelijke positie op zijn correcte plek komt te liggen. WEET DAT ALLES GOED GAAT.

Het is van groot belang dat je de Hogere resonantie ‘VOELT’ en daarbinnen één wordt. Want door dit simpelweg te doen, win je aan momentum. Jullie allemaal. De kracht en de energie die zich nu opbouwen, zijn sterker … veel sterker dan je je realiseert. En nu vragen we je om het je te realiseren. Want door dit te doen, kun je nog meer winnen. Dit is wat we bedoelen met ‘het tempo een stapje verhogen’. Laat de twijfel en de angsten varen die jij als werkelijkheid ziet. Want dat zijn ze niet. Wij leveren nu deze boodschap aan jullie af, want we hebben geen andere op dit moment. We vragen je om deze macht en kracht in je te ‘VOELEN’. Het is van zo’n Liefde. Er is NIETS dat het kan tarten als je het accepteert als de Waarheid die het is. We vragen je iedere keer opnieuw weer om je te HERINNEREN wie je bent en velen zeggen dat ze niet weten hoe ze dit moeten doen. Wij zeggen …VOEL HET. VOEL de macht … en dit zal je ziel mee ‘terug‘ nemen naar de tijd waarin de afspraak gemaakt werd dat jij op jullie aarde zou zijn … en als je het jezelf kunt herinneren, vind je de WARE kracht en MACHT die van jou is. Het zal je een ‘onbekende’ helderheid geven om door te gaan met wat je aan het doen bent … met een overtuiging die groter is dan alles dat je tot nu toe tegengekomen bent.

Stijg op dierbaarsten, naar de MACHT VAN DE LIEFDE. Het ligt voor het oprapen … als het nog niet ontvangen is, ligt het nog slapende. Zijn energie verlangt de acceptatie van iedere individuele ziel om tot zijn volle bloei te kunnen komen. Want ieder van jullie begrijpt hoe je deze macht VOELT … en leert kennen … en dan is het aan jou om de enormiteit ervan te visualiseren als Eén-zijn.

Stel je voor dat de volledige kracht van jezelf samensmelt met alle Licht krachten op jullie planeet en ook op andere planeten. Stel je het Licht voor dat jij bent, dat Eén wordt met het Licht dat alle anderen zijn. Als je het Licht aandoet in een kamer, licht de hele kamer dan niet op? Er is niet één plekje in die kamer dat donker blijft. Daarom vragen we je om te visualiseren hoe hetzelfde scenario plaatsvindt op jullie planeet. Alsof het lichtknopje voor jullie planeet ingedrukt wordt en DE HELE WERELD VERLICHT. Er is niet één plekje dat in duisternis achterblijft.

Samen hebben we de energie en nu heb je de KNOW HOW. Alles dat nu vereist is, is de wens en de overtuiging van de zielezelf dat dit ZO ZAL ZIJN. JIJ BENT JE EIGEN ELEKTRISCHE GENERATOR. Jij hebt de macht in je om alles om je heen Licht te maken. Je moet simpelweg overtuigd worden van je eigen macht … want we zien dat er nog velen op jullie planeet rondlopen die geloven dat ze hooguit een ‘loods vol met oude gereedschappen’ zijn. WIJ ZEGGEN JULLIE … JIJ IN JE ABSOLUTE WAARHEID BENT EEN BRON VAN ENERGIE DIE IN ZICH DE MACHT HEEFT OM EEN ELEKTRISCHE STROOM TE LEIDEN DIE DE VERHEFFING VAN EEN PLANEET IN GANG KAN ZETTEN!!!


En ik weet zeker dat er meer achter dat statement zit dan je op het eerste gezicht denkt!

Maar … sprak het niet direct je hart aan?

Dat deed het inderdaad. Als jullie zo schrijven … of ik voor jullie schrijf … dan ervaar ik zo’n passie. Die passie die in JULLIE zit, mijn vrienden, komt door mij heen, en de energie die jullie ‘afgeven’ is immens. Ik WEET dat deze passie voor ons is. Jullie hebben een Liefde voor ons die zo sterk is, en ik kan voelen dat jullie bedoeling is dat wij het ‘snappen’.

Omdat, zie je …als jullie dat doen … zullen alle frustraties die jullie soms ervaren, niet langer meer deel uitmaken van jullie levensstijl. Ze kunnen niet bestaan in de vibratie waarin je continue verkeert als je ‘het snapt’. Dat is waarom wij jullie vragen om “DEZE WOORDEN TE VOELEN”. Door ‘ze alleen maar te horen’ zul je er niet voor de volle 100% van profiteren. Als je ‘ZE VOELT’, zul je ook ONS VOELEN. Want onze liefdesenergie wordt in hen meegedragen.

Concentreer je op ALLES DAT LIEFDE IS … en natuurlijk … ALLES IS LIEFDE … dus concentreer je op Liefde geven aan alles … en weet dat in ruil alles Liefde aan jou geeft. Dat kan misgaan, want het is alles dat er is. WEET DAT DIT ZO IS. Maar WEET het vanuit een plek in jezelf die verbonden is met een plek buiten het aspect van jezelf dat jij ‘jou’ noemt in dit aardse leven dat je ervaart in je focus op dit moment.

Je bent verbonden door een energie van LIEFDE aan het geheel van jezelf … en dat geheel van jezelf is deel van het geheel van LIEFDE. Dat is ALLES.

Terwijl we het langzaam en zeker ‘begrijpen’, begrijpen we er meer van … met jullie hulp. Dit is waarom jullie komen, dat weet ik. Maar het is nog steeds een beetje raar … om deze relatie met jullie te hebben … misschien op een dag ZULLEN jullie op de thee komen. Terwijl ik die laatste zin schreef, glimlachte ik, omdat ik wist wat jullie laatste reactie zou zijn …

Zet die ketel maar op het fornuis.

Niet vervelend bedoeld … maar ik denk dat ik nog maar even wacht omdat het anders droogkookt!

En wij willen deze dag graag beëindigen door tegen jou te zeggen … een ketel waarop gelet wordt, kookt nooit.

En ik zou willen eindigen door tegen jullie te zeggen … BEDANKT VOOR VANDAAG. Ik weet dat allen die baat hebben bij jullie woorden, hun hele hele machtige kracht en Liefde naar jullie sturen. Dit is een kleine krachtcentrale die zegt: ‘over en uit’.

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar