Followers

i decree

dinsdag 16 september 2014

14.09.2014

Blossom met een stukje vooraf op 14 sept 2014:      (vertaling winny)

Hallo Mensen(zegt Blossom tegen ons)

Hieronder de laatste channeling. Ik vind ze gewoon HEERLIJK in deze dagen. Maar, voordat jullie daarin duiken, er is iets waar ik graag over wil praten.
Iemand schreef me en zei dat lezers niet langer de boodschappen meer volgden, omdat die in een andere format zaten waarin ik schrijf. Ze vinden dat de hoofdletters te aanvallend/onaangenaam zijn alsof iemand aan het schreeuwen is. De internet-protocol zegt Nee-nee duidelijk!
Maar zeker geeft De Federatie geen lor om het internet protocol… zij doen gewoon ‘hun ding’.
Ik voel dat als iemand dit op deze manier ‘VOELT’ dan hebben ze gewoon niet de vibratie ‘GEPAKT’ waarmee de channelingen doorkomen. Want het zit niet in HUN WEZEN om te schreeuwen. Zij komen slechts uit LIEFDE. Dit is de wijze waarmee De Federatie van Licht hun wijsheid WIL benadrukken. Op dezelfde manier vragen zij me nu om te beginnen om meer woorden met een hoofdletter te beginnen. Dit is een extra Energie die daar bij wordt meegezonden door dat te doen. En hetzelfde is zo bij de aanhalingstekens. Ze laten me weten, terwijl de woorden doorkomen, om dit te doen, en ik verplicht me daar blij toe.
Mag ik zeggen aan degenen die daar iets tegen hebben, om misschien in plaats daarvan, naar de audio’s te luisteren. (die worden eerst gemaakt en later gezonden.w), Het schijnt dat velen in staat zijn om de concepten die zijn gegeven op een diepere wijze te snappen, als ze dat zo doen. Misschien doet dit het kunstje dan wel. (terwijl ik dat zeg, verontschuldig ik me dat er geen audio was bij de laatste channeling. Ik had een huis vol mensen en dat is me even ontgaan.) Deze zal bij die van vandaag worden gezonden. En ja, ik geef openlijk toe dat ik ‘Hun ’format heb gekregen. Dit is een natuurlijke manier voor me om in deze dagen zo te schrijven.

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 14 sept. 2014
Bron:  http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG216sept14.html 
(vertaling winny)

Blossom: Hallo. Nou, het schijnt dat de laatste twee conversaties de vibratie van velen heeft in staat gesteld om een paar treden verder op de ladder te gaan. Inclusief ikzelf. Ik kan er mijn vinger niet helemaal op krijgen maar ik VOEL me gewoon anders en het VOELT zo Goed. Alsof ik het echt begin ‘te Snappen’. Ik zou het HEERLIJK vinden dat jullie doorgaan op dezelfde manier als dat voor jullie goed is?

Federatie van Licht: De Groeten aan IEDEREEN op jullie verbazende Planeet Aarde.

Bloss: Ik kreeg juist een visueel/een plaatje van bergen en meren en VOELDE de Glorie ervan. Dank jullie.

Fed.v.L: Wij vinden het heerlijk om met jullie Hogerop te gaan in voorbereiding op de wonderen die jullie ten goede gaan komen… en het geeft ons het Grootste Genoegen om dat te doen.

Bloss: Dus, kunnen we met hetzelfde thema verder gaan?

Fed.v.L: Wij willen er graag op wijzen dat wat jullie beleven slechts plaats vindt vanwege de bereidheid van het individu om dat te doen. Nu al vele jaren… hebben wij  ‘in jullie gedrumd’ wat wij WETEN wat ten goede komt. Beetje bij beetje hebben jullie Wezens toegestaan om die informatie te laten doordringen … wat jullie natuurlijk al wisten … en het is dat NU … de stukken eindelijk gaan samen vallen.
Veel wat we jullie al in vroegere dagen zouden hebben verteld, zou in die tijd met zijn Waarheid, niet worden geaccepteerd, omdat de ziel niet op de juiste plek zat om te accepteren voor wat het is.

