Followers

i decree

woensdag 28 januari 2015

Nederlands -- Blossom op 27 jan. 2015, Doorgaand met mijn zoektocht naar WAARHEID.

Blossom June 6, 2012


Blossom op 27 jan. 2015, Doorgaand met mijn zoektocht naar WAARHEID.


Blossom: Hallo weer. Dus ik ga deze communicatie in met een Licht hart, maar met vastberadenheid om deze zaak helemaal uit te zoeken, betreffende video’s van orbs. Ik heb erover nagedacht wat je zei en gelezen en opnieuw de laatste communicatie (hierboven staand dus) heel vaak gelezen.

Ik accepteer dan dat de eerste video een hoax was… maar niet de tweede ( dat waren twee aparte sightings) waarvan jullie zeggen dat dit geen hoaxes waren… kun je me precies uitleggen WAT dit wel zijn? … en waarom die zichzelf lieten zien?... alsjeblieft?

Fed.v.L: We zijn opnieuw meer dan verheugd om opnieuw correspondentie met je op te pakken betreffende welke wel en WAARLIJK je denken in een wervelwind schijnt te hebben gebracht.

Deze Lichten … die jij de term gaf van ‘orbs’… zijn een manifestatie van bepaalde Energie ballen die een voorstelling geven.

Bloss: Met wat voor bedoeling?


Fed.v.L: Om te intrigeren (je nieuwsgierig te maken) en je wat af te laten vragen. Om de onderzoeker hun eigen denken te laten vaststellen over wat ze zijn, waarom ze hier zijn … waar ze vandaan komen, enz. 

Bloss: Maar dat is wat ik aan jullie vraag.

Fed.v.L: Dat weten wij.

Bloss: Zijn het schepen van een of ander soort? Hebben die Wezens in zich?

Fed.v.L: Nee. Het zijn geen schepen. Zoals we zeggen … het is een tentoonstelling om je nieuwsgierig te maken.

Bloss: Ik denk dat mijn verwarring is … het feit dat ze tevoorschijn kwamen op dezelfde plek als die hoax  video liet zien… Jullie zeiden dat het een ‘kromme bal’ (boogbal) was … om de Waarheid te onderscheiden van de nep… dat is het wat niet goed bij me zit. Ik snap dat niet.

Fed.v.L: Blossom … er is veel dat heeft … dat wordt … en dat zal gebeuren wat velen niet zullen snappen. Het zuivere feit is … het was gepast om deze Lichtballen ‘uit te zenden’ en om ze op die tijd op die plek te manoeuvreren.

Bloss: Kun je dat verduidelijken?

Fed.v.L: Wetend toen we dat deden … dat de eerste visuele filmen inderdaad werden   geschapen door visuele uitwerking … besloten we daarom om toe te staan dat wat van WAARHEID WAS … en niet uit een programma kwam… om ook die vergelijking in te gaan.

Bloss: Maar waarom is er noodzaak om in verwarring te brengen?

Fed.v.L: Als wij deze naar een ander land hadden ‘gezonden’… zou dat dan nog steeds dezelfde inslag hebben gehad? Dezelfde betwijfeling? Zouden mensen dan niet zeggen …  ‘Ze hebben die ook in een ander land ervaren’. Dus zie je, … die impact van DE WAARHEID … voelen wij … is veel meer een impact door ze te ‘sturen’ naar waar we ze heenzonden.

Bloss: Als je zegt ‘stuurden hen’ wat bedoel je dan precies?

Fed.v.L: We bedoelen dat ze geschapen worden door GEDACHTE die verlengd werden door ‘kristallen kolommen’ die aanwezig zijn bij veel Lichtvoertuigen. Deze kolommen ‘scheppen’ dan de Energie. We kunnen dit alleen vereenvoudigen voor uitleg, door te zeggen … deze specifieke Licht Energie wordt geschapen in een kamer/ruimte. Die ‘bevat’ dat letterlijk … en dan, als het geschikt en juist is om dat te doen … wordt die GEDACHTE … in LICHT Energie geschapen … en wordt vrijgelaten.
Bloss: Hebben ze nog een andere bedoeling dan dit tentoonstellen?

Fed.v.L: Ja. Ze laten Energie van waaruit ze werden ontleend * (gededuceerd)… uitstralen in dat gebied.

Bloss: Wat dan om die ene bal na de andere vrij te laten? Waar is dat voor?

Fed.v.L: Het effect is … om een groter gebied te omcirkelen … een beetje als ‘afwerpen’ (wegschieten).

Bloss: Dus zeg je … dit zijn ENERGIE BALLEN VAN LICHT.

Fed.v.L: Dat zeggen wij. We hebben al lang, dagen geleden gesproken … dat in komende dagen … meer en meer bewijs aan ‘het Licht komen’ zal. Nietwaar? En nu is de tijd om dit te overtreffen … in de erkenning van onze vriendschap met degenen op Aarde die er klaar voor zijn… bijna klaar voor zijn … meer dan klaar zijn… om zich met ons te verbinden op een grotere manier van ‘hands on’. (doorgeven)?

Deze ‘Energie ballen’ zullen  in de dagen die komen wijd en zijd worden gespot. We zouden eerder zeggen … ze zullen eerder gewoon worden.

Bloss: Jullie weten dat ik nog steeds worstel met dit alles?

Fed.vL: We kunnen dit VOELEN. Hoe kunnen we helpen?

Bloss: Hoe staat het om me te vragen me terug te trekken en om deze baan aan iemand anders te geven? Ik maak een grap … Ik denk! Het schijnt een beetje vergezocht … Ik bedoel … Energie ballen… dus, ze bevatten gewoon Energie?

Fed.v.L: Licht Energie.

Bloss: Maar wat doet die?

Fed.v.L; Het Licht de Energie op van dat gebied. Mogen we erbij voegen … dat als je problemen hebt om deze Energie ballen te accepteren … zeggen we Licht hartig … dat je serieus in problemen komt om te accepteren wat er nog gaat komen. Want deze Licht ballen zijn louter een kleine stukje van waar we toe in staat zijn. Toch voelen wij dat het noodzakelijk is om bij jullie langzaam te introduceren, beetje bij beetje … Dus om niet ‘Iemands kop weg te blazen’ zoals je zou zeggen. Aan jou, Blossom … VOELEN wij dat je betreffende dit precies wilt weten wat het inhoudt om deze ballen te scheppen? … en wij maken dat het eenvoudig klinkt. Voor ONS … IS HET ZO!

Met het grootste respect zeggen we … dat jullie wereld … in termen van technologie zeer in de kleuterschool fase zit.  Stel je voor dan, met wat er ‘gaat gebeuren’ op jullie planeet, dezer dagen in de vorm van communicatie … hoe veel meer er KAN ZIJN… als men Lichtjaren verder was in de fase van de Universiteit … als je ons begrijpt?

In dagen verderop … Liefste vrienden … in een tijd … in een wereld … waar LIEFDE tussen de ENE verenigde Familie van Licht aanwezig is … in de vroege dagen van introductie formaliteiten … hoe jullie ‘je uitsloven’ bij wat wij zien als zoiets gewoons als ‘de ketel opzetten’(voor een gast). Maar voor jullie … zal het totaal van ‘buiten deze wereld ‘ zijn.

Er is zoveel om te delen … Zo veel wat wij kunnen bieden op de manier van Verlichting.

Zoveel LIEFDE we kunnen geven …

Wij verlangen naar deze Vereniging … zoveel als jullie.

Het gaat nu beginnen … om zich op de manier te ontwikkelen wat eerder zal overtuigen dan twijfels veroorzaken.

Deze orbs zijn de starters op het menu.

Bloss: Nou, het zijn zeker een paar rare dagen voor me geweest … om te proberen mijn WAARHEID te vinden in dit alles.

Fed.v.L: Ben je er wat meer in gesetteld?

Bloss: Een beetje. Maar de tijd heelt alles… en deze kleine episode, zoals al het andere, zal in belangrijkheid wegglijden… terwijl de dagen verder gaan. Nog iets meer te zeggen?

Fed.v.L: Verlicht je last, Blossom. De zwaarte die je voelt … over deze ‘LICHTHEID’ verhindert de bedoeling …

Bloss: Bedankt. Ik werk eraan. En nu ik deze communicatie met jullie heb gehad … zal ik het loslaten … en hoopvol verder gaan. Case gesloten?

Fed.v.L: Case gesloten … maar niet afgesloten.

Bloss: Dank jullie.

Fed.v.L: Nee. Dank JOU.
  • Ik verander nooit hun woorden. Ik voelde dat ze zeiden ‘deduced’(afgeleid) maar, verwachtte dat er bedoeld was ‘geproduceerd’.
  • * Interessant dat ze zeiden:‘De raad van Licht’… gewoonlijk zeggen zij “de Hoge Raad’. Op die tijd dacht ik er niet aan om te vragen of dit anders was.
 webpage: Blossom Goodchild

(vertaling winny)    

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar