Followers

i decree

vrijdag 3 juli 2009

2 juli - Channeling Blossom Goodchild in het Nederlands


...Onze naties. Onze vlaggen...


Het is laat, en ik moet naar bed, maar ik wilde toch even kijken of jullie er waren. Is dat zo?

Liefste dame, we willen graag met je praten op dit uur dat laat is in jullie wereld. Het maakt voor ons niet uit wanneer we precies met je spreken, maar we hebben wel een passende agenda om onze woorden aan diegenen die ze lezen en in zich opnemen, door te geven en verwerkt te laten worden in een tempo dat bevorderlijk is voor het geheel van het allesomvattende plan.

Maar toch lukte het ons niet om verbinding te maken de laatste keer dat ik het probeerde.

Soms is het niet altijd mogelijk zoals we al eerder uitgelegd hebben, hoewel we het wel proberen. Dit kan te maken hebben met energieën aan beide kanten van de sluier, of aan onze kant.

Ik wil het weer aankaarten, omdat het zo op de voorgrond is op dit moment … het feit dat al die verbazingwekkende graancirkels opduiken in Engeland en waarschijnlijk ook op andere plekken die mij niet bekend zijn. Ze zijn zo prominent aanwezig. Ik vroeg me gewoon af wat de bedoeling was van zoveel tegelijk. Waarom nu? Waarom zoveel? En … begrijpen wij hun betekenis? Of op z’n minst … is er iemand die het allemaal aan het oplossen is en zal hij zijn bevindingen aan ons bekend maken binnenkort?

Laten we hierover met je spreken. In jullie wereld vindt een serie van gebeurtenissen plaats aangaande dit fenomeen. Daarmee willen we zeggen dat wat er afgebeeld wordt in deze afbeeldingen, niets anders is dan wat we willen afbeelden op deze manier, om een bepaalde ‘geluids’-reden.

Geluid?

Inderdaad. Veel van wat er ‘ontstaat’ is gelieerd aan een bepaalde geluidsvibratie die bepaalde frequenties laat produceren wat we willen afbeelden.

Wat is dit geluid? Wie kan het horen?

Het is een vibrationele toon die ‘hangt’, zullen we maar zeggen, boven de plek waar we onze creatie ‘doorsturen’. Bepaalde gevoelige zielen zouden het opvangen en ook bepaalde dieren die ‘afgestemd’ zijn op die frequentie, kunnen het ‘horen’. Maar we zouden wel willen zeggen, dat het geen aards geluid is, het is … zoals wij het zouden uitdrukken … meer een vibrationele impuls.

Is het jullie bedoeling dat mensen het niet kunnen horen?

Niet noodzakelijkerwijs, hoewel het wel z’n voordelen heeft.

En die zijn?

Diegenen die in staat zouden zijn om de frequentie die gebruikt wordt, op te pikken, zouden het wellicht behoorlijk storend voor het brein vinden, want het is geen geluid wat normaal is op aarde, je zou gestoord in je hoofd, lichaam en ziel kunnen worden door het te ontvangen.

Mmm … maar beter niet gaan picknicken in de Britse velden dan! Met alle respect … wat is het punt ervan? Ik bedoel, waarom zoveel? Ze zijn zo ingewikkeld van ontwerp, wat zeggen ze?

Alles zal onthuld worden dierbare, dat kunnen we je verzekeren. Ze zijn een voorbereiding op wat komen gaat. Ze zijn wegwijzers voor toekomstige dagen. Ze zijn allemaal vastgelegd, nietwaar? Er is niet één blaadje gras dat zichzelf neergelegd heeft voor ons, dat niet ontdekt is en opgeslagen.

Wow … dan is er heel wat opgeslagen!!

Maar jullie geavanceerde computersystemen zijn in staat om zulke zaken uit te rekenen. Maar computers zijn geen mensen. Ze bezitten niet de factoren die nodig zijn om het helemaal uit te vogelen, zogezegd.

Dus… nou, jullie weten wat ik ga vragen … wat is hun punt … nu … wat stellen ze voor?

Onze naties. Onze vlaggen.

Echt waar?

Je vroeg het en nu betwijfel je het. Heb je het gevoel dat dit niet correct is?

Geef me een moment om erover na te denken. Wat … zijn ze allemaal dát?

Dat zeiden we niet, dierbare. Sta ons toe om verder te gaan …

Mond op slot!

Het is zonder twijfel zo dat voor velen ons bestaan absoluut zeker is. Maar we hebben uitgelegd dat er velen bij ons zijn, in deze onderneming om planeet aarde te helpen en haar naar haar Hogere Licht te brengen. Een tijd geleden, sprak meneer White Cloud toen niet met jou hierover, en zei hij dat ze ook ankers voor bepaalde ‘schepen’ zijn om te weten waar hun positie moet zijn op een bepaald moment? Daarom zijn deze afdrukken op jullie land net zo nuttig voor ons als voor jullie. Het zijn ook merktekens voor ons.

Sorry, maar hier moet ik toch even onderbreken … als ze ankers voor schepen zijn om de planeet in balans te houden als het moment daar is (wat en wanneer dat ook moge zijn), zal het toch een beetje uit het lood zijn, aangezien de meesten in Engeland zijn, nietwaar?

Tegen de tijd dat alles op zijn plaats is om te kunnen doen wat er gedaan moet worden, zul je zien dat er veel, veel, veel meer fenomenen van vele vele verschillende variaties plaatsgevonden hebben. De meesten zullen je versteld doen staan, maar toch, als de sleutel tot een deur, als alles op zijn plek is, zal het ontsluiten van de deur onthullen dat elke plaatsing in een correcte lijn ligt en als hun doel onthuld wordt … in één ogenblik, zal alles op z’n plaats vallen. Weet alsjeblieft, dierbaren, we willen niet geheimzinnig doen of puzzels creëren, maar er zijn bepaalde details die simpelweg niet overeenstemmen met wat we van plan zijn. Er zijn plannen die nog niet klaar zijn om aan jullie bekend te worden omdat de timing niet passend is, en om nu bepaalde zaken kenbaar te maken zou niet handig zijn voor het algehele nut van de verheffing van jullie planeet. We hebben nog veel in petto en als het aan jullie getoond kan worden, zul je bepaalde logica accepteren die je op dit moment misschien niet zou kunnen accepteren, vanwege maatregelen die genomen moeten worden om veligheidsredenen voor datgene wat onthuld zal worden.

Jullie zijn allemaal zo geduldig geweest met de ontvouwing van deze nieuwe weg. Wij zijn zo ontzettend dankbaar dat jullie vasthoudendheid aan de goede zaak stevig in de Waarheid van jullie zelf blijft. Het licht alles op, terwij het voortgaat en naar binnen gaat van wat VRIJHEID is.

Ik heb net mijn ogen gesloten, om te VOELEN dat dit het was voor vandaag, en ik zag heel duidelijk de letter ‘Y’ in een cirkel … waarom?

Je zult ‘y’ zien.

Ok. Slik! Ik kijk zeer uit naar het ‘aha’ moment om die ‘y’ te zien. Of zal het een ‘WHAH!’ moment zijn? Ik kan alleen maar VERTROUWEN en afwachten. Jullie verlaten het gebouw … ik kan het VOELEN … en ik moet naar bed. Welterusten jongens. Blijf patrouilleren in die luchten. (Beetje vreemd om te zeggen, weet ik, maar het kwam gewoon in me op). In Liefde en dank zoals altijd.

Original site:
www.blossomgoodchild.com
By courtesy of Kees

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar