Followers

i decree

donderdag 3 maart 2011

3 March 2011
.. . maar herinner je je uniekheid … 

Denk eraan… dat dit is hoe je was overeengekomen om te doen…

dit is hoe je het moest herkennen en je zielen waarschuwen voor het meest belangrijke doel van je zijn, hier.

Het gebeurt nu.


De Galactische Federatie van het Licht
Gechanneled door Blossom Goodchild


Blossom: Het lijkt nog maar gisteren, zo voelt het, dat we contact hadden!! Ik wil me echt met jullie verbinden omdat ik een tijdje weg ben, zoals jullie weten en ik wilde dat gat niet te groot laten worden… voor mij… jullie en de rest van de mensen die zoveel bemoediging krijgen door jullie woorden. Voel je vrij wat te zeggen zoals alleen jullie weten hoe!
Federatie van Licht: Met jouw toestemming natuurlijk…. is er veel dat we nog willen delen en op deze avond. Ten eerste kunnen we zeggen dat er een duidelijke verandering is… niet alleen in jou zelf maar bij velen van je soort die meer dan duidelijk is op onze ‘schaal van Richter’(?) (vraagteken van Blossom. De schaal van Richter is de aardbevingsschaal.w.) Er is een niveau van verschil in de trillings-trek naar de hogere energieën die nu in jullie ethers druppen. Hierdoor zijn we buitengewoon opgewonden dat mogelijkheden spoedig kunnen plaatsvinden en we bevelen ieder van jullie aan die de aanwezigheid heeft toegestaan van de hogere energieën in jezelf en om jullie heen, om zich aan te bieden en aldus overeenkomstig te handelen.
Bloss: Ja, ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik dat ‘Keerpunt’ hebt gevoeld en dat anderen hetzelfde zeiden. Willen jullie daar graag iets meer over vertellen?
Fed.v.L: Beste vrienden van ons en velen…
Bloss: U vleit mij mijnheer!
Fed.v.L: Er hoeft niet meer over deze zaak gesproken te worden. Want het zit in het tempo van het individu waarin deze gebeurtenis zal gebeuren! Iedere ziel resoneert nu op haar eigen individuele frequentie. Sommige VOELEN zich niet lekker en vragen zich af waarom ze deze ‘gelukkige’ status nog niet bereikt hebben… maar we zeggen tegen jullie… maak je zelf geen zorgen over wat er bij een ander gebeurt. Focus je alleen op waar je van binnen bent. Concentreer je op jezelf en laat anderen dat zelfde doen. Jullie zullen ALLEMAAL op tijd deze ‘standaard’ bereiken.
Bloss: Raar woord om te gebruiken.
Fed.v.L: Maar toch correct. Het gaat hier niet om goed of fout. Dit is geen race noch een competitie. Het is gewoon een staat van ZIJN waar ieder van jullie ‘in glipt’, als zijn/haar ziel klaar is om dat te doen. Wees geduldig met jullie zelf. Er is geen stormloop. Er is gewoon een tijd waarop en een plek waarin dat voor ieder van jullie gebeurt. En net als jij Blossom… als dit gebeurt… dan zul je dat weten.
Zullen we onze gedachten nu naar nieuwe velden keren?
Bloss: Zeker. Wat meer?
Fed.v.L: Wat meer, zeker. Een tijdje geleden hadden we het in ons gesprek over regenbogen, ongewone regenbogen, en een tijdje schenen zielen op aarde die onze woorden gelezen hadden, veel soorten vertoningen van dergelijke schoonheid te zien. Ongewone vormen, ongewone formaties. Denk je dat zij die zich niet bewust waren van onze woorden die ook zagen?
Bloss: Ja, dat denk ik wel.
Fed.v.L: En wat denk je dat zij er van dachten? Ze zouden niet hetzelfde denken als de zielen die zich bewust waren van wat wij gezegd hadden. Ze zouden alleen het fenomeen mooi hebben gevonden en gedachten verzameld hebben over hoe ongewoon dit was… en ze zouden toch geen verwachtingen meer hebben gehad. Zij die echtere ‘anders wisten’ werden met hoop en belofte gevuld en lieten hun zielzelf een verbinding met ‘ONS’ VOELEN. Deze regenbogen van Licht kregen een andere betekenis en nu, als iemand een regenboog aan de hemel ziet, is het dan niet zo dat de verbinding met ‘ONS’ weer wordt gelegd?
Bloss: Ja. Dat kan ik voor mezelf zeggen, maar ik kijk nooit naar de hemel zonder aan jullie te denken. Ik doe me te goed aan de blauwheid van de dag en als ik me verbind met de sterren in de nacht ben ik in ontzag. Voor mij nu, ik kijk omhoog en gewoon… nou… ik laat gewoon mijn hart praten.
Fed.v.L: Dus kunnen we daarom zeggen, dat het redelijk is te suggereren dat jij niet alleen bent in die actie?
Bloss: Nauwelijks!!!
Fed.v.L: En kunnen we daarom ook suggereren dat er een grote ontwikkeling is geweest in een paar korte jaren sedert we het gebeuren aankondigden, wat velen nu zien dat niet heeft plaatsgevonden? Vanuit ons perspectief zo’n prachtige….
Bloss: ik lijk hier de verbinding te hebben verloren… zo’n prachtige??? (ik moest me weer even verbinden door een paar diepe ademhalingen).
Fed.v.L: Turbulentie.
Bloss: Je bedoelt in onze verbinding?
Fed.v.L: We hebben je net het beeld laten zien van een wervelwind, een wervelstorm. Soms vanuit het niets zijn we niet in staat om energieën in evenwicht te brengen die zichzelf aankondigen.
Bloss: Aan jullie kant van de dingen of die van mij?
Fed.v.L: Deze keer… aan onze kant. Zonder in de diepte te gaan.. interferenties (storingen) kunnen in jullie frequentie gebeuren. Wij zijn afgestemd op een specifieke frequentie als we met je communiceren. We veranderen het vaker zodat dit niet te bekend wordt aan degenen die eigenlijk niet willen dat deze vriendschap plaats vindt.
Bloss: Je maakt een grapje, ja?
Fed.v.L: Nee, niet. Maar begrijp dat dit geen zorg van enige diepte is. We veranderen gewoon de frequentie opnieuw en alles is in orde.
Bloss: Ik voel me als de binnenkant van een radio!
Fed.v.L: Op een bepaalde manier… ben je dat.
Bloss: En nu… het weer!
Sorry, laten we terug op het spoor gaan! Serieus genoeg weet ik dat jullie de Waarheid spreken, maar het lijkt vreemd voor me te aanvaarden dat ik hier zit in mijn kleine healing ruimte, en doe wat ik doe met jullie… en ergens daarbuiten, is er een ‘Kosmische James Bond’ film bezig, waar ik niks van afweet en toch ben ik er bij betrokken. Soms vind ik het een beetje onwerkelijk, om eerlijk te zijn tegen je.
Fed.v.L: Toch weet je hart dat wij net zo werkelijk zijn als jij bent en dat alles waar we over spreken mogelijk is.
Bloss: Alles is absoluut mogelijk. Dat leerde ik een tijdje geleden. Ik weet zeker dat iemand in mijn positie hetzelfde zou voelen. In ieder geval, met alle respect, dit is geklets… laten we tot de kern van de zaak komen.
Fed.v.L: Van welke aard?
Bloss: Jullie weten nu dat dit aan jullie is. Maar daar ik zie wat je vroeg (je stopte die woorden zelf in mijn hoofd) welke vraag is het die JULLIE willen dat Ik stel?
Fed.v.L: Die jou betreft.
Bloss: Terwijl ik dat schrijf dacht ik “Ik heb er niet een” en toen was de directe gedachte die in mijn hoofd opkwam, “Die Licht pilaren…” en ik weet dat jullie willen dat ik dat ter sprake breng, omdat ik dat ‘Getintel van Waarheid’ kreeg toen ik dat dacht.
Fed.v.L: Wees oprecht jonge dame… wees moedig… wat wil jij zeggen?
Bloss: Jullie weten dat!
Fed.v.L: Inderdaad. Toch zullen velen die deze woorden lezen dat niet weten.
Bloss: OK… ik denk dat ik dat moet zeggen… Wat als ze niet tevoorschijn komen wat jullie zeiden dat ze zouden doen? Wat moet ik dan doen? Ik bedoel… jullie WETEN dat ik jullie Vertrouw. ..
Fed.v.L: Dan waarom deze vraag?
Bloss: Omdat jullie me vroegen die te stellen.
Fed.v.L: Omdat jij dat gedacht hebt. Je bent bekommerd dat als deze pilaren niet aan jullie hemelen verschijnen dat veel mensen het vertrouwen in onze woorden over wat wij gezegd hebben dat zal gebeuren, zullen verliezen.
Bloss: Als ik geen Vertrouwen in jullie had… dan zou ik me niet druk maken met zoveel tijd te stoppen in het praten met jullie. Klein puntje daarmee. Dus ik denk dat het meer … oh, ik weet het niet…. bekommernis is.
Fed.v.L: Nee, lieverd…. Het woord is inderdaad VERTROUWEN. We glimlachen nu om jou. We waarderen jouw positie. We VOELEN deze bekommernis.
Bloss: Neem het niet verkeerd op. Het is niet iets waar ik iedere minuut van de dag over nadenk. Het is gewoon dat jullie zeiden dat jullie na 14 oktober 2008, spoedig zouden komen… ik zei, dat als jullie echt niet in dat jaar zouden komen, ik waarschijnlijk zou stoppen met channelen. Dat is nu een aantal jaren geleden. … en nou, hier ben ik… en ik ben blij dat ik er ben, kan ik er bij zeggen. Mijn begrip van het woord ‘spoedig’ is gegroeid! Ik heb een Liefde voor jullie die tot diep in mijn hart gaat… maar die menselijke kant van me… zo nu en dan… faalt wel eens.
Fed.v.L: Toch is geen falen bij deze zaak. Dat zul je zien.
Bloss: Ik VERTROUW daar ZO op! Jullie zien het toch vanuit mijn gezichtspunt.. zie je ook waar ik vandaan kom en waarom?
Fed.v.L: En tegelijkertijd terwijl je op deze manier met ons praat… spreekt je Hogere ziel tegen je… want je WEET dat dit alles… al die ‘predicamenten’ (akelige toestanden.w.) een integrerend onderdeel vormden om deze job aan te nemen. Ieder van jullie die op het aardeplan woont in deze tijd… en die deze woorden leest… en die ontwaakt is voor een deel van hun ziel en die getrouw blijft en mee resoneert met alles dat is geschreven door deze dame Blossom en door ons… WIST .. dat dit alles bezig was. Iedereen WIST dat dit de manier was/is waarop het zou gaan gebeuren. Jullie zielen WISTEN dat als er zich op de planeet Aarde.. bepaalde zaken anders voor zouden doen, die daarom juist zouden worden begrepen op een andere wijze dan die van de tijd en de leiding die je werd gegeven voordat je opnieuw in deze vorm deze planeet binnen kwam. Herinner je toch je uniciteit, je uniekheid. Herinner je… zo werd het overeengekomen om te doen. Zo moesten jullie zielen het herkennen en je waarschuwen voor het meest belangrijke doel van je ZIJN hier. Het is NU aan het gebeuren.
JULLIE KUNNEN DIT VOELEN. WE WETEN DAT JE DAT KUNT.
Omdat ALLES volgens plan verloopt en het is dat jullie op ‘dit moment’ ‘op je plek vallen’. Op dit zeer aangrijpende moment(en) als ieder van jullie je herinnert:
“Ah ja… dit is waarmee we zijn overeen gekomen.” Jullie KENDEN ook de twijfels en angsten die jullie drukpunten onder druk zouden zetten!
JULLIE WISTEN DIT…. DIT ALLES ZOU PLAATS VINDEN ALS ALLES VOLGENS PLAN ZOU VERLOPEN!
EN DAT DOET HET!
ZIE JE HET NU?
JULLIE ZITTEN OP KOERS!
JULLIE ZEILEN DOOR ALLES HEEN.
EN WIJ ZIJN VERRUKT!!!
Bloss: Nou, als je dat zo neerzet, voel ik mezelf aardig opgemonterd!! Dat is het, niet? Daar is dat ‘afbreekpunt’… twee minuten later, maar hé… wie telt er nog! Het voelt alsof we rondom en om en om geweest zijn vanavond… toch dank ik jullie niettemin… ik kijk al uit om het terug te lezen en te zien waar we zitten!! Ik kijk ook naar voren om het weer met jullie op te nemen als ik terugkeer naar huis. Weet dat mijn hart en veler harten intens dankbaar zijn voor jullie voor dit alles. Een goed plan werkelijk!!! In Liefde en dank.

Vertaling: Winny


 NOTEER EVEN DIT… Ik ben weg van 5 tot 15 maart. Dus geen channelingen in die tijd. Wat zal er gebeurd zijn bij die volgende keer vraag ik me af?... Dit jaar gaat zo snel!
Denk ook aan die Mars van de Vrede op de zesde maart. Zend jullie gedachten uit als EEN.

Federation of Light by Blossom Goodchild


Original and translations of the Galactic Messages available on

0 reacties:

Een reactie posten

LOVE

SYDNEY EVENT

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild

Graham Dewyea interview Blossom Goodchild
Graham Dewyea interviewt haar