Hoe simpel.
Jullie zullen ontdekken dat als we verder gaan met jullie te converseren.. dat jullie Vibratie automatisch zal resoneren met wat wij je bieden… voor degenen die klaar zijn om te ontvangen. Jullie begrijpen meer en meer dat JULLIE het zijn … en alleen Jullie… die de macht hebben om te veranderen wat niet langer meer voor jullie acceptabel is. Jullie realiseren je dat de dingen die jullie niet langer nodig hebben in het stoffelijke, emotionele en ziel zelf in deze dagen makkelijk aan de kant wordt gezet… en inspiratie momenten van het zelf en waar die naar toe WIL gaan… worden gaarne met Vreugde en met veel Enthousiasme geaccepteerd.

Dit is prachtig nieuws voor het Geheel. Jullie accepteren de verdienstelijkheid van alles dat van Goedheid is om naar je toe te komen. Jullie herinneren je om je niet in een lagere Vibrationele Energie te wentelen, en respecteren het zuivere en eenvoudige feit dat JULLIE het ongelooflijk goed doen op je pad. Maar het meeste van alles… jullie gaan naar een ruimte die je de werking van een magnetische kracht laat begrijpen die je alles kan brengen dat jullie wensen.

Bloss: Ik voelde me heel gezegend toen ik gisteren naar bed ging, met veel familie die ons bezocht. Ik zat heel erg in een Dankbaarheids modus en met een hart vol Liefde.. en toen gingen mijn gedachten naar de genen die veel minder gelukkig waren… die misschien bijvoorbeeld op een straathoek sliepen.. maar… automatisch … zond ik het GEVOEL van knusheid dat ik had.. naar hen toe. Zodat zij hetzelfde GEVOEL konden ontvangen. In voorbije dagen zou ik de kracht daarvan niet hebben begrepen.

Fed.v.L: Velen begrijpen de macht die daarin ligt niet. Maar, jullie ontdekken dat er zoveel is waartoe jullie in staat zijn. Jullie mekkeren en jengelen niet meer… met alle respect… maar gaan door met de taak om LIEFDE TE ZIJN.
Wat een spectaculaire vorm van ervaring … als jullie dat WILLEN .. jullie hebben het in je vingertoppen.
Voor velen is het zo … dat als ze zichzelf in een lager Vibrationeel gedachten patroon zien slippen … ze die direct rectificeren … en die Vibratie terug brengen naar het Hogere.

Wij willen dat jullie de MACHT hiervan begrijpen. Want door in het HOGERE te blijven… dienen jullie je Planeet op de beste wijze dat jullie kunnen,
Er zijn degenen op jullie Aarde plan die VOELEN dat ze niets hebben te bieden. Dit zijn geen channelers, sprekers, healers of inderdaad die iets doen waarvan zij VOELEN dat ze velen geven.

Maar Liefste Mensen… het maakt niet uit WAT JULLIE DOEN … zo lang als het maar DOOR/VIA/IN LIEFDE gedaan wordt. Dat heeft hetzelfde effect, en het maakt niet uit welke positie jullie hebben als men maar in dat Hogere aspect leeft van zichzelf.  Want door dat te doen… straalt iemands Vibratie naar het AL.
Denk niet over jezelf als meer of minder dan een ander door de ‘dienst’ die men vindt te bieden.

ALLE ZIELEN ZIJN NET ZO BELANGRIJK BIJ DEZE MISSIE ALS EEN ANDER.

Er kan geen zijn die groter of kleiner is…
Maar, wat WEL een verschil maakt… is de houding die men heeft terwijl men iedere adem neemt… op elk moment.
Zien jullie wat wij zeggen?
Jullie hebben gevraagd dat we spreken over De Nieuwe Wereld en hoe die zal zijn …

DAT IS HET WAAROP DIE ZAL LIJKEN.

Ieder neemt de volle verantwoordelijkheid voor hun Geluk. Ieder zendt zijn/haar eigen GEVOELENS VAN VREUGDE naar Alles. Want als jullie dat doen .. kun je helemaal niet  in de rijken van wanhoop en frustratie zinken. Jullie kunnen de dingen die niet bevorderlijk zijn voor jullie manier van Zijn, enige Energie geven omdat je je niet richt op dat wat je niet wilt. Jullie versterken slechts de GEVOELENS van dat wat je wel wilt. Van dat wat je wilt dat Iedereen heeft. (zal hebben.w)

Als JULLIE LIEFDE ZIJN … in haar beste reeks kleuren, doen jullie wat je kwam doen. Jullie heffen de Vibratie op en dienen Het Geheel.
Er is  geen ziel die geen voordeel krijgt door JULLIE LIEFDE VOOR JEZELF en de ervaringen die je wilt meemaken.
Binnen in iedereen zit een sleutel voor dit Geluk en zovelen van jullie nu, zijn in staat om deze sleutel te verkrijgen en om de deur te openen naar een veel dieper begrip van ‘Hoe dit allemaal werkt.’
Jullie ontdekken dat gedachten die je eens had over een bepaalde zaak niet langer meer genoegen brengen … en dat ALLEEN gedachten in een hogere stand juist VOELEN in je WEZEN.

Jullie doen het buitengewoon goed. Wij uit andere Vibraties zijn geweldig opgewonden over  waarin het tempo werd opgevoerd door ieder individu dat zich zijn WAARHEID herinnert.

Jaren geleden… werd er gesproken over “De Versnellling”. Alles scheen naar voren te  racen vanuit een spiritueel ziel –zelfpunt van kijken. Wij zeggen … dat er weer een volgende ‘spurt’ is van deze Energie die NU plaats vindt. Maar die is veel sterker en veel meer “geoulilleerd”(? vraagteken van Blossom) dan eerder gebeurde. De reden natuurlijk is omdat er zoveel sedert toen is omhoog geheven. Daarom zit nu ALLES op een Hogere Vibratie dan het was toen men er toen over sprak.
Dit zijn de blije werkingen van het plan, dat zich uitspeelt … VIA JULLIE.

Bloss: Ik begrijp het nu echt meer, maar opnieuw… de GEVOELENS zijn zo moeilijk in woorden te zetten. Ik vind het allemaal opwindend!

Fed.v.L: Opwinding laat zien dat men op zijn spoor zit. Als men opgewonden raakt bij het vooruitzicht om meer en meer hun WARE zelf te worden… dan kunnen we veilig zeggen, dat we VOELEN dat we onze missie doen.

Dit GEVOEL dat van binnen zit, in deze dagen, is waar wij naar toe hebben gewerkt. Hoe meer, meer van jullie die het beginnen ‘Te Snappen’… hoe meer wij in staat zijn om raad te geven over tactieken om naar een volgende sport van de ladder te gaan.
Er is zoveel meer waar we over kunnen uitbreiden, NU jullie je laten uitbreiden! Het lijkt zeer op een sluier die werd opgetild en daarom kan Energie en communicatie een veel HOGER NIVEAU krijgen dan dat deze eerder bijval kreeg.

GA DOOR ZOALS JULLIE DOEN … WANT DIT TILT HET GEHEEL OP VAN ALLES.

Indien wij spreken over Vreugde die de Vreugde wordt van IEDEREEN … spreken we niet alleen over zielen en de Energie op JULLIE planeet. Dat wat jullie GEVOELENS van Geluk en LIEFDE geeft … houdt niet plotseling op als het de buitenste hoeken bereikt van jullie wereldbol.

Nee, liefste vrienden … dat gaat verder … door ALLEN EN ALLES HEEN.
Hoe prachtig de gedachte is… dat doordat JULLIE GEVOEL VOL LIEFDE EN VREUGDE … dat jullie dan een WEZEN helpen in een andere galaxy die ook Vreugde en Geluk VOELT. De uitbreiding van die GEVOELENS die van jullie zijn … kan zich verbreden naar ALLES DAT IS.

WANT JULLIE ZIJN ALLES DAT IS… JULLIE ZIJN DEEL VAN HET ALLES.

Daarom zou het niet mogelijk zijn dat een daad die je bedenkt of onderneemt… om het GEHEEL niet te beïnvloeden.
Hoe heerlijk om te zitten en diep te ademen en te lachen… en om tot aan de rand LIEFDE  te VOELEN … WETEND dat door de tijd te nemen om dat te doen… jullie dat bieden wat je jezelf staat te geven… om dat aan een ander te geven. En niet gewoon een ander… maar aan IEDEREEN.
Ieder  levend ding wordt beïnvloed door jullie keuze om Gelukkig te zijn .. bij alles dat jullie doen.

Bloss: Ik moet zeggen dat dit plan zeker een GODDELIJK PLAN is. Door uitsluitend ziele  verantwoording op je te nemen voor het zelf… door te WETEN dat iedere keuze HET AL beïnvloedt… dat zorgt ervoor dat ieder hun eigen sokken wil optrekken en zeker maken dat men eerder ’boven’ dit alles wil blijven dan er ‘onder’. Om te WETEN dat ik een goeie tijd heb … misschien zelfs goed kan lachen .. misschien een diepe Dank kan VOELEN door het kijken naar een zonsondergang …  te WETEN dat ik een eenzame ziel help of een getroebleerde ziel van een of ander soort, door dat te doen… is gewoon zo geweldig.

Fed.v.L: Je bent het nu echt aan het krijgen, Blossom. Wij VOELEN de laatste tijd… dat we werkelijk doorkomen … en we zijn geëerd om deel van dit ALLES te zijn.
Er zijn natuurlijk tijden… als iemands gedachten en GEVOELENS misschien tegengesteld zijn aan die van Vreugde en plezier voor het hart … maar het kost maar een paar diepe ademhalingen in LIEFDE … en een paar gedachten van wat met WEET die verheffend werken… om iemands hart terug in verbinding te brengen.

Men zou nooit schuld moeten voelen om niet altijd het beste te ZIJN dat men kan Zijn. Het leven is nou eenmaal een op en afrit … zoals jullie WETEN. Als jullie de naar beneden ritten niet hadden… hoe kon je dan de opritten herkennen? Het verschil in deze tijd… in deze Glorieuze dagen… is … dat de ‘lage’ wegen niet langer zo laag zijn als ze waren.

HET BESTE VAN ALLES IS… dat de ‘HOOGTES’ HOGER zijn dan ze ooit waren … die zullen doorgaan om nog meer omhoog te gaan.
Dus, zien jullie het Lieve Mensen? ‘Snappen’ jullie het nu?
De wereld waar jullie zo naar uitkijken om in te leven… staat op jullie drempel. Zie je hoe ver jullie gereisd hebben? Zie je hoe veel meer jullie niveaus van begrijpen jullie naar een plek hebben getild, waarvan je ‘denkt’ waar je naar uitkijkt.

JULLIE ZITTEN ER AL IN.

JULLIE ZIJN DAAR!

Alles wat nog moet .. is doorgaan op de weg waarop je zit … en alles om jullie heen zal verschijnen om dat te zijn waarvan jullie blijven dromen hoe je wereld zal ZIJN.
Dat waar jullie mee leven… je je mee omhult … VOEL de opgewondenheid van je ziel er doorheen … DAT IS DE NIEUWE WERELD waar je naar verlangt.

JULLIE SCHEPPEN DIE … JULLIE GAAN STEEDS DOOR DAT TE SCHEPPEN… HOE WIL JE DAT DIE ZAL ZIJN.

Hoe meer LIEFDE je door je heen laat stromen … ALS JIJ … hoe sneller het tempo waarin je droomwereld opduikt voor jullie ogen.
Iedereen heeft dromen. Iedereen heeft fantasieën over WIE/HOE ze die willen hebben. Dat is ER ALLEMAAL voor iedereen.
Haal het naar je toe… Iedereen.. brengt zichzelf hun perfecte bestaan en kijkt er naar… Liefste zielen… kijk… als door magie… hoe DEZE NIEUWE WERELD … zichzelf uitdrukt … DOOR IEDER EEN.

Oh, hoe zijn jullie WEZENS vol heerlijkheid, die wij nu laten doorbreken .. naar een Hoger niveau.

Er gaat nog zoveel meer komen.
Zoveel meer dat wordt gedeeld …
Zo veel meer… zo veel meer dat voor jullie beschikbaar is … terwijl jullie doorgaan de ladder op te klimmen. De nooit eindigende ladder.

WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

Wij willen niet neerbuigend lijken want wij zijn niet van die Vibratie… maar, we VOELEN ons zo trots voor JULLIE OP AARDE de het meest prachtige spel uitvoeren dat ooit is uitgevoerd.

En vandaag … sluiten wij de gordijnen… tot aan de volgende keer.

Schijn jullie licht naar buiten … het maakt niet uit in welke richting … want overal  waar het straalt, zal het zeker Dankbaar worden ontvangen… bewust of niet bewust.
Mag onze LIEFDE diep in jullie WEZEN penetreren… en je harten laten lachen … die op hun beurt andere harten laten lachen… want, hartelachen … glimlachen in het gezicht … alle lachen… helpen HET GEHEEL.


Bloss: Dank jullie. Dank jullie. Dank jullie. Hoe gezegend zijn wij ! Ik ga door dit onder de channelingen te posten, voor de nieuwe leiders. Hoe meer je er naar luistert, hoe meer het binnen zinkt !


* The Federation Of Light speak of LOVE. https://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss .

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar