Followers

i decree

woensdag 28 januari 2015

Nederlands -- Blossom: Case (Geval) her-opend op 28 januari 2015 + Transcript


Blossom:  Case (Geval)  her-opend   op 28 januari 2015
                                                                                                                    
Blossom: Weer een goede morgen. Het is best ongelooflijk voor me hoe deze kleine episode zich omkeert in een “Nooit Eindigend Verhaal (The Never Ending Story)! Wat een week! Ik moet die gewoon vervolgen… om geen andere reden dan om DE WAARHEID TE ONTDEKKEN. Nadat ik de laatste communicatie gisteren had verzonden … werd mijn in-box gevuld met hartverwarmende bedankjes. Maar … en een GROTE MAAR … er was een liefdevolle dame die vroeg om jullie te vragen, hoe het kwam dat de bomen in volle bloei staan bij deze tweede video en toch, wonend in Massachusetts, zoals zij doet … zitten ze in het midden van de winter en de bomen zijn kaal (het best is dat ik mijn reactie hierop niet geef!) Jullie zeiden … dat het besluit gemaakt was om deze orbs uit te zenden NA die hoax video … wat in deze maand januari was.  Geef me ALSJEBLIEFT een plausibele verklaring om verder te gaan … want dit heeft geen zin en IK HEB JULLIE NODIG om er zin aan te geven!
Ik was me bewust toen om een directe stem door te laten. En heel gelukkig dat White Cloud aan het eind ook doorkwam.


De Federatie van Licht: Gegroet aan iedereen. Wij zijn ons bewust vandaag van de reden waarom ons gevraagd is om opnieuw te communiceren. Er schijnen zeer grote delen te zijn die geen zin lijken te hebben voor ons dierbaarste voertuig en dit veroorzaakt bij haar grote stress… wat wij niet voor haar willen, hoe dan ook. Daarom wilden we deze zaak in detail  opruimen.

Wij hebben gezegd dat de eerste video vijf ballen van Licht lieten zien … die naar beneden kwamen uit de oorspronkelijke bal… die waren van ‘beschadigde Waarheid’. Dit is duidelijk.

Maar, toen gingen wij verder te zeggen … dat de tweede video die werd uitgegeven … inderdaad van Waarheid was en die Energie ballen van Licht had, van boven.

De vraag kwam op, voor het feit … dat als deze tweede video die op film werd opgenomen … na de oorspronkelijke hoax  … die in deze maand van jullie jaar was … hoe kan het dan … dat de bomen in de omgeving in volle bloei staan … wat ze niet zouden moeten zijn in deze tijd van het jaar.

Het voertuig is reeds aan het vragen over welk antwoord we mogelijk konden geven om deze situatie te herstellen en zij probeert sterk om zichzelf uit haar denken te halen … waarvan wij zeggen dat dit niet mogelijk is. Zij vraagt of dit kan zodat wij duidelijker door komen.

Wij spreken tegen jullie over tijd … waarvan bij ons, er geen is.

Hier komt veel verwarring door. De tijdsfactor veroorzaakt deze dilemma’s. Ja, wij kondigden aan dat deze Licht Orbs werden uitgezonden, nadat de beslissing werd gemaakt … na die ‘Spannende Video’. Maar voor ons …

…Er is een overdracht van energie bezig … terwijl wij meer in dit voertuig komen en zij is minder van zichzelf … zodat deze boodschap kan doorkomen.
(ander stem geluid:)

Wij spreken nu vanuit een Hogere plaats. Indien we de tijd kunnen verplaatsen … indien wij alles dat is … in dezelfde ruimte zetten … in het weten dat alles tegelijkertijd plaats vindt … dan heeft het te maken met synchroniciteit … met het feit dat deze 2de video werd gezonden in de tijd waarop dat gebeurde. Ook al kan de sighting in een andere maand hebben plaats gevonden.

Het voertuig is nog bij ons en vindt dit moeilijk te accepteren.

Wij gaan zelfs nog dieper terwijl we proberen onze Waarheid uit te drukken. Wij komen niet om spelletjes te spelen… Dit is onze bedoeling niet. En toch … veel dat niet begrepen wordt, wordt geïnterpreteerd als spelletjes spelen … als plagen … als onwaarheid.

Het verschil in werkelijkheden … tussen jullie wereld en die van ons, is niet uit te leggen … laat staan door de afstand … Daarom, kunnen communicaties niet altijd worden uitgelegd op de manier die wij willen.

Het is niet dat wij het verkeerd hebben. Het komt dat er onbegrippen zijn door de tijd … die gebruikt wordt en gemanipuleerd wordt om de dingen te laten werken. De Orbs die gezonden werden …die Energieballen die door ons werden gezonden om ONZE WAARHEID in jullie te benadrukken … kunnen best plaats gevonden hebben terwijl die bomen in bloei waren. Voor ons kan het na die gelegenheid zijn geweest van de eerste hoax video. En toch … wordt dit zeer moeilijk begrepen door jullie hoe dit kan werken.

Het is heel moeilijk voor dit voertuig om niet zelf te denken terwijl we deze woorden spreken. Daarom interrumpeert zij … de stroom … een beetje.

We zijn ons bewust dat ze dichtbij ‘de handdoek in de ring gooien’ zit, zoals zij dit zegt.

Dit komt vanwege de wens om de Hoogste Waarheid door te geven … en niet om door een ander te worden weggevaagd.

Wij zijn hier en in deze tijd is zij daar zeker van.

Zij zegt dat alles wat zij wenst een uitleg is betreffende de bomen in bloei … als die noodzakelijkerwijs er niet zijn.

We drukken weer uit … zij waren zo … toen de Orbs gezonden werden ...zelfs in de ‘niet tijd’ werd de video van de hoax nog niet geschapen in het stoffelijke resultaat.

Dit zegt niet dat het niet reeds was gecreëerd in de ether klaar om door te geven.

Daarom, toen deze video’s de tweede keer … in echte Licht Energieën werden gezonden en op jullie internet gezet … vielen ze perfect samen met ons plan.

Daarom is het gebrek aan zuivere communicatie welke erbij is betrokken, vanwege al die technieken… door het weghalen van het aspect van tijd … Daarom erna of ervoor … dat rijmt er niet mee.

Jullie zetten dingen in lineaire tijd. Wij hebben dat niet. Zoveel wordt hierdoor mis geconstrueerd.

Wij komen binnen/ terwijl/via/ door Liefde. Wij willen niet in de war brengen. Toch vinden we het zeer jammer als dit voertuig haar gesprekken met ons zou stoppen. Want wij zijn ons bewust dat er zoveel via onze relatie kan worden bereikt.

Zij heeft de keuze. Alle Wezens hebben de keuze. Voor degenen die naar deze woorden luisteren … vragen wij jullie om de energie van Waarheid te VOELEN… Het is jullie keuze. Wij willen niet in een of andere richting overtuigen. Dat is ons belang niet. Onze bestemming is om door Liefde te helpen.

White Cloud:  Ja, ik ben het. White Cloud … die heeft gewild om een klein snippertje toe te voegen aan het eind.

Liefste zielen en aan mijn beste mede-werkster Blossom. Deze dingen die aan jou nu worden voorgesteld zijn NIETS in het grote schema van dingen.

Wat WEL ALLES is in het grote schema van dingen … is de wijze waarop je VOELT over ALLES.

Degenen van Licht die wonen in andere rijken zijn zich volledig bewust van de complicaties die te zijner tijd kunnen op komen en … verwarring kunnen veroorzaken… en dat ook doet … en zal doen.

Ze hebben gesproken dat in de komende dagen … er een werkelijkheid is van een communicatie die van aangezicht tot aangezicht is … zulke dilemma’s vervagen dan naar de achtergrond met gelach… over hoe eenvoudig die onbegrepen dingen worden mis begrepen.

Daarom kom ik vandaag door om jullie te vragen om zelf na te denken. Om altijd uit te gaan van alles dat wordt gegeven … wat met je resoneert … en wat niet met je resoneert … dat kun je in de afval bak gooien.

Verhef je spirit … vul je hart met vreugde en Lachen.

Deze pauzes zijn door dit prachtige voertuig dat worstelt met een brok in haar keel.

Ik ben hier … De FEDERATIE VAN LICHT is hier …. Blossom is hier … en tussen ons … willen wij alleen helpen om de vibratie van jullie en de planeet omhoog te brengen … De Goddelijke Moeder planeet … naar een meer acceptabele ruimte voor de ziel om in te wonen.

Om jullie beetje bij beetje te helpen begrijpen waarom jullie kwamen … Wat jullie kwamen doen … en wie je bent in jouw werkelijkheid ... wat niet is waarin je woont op het Aarde plan.

Wordt Lichter mijn vrienden … het is het waard om dat te doen.

Blossom is onzeker, terwijl ik spreek … of deze opname zal worden uitgestuurd. Dat is haar besluit.


Er is nog weinig meer dat ik nu kan zeggen … dus ik vertrek nu … en bied aan iedereen die deze woorden hoort (en leest.w.) om deze Energie te VOELEN … Mijn Liefde in haar Hoogste vorm. Veel dank. Adieu mijn vrienden… adieu. 


Bloss: Ik weet echt niet wat ik hier van moet maken … hun beredenering. Ik zou zeker niet met die uitleg zijn gekomen.

Ik realiseer me dat voor veel mensen, ze kunnen denken : ‘Ah, nou… wat dan ook.’ Maar voor mij, om door te gaan met hen te praten, hangt het af van hoe ik hier over voel.
Wat ik hierover VOEL is LIEFDE. Wat ik VOEL over wat zij er over hebben te zeggen, over die orb video’s, is verwarring en nu twijfel.

Ik kan niks meer dan dat bieden. Misschien is het geval weer gesloten … maar inderdaad niet afgesloten.

Ik stuur dit weg … omdat ik denk dat het goed is dat te doen. Maar, een dergelijke kwetsbaarheid is zichtbaar in mijn vraag naar Waarheid.

Denk van die opname wat je wilt. Ik geef mezelf een tijdje om dit allemaal te overdenken… en zie wat er vanaf nu gebeurt.

In Liefde en dank.  Blossom Goodchild.   Het heeft me nog een paar uur gekost om de audio op deze pagina te laten werken … maar toch ben ik toch meer OpgeLicht over dit allemaal!

Ik wil deze audio niet op You  Tube zetten. Als je daar een probleem mee hebt … contact me dan op:info@blossomgoodchild.com

(vertaling winny) 

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar