Followers

i decree

donderdag 31 maart 2011

31 March 2011


Jullie hart… oh, lieve vrienden van ons.. is jullie rots. Het werd miljoenvoudig onder gewaardeerd. JIJ bent je hart. Het is jullie essentie. 

Het is jullie hart dat je ALLES vertelt wat Waarheid is. Het bekijkt jullie situaties en omstandigheden. Het laat je NOOIT zitten. 

De Galactische Federatie van het Licht
door Blossom Goodchild

31 maart 2011
Blossom: Hier ben ik weer! Ik weet dat we pas geleden gesproken hebben, toch ‘weten’ jullie dat ik een paar weekjes wegga, dus zou ik het HEEL fijn vinden als we even kunnen praten voordat ik wegga?
Federatie van Licht: Dit komt ons heel goed uit, net als voor jou en inderdaad voor velen. We hebben overwogen wat er nuttig zou zijn en wat de groei van de ziel kon laten versnellen door het geven van wat wij weten.
Bloss: Nou, werkelijk, jullie hebben ons al zoveel gegeven om te ‘herkauwen’. Ik weet dat er velen van ons zijn die het belang beginnen te begrijpen van alles dat jullie gezegd hebben en wat belangrijker is waarom jullie dat gezegd hebben. Over het onderwerp Liefde kan ik me niet voorstellen wat meer kan gezegd worden. Slechts alleen het weer herhalen.
Fed.v.L: En wij weerspreken wat je zegt. Want alhoewel we jullie veel voedsel gegeven hebben om te overdenken en daarom ook voedsel voor je ziel, als jullie progressie maken, groeien, evolueren en meer van zuivere LIEFDE begrijpen… en dan is het alleen maar natuurlijk dat er meer kan worden aangeboden over deze materie. Bijvoorbeeld … is het niet zo dat zo vaak als jij ‘het snapt’… dat je begint het GEVOEL te snappen van deze Hogere LIEFDE en je alleen maar woorden vindt die niet ter zake zijn? Is het niet dat je in staat bent om dit GEVOEL te bevatten ook al VOELT het zo dat je er soms alleen al mee uit je voegen door barst?
Bloss: Ja, maar ik probeer gewoon me voor te stellen dat dit ‘uitgaat’ de wereld in.
Fed.v.L: We accepteren dit en toch willen we graag een andere weg suggereren.
Bloss: Zeker.
Fed.v.L: Als je hart die KENNIS heeft… als je denken/geest zich op dat GEVOEL concentreert en het op een meer frequentie basis herkent dan het zelf doet… vragen we je om die te ‘bottelen’.
Met bottelen bedoelen we wat anders dan je oorspronkelijke begrip daarvan. Het is een soort van een tijdje in je te bewaren. Om dat een tijdje ‘vast te houden’ en dat je er toch ook heel bewust van bent dat je dat doet. Dit moet je eerst beoefenen in een meditatieve staat van je denken. Om deze Hogere LIEFDE in je voor te stellen en om te zien hoe die je letterlijk overneemt. Zodat je je zelf in het ultieme gevoel ervan bevindt. Je denken kan er geen afbreuk aan doen omdat je er ‘in’ verdiept bent. Je bent het geworden en het is jou geworden. Voor jullie is het om je te vergewissen van een specifiek niveau ervan dat bereikbaar is voor het gezichtspunt van je ‘denken’ en als de ziel eenmaal deze positie herkent… om je voor te stellen dat er een knop wordt ingedrukt die aan jou ‘verzendt’. Toch ben je dan ergens in ‘het niets’.… en ben je je toch perfect bewust van DE LIEFDE DIE JE BENT. Het is bij deze fase belangrijk om op één niveau ‘niet te denken’ en op een ander niveau ‘vol bewust’ te zijn. Die twee niveaus zijn inderdaad gescheiden… dat moeten ze zijn… toch gaan ze perfect samen in hun gescheidenheid. Als dit voor jou gebeurt… zal men precies weten waarover we spreken en het herkennen als ‘een punt’. Dan vragen we je om dit ‘te bottelen’. Stel je voor dit in een fles/vat te laten stromen en het te bewaren op die ‘heilige plek’.
Bloss: En ik voel dat je ons dan deze oefening laat herhalen wanneer we kunnen?
Fed.v.L: Dit is zo. Als toepassing…door je te concentreren… kan men deze flessen die worden opgeslagen, nummeren. Dit is niet wat je een oefening zou noemen. Het is veel complexer dan dat. Het dient een veel groter doel. We vragen jullie om hier mee door te gaan, als dat mogelijk is dus.
Bloss: Ik kan ook VOELEN wat je ons verder wilt laten doen. Wil je daar nu over spreken?
Fed.v.L: Het is belangrijker dat iemand zich op ‘deze fase’ concentreert. Toch denken we ook over de volgende fase na omdat we er zeker over zullen spreken als het tijd is… want het zal van grote dienst zijn voor jullie planeet.
Bloss: Een ding waar ik bezorgd over ben is… als we het ‘bottelen’ in plaats van het door te zenden, zal onze planeet dan niet méér lijden? Zij heeft zoveel Liefde en Licht nodig in deze tijd…
Fed.v.L: Waarom we jullie vragen om steeds LIEFDE te sturen, aldoor. Als een constante stroom van LIEFDE die naar beneden gaat van bovenaf, door jullie heen en naar de wereld. Alsof deze beweging net zo natuurlijk wordt als ademhalen. Maar de ‘gebottelde’ LIEFDE is… zullen we zeggen… rijpende… wordt meer volwassen… en wacht op haar moment. Die zal van een bepaald kaliber zijn voor de tijd waarop wij jullie vragen om die op een bepaalde manier toe te passen. Wat betreft ‘wanneer’ dit zal zijn, vragen we jullie om je daar niet om te bekommeren. Tot deze tijd is het voor jullie… als je dat wilt.. om gewoon de tijd te nemen om dit in je eigen heilige ruimte te zetten. Deze heilige plek kan ‘overal’ zijn waar je maar wilt. Alles wat je hoeft te doen is om daar naar toe te gaan als dat nodig is. We vragen dat iemand zich geen zorgen maakt over dat hij/zij niet dezelfde belevenis heeft als een ander. Want ieder vindt zijn eigen positie bij deze offerande… en het zal van grote dienst zijn, door zich die te laten ontvouwen op zijn eigen manier.
Bloss: Wel, dank je. Ik ben er zeker van dat velen van ons dit direct gaan doen. Ik heb het gevoel dat het nogal een tijdje zal duren voordat verder instructies hierover worden gegeven.
Fed.v.L: Niet noodzakelijk. We kunnen ‘erbij zetten’ zo nu en dan, vóór de finale uit.
Bloss: Willen jullie over nog iets spreken?
Fed.v.L: Terwijl we daartoe in staat zijn…. inderdaad. Het zal ook heel nuttig zijn voor iemand om de tijd met/in plezier door te brengen. Om bronnen van activiteit te vinden die de ziel veel opheffing brengen. Op die manier ‘laden’ jullie de atmosfeer op met goede vibraties. En het is makkelijk te zien dat jullie planeet grote behoefte heeft aan zulke dingen. Voedt jullie atmosfeer met Lachen. Wees van Licht. Als je je zelf niet in staat vindt om zo nu en hierin actie ‘te ondernemen’ … ga dan naar plaatsen in je denken en neem die plekken op een reis mee naar je hart waar ze GEVOELD kunnen worden. Herinner je belevenissen die genoegen brachten aan de ziel. Wakker opnieuw die vlam aan die je blijdschap gaf en je wezen vulde met dat GEVOEL.
We spraken veel over het gaan naar de taal van het GEVOEL en hoe GEVOEL woorden zal vervangen. Men hoeft alleen maar in iemands ogen te kijken die vol Waarheid zijn en zoveel wordt er al gezegd zonder dat een woord wordt gesproken. Het hart kan duizend woorden zeggen in de stilte bij een oogopslag. Ga je hart leren kennen op een nieuwe manier. Wordt de beste vrienden met je hart. Want velen hebben het weggesloten voor de angst om nog meer schade op te lopen…. Voor bescherming… om redenen waarvan ze dachten dat het waard was waarom dat te doen. Niets is meer schadelijk… lieve mensen… voor het hart om het weg te sluiten… om het af te sluiten. Jullie hart is de bewaarder van jullie Waarheid. Zo veel mensen hebben dat achter muren verborgen om zichzelf te beschermen voor de elementen van emoties. Denkt men dat het hart niet in staat is om zichzelf te beschermen?
Jullie hart… oh, lieve vrienden van ons.. is jullie rots. Het werd miljoenvoudig onder gewaardeerd. JIJ bent je hart. Het is jullie essentie. Het is jullie hart dat je ALLES vertelt wat Waarheid is. Het bekijkt jullie situaties en omstandigheden. Het laat je NOOIT zitten.
Sommigen kunnen lijden aan wat je ‘een gebroken hart’ noemt. Maar toch kan het niet gebroken worden. Het kan de diepste pijn VOELEN en de diepste vreugde. Het kan je zeggen wie je kunt vertrouwen en wie je moet vermijden. Het is er om jullie op je reis te leiden. We vragen jullie in deze dagen van zulke tegengesteldheden om je hart op een diepere manier te kennen. Om je hart te begrijpen op een manier wat je tot nu niet gedaan hebt… want door dat te doen…. ga je jezelf leren kennen. Communiceer met je hart zoals je dat met een vriend zou doen. Koester het zoals je een kind zou koesteren. Terwijl jullie hart in liefde groeit, zo moeten al de andere ook. Als ze naar buiten reiken en zich met elkaar verbinden… is de (h)erkenning van de Eenheid (Oneness) gemaakt.
De komende dagen zullen anders worden dan zoals men die heeft gekend. De wijze waarop iemand zich gedraagt is de wijze waarop veranderingen gebeuren en men zal merken dat ze zichzelf op een nieuwe manier gedragen. Een manier waarover ze tevoren nooit peinsden en toch zal dit van nut zijn die steeds meer vergroot.
Bloss: Ik VOEL dat we gaan sluiten?
Fed.v.L: Toch willen we graag nog een ding van jullie vragen? Om er zeker van te zijn dat je jezelf een klopje op de rug geeft. Om er zeker van te zijn dat jullie jezelf WERKELIJK erkennen… met die zeer kostbare harten van jullie… dat jullie die geweldige optilling aan de planeet geven. En werkelijk jullie beleven daarop een problematische tijd… in veel aspecten… toch zijn jullie meer dan capabel om daar doorheen te zien wat jullie hier kwamen doen. Om de planeet naar zijn Hogere vibratie op te heffen… en jullie doen dat met grote zelfverzekerdheid! (aplomp!)
Bloss: En we gaan er mee door. Dank jullie voor deze conversatie… Ik ga nu weg en vul mijn eerste fles!! In Liefde en Licht, zoals altijd, mijn vrienden. 
0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar