Followers

i decree

vrijdag 30 januari 2015

Nederlands -- Blossom’s Observaties op 30 jan 2015Blossom’s Observaties op 30 jan 2015
                                                  
My ORBServation on the matter.


Na het dilemma en de onzekerheid over de uitleg die van de orb video’s werd gegeven … die hoax of Waarheid … wel of niet in de tijd waren … kreeg ik letterlijk honderden e-mails. 99% ervan waren met Liefde gevuld en met alle begrip over de uitleg die door de Federatie van Licht werd gegeven, via dat Stem Channeling geluid. Velen kregen zoveel Liefde door de vibratie van hun stem dat het hen tot tranen bracht. (Dat is een goede zaak!)

Ik ging gisteravond een lange wandeling maken op het strand … nog onzeker en neerslachtig.

Toen herinnerde ik me ADEM TE HALEN … zoals zij me geleerd hadden …

Toen herinnerde ik me alles WAAR IK DANKBAAR VOOR MOET ZIJN … zoals zij me geleerd hadden …


Toen herinnerde ik me om MIJN HOUDING TE VERANDEREN … zoals zij me geleerd hadden …

Toen herinnerde ik me dat NIETS ER TOE DOET … zoals zij me geleerd hadden…

Toen herinnerde ik me DAT ALLES LIEFDE IS … zoals zij me geleerd hadden …

Toen herinnerde ik me om TE LACHEN (over de situatie) … zoals zij me geleerd hadden …

En voor ik het wist … was Mijn Energie getransformeerd … Blossom was terug.!

Alle wijsheid die ‘Zij’ doorgeven … Alles dat ‘Zij’ me boden … en duizenden anderen, voor de zaak … door manieren van LEVENSVERANDERENDE gedachten ten goede … hebben mijn leven duizend keer versterkt.

De LIEFDE waarover zij spreken … De Liefde in ons … is iets dat ik zoek te ontdekken in mijzelf … op een basis van ‘de hele tijd’.

Ik zag het feit ook … dat als De Federatie van Licht niet van Waarheid waren … White Cloud (die ik 100 % vertrouw) niet zou toestaan dat ik doorging om met hen te communiceren … en zeker niet via hetzelfde stem kanaal met hen zou doorkomen… en zeggen: ‘Ik ben hier… De Federatie van Licht zijn hier … Blossom is hier.’

Al die gedachten voerden me naar de conclusie dat gezien ik op het Aardeplan woon en De Federatie  van Licht ergens vele Manen verder wonen … als er zo nu en dan … ‘we even een foutje maken’ of de behoefte voelen om de verkregen informatie te betwijfelen … en bij ALLE communicaties die we TELEPATHISCH hebben gehad in de laatste 9 jaren … we het helemaal niet zo slecht doen!

Ik weet dat ik door deze ervaring ben gegroeid … en opnieuw, ik moet mijn absolute serieuze DANK uitspreken voor de ondersteuning die ik kreeg door zo velen. Het is in feite overweldigend … en zo goed om te weten … wat er ook naar hen wordt toegegooid … zij VOELEN DE WAARHEID van de Federatie van Licht … En begrijpen die vaak veel beter dan ik dat doe!

IK BEN ECHT GEZEGEND OM EEN DERGELIJK ‘BACK UP TEAM’ TE HEBBEN … DIRECT NAAST MIJ.

NIET ALLEEN ZULLEN WE SAMEN HAND IN HAND VERDER GAAN IN DE NIEUWE DAGERAAD … MAAR DOOR ZO NU EN DAN EEN KLEIN KNIJPJE TE DOEN … WETEN WE GEWOON IN DIE STILTE … WE HEBBEN HET GEDAAN!

In ALLE OPRECHTHEID … diep uit mijn hart DANK JULLIE … DANK JULLIE … DANK JULLIE  en iedereen.

Blossom GoodchildBlossom zegt:   Mijn ORBServaties   over de zaak.  
Vertaling: Winny 

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar