Followers

i decree

zondag 17 april 2011

15 april 2011Open je hart liefste zielen… open jullie Wezen naar de kennis dat jullie ALLES doen wat nodig is. 

Als je luistert naar wat je hart je zegt met zijn WAARHEID… 
dan zou je accepteren dat er NIETS is dat je terug kan houden of kan verstoren als je in HET VOLLE WETEN BENT van WIE JE BENT. 


De Galactische Federatie van Licht 
Blossom Goodchild


15 april 2011


Blossom: Welnu, mijn vrienden…. Ik kon gewoon niet slapen door de energie in mijn hoofd, die is ZO sterk… Ik kon niet ontdekken of jullie met me wilden communiceren… dus in plaats van me hier te liggen afvragen wat er bezig is… hier ben ik… Als jullie hier zijn, dan ben je dat, indien niet… dan goeie nacht, goeie nacht.

Federatie van Licht: Inderdaad, lieve mens, we zijn hier bij je en met dank dat je onze oproep hebt ontvangen.

Bloss: Ik vond het altijd een beetje vreemd dat “geliefde of lieve mens” spul… maar nu denk ik – geliefde te zijn is natuurlijk eigenlijk heel fijn. Wat willen jullie zeggen dat niet tot de ochtend kon wachten?

Fed.v.L: Het gaat meer om een corresponderende verbinding die in staat is om een geschikte resonantie uit te voeren met ons en jou op dit specifieke tijdstip.
De reden dat jij je zo LICHT-hoofdig voelt is omdat we in staat zijn om op dit moment met JOU heel sterk te corresponderen.

Bloss: Ja, maar ook een reden om waarom nu… als je ziet wat ik bedoel?

Fed.v.L: Omdat het zo is.

Bloss: Dan vooruit maar… Ik ben klaar en wacht, tot je dienst.

Fed.v.L: Laat het gekend zijn dat in deze tijd degenen, die in dienst zijn voor alles dat er plaats vindt in dit overgangscircuit, worden ‘opgewaardeerd’ in de (komende) dagen die er nu zijn. Hiermee bedoelen we in jullie tijd van NU. Daarom voelen zo velen van jullie zich zo ‘van de planeet af’ zoals je zou zeggen. We zeggen dit omdat veel van jullie zelf ‘precies dat’ is terwijl er transformaties plaats vinden op het zielenniveau van jullie zelf. Jullie worden getransformeerd in dat wat meer verenigbaar en nodig is voor de onderlinge co-ergence van het planetaire en het individuele oprijzen. (co-ergence bestaat niet, misschien moet het co-emergence zijn = en dan zou het ‘samen oprijzen’ betekenen)

Veel wat plaats vindt in de diepere componenten van het stoffelijke wezen veroorzaakt de ziel zelf waardoor je je onprettig voelt en niet lekker. Daarom is er een overeenkomst met het Hoger zelf dat bepaalde aspecten die behoren bij deze transfiguratie wijd verspreid bekend worden om vindingrijker te worden om dit te laten plaats vinden op zijn eigen akkoord zonder bedenkerijen die zich bemoeien met die noodzakelijke regelingen.

Velen van jullie zelf zijn zich prachtig aan het aanpassen en als het vollediger Zelf wordt toegestaan om weer terug te keren in het stoffelijke… zal men ontdekken dat hun begrip een niveau heeft bereikt dat in staat is om zichzelf te bevrijden van veel onbeduidendheden die het zelf tegenhielden om veel te bewerkstelligen wat gewenst wordt.

Daarom vragen we jullie om niet te schrikken of verontrust te worden door die gevoelens van “LICHT-hoofdigheid”. De bewoordingen die wij hierbij uitkiezen zijn volgens onze smaak, want het is echt zo dat de LICHT stroom in jullie ‘hoofd’ stroomt en zich zelf zo gedraagt om een samensmelting te verkrijgen van de nieuwere Hogere energie van dit aards aspect van jullie zelf om ‘zijn werk te doen’.

Er kan zeker geen ontkenning zijn als men beoordeelt hoe men zich in deze tijd VOELT, dat er een verandering plaats vindt. Hoe is het mogelijk voor jullie om in je hartzelf dit GEVOEL te KENNEN dat zo sterk en bespeurbaar is op bijna ieder moment van jullie hele dag? Kan een van jullie naar Waarheid zeggen dat je NIET het verschil VOELT in de vibratie van jezelf en dat wat om je heen is? Als jullie je dagelijkse routines uitvoeren kan je dan niet merken dat het niveau van het zelf is opgestegen?

Kunnen jullie in je communicatie niveaus met een ander niet de manier VOELEN waarop je ‘denkt’ dat die naar een groter begrijpen zijn gegaan voor die andere ziel en dat je die ziel toestaat om te zijn wie ze zijn om dàt ze en waar ze zijn op dit moment van HUN bestaan?

Hebben jullie niet ‘aan boord’ genomen hoeveel jullie gestopt zijn met oordelen? Hebben jullie niet gemerkt hoeveel Dankbaarheid NU juist deel is geworden van je dagelijks bestaan?

Vrienden van de Aarde… kijk naar binnen… herken het tempo waarop alle dingen jullie staan te beïnvloeden. Deze ‘toeloop’ van energie die zich in jullie Wezens en in jullie planeet uitstort is van een heerlijke resonantie. Het verzacht dat wat in pijn is. Het leert jullie ‘dat wat is’ te accepteren…. IS. Deze Nieuwe Energie die ten behoeve van jullie binnenkomt is van de Hoogste kwaliteit. Toch willen we dat jullie erkennen dat dit niet zijn rechtmatige plek kon innemen op jullie planeet behalve als JULLIE op een gunstige plek waren welke in staat is om die te ontvangen. Daarom … zijn JULLIE het die dit prachtige resultaat laat gebeuren.

JULLIE die je magie uitwerken om dat te ontvangen. JULLIE die zich soms zo onwaardig VOELEN of gebrek hebben aan spirit energie… JA JIJ… IEDER VAN JULLIE DIE DEZE WOORDEN LEEST… IS ZIJN DOEL AAN HET VERVULLEN… EN TOCH REALISEREN DE MEESTEN VAN JULLIE ZICH NIET DAT DIT TOT STAND WORDT GEBRACHT.

Open je hart liefste zielen… open jullie Wezen naar de kennis dat jullie ALLES doen wat nodig is. Jullie denken over zoveel na en vragen je zoveel af over zoveel zaken. Jullie VOELEN dat je wereld ten gronde gaat. Toch vragen we jullie met alle LIEFDE en EERBIED om te kijken hoe ver jullie gekomen zijn. Concentreer je op de glorificatie die op jullie wacht.

Want jullie kwamen om een profetie te vervullen waar eens over is gesproken en jullie stellen veilig dat niets deze profetie zal tegenhouden om zijn rechtmatige plek in de Universele plannen in te nemen.

Jullie spreken van de vrije wil en vragen je af of die er nog steeds is. Wij vragen jullie om op dit moment dit kleine experiment te doen. Vraag nu aan je hart… of het wel of niet kan worden beetgenomen door iets dat geen WAARHEID IS IN ELKE VORM. Wat antwoordde het? Wij kennen deze oplossing. Toch keren zo velen terug naar de vrees die ze gecreëerd hebben voor zichzelf door alternatieve methoden van wat er gezien wordt waar het zelf op gebouwd heeft.

Ja, we zeggen dat er veel hersenspoeling heeft plaats gehad en die diep in het denken is gaan vastzitten. Toch kunnen denkpatronen eenvoudig worden getransformeerd en vrijgemaakt als men het hart toestaat om dat voorstel te doen. Want het hart kan niet worden ‘bedot’. Er kan onmiddellijk onenigheid ontstaan door sommigen over deze opmerking… toch bevestigen wij dat dit een Waarheid is. Jullie hart is je monitor. Op jullie hart kan altijd vertrouwd worden om tegen je te spreken en je leiding te geven. Toch hebben jullie beschikt om naar de angsten te luisteren in jullie denken. Angsten die overnemen en de controle houden over je daden. Laat de vrees van alles los. We hebben zo vaak tegen jullie gezegd… ER IS NIETS OM VOOR TE VREZEN. Als je luistert naar wat je hart je zegt met zijn WAARHEID… dan zou je accepteren dat er NIETS is dat je terug kan houden of kan verstoren als je in HET VOLLE WETEN BENT van WIE JE BENT.

WIE ZIJN JULLIE?

JULLIE ZIJN LIEFDE

KAN LIEFDE VREES ZIJN?

NEE! LIEFDE KAN ALLEEN LIEFDE ZIJN… EN JULIE ZIJN LIEFDE.

BEGRIJP DEZE WAARHEID… JULLIE ZIJN LIEFDE.

ERKEN DEZE WAARHEID…. JULLIE ZIJN LIEFDE.

KEN DEZE WAARHEID…. JULLIE ZIJN LIEFDE

WEES DEZE WAARHEID…. LIEFDE

Want we zeggen tegen jullie… dat hoe meer je je hierop afstemt als feit… hoe meer je zult waarderen wie je bent. Hoe meer je waardeert wie je bent… hoe sneller jullie en alles om JULLIE heen zal Ascenderen. Jullie kunnen en zullen niet falen om deze Nieuwe Wereld in bestaan te brengen. Jullie staan er al in… jullie moeten dit alleen als WAARHEID WETEN zodat het niveau van LIEFDE dat jullie zijn en waar je met iedere stap die je zet in loopt… dit brengt het in ZIJN.

Blossom: Dank jullie… Yep… het uur is al om…. Ik moet zeggen alhoewel de Licht-hoofdigheid er nog steeds is. Ik dacht na een babbel met jullie dat het misschien beter werd.

Federatie vL: Het zal even duren voor het zich in ieder van jullie settelt… want het is een nieuwe kracht. Denk aan het GEVOEL in het hoofd als een LICHT en visualiseer het zodanig dat het door je WEZEN reist. EN JE LICHTER MAAKT. Terwijl je dat doet… schijn je ook LICHT op je planeet. Dit smelt samen met het LICHT dat jullie Moeder Aarde uitzendt in haar NIEUWE kracht en als de energie samensmelt met het zelfde Licht, neemt het Ascentie proces een nieuw niveau aan.

Bloss: En ik zeg het voor jullie … HOUD JE HOED OP!!

Fed.v.L: We danken je voor deze tijd en we wensen je de zoetste dromen.

Bloss: Jolly dee! Ik kijk er naar uit… Goedenacht… alhoewel het nu al morgen is! In Liefde en dank mijn vrienden…. Van ons allemaal. 0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